Byla 2A-388-390/2012
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino, Ramūno Mitkaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo, Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus pareigų, grąžinti į ankstesnį darbą, panaikinti atsakovo 2011-05-17 įsakymą Nr.AMP1-79 dėl ieškovo atleidimo ir reikalų perdavimo V. R., priteisti darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą (t.1, b.l.3-5). Paaiškino, kad jis nuo 2002-02-04 dirbo Lietuvos zoologijos sodo direktoriumi. Zoologijos sodo steigėjas buvo Kauno apskrities viršininko administracija. Nuo 2010-07-01 Zoologijos sodo steigėju tapo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 2010-09-13 LR Aplinkos ministerijos vidaus audito skyrius pradėjo Zoologijos sodo auditą, buvo tikrinama veikla 2005-2010 metais. Auditas buvo baigtas 2010-11-16, pateiktos rekomendacijos dėl sodo veiklos gerinimo. Ieškovas sudarė priemonių planą pagal audito pateiktas rekomendacijas. 2011-03-02 ieškovas buvo įspėtas, kad darbo sutartis su juo bus nutraukta pagal LR DK 129 str. Ieškovas buvo atleistas iš darbo nuo 2011-05-23. Ieškovas mano, kad darbo sutartis buvo nutraukta neteisėtai ir nepagrįstai. Jokių darbo drausmės pažeidimų nepadarė, dėl netinkamos kvalifikacijos jam jokių pastabų nebuvo teikiama, ankstesnis steigėjas ieškovo darbu buvo patenkintas. Be to, ieškovui nebuvo pasiūlytas kitas darbas, nors buvo laisvų darbo vietų- entomologo ir vyresniojo mechaniko.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino neteisėtu ieškovo V. D. atleidimą iš darbo 2011-05-23 Aplinkos ministro įsakymu Nr. AMP1-79. Grąžino ieškovą į ankstesnį darbą- Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus pareigas. Priteisė ieškovui iš atsakovo darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką- 9317,16 Lt (priskaityta suma) ir 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad ieškovas nuo 2002-02-04 pagal darbo sutartį Nr. 352/468 dirbo Lietuvos zoologijos sodo direktoriumi ( t.1, b.l. 8-10). Nuo 2010-07-01 Aplinkos ministerijai tapus Lietuvos zoologijos sodo steigėja darbo santykiai su ieškovu buvo tęsiami pagal tą pačią darbo sutartį ( t.1, b.l.103). Nuo 2010-09-15 iki 2010-11-05 Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus specialistai atliko Lietuvos zoologijos sodo auditą. 2010-12-03 ieškovui buvo įteiktas reikalavimas pateikti paaiškinimus dėl turimos kvalifikacijos, profesinių gebėjimų ir tinkamumo eiti Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus pareigas ( t.1, b.l.87). Direktorius pateikė paaiškinimus 2010-12-10 ( t.1, b.l.106-108). 2011-03-21 ieškovui buvo įteiktas įspėjimas, kad darbo sutartis su juo bus nutraukta 2011-05-05 pagal LR DK 129 str. ( t.1, b.l. 23). Teismas konstatavo, kad atsakovo įteiktame įspėjime ieškovui nebuvo konkrečiai nurodyta, dėl kokių priežasčių darbo sutartis bus nutraukta. DK 129 str. 2 d. numato platų diapazoną aplinkybių, kurios gali būti darbo sutarties nutraukimo pagrindu: tai ir aplinkybės, susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, elgesiu darbe, ir aplinkybės, kurios nuo darbuotojo apskritai nepriklauso: ekonominės, technologinės priežastys, darbovietės struktūriniai pertvarkymai, etc. Iš įspėjimo lieka neaišku, kuri grupė priežasčių atsakovui buvo pagrindas nutraukti darbo sutartį su ieškovu. Teismo posėdyje atsakovo atstovai aiškino, kad darbo sutarties nutraukimo priežastis buvo nepakankama ieškovo kvalifikacija, kurią nustatė atliktas vidaus auditas ( t.2, b.l.149). Atsižvelgęs į atsakovo atstovų paaiškinimą, iš pateiktos audito ataskaitos teismas nustatė, kad auditoriams nebuvo suformuluota užduotis nustatyti Zoologijos sodo