Byla 2-605/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų L. J. ir V. J. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 27 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-644-194/2010 pagal ieškovo bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Mindukas“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovams V. J., L. J. ir K. J. dėl visuotinio pajininkų susirinkimo nutarimų panaikinimo ir lėšų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovo BŽŪB „Mindukas“ bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ įgaliotas asmuo pareikštu ieškiniu prašė: panaikinti ŽŪB „Mindukas“ 2009 m. balandžio 10 d. visuotinio pajininkų susirinkimo nutarimą dėl leidimo bendrovės pajininkams grąžinti pajus bendrovei ir už juos sumokėti pajininkams; priteisti žalą bendrovei iš pajininkų: V. J. – 106 300 Lt; L. J. – 75 100 Lt, K. J. – 100 Lt.

5Ieškovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti pareikštų reikalavimų dydžio V. J. ir L. J. nekilnojamąjį ar kitą turtą ir lėšas. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad ieškinio suma didelė, o atsakovai piktybiškai vengia atsiskaityti, todėl, sužinoję apie ieškinį, gali parduoti arba perrašyti turtą kitiems asmenis, o tai apsunkintų ieškinio patenkinimą.

6Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 27 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies. Teismas areštavo 106 300 Lt sumos dydžio V. J. nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius bei kilnojamuosius daiktus ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, o neužtekus šio turto, areštavo V. J. priklausančias lėšas, esančias bankų sąskaitose. Teismas areštavo 75 100 Lt sumos dydžio L. J. nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius bei kilnojamuosius daiktus ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, o neužtekus šio turto, areštavo jam priklausančias lėšas, esančias bankų sąskaitose. Likusių prašymo dalių teismas netenkino. Teismas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, nes iš V. J. ir L. J. prašoma priteisti 181 500 Lt suma.

7Atsakovas L. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartimi jam pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Iš prie ieškinio pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas nėra padaręs žalos ieškovui. Jis iš ieškovo nėra gavęs 75 100 Lt. 2009 m. balandžio 10 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 113, kur nurodyta, jog atsakovui grąžinami bendrovės pajai už 75 100 Lt, nėra jo parašo apie pinigų gavimą. Atsakovas iš ieškovo nėra gavęs jokių pinigų.

92. Atsakovas nėra atsakingas už 2009 m. balandžio 10 d. ieškovo visuotinio susirinkimo nutarimą grąžinti pajininkams pajus. Jis nedalyvavo susirinkime, nepasirašė protokolo. Išlaidų orderis ir susirinkimo protokolas yra suklastoti. Arešto pritaikymas turtui yra nepagrįstas ir neteisingas.

10Atsakovė V. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartimi jai pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Iš prie ieškinio pateiktų įrodymų matyti, kad ji nepadarė ieškovui žalos. Ji iš ieškovo nėra gavusi 106 300 Lt. 2009 m. balandžio 10 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 112, kur nurodyta, jog atsakovei grąžinti bendrovės pajai už 106 300 Lt, nėra jos parašo. Atsakovė iš ieškovo nėra gavusi pinigų.

122. Atsakovė nėra atsakinga už 2009 m. balandžio 10 d. ieškovo visuotinio susirinkimo nutarimą grąžinti pajininkams pajus. Ji nedalyvavo susirinkime, nepasirašė protokolo. Išlaidų orderis ir susirinkimo protokolas yra suklastoti. Areštas pritaikytas nepagrįstai ir neteisingai.

13Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.

14Atskirieji skundai atmestini.

15Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovams L. J. ir V. J. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atsakovų atskirųjų skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Skundžiamos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas tik ta teisinių ir faktinių pagrindų apimtimi, kurią savo atskiruosiuose skunduose nurodė apeliantai. Kadangi apeliantų pateikti atskirieji skundai iš esmės grindžiami tais pačiais motyvais, teisėjų kolegija dėl jų pasisako bendrai, neišskirdama atskirai kiekvieno iš apelianto teikiamų argumentų.

16Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-428/2008; ir kt.). Ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog pareiškimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

17Ieškiniu atsakovei V. J. pareikštas 106 300 Lt dydžio piniginis reikalavimas, o L. J. 75 100 Lt dydžio piniginis reikalavimas (b. l. 1-3). Tokio dydžio piniginiai reikalavimai pareikšti fiziniams asmenims. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, bylos įrodymų pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nurodyto dydžio reikalavimai fiziniams asmenims padidina būsimo teismo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką ir sudaro objektyvų pagrindą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantai pateiktų atskirųjų skundų motyvais nepaneigė teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo.

18Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių iš esmės, nesprendžia, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik įvertina, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškinio reikalavimus, nebūtų kliūčių įvykdyti teismo procesinį sprendimą. Šiuo atveju atskirųjų skundų argumentai, kad apeliantai ieškovui BŽŪB „Mindukas“ nepadarė žalos, kad jie nėra iš bendrovės gavę ieškiniu prašomų priteisti sumų, kad jie nėra atsakingi dėl ginčijamo visuotinio susirinkimo nutarimo grąžinti pajininkams pajus, nes nedalyvavo susirinkime, nepasirašė protokolo, kad išlaidų orderis ir pajininkų susirinkimo protokolas yra suklastoti, nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant atskirą procesinio teisinio pobūdžio klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tokie argumentai gali būti svarbūs ir reikšmingi bylą nagrinėjant iš esmės.

19CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Šiuo atveju apeliantams pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas neviršija jiem pareikštų reikalavimų dydžio. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos vadovaujantis ekonomiškumo principu – visų pirma areštuojant nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o tik jų nesant ar trūkstant – lėšas.

20Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. sausio 27 d. nutartis, kuria atsakovams L. J. ir V. J. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra nepagrįsta ir neteisėta. Apeliantų atskirųjų skundų motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovo BŽŪB „Mindukas“ bankroto administratoriaus KB „Jonas ir... 5. Ieškovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat prašė taikyti... 6. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 27 d. nutartimi prašymą dėl... 7. Atsakovas L. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartimi jam... 8. 1. Iš prie ieškinio pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas nėra padaręs... 9. 2. Atsakovas nėra atsakingas už 2009 m. balandžio 10 d. ieškovo visuotinio... 10. Atsakovė V. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartimi jai... 11. 1. Iš prie ieškinio pateiktų įrodymų matyti, kad ji nepadarė ieškovui... 12. 2. Atsakovė nėra atsakinga už 2009 m. balandžio 10 d. ieškovo visuotinio... 13. Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.... 14. Atskirieji skundai atmestini.... 15. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 16. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 17. Ieškiniu atsakovei V. J. pareikštas 106 300 Lt dydžio piniginis... 18. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 19. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės... 20. Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....