Byla 2-601-664/2011
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SMScredit.lt”, buveinė ( - ), Kaunas, įmonės kodas ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas ( - ), ieškinį atsakovei N. M., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovės 500,00 Lt skolą, 900,00 Lt delspinigių, 40,00 Lt palūkanų (paskolos suteikimo mokesčio), 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2010-07-16 paskolos sutarties pagrindu atsakovei suteikė 500,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovė, įsipareigojusi grąžinti kreditą, mokėdama nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolinga 500,00 Lt negrąžintos skolos, 900,00 Lt delspinigių, 40,00 Lt palūkanų (paskolos suteikimo mokesčio), 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovei N. M. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2011-04-21.

4Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str.).

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

7Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2010-07-16 telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovas UAB „SMScredit.lt“ suteikė 500,00 Lt kreditą atsakovei, o pastaroji įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdama įmokas, 40,00 Lt palūkanas (kredito suteikimo mokestį) bei delspinigius.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), tačiau atsakovė savo prievolės grąžinti kreditą neįvykdė, todėl iš jos priteistina 500,00 Lt skolos ir 40,00 Lt palūkanų (kredito suteikimo mokestis).

11Ieškovas atsakovei paskaičiavo 900,00 Lt delspinigių už 180 dienų, skaičiuojant po 1 % nuo negrąžintos sumos per dieną.

12Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

13Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovei faktą patvirtina 2010-07-16 mokėjimo nurodymas Nr. 6577104, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovės sąskaita, T I K R A : nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 6577104.

14Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d., iš jos priteistina 500,00 Lt skolos, 40,00 Lt palūkanų ieškovo naudai.

15Savo reikalavimą priteisti 900,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

16Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (900,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

17Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 10.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 365,00 % metinių delspinigių. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės priteistina ieškovui 90,00 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

18Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

19Ieškovas patyrė 67,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 43,75 % reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 28,23 Lt žyminio mokesčio (67,00 Lt × 43,75 % = 29,31 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 67,00 Lt, todėl iš atsakovės priteistina 67,00 Lt žyminio mokesčio.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

21Ieškinį tenkinti dalinai.

22Priteisti iš atsakovės N. M. 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct) skolą, 40,00 Lt (keturiasdešimt litų 00 ct)palūkanų 90,00 Lt (devyniasdešimt litų 00 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 630,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt žyminio mokesčio ieškovo UAB “SMScredit.lt” naudai.

23Ieškinį dalyje dėl 810 Lt. delspinigių priteisimo iš atsakovės N. M. ieškovo UAB „SMScredit.lt“ naudai, atmesti.

24Priteisti valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įm.k. 188659752, a.s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660) pašto išlaidų: iš atsakovės N. M. – 4,21 Lt (keturis litus 21 ct), iš ieškovo UAB „SMScredit.lt“ – 5,42 Lt (penkis litus 42 ct).

25Sprendimas už akių atsakovės N. M. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat T I K R A : įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

26Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 3. Atsakovei N. M. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 4. Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 7. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2010-07-16... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Ieškovas atsakovei paskaičiavo 900,00 Lt delspinigių už 180 dienų,... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 14. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 15. Savo reikalavimą priteisti 900,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 16. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 17. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 18. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 19. Ieškovas patyrė 67,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d.,... 21. Ieškinį tenkinti dalinai.... 22. Priteisti iš atsakovės N. M. 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct) skolą,... 23. Ieškinį dalyje dėl 810 Lt. delspinigių priteisimo iš atsakovės N. M.... 24. Priteisti valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 25. Sprendimas už akių atsakovės N. M. apeliacine ir kasacine tvarka... 26. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...