direktoriaus kvalifikaciją. Pažymėjo, kad ankstesnis Lietuvos zoologijos sodo steigėjas, Kauno apskrities viršininko administracija, nereiškė ieškovo darbui jokių pretenzijų ir jo kvalifikacija neabejojo. Nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog audito ataskaitoje nurodyti Zoologijos sodo veiklos trūkumai atsirado dėl to, kad direktoriui stigo kvalifikacijos. Tokie Zoologijos sodo veiklos trūkumai kaip neparengtas teritorijos detalusis planas ( t.1, b.l. 48), netinkamai įrengtas tigrų voljeras ( t.1, b.l. 50), sodo rėmėjų paaukotų lėšų naudojimas einamiesiems reikalams ( t1, b.l.63), teismo vertinimu, akivaizdžiai yra nulemti ne direktoriaus kvalifikacijos, o Zoologijos sodui skiriamų lėšų kiekiu. Teismas nurodė, kad audito išvadoje nėra įvertinta, kad tigrų voljero statybai buvo išduotas statybos leidimas, pastatas yra priimtas naudoti valstybinės komisijos ( priėmimo naudoti aktas- priede prie techninio projekto). Nepateikta įrodymų, kad statinio projektas yra netinkamas ar pats statinys pastatytas netinkamai. Nepateikta duomenų, kad ieškovas, gavęs rėmėjų lėšas, jas panaudojo neūkiškai, iššvaistė, permokėjo darbuotojams. Pažymėjo, kad auditoriai patys pripažįsta, kad Zoologijos sodo ataskaitose pateikiama informacija, kurios interpretavimui reikia specialių žinių, todėl objektyviai įvertinti Zoologijos sodo veiklą yra sudėtinga ( t.1, b.l.51). Teismas sprendė, kad zoologijos sodo veikla atsakovo surengto audito metu buvo vertinama tendencingai, pagal tuos reikalavimus, kuriuos steigėjo funkcijas perėmusi Aplinkos ministerija ketina kelti, tačiau neatsižvelgiant į reikalavimus, kuriuos ieškovui kėlė ankstesnis steigėjas. Teismas konstatavo, kad darbuotojo kvalifikaciją galima įvertinti tik pagal tai, kaip jis įvykdė jam iškeltas užduotis, o ne pagal tai, kad jis neįvykdė užduočių, kurios jam nebuvo iškeltos ir aiškiai suformuluotos. Nurodė, kad atsakovas nesurengė ieškovui atestacijos ar kitu kokiu būdu nesiėmė nustatyti ieškovo kvalifikacijos, priešingai, vidaus auditui net nebuvo keliama užduotis nustatyti ieškovo kvalifikaciją. Todėl, teismo nuomone, suprantama, kad ieškovas neginčijo audito išvadų, manydamas, kad audito nurodytas rekomendacijas įvykdys ir dirbs toliau. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovui 2011-02-22 buvo siūloma dirbti traktorininku arba darbininku, tačiau ieškovas šių darbų atsisakė ( t.1, b.l. 21, 22). 2011-05-17 Lietuvos zoologijos sode buvo laisva vyriausiojo mechaniko darbo vieta, o 2011-05-24 buvo laisva vyresniojo entomologo darbo vieta ( t.1, b.l. 130). Atsakovo atstovas paaiškino, kad šios darbo vietos nebuvo siūlomos ieškovui, kadangi pats ieškovas nepranešė, kad tokios laisvos darbo vietos yra. Ieškovas aiškino, kad jo apie laisvas darbo vietas niekas neklausė po 2011 m. vasario 22 dienos, o jis pats nepranešė, nes turėjo kitų rūpesčių, buvo sutrikęs, susinervinęs dėl ketinimo jį patį atleisti iš darbo. Teismas sprendė, kad atsakovas nepilnai atliko pareigą ieškoti galimybių perkelti ieškovą į kitą darbo vietą, nes po 2011-02-22 net neteikė paklausimų dėl laisvų darbo vietų Zoologijos sode. Teismo nuomone, būtų neteisinga perkelti pareigą ieškoti kitų darbo vietų ant darbuotojo, kuris pats yra atleidžiamas, pečių. Konstatavo, kad ieškovas pagal savo turimą kvalifikaciją galėjo dirbti ir vyresniuoju mechaniku, ir entomologu. Tačiau tos darbo vietos jam nebuvo siūlomos, o tai sudaro papildomą pagrindą pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu. Ieškovo reikalavimą panaikinti įsakymą dalyje dėl reikalų perdavimo V. R. netenkino, kadangi darbdavys turi teisę spręsti, kam pavesti atlikti tas ar kitas funkcijas.

5Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

6Dėl įspėjimo apie atleidimą iš darbo tinkamumo

7Nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nevertino Aplinkos ministerijos ieškovui pateikto 2011-02-18 pasiūlymo, iš kurio turinio matyti, kad ieškovui objektyviai buvo žinomos Aplinkos ministro sudarytos komisijos išvados bei darbo sutarties nutraukimo priežastis, t.y. jog - Lietuvos zoologijos sodo direktorius V. D. netinkamai ir nekvalifikuotai vykdė jam pavestas funkcijas organizuodamas Lietuvos zoologijos sodo darbą bei kitas jam pavestas funkcijas. Todėl teismo išvada, jog iš atsakovui įteikto įspėjimo turinio lieka neaišku, kuri grupė priežasčių atsakovui buvo pagrindas nutraukti darbo sutartį su ieškovu yra nepagrįsta. Atsakovas 2011-03-02 įspėjime dėl darbo sutarties nutraukimo ieškovui nurodė, kad vadovaujantis DK 129 str. ir atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos vidaus audito ataskaitą Nr. 4-4-(l)-10-06, aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu sudarytos komisijos 2011-01-13 pažymą Nr. (16-3)D8-453 „Dėl Lietuvos zoologijos sodo veiklos vidaus audito ataskaitoje Nr. 4-4-(l)-10-06 išvardintų faktų“ ir tai, kad ieškovas 2011-02-22 raštu „Pasiūlymo atsisakymas“ atsisakė užimti pasiūlytas pareigas, ieškovas bus atleistas iš užimamų pareigų. Pažymi, kad ieškovas įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo gavimo metu buvo susipažinęs su Lietuvos zoologijos sodo veiklos vidaus audito metu nustatytais veiklos trūkumais. Ieškovui taip pat buvo žinomos Aplinkos ministro įsakymu sudarytos komisijos išnagrinėti Vidaus audito ataskaitoje nustatytus faktus ir nustatyti atsakingus darbuotojus bei pateikti aplinkos ministrui išvadas ir pasiūlymus, išvados t.y. jog ieškovas netinkamai ir nekvalifikuotai vykdė jam pavestas funkcijas organizuodamas Lietuvos zoologijos sodo darbą bei kitas jam pavestas funkcijas, bei dėl šių Komisijos išvadų ieškovui Aplinkos ministerijos pateikto pasiūlymo užimti kitas žemesnės kvalifikacijos reikalaujančias pareigas Lietuvos zoologijos sode priežastys. Esant šioms aplinkybėms laikytina, kad įspėjime ieškovui nurodyta darbo sutarties nutraukimo priežastis yra nurodyta pakankamai konkrečiai bei ieškovui suprantamai.

8Dėl svarbios darbo sutarties nutraukimo priežasties

9Apelianto teigimu, teismas netinkamai vertino ir nepasisakė dėl aplinkos ministro įsakymu sudarytos komisijos išvadų pagrįstumo (2011-01-13 pažyma „Dėl Lietuvos zoologijos sodo veiklos vidaus audito ataskaitoje Nr. 4-4-(l)-10-06 išvardintų faktų“ Nr. (16)-3)-D8-453) nors būtent Komisija konstatavo, kad ataskaitoje nurodyti Lietuvos zoologijos sodo veiklos trūkumai atsirado dėl netinkamo ir nekvalifikuoto vadovavimo ir darbo organizavimo. Komisija konstatavo, kad ieškovas nekvalifikuotai vadovavo Lietuvos zoologijos sodui spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, dėl ko atsirado darbo trūkumai ir teisės aktų pažeidimai. Atsakovo nuomone, teismas šališkai ir neobjektyviai vertino Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus ataskaitoje konstatuotus pažeidimus ir veiklos trūkumus, kurie laikytini nekvalifikuoto vadovavimo Lietuvos zoologijos sodui, sprendžiant vadovo kompetencijai priskirtus klausimus, pasekme. Pažymi, kad audito metu nustatyti ne pavieniai, tačiau sisteminiai pažeidimai, kurie susiję su valdymo ir vidaus kontrolės trūkumais, nulėmusiais netinkamą Lietuvos zoologijos sodo funkcionavimą. Apelianto teigimu, objektyvios faktinės situacijos konstatavimas - pažeidimų bei veiklos trūkumų nustatymas Lietuvos zoologijos sodo veikloje remiantis nustatytais neatitikimais galiojantiems teisės aktams negali būti pagrįstai traktuojamas kaip tendencingas vertinimas pagal reikalavimus, kuriuos Aplinkos ministerija ketina kelti ateityje, neatsižvelgiant į reikalavimus, kuriuos ieškovui kėlė ankstesnis steigėjas. Nurodo, kad ieškovui teigiant, kad dalis audito ataskaitoje minimų tariamų pažeidimų buvusio steigėjo nelaikomi pažeidimais, Aplinkos ministerija pateikė teismui 2005-10-30 Kauno apskrities viršininko administracijos vidaus tarnybos parengtą Lietuvos zoologijos sodo 2004 m. veiklos audito ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitą Nr. 4 VA-12, bei Lietuvos zoologijos sodo Valstybinių kontrolės institucijų patikrinimų registracijos žurnalo, pradėto pildyti 2005-01-03 kopiją. 2005 metais Kauno apskrities viršininko administracijos vidaus audito tarnybos Lietuvos zoologijos sodo 2004 m. veiklos audito ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitoje (toliau 2004 m. KAVA VAT ataskaita) konstatuota, kad atsižvelgiant į tai, kad patikrinimo metu atskleista daug esminių trūkumų, kurių tikrinimo eigoje net nesistengta ištaisyti, laikytina, jog Lietuvos zoologijos sodo vidaus kontrolės patikimumo lygis yra nulinis. Zoologijos sodo vidaus kontrolė organizuota netinkamai, nes nepajėgi be išorinio įsikišimo nustatyti bei ištaisyti neatitikimus, pažeidimus ir trūkumus (2004 m. KAVA VAT ataskaitos 94 punktas). 2005 m. taip pat buvo konstatuota Lietuvos zoologijos sodo patrauklumo lankytojams problema, Zoologijos sodas neįgyvendino planuotų lankytojų apsilankymo skaičiaus (2004 m. KAVA VAT ataskaitos 23 ir 24 psl.); teiktos pastabos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nesilaikymo (ataskaitos 18 psl.); dėl lėšų panaudojimo neekonomiškumo (ataskaitos 32 psl. 47 punktas); dėl valstybės turto panaudos/ nuomos tvarkos pažeidimų (ataskaitos 11 psl.) ir nurodomi kiti veiklos trūkumai. Pažymi, kad 2004 m. KAVA VAT ataskaitos rekomendacijose Kauno apskrities viršininkui nurodoma 1.1. p. - spręsti klausimą dėl patikrinimo medžiagos perdavimo atitinkamoms institucijoms; 1.2. p. spręsti klausimą dėl galimybės toliau pasitikėti direktoriumi V. D. valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės turto tvarkymo klausimais ir kt. Atitinkamai Lietuvos zoologijos sodo direktoriui pateikti 37 siūlymai šalinti esminius veiklos trūkumus ir konstatuotus teisės aktų pažeidimus. Taigi, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos atlikto audito ataskaitoje, KAVA VAT audito ataskaitoje, tiek nepriklausomų tyrėjų ataskaitoje pateiktas faktines aplinkybes, laikytina, kad Lietuvos zoologijos sode nuo 2005 m. iki 2010 m. neįvyko pokyčių siekiant efektyvesnio darbo organizavimo, vidaus kontrolės užtikrinimo, veiklos planavimo srityse ir tą lemia įstaigos vadovo kvalifikacijos stoka. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad atsakovas nesurengė ieškovui atestacijos ar kokiu kitu būdu nesiėmė nustatyti ieškovo kvalifikacijos. Ir teigia, kad teisės aktai nenumatė atsakovo pareigos ieškovui surengti atestaciją ar kitu kokiu būdu nustatyti ieškovo kvalifikaciją. Vadovaujantis LR DK 129 str. darbdaviui yra leidžiama pačiam apsispręsti dėl darbo sutarties nutraukimo būtinumo ir konkrečių pagrindų. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika pripažįstama, kad su darbuotojo asmeniu susijusios aplinkybės yra svarbi priežastis nutraukti darbo sutartį tada, kai dėl tokių aplinkybių buvimo darbuotojas yra netinkamas pavestam darbui atlikti. O teisė spręsti dėl darbuotojo tinkamumo ar netinkamumo pavestam darbui atlikti yra darbdavio teisė.

10Dėl darbuotojo sutikimo perkelti į kitą darbą

11Atsakovo nuomone pirmosios instancijos teismas padarė teisiškai nepagrįstas išvadas, kad atsakovas nepilnai atliko pareigą ieškoti galimybių perkelti ieškovą į kitą darbo vietą. Lietuvos zoologijos sodo direktorius, atsižvelgiant į jo kaip įstaigos vadovo teisinį statusą, turėjo aktualią informaciją apie užimtas ir laisvas darbo vietas Lietuvos zoologijos sode, kadangi būtent jam yra teikiami prašymai priimti į darbą ar atleisti iš darbo teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos zoologijos sodo vyriausiasis mechanikas A. B. 2011-05-16 pateikė prašymą ieškovui, tuo metu einančiam įstaigos direktoriaus pareigas, dėl perkėlimo į kitą darbą, bei 2011-05-23 vyresnioji entomologe, N. N., taip pat sodo direktoriui V. D. pateikė pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes ieškovas, įskaitant jo atleidimo dieną, turėjo aktualiausią informaciją apie laisvas darbo vietas Lietuvos zoologijos sode ir turėjo teisę esant suinteresuotumui pareiškiant norą užimti vieną iš laisvų darbo vietų būti perkeltam iš Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus pareigų į žemesnę kvalifikaciją reikalaujančias laisvas darbo vietas įstaigoje. Atsakovas neperkėlė pareigos ieškoti kitų darbo vietų ieškovui, kadangi ieškovui nereikėjo imtis aktyvių veiksmų darbo paieškai.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas V. D. prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

13Dėl įspėjimo apie atleidimą iš darbo

14Nurodo, kad DK 130 str. 2 d. nustato pareigą darbdaviui ne pasiūlyme užimti kitas pareigas, o būtent įspėjime nurodyti atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybes, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas. Atsakovas, įspėjime tik paminėjo komisijos pažymą, tačiau nei tos komisijos sudėties, nei pačios pažymos ieškovui susipažinti nepateikė. Todėl konkrečios atleidimo iš darbo priežastys ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties planuojamas nutraukimas, ieškovui nebuvo žinomos. Nei įspėjime, nei pasiūlyme nėra išdėstyto darbo sutarties nutraukimo priežasties konkretumo. Laikytina, kad ir pasiūlyme esanti informacija apie tai, kad buvo sudaryta komisija tikslu išnagrinėti audito ataskaitoje išvardintus faktus, nustatyti atsakingus darbuotojus ir pateikti ministrui išvadas ir pasiūlymus bei apie tai, kad komisija nustatė, jog ieškovas netinkamai ir nekvalifikuotai vykdė jam pavestas funkcijas organizuodamas Lietuvos zoologijos sodo darbą bei kitas jam pavestas funkcijas, negali būti laikoma pakankamai konkrečia darbo sutarties nutraukimo priežastimi. Nėra aišku, kokias konkrečiai iš direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų darbdavys laikė vykdomomis netinkamai ir nekvalifikuotai. Nei atsiliepime į ieškinį, nei teismo posėdyje atsakovas konkrečiai neįvardijo, kokie konkretūs ieškovo veiksmai ar neveikimas buvo pripažinti nekvalifikuotais, nes iš esmės buvo išsakyti vien argumentai apie zoologijos sodo veiklos trūkumus, kuriuos įtakoti galėjo keletas veiksnių.

15Dėl svarbios darbo sutarties nutraukimo priežasties

16Teigia, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad audito ataskaitoje nurodyti zoologijos sodo veiklos trūkumai atsirado dėl to, kad direktoriui stigo kvalifikacijos. Tai reiškia, kad byloje esantys įrodymai (tame tarpe ir atsakovo nurodoma komisijos pažyma) nėra pakankami, kad nustatyti darbo sutarties nutraukimui DK 129 straipsnio pagrindu būtiną aplinkybę - ieškovo kvalifikacijos trūkumą. Darbuotojo tinkamumas einamoms pareigoms arba dirbamam darbui gali būti patikrinamas atestavimu. Visi pirmosios instancijos teisme atsakovų atstovų nurodyti zoologijos sodo veiklos trūkumai pagrįsti vien auditą atlikusių asmenų asmeninėmis prielaidomis ir nuogirdomis. Zoologijos sodo veikla yra specifinė, todėl auditą atlikusiems ministerijos darbuotojams dėl suprantamų priežasčių yra sunku įvertinti zoologijos sodo veiklą. Pagrįstai ir teisingai pirmosios instancijos teismas nustatė, kad objektyviai įvertinti zoologijos sodo veiklą yra sudėtinga, nes ataskaitose pateikiamai informacijos interpretavimui reikia specialių žinių. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad sudarytos komisijos nariai turi reikiamą kompetenciją ir kvalifikaciją vertinti audito ataskaitoje nurodytų veiklos trūkumų priežastis. Apeliantas nurodo, kad „konstatuota, kad Lietuvos zoologijos sodo vidaus kontrolė vertinama silpnai - ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės trūkumai yra akivaizdūs, darantys neigiamą įtaką zoologijos sodo rezultatams“, tačiau šie teiginiai yra visiškai abstraktūs, nėra nurodoma, kas konkrečiai nebuvo padaryta, nors turėjo būti padaryta ir kuo remiantis. Atsakovo argumentai rodo, audito ataskaita buvo rengiama tendencingai, akivaizdžiai siekiant pateikti zoologijos sodo veiklą kiek įmanoma labiau neigiamu aspektu, neįvertinus tokių svarbių aplinkybių, kaip turimos finansinės galimybės, etatų skaičius ir pan. Taip pat teigia, jog nepagrįstai apeliantas analizuoja 2004 m. KAVA VAT ataskaitos rekomendacijas, nes darbo sutarties su ieškovu nutraukimo metu atsakovui nebuvo žinoma apie šį atliktą vidaus auditą ir jo ataskaitą, todėl niekaip negalėjo įtakoti atsakovo sprendimo atleisti ieškovą iš užimamų pareigų. Nors minimos 2004 m. audito ataskaitos rekomendacijose buvo nepalankiai vertinama zoologijos sodo veikla, tačiau tuometinis Kauno apskrities viršininkas išreiškė pasitikėjimą ieškovu, kaip įstaigos vadovu, nes žinojo tas problemas, su kuriomis jam teko susidurti, perėmus vadovavimą įstaigai, vertino jį už atliktus darbus ir užsibrėžtų tikslų pasiekimą. Kauno apskrities viršininkė O. B. 2010-06-17 apdovanojo ieškovą V. D. Kauno apskrities garbės ženklu už pasiekimus profesinėje veikloje, Zoologijos sodo infrastruktūros gerinimo investicinių projektų vykdymą, už aukštus pasiekimus įgyvendinant gyvūnų globos ir populiarinimo projektą, skirtą nykstančių gyvūnų išsaugojimui ir veisimui (b. 1. 18,11.). Apeliacinio skundo argumentai apie tariamą veiklos trūkumų tęstinumą tik patvirtina atsakovo neobjektyvumą vertinant ieškovo darbo rezultatus ir kvalifikaciją.

17Dėl darbuotojo sutikimo perkelti į kitą darbą

18Teigia, kad informacijos suteikimas, jos turėjimas negali būti prilygintas pasiūlymui, nes kol ieškovas negavo iš atsakovo konkretaus pasiūlymo, jis neprivalėjo svarstyti vienos ar kitos galimybės, juolab, kad buvo užimtas spėti tinkamai perduoti darbus, priemonių plane nustatytais terminais vykdyti vidaus audito rekomendacijas. Atsakovas vasario mėnesį užklausė zoologijos sodo personalo skyriaus apie esamas laisvas darbo vietas, ir gavo atsakymą raštu (b.l. 130,11.). Vėliau, iki pat atleidimo iš darbo dienos gegužės 23 d. atsakovas nei karto nepasiteiravo apie atsiradusias laisvas darbo vietas zoologijos sode, nesiūlė ir kitose darbdavio pavaldžiose įstaigose ar pačioje ministerijoje esamų laisvų pareigų.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

21Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas nuo 2002 m. vasario mėn. 4 d. pagal darbo sutartį dirbo Lietuvos zoologijos sodo direktoriumi. Nuo 2010 m. liepos 1 d. LR Aplinkos ministerijai tapus zoologijos sodo steigėja su ieškovu darbo santykiai tęsėsi pagal anksčiau sudarytą darbo sutartį. 2011 m. gegužės 17 d. atsakovo įsakymu Nr. AMP1-79 ieškovas atleistas iš Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus pareigų nuo 2011 m. gegužės 23 d. Ieškovo atleidimo iš darbo priežastys, susijusios su darbuotojo nepakankama kvalifikacija pagal DK 129 straipsnio 2 dalį.

23Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą nustatė, kad atsakovo įteiktame įspėjime ieškovui nebuvo konkrečiai nurodyta, dėl kokių priežasčių darbo sutartis bus nutraukta. Iš pateiktos audito ataskaitos teismas nustatė, kad ieškovo atleidimo iš darbo priežastis buvo jo nepakankama kvalifikacija, tačiau pažymėjo, kad ankstesnis Lietuvos zoologijos sodo steigėjas, Kauno apskrities viršininko administracija, nereiškė ieškovo darbui jokių pretenzijų ir jo kvalifikacija neabejojo. Nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog audito ataskaitoje nurodyti Zoologijos sodo veiklos trūkumai atsirado dėl to, kad direktoriui stigo kvalifikacijos, kad atsakovas nesurengė ieškovui atestacijos ar kitu kokiu būdu nesiėmė nustatyti ieškovo kvalifikacijos. Teismo nuomone, ieškovas audito išvados neginčijo manydamas, kad audito rekomendacijas įvykdys ir dirbs toliau. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovui 2011-02-22 buvo siūloma dirbti traktorininku arba darbininku, tačiau ieškovas šių darbų atsisakė ( t.1, b.l. 21, 22). Teismas sprendė, kad atsakovas nepilnai atliko pareigą ieškoti galimybių perkelti ieškovą į kitą darbo vietą, nes po 2011-02-22 net neteikė paklausimų dėl laisvų darbo vietų Zoologijos sode. Konstatavo, kad ieškovas pagal savo turimą kvalifikaciją galėjo dirbti ir vyresniuoju mechaniku, ir entomologu, tačiau tos darbo vietos jam nebuvo siūlomos, o tai sudaro papildomą pagrindą pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu. Teisėjų kolegija tokioms pirmosios instancijos teismo nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms pritaria.

24Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovui pakankamai aiškiai ir suprantamai įspėjime buvo nurodyta darbo sutarties nutraukimo priežastis. Teisėjų kolegija su tokia apeliacinio skundo argumentacija nesutinka.

25Pagal DK 130 straipsnio 2 dalies 1 punktą įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyta konkreti darbo sutarties nutraukimo su konkrečiu darbuotoju priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas. Įspėjimą darbuotojui įteikia darbdavys, todėl jo pareiga yra paruošti įspėjimą atitinkantį įstatymo reikalavimus. Įspėjime nurodytos darbo sutarties nutraukimo priežasties konkretumas vertinamas darbuotojo požiūriu, būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties darbdavys ketina nutraukti darbo sutartį. Kaip matyti iš 2011 m. kovo 23 d. pranešimo ( t. 1., b. l. 25), kad atsakovas pranešime aiškiai ir suprantamai bei konkrečiai nenurodė dėl kokių priežasčių su ieškovu bus nutraukiama darbo sutartis. Byloje nėra duomenų, kad ieškovui buvo žinomos kitos aplinkybės sąlygojančios jo konkrečias atleidimo priežastis. Taigi, atsižvelgiant į įspėjimo įteikto ieškovui turinį bei jo paaiškinimą pirmosios instancijos teisme nėra pagrindo teigti, kad ieškovui darbo sutarties nutraukimo priežastis yra nurodyta pakankamai konkrečiai bei suprantamai ( CPK 3 straipsnio 7 dalis, CPK 185 straipsnis) ir nėra pagrindo pripažinti, kad aptariamais įspėjimas atitiko DK 130 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus. Esant nurodytam pagristai pirmosios instancijos teismas teismo sprendime konstatavo aplinkybę, kad atsakovo įteiktas įspėjimas ieškovui apie darbo sutarties nutraukimą nebuvo konkretus ir aiškus.

26Įstatymas ( DK 129 straipsnio 1 dalis) nustato, kad darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį šio Kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe ( DK 129 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovo atstovai tvirtino, kad darbo sutarties nutraukimo priežastis su ieškovu buvo jo nepakankama kvalifikacija, kurią nustatė atsakovo vidaus auditas. Neatitinkančiu einamų pareigų arba dirbamo darbo gali būti laikomas toks darbuotojas, kuris esant normalioms sąlygoms netinkamai atlieka savo pareigas. Pagrindą atleisti sudaro faktiškas darbuotojo nesugebėjimas atlikti darbo sutartyje sulygto darbo, o ne formalūs rodikliai. Neatitikties dirbamam darbui faktas turi būti įrodytas objektyviais duomenimis. Tokį faktą turi įrodyti darbdavys. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas tokios pareigos neįvykdė ir neįrodė, jog ieškovas dėl savo kvalifikacijos nesugebėjo atlikti darbo sutartyje sulygto darbo.

27Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atlikę auditą auditoriai tyrė, ar zoologijos sodo veikla atitinka nustatytus tikslus ir uždavinius; vertino, ar sode taikoma valdymo ir veiklos sistema garantuoja, kad visi tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinti efektyviai ir veiksmingai; turėjo numatyti zoologijos sodo veiklos perspektyvas ir teikti rekomendacijas veiklai gerinti. Apylinkės teismas vertindamas audito ataskaitą nustatė ir tai, kad auditoriams nebuvo iškelta užduotis nustatyti Zoologijos sodo direktoriaus kvalifikaciją. Teisėjų kolegija tokioms apylinkės teismo nustatytoms ir paminėtoms aplinkybės pritaria ir pabrėžia, kad nuspręsti apie darbuotojo kvalifikaciją gali tik tinkamai organizuota ir surengta darbuotojo atestacija bei kompetentinga atestavimo komisija. Atestavimo komisija gali nuspręsti, jog atestuojamas darbuotojas netinka eiti savo pareigų, ir turi teisę rekomenduoti institucijos vadovui Darbo kodekso nustatyta tvarka atleisti darbuotoją iš einamųjų pareigų ir nutraukti su juo darbo sutartį. Teisėjų kolegijos nuomone, atestavimo komisijos rezultatai galėtų būti ginčijami. Atsakovas pažyma dėl Lietuvos zoologijos sodo veiklos vidaus audito ataskaitoje Nr. 4-4( 1) -10-06 išvardintų faktų ( t 1., b. l. 97-100) taip pat įrodinėjo aplinkybes, susijusias su ieškovo nepakankamos kvalifikacijos turėjimu. Tačiau, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad toks įrodymas nėra informatyvus ieškovo kvalifikacijai apspręsti. Šioje pažymoje yra nurodyti abstraktūs faktai, kad ieškovas dirbdamas direktoriumi netinkamai ir nekvalifikuotai vykdė jam pavestas funkcijas organizuodamas zoologijos sodo darbą bei kitas pavestas funkcijas. Pažymėtina, kad paminėtame įrodyme nustatyti faktai perkelti iš atlikto vietinio audito išvadų, todėl sprendžiant tarp šalių ginčą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo nėra pagrindo tokiu įrodymu vadovautis. Esant aptartam atmestini apelianto apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą tinkamai ir objektyviai nevertino atsakovo pateiktų įrodymų, kuriais atsakovas įrodinėjo atleidimo iš darbo pagrįstumą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas priimdamas sprendimą byloje pateiktus įrodymus įvertino tinkamai ir juos vertindamas visumoje įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė (CPK 185 straipsnis).

28Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą ( DK 129 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad per visą įspėjimo apie atleidimą iš darbo laikotarpį darbdavys turi pareigą ieškoti galimybių perkelti atleidžiamą iš darbo darbuotoją į kitą darbą. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2011 m. vasario 22 d. siūlė ieškovui dirbti traktorininku arba darbininku, tačiau ieškovas nurodytų darbų atsisakė. Bylos medžiaga rodo, kad pas atsakovą 2011 m. gegužės 17 d. buvo laisva vyriausiojo mechaniko, o 2011 m. gegužės 24 d. vyresniojo entomologo darbo vietos, tačiau šių pareigybių užimti ieškovui nebuvo siūloma. Pasiūlyti kitus darbus ir ieškoti galimybės perkelti atleidžiamą darbuotoją į kitą darbą yra darbdavio pareiga, todėl apelianto apeliacinio skundo motyvas, kad pats ieškovas dirbdamas direktoriumi apie laisvas darbo vietas žinojo ir apie jas nesuteikė atsakovui informacijos yra nepagrįstas. Esant nustatytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai argumentavo, jog atsakovas nepilnai vykdė pareigą ieškoti galimybių ieškovą perkelti į kitą darbą ir šį pažeidimą taip pat pagrįstai laikė ieškovo atleidimo iš darbo pažeidimu.

29Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai galutiniam ginčo išsprendimui teisinės reikšmės neturi, todėl teisėjų kolegija jų detaliau neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

30Remiantis išdėstytais argumentais teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, o apeliacinį skundą atmeta.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

32Apeliacinį skundą atmesti.

33Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: pripažinti neteisėtu jo... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai prašo... 6. Dėl įspėjimo apie atleidimą iš darbo tinkamumo... 7. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nevertino Aplinkos... 8. Dėl svarbios darbo sutarties nutraukimo priežasties... 9. Apelianto teigimu, teismas netinkamai vertino ir nepasisakė dėl aplinkos... 10. Dėl darbuotojo sutikimo perkelti į kitą darbą... 11. Atsakovo nuomone pirmosios instancijos teismas padarė teisiškai nepagrįstas... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas V. D. prašo apeliacinį skundą... 13. Dėl įspėjimo apie atleidimą iš darbo... 14. Nurodo, kad DK 130 str. 2 d. nustato pareigą darbdaviui ne pasiūlyme užimti... 15. Dėl svarbios darbo sutarties nutraukimo priežasties... 16. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas nepateikė... 17. Dėl darbuotojo sutikimo perkelti į kitą darbą... 18. Teigia, kad informacijos suteikimas, jos turėjimas negali būti prilygintas... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas nuo 2002 m. vasario mėn. 4 d.... 23. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą nustatė, kad atsakovo... 24. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovui pakankamai aiškiai ir... 25. Pagal DK 130 straipsnio 2 dalies 1 punktą įspėjime apie darbo sutarties... 26. Įstatymas ( DK 129 straipsnio 1 dalis) nustato, kad darbdavys gali nutraukti... 27. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atlikę auditą auditoriai tyrė,... 28. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei... 29. Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai galutiniam ginčo išsprendimui... 30. Remiantis išdėstytais argumentais teisėjų kolegija pirmosios instancijos... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 32. Apeliacinį skundą atmesti.... 33. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimą palikti...