Byla 2A-1113-730/2018
Dėl žalos atlyginimo regreso teise

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kristinos Domarkienės, Jolantos Gailevičienės, Erinijos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka ieškovo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų 2018 m. balandžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovei B. G. dėl žalos atlyginimo regreso teise.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš atsakovės 600 EUR turtinei žalai atlyginti. Nurodo, kad 2017 m. vasario 10 d. gautas žodinis Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Tauragės apskrities VPK) Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos J. S. prašymas kompensuoti 600 EUR teisinės pagalbos išlaidų, jos turėtų apmokant advokatės Stanislavos Jorudienės atstovavimą Tauragės rajono apylinkės teismo nagrinėtoje baudžiamojoje byloje, kurioje atsakovė pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 286 straipsnį, tai yra dėl to, kad 2016 m. gegužės 20 d., apie 19 val., gyvenamojoje patalpoje ( - ), būdama neblaivi, pavartojo fizinį smurtą prieš tarnybines pareigas atliekančią J. S., padarydama jai nežymų sveikatos sutrikdymą. Tauragės apskrities VPK Darbo laiko planavimo, apskaitos ir apmokėjimo sistemos Tauragės apskrities VPK tobulinimo, vienkartinių materialinių pašalpų, butpinigių, priedų ir priemokų mokėjimo, tarnybinių butų skyrimo komisija, išnagrinėjusi J. S. prašymą, nusprendė jai atlyginti visas patirtas išlaidas baudžiamojoje byloje. Vadovaujantis Tauragės apskrities VPK viršininko įsakymu Nr. 85-TE-139, 2017 m. balandžio 18 d. J. S. pervesta 600 EUR, kuriuos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalies ir 6.280 straipsnio 1 dalies nuostatomis, prašo regreso tvarka priteisti iš atsakovės.

72.

8Atsakovė B. G. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovo nurodytas advokatės Stanislavos Jorudienės buvimo bylos nagrinėjime teisme laikas nurodytas didesnis nei realiai vykusių teismo posėdžių laikas. Mano, kad J. S. samdytis advokato neprivalėjo, nes yra baigusi ( - ), kur dėstoma ir baudžiamoji justicija, be to, turėjo procese nukentėjusiojo statusą. Ją teisminio proceso metu galėjo ginti ir Tauragės apskrities VPK teisininkė.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

103.

11Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai 2018 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Pagrindiniai sprendimo motyvai:

123.1.

13Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad ieškovas sprendimą kompensuoti J. S. jos turėtas atstovavimo išlaidas baudžiamajame procese grindžia Vidaus tarnybos statuto (toliau – VTS) 58 straipsnio ir Policijos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 5-V-22, nuostatomis. Nurodo, kad teismui pateiktoje išvadoje nurodoma, kad priimant sprendimą atlyginti patirtas teisinės pagalbos išlaidas vadovautasi Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatomis, tačiau duomenų, kad būtų analizuoti Rekomendacijų 2 punkte nustatyti kriterijai, nėra, taip pat nagrinėjamu atveju advokatė civilinio ieškinio nerengė, dalyvavo tik teismo posėdžiuose, todėl pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Viešosios tvarkos skyriaus apylinkės inspektorių veiklos grupės vyresniosios tyrėjos J. S. prašymas atlyginti patirtas išlaidas priimtas pažeidžiant Aprašo nuostatas ir neįvertinus Rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių.

143.2.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad baudžiamojoje byloje teismas išnagrinėjo ir nukentėjusiųjų pateiktus civilinius ieškinius, tarp jų ir nukentėjusiosios J. S.. Duomenų, kad J. S. ar jos atstovė teismui būtų pateikę ir įrodymus apie J. S. turėtas atstovavimo išlaidas, baudžiamosios bylos medžiagoje nėra, todėl baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas neturėjo galimybės spręsti nei dėl šių išlaidų pripažinimo proceso išlaidomis, nei dėl jų išieškojimo iš nuteistosios. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 104 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad proceso dalyvis, kuris savo nuožiūra pakvietė dalyvauti procese ekspertą, specialistą, gynėją ar atstovą arba turėjo kitų išlaidų, jas apmoka pats iš savo lėšų. Proceso dalyvis gal prašyti teismo, kad šios išlaidos būtų pripažintos proceso išlaidomis ir išieškotos iš nuteistojo. Taigi nukentėjusioji J. S. šią nuostatą pažeidė, nors teisminio baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu jau buvo sumokėjusi atstovei už atstovavimą.

163.3.

17Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad iš ieškovo į civilinę bylą pateikto pinigų priėmimo kvito matyti, kad jis 2017 m. sausio 5 d. išrašytas dėl 600 EUR sumos, tačiau advokato suteiktų paslaugų detalizavimas nepateiktas, už kokių procesinių veiksmų atlikimą minimas pinigų priėmimo kvitas išrašytas, nenurodoma.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

194.

20Apeliaciniu skundu ieškovas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo panaikinti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų 2018 m. balandžio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Pagrindiniai apeliacinio skundo motyvai:

214.1.

22Dėl regreso teisės reikalauti žalos atlyginimo apeliantas nurodo, kad patyrė turtinį nuostolį vadovaudamasis VTS 58 straipsniu atlyginęs turtinę žalą pareigūnei J. S., patirtą dėl teisinių paslaugų. Šiuo atveju baudžiamojoje byloje J. S. pripažinta nukentėjusiąja, vykdant tarnybines pareigas, todėl, vadovaujantis VTS 58 straipsniu, jai turi būti kompensuojamos patirtos teisinės pagalbos išlaidos, o įstaiga, įstatymų nustatyta tvarka atlyginusi žalą, įgyja regreso teisę reikalauti atlyginti su tokiu išmokėjimu susijusią įstaigos patirtą žalą. Kadangi ieškovas atlygino J. S. patirtas išlaidas bylinėjantis baudžiamojoje byloje dėl B. G. neteisėtų veiksmų, todėl ieškovas pagal CK 6.280 straipsnio 1 dalį turi teisę reikalauti visos sumokėtos sumos, tai yra 600 EUR, atlyginimo iš atsakovės.

234.2.

24Apeliantas dėl žalos dydžio nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sprendimas atlyginti patirtas išlaidas už teisinę pagalbą priimtas pažeidžiant Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo N r. 5-V-22 „Dėl policijos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas ir neįvertinus Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatų. Apeliantas teigia, kad sprendė klausimą dėl J. S. patirtų bylinėjimosi išlaidų, tą patvirtina posėdžio protokolai. Pažymi, kad J. S. prašymas buvo nagrinėjamas dviejuose komisijos posėdžiuose, antrame posėdyje, kurio protokolas surašytas 2017 m. kovo 23 d., buvo nuspręsta J. S. prašymą tenkinti, o 2018 m. kovo 28 d. buvo priimta išvada. Kadangi 2017 m. kovo 25 ir 26 d. buvo savaitgalis, tai yra ne darbo dienos, šias dienas atmetus, Aprašo 23 punktas nebuvo pažeistas. Be to, J. S. advokatei Stanislavai Jorudienei sumokėjo už atstovavimą dar tik vyksiančiuose teismo posėdžiuose, todėl komisija nusprendė atidėti prašymo nagrinėjimą ir J. S. žodinį prašymą išnagrinėjo tik teismui išnagrinėjus baudžiamąją bylą ir priėmus galutinį sprendimą.

255.

26Atsiliepimu atsakovė B. G. prašo apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti 10 EUR bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

275.1.

28Atsakovė teigia, kad pateiktas apeliacinis skundas negali būti nagrinėjamas, kadangi apeliantas nurodė klaidingą teismo pavadinimą.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

316.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

337.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo bei atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, daro išvadą, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

35Faktinės aplinkybės

368.

37Šios civilinės bylos ir baudžiamosios bylos Nr. 1-14-607/2017 medžiaga patvirtina, kad baudžiamojoje byloje nukentėjusiajai J. S. 2017 m. sausio 5 d. susitarimo Nr. B-01/17 pagrindu atstovavo advokatė Stanislava Jorudienė (baudžiamosios bylos t. 2, b. l. 93–94). Iš 2017 m. kovo 1 d. teismo posėdžio protokolo (baudžiamosios bylos t. 2, b. l. 137) matyti, kad J. S. atstovė Stanislava Jorudienė baigiamojoje kalboje nurodė, kad išlaidas dėl jos suteiktų teisinių paslaugų S. atlygins policijos komisariatas, o paskui jie turės regreso teisę į B. G.. J. S. civilinis ieškinys pareikštas 2016 m. spalio 10 d. (baudžiamosios bylos t. 1, b. l. 64), Susitarimas dėl atstovavimo sudarytas 2017 m. sausio 5 d. Teismo posėdis, įvykęs 2017 m. vasario 1 d. (baudžiamosios bylos t. 2, b. l. 110–122), truko 4 val. 37 min. (nuo 9.00 iki 12.10 ir nuo 13.13 iki 14.40 val.), teismo posėdis, įvykęs 2017 m. kovo 1 d. (baudžiamosios bylos t. 2, b. l. 133–137), truko 1 val. 53 min. (nuo 9.00 iki 10.53 val.). Iš ieškovo į civilinę bylą pateikto pinigų priėmimo kvito (b. l. 58) matyti, kad jis 2017 m. sausio 5 d. išrašytas dėl 600 EUR sumos. 2016 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros kaltinamajame akte nurodoma, kad J. S. teikia civilinį ieškinį (baudžiamosios bylos t. 2, b. l. 64–72).

38Dėl atsakovės deliktinės atsakomybės

399.

40Byloje pirmosios instancijos teisme iš esmės buvo nagrinėjamas tarp šalių kilęs ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų, kaip žalos, patirtų baudžiamojoje byloje, atlyginimo regreso tvarka, kurias apeliantas patyrė išmokėdamas 600 EUR pareigūnei J. S..

4110.

42Pagal CK 6.280 straipsnį, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio.

4311.

44Nustatyta, kad atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė nukentėjusiajai J. S. 2016 m. gegužės 20 d. sukėlus fizinį skausmą pasipriešinant valstybės tarnautojai, atliekančiai tarnybines pareigas, dėl to atsakovė 2017 m. kovo 16 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-607/2017 pripažinta padariusia nusikaltimą, numatytą BK 86 straipsnyje (CPK 182 straipsnio 3 punktas). Nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei J. S. baudžiamojoje byloje atstovavo Stanislava Jorudienė (baudžiamosios bylos, t. 2, b. l. 93–94), dėl to nukentėjusioji patyrė 600 EUR bylinėjimosi išlaidų. Nukentėjusioji žalos padarymo metu buvo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio apylinkės inspektorių veiklos grupės vyresnioji tyrėja, todėl patirtas išlaidas (b. l. 25–26) atlygino ieškovas išmokėdamas kompensaciją J. S. (b. l. 23–24). Kadangi J. S. baudžiamojoje byloje pripažinta nukentėjusiąja ir civiline ieškove, akivaizdu, kad yra priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos – 600 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias ieškovas atlygino nukentėjusiajai.

4512.

46CK 6.263 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Kadangi bylinėjimosi išlaidų klausimas yra išspręstas J. S. sumokėjus 600 EUR advokatei Stanislavai Jorudienei, laikoma, kad ieškovo sumokėta suma J. S. turi būti pripažįstama ieškovo patirtais nuostoliais dėl atsakovės atliktų veiksmų prieš J. S., kaip ieškovo darbuotoją. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala gali būti ir turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), kurie atsirado dėl asmens neteisėtų veiksmų.

4713.

48Ieškovas prašydamas atlyginti žalą vadovaujasi VTS 58 straipsnio ir Policijos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 5-V-22, nuostatomis. VTS 58 straipsnyje nustatyta, kad pareigūnui, kuris vykdydamas tarnybines pareigas viršijo tarnybinės rizikos ribas, tuo būdu padarė nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą ir dėl to tapo įtariamuoju (specialiuoju liudytoju), kaltinamuoju arba kuris nukentėjo atlikdamas jam priskirtas tarnybines funkcijas ar dėl vidaus tarnybos, iš vidaus reikalų įstaigai skirtų lėšų kompensuojamos teisinės pagalbos išlaidos ar jų dalis. Šią kompensaciją skiria vidaus reikalų įstaigos vadovas, turintis teisę skirti į pareigas, iš vidaus reikalų įstaigai skirtų lėšų. Vidaus reikalų įstaigos vadovui šiame straipsnyje numatyta kompensacija skiriama iš jo vadovaujamai vidaus reikalų įstaigai skirtų lėšų.

4914.

50Ieškinyje nurodoma, kad žodinis prašymas buvo gautas 2017 m. vasario 10 d. Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina ieškovo nurodytas aplinkybes. Įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus nustatyta, kad J. S. 2017 m. vasario 10 d. žodinis prašymas išnagrinėtas 2017 m. vasario 14 d. (posėdžio protokolas Nr. 85-P1-55) nutariant galutinę sumą skaičiuoti po 2017 m. kovo 1 d. posėdžio, kas buvo padaryta 2017 m. kovo 23 d. (posėdžio protokolas Nr. 85-P1-123). Atsižvelgiant į tai nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju išvada dėl bylinėjimosi išlaidų buvo priimta praėjus daugiau kaip mėnesiui nuo tokio prašymo gavimo, todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios nutarties 12 ir 14 punktuose, konstatuojama, kad ieškovas patyrė nuostolius dėl atsakovės veiksmų, kurie turi būti atlyginti.

51Dėl nuostolių dydžio pagrįstumo

5215.

53Iš ieškovo į civilinę bylą pateikto pinigų priėmimo kvito (b. l. 58) matyti, kad jis 2017 m. sausio 5 d. išrašytas dėl 600 EUR sumos. Advokatės Stanislavos Jorudienės suteiktų paslaugų J. S. detalizavimas nepateiktas. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį. Pagrindas sumokėti už teisines paslaugas yra išrašytas apskaitos dokumentas, kuris gali būti: grynųjų pinigų priėmimo kvitas; sąskaita už teisines paslaugas; PVM sąskaita faktūra (jeigu advokatas yra PVM mokėtojas); kiti apskaitos dokumentai (mokėjimo pavedimai ir pan.), kaip tai nustatyta 2003 m. vasario 17 d. finansų ministro Nr. 1K-040 įsakyme „Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

5416.

55Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (toliau – Rekomendacijos) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Nustatant priteistino užmokesčio dydį, atsižvelgtina į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta nurodytose rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-533/2008; Nr. 3K-3-212/2009; Nr. 3K-3-31/2011; Nr. 3K-3-156-701/2016).

5617.

57Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato teisine pagalba, priteisimo, privaloma vadovautis ne tik pamatiniais teisingumo, protingumo bei proporcingumo principais, tačiau ir atsižvelgti į Rekomendacijas. Teisinės paslaugos buvo suteiktos 2017 m. I ketvirtį. Nesant byloje advokatės suteiktas paslaugas detalizuojančių dokumentų ir siekiant apskaičiuoti, ar advokato nurodytos bylinėjimosi išlaidos šioje byloje neviršija Rekomendacijose nurodytų dydžių už atskirus procesinius veiksmus, imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių). Kadangi teisinės paslaugos buvo suteiktos 2017 m. I ketvirtį, imamas 2016 m. III ketvirčio dydis –793,30 EUR ir vertinamos tos paslaugos, kurias, pagal byloje esančius rašytinius įrodymus, suteikė advokatė Stanislava Jorudienė.

5818.

59Pagal šioje ir baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-607/2017 esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad advokatė Stanislava Jorudienė atstovavo J. S. baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-607/2017 teismo posėdžiuose. Teismo posėdis, įvykęs 2017 m. vasario 1 d. (baudžiamosios bylos t. 2, b. l. 110–122), truko 4 val. 37 min. (nuo 9.00 iki 12.10 ir nuo 13.13 iki 14.40 val.), teismo posėdis, įvykęs 2017 m. kovo 1 d. (baudžiamosios bylos t. 2, b. l. 133–137), truko 1 val. 53 min. (nuo 9.00 iki 10.53 val.). Bendra posėdžių trukmė 6 valandos ir 30 minučių. 2016 m. spalio 10 d. civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje pasirašė J. S. (baudžiamosios bylos t. 1, b. l. 64), t. y. iki atstovavimo sutarties sudarymo 2017 m. sausio 5 d. (baudžiamosios bylos t. 2, b. l. 93–94), todėl laikoma, kad ieškinio Stanislava Jurodienė nerengė ir vertinamas tik užmokestis už atstovavimą teismo posėdžių metu.

6019.

61Byloje nustatyta, kad advokatė Stanislava Jorudienė atstovavo J. S. iš viso 6 valandas ir 30 minučių. Rekomendacijų 9 punkte nurodoma, kad teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Atsižvelgiant į rekomendacijas laikoma, kad advokatė 7 valandas teikė teisines paslaugas. Rekomendacijų 8.19 punkte numatyta, kad už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą taikomas koeficientas – 0,1. Atsižvelgiant į tai, kad byloje taikomas 2016 m. III ketvirčio dydis –793,30 EUR, viena maksimali teisinių paslaugų valanda apmokestinama 79,33 EUR suma. Kadangi nagrinėjamu atveju teisinės paslaugos teiktos 7 valandas, laikoma, kad suma už advokatės Stanislavos Jorudienės suteiktas teisines paslaugas – 600 EUR viršija maksimalų rekomenduojamą užmokesčio dydį (79,33 x 7 = 555,31 EUR).

6220.

63Rekomendacijų 2 punktas numato, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes.

6421.

65Teismui išimtinais atvejais yra suteikiama teisė nukrypti nuo jose įtvirtintų fiksuotų dydžių, atsižvelgus į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis bendraisiais teisės principais (Rekomendacijų 2 punktas, CPK 98 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijų 2 punktą, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju vertinant bylinėjimosi išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas dydį svarbu tai, kad advokatė Stanislava Jorudienė teisines paslaugas pagal byloje esančius rašytinius įrodymus suteikė dviejuose teismo posėdžiuose, posėdžių trukmė buvo ganėtinai ilga, be to, byloje nėra duomenų apie tai, kiek advokatė Stanislava Jorudienė skyrė darbo laiko sąnaudų pasiruošti bylos nagrinėjimui teisme. Atsižvelgiant į tai laikoma, kad 555,31 EUR patirtos išlaidos yra pagrįstos Rekomendacijų 2 punkto atžvilgiu.

66Dėl atsakovės atsiliepime nurodytų argumentų

6722.

68Atsakovė atsiliepime teigia, kad apeliacinis skundas turi būti paliktas nenagrinėtas, kadangi apeliantas nurodė klaidingą teismo pavadinimą. Su šiuo argumentu nesutinkama. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas, teismo pavadinimo nenurodymas nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai ir nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente (CPK 115 straipsnio 4 dalis).

69Dėl procesinės bylos baigties

7023.

71Esant nustatytoms nutarties 14, 21 ir 22 punktuose nurodytomis aplinkybėms, skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

7224.

73Pažymėtina ir tai, kad pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio skundo ribas paprastai nustato faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2013).

74Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

7525.

76Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 5 dalimi, apeliacinės instancijos teismui priėmus naują sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinį pareiškė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, jis CPK 83 straipsnio 1 dalies 3, 5 punktų pagrindu atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Ieškovas pareiškė ieškinį dėl 600 EUR žalos atlyginimo, kuris apmokestinamas 20 EUR žyminiu mokesčiu. Kadangi patenkinta 93 procentai ieškovo reikalavimo, atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistina 18,60 EUR žyminio mokesčio valstybės naudai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

77Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme

7826.

79Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas (apeliantas) duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Atsakovė pateikė įrodymus apie 10 EUR kelionės taksi išlaidas, kurias prašo pripažinti bylinėjimosi išlaidomis. CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–9 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, pripažįstamos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009; 2014-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014). Ar turėtos išlaidos buvo būtinos, sprendžiama pagal tai, ar asmuo neišvengiamai turėjo patirti šias išlaidas dėl bylos nagrinėjimo, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be jų, ar išlaidos nėra perteklinės ir neprotingos. Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti. Atsakovė, teikdama prašymą atlyginti 10 EUR kelionės, pasinaudojant taksi paslaugomis, išlaidas, nenurodė pasinaudojimo taksi paslaugomis būtinumo, be to, nėra duomenų, ar pagal pateiktą kvitą atsakovė būtent vyko į teismą, todėl, nesant patikimų duomenų apie būtinumą naudotis taksi paslaugomis, laikoma, kad atsakovės patirtos kelionės išlaidos yra perteklinės, nebūtinos ir neįrodytos, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

80Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

81Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų 2018 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

82Ieškinį tenkinti iš dalies.

83Priteisti iš atsakovės B. G. 555,31 EUR nuostolių atlyginimą Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

84Priteisti iš atsakovės B. G. 18,60 EUR žyminio mokesčio išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka ieškovo Tauragės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš atsakovės 600 EUR... 7. 2.... 8. Atsakovė B. G. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai 2018 m. balandžio 4 d. sprendimu... 12. 3.1.... 13. Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad ieškovas sprendimą kompensuoti J.... 14. 3.2.... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad baudžiamojoje byloje teismas... 16. 3.3.... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad iš ieškovo į civilinę bylą... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 19. 4.... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos... 21. 4.1.... 22. Dėl regreso teisės reikalauti žalos atlyginimo apeliantas nurodo, kad... 23. 4.2.... 24. Apeliantas dėl žalos dydžio nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos... 25. 5.... 26. Atsiliepimu atsakovė B. G. prašo apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti... 27. 5.1.... 28. Atsakovė teigia, kad pateiktas apeliacinis skundas negali būti nagrinėjamas,... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 31. 6.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 33. 7.... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 35. Faktinės aplinkybės... 36. 8.... 37. Šios civilinės bylos ir baudžiamosios bylos Nr. 1-14-607/2017 medžiaga... 38. Dėl atsakovės deliktinės atsakomybės... 39. 9.... 40. Byloje pirmosios instancijos teisme iš esmės buvo nagrinėjamas tarp šalių... 41. 10.... 42. Pagal CK 6.280 straipsnį, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi... 43. 11.... 44. Nustatyta, kad atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė nukentėjusiajai J.... 45. 12.... 46. CK 6.263 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui,... 47. 13.... 48. Ieškovas prašydamas atlyginti žalą vadovaujasi VTS 58 straipsnio ir... 49. 14.... 50. Ieškinyje nurodoma, kad žodinis prašymas buvo gautas 2017 m. vasario 10 d.... 51. Dėl nuostolių dydžio pagrįstumo... 52. 15.... 53. Iš ieškovo į civilinę bylą pateikto pinigų priėmimo kvito (b. l. 58)... 54. 16.... 55. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bylinėjimosi... 56. 17.... 57. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato... 58. 18.... 59. Pagal šioje ir baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-607/2017 esančius rašytinius... 60. 19.... 61. Byloje nustatyta, kad advokatė Stanislava Jorudienė atstovavo J. S. iš viso... 62. 20.... 63. Rekomendacijų 2 punktas numato, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už... 64. 21.... 65. Teismui išimtinais atvejais yra suteikiama teisė nukrypti nuo jose... 66. Dėl atsakovės atsiliepime nurodytų argumentų... 67. 22.... 68. Atsakovė atsiliepime teigia, kad apeliacinis skundas turi būti paliktas... 69. Dėl procesinės bylos baigties... 70. 23.... 71. Esant nustatytoms nutarties 14, 21 ir 22 punktuose nurodytomis aplinkybėms,... 72. 24.... 73. Pažymėtina ir tai, kad pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 75. 25.... 76. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 5 dalimi, apeliacinės instancijos teismui... 77. Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 78. 26.... 79. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas... 80. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų... 81. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų 2018 m. balandžio 4 d. sprendimą... 82. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 83. Priteisti iš atsakovės B. G. 555,31 EUR nuostolių atlyginimą Tauragės... 84. Priteisti iš atsakovės B. G. 18,60 EUR žyminio mokesčio išlaidų...