Byla 2A-136-253/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Virginijos Nijolės Griškevičienės, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, ieškovui A. S., jo atstovui advokatui Eduardui Antonenkai, atsakovės atstovams A. V. ir advokatui Laimonui Straukai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovei Klaipėdos ( - ) mokyklai dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, grąžinimo į darbą ir apmokėjimo už priverstinę pravaikštą,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu teismo prašė panaikinti atsakovės 2006-09-29 įsakymu Nr. P1-2 paskirtą nuobaudą – pastabą; 2007-05-08 įsakymu Nr. P1-70 paskirtą nuobaudą – papeikimą; 2007-05-23 įsakymu Nr. P1-78 paskirtą nuobaudą – atleidimą iš darbo; grąžinti ieškovą į darbą Klaipėdos ( - ) mokyklos direktorės pavaduotoju ūkio reikalams ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką. Nurodė, kad pas atsakovę dirbo pagal 2005-04-29 darbo sutartį Nr. 142 direktorės pavaduotoju ūkio reikalams. Ieškovui buvo pranešta apie darbdavio 2006-09-29 įsakymą Nr. P1-2, kuriame nurodyta, kad ieškovas nepagrįstai pažeidė darbo laiko trukmę. Nuobauda nepagrįsta ir skirta už tai, kad buvo pareikštos pastabos direktorei dėl netinkamo mokyklos ūkinės veiklos darbo organizavimo. Prieš skiriant nuobaudą rašytinio paaiškinimo nebuvo paimta. 2007-05-08 įsakymu Nr. P1-70 nuobauda ieškovui skirta už tai, kad jis netyčia paėmė darbo užmokesčio žurnalą, kartu su kitais savo atsineštais dokumentais iš buhalterės kabineto, kurį nedelsiant sugrąžino atgal į buhalteriją. Prieš skiriant nuobaudą rašytinio paaiškinimo nebuvo paimta. 2007-05-23 įsakymu Nr. P1-78 nuobauda atleidimas iš darbo skirta už tai, kad ieškovas netinkamai ir nerūpestingai atliko darbines pareigos, atsisakė pasirašyti pareiginę instrukciją ir mokyklos vidaus darbo taisykles. Tokios taisyklės nėra parengtos, todėl nebuvo jokių galimybių pasirašyti. Be to, nebuvo jokio pagrindo atleisti ieškovą iš darbo, kadangi jis raštiškai paaiškino darbdaviui visas aplinkybes susijusias su jo darbine veikla.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą 1 000 Lt ieškovei bei 113,40 Lt valstybei. Teismas nustatė, kad ginčijamas darbdavio 2006-09-29 įsakymas Nr. P1-2 skirti ieškovui drausminę nuobaudą papeikimą ieškovui įteiktas pasirašytinai 2006-10-03, 3 mėnesių ieškinio senaties termino eiga reikalavimui dėl 2006-09-29 įsakymo panaikinimo baigėsi 2007-01-04. Teismas atsakovės prašymu taikė ieškinio senatį ir ieškovo reikalavimą dėl atsakovės 2006-09-29 įsakymo Nr. P1-2 panaikinimo atmetė, nes jis pareikštas pasibaigus ieškinio senaties terminui. Teismas konstatavo, kad 2007-05-08 atsakovė įsakymu Nr. P1-70 ieškovui paskyrė pagrįsta nuobaudą-papeikimą, nes A. S. grubiai pažeidė 2005-04-07 įsakymo Nr. V1-92 ,,Dėl buhalterinių dokumentų saugojimo tvarkos‘‘ 2 d., 5d. a) ir d) punktų reikalavimus, o taip pat nepagrįstai pažeidė 2006-10-04 įsakymu Nr. V1-22 patvirtintos pareiginės instrukcijos nuostatas. Teismas nustatė, kad ieškovas tyčia ir iš asmeninių sumetimų, siekdamas dezorganizuoti įstaigos veiklą, o taip pat, priešpastatydamas save prieš direktorę bei norėdamas sumenkinti jos autoritetą ir kompetenciją darbo organizavimo srityje, apgaulingai ir savavališkai paėmė griežtos finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos pateikė direktorei reikšdamas pretenzijas dėl nepagrįstai mažo atlyginimo ir pan. Teismas konstatavo, kad 2007-05-23 atsakovės direktorė įsakymu Nr. P1-78 pagrįstai ir teisėtai paskyrė ieškovui griežčiausią nuobaudą atleidimą iš darbo, kadangi A. S. sąmoningai atsisakydamas pasirašyti 2006-10-04 įsakymą Nr. V1-22 ,,Dėl direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams A. S. pareiginės instrukcijos‘‘ grubiai pažeidė nustatytą darbo drausmę. A. S. nemotyvuotai ir nepagrįstai atsisakė vykdyti darbdavio teisėtus nurodymus, t.y. pasirašyti 2007-03-09 mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles bei 2006-10-04 pareiginę instrukciją, kuri yra tipinė visoms vidurinėms mokykloms bei buvo suderinta su Klaipėdos ( - ) savivaldybės Švietimo skyriumi. Ieškovui per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos (pastaba ir papeikimas) ir apie jas ieškovui buvo pranešta (pasirašyti atsisakė), abi drausminės nuobaudos galiojo įsakymo atleisti darbuotoją iš darbo priėmimo dieną, todėl darbdavys turėjo teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo.

