Byla e2-149-553/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Versitus“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Dahlgera“, uždaroji akcinė bendrovė „Artakija“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Real Taste“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine bylų rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Versitus“ direktoriaus A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Versitus“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Dahlgera“, uždaroji akcinė bendrovė „Artakija“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Real Taste“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos (ne)iškėlimo pagrįstumo.

62.

7Pareiškėjas UAB „Versitus“ direktorius A. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Versitus“ (toliau – ir bendrovė) iškėlimo. Nurodė, kad bendrovė įsteigta 2009 m. rugsėjo 9 d., vykdoma veikla – vidaus inžinerinių sistemų projektavimas, montavimas ir priežiūra, restruktūrizavimo procesas nevykdytas. Bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų dėl nesavalaikio debitorių atsiskaitymo už bendrovės atliktus darbus, dėl ko ėmė strigti atsiskaitymai su kreditoriais. Bendrovės padėtį destabilizavo užsakovės UAB „Irdaiva“ nuolatinis vėlavimas atsiskaityti pagal 2017 m. liepos 5 d. statybos rangos sutartį, kurios bendra kaina – 462 892,69 Eur. Pareiškėjas nurodė, kad 2018 m. liepos 31 d. debitoriniai įsiskolinimai sudarė 288 351,77 Eur, šios sumos neginčijamos, yra pagrįstos ir realios. Bendrovė turi teisę į 36 736 Eur PVM susigrąžinimą, teisę iš atskaitingų asmenų reikalauti 7 428,17 Eur bei turi sumokėjusi avansus 5 925,18 Eur sumai. Bendrovė 2018 m. liepos 31 d. turi 338 441,12 Eur gautinų sumų bei pradelstų įsipareigojimų 341 702,75 Eur sumai. Bendrovė neturi pradelstų įsiskolinimų I ir II eilės kreditoriams – bendrovės darbuotojams ir valstybės institucijoms, neturi pradelstų įsiskolinimų kreditoriams, kurių reikalavimo teisės būtų užtikrintos įkeitimu ir/ar hipoteka, neturi grąžintinų paskolų bankams ir/ar kitoms kredito įstaigoms. Bendrovė turi pasirašiusi statybos rangos sutarčių, kurios generuoja atitinkamas pastovias pajamas, taip pat turi ilgalaikio materialaus turto 29 962 Eur sumai ir atsargų 68 940 Eur sumai. Bendrovė 2013 - 2017 metais dirbo pelningai, tik 2018 metais patyrė nuostolį. Bendrovės akcininkai siekia užtikrinti jos veiklos tęstinumą ir atstatyti stabilią veiklą. Restruktūrizavimo plano metmenys (toliau – metmenys) ir jose pateikti duomenys patvirtina, jog bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau yra pajėgi toliau vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, gauti iš jos pajamas ir taip atsiskaityti su kreditoriais.

83.

9Trečiasis asmuo UAB „Real Taste“ atsiliepimu prašo pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad bendrovės laikini sunkumai atsirado dėl UAB „Irdaiva“ savalaikio neatsiskaitymo pagal dvi statytos rangos sutartis. UAB „Irdaiva“ pradelstos sumos sudaro daugiau kaip pusę visų bendrovės pradelstų skolų. Metmenyse nurodytos priemonės yra realios atkurti bendrovės mokumą ir jos veiklą.

104.

11Tretieji asmenys UAB „Artakija“ ir UAB „Industek“ atsiliepimais prašo pareiškimą atmesti. Nurodo, kad metmenys yra deklaratyvūs, priemonės šalinti nemokumą yra nepakankamos, nerealios ir negali atkurti bendrovės mokumo, bendrovė veiklą yra siekiama perkelti į kitą bendrovę UAB „Miesto vėjas“. Bendrovė yra nemoki, nes pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl jai turi būti keliama bankroto byla. Sudėtingą bendrovės finansinę padėtį sąlygojo ir jos dalyvių bei direktoriaus veiksmai, nes vien dividendų forma bendrovė per 2018 m. birželio mėnesį išmokėjo 25 500 Eur sumą.

125.

13Kreditorės UAB „Sanistal“, UAB „Kadmas“, UAB „Top Basket“ atsiliepimais prašo pareiškimą tenkinti ir bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau nėra pagrindo konstatuoti jos nemokumo. Bendrovė nėra nutraukusi ūkinės – komercinės veiklos, o įgyvendinusi metmenyse numatytas priemones turėtų realių galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais ir tęsti veiklą.

146.

15Bendrovės darbuotojai G. K., S. L., T. T., M. L., B. B., V. T., M. Ž., S. S., V. M. ir R. R. atsiliepimu prašo pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad bendrovė laiku atsiskaito su darbuotojais, metmenyse numatytos priemonės mokumui atkurti yra efektyvios. Bendrovės restruktūrizavimas yra priemonė apsaugojanti darbuotojų teises ir interesus.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

177.

18Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartimi restruktūrizavimo bylą atsisakė iškelti, priteisė iš bendrovės trečiajam asmeniui UAB „Artakija“ 1 040,60 Eur ir trečiajam asmeniui UAB „Industek“ 90 Eur bylinėjimosi išlaidų.

198.

20Teismas nustatė, kad egzistuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnyