Byla 2-5961-794/2011
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir kitų susijusių reikalavimų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant G. N., Vilmai Petraitienei, dalyvaujant ieškovui V. D., ieškovo atstovei advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, atsakovo UAB „YIT Technika“ atstovui advokatui G. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovui UAB „YIT Technika“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir kitų susijusių reikalavimų,

Nustatė

2ieškovas V. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo pagal 2011 m. kovo 1 d. įsakymą Nr.11-8K, neteisėtu; 2) priteisti ieškovui penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 10009,54 Lt; 3) priteisti ieškovui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos po 97,18 Lt už darbo dieną; 4) pripažinti ieškovo V. D. nušalinimą nuo darbo laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2011-03-03 neteisėtu ir priteisti 194,36 Lt žalos atlyginimo; 5) priteisti iš atsakovo be teisėto pagrindo įgyto turto 699,99 Lt ieškovo naudai bei 5 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 6) priteisti iš atsakovo 10000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo; 7) pripažinti, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jos įsigaliojimo dienos; 8) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2000-05-22 sudarė su atsakovu UAB „YIT Technika“ Klaipėdos skyriumi (buvusi UAB „ABB Technika“ darbo sutartį Nr.1-019, kurios pagrindu buvo priimtas elektros montuotoju. 2011-02-28 AB „Vakarų laivų gamykla“ kontrolės tarnybos kontrolierius A. K., surašė aktą Nr.00028(30), kuriame nurodyta, kad V. D. sulaikytas 10.35 val. AB „Baltijos laivų statykla“ teritorijoje prie 61 krantinės, išeinantis iš baržos ir patikrinus metalo detektoriumi pas ieškovą aptikta varinis laidų ryšulys apie 935 g. svorio, bei nurodyta 1000,00 Lt bauda. Atsakovas UAB „YIT Technika“ skyrė ieškovui drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. 2011-03-03 atsakovas UAB „YIT Technika“ Klaipėdos skyrius darbo sutartį su ieškovu V. D. nutraukė LR DK 136 str. 3 d. 2 p. nustatytu pagrindu, vadovaujantis 2011-03-01 įsakymu Nr.11-8 K. Su atsakovo UAB „YIT Technika“ sprendimu skirti ieškovui drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo šiurkščiai pažeidus darbo drausmę, įpareigojimu atlyginti įmonei padarytą žalą ir nušalinimu nuo darbo, ieškovas nesutinka, nes šis sprendimas yra nepagrįstas bei pažeidžiantis ieškovo teises.

3Atsakovas UAB „YIT Technika“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su pareikštu ieškiniu nesutinka ir mano, kad ieškinys yra nepagrįstas. Atsakovas nurodė, kad 2011-02-28 ieškovas buvo sustabdytas AB „Baltijos“ laivų statykla teritorijoje AB „Vakarų laivų gamykla‘ kontrolės tarnybos darbuotojų. Patikrinus metalo detektoriumi, pas ieškovą buvo rastas 0,935 kg. varinių laidų ryšulys, kurį jis buvo paslėpęs po drabužiais už diržo. AB „Vakarų laivų gamykla“ kontrolės tarnybos kontrolieriams surašius Aktą Nr.00028, kuriame buvo išdėstytos minėtos aplinkybės, ieškovas nustatytų aplinkybių neginčijo ir po šiuo aktu pasirašė. Paprašytas pasiaiškinti dėl padaryto pažeidimo, ieškovas patvirtino, kad buvo sulaikytas gamyklos teritorijoje nešinas 0,935 g. vario šarvo. 2011-03-01 ieškovas buvo informuotas atsakovo, kad privalo sumokėti AB „Vakarų laivų gamykla" netesybas dėl Veiklos sąlygų pažeidimo. Tą pačią dieną ieškovas atsakovui savo noru pateikė prašymą atlyginti dėl ieškovo padaryto darbo drausmės pažeidimo atsakovui skirtą 1000,00 Lt baudą. Atsakovas, vadovaudamasis 2001-02-28 AB „Vakarų laivų gamykla“ kontrolės tarnybos Aktu Nr.00028, nušalino ieškovą nuo darbo nuo 2011-03-01 iki 2011-03-03, patenkino ieškovo prašymą geranoriškai atlyginti atsakovo patirtą materialinę žalą ir skyrė drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo LR DK 235 str. 2 d. 7 p. pagrindu.

4Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė tenkinti. Nurodė, kad neprisipažino pavogęs metalą, tačiau sumokėjo baudą, nes viršininkas būtinai liepė sumokėti. Ieškovas užmiršo, kad pas jį buvo metalo gabaliukas, nes anksčiau būdavo, kad metalą užsikišdavo ir nešdavosi išmesti, nes baigus darbą darbo vietą tūrėdavo palikti švarią. Išeinant iš baržos nešti šiukšles po drabužiais negalėjo, bet nebuvo kitos išeities, nes viena ranka laikėsi įsikibęs į turėklus, o kita nešėsi įrankius. Kai sulaikė apsaugos darbuotojas nepasakė, kad neša varį po drabužiais. Įmonė varį su kitomis šiukšlėmis veždavo į sąvartyną. Leidimą įeiti į teritoriją atėmė, kai surašė aktą, bet toliau dirbo visą dieną iki darbo pabaigos. Už varį būtų sumokėjęs, būtų pasidaręs apyrankę. Įsakymas dėl darbo atleidimo buvo priimtas 2011-03-03. Nurodė, kad atleistas iš darbo neteisėtai, gavo dvi baudas. Niekas nevertė pasirašyti dokumentus dėl atleidimo su įrašu, neprašė išskaičiuoti 700,00 Lt, bet viršininkas liepė taip parašyti ir jis taip parašė. Ieškovas paaiškino, kad kai jau būtų sumokėjęs už varį, vario nebebūtų atidavę, nes kai pagauna žmones, vario neduoda, o išmeta.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais. Patvirtino, kad ieškovas nepadarė vagystės, todėl šis pažeidimas neteisėtas, jis be teisinio pagrindo buvo atleistas iš darbo, neteisėtai iš ieškovo išreikalauta bauda, be to, nurodė, jog įsakymą dėl darbo sutarties nutraukimo su ieškovu pasirašė tam neįgaliotas asmuo.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas ne visai teisingai suformulavo raštą, dėl kurio kaltės ieškovas prarado galimybę dirbti tas dvi dienas per kurias ieškovas buvo atleistas. Buvo suformuluotas žodis nušalinimas, bet derėjo įforminti prastovą dėl ieškovo kaltės. Ieškovas pripažino, kad leidimą patekti į teritoriją prarado nedelsiant po įvykio. Kito darbo darbdavys ieškovui suteikti negalėjo, nes pats ieškovas dėl savo kaltės prarado galimybę dirbti ir patekti į teritoriją. Pagal LR DK 195 str. 7 d. toks darbo laikas neapmokamas dėl prastovos, kuri susidarė dėl darbuotojo kaltės. Vadovaujantis LR DK 253 str. str. 3 d. darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą. Ieškovas buvo informuotas, pats pasirašė, kad darbdaviui už darbuotojo padarytą pažeidimą gali būti skiriama 1000,00 Lt bauda. Ieškovas tai suvokė, žinojo apie baudas, buvo girdėjęs ir sąmoningai tai padarė. Žala atsirado dėl ieškovo kaltės ir nėra pagrindo nuo jos atleisti. Vienintelis dokumentas kokiu pagrindu yra grindžiama nematerialinė žala yra gydytojos raštelis, kad ieškovui sutriko miegas, tačiau pats ieškovas teigė, kad ir anksčiau turėjo invalidumą.

7Liudytojas A. K. nurodė, kad dirba AB „Vakarų laivų gamykla“ kontrolės tarnybos vyr. kontrolieriumi. 2011-02-28 dirbo centriniame kontrolės poste, jo darbuotojas atvedė ieškovą, nes ieškovas buvo įtariamas, kad kažką neša iš saugomo objekto. Patikrinus su metalo detektoriumi buvo aptiktas po drabužiais užkištas varinės vielos ryšuliukas, tada surašė aktą ir paėmė iš ieškovo leidimą, tol kol administracija priims sprendimą. Ieškovas nieko nepaaiškino, prieš patikrinant jis nieko neinformavo, kad kažką nešasi.

8Liudytojas A. K. (A. K.) bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad dirba AB „Vakarų laivų gamykla“ kontrolės tarnybos kontrolieriumi. 2011-02-28 kai sulaikė ieškovą AB „Baltijos“ laivų statyklos teritorijoje, nesimatė, kad jis neštųsi varį, bet patikrinus su metalo detektoriumi, varis buvo rastas paslėptas po drabužiais. Kai ieškovas buvo sulaikytas, jis nieko nepaaiškino. Buvo surašytas aktas, ieškovo leidimas buvo paimtas ir perduotas administracijai priimti sprendimą.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta, kad ieškovas V. D. pagal 2000-05-22 darbo sutartį Nr. 1-019 buvo priimtas dirbti pas atsakovą UAB ,,YIT Technika“ elektros montuotoju (b.l. 21). Ieškovas buvo pasirašytinai supažindintas su UAB ,,YIT Technika“ Vidaus darbo taisyklėmis, pareiginėmis instrukcijomis, Veiklos sąlygų AB „Vakarų laivų gamykla“ ir AB „Baltijos laivų statykla“ sąlygomis (b.l. 39, 80-83). 2011-02-28 AB „Vakarų laivų gamykla“ kontrolės tarnybos kontrolierius A. K., surašė aktą Nr.00028(30), kuriame nurodyta, kad V. D. sulaikytas 10.35 val. AB „Baltijos laivų statykla“ teritorijoje prie 61 krantinės, išeinantis iš baržos ir patikrinus metalo detektoriumi pas ieškovą aptikta varinis laidų ryšulys apie 935 g. svorio (b.l. 20). 2011-02-28 rašytiniame paaiškinime, ieškovas V. D. prisipažino bandęs pagrobti 0,935 kg vario šarvo (b.l. 17). 2011-03-01 ieškovas pateikė prašymą UAB „Y. T.“ Laivų skyriaus vadovui Kęstučiui Ivanauskui, įmonei skirtą baudą dalinai padengti 699,99 Lt suma iš galutinio atsiskaitymo ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas (b.l. 12). 2011-03-01 UAB „Y. T.“ Laivų skyriaus vadovo Kęstučio Ivanausko įsakymu V. D. skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo (LR DK 237 str. 1 d. 3 p., 235 str. 2 d. 7 p.), tuo pačiu įsakymu V. D. nušalintas nuo darbo ir iš jo išieškota įmonei padaryta žala, remiantis 2011-03-01 V. D. prašymu (LR DK 253 str. 3 p.) (b.l. 19).

10Tarp šalių kilo ginčas, ar pagrįstai ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą.

11Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

12Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju, vieną kartą šiurkščiai pažeidusiu darbo pareigas. DK 235 straipsnio 1 dalyje pateikta šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sąvoka: tai darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. Sprendžiant klausimą, ar darbo drausmės pažeidimas priskirtinas prie šiurkščių, būtina analizuoti darbo drausmės pažeidimo objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius – darbuotojo neteisėto elgesio pobūdį, dėl šio pažeidimo atsiradusius nuostolius bei kitokius neigiamus padarinius, darbuotojo kaltę ir jos formas, kitų asmenų veiksmų įtaką šiam pažeidimui bei kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. Zarasų rajono savivaldybės taryba, bylos Nr. 3K-3-59/2006). Kai darbuotojas, atleistas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą teismine tvarka, darbdavys turi pateikti įrodymus (teisinius argumentus), pagrindžiančius nusižengimo kvalifikavimą šiurkščiu, o teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar padarytą nusižengimą darbdavys pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. K. v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-532/2005).

13Byloje nustatyta, kad ieškovas V. D. buvo atleistas iš darbo kaip atlikęs veiką, turinčią vagystės, turto pasisavinimo požymių, t.y. dėl to, kad jis 2011-02-28 darbo metu buvo sulaikytas nešant beveik vieną kilogramą (0,934 kg) varinių laidų ryšulį, paslėpęs jį po drabužiais. Nors pateikdamas ieškinį ir teismo posėdžio pradžioje ieškovas teigė, kad jis neturėjo tikslo pagrobti minėtą metalą, nes jis jį būtų išmetęs į šiukšlinę, tačiau vėliau prisipažino, jog paimtą metalą būtų panaudojęs apyrankei, t.y. patvirtino, jog metalą būtų pagrobęs (b.l. 100).

14Pagal LR CPK 176 straipsnio l dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas yra sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Tai reiškia, jog nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008).

15Teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas pasirašytinai buvo supažindintas su įmonės vidaus tvarkos ir kitomis taisyklėmis ir jų nevykdymo pasekmėmis, ieškovas įmonėje dirbo nuo 2000 metų, todėl jam neabejotinai buvo žinoma susiklosčiusi tvarka dėl veiksmų, kuriais kėsinamasi pagrobti įmonės turtą ir dėl atsirandančios materialinės atsakomybės įmonei ir darbuotojui. Teismas daro išvadą, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai, liudytojų A. K., A. K. parodymai, kuriuose jie nurodė, jog V. D. sulaikymo metu nesistengė iš karto paaiškinti kontrolieriams apie turimą metalą ir tik su metalo detektoriumi buvo aptiktas po drabužiais užkištas varinės vielos ryšuliukas, pačio ieškovo V. D. iš karto po sulaikymo surašytas paaiškinimas, kuriame jis neneigia bandęs pagrobti įmonės turtą, teismo posėdžio metu ieškovo paaiškinimo metu nurodytos aplinkybės apie ketinimus panaudoti pagrobtą metalą apyrankei, patvirtina, kad ieškovas buvo užkluptas bandant pasisavinti darbdavio turtą (metalą) ir tai ieškovas darė ne norėdamas išmesti varinį laidų ryšulį į šiukšlinę, o būtent norėdamas ši turtą pasisavinti. Pažymėtina, kad pagal LR DK 235 str. 2 d. 7 punktą, darbuotojo įvykdyta vagystė, turto pasisavinimas, įstatymo laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, nors darbuotojas už šias veikas nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn.

16Ieškovas taip pat neteisėtą jo atleidimą iš darbo motyvavo tuo, kad ši drausminė nuobauda yra neadekvati padarytam pažeidimui, nes jis buvo ilgametis įmonės darbuotojas, ne kartą buvo skatintas. Ši aplinkybė, teismo nuomone, yra teisiškai nereikšminga, nes darbdavys nustatęs šiurkštų darbo drausmės pažeidimą turi teisę atleisti bet kurį darbuotoją, nepaisant ankstesnių darbuotojo nuopelnų ar pasiekimų. Darbdavys tiesiog gali netekti pasitikėjimo šiurkščiai darbo pareigas ar darbo tvarką pažeidusiu darbuotoju. Be to, darbdaviui dėl darbuotojo padaryto pareigų pažeidimo, net ir nepatiriant realios turtinės žalos, galima padaryti neturtinio pobūdžio žalą profesijos, tarnybos ar institucijos prestižui ir geram vardui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-125/2008).

17Nagrinėdamas darbuotojo ieškinį dėl drausminės nuobaudos panaikinimo teismas, vadovaudamasis CPK bendrosiomis taisyklėmis bei CPK XX skyriuje įtvirtintomis darbo bylų nagrinėjimo taisyklėmis, turi patikrinti, ar drausminė nuobauda parinkta atsižvelgiant į DK 238 straipsnyje nurodytas aplinkybes, ar nėra pagrindo drausminę nuobaudą panaikinti atsižvelgiant į DK 242 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: padaryto darbo drausmės pažeidimo sunkumą, jo padarymo aplinkybes, darbuotojo ankstesnį darbą ir elgesį, į tai, ar drausminė nuobauda atitinka padaryto pažeidimo sunkumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-624/2004).

18Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais mano, kad atsakovas pagristai ieškovo veiksmus vertino, kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą ir pritaikė pagristą nuobaudą - atleidimą iš darbo. Dėl išdėstytų motyvų ieškovo reikalavimas pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu atmetamas.

19Kaip minėta, ieškovas buvo pasirašytinai supažindintas su UAB ,,YIT Technika“ Vidaus darbo taisyklėmis, pareiginėmis instrukcijomis, Veiklos sąlygų AB „Vakarų laivų gamykla“ ir AB „Baltijos laivų statykla“ sąlygomis, ieškovas pats pateikė prašymą įmonei skirtą baudą dalinai padengti 699,99 Lt suma iš galutinio atsiskaitymo ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas (b.l. 12, 39, 80-83). Todėl, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo be teisėto pagrindo įgyto turto už 699, 99 Lt yra nepagrįstas, todėl atmestinas (LR DK 253 str. 3 p.).

