Byla 2-18271-734/2019
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė

2sekretoriaujant Boženai Jakubėnienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui R. C.,

4atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui R. B.,

5atsakovo „Swedbank P&C Insurance AS „Lietuvos filialo atstovui T. V.,

6teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. G. ieškinį atsakovams AB „Lietuvos draudimas“ ir „Swedbank P&C Insurance AS“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

7Teismas

Nustatė

8patikslintu ieškiniu (el. b. l. 45-49) ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 700 Eur turtinę žalą, 1000 Eur neturtinę žalą, bei 39 Eur žyminį mokestį ir jo apmokėjimo išlaidas, kurios sudaro 1,10 Eur, -iš viso 40,10 Eur ir kitas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovės atstovas palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus ir nurodė, jog ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantys ( - ) Tauragėje, kuris buvo draustas „Swedbank P&C Insurance AS“ civilinės atsakomybės draudimu, laikotarpiu nuo 2018-01-04 iki 2019-01-03.

102018 metų rugsėjo pabaigoje ieškovė gavo iš AB „Lietuvos draudimas“ pretenziją, jog ieškovė regreso tvarka šiai draudimo bendrovei turi sumokėti 877 Eur žalą, kuri buvo padaryta butui, esančiam ( - ), neva tai įvykus šio buto užliejimui iš ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto. Kadangi ieškovės butas draustas civilinės atsakomybės draudimu, žalos atlyginimo klausimą nukentėjusiajam turėjo išspręsti abi draudimo bendrovės. AB „Lietuvos draudimas“ dėl 2018-07-17 įvykusio įvykio bute, esančiame ( - ). Kadangi ieškovei be pagrindo buvo pareikšta pretenzija regreso tvarka atlyginti atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ žalą dėl to, kad AB „Lietuvos draudimas“ klaidingai nurodė informaciją, kad atsakingas dėl užliejimo įvykio yra butas, adresu ( - ), Tauragėje, kai tuo tarpu ieškovės civilinė atsakomybė drausta „Swedbank P&C Insurance AS, ir nurodytas ieškovas butas Nr. 401. Kadangi ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ pareiškė regresinį reikalavimą, ji kreipėsi teisinės pagalbos į teisininkus. Ieškovė sumokėjo 300 Eur sumą už teisininko 2019-02-13 paruoštą pretenziją, kuri buvo adresuota „Swedbank P&C Insurance AS“, ir už šio ieškinio parengimą - 400 Eur, t.y. ieškovė nurodo, kad ji patyrė 700 Eur materialinę žalą, kurią solidariai prašo priteisti iš atsakovų. Ieškovė nurodo, kad gindama savo teisėtus interesus, ji patyrė daugybę nepatogumų, išgyvenimus, dvasinius sukrėtimus, todėl prašo solidariai iš atsakovų priteisti 1000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

11Atsakovas AB „Lietuvos Draudimas“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog dėl 2018-07-17 įvykusio įvykio bute, esančiame ( - ), Tauragėje, atlygino buto savininkei padarytą žalą, dėl ko pareiškė pretenziją ieškovei remiantis pagrįsta pirminiu AB „Lietuvos draudimas“ draudėjo -savininko R. M., buto, kuris nukentėjo nuo užliejimo, informacija, jog įvykio židinys sietinas su ieškovės S. G. butu, kurio Nr. 402. Paaiškėjo, kad ieškovės, kurios nuosavybėje buvo butai Nr. 401 ir Nr.402 , buvo sujungti į vieną ir suteiktas buto Nr.401. Šias aplinkybes AB „Lietuvos draudimas“ išsiaiškino, todėl kreipėsi į ieškovės draudiką „Swedbank P&C Insurance AS, kuris ir atlygino žalą AB „Lietuvos draudimas“. Todėl ieškovės patirtos išlaidos 300 Eur už 2019-02-13 pretenzijos bei ieškinio paruošimą nebuvo būtinos. O be to, pretenzija skirta „Swedbank P&C Insurance AS, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 300 Eur už teisininkui sumokėtą atlygį ruošiant šią pretenziją, turi būti atmestas. Atmestinas reikalavimas priteisti iš atsakovo ir 400 Eur už ieškinio teismui paruošimą, nes šios išlaidos susijusios tik su teisinės pagalbos išlaidomis ir nėra susijusios su nagrinėjamo įvykio administravimu. Taip pat ieškovė neįrodė reikalavimo ir dėl neturtinės žalos priteisimo. Prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat atsakovo atstovas nurodė, jog ieškovė neįrodė ir atsakovų solidariosios prievolės.

12Atsakovo „Swedbank P&C Insurance“ AS atstovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog su ieškove buvo sudaryta draudimo sutartis dėl buto, esančio Vytauto g. 76-401,Tauragėje, draudimo, šia sutartimi be kita ko, buvo apdrausta ir ieškovės civilinė atsakomybė. Draudimo sutarties galiojimo metu, ieškovė kreipėsi į savo draudiką ir pranešė apie AB „Lietuvos draudimas pateiktą pretenziją dėl padarytos žalos atlyginimo. Draudikas elektroniniu laišku kreipėsi į AB „Lietuvos draudimas“, prašydamas pateikti visą turimą informaciją dėl buto užliejimo, atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ surašytame Turto sunaikinimo , sugadinimo akte nurodyta tikėtina nuostolio padarymo priežastis-užpylimas iš aukščiau esančio buto, kurio numeris 402. Draudimo sutartyje apdraustas turtas yra identifikuojamas pagal turto adresą. Draudikui bendraujant su ieškove, ji kategoriškai neigė savo kaltą, kad kaimynų butas buvo užpiltas iš ieškovei priklausančio buto Nr. 401. Todėl ieškovas draudikas priėmė sprendimą nemokėti draudimo išmokos. Vėliau, žalos bylos administravimo metu buvo nustatyta, kad atsakovui, t.y. ieškovės draudikui, buvo pateikta klaidinga informacija dėl kaltininko adreso. Kadangi buvo nustatyta, kad žalą padaręs vanduo ištekėjo iš ieškovės buto, ieškovės draudikas pakeitė savo sprendimą ir sumokėjo AB „Lietuvos draudimas“ žalos atlyginimą. Ieškovė neįrodė neteisėtų atsakovų veiksmų, atsakovas- ieškovės draudikas reagavo į ieškovės pateiktą pranešimą dėl AB „Lietuvos draudimas“ pateiktos pretenzijos, tyrė su ginčo įvykiu susijusias aplinkybes, jas ištyręs, kaip draudikas atlygino kitos draudimo bendrovės reikalaujamą žalą regreso tvarka. Vien faktas, kad draudžiamojo įvykio aplinkybių tyrimas užtruko, nėra pagrindo konstatuoti neteisėtų atsakovo veiksmų ar neteisėto neveikimo, todėl nėra pagrindo atsakovui taikyti civilinę atsakomybę. Ieškovės nurodyta 300 Eur suma teisinei pagalbai apmokėti patirtos po to, kai ieškovės draudikas atlygino įvykiu padarytą žalą , todėl ši suma susijusi tik su 2019-02-13 pretenzijos, kuria ji iš draudimo bendrovės reikalavo atlyginti jai neturtinę žalą bei išlaidas už šios pretenzijos parengimą, o 400 Eur, kuriuos reikalauja atlyginti ieškovė, yra už ieškinio paruošimą, tokios išlaidos priskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų, kurios, priklausomai nuo priimto teismo sprendimo, paskirstomos tarp šalių, ir tai nėra ieškovei padaryta žala. Ieškovė neįrodė ir neturtinės žalos. Prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

13Liudytojas A. G. nurodė, jog jis yra ieškovės sutuoktinis, gyvena kartu su ieškove ( - ), nurodė, kad butai Nr. 401 ir 402 buvo sujungti į vieną butą. Liudytojas nurodė, jog jo žiniomis, kaimynas, gyvenantis aukštu žemiau, niekada iš ieškovės buto nebuvo užlietas. Dėl draudimo bendrovės AB „Lietuvos draudimas“ pateiktos pretenzijos, ieškovė patyrė stresą, turėjo išlaidų advokatui, kuris šiuo klausimu teikė konsultacijas. Liudytojas nepateikė paaiškinimų, kodėl neginčijo savo draudiko sprendimo apmokėti draudimo bendrovei „Lietuvos draudimas“ draudimo išmoką dėl kaimyno užlieto buto.