5Apeliaciniu skundu ieškovas A. S. prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Teismas neanalizavo ieškovo reikalavimo dėl atsakovės 2006-09-29 įsakymo Nr. P1-2 panaikinimo ir atmetė šį reikalavimą dėl praleisto ieškinio senaties termino, nors nuobauda paskirta nesilaikant nuobaudų skyrimo tvarkos, yra nepagrįsta ir neteisėta. Antroji 2007-05-08 įsakymu paskirta drausminė nuobauda yra be faktinio pagrindo. Ieškovas nubaustas už tai, kad paėmė iš buhalterijos buhalterinius dokumentus, kurių buhalterė pasigedo tik 2007-05-09. Atlyginimų žiniaraščiai nėra griežtos apskaitomybės dokumentai. Ieškovas nėra atsakingas už buhalterinę apskaitą ir tokių dokumentų saugojimą, todėl jis nepažeidė atsakovės 2005-04-07 įsakymu patvirtintos Buhalterinių dokumentų saugojimo tvarkos. Neaišku, kodėl darbo laiko žiniaraščiai gali būtini išnešami iš buhalterijos patalpų, o atlyginimų žiniaraščiai – ne. Trečioji 2007-05-23 paskirta nuobauda – atleidimas iš darbo – nepagrįsta ir neteisėta. Nei atsakovė, nei teismas nenurodė, kokius konkrečiai teisės aktus pažeidė ir kokius darbo drausmės pažeidimus padarė ieškovas. Atleidimas iš darbo dėl to, kad ieškovas atsisakė pasirašyti vidaus darbo taisykles neatitinka bylos faktinių aplinkybių, nes atsakovė atleidimo iš darbo negrindė tokiu pagrindu, taisyklės buvo neaišku kada surašytos ir vėliau pateiktos į nagrinėjamą bylą. Ieškovui atsisakius pasirašyti pareigines instrukcijas, jam už tai drausminė nuobauda buvo paskirta po septynių mėnesiu, taip pažeidžiant drausminės nuobaudos skyrimo terminus. Teismas, vertindamas paskirtą nuobaudą, rėmėsi su atleidimu iš darbo nesusijusiomis aplinkybėmis – 2008-01-24 mokyklos vidaus audito ataskaitos, 2007-05-23 ir

62007-06-19 sutikrinimo, priėmimo – perdavimo aktų duomenimis. Apeliantas nurodo, kad jam drausminės nuobaudos buvo paskirtos nesilaikant drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos ir nesant nei faktinio, nei teisinio pažeidimų pagrindo.

