Byla 2S-299-212/2016

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. S. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-10474-828/2015 pagal pareiškėjos G. S. prašymą suinteresuotiems asmenims A. R. K., Nacionalinei žemės tarnybai, R. S., VĮ „Registrų centras“, Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, VĮ „Valstybės žemės fondas“, IĮ „Stasiometras”, J. R. K. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. S. ieškinį dėl teisės naudotis keliu ir kt. su tuo susijusių reikalavimų atsakovams A. R. K., Nacionalinei žemės tarnybai, R. S., VĮ „Registrų centras“, tretiesiems asmenims Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, VĮ „Valstybės žemės fondas“, IĮ „Stasiometras”, J. R. K. ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1399-223/2014. Nurodė, kad teismas išnagrinėtoje civilinėje byloje nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų - žemės sklypo, besiribojančio šiaurės pusėje su jos žemės sklypu, savininkų - materialiųjų teisių ir pareigų, nurodydamas, kad patekimas į jos sklypą sietinas su įvažiavimu iš šiaurinės pusės (tokiu būdu nurodytų asmenų sklypo). Be to, teigia, kad paaiškėjo esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu – pareiškime dėl proceso atnaujinimo nurodyto žemės sklypo žemėtvarkos projektuose, nuosavybės teisių atkūrimo dokumentuose nėra pažymėtas kelias prie pareiškėjos žemės sklypų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 29 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą; priteisė iš pareiškėjos valstybei 10,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nustatė, jog civilinėje byloje Nr. 2-1399-223/2014 teismo sprendimais 2014-11-24, 2015-06-19 atmesti pareiškėjos reikalavimai dėl jos teisės naudotis keliu. Sprendimai įsiteisėję.

7Teismas sprendė, kad pareiškėja nepagrįstai teigia, jog sprendimais buvo nuspręsta dėl asmenų, neįtrauktų į bylos nagrinėjimą materialiųjų teisių ir pareigų. Sprendimuose to nėra nuspręsta, jokios teisės ar pareigos asmenims, kurie nedalyvavo byloje, nenustatytos. Apie tai nieko nenurodoma ir teismo sprendimų rezoliucinėse dalyse. Teismo nuomone, nėra pagrindo teismo panaudotos formuluotės „patekimas į sklypą sietinas su įvažiavimu iš šiaurinės pusės“ vertinti, kaip nustatančios kam nors kokias tai materialiąsias teises ar pareigas. Be to nurodė, kad pareiškimą dėl proceso atnaujinimo šiuo pagrindu gali paduoti tik pats asmuo, kuris nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir dėl kurio teisių ar pareigų buvo nuspręsta. Pareiškėjos nurodyti žemės sklypo, besiribojančio šiaurinėje pusėje su jos sklypu, savininkai pareiškimų dėl proceso atnaujinimo nepateikė. Pati pareiškėja bylos procese dalyvavo, byla pradėta pagal jos ieškinį. Todėl teismas konstatavo, kad šio proceso atnaujinimo pagrindo nėra.

8Teismas nenustatė ir kito pareiškėjos nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo - esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu paaiškėjimas. Remdamasi šiuo pagrindu pareiškėja privalėjo įrodyti, jog jos nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės (atitinkamuose žemėtvarkos projektuose, nuosavybės teisių atkūrimo dokumentuose nėra pažymėtas privažiavimas prie pareiškėjos žemės sklypų) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Šios aplinkybės pareiškėja neįrodė. Iš 2014-11-24, 2015-06-19 teismų sprendimų turinio nustatė, kad teismai, spręsdami dėl pareiškėjos reikalavimų, viena iš esminių aplinkybių byloje laikė ne aplinkybę, apie tai yra ar nėra pareiškėjos pareiškime dėl proceso atnaujinimo nurodomuose žemėtvarkos projektuose, nuosavybės teisių atkūrimo (komplektuojamuose) dokumentuose pažymėtas privažiavimas prie pareiškėjos žemės sklypų, o aplinkybę, kad toks privažiavimas numatytas pačiai pareiškėjai projektuojamo žemės sklypo (0,35 ha ploto) žemėtvarkos projektuose, nuosavybės teisių atkūrimo dokumentuose ir sklypo (5,28 ha ploto), kurį vėliau dovanojimo sutarties pagrindu įgijo pareiškėja (buvusi savininkė K. M.), nurodytuose dokumentuose. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės negalėjo turėti esminės reikšmės bylai, ir šio proceso atnaujinimo pagrindo nėra.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėja prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-12-29 nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1399-223/2015. Nurodo, jog teismas neįsigilino į apeliantės prašymo motyvus, netinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą teismo nutartį.

11Pažymėjo, kad prašymą atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu gali pareikšti ir byloje dalyvavę asmenys. Panevėžio apygardos teismu 2015-06-19 nutartyje konstatavus, kad: „...bylos nagrinėjimo metu buvo keliami klausimai ir aiškinamasi dėl ieškovės galimybės patekti į sklypus iš šiaurinės pusės, kad patekimas tiek į 2,25 ha, tiek į 0,35 ha suformuotą žemės sklypą sietinas su įvažiavimu iš šiaurinės pusės...“, mano, jog teismo sprendimas turi prejudicinę galią, privalomas vykdyti, todėl teismo sprendimu ir nutartimi yra pasisakyta dėl šiaurinėje pusėje esančių žemės savininkų teisių ir pareigų. Pagal teismo priimtą sprendimą ir nutartį šie savininkai turėtų pareigą užtikrinti privažiavimą prie apeliantės žemės sklypo, todėl pasisakyta dėl šių asmenų pareigų ir teisių. Teigia, kad šiaurinėje pusėje esančių žemės sklypų savininkai privalo būti įtraukti į bylą.

12Be to, nurodo, jog atsirado ir nauja aplinkybė dėl proceso atnaujinimo – NŽT pateikė naują aplinkybę, kuri apeliantei nebuvo žinoma, kad žemėtvarkos projektuose, nuosavybės teisių suteikimo B. G. dokumentuose – nėra pažymėtas pravažiavimo kelias prie apeliantės suprojektuotų žemės sklypų.

13Atsiliepimais į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys J.R. K. ir A.R. K. prašo atskirojo skundo netenkinti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, jog teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą, apeliantė nepateikė jokių naujų aplinkybių, nes visos aplinkybės jai buvo žinomos nagrinėjant bylą. Be to, apeliantės nurodomas pagrindas, jog jos žemės sklypas ribojasi su šiaurinės žemės sklypo savininkais yra kitos bylos motyvai.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog yra prasidėjęs ginčas dėl kelio įrengimo šiaurinėje pusėje tarp kitų šalių, todėl atnaujinti procesą nėra pagrindo tarp buvusių civilinėse bylose tų pačių šalių. Mano, kad gali būti kita civilinė byla, jei aplinkiniai žemės sklypo savininkai nesusitars gražiuoju dėl pravažiavimų ir žemės sklypų ribų, su kuriais ribojasi jų žemės sklypai. Esant tokioms aplinkybėms turėtų būti sprendžiamas servituto klausimas. Pareiškėjos nurodomos aplinkybės buvo žinomos nagrinėjant bylą.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą VĮ Registrų centro Panevėžio filialas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-12-29 nutartį palikti nepakeistą. Mano, jog teismas objektyviai išnagrinėjo ir teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė procesinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra nepagrįsti ir atmestini.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutartis paliktina nepakeista (337 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

18Pareiškėja G. S. prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktų pagrindais.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (CPK 366 str. 1 d. 2 p.) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-01-21 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2011-10-10 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-373/2011; 2012-09-25 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-323/2012, ir kt.).

20Apeliantė kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę, jos nuomone, sudarančią pagrindą atnaujinti procesą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nurodė tai, kad žemėtvarkos projektuose, nuosavybės teisių suteikimo G. dokumentuose – nėra pažymėtas pravažiavimo kelias prie jos suprojektuotų žemės sklypų.

21Apeliantės argumentas nepagrįstas, nes Panevėžio apygardos teismo 2015-06-19 nutartyje konstatuota, jog: „<...projektuojant 5,28 ha bei 2,25 ha žemės sklypus, į juos buvo numatyti galimi privažiavimai. Ieškovės sklypo dalis ribojasi su 5,28 ha žemės sklypu ir patekimas tiek į 2,25 ha, tiek į 0,35 ha suformuotą žemės sklypą sietinas su įvažiavimu iš šiaurinės pusės...>“. Šias aplinkybes patvirtina byloje esami duomenys (t. 1, b. l. 8-9, 16, 54-56).

22Taigi, aplinkybė, kad prie apeliantės suprojektuotų žemės sklypų nėra pažymėtas pravažiavimo kelias, nėra naujai paaiškėjusi, ši aplinkybė buvo žinoma nagrinėjant civilinę bylą. Be to, iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau NŽT) 2016-04-21 rašto matyti, kad NŽT buvo sudariusi komisiją, kuri vertino situaciją dėl galimo pravažiavimo prie apeliantės žemės sklypo. Komisija, atsižvelgusi į tai, kad žemės sklypuose, besiribojančiose su apeliantės žemės sklypu, kelio servitutas nebuvo nustatytas, pažymėjo, kad žemės sklypų savininkai kelio servitutą turi nustatyti tarpusavio susitarimu, o jei toks nebus pasiektas, apeliantė gali kreiptis į teismą dėl kelio servituto nustatymo teismo sprendimu.

23Apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas ir nurodė, kad prašymą CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu gali paduoti tik asmenys, kurie nebuvo įtraukti į bylos nagrinėjimą, pagrįstas.

24CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas turi teisę pateikti prašymus dėl proceso atnaujinimo, t. y. prašymus atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys. Neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys gali paduoti prašymus atnaujinti procesą tik šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytais pagrindais.

25Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymą, nesudaro pagrindo atnaujinti procesą civilinėje byloje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad teismo sprendimais nebuvo nuspręsta dėl asmenų, neįtrauktų į bylos nagrinėjimą materialiųjų teisių ir pareigų.

26Išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1399-223/2014 ieškovė G. S. pareiškė tokius reikalavimus:

271) pripažinti neteisėtu, pažeidžiančiu viešą interesą ir nuo sudarymo momento panaikinti J. A. individualios įmonės 1999 metų balandžio mėnesį parengtą 0,6948 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), planą, kuriuo šiam žemės sklypui nepagrįstai priskirta 10 metrų pločio ir 108,71 metrų ilgio bendro naudojimo kelio dalis;

282) pripažinti neteisėtomis, pažeidžiančiomis viešą interesą ir nuo sudarymo momento panaikinti žemės sklypų pardavimo sutarčių dalis: R. S. valstybinės žemės sklypo 1999-10-01 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.P66/99-0518 ir A. R. K. privačios žemės sklypo 1999-11-03 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr.11773, dalis, kuriomis nepagrįstai ir neteisėtai į parduodamą žemę buvo įtraukta ir parduota 10 metrų pločio ir 108,71 metrų ilgio bendro naudojimo kelio dalis;

293) įpareigoti VĮ Registrų centrą panaikinti 0,6948 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), kuriam nepagrįstai ir neteisėtai priskirta 10 metrų pločio ir 108,71 metrų ilgio bendro naudojimo kelio dalis teisinę registraciją A. R. K. vardu;

304) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrių panaikinti 0,6948 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) kadastrinių matavimų bylą, kuri suformuotai neteisėtai priskiriant šiam žemės sklypui 10 metrų pločio ir 108,71 metrų ilgio bendro naudojimo kelio dalį;

315) įpareigoti A. R. K. skubos tvarka ir savo lėšomis atlikti naujus žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) kadastrinius matavimus ir įstatymų nustatyta tvarka juos įregistruoti nekilnojamo turto kadastro registro VĮ Registrų Centras duomenų bazėje;

326) įpareigoti A. R. K. atlaisvinti ir pašalinti nepagrįstai ir neteisėtai užtvertą žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalį- ploto 10 metrų pločio ir 108.71 metrų ilgio bendro naudojimo kelio dalį.

33Taigi, minėtoje byloje ieškovė teigė, kad jos teisės pažeistos, nes dėl kelio atkarpos įtraukimo į atsakovės A. R. K. žemės sklypą, ji nebegali patekti į savo žemės sklypus ir kito kelio nėra. Reikalavimo nustatyti kelio servitutą ieškovė nereiškė. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas G. S. apeliacinį skundą, pasisakydamas dėl ieškovės argumentų, kuriais buvo grindžiami reikalavimai, nurodė, jog patekimas į G. S. žemės sklypą sietinas su įvažiavimu iš šiaurinės pusės. Minėti apeliacinio teismo motyvai neįpareigojo ir negalėjo įpareigoti šiaurinėje žemės sklypo pusėje esančių žemės sklypų savininkų sudaryti apeliantei galimybę pateikti į jos žemės sklypus, nes tokio reikalavimo ieškovė G. S. nebuvo pareiškusi.

34Kaip jau minėta, NŽT 2016-04-21 rašte apeliantei išaiškinta, kad žemės sklypų savininkai kelio servitutą turi nustatyti tarpusavio susitarimu, o tuo atveju, jei savininkai nesusitars, apeliantė gali kreiptis į teismą dėl kelio servituto nustatymo teismo sprendimu.

35Apeliacinės instancijos teismo nuomone pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino G. S. prašymo dėl proceso atnaujinimo ir atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punkto 3 dalimi, teismas

Nutarė

37Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 29 d. nutartimi atmetė... 7. Teismas sprendė, kad pareiškėja nepagrįstai teigia, jog sprendimais buvo... 8. Teismas nenustatė ir kito pareiškėjos nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo... 11. Pažymėjo, kad prašymą atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu... 12. Be to, nurodo, jog atsirado ir nauja aplinkybė dėl proceso atnaujinimo –... 13. Atsiliepimais į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys J.R. K. ir A.R. K.... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą VĮ Registrų centro Panevėžio filialas... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m.... 18. Pareiškėja G. S. prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti... 20. Apeliantė kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę, jos nuomone, sudarančią... 21. Apeliantės argumentas nepagrįstas, nes Panevėžio apygardos teismo... 22. Taigi, aplinkybė, kad prie apeliantės suprojektuotų žemės sklypų nėra... 23. Apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 24. CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas turi teisę pateikti prašymus dėl... 25. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ta aplinkybė, kad pirmosios... 26. Išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1399-223/2014 ieškovė G. S.... 27. 1) pripažinti neteisėtu, pažeidžiančiu viešą interesą ir nuo sudarymo... 28. 2) pripažinti neteisėtomis, pažeidžiančiomis viešą interesą ir nuo... 29. 3) įpareigoti VĮ Registrų centrą panaikinti 0,6948 ha žemės sklypo... 30. 4) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos... 31. 5) įpareigoti A. R. K. skubos tvarka ir savo lėšomis atlikti naujus žemės... 32. 6) įpareigoti A. R. K. atlaisvinti ir pašalinti nepagrįstai ir neteisėtai... 33. Taigi, minėtoje byloje ieškovė teigė, kad jos teisės pažeistos, nes dėl... 34. Kaip jau minėta, NŽT 2016-04-21 rašte apeliantei išaiškinta, kad žemės... 35. Apeliacinės instancijos teismo nuomone pirmosios instancijos teismas... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 37. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti...