Byla e2-364-979/2016
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant atsakovei G. Č.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovams G. Č., A. Č. dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų G. Č. ir A. Č. 508,82 Eur skolą, 157,67 Eur palūkanas, 157,06 Eur delspinigius, 1,33 Eur palūkanų delspinigius, 33,47 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, viso 858,35 Eur, 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo spendimo visiško įvykdymo, 12,25 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (508,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – žyminį mokestį ir išlaidas teisinėms paslaugoms apmokėti. Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 11 d. AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB „ Hansabankas“) ir atsakovai su sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-144431-VA, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas vartojimo kreditas, o atsakovai įsipareigojo grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius. Atsakovai prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl AB „Swedbank“ sutartį nutraukė. 2013 m. vasario 22 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 13-20-10, kuria AB „Swedbank“ perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises į atsakovų skolą. Ieškovė informavo atsakovus apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Atsakovai prievolę įvykdė iš dalies, t. y. sumokėjo 49,23 Eur. Ieškovo paskaičiavimu atsakovų įsiskolinimas yra 858,35 Eur, t. y. 508,82 Eur skolą, 157,67 Eur palūkanas, 157,06 Eur delspinigius, 1,33 Eur palūkanų delspinigius, 33,47 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas,

4Atsakovė G. Č. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą. Nurodė, kad su pagrindine 508,82 Eur skolos suma sutinka, laiko, jog reikalavimas priteisti 12,25 proc. sutartines palūkanas nuo 508,82 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra nepagrįstas, kadangi nutraukus sutartį ir perdavus skolos išieškojimą į teismą, palūkanų skaičiavimas turi būti sustabdomas. Prašė reikalavimams dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo taikyti senatį ir perskaičiuoti prašomas priteisti sumas.

5Atsakovas A. Č. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

6Ieškovo UAB „Gelvora“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovė G. Č. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutiko su prašomu priteisti pagrindinės skolos dydžiu, t. y. nesumokėta paskolos dalimi, kitus ieškinio reikalavimus prašė atmesti. Nurodė, kad pašoma priteisti palūkanų suma neprotinga, juolab, įsiskolinimas šioje dalyje susidarė dėl ieškovo kaltės, kadangi nesilaikė reikalavimo perleidimo sutarties 9.1 p. įsipareigojimų, delsė kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo, nebendradarbiavo, nesuteikė galimybės mokėti skolinius įsipareigojimus dalimis, todėl prašė skirti ieškovui baudą už Reikalavimo perleidimo sutarties 9.1 punkto nuostatų nesilaikymą. Pabrėžė, kad nutraukus sutartį ir perdavus skolos išieškojimą į teismą, palūkanų skaičiavimas turi būti sustabdomas. Reikalavimams dėl delspinigių priteisimo prašė taikyti ieškinio senatį, perskaičiuoti prašomas priteisti sumas. Pažymėjo, kad ieškovas neteisingai paskirstė sumokėtas įmokas. Atkreipė dėmesį, kad ikiteisminės skolos išieškojimo išlaidos yra nepagrįstos. Prašė skolos mokėjimą išdėstyti dalimis per 12 mėnesių. Paaiškino, kad yra sunki finansinė padėtis, todėl neturi galimybių iš karto sumokėti visą skolą. Yra išsituokusi, augina nepilnametę dukrą, kuriai priteisto išlaikymo tėvas nemoka, gauna išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo. Šiuo metu nedirba, registruojasi Darbo biržoje ir mokosi Alytaus profesinio rengimo centre, siekia įgyti specialybę, savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi.

8Atsakovas A. Č., kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje numatyta tvarka, į teismo posėdį neatvyko.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje esančiais duomenis nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 11 d. AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB „ Hansabankas“) ir atsakovai sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-144431-VA (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovams buvo suteiktas vartojimo kreditas, atsakovai įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas pagal sudarytą mokėjimo grafiką, taip pat 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovams tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, AB „Swedbank“ Sutartį nutraukė ir 2013 m. vasario 22 d. pasirašė su UAB „Gelvora“ Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 13-20-10, kuria perleido visas reikalavimo teises į atsakovų 586,72 Eur (2 025,82 Lt) skolą, t. y. 508,82 Eur (1 756,87 Lt) paskolos likutis, 11,10 Eur (38,32 Lt) palūkanos, 65,07 Eur (226,05 Lt) delspinigiai, 1,33 Eur (4,58 Lt) palūkanų delspinigiai. Ieškovas apie reikalavimo perleidimą atsakovus informavo 2013 m. kovo 7 d. pranešimu ir pasiūlė geranoriškai padengti įsiskolinimą – 630,33 Eur (2 176,39 Lt), t. y. 508,82 Eur (1 756,87 Lt) skola, 71,37 Eur (246,44 Lt) delspinigiai, 26,68 Eur (92,12 Lt) palūkanos, 23,45 Eur (80,96 Lt) skolos išieškojimo išlaidos. Atsakovai sumokėjo 49,23 Eur, ieškovo paskaičiavimu atsakovų įsiskolinimas kreipimosi į teismą dienai buvo 858,35 Eur, t. y. 508,82 Eur skola, 157,67 Eur palūkanos (11,10 Eur pagal reikalavimo perleidimo sutartį, 152,15 Eur už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d., kurių 5,58 Eur sumokėta), 157,06 Eur delspinigiai (65,47 Eur pagal reikalavimo perleidimo sutartį, 91,59 Eur – už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 6 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d.), 1,33 Eur palūkanų delspinigiai, 33,47 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str.1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.59 straipsnis). Atsakovai savo prievolės grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Duomenų apie tai, kad atsakovai gera valia atsiskaitė su ieškovu, nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 str. – 179 str.). Atsakovė teismo posėdžio metu pripažino skolą dalyje dėl 508,82 Eur, t. y. nesumokėto paskolos likučio. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovo reikalavimas priteisti 508,82 Eur skolą yra pagrįstas.

12Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų 157,67 Eur palūkanos (11,10 Eur pagal reikalavimo perleidimo sutartį ir 152,15 Eur už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d., kurių 5,58 Eur sumokėta) ir sutartines palūkanas pagal Sutartį – 12,25 proc. nuo pagrindinės skolos sumos (508,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovė prašė atmesti reikalavimą dėl palūkanų priteisimo, kadangi pašomos priteisti palūkanos yra neprotingos, juolab, įsiskolinimas šioje dalyje susidarė dėl ieškovo kaltės, kadangi nesilaikė reikalavimo perleidimo sutarties 9.1 p. įsipareigojimų, delsė kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo, nebendradarbiavo, nesuteikė galimybės mokėti skolinius įsipareigojimus dalimis. Pagal Sutartį už suteiktą vartojimo kreditą buvo nustatytos 12,25 proc. palūkanos. CK 6.874 straipsnio1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Sutartinės palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-7-751/2003, Nr. 3K-3-161/2004, Nr. 3K-3-434/2005, Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes (2012m. spalio 25 d. netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Pabrėžtina, kad sutartinės, t. y. mokėjimo (pelno) palūkanos yra prievolės vykdymas natūra, todėl šalių sutartas tokių palūkanų dydis gali būti mažinamas vadovaujantis ne CK 6.37 straipsnio 3 dalies nuostatomis dėl kompensuojamųjų palūkanų mažinimo, tačiau taikant sutarčių teisės normas (pavyzdžiui, CK 6.223, 6.228 str.ir kt.). Pažymėtina, kad Sutarties nuostatos įstatymo nustatyta tvarka nebuvo nuginčytos, atsakovai nereiškė byloje priešieškinio dėl Sutarties nuostatų nuginčijimo ar modifikavimo (CK 6. 223, 228 str.). Aplinkybė, kad teisminio nagrinėjimo metu atsakovė pareiškė nesutinkanti su prašomomis priteisti palūkanomis, savaime nesudaro pagrindo teismui ex officio peržengti teisminio nagrinėjimo ribas ir modifikuoti Sutarties sąlygas (CPK 13 str., 265 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, sutartinių palūkanų dydis laikytinas galiojančiu ir taikytinu, todėl ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti 12,25 proc. sutartines palūkanas. Bylos duomenimis paskaičiuotos palūkanos pagal reikalavimo perleidimo sutartį – 11,10 Eur, už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d. – 152,15 Eur, viso 162,25 Eur.

13Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 157,06 Eur delspinigius nuo pagrindinės skolos sumos, t. y. 65,47 Eur pagal reikalavimo perleidimo sutartį ir 91,59 Eur – už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 6 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d., ir 1,33 Eur palūkanų delspinigius pagal reikalavimo perleidimo sutartį. Pagal Sutartį nuo laiku nesumokėtų piniginių sumų už kiekvieną uždelstą dieną nustatyti 0,1 proc. delspinigiai. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį reikalavimams dėl delspinigių priteisimo. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu reikalavimams dėl delspinigių priteisimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Pažymėtina, kad prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos (CK 1.128 str.), todėl ieškovui su AB „Swedbank“ sudarius Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 13-20-10 ieškinio senaties termino skaičiavimo tvarka nepasikeitė, naujajam kreditoriui (ieškovui) reikalavimo teisės į atsakovų skolą perėjo tokia suma ir apimtimi, kiek tokią teisę turėjo pradinis kreditorius ir suteikia įstatymai (CK 6.101 str. 1 d.). Bylos duomenimis ieškovas prašo priteisti 0,1 proc. delspinigius nuo 508,52 Eur sumos už 525 dienas (pagal reikalavimo perleidimo sutartį už 345 dienas ir 180 dienas, t. y. už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 6 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d.). Atsakovės reikalavimu taikant sutrumpintą ieškinio senaties terminą, delspinigiai sudaro 92,91 Eur (508,82 Eur x 0,1 proc. x 180 d.) +1,33 Eur ), todėl ieškovo reikalavimas dalyje dėl delspinigių priteisimo pagrįstas iš dalies.

14Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 33,47 Eur ikiteismines skolos išieškojimo išlaidas, nurodė, kad patyrė 77,12 Eur išlaidas, 43,65 Eur dalis išlaidų buvo apmokėta. Pagal pateiktą išlaidų išklotinę patirtos laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2015 m. rugpjūčio 8 d. išlaidos susidarė: registruotas pranešimas Lietuvoje (1,01 Eur x 2) – 2,01 Eur; paprastas pranešimas Lietuvoje (0,43 Eur x 34) – 14,62 Eur; vienpusis spausdinimas(pakavimas) – 4,33 Eur; vokai (0,14 Eur x 36) – 5,04 Eur; telefoninis skambutis (0,14 Eur x 10) – 1,40 Eur; automatinė SMS žinutė (0,10 Eur x 10) – 1,00 Eur; užklausa Nekilnojamojo turto registrui (1,45 Eur x 3) – 4,35 Eur; užklausa Gyventojų registro tarnybai (0,87 Eur x 34) – 29,58 Eur). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad galėjo būti patirtos 3,47 Eur dydžio išlaidos (3 pranešimų siuntimą atsakovams), kitas išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikta (CPK 42 str., 178 str.). Nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkinė-komercinė veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 straipsnio prasme. Įvertinus tai, pripažintina, kad reikalavimas dalyje dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo pagrįstas iš dalies.

15Bylos duomenys patvirtina, kad vykdant prievolę iš atsakovų ieškovas gavo 49,23 Eur, kuriuos paskirstė sekančiai – 43,65 Eur patirtoms išlaidoms dėl skolos ikiteisminio išieškojimo, 5,58 Eur – palūkanoms. Pagal CK 6.54 straipsnyje nustatyta įmokų paskirstymo tvarka, t. y. jeigu šalys nesutarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolė, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievole pareiškimu; antra eile – palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą; trečia – netesyboms (delspinigiams, baudoms); ketvirta – pagrindinei prievolei vykdyti. Pažymėtina, kad pagal Sutarties 7.5 punktą iš gautos sumos kreditorius pirmiausiai dengia išlaidas, susijusias su reikalavimu įvykdyti prievolę pagal Sutartį, antra eile – priskaičiuotus delspinigius, trečia eile – palūkanas ir kitus mokesčius, ketvirta eile – kreditą. Reikalavimo teisės į atsakovų skolą perleidimas naujajam kreditoriui (ieškovui) nekeičia įmokų paskirstymo eiliškumo (CK 6.101 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad ieškovas netinkamai paskirstė gautas sumas.

