Byla e2-6-743/2016
Dėl 8 000 Eur žalos atlyginimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant ieškovės atstovams Inai Šejanovienei, advokatui Laimučiui Jankauskui, atsakovo atstovui advokatui D. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl 8 000 Eur žalos atlyginimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

5Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo V. V. 8 000 Eur (27 622,40 Lt) žalos atlyginimo, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Atsakovas, būdamas UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriumi, turėdamas teisę pavaldiems darbuotojams duoti nurodymus dėl bendrovės turto panaudojimo, 2007 m. liepos 13 d. žodžiu nurodė UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ vyriausiajam mechanikui A. B. vykti į Baltarusijos Respubliką, Gardino miestą, autobusų stotyje atvykusį UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ priklausantį autobusą ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) indentifikavimo Nr. ( - ), perduoti kartu su užvedimo rakteliu bei transporto priemonės registravimo liudijimu Nr. B365250 nenustatytiems asmenims. 2007 m. gruodžio 21 d. nurodė vyriausiajam mechanikui A. B. šį autobusą išregistruoti VĮ ,,Regitra“, kaip nurašytą. Dėl autobuso netekimo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ padaryta 8 000 Eur turtinė žala. Autobusas perduotas nenustatytiems asmenims be jokio teisinio pagrindo, autobusas buvo įsigytas 2007 m. birželio 19 d., todėl buvo geros būklės, vertė – 8 000 Eur, todėl jis negalėjo būti nurašytas, nurašymo nepatvirtina jokie dokumentai. Kadangi ieškovas autobuso neteko dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, patyrė turinę 8 000 Eur žalą, kurią privalo atlyginti atsakovas V. V., nes, būdamas UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriumi, privalėjo veikti bendrovės interesais ir būti jai lojalus.

7Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais. 2007 m. liepos 13 d. autobusas ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) išvyko maršrutuDruskininkai-Gardinas. Atsakovas gavo pranešimą apie tai, kad autobusas sugedo, todėl nurodė vyriausiajam mechanikui A. B. su kitu bendrovės autobusu nuvykti į Gardiną ir parvežti keleivius. Apžiūrėjus autobusą buvo nustatyta, kad yra sugedusi jo greičių dėžė, jos remontas būtų buvęs labai brangus, todėl bendrovės valdyba nusprendė autobusą nurašyti ir išregistruoti. Tokiu būdu jis, kaip bendrovės vadovas, jokios žalos bendrovei nepadarė, vykdė bendrovės valdybos sprendimą, todėl jeigu autobuso nurašymu buvo bendrovei padaryta turtinė žala, tuomet už šią žalą yra atsakinga bendrovės valdyba, nes atsakovas, kaip bendrovės vadovas, privalo vykdyti valdybos sprendimus. Nurodo, kad ieškovė negali reikalauti atlyginti 8 000 Eur turtinę žalą, t. y. tiek, už kiek ji įsigijo autobusą, nes autobusas nebuvo naujas, 14 metų senumo, be to, buvo sugedęs, todėl jo vertė mažesnė. Pažymi ir tai, kad iš bylos duomenų matyti, kad autobusas yra surastas, todėl ieškovas pirmiausiai turi siekti susigrąžinti prarastą turtą ir tik įrodęs, kad susigrąžinti autobuso negali, gali reikalauti turtinės žalos atlyginimo iš atsakovo. Nurodo, kad Šalčininkų rajono apylinkės teismo nuosprendis yra panaikintas, todėl grįsti juo civilinio ieškinio aplinkybių ieškovė negali. Šiais argumentais prašo ieškinį atmesti.

8Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ 2007 m. birželio 19 d. įsigijo keleivinį autobusą ,,Man NL 202“ už 8 000 Eur.Atsakovas V. V. nuo 2000 m. gruodžio 22 d. iki 2008 m. spalio 31 d. buvo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ vadovu. 2007 m. liepos 13 d. duotu žodiniu V. V. nurodymu keleivinis autobusas ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) indentifikavimo Nr. ( - ), neatlygintinai perduotas tretiesiems asmenims Gardino m. 2007 m. gruodžio 21 d. autobusas išregistruotas VĮ ,,Regitra“ kaip nurašytas. Dėl šių atsakovo veiksmų ieškovė patyrė 8 000 Eur turtinę žalą. Šios išvados grindžiamos šiais įrodymais.

