Byla 2-1761/2013
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės ,,Inrent“ bankroto byloje Nr. B2-85-227/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Golden capital“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės ,,Inrent“ bankroto byloje Nr. B2-85-227/2013, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Inrent“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto eiga“. 2012 m. kovo 12 d. nutartimi BUAB „Inrent“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone.

42013 m. kovo 18 d. įvyko kitas kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriaus AB SEB banko iniciatyva buvo svarstomas vienintelis klausimas dėl į turto masę neįtraukto žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1611-6902, įtraukimo į pardavimui skirto turto, nustatymo kreditorių susirinkimo 3 darbotvarkės klausimų, masę.

5Kreditorius UAB „Golden capital“ skundu prašo pripažinti negaliojančiu ir panaikinti kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimą, susijusį su žemės sklypu. Taip pat prašė įpareigoti administratorių kreiptis į nekilnojamojo turto vertintojus, kad būtų nustatyta žemės sklypo rinkos vertė, pavesti kreditorių susirinkimui klausimą „Dėl turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymo“, toje dalyje, kurioje jis susijęs su žemės sklypo pardavimu, spręsti iš naujo. Nurodė, kad 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimas 3-uoju klausimu svarstė „Dėl turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymo“ priėmė nutarimą dėl turto, tarp jo žemės sklypo pardavimo ir kainos nustatymo. Šis nutarimas neapskųstas, įsiteisėjęs, todėl turi būti vykdomas. 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkime buvo svarstomas vienintelis klausimas „Dėl turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymo“, kuriuo nustatyta ta pati pardavimo tvarka ir kaina, išskyrus tai, jog pastaruoju nutarimu į turto masę įtrauktas žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1611-6902. Pastarasis žemės sklypas nebuvo įvertintas. VĮ Registrų centro duomenimis jo vertė yra 86 400 Lt. Pardavinėjant turtą pagal ginčijamą nutarimą, žemės sklypas parduodamas veltui.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi pripažino negaliojančiu bankrutavusios UAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimą ir perdavė šį klausimą spręsti iš naujo, taip pat pripažino negaliojančiu bankrutavusios UAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2013 m. vasario 15 d. nutarimo 4.1 punktą. Nurodė, kad kreditoriaus AB SEB banko finansiniai reikalavimai sudaro 52,71 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų ir jo balsai nulemia kreditorių susirinkimuose priimamus nutarimus. Kreditorių UAB „Šiaulių Rymota“ kreditoriniai reikalavimai sudaro 1,65 proc., UAB „Golden capital“ - 0,87 proc. visų kreditorių kreditorinių reikalavimų. Teismas nustatė, kad BUAB „Inrent“ nekilnojamąjį turtą sudaro: pastatas ir du žemės sklypai: 1) 7,164 ha žemės sklypas, unikalus Nr.4400-1611-6813, kuriame randasi pastatas ir kurio paskirtis - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir 2) 0,4677 ha žemės sklypas, unikalus Nr.4400-0611-6902, kurio paskirtis - degalinių ir autoservisų statinių statybos, vidutinė rinkos vertė – 86 400 Lt. Visas išvardintas turtas įkeistas AB SEB bankui. Taip pat bendrovei priklauso inžinieriniai tinklai ir kiti daiktai, kurie, kaip aptarnaujantys pagrindinį daiktą - pastatą teismo sprendimu buvo pripažinti pagrindinio daikto - sandėlio priklausiniais. Minėtą nekilnojamąjį turtą, išskyrus 0,4677 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0611-6902, apžiūrėjo ir įvertino turto vertintojas UAB „Ober Haus“. 2012 m. gruodžio 19 d. Turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta, kad turto: sandėlio su kiemo aikštele ir kiemo aptvėrimu bei 7,164 ha žemės sklypo, unikalus Nr.4400-1611-6813, vertinimo dienai (2012 m. lapkričio 30 d.), rinkos vertė yra 16 300 000 Lt, o priverstinio pardavimo atveju – 12 700 000 Lt. Kreditoriai 2013 m. vasario 15 d. susirinkime 3-uoju klausimu svarstė klausimą „Dėl turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymo“. Iš protokolo matyti, kad nutarta pardavinėti visą turtą komplekse, tačiau į nutarime išvardinto turto masę nebuvo įtrauktas žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0611-6902. Administratorius informavo kreditorius: 1) apie neįvykusias iki tol dvejas varžytines (neatsirado pirkėjų) pardavinėjant turtą atitinkamai už 57 000 000 Lt ir 51 300 000 Lt; 2) turto vertintojo nustatytą turto rinkos vertę - 16 300 000 Lt; 3) turto masės padidėjimą komunikacijomis. Kreditoriai 3.1 punktu nutarė pardavinėti nutarime išvardintą turtą komplekse, organizuojant III ir IV varžytines ir nustatė parduodamo turto kainą, atitinkamai: 46 170 000Lt ir 41 553 000 Lt. Už šį nutarimą balsavo kreditoriai, turintys 95,5 proc. visų kreditorių balsų, prieš 0,67 proc. balsų turintis kreditorius UAB „Realm Juridical“. Šis nutarimas neskųstas ir galioja. Kitame 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkime kreditoriai svarstė klausimą „Dėl turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymo“. Teismas nustatė, kad šis nutarimas analogiškas pirmiau nurodytam kreditorių 2013 m. vasario 15 d. susirinkimo trečiuoju klausimu nutarimui, t. y dėl turto bendros kainos ir pardavimo tvarkos, tačiau į turto masę įjungtas 0,4677 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0611-6902, kurio nebuvo 2013 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 3. Teismas pažymėjo, kad iš byloje esančių planų matyti, kad šis 0,4677 ha žemės sklypas yra įsiterpęs į pagrindinį žemės sklypą, kuriame randasi pastatas. Šiam žemės sklypui suteiktas unikalus Nr. 4400-0611-6902 ir nustatytas jo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, o naudojimo pobūdis - degalinių ir autoservisų statinių statybos. Nustatytas kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėms (viešpataujantis daiktas). Nepriklausomai nuo to, kad kreditoriai 2013 m. vasario 15 d. ir 2013 m. kovo 18 d. susirinkimuose sprendė dėl viso bankui įkeisto turto vertės ir jo pardavimo tvarkos klausimus, abiejuose susirinkimuose nustatė tą pačią turto pardavimo tvarką bei pradinę parduodamo turto kainą (57 000 000 Lt ir 51 300 000 Lt) tiek su žemės sklypu, unikalus Nr. 4400-0611-6902, tiek be jo, kuri žymiai viršija turto vertintojų nustatytą kainą (16 300.000 Lt), bei tai, jog visas turtas įkeistas bankui, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 29 955 834,80 Lt, įvertinus šio žemės sklypo paskirtį, jo dislokaciją, darytina išvada, kad šis objektas yra patrauklus galimiems pirkėjams. Todėl, įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes ir siekiant, kad būtų patenkinti kuo daugiau kreditorių finansinių reikalavimų, teismas sprendė, kad šis žemės sklypas turi būti įvertintas atskirai ir/ar viso turto komplekse, juo labiau, kad tokią teisę turi ne tik turto vertintojai, bet ir kreditoriai. Todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas panaikinant BUAB „Inrent“ kreditorių 2013 m. kovo 18 d. nutarimą ir perduodant šį klausimą kreditoriams spręsti iš naujo.

9III.

10Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Golden capital“ prašo panaikinti šios nutarties dalį, kuria teismas netenkino apelianto skundo reikalavimo, susijusio su įpareigojimu kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus, ir klausimą išspręsti iš esmės - įpareigoti BUAB „Inrent“ bankroto administratorių kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus, kad būtų nustatyta žemės sklypo (unikalus Nr.4400- 1611-6902) rinkos vertė. Nurodo, kad ginčo sklypas (0,4677 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0611-6902) BUAB „Inrent“ bankroto procese niekada nebuvo įvertintas nepriklausomų ekspertų, ginčo dėl to byloje nėra. Ginčas kyla dėl to, ar sklypo rinkos vertę turėtų nustatyti BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus pasamdyti nepriklausomi ekspertai (vertintojai), ar tai turėtų padaryti patys BUAB „Inrent“ kreditoriai. Teismai, nagrinėdami tokio pobūdžio bylas, formuoja principą, kad būtina yra kreiptis į nepriklausimus turto vertintojus, kuomet bankroto procese iškyla ginčas dėl turto vertės nustatymo. Kadangi tarp BUAB „Inrent“ kreditorių iškilo ginčas dėl 0,4677 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0611-6902) vertės nustatymo, byloje turimas VĮ Registrų centras masiniu vertinimo būdu nustatytas sklypo vertinimas nėra objektyvus ir išsamus turto rinkos vertės įrodymas, kreditorių susirinkimas pradinę turto pardavimo kainą turėtų nustatyti atsižvelgiant į turto vertės nustatymo ataskaitą, atitinkančią Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatas.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB SEB bankas prašo skundo netenkinti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Taip pat prašo, apeliantui neatsiėmus atskirojo skundo, skirti jam 100 Lt baudą. Nurodo, kad bankas, įvertinęs nutartyje nurodytus teismo motyvus inicijavo kreditorių susirinkimą pakartotiniam turto pardavimo klausimų svarstymui, kuriame teikė tokio nutarimo projektą: ,,įpareigoti administratorių pakartotinai kreiptis į UAB ,,Oberhaus“, vertinusią bankrutuojančios Įmonės turtą, tikslu atlikti iki šiol neįvertinto žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1611-6902, vertinimą ir gauti išvadą apie žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1611- 6902, kaip atskiro turtinio vieneto, pardavimo įtaką likusio BUAB „Inrent“ turto, t. y. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1611-6813, ir pastato - sandėlio, unikalus Nr. 4400-1578-2964, su komunikacijomis, pardavimo kainai. Įpareigoti administratorių gavus vertinimą ne vėliau kaip per 14 d. sušaukti BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimą pradinėms turto pardavimo kainoms nustatyti“. Kreditorių susirinkimas šiuo klausimu įvyko 2013 m. gegužės 23 d., SEB banko siūlytas nutarimas buvo priimtas, taigi kreditorių susirinkimo BUAB „Inrent“ bankroto administratorius yra įpareigotas atlikti žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1611-6902, vertinimą, o jį gavus teikti kreditoriams svarstyti BUAB „Inrent“ turto pardavimo klausimą iš naujo, kaip tai ir buvo numatyta skundžiamoje nutartyje. Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes, 2013 m. gegužės 23 d. įvykęs kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą ir išsprendė apelianto nurodytą trūkumą, todėl UAB „Golden capital“ paduotas atskiras skundas netenka faktinio pagrindo ir byla dėl skundo nagrinėjimo turėtų būti nutraukiama. Pagal aktualią teismų praktiką pripažįstama, kad teismas turi grąžinti klausimą pakartotinai spręsti kreditoriams kaip turintiems teisę ir pareigą priimti sprendimus bankrutuojančios bendrovės turto realizavimo tvarkos klausimais, taip pat turi nurodyti pastebėtus pažeidimus, kad pakartotinai klausimą svarstant juos galima būtų pašalinti, o ne pačiam tokius klausimus spręsti už kreditorius. Tačiau skunde keliamas reikalavimas, kad teismas įpareigotų BUAB „Inrent“ bankroto administratorių gauti žemės sklypo turto vertinimą yra ne kas kita, o reikalavimas teismui minėtą klausimą iš dalies spręsti vietoj kreditorių. Be to, apeliantas yra nenuoseklus ir prieštarauja pats sau, nes 2013 m. gegužės 23 d. Kreditorių susirinkimo metu balsavo prieš nutarimą atlikti žemės vertinimą. Akivaizdu, kad apeliantas piktnaudžiauja savo kaip kreditoriaus statusu, siekia vilkinti BUAB „Inrent“ bankroto procedūrą ir daro žalą kreditoriams bei bankrutuojančiai bendrovei, todėl jam per protingą laiką neatsiėmus savo skundo, teismas turėtų skirti simbolinę 100 Lt baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis.

13Apeliantas, susipažinęs su atsiliepimu į atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad 2013 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkime jis balsavo prieš šiame susirinkime svarstomą nutarimą, tačiau motyvavo, jog tokį sprendimą tik dėl to, kad šiuo klausimu jau yra kilęs teisminis ginčas ir būtų prasminga, kad galutinį sprendimą šiuo atveju priimtų teismas.

14IV.

15Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta tenkinti apelianto skundo dalį dėl įpareigojimo BUAB „Inrent“ bankroto administratoriui kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus, kad būtų nustatyta žemės sklypo (unikalus Nr.4400- 1611-6902) rinkos vertė.

18Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniais ir teisiniais pagrindais bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

19Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis kreditorių susirinkimui pavesta spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, taip pat ir nustatyti parduodamo turto vertinimo tvarką, patvirtinti turto pardavimo kainą ir spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus (ĮBĮ 23 str.). Įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimui, o ne pavieniams kreditoriams suteikė tokią plačią kompetenciją būtent dėl to, kad vienas pagrindinių bankroto proceso tikslų yra patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog: „Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus.“(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012, 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Tuo tarpu teismui įstatymo leidėjas suteikė prerogatyvą patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą; todėl teismas, nustatęs kreditorių susirinkimo nutarimo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-250/2012).

20Taigi, atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo kaip kreditorių savivaldos organo vaidmenį, darytina išvada, kad kreditorių susirinkimas gali ne tik priimti bankroto procese nutarimus įvairiais klausimais, bet ir nutarti jau išspręstą nutarimu klausimą svarstyti iš naujo ar jau priimtą nutarimą pakeisti tuo atveju, jei paaiškėja tam tikroms naujos aplinkybės, kreditoriai siekia išvengti teisminio ginčo ir pan. (CK 1.63 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1402/2013).

21Nagrinėjamu atveju apeliantas (kreditorius) UAB ,,Golden capital“ pateikė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo BUAB „Inrent“ 2013 m. kovo 18 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimą, susijusį su ginčo žemės sklypu, taip pat prašė įpareigoti administratorių kreiptis į nekilnojamojo turto vertintojus, kad būtų nustatyta žemės sklypo rinkos vertė, pavesti kreditorių susirinkimui klausimą „Dėl turto pardavimo tvarkos ir pradinių pardavimo kainų nustatymo“, toje dalyje, kurioje jis susijęs su žemės sklypo pardavimu, spręsti iš naujo. Atsižvelgiant į aukščiau minėtą teismų praktiką, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pats savo iniciatyva įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus, kad būtų nustatyta žemės sklypo (unikalus Nr.4400- 1611-6902) rinkos vertė ir pagrįstai šį klausimą perdavė svarstyti kreditorių susirinkimui (ĮBĮ 23 str.).

22Todėl apelianto atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Nors atskirasis skundas netenkinamas, nagrinėjamu atveju nėra pakankamai duomenų, jog apeliantas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl jam skirti baudą nėra pagrindo (185, 95 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi iškėlė... 4. 2013 m. kovo 18 d. įvyko kitas kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriaus... 5. Kreditorius UAB „Golden capital“ skundu prašo pripažinti negaliojančiu... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi pripažino... 9. III.... 10. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Golden capital“ prašo panaikinti... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB SEB bankas prašo skundo netenkinti,... 13. Apeliantas, susipažinęs su atsiliepimu į atskirąjį skundą, apeliacinės... 14. IV.... 15. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta tenkinti... 18. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniais ir... 19. Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis kreditorių susirinkimui pavesta... 20. Taigi, atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo kaip kreditorių savivaldos... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantas (kreditorius) UAB ,,Golden capital“ pateikė... 22. Todėl apelianto atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apygardos... 23. Nors atskirasis skundas netenkinamas, nagrinėjamu atveju nėra pakankamai... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 25. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį palikti...