7Atsakovė Klaipėdos ( - ) mokykla atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Apeliantas nenuneigė teismo išvadų dėl atsakovės skirtų nuobaudų pagrįstumo ir teisėtumo. Keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2005-04-29 sudarė darbo sutartį Nr. 142, pagal kurią ieškovas dirbo pas atsakovę nuo 2005-04-29 direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams ir einamojo remonto darbininku (t. 1, b. l. 5-6). Darbo sutartis buvo pakeista ir ieškovas nuo 2006-04-03 atleistas iš einamojo remonto darbininko pareigų. 2006-09-29 atsakovės direktorės įsakymu ieškovui paskirta drausminė nuobauda pastaba, 2007-05-08 įsakymu – papeikimas, o 2007-05-23 įsakymu – atleidimas iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą dėl sistemingų darbo drausmės pažeidimų (t. 1, b. l. 11, 15, 18).

10Dėl 2006-09-29 nuobaudos panaikinimo

11

12Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl 2006-09-29 atsakovo direktorės įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo, nes atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, o ieškovas ieškinio senaties terminą praleido ir nebuvo pagrindų terminui atnaujinti. Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada. Ieškovui 2006-09-29 įsakymas įteiktas. Ieškinio senaties terminas dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, kai nesikreipta į darbo ginčų komisiją, yra

133 mėnesiai, prasidėjo 2006-10-04 (t. 1, b. l. 18) ir baigėsi 2007-01-04, o ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl atsakovės skirtų nuobaudų panaikinimo 2007-06-12, t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą (CK 1.1 straipsnio 3 dalis, DK 27 straipsnis, 296 straipsnis, žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartį civilinėje byloje D. G. v. A. V. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-16/2010). Byloje nenustatyta aplinkybių, kad ieškinio senaties terminas būtų sustabdytas, pratęstas arba nutrauktas, ar būtų svarbios šio termino praleidimo priežastys, dėl kurių terminas galėtų būti atnaujintas. Ieškinio senaties pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį, todėl ieškovo reikalavimas dėl 2006-09-29 nuobaudos panaikinimo atmestas pagrįstai (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

14Dėl 2007-05-08 nuobaudos panaikinimo

15

16Atsakovės direktorė 2007-05-08 įsakymu ieškovui paskyrė nuobaudą – papeikimą, kurio turinys yra toks: „atsižvelgdama į buhalterės N. K. 2007-05-08 pateiktą informaciją, reiškiu direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams A. S. papeikimą už savavališkai (pakartotinai) paimtus iš buhalterijos išneštus „Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius 2007 m.“ bei savo įgaliojimų viršijimą“ (t. 1, b. l. 15). Buhalterė N. K. 2007-05-11 prašyme direktorei, kuris užregistruotas pas atsakovę 2007-05-14, nurodė, kad gegužės 9 d. pradėjusi darbą nerado darbuotojų užmokesčio priskaitymo bylos, kurią, kaip vėliau paaiškėjo, buvo išsinešęs ieškovas. Buhalterė nurodė, kad buhalteriniai dokumentai yra sudėti atvirai ir visiems yra prieinami, tuo gali pasinaudoti ir pašaliniai žmonės, todėl prašė įrengti užrakinamą spintą buhalterinių dokumentų apsaugai (t. 1, b. l. 14). Ieškovas 2007-05-08 pranešime direktorei nurodė, kad po tą pačią dieną tarp judviejų vykusio pokalbio apie ūkinę ir finansinę mokyklos veiklą liko daug neaiškumų, todėl jis tiksi pavaduotojų pasitarimo arba informacijos dėl mokyklos veiklos gerinimo (t. 1, b. l. 12-13). Nustatyta, kad ieškovas pasiėmė iš buhalterijos darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius ir atėjo pas atsakovės direktorę jų aptarti. Atsakovės direktorė ir pirmosios instancijos teismas laikė, kad ieškovas padarė darbo drausmės pažeidimą, už kurį jam pagrįstai skirta drausminė nuobauda. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiomis išvadomis.

17Atsakovė, skirdama nuobaudą, nesilaikė drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos. DK 240 straipsnio 1 dalyje nustatyta darbdavio pareiga prieš skiriant drausminę nuobaudą raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Aiškindamas šią teisės normą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią darbuotojo rašytinis pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo yra svarbi drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo garantija (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. K. v. v. Zarasų rajono savivaldybės taryba; bylos Nr. 3K-3-59/2006). Šios garantijos nepaisymas trukdo tinkamai ištirti darbo drausmės pažeidimą ir drausminės nuobaudos skyrimo sąlygas bei parinkti drausminę nuobaudą. Darbdavio rašte turi būti nurodytas protingas terminas, per kurį darbuotojas turi pateikti pasiaiškinimą raštu, padaryti darbo drausmės pažeidimai, dėl kurių darbuotojas turi pateikti pasiaiškinimus, pasiūlymas darbuotojui pasiaiškinime nurodyti visas aplinkybes, turinčias reikšmės drausminės nuobaudos taikymui. Ieškovo 2007-05-08 atsakovei pateiktas pranešimas surašytas jo paties iniciatyva ir negali būti prilyginamas darbuotojo pasiaiškinimams darbdaviui, rengiančiam drausminės atsakomybės bylą (DK 240 straipsnio 1 dalis). Toks pasiaiškinimas gali būti vertinamas tik kaip rašytinis įrodymas (CPK 177 straipsnis, 197 straipsnio 1 dalis). Konstatuotina, kad atsakovės direktorė, 2007-05-08 skirdama ieškovui nuobaudą, nepareikalavo ieškovo raštiško pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo ir taip pažeidė drausminių nuobaudų skyrimo tvarką.

18Pažymėtina, kad įstatymuose nenustatyta, jog darbdaviui pažeidus DK 240 straipsnio 1 dalies reikalavimą raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo, paskirta drausminė nuobauda vien dėl tokio įstatymo reikalavimo pažeidimo savaime būtų laikoma neteisėta. Jeigu darbo drausmės pažeidimas tikrai buvo padarytas, o paskirta drausminė nuobauda atitinka pažeidimo sunkumą, tai vien formalūs drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimai nėra pakankamas pagrindas naikinti paskirtą drausminę nuobaudą, nes priešingu atveju teisė gintų nesąžiningą asmenį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį civilinėje byloje S. K. v. UAB „GEOTEC Baltija“; bylos Nr. 3K-3-93/2008). Šiuo atveju svarbiausia nustatyti, ar ieškovas apskritai padarė darbo drausmės pažeidimą ir ar buvo pagrindas drausminės atsakomybės taikymui.

19Teisme tikrinant darbuotojui paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą, darbdaviui tenka pareiga įrodyti darbuotojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir kaltės buvimą. Tačiau 2007-05-08 įsakyme dėl drausminės nuobaudos skyrimo nenurodyta, kokius teisės aktus, reglamentuojančius ieškovo darbo drausmę, pažeidė ieškovas, kokiu pagrindu remiantis jo veiksmai yra neteisėti, jis yra dėl to kaltas ir jam taikytina drausminė atsakomybė. Kaip matyti iš faktinių bylos duomenų, buhalterijoje dokumentai nebuvo saugomi ir buvo laisvai prieinami mokyklos darbuotojams. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas A. S. grubiai pažeidė 2005-04-07 įsakymu Nr. V1-92 patvirtintos Buhalterinių dokumentų saugojimo tvarkos 2 dalies ir 5 dalies a) ir d) punktų reikalavimus, kurių turinys yra toks: buhalterinės apskaitos tvarkos ir pedagogų tarifikacijos ir etatų sąrašai yra nuolatinio saugojimo dokumentai, o apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo yra saugomi įstaigos buhalterijos patalpose (t. 2, b. l. 94-95). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas taip pat nepagrįstai pažeidė 2006-10-04 įsakymu Nr. V1-22 patvirtintos pareiginės instrukcijos nuostatas, tačiau nenurodė, kokias. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nenustatytas teisinis pagrindas išvadai, kad ieškovas padarė darbo drausmės pažeidimą.

20Valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose ar įmonėse jų veiklos dokumentų valdymo organizavimas yra skirti tam, kad jie būtų efektyviai valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar naikinimo. Dokumentų saugojimo tikslas – išsaugoti įmonės ar įstaigos veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, kad turimi dokumentai išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką (Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnio 10 ir 12 dalys). Byloje nenustatyta, kad tai, jog ieškovas paėmė iš vieno mokyklos kabineto atlyginimų žiniaraščius ir atėjo pas direktorę pasiaiškinti jų turinio, būtų sukėlęs mokyklai kokias nors neigiamas pasekmes. Tokiam ieškovo poelgiui nenustatytas darbo drausmės pažeidimo teisinis pagrindas ir kitos jo drausminei atsakomybei kilti būtinos sąlygos, todėl 2007-05-08 įsakymu ieškovui paskirta nuobauda – papeikimas – yra naikintina kaip neteisėta (DK 234 straipsnis, 236 straipsnis, 237 straipsnio 1 dalis, 242 straipsnio 2 dalis).

21Dėl 2007-05-23 nuobaudos panaikinimo

22

23Nustatyta, kad Klaipėdos ( - ) mokyklos direktorė 2007-05-23 įsakymu

24Nr. P1-78 paskyrė ieškovui griežčiausią nuobaudą – atleidimą iš darbo nuo 2007-05-23. Direktorė nurodė, kad nuobauda skirta „atsižvelgiant į daugkartinius Klaipėdos ( - ) mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams A. S. padarytus darbo drausmės pažeidimus, netinkamą ir nerūpestingą darbinių pareigų atlikimą, atsisakymą pasirašyti pareiginę instrukciją ir dirbti pagal Klaipėdos ( - ) mokyklos nustatytą vidaus darbo tvarką“ (t. 1, b. l. 11). Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ieškovas atsisakė pasirašyti 2006-10-04 įsakymą Nr. V1-22 ,,Dėl direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams A. S. pareiginės instrukcijos‘‘. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad be šio atsisakymo, netinkamą ir nerūpestingą A. S. pareigų atlikimą patvirtina ir kiti faktai – Klaipėdos ( - ) savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos ataskaita apie atliktą patikrinimą ( - ) mokykloje už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-11-30, kurios metu buvo konstatuoti tam tikri pažeidimai dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procedūrų vykdymo, tam tikrų žurnalų nepildymo ar netinkamo pildymo. 2007-06-19 sutikrinimo, perdavimo ir priėmimo aktu nustatyta, kad sutikrinus mažavertį ir ilgalaikį turtą, buvo sudarytas nerasto inventoriaus sąrašas: 2 spausdintuvai, 2 spausdinimo mašinėlės ir procesorius, kurio likutinė vertė buhalterinėje apskaitoje yra 6,39 Lt. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepagrįstai pasisavinęs mokyklos turtą (6,39 Lt), pažeidė pareigą sąžiningai dirbti ir saugoti darbdavio turtą, dėl to atsakovė patyrė žalingas pasekmes ir be teisėto pagrindo prarado dalį savo turto. Kadangi ieškovui per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos (pastaba ir papeikimas) ir apie jas ieškovui buvo pranešta (pasirašyti atsisakė), abi drausminės nuobaudos galiojo įsakymo atleisti darbuotoją iš darbo priėmimo dieną, todėl darbdavys turėjo teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos išvadomis.

25Byloje nustatyta, kad atsakovė, prieš skirdama ieškovui nuobaudą, nepareikalavo jo raštiško pasiaiškinimo dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo. Darbdavio 2007-05-17 įsakymas ieškovui dėl pasiaiškinimo, kodėl jis atsisako pasirašyti tam tikrus dokumentus neatitinka drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos reglamentavimo (t. 1, b. l. 8). Kaip jau buvo minėta, darbdavio rašte turi būti nurodyti ne tik terminas ir pasiūlymas pasiaiškinti, bet ir padaryti darbo drausmės pažeidimai (DK 240 straipsnio 1 dalis).

26Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas (DK 234 straipsnis). Kaip jau minėta, darbdaviui tenka pareiga įrodyti darbuotojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir kaltės buvimą. Darbdavio įrodinėjamos konkrečios aplinkybės turi būti pagrįstos ne formaliais darbuotojo darbo trūkumais, o konkrečiu darbo drausmės pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-69/2007). Iš 2007-05-23 įsakymo skirti nuobaudą, neaišku, už kokius konkrečiai ir kada padarytus ir kokius norminius aktus pažeidžiančius darbo drausmės pažeidimus skiriama drausminė nuobauda. Darbdavys turi teisę pasirengimo bylos nagrinėjimo metu nurodyti konkretų darbo drausmės pažeidimą ir jį patvirtinančias aplinkybes (CPK 226 straipsnis, 230 straipsnio 1 dalis, 415 straipsnis). Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad A. S. atsisakė pasirašyti 2006-10-04 įsakymą Nr. V1-22 ,,Dėl direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams A. S. pareiginės instrukcijos‘‘.

27Neteisėtu darbuotojo elgesiu pripažįstamas toks asmens elgesys, kuris prieštarauja norminių teisės aktų nustatytoms taisyklėms, taip pat nustatytoms darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginėse instrukcijose. Neteisėtai veikai paprastai būdinga tai, kad ja ne tik pažeidžiamas norminis teisės aktas, bet ir nukentėjusiojo (šiuo atveju – darbdavio) subjektyvioji teisė, pakenkiama jo tam tikram interesui. Vien tik tas faktas, kad ieškovas, dirbantis pas atsakovę atsisakė pasirašyti instrukcijas, tačiau dirbo to paties darbdavio naudai ir jo interesams, negali būti laikomas darbo drausmės pažeidimu, jeigu nenustatyta, kokių konkrečių pareigų darbuotojas nevykdė arba jas vykdė netinkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-472/2008).

28Atsakovė atleido ieškovą iš darbo konkrečiai nenurodžiusi jo padarytų kitų darbo drausmės pažeidimų, todėl bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo nustatinėjami įvairūs pagrindai 2007-05-23 skirtai nuobaudai pagrįsti. Netikslūs ir neapibrėžti drausmės pažeidimai, nurodyti įsakyme dėl drausminės nuobaudos paskyrimo yra svarbus pažeidimas, jeigu tai sutrukdo darbuotojui ginti savo teises. Darbuotojas neturi pareigos gintis nuo visų įmanomų darbo drausmės pažeidimų, dėl kurių jam įstatymų nustatyta tvarka nebuvo taikytos drausminio poveikio priemonės, nes priešingu atveju būtų pažeisti teisinio apibrėžtumo, teisingumo ir sąžiningumo principai (DK 35 straipsnis, 229 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas, vertindamas 2007-05-23 nuobaudos skyrimo pagrįstumą ir teisėtumą, rėmėsi duomenimis, kurie buvo gauti po ieškovo atleidimo iš darbo – 2008-01-24 Klaipėdos ( - ) mokyklos vidaus audito ataskaita dėl 2007 metų buvo pradėta daryti 2007-11-07, mokyklos 6,39 Lt inventoriaus trūkumas nustatytas 2007-06-19 (t. 1, b. l. 71; t. 2, b. l. 122-140; t. 3, b. l. 125). Be to, nurodyti pažeidimai nesukėlė atsakovei didelių neigiamų padarinių (DK 242 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje vertintinas atsakovės paskirtų drausminių nuobaudų teisėtumas ir pagrįstumas, o ne visa ieškovo veikla neapibrėžtu laikotarpiu pagal visus norminius aktus. Atsižvelgusi į visas nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors tarp ieškovės ir atsakovės direktoriaus buvo įtempti santykiai, tačiau taikant drausmines nuobaudas turi būti laikomasi įstatymų nustatytos drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos, o nuobaudos turi būti skiriamos pagrįstai – už konkrečius pažeidimus, ir teisėtai – nurodant, kokią būtent darbo drausmę jie pažeidžia. Bylos duomenys neteikia pagrindo išvadai, kad nagrinėjamu atveju drausminės atsakomybės tikslus atitinka griežčiausios drausminės nuobaudos ieškovui skyrimas. Konstatuotina, kad 2007-05-23 atsakovės įsakymu ieškovui paskirta pati griežčiausia nuobauda – atleidimas iš darbo – yra neteisėta, nes nėra visų drausminei atsakomybei kilti būtinų sąlygų, todėl ji naikintina (DK 234 straipsnis, 236 straipsnis, 237 straipsnio 1 dalis, 242 straipsnio 2 dalis). Ieškovo atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu – kaip atleidimas be teisėto pagrindo (DK 297 straipsnio 4 dalis).

29

30Dėl neteisėto atleidimo iš darbo pasekmių

31Ieškovas prašė jį grąžinti į darbą ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką – t. y. prašo taikyti DK 297 straipsnio 3 dalyje nustatytą darbuotojo pažeistų teisių gynimo būdą. Tačiau byloje nustatyta, kad šalys ilgą laiką konfliktavo, ieškovo darbą pas atsakovę atlieka kitas asmuo, ieškovo tikslas yra panaikinti atsakovės be pagrindo skirtas nuobaudas bei gauti piniginę kompensaciją. Neteisėtai atleistą ieškovą grąžinus į darbą, dėl nuolatinių ginčų su darbdaviu jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, todėl egzistuoja aplinkybės, kurios suvaržo galimybę neteisėtai atleistam darbuotojui grįžti į darbą pas darbdavį ir produktyviai bei saugiai dirbti. Kadangi darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, teismas taiko ieškovo pažeistų teisių gynimo būdą, numatyta DK 297 straipsnio 4 dalyje – priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos.

32Esant tokioms aplinkybėms, dėl netinkamo įrodinėjimą reglamentuojančių procesinių ir darbo santykius reglamentuojančių materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis naikintina ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, panaikinant 2007-05-08 įsakymu Nr. P1-70 skirtą nuobaudą papeikimą ir

332007-05-23 įsakymu Nr. P1-78 skirtą nuobaudą atleidimą iš darbo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pripažintina, kad ieškovas atleistas iš darbo nuo teismo sprendimo priėmimo dienos pagal DK 297 straipsnio 4 dalį, priteisiant ieškovui 2 806 Lt išeitinę išmoką ir 49 305,43 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo

342007-05-23 iki 2010-04-28, t. y. po 1 403 Lt už 2 metus 11 mėnesių ir po 66 Lt 81 ct už 3 darbo dienas (t. 1, b. l. 49, 51, 52, 60-63).

35Iš atsakovės ieškovui priteistina 1 500 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. 3, b. l. 59) ir 378 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą – 113,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 264,20 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 4 dalis, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

36Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,

Nutarė

37Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimo dalį panaikinti ir ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

38Panaikinti ieškovui A. S. Klaipėdos ( - ) mokyklos direktorės

392007-05-08 įsakymu Nr. P1-70 skirtą nuobaudą papeikimą ir 2007-05-23 įsakymu Nr. P1-78 skirtą nuobaudą atleidimą iš darbo.

40Pripažinti, kad darbo sutartis, sudaryta tarp A. S. ir Klaipėdos ( - ) mokyklos, 2007-05-23 buvo nutraukta neteisėtai pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą, ir konstatuoti, kad darbo sutartis yra nutraukta nuo šio teismo sprendimo priėmimo dienos pagal Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalį.

41Priteisti ieškovui A. S. iš atsakovės Klaipėdos ( - ) mokyklos 2 806 Lt išeitinę išmoką ir 49 305,43 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo 2007-05-23 iki šio teismo sprendimo priėmimo dienos.

42Priteisti iš atsakovės Klaipėdos ( - ) mokyklos 1 500 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų ieškovui A. S. ir 378 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo į valstybės biudžetą.

43Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ieškovas ieškiniu teismo prašė panaikinti atsakovės 2006-09-29 įsakymu... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 26 d. sprendimu... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas A. S. prašo panaikinti Klaipėdos rajono... 6. 2007-06-19 sutikrinimo, priėmimo – perdavimo aktų duomenimis. Apeliantas... 7. Atsakovė Klaipėdos ( - ) mokykla atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2005-04-29 sudarė darbo sutartį Nr. 142,... 10. Dėl 2006-09-29 nuobaudos panaikinimo... 11. ... 12. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl 2006-09-29... 13. 3 mėnesiai, prasidėjo 2006-10-04 (t. 1, b. l. 18) ir baigėsi 2007-01-04, o... 14. Dėl 2007-05-08 nuobaudos panaikinimo... 15. ... 16. Atsakovės direktorė 2007-05-08 įsakymu ieškovui paskyrė nuobaudą –... 17. Atsakovė, skirdama nuobaudą, nesilaikė drausminių nuobaudų skyrimo... 18. Pažymėtina, kad įstatymuose nenustatyta, jog darbdaviui pažeidus DK 240... 19. Teisme tikrinant darbuotojui paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą,... 20. Valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose ar įmonėse jų veiklos... 21. Dėl 2007-05-23 nuobaudos panaikinimo ... 22. ... 23. Nustatyta, kad Klaipėdos ( - ) mokyklos direktorė 2007-05-23 įsakymu... 24. Nr. P1-78 paskyrė ieškovui griežčiausią nuobaudą – atleidimą iš darbo... 25. Byloje nustatyta, kad atsakovė, prieš skirdama ieškovui nuobaudą,... 26. Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas (DK 234... 27. Neteisėtu darbuotojo elgesiu pripažįstamas toks asmens elgesys, kuris... 28. Atsakovė atleido ieškovą iš darbo konkrečiai nenurodžiusi jo padarytų... 29. ... 30. Dėl neteisėto atleidimo iš darbo pasekmių... 31. Ieškovas prašė jį grąžinti į darbą ir priteisti vidutinį darbo... 32. Esant tokioms aplinkybėms, dėl netinkamo įrodinėjimą reglamentuojančių... 33. 2007-05-23 įsakymu Nr. P1-78 skirtą nuobaudą atleidimą iš darbo (CPK 329... 34. 2007-05-23 iki 2010-04-28, t. y. po 1 403 Lt už 2 metus 11 mėnesių ir po 66... 35. Iš atsakovės ieškovui priteistina 1 500 Lt advokato teisinės pagalbos... 36. Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,... 37. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimo dalį... 38. Panaikinti ieškovui A. S. Klaipėdos ( - ) mokyklos direktorės... 39. 2007-05-08 įsakymu Nr. P1-70 skirtą nuobaudą papeikimą ir 2007-05-23... 40. Pripažinti, kad darbo sutartis, sudaryta tarp A. S. ir Klaipėdos ( - )... 41. Priteisti ieškovui A. S. iš atsakovės Klaipėdos ( - ) mokyklos 2 806 Lt... 42. Priteisti iš atsakovės Klaipėdos ( - ) mokyklos 1 500 Lt advokato teisinės... 43. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....