20Ieškovo atstovė baigiamųjų kalbų metu pareiškė, jog įsakymą dėl ieškovo atleidimo iš darbo pasirašė tam neįgaliotas asmuo. Nustatyta, jog V. D. drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, skirta 2011-03-01 UAB „Y. T.“ Laivų skyriaus vadovo Kęstučio Ivanausko įsakymu. Taip pat nustatyta, kad ir darbo sutartį su ieškovu pasirašė būtent UAB „Y. T.“ Laivų skyriaus vadovas Kęstutis Ivanauskas (b.l. 19, 21). Be to, ieškovas nei ieškinyje, nei teismo posėdžio metu šių aplinkybių nenurodė, dėl to teismas jų netyrė (( - ) str. 4 d.). Taip pat ieškovo atstovė nurodo, jog ieškovas buvo neteisėtai nušalintas nuo pareigų, dėl to yra atleistas neteisėtai. Teismo manymu, šios ir kitos aplinkybės, šiuo konkrečiu atveju, neturi jokios teisinės reikšmės, nes net ir esant neesminiams procedūriniams ar žodžių neatitikimams darbdavio surašytuose darbuotojo atleidimo dokumentuose, šie pažeidimai savaime nepatvirtina neteisėtus darbdavio veiksmus. Todėl, atsižvelgiant į šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, šie neatitikimai negali būti laikomi esminiu pažeidimu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nagrinėjant iš darbo teisinių santykių kylančius ginčus, būtina atsižvelgti į DK 2 straipsnyje įtvirtintą darbo teisės subjektų lygybės principą ir dėl to negali būti ginami tik darbuotojo interesai, nes priešingu atveju gali būti ginamas nesąžiningas asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje S. K. prieš UAB „GeoTec– Baltija“, bylos Nr. 3K-3-20/2009).

21Atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, netenkinami iš šio reikalavimo sekantys visi kiti ieškovo reikalavimai dėl išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio, neturtinės žalos, nušalinimo pripažinimo neteisėtu bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

22Dėl bylinėjimo išlaidų

23Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė į bylą tai patvirtinančius įrodymus, iš kurių matyti, jog atsakovas turėjo 4235 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 87).

24Nustatyta, kad atsakovo atstovas advokatas G. M. dalyvavo 3 posėdžiuose, kurių bendra trukmė 2,5 val. (2,5 val. x 0,15 x 800 = 300 Lt), advokatas taip pat paruošė atsiliepimą į ieškinį (2400 Lt), be to, atsakovo atstovas teismui pateikė procesinį dokumentą, susijusį su atstovavimu bylos procese (0,12 x 800 = 96 Lt) (b.l. 79). Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 nustatyti maksimalūs advokatui priteistino atlyginimo dydžiai. Minėtu įsakymu rekomenduojama priteisiant atstovavimo išlaidas atsižvelgti, į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, sprendžiamų teisnių klausimų naujumą ir bylos nagrinėjimo laiką ir kitas svarbias aplinkybes. Teismo posėdžiai dėl juose sprendžiamų klausimų nelaikytini sudėtingais, reikalaujantys ypatingų žinių bei pasiruošimo, atsakovo atstovas į teismo posėdžius turėjo vykti iš Vilniaus, taip pat, atsižvelgtina į tai, kad ieškovas ir jo atstovė į pirmąjį parengiamąjį teismo posėdį neatvyko (b.l. 66). Todėl, teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus, mano, kad pagrįstas ir advokatų darbo sąnaudas atitinkantis užmokestis nagrinėjamoje byloje būtų 2700 Lt (CPK 93 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 275, 279, 410 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo V. D. 2700 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „YIT Technika“ naudai.

28Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas,... 2. ieškovas V. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti... 3. Atsakovas UAB „YIT Technika“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame nurodytais... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 7. Liudytojas A. K. nurodė, kad dirba AB „Vakarų laivų gamykla“ kontrolės... 8. Liudytojas A. K. (A. K.) bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad dirba AB... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių šalių... 10. Tarp šalių kilo ginčas, ar pagrįstai ieškovas buvo atleistas iš darbo... 11. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs... 12. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbdavys turi teisę nutraukti... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovas V. D. buvo atleistas iš darbo kaip atlikęs... 14. Pagal LR CPK 176 straipsnio l dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 15. Teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas pasirašytinai buvo supažindintas... 16. Ieškovas taip pat neteisėtą jo atleidimą iš darbo motyvavo tuo, kad ši... 17. Nagrinėdamas darbuotojo ieškinį dėl drausminės nuobaudos panaikinimo... 18. Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas aplinkybes, vadovaudamasis... 19. Kaip minėta, ieškovas buvo pasirašytinai supažindintas su UAB ,,YIT... 20. Ieškovo atstovė baigiamųjų kalbų metu pareiškė, jog įsakymą dėl... 21. Atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą pripažinti ieškovo atleidimą iš... 22. Dėl bylinėjimo išlaidų... 23. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir... 24. Nustatyta, kad atsakovo atstovas advokatas G. M. dalyvavo 3 posėdžiuose,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270,... 26. ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovo V. D. 2700 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...