16Nustatyta, kad atsakovų nesumokėtas kredito likutis (pagrindinė skola) – 508,82 Eur, palūkanos – 162,25 Eur, delspinigiai – 92,91 Eur, ikiteisminės skolos išieškojimo išlaidos – 3,47 Eur, viso 767,45 Eurtodėl užskaičius 49,23 Eur gautus vykdant prievolę, atsakovų įsiskolinimas ieškovui yra Eur.

17Atsakovai, praleidę terminą piniginei prievolei įvykdyti turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.), todėl ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovų 5 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Įvertinus nurodytas nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti ieškinį iš dalies, priteisti solidariai iš atsakovų 718,22 Eur skolą, 12,25 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (508,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. rugsėjo 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (718,22 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. rugsėjo 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.123 str., 6.189 str. 1 d., 6.200, 6.205 str., 6.249 str. 4 d. 3 p., 6.256 str. 1-2 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., CPK 12 str., 178 str., 185 str.)

19Atsakovė teisminio bylos nagrinėjimo metu reiškė prašymą spręsti klausimą dėl baudos skyrimo ieškovui už galimai netinkamą Reikalavimo sutarties 9.1 punkto vykdymą. Pažymėtina, kad reikalavimo sutarties nuostatų vykdymas nėra nagrinėjamos bylos ginčo dalykas (CPK 265 str. 2 d.), todėl nenagrinėtinas. CPK 95 straipsnio nuostatos įtvirtina galimybę asmeniui piktnaudžiaujančiam procesinėmis teisėmis skirti baudą. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis arba netinkamas įgyvendinimas galimas tik išimtinais atvejais, t. y. procesinėmis teisėmis naudojamasi ne pagal paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai sąmoningai sukeliamos kliūtys tinkamam bylos nagrinėjimui. Įvertinus ginčo pobūdį, ieškovo procesiniuose veiksmuose nėra pagrindo nustatyti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis elementų, todėl klausimas dėl baudos skyrimo nesvarstytinas.

20Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovų priteistina proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai – minimalus įstatymo nustatytas 15,00 Eur žyminis mokestis, mokėtinas ieškinį teikiant elektroninėmis ryšio priemonėmis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 93 str.), t. y. iš kiekvieno atsakovo po 7,50 Eur.

21Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos iš antrosios šalies išlaidos už pagalbą advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Išlaidos priteisiamos pagal pateiktą prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (CPK 98 str. 1 d.). Pažymėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos teisinei pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas teisinei pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

22Teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovas už suteiktas teisines paslaugas patyrė 280,72 Eur, pateikė teismui 2015 m. liepos 31 d. PVM Sąskaita-faktūra AMB Nr. 02332, išrašytą už dokumentų teisinę analizę ir ieškinio parengimą. Ieškovo prašomos priteisi bylinėjimosi išlaidos neviršija 2004-04-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatyto maksimalaus dydžio už ieškinio parengimą, tačiau įvertinus aplinkybę, kad ieškovas dalyvauja ne viename tapataus pobūdžio ginče ir byloje sprendžiamą teisinių klausimų sudėtingumą, pripažintina, kad ieškinio parengimas nereikalavo ypatingų pastangų ar specialių žinių, todėl protingos ir pagrįstos išlaidos už advokato teisinę pagalbą gali būti 140,36 Eur (280,72 Eur x 50 proc.). Atsižvelgiant į tenkintų ieškovo reikalavimų dalį (83,67 proc.) atsakovo atlygintina bylinėjimosi išlaidų suma yra 117,44 Eur (140,36 Eur x 83,67 proc.), t. y. iš kiekvieno atsakovo po 58,72 Eur.

23Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 4,60 Eur. Tenkinus ieškinį iš dalies (9 proc.) atlygintina valstybei bylinėjimosi išlaidų dalis iš ieškovo sudarytų 0,74 Eur, atsakovų – po 1,93Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.), kadangi neviršija 3,00 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

24CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų ginčo šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principa. Sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

25Atsakovė prašymą išdėstyti mokėjimą priteistos sumos grindžia sunkia finansine padėtimi (registruojasi darbo biržoje ir mokosi, neturi turto, gauna išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo), pateikė tai patvirtinančius dokumentus (CPK 42,178 185 str.). Įvertinus tai, kad atsakovė siekia įgyti specialybę, integruotis į darbo rinką ir ateityje gauti pajamas, kas sudarys galimybes įsipareigojimams vykdyti, teismo vertinimu, skolos mokėjimo išdėstymas prašomam laikotarpiui – 12 mėnesių, t. y. po 59,85 Eur, nepažeisti nepažeis bylos šalių interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių ir lygiateisiškumo principo (CPK 17 str.) bei nesukels ieškovui didelių neigiamų turtinių pasekmių ieškovo interesų, lygiateisiškumo principo bei sumenkins teismo sprendimo. Atsižvelgiant į tai, prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkintinas.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 284 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti solidariai iš atsakovų G. Č., a. k. ( - ) ir A. Č., a. k. ( - ) 718,22 Eur skolą, 12,25 proc. sutartines palūkanas nuo 508,82 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. rugsėjo 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą –718,22 Eur, sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. rugsėjo 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ieškovui UAB „Gelvora“, j. a. k. 125164834.

29Priteisti iš atsakovės G. Č., a. k. ( - ) 7,50 Eur žyminį mokestį, 58,72 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, viso 66,22 Eur (šešiasdešimt šešis eurus 22 centus) ieškovui UAB „Gelvora“, j. a. k. 125164834.

30Priteisti iš atsakovo A. Č., a. k. ( - )7,50 Eur žyminį mokestį, 58,72 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, viso 66,22 Eur (šešiasdešimt šešis eurus 22 centus) ieškovui UAB „Gelvora“, j. a. k. 125164834.

31Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

32Atsakovės G. Č. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti.

33Išdėstyti teismo sprendimo dalyje dėl 718,22 Eur skolos priteisimo įvykdymą dvylikai mėnesių, įpareigojant atsakovę G. Č., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, j. a. k. 125164834., kas mėnesį mokėti po 59,85 Eur (penkiasdešimt devynis eurus 85 centus).

34Įpareigoti atsakovę ieškovui mėnesines įmokas sumokėti iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.

35Išaiškinti atsakovei, kad išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą dalyje dėl skolos priteisimo, nėra atleidžiama nuo pareigos ieškovui mokėti priteistas 12,25 proc. sutartines palūkanas nuo 508,82 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. rugsėjo 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 718,22 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. rugsėjo 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti... 4. Atsakovė G. Č. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą. Nurodė, kad... 5. Atsakovas A. Č. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareikštą ieškinį... 6. Ieškovo UAB „Gelvora“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė... 7. Atsakovė G. Č. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutiko su prašomu... 8. Atsakovas A. Č., kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje esančiais duomenis nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 11 d. AB... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų 157,67 Eur palūkanos... 13. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 157,06 Eur delspinigius nuo... 14. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 33,47 Eur ikiteismines skolos... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad vykdant prievolę iš atsakovų ieškovas gavo... 16. Nustatyta, kad atsakovų nesumokėtas kredito likutis (pagrindinė skola) –... 17. Atsakovai, praleidę terminą piniginei prievolei įvykdyti turi mokėti... 18. Įvertinus nurodytas nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra... 19. Atsakovė teisminio bylos nagrinėjimo metu reiškė prašymą spręsti... 20. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovų priteistina... 21. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos iš antrosios šalies... 22. Teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovas už suteiktas teisines... 23. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 4,60 Eur.... 24. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 25. Atsakovė prašymą išdėstyti mokėjimą priteistos sumos grindžia sunkia... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti solidariai iš atsakovų G. Č., a. k. ( - ) ir A. Č., a. k. ( - )... 29. Priteisti iš atsakovės G. Č., a. k. ( - ) 7,50 Eur žyminį mokestį, 58,72... 30. Priteisti iš atsakovo A. Č., a. k. ( - )7,50 Eur žyminį mokestį, 58,72 Eur... 31. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Atsakovės G. Č. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti.... 33. Išdėstyti teismo sprendimo dalyje dėl 718,22 Eur skolos priteisimo... 34. Įpareigoti atsakovę ieškovui mėnesines įmokas sumokėti iki kiekvieno... 35. Išaiškinti atsakovei, kad išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą dalyje... 36. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...