14Ieškinys atmestinas.

15LR CK 6.245 straipsnis nustato civilinės atsakomybės sampratą ir rūšis, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) o šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (LR CK 6.245 str. 3d.ir 4d.). LR CK 6.246 straipsnis nustato, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, įstatymai gali nustatyti, kad žalą privalo atlyginti asmuo, kuris tos žalos nepadarė, bet yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė).

16Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.).

17Taigi, ieškovė, siekdama, kad jos naudai būtų priteista jai, jos manymu padaryta žala iš atsakovų, turi įrodyti visas deliktinės atsakomybės sąlygas: t.y. atsakovų neteisėtus veiksmus ( LR CK 6.246 str.), priežastinį ryšį tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos ( LR CK 6.247 str.), atsakovų kaltę ( LR CK 6.248 str.), bei žalą ir nuostolius ( LR CK 6.249 str.). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas.

18Taip pat ieškovė turi įrodyti ir LR CK 6.6 str. nurodytas nuostatas dėl atsakovų solidarios atsakomybės. LR CK 6.6 str. 1 dalyje nurodyta, jog solidarioji prievolė nepreziumuojama, ieškovė turi nurodyti konkrečią teisės normą, reglamentuojančią tokią prievolę, arba įrodyti esant šalių susitarimą dėl solidariosios atsakomybės taikymo (LAT civ.b. Nr. e3K-3-24-684/2019).

19Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta: ieškovės, kuriai nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Tauragėje ( b.l.22 ), civilinė atsakomybė, kaip šio turto savininkės, drausta „Swedbank P&C Insurance AS“ laikotarpiu nuo 2018-01-04 iki 2019-01-03 (b.l. 7-8). Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ 2018-09-05 raštu (b.l. 9) ieškovei nurodė, kad AB „Lietuvos draudimas“ savo draudėjai I. M., buto, esančio ( - ), Tauragėje, savininkei, išmokėjo 877 Eur draudimo išmoką dėl buto užliejimo, kuris įvyko iš ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto, pareikalavo per 15 dienų regreso tvarka atlyginti draudimo bendrovei 877 Eur žalą. Šiame laiške nurodytas ieškovės adresas ( - ), Tauragės miestas. Gavusi šią pretenziją, ieškovė 2018-10-10 kreipėsi į savo draudiką „Swedbank P&C Insurance AS“ ( b.l. 15-16), kuriame nurodė, jog jos atžvilgiu neturėtų būti taikomas žalos išieškojimas regreso tvarka, o žalos atlyginimo klausimas turėtų būti sprendžiamas tarp draudimo bendrovių. Pažymėtina, jog šis ieškovės atsakymas savo turiniu reiškia, kad ieškovė pripažino, kad kaimynų butas užlietas iš ieškovės buto, ir kad jos civilinė atsakomybė yra drausta.

20Atsakovas Swedbank ieškovei atsakė, jog pagal AB „Lietuvos draudimas“ pateiktą informaciją dėl 2017-07-17 įvykio atsakingas yra butas, kurio adresas ( - ), Tauragėje, kuris nėra draustas pas atsakovą, todėl mokėti AB „Lietuvos draudimas“ reikalaujamos sumos nėra pagrindo ( b.l. 23). Ieškovė savo draudiko atsakymą apskundė Lietuvos banko priežiūros tarnybai ( b.l. 24-25). 2019-01-03 ieškovės draudikas atsakė ieškovei, jog AB „Lietuvos draudimas“ pateikė klaidingą informaciją dėl apdrausto ieškovės buto adreso, tačiau, ištyrus įvykį, atsakovas priėmė sprendimą tenkinti AB „Lietuvos draudimas“ pateiktą pretenziją ( b.l. 30).

212019-02-13 ieškovė pateikė pretenziją - reikalavimą AB „Swedbank“, kuriame nurodė, jog ieškovės draudikas po ieškovės atliktų aktyvių veiksmų įrodinėjant, kad jos butas buvo apdraustas, sumokėjo AB „Lietuvos draudimas“ regreso tvarka sumokėtą nukentėjusiajai draudimo išmoką, dėl ko ieškovė patyrė išlaidas, samdant kvalifikuotą teisinę pagalbą bei patyrė stresą, todėl prašo sumokėti materialinę ir neturtinę žalą ( b.l. 31-33).

22Ieškovė įrodinėdama patirtą turtinę žalą, teikia į bylą šiuos dokumentus: 2019-02-02 teisinių paslaugų sutartį Nr. C-19-009 bei 2019-02-02 pinigų priėmimo kvitą, iš kurio matyti, kad ieškovė už suteiktas teisines paslaugas sumokėjo 300 Eur ( b.l. 37-38), bei 2019-04-17 teisinių paslaugų sutartį Nr. C-19-021 ir pinigų priėmimo kvitą, iš kurio matyti, kad ieškovė sumokėjo už teisines paslaugas 400 Eur ( b.l. 39-40).

23Iš 2019-02-02 teisinių paslaugų sutarties Nr. Nr. C-19-009 turinio nustatyta, kad advokato padėjėjas ruošė 2019-02-19 pretenziją AB „Swedbankui“, kuria ieškovė reikalavo jai sumokėti 300 Eur už teisinę pagalbą ruošiant šią pretenziją bei 500 Eur neturtinę žalą. Pažymėtina, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų neva jos patirtą turtinę 300 Eur žalą - teisinės pagalbos išlaidos, nesietinos su draudiminio įvykio administravimu, teisinių paslaugų sutartį ieškovė sudarė 2019-02-02, kai tuo tarpu ieškovei 2019-01-03 buvo žinoma, kad jos draudikas „Swedbank P&C Insurance AS nukentėjusiojo buto draudikui sumokėjo draudiminio įvykio metu nustatytą žalą ( b.l. 30).

24Kita 2019-04-17 teisinių paslaugų sutartis Nr. C-19-021 ( b.l. 40), savo turiniu reiškia, kad advokato padėjėjas įsipareigojo paruošti ieškinį teismui dėl ieškovės turėtų išlaidų ir neturtinės žalos atlyginimo, kuris nagrinėjamas šioje byloje, už šias teisines paslaugas ieškovė sumokėjo 400 Eur. Nustačius šias aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovės prašoma priteisti pagal 2019-04-17 teisinių paslaugų sutartį Nr. C-19-021 ( b.l. 40) 400 Eur, kuriuos ji įvardina kaip žalą, neatitinka LR CK 6.249 str. 1 d. nurodytos asmeniui padarytos žalos sąvokos, šios ieškovės sumokėtos teisininkui lėšos priskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų pagal LR CPK 79 str., 98 str., kurios pagal LR CPK 93 str. nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

25Ieškovė neargumentavo ir neteikė įrodymų, kokius neteisėtus veiksmus padarė atsakovai, dėl kurių ji patyrė žalą. Taip pat pažymėtina, jog ieškovė, teikdama informaciją savo draudikui, kad užliejimo iš jai nuosavybės teise priklausančio buto Nr. 401 į kaimyninį butą nebuvo, kai tuo tarpu turto sugadinimo akte ( b.l. 84-85), nurodyta, kad užliejimas įvyko iš buto Nr. 402, po grindimis trūkus vandentiekio vamzdžiui, pati nuslėpė informaciją apie jai nuosavybės teise priklausančių butų Nr. 401 ir Nr. 402 sujungimą į vieną, paliekant buto Nr. 401, pati suklaidino ne tik savo draudiką bet ir nukentėjusio buto savininko draudiką AB „Lietuvos draudimas. Taip pat pažymėtina, jog 2019-01-03 ieškovės draudikui informavus ieškovę, jog jis priėmė sprendimą tenkinti AB „Lietuvos draudimas“ pateiktą pretenziją ( b.l. 30) ir apmokėti nukentėjusiojo buto draudikui padarytą žalą dėl kaimynų užpylimo iš ieškovės buto, ieškovei šio sprendimo neginčijant, rodo, kad užpylimo faktas iš ieškovės buto buvo, apie tai ji žinojo, tačiau neteikė savo draudikui teisingos informacijos apie sujungtų butų tikslų adresą.

26Apibendrinant aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, jog ieškovė neįrodė deliktinės atsakomybės sąlygų, bei jai padarytos žalos ( LR CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.).

27Ieškovės reikalavimas priteisti jai neturtinę žalą dėl tų pačių atsakovų veiksmų, laikytinas išvestiniu šiame ginče, todėl, padarius išvadą, kad ieškovė neįrodė deliktinės atsakomybės sąlygų, nėra pagrindo spręsti, kad tais pačiais ieškovės nurodytais atsakovų veiksmais buvo jai padaryta ir neturtinė žala ( LR CK 6.250 str.) todėl ir šis ieškovės reikalavimas atsakovų atžvilgiu atmestinas.

28Vadovaujantis LR CPK 93 str. nuostatomis, atmetus ieškinį, iš ieškovės priteistinos atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 359,12 Eur už advokato paslaugas ( b.l. 88-90).

29Atsakovas „Swedbank P&C Insurance AS“ nepateikė įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl jo atžvilgiu netaikytinos LR CPK 93 str. nuostatos.

30Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Remiantis tuo, nustačius, kad susidarė 14,33 Eur pašto išlaidų, jos pagal LR CPK 96 str. nuostatas priteistinos iš ieškovės valstybės naudai, lėšas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

31Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 -271 str.,

Nutarė

32Ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovės S. G. 359,12 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo AB „Lietuvos draudimas „ naudai.

34Priteisti iš ieškovės S. G. 14,33 Eur pašto išlaidų valstybės naudai, lėšas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė... 2. sekretoriaujant Boženai Jakubėnienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui R. C.,... 4. atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui R. B.,... 5. atsakovo „Swedbank P&C Insurance AS „Lietuvos filialo atstovui T. V.,... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. G. ieškinį... 7. Teismas... 8. patikslintu ieškiniu (el. b. l. 45-49) ieškovas prašo priteisti solidariai... 9. Ieškovės atstovas palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus ir nurodė, jog... 10. 2018 metų rugsėjo pabaigoje ieškovė gavo iš AB „Lietuvos draudimas“... 11. Atsakovas AB „Lietuvos Draudimas“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog... 12. Atsakovo „Swedbank P&C Insurance“ AS atstovas prašė ieškinį atmesti ir... 13. Liudytojas A. G. nurodė, jog jis yra ieškovės sutuoktinis, gyvena kartu su... 14. Ieškinys atmestinas. ... 15. LR CK 6.245 straipsnis nustato civilinės atsakomybės sampratą ir rūšis,... 16. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 17. Taigi, ieškovė, siekdama, kad jos naudai būtų priteista jai, jos manymu... 18. Taip pat ieškovė turi įrodyti ir LR CK 6.6 str. nurodytas nuostatas dėl... 19. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta: ieškovės, kuriai... 20. Atsakovas Swedbank ieškovei atsakė, jog pagal AB „Lietuvos draudimas“... 21. 2019-02-13 ieškovė pateikė pretenziją - reikalavimą AB „Swedbank“,... 22. Ieškovė įrodinėdama patirtą turtinę žalą, teikia į bylą šiuos... 23. Iš 2019-02-02 teisinių paslaugų sutarties Nr. Nr. C-19-009 turinio... 24. Kita 2019-04-17 teisinių paslaugų sutartis Nr. C-19-021 ( b.l. 40), savo... 25. Ieškovė neargumentavo ir neteikė įrodymų, kokius neteisėtus veiksmus... 26. Apibendrinant aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, jog ieškovė... 27. Ieškovės reikalavimas priteisti jai neturtinę žalą dėl tų pačių... 28. Vadovaujantis LR CPK 93 str. nuostatomis, atmetus ieškinį, iš ieškovės... 29. Atsakovas „Swedbank P&C Insurance AS“ nepateikė įrodymų dėl patirtų... 30. Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 31. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 -271 str.,... 32. Ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovės S. G. 359,12 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo AB... 34. Priteisti iš ieškovės S. G. 14,33 Eur pašto išlaidų valstybės naudai,... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...