9Pagal 2000 m. gruodžio 22 d. darbo sutartį Nr. 189 V. V. priimtas dirbti UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriaus pareigose, kuriose dirbo nuo 2000 m. gruodžio 22 d. iki 2008 m. spalio 31 d. (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 1, b. l. 122, 123). Iš sąskaitos už prekę Nr. 05/07 matyti, kad UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ 2007 m. birželio 19 d. įsigijo keleivinį autobusą ,,Man NL 202“ už 8 000 Eur; VIN ( - ); pirmos registracijos data – 1993-06-18 (t. 1, b. l. 13). Įsigytas autobusas įtrauktas į 2007 m. ilgalaikio turto registrą, likutinė vertė 2007-12-31 – 27 622,40 Lt (8 000 Eur) (t. 1, b. l. 14-16). 2007 m. birželio 22 d. A. B., turėdamas UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriaus V. V. įgaliojimą, pateikė prašymą Nr. 4098404 VĮ ,,Regitra“ Alytaus filialo Druskininkų grupei įregistruoti transporto priemonę ,,Man NL 202“, indentifikavimo Nr. ( - ), pagal įsigijimo dokumentus; išduotas transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. B365250, transporto savininkas – UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 2, b. l. 165-170). 2009 m. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos apraše (Nr. 7) ir sutikrinimo žiniaraščiuose autobusas ,,Man NL 202“ įtrauktas Nr. 20 (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 1, b. l. 180-187). 2009-09-17 specialisto išvada Nr. 11-904(09) nustatyta, kad UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ laikotarpyje nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 30 d. autobuso ,,Man NL 202“ nei pardavė nei nuomojo (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 2, b. l. 53-76). 2009-07-08 specialisto išvada Nr. 11-1367(09) nustatyta, kad autobuso ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) 2007-06-19 pirkimas apskaitytas UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ buhalterinėje apskaitoje, pardavimo ar nurašymo operacijos neužfiksuotos, nustačius autobuso trūkumą, UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ būtų padarytas 27 622,40 Lt (8 000 Eur) nuostolis (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 2, b. l. 94-103). 2007 m. gruodžio 21 d. A. B. pateikė pranešimą-deklaraciją Nr. 4702399 pagal UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ pateiktą pažymą, pasirašytą V. V., išregistruoti autobusą ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) pabaigus jo eksploataciją (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 2, b. l. 171-174). Pažyma apie sienos kirtimą patvirtina, kad 2007 m. liepos 13 d. 7.13 val. autobusas ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) išvyko iš Lietuvos Respublikos per Raigardo tarptautinį pasienio kontrolės postą; 2010-11-17 paskelbta šios transporto priemonės paieška (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 2, b. l. 175-179). Vairuotojų-konduktorių darbo grafikai patvirtina, kad 2007 m. liepos 13 d. buvo numatyta, kad P.S. turės vykti maršrutu 1c, vairuotojų darbo paskirstymo grafikų 2007 m. liepos 13 d. nėra išlikę, iš ilgalaikio turto apskaitos kortelės Nr. 90 (autobuso ,,Man NL 202“) matyti, kad jo inventorinis numeris (kuris yra ir garažinis autobuso numeris) nenurodytas (t. 1, b. l. 65-90, 94-121). 2007 m. liepos 13 d. kelionės lapas Nr. 873963 patvirtina, kad P.S., autobusu ,,Man“ išvyko į Gardiną (t. 1, b. l. 124). Liudytojas P.S. patvirtino, kad nuo 2006 m. lapkričio mėnesio dirbo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ vairuotojo-konduktoriaus pareigose. Kadangi turėjo Baltarusijos Respublikos vizą, dirbo maršrutu Druskininkai-Gardinas. 2007 m. liepos 13 d. 6.55 val. išvyko į reisą iš Druskininkų autobusų stoties Druskininkai-Gardinas keleiviniu autobusu ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) Gardino autobusų stotyje buvo 8.15 val., o išvykti iš Gardino į Druskininkus turėjo 12.40 val. Apie 12 val. privažiavo baltos spalvos ,,FordTransit“, kuriame buvo A. J., V. Ž. ir A. B.. A. B. jam liepė persėsti į mikroautobusą ,,FordTransit“ ir tęsti maršrutą juo. Su šiuo mikroautobusu jis ir sugrįžo į Druskininkus. Autobuso ,,Man NL 202“ užvedimo raktelius ir transporto priemonės dokumentus (registracijos liudijimą, techninį taloną) A. B. liepė palikti autobuse, jis liko prie autobuso. Autobusas nebuvo sugedęs, jis dėl jo gedimo niekam neskambino, nes juo buvo galima tęsti maršrutą. Daugiau šio autobuso UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ jis nematė (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 4, b. l. 20,21; t. 5, b. l. 50-52). Baltarusijos Respublikos duomenų bazėje autobusas ,,Man NL 202“, VIN ( - ), neregistruotas (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 4, b. l. 67, 68). Pranešimas patvirtina, kad 2011 m. balandžio 4 d. techninės apžiūros metu Tyumen rajone surastas automobilis ,,Man NL 202“ VIN ( - ), valst. Nr. ( - ) (RU), 1993 m., gamybos. Surasto automobilio būklė gera, apžiūrėjus jo durų spyneles, įsilaužimo pėdsakų nepastebėta, vairuotojas naudojasi originaliais rakteliais (baudžiamoji byla Nr. 1-32-418/2011, t. 5, b. l. 64). 2009 m. spalio 22 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu konstatuota, kad atvykus į UAB ,,Autobusų parkas“ garažo teritoriją, kurioje rasta į savivartį su kranu kraunamos išardytas transporto priemones: vieno autobuso ,,Mercedes“, valst. Nr. ( - ) dalys, kito autobuso baltai-žalios spalvos dalys, su įrašu ,,20“, trečiasis autobusas – maltai-mėlynos-raudonos spalvos, matyti įrašas ,,085“ (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 1, b. l. 170-177). Tarp UAB ,,MetalInvest“ ir UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ 2009-09-03 sudaryta sutartis dėl juodojo ir spalvotojo metalo laužo ir atliekų supirkimo; pateiktų utilizuoti (supjaustyti) autobusų sąraše, autobuso ,,Man NL 202“, nėra (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 1, b. l. 188, 189; t. 2, b. l. 24). Akistatos protokolas patvirtina, kad akistatos tarp R. J. (UAB ,,MetalInvest“ vadovas) ir V. V. metu, R. J. patvirtino, kad V. V. 2010 m. spalio mėnesio pradžioje jo prašė patvirtinti, kad jo įmonės darbuotojai supjaustė autobusą ,,Man NL 202“. Jis patikrino įmonėje esančią informaciją, pasakė, kad tokio autobuso nepjaustė, todėl melagingai neliudys (baudžiamoji byla Nr. 1-32-418/2011, t. 4, b. l. 124-126). UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ rasta autotransporto priemonės nuomos sutartis Nr. 5, surašyta rusų kalba tarp UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“, atstovaujamos direktoriaus V. V. ir ribotos atsakomybės bendrovės ,,Praid“ dėl autobuso ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) indentifikavimo Nr. ( - ), nuomos. Surašymo data nurodyta 2007 m. birželio 27 d., nurodomas nuomos laikotarpis nuo 2007 m. birželio 27 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. Nuomos sutartis šalių nepasirašyta (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 1, b. l. 88-91). UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ įstatų 5.2 punkte nustatyta, kad bendrovės valdymo organai yra valdyba ir bendrovės vadovas – direktorius. Remiantis 5.3 punktu bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi (baudžiamoji byla Nr.1-32-418/2011, t. 1, b. l. 5-12). 2012 m. spalio 25 d. Šalčininkų apylinkės teismo nuosprendžiu, 2013 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi V. V. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 1 dalyje dėl to, kad būdamas UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriumi ir turėdamas teisę pavaldiems darbuotojams duoti nurodymus dėl bendrovės turto panaudojimo, 2007 m. liepos 13 d. žodžiu nurodė vyriausiajam mechanikui A. B. nuvykti į Baltarusijos Respubliką, Gardino miesto autobusų stotį ir stotyje atvykusį maršrutu Druskininkai-Gardinas UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ priklausantį autobusą ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) indentifikavimo Nr. ( - ), 27 622,40 Lt vertės, kuriuo atvažiavo vairuotojas P.S., perduoti su užvedimo rakteliu bei transporto priemonės registracijos liudijimu Nr. B365250, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, o vėliau, t. y. 2007 m. gruodžio 21 d., savo paties įsakymu Nr. 244, įgaliojo vyriausiąjį mechaniką A. B. VĮ ,,Regitra“ išregistruoti autobusą kaip nurašytą, nepateikdamas dokumentų, patvirtinančių šio autobuso nurašymo ir perdavimo ikiteisminio tyrimo asmenims pagrįstumą ir teisėtumą, tokiu būdu neteisėtai ir neatlygintinai tyčia išvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį turtą – UAB ,,Druskininkų autobusų parakas“ priklausantį autobusą, tuo padarydamas UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ 27 622,40 Lt turtinę žalą(t. 1, b. l. 5-10). 2013 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi Šalčininkų rajono apylinkės teismo nuosprendis ir Vilniaus apygardos teismo nutartis panaikinti, baudžiamoji byla V. V. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį nutraukta suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo paliktas nenagrinėtu (t. 1, b. l. 10-12). Liudytoja M. L. patvirtino, kad 2007 m. vasarą autobusas ,,Man“ buvo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ balanse, iš buhalterijos arba iš dispečerinės sužinojo, kad autobusas 2007 m. liepos mėnesį sugedo išvažiavęs į reisą, šis autobusas buvo įrašytas remontuojamų sąraše. Ji apie valdybos sprendimą nurašyti šį autobusą nieko nėra girdėjusi. Autobuso nurašymui reikalingas direktoriaus įsakymas, o nurašymo aktą surašydavo ji, šiam autobusui nurašymo akto nerašė. Sąskaitų apmokėjimui už šio autobuso remontą nebuvo. Liudytoja V.L.patvirtino, kad žinojo apie tai, kad autobusas ,,Man“ sugedo išvykęs į reisą 2007 m. liepos 13 d., iš ko sužinojo neprisimena, vėliau girdėjo kalbant, kad autobusas ilgai bus remonte, daugiau šis autobusas į reisą nevažiavo, buvo įrašytas remontuojamų sąraše. Liudytojas R. K. patvirtino, kad prisimena, kad 2007 m. vasaros pabaigoje ar rudens pradžioje buvo valdybos susirinkimas, kuriame V. V. informavo apie sugedusį autobusą ,,Man“, siūlė jį nurašyti, nurodė, kad sugedo greičių dėžė, kurios remontas brangus. Ar buvo protokoluojamas šis valdybos posėdis neprisimena. Valdyba šiam V. V. pasiūlymui pritarė. Liudytojas J. C. patvirtino, kad jis prisimena, kad 2007 m. vasarą jam buvo parodytas apardytas autobusas, kuris buvo ketinamas nurašyti, tačiau patvirtinti, kad tai buvo autobusas ,,Man NL 202“ jis negali, kadangi ant jo nebuvo jokių jį indentifikuojančių duomenų. Po šio apžiūrėjimo, maždaug po trijų mėnesių buvo valdybos posėdis, kuriame buvo pritarta autobusų nurašymui, tarp jų buvo ir autobusas ,,Man“. Nurodo, kad valdybos posėdis buvo protokoluojamas, jį protokolavo V. V.. Liudytojas A. B. patvirtino, kad 2007 m. liepos 13 d. ryte jį pasikvietė tuometinis UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktorius V. V., padavė voką, liepė su dar dviem vairuotojais mikroautobusu ,,FordTransit“ nuvykti į Gardino miestą, mikroautobusą palikti vairuotojui P.S. tam, kad jis galėtų tęsti reisą, o autobusą ,,Man NL 202“, su kuriuo į maršrutą buvo nuvykęs P.S., kartu su užvedimo raktu ir autobuso dokumentais perduoti Gardino mieste pasitiksiantiems asmenims. Jis įvykdė direktoriaus įsakymą, nuvažiavo su ,,FordTransit“ į Gardino miestą, ten padavė laukusiems asmenims V. V. jam perduotą voką, liepė P.S.i palikti autobuso raktus ir dokumentus, atvykę asmenys jam padavė voką, kurį jis turėjo parvežti V. V.. Autobusas liko Gardino m., perduotą voką jis atidavė direktoriui V. V., daugiau to autobuso nematė, apie jo remontą nieko negirdėjo, vėliau, direktoriaus nurodymu autobusą išregistravo.Šiuos parodymus patvirtino ir akistatos su V. V. metu (baudžiamoji byla Nr. 1-32-418/2011, t. 4, b. l. 109, 110).

10Dėl juridinio asmens vadovo atsakomybės

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuojama, kad juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą, kuris atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse įtvirtintos juridinio asmens organų narių pareigos juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, draudimas painioti juridinio asmens turtą su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, pareiga pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie interesų konfliktą. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta juridinio asmens valdymo organo nario, nevykdančio arba netinkamai vykdančio pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, pareiga padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai. Pagal CK 2.82 straipsnio 1 dalį juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas detaliau nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai.

12Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 6 dalis nustato, kad bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas (2007 m. sausio 12 d. įstatymo Nr. X-1015 red.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. sausio 9 d. nutartis Nr. 3K-7-124-/2014). ABĮ redakcijos 37 straipsnio 10 dalies 1 punkte nustatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą(2007 m. sausio 12 d. įstatymo Nr. X-1015 red.). UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ įstatų (2007 m. vasario 23 d. red.) 2.1 punkte nustatyta, kad pagrindinis bendrovės tikslas – užsiimti tokia komercine-ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti maksimalų pelną. Pagal įstatų 5.3 punktą bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi.

13Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita – privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą). Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas – įstatymuose ar sutartyse numatytų pareigų nevykdymas (neteisėtas neveikimas), atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartys draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), o taip pat pažeidimas bendro pobūdžio pareigų elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę taip, kad nuostoliai gali būti laikomi skolininko veikimo, ar neveikimo rezultatu. Civilinė atsakomybė taikoma esant kaltei, kuri gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.245 – 6. 248 straipsniai). Žala, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga, reiškiasi vienu iš CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatytų būdų: asmens turto netekimu arba sužalojimu, jo turėtomis išlaidomis (tiesioginiais nuostoliai), taip pat negautomis pajamomis (netiesioginiai nuostoliai).

14Šio teisinio reglamentavimo kontekste pažymėtina, kad aukščiau nurodyta 2000 m. gruodžio 22 d. darbo sutartis Nr. 189 patvirtina, kad nuo 2000 m. gruodžio 22 d. iki 2008 m. spalio 31 d. V. V. buvo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ vadovu, todėl nuo šio momento įgijo pareigą dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai, daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus, turėjo elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Aukščiau aptarti P.S., A. B. parodymai patvirtina, kad 2007 m. liepos 13 d. V. V. davė nurodymą jam pavaldiems darbuotojams bendrovei priklausantį autobusą ,,Man NL 202“, valst. Nr. ( - ) jo užvedimo raktus ir dokumentus neatlygintinai perduoti Gardino m. tretiesiems asmenims ir šis vadovo pavedimas buvo įvykdytas. Parodymus apie tai, kad autobusas išvyko per Lietuvos Respublikos valstybės sieną į Baltarusijos Respubliką ir negrįžo patvirtina pažymos apie valstybės sienos kirtimą bei 2007 m. liepos 13 d. kelionės lapas Nr. 873963 bei pranešimas apie tai, kad minimas autobusas surastas 2011 m. balandžio 4 d. Rusijos Federacijoje Tiumenės srityje be laužimo žymių, savininkas turėjo originalius autobuso raktus. Liudytoja V.L. taip pat patvirtino, kad autobuso ,,Man NL 202“ bendrovėje daugiau nematė ir į reisą jis daugiau neišvyko. Sąskaita patvirtina, kad minimą autobusą bendrovė buvo įgijusi 2007 m. birželio 19 d., jo vertė – 8 000 Eur, todėl autobuso perdavimo momentu bendrovei tai buvo vertingas turtas, kurio pagalba ji vykdė funkcijas ir siekė įstatų 2.1 punkte nustatytų ūkinės-komercinės veiklos tikslų. Specialisto išvados patvirtina, kad laikotarpyje nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 30 d. autobuso ,,Man NL 202“ ieškovė nei pardavė nei nuomojo, šio autobuso pardavimo ar nurašymo operacijos neužfiksuotos. Tai, kad autobusas nebuvo nurašytas nustatyta tvarka patvirtino ir liudytoja M. L., kuri, kaip bendrovės vyriausioji buhalterė, vykdė šią funkciją. Pažymėtina ir tai, kad iš liudytojų A. B. parodymų matyti, kad palikdamas autobusą jis perdavė voką Gardino mieste buvusiems asmenims, o jų įduotą voką parvežė V. V., o UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ rasta nepasirašyta ginčo autobuso nuomos sutartis. Tai, ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu: jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Įvertinus visus šiuos aptartus įrodymus, spręstina, kad protingo žmogaus požiūriu galima išvada, kad atsakovas 2007 m. liepos 13 d. perdavė bendrovei priklausantį autobusą ,,Man NL 202“ tretiesiems asmenims be atlygio ir dėl to bendrovė patyrė 8 000 Eur žalą. V. V., būdamas komercinę-ūkinę veiklą vykdančios bendrovės, kurios tikslas gauti maksimalų pelną, racionaliai naudoti jos resursus, vadovas, neatlygintinai perleisdamas bendrovės turtą nenustatytiems asmenims, net turėdamas minimalias žinias apie bendrovių ūkinę-komercinę veiklą ir jos riziką, suvokė, kad toks sandoris priešingas bendrovės tikslams, bendrovei yra akivaizdžiai nuostolingasir ekonomiškai nenaudingas, o toks bendrovės vadovo elgesys neatitikorūpestingo, apdairaus ir protingo vadovo elgesio matui, todėl spręstina, kad atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytą pareigą veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam juridiniam asmeniui, ABĮ 37 straipsnio 10 dalies 1 punkte nustatyti pareigą bendrovės veiklos organizuoti taip, kad būtų pasiekti UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ įstatų 2.1 punkte numatyti bendrovės tikslai bei įstatų 5.3 punkte įtvirtintą pareigą nepriimti sprendimų ir neatlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad 2013 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis patvirtina, kad V. V. veiksmai, kai jis neatlygintinai perleido autobusą ,,Man NL 202“ nenustatytiems asmenims, atitinka BK 184 straipsnio 1 dalyje aprašytos veikos dispoziciją, tačiau nuosprendžio priėmimo momentui buvo suėjusi apkaltinamojo nuosprendžio dėl šios nusikalstamos veikos priėmimo senatis. Visų šių nustatytų aplinkybių ir aptartų argumentų pagrindu spręstina, kad dėl šių atsakovo neteisėtų veiksmųUAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ patyrė 8 000 Eur turtinę žalą, todėl atsakovas privalo ją atlyginti (CK 6.245 – 6.248 straipsniai).

15Nors atsakovas tvirtina, kad autobusas ,,Man NL 202“ Gardino mieste sugedo, o jo remontas dėl sugedusios pavarų dėžės būtų buvęs nuostolingas, tačiau jis šios aplinkybės neįrodė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Iš P.S. parodymų matyti, kad autobusas nebuvo sugedęs, jis galėjo tęsti reisą, apie šio autobusą gedimą niekas nebuvo žinoma ir liudytojui A. B. (vyriausiasis mechanikas), žinia apie autobuso gedimą pasklido po jo palikimo Gardino m., niekas negali nurodyti, iš kurio asmens konkrečiai šią žinią išgirdo, atsakovui vengiant atvykti į teismo posėdžius, jo atstovas taip pat negalėjo įvardinti asmens, pranešusio apie autobuso gedimą, ar asmens, kuris konstatavo šio autobuso greičių dėžės gedimą ar aplinkybių, kokiomis autobusas buvo pargabentas į Lietuvą. Autobuso gedimo faktą atsakovas įrodinėja tik savo paaiškinimais (liudytojai J. C. ir R. K. apie autobuso gedimą sužinojo iš atsakovo), daugiau jokių įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę nėra, todėl įvertinus visus įrodymus, pripažintina, kad vien atsakovo paaiškinimai, kuris suinteresuotas bylos baigtimi, kitų, aukščiau aptartų įrodymų kontekste, protingo žmogaus požiūriu nėra pakankami pripažinti, kad buvo autobuso ,,Man NL 202“ pavarų dėžės gedimas. Neįrodžius autobuso gedimo, įvertinus tai, kad šis ginčo autobusas perleistas tretiesiems asmenims nepraėjus nė vienam mėnesiui nuo jo įsigijimo bendrovėje, ieškovės prašymas atlyginti autobuso įsigijimo vertę – 8 000 Eur visiškai pagrįstas ir mažinti jos nėra pagrindo, nes atsakovas nepateikė įrodymų apie tai, kad 2007 m. liepos 13 d. autobuso vertė buvo mažesnė.

16Atsakovo atstovas nurodo, kad liudytojo A. B. parodymai nėra patikimi, kadangi jis, kaip UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ vyriausiasis mechanikas, būdamas pasirašęs visiškos materialinės atsakomybės sutartį ir palikęs ginčo autobusą Gardino m. nenustatytiems asmenims, pats yra atsakingas už šios turtinės žalos atlyginimą, todėl suinteresuotas tvirtinti, jog palikdamas autobusą vykdė atsakovo nurodymus. Šių atsakovo atstovo argumentų nepatvirtina jokie įrodymai: atsakovas niekada nenurodė, kad autobusas Gardino m. buvo paliktas A. B. valia,visuomet tvirtino apie autobuso gedimą, 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 244, įgaliojo vyriausiąjį mechaniką A. B. VĮ ,,Regitra“ išregistruoti autobusą kaip nurašytą, o tokie veiksmai nėra logiški vadovui nustačius autobuso dingimą. Vien tai, kad A. B. materialiai atsakingas nėra pagrindas abejoti jo parodymais, nes jie logiškai papildo visą įvykių seką.

17Dėl bendrovės valdybos atsakomybės

18Atsakovas nepagrįstai tvirtina, kad nurašydamas autobusą jis vykdė bendrovės valdybos sprendimą, nes kaip vadovas, turėjo pareigą tai daryti. Iš aukščiau aptartų įrodymų analizės matyti, kad ieškovė autobusą ,,Man NL 202“ prarado 2013 m. liepos 13 d., kai jis buvo neatlygintinai perduotas tretiesiems asmenims Gardino m. Iš atsakovo pozicijos spręstina, kad toks valdybos sprendimas buvo priimtas jau po 2007 m. liepos 13 d., kai paaiškėjo, kad ginčo autobusą remontuoti yra ekonomiškai nenaudinga. Liudytojais apklausti R. K. ir J. C. patvirtino, kad autobusų nurašymo klausimas buvo svarstomas valdybos posėdyje, tačiau jo tikslios datos niekas neprisimena: R. K. nurodo 2007 m. vasaros pabaigą ar rudens pradžią, J. C. tvirtina, kad autobusą, kuris buvo apardytas ir jam pristatytas kaip ,,Man“, apžiūrėjo 2007 m. vasaros antrojoje pusėje, maždaug trys mėnesiai iki valdybos posėdžio, tačiau, ar tai buvo ginčo autobusas nežino. Vėliau, valdybos posėdžio metu valdyba pritarė autobusų, tarp kurių buvo ir ,,Man“ autobusas, nurašymui. Iš šių jų parodymų spręstina, kad autobuso apžiūra ir valdybos sprendimas dėl autobusų nurašymo vyko jau po ginčo autobuso perdavimo tretiesiems asmenims. Įvertinus tai spręstina, kad ieškovė ginčo autobusą prarado ne dėl to, kad buvo valdybos sprendimas jį nurašyti ir jis buvo nustatyta tvarka nurašytas, o dėl to, kad jis iki šio sprendimo priėmimo buvo neatlygintinai perduotas tretiesiems asmenims ir nuo šio momento atsirado turtinė žala ieškovei. Pažymėtina, kad šio valdybos protokolo nėra, jis nerastas ir ikiteisminio tyrimo metu, R. K. negalėjo pasakyti, ar toks protokolas buvo rašomas, liudytojas J. C. nurodė, kad jį rašė V. V., tačiau apklausos metu V. V. aiškino, kad šis valdybos sprendimas buvo žodinis (baudžiamoji byla, t. 4, b. l. 101). Įvertinus šiuos prieštaravimus, spręstina, kad atsakovo parodymai apie valdybos sprendimą nurašyti ginčo autobusą yra nepakankami pripažinti, kad toks valdybos sprendimas dėl ginčo autobuso buvo, o šalių pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Tačiau net ir tuo atveju, jeigu atsakovas, kaip bendrovės vadovas, kreipėsi į bendrovės valdybą dėl ginčo autobuso nurašymo ir toks valdybos sprendimas buvo, akivaizdu, kad jis nebuvo įvykdytas, nes aukščiau aptartas Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, liudytojo R. J. akistatos protokolas, liudytojos M. L. parodymai, specialisto išvadoje ištirti bendrovės apskaitos duomenys patvirtina, kad autobusas nebuvo nurašytas nustatyta tvarka. Visa tai leidžia spręsti, kad ginčo autobusą ieškovė prarado ne dėl UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ valdybos priimtų sprendimų, o dėl jos vadovo, atsakovo V. V., neteisėtų veiksmų.

19Dėl ieškovės teisės kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo

20Kaip nepagrįsti atmestini ir atsakovo atstovo argumentai dėl to, kad ieškovė negali kreiptis dėl žalos atlyginimo, jeigu autobusas surastas, o ji neįrodė, kad negali jo susigrąžinti. Pažymėtina, kad civilinio proceso tvarka nagrinėjami ginčai, kylantys iš privatinės teisės reguliuojamų santykių. Privatinei teisei būdingas šalių autonomijos, arba dispozityvumo principas, leidžiantis joms pačioms, neperžengiant įstatymų nustatytos ribų, rinktis savo elgesio modelį. Todėl pripažintina, kad rinktis kaip ginti savo pažeistas teises yra ieškovės teisė: kreiptis dėl daikto susigrąžinimo ar reikalauti atlyginti nuostolius. Ieškovė, įvertinusi autobuso susigrąžinimo sąnaudas, atsižvelgusi į po praradimo paėjusį laiko tarpą, pasirinkto ginti savo pažeistas teises reikalaudama atlyginti padarytus nuostolius, tokio jos sprendimo neriboja įstatymas, todėl tai nėra pagrindas ieškiniui atmesti.

21Atsižvelgus į visus aukščiau aptartus argumentus, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 2 557, 20 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti,kurias ieškovė prašo priteisti(t. 2, b. l. 17, 18). Byla pradėta galiojant 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymui Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Nuo 2015 m. kovo 20 d. taikytina 2015-03-19 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija. Ieškovės išlaidos dėl ieškinio, prašymo dėl teismingumo ir prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų surašymo (657,50 Eur) neviršija Rekomendacijų (Rekomendacijų 8.2, 8.15 punktai; 2015-03-19 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų 8.16 punktas) nustatytų maksimalių dydžių. Išlaidos dėl atstovavimo teisme sudaro 1 899,70 Eur. Bylos nagrinėjimo metu surengti aštuoni teismo posėdžiai, kurie truko 9 val. Įvertinus didžiausią per visą laikotarpį taikytiną šalies ūkio darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį (2015 m. III ketv. – 735,10 Eur), Rekomendacijų 8.19 punkte (2015-03-19 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta red.) išlaidos už atstovavimą sudarytų 661,59 Eur, todėl pripažintina, kad 1 899,70 Eur viršija maksimalų rekomendacijų 8.19 punkte nurodytą dydį, todėl priteistina suma šioje dalyje mažintina 1 238,11 Eur. Įvertinus tai, iš atsakovo priteistina ieškovei 1 319,09 Eur (657,50 Eur bei 661,59 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

24Valstybės išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 12,41 Eur, kurios priteistinos iš atsakovo, nes ieškinys tenkinamas visiškai, todėl jis kaltas dėl jų susidarymo (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais, teisėja

Nutarė

26Ieškinį patenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo V. V., a. k. ( - ) 8 000 Eur (aštuonis tūkstančius eurų) žalos atlyginimo, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. lapkričio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 319,09 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus devyniolika eurų 9 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“, į. k. 152035473.

282014 m. lapkričio 17 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - atsakovui V. V., a. k. ( - ) priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų bei turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą 27 622,40 Lt (8 000 Eur) sumai, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

29Priteisti iš atsakovo V. V., a. k. ( - ) 13,07 Eur (trylika eurų 7 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea BankFinlandPlc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 DanskeBank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke,arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB„Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 ABSEB banke,arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038ABŠiaulių banke,arba Nr. LT42 7230 0000 00120025UABMedicinos banke, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skunduKauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ... 5. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo V. V. 8 000 Eur (27 622,40 Lt) žalos... 6. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Atsakovas, būdamas UAB... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais.... 8. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ 2007 m.... 9. Pagal 2000 m. gruodžio 22 d. darbo sutartį Nr. 189 V. V. priimtas dirbti UAB... 10. Dėl juridinio asmens vadovo atsakomybės... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 2 ir 3... 12. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37... 13. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 14. Šio teisinio reglamentavimo kontekste pažymėtina, kad aukščiau nurodyta... 15. Nors atsakovas tvirtina, kad autobusas ,,Man NL 202“ Gardino mieste sugedo, o... 16. Atsakovo atstovas nurodo, kad liudytojo A. B. parodymai nėra patikimi, kadangi... 17. Dėl bendrovės valdybos atsakomybės... 18. Atsakovas nepagrįstai tvirtina, kad nurašydamas autobusą jis vykdė... 19. Dėl ieškovės teisės kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo... 20. Kaip nepagrįsti atmestini ir atsakovo atstovo argumentai dėl to, kad... 21. Atsižvelgus į visus aukščiau aptartus argumentus, ieškovės ieškinys... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Valstybės išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 12,41... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais, teisėja... 26. Ieškinį patenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo V. V., a. k. ( - ) 8 000 Eur (aštuonis tūkstančius... 28. 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę -... 29. Priteisti iš atsakovo V. V., a. k. ( - ) 13,07 Eur (trylika eurų 7 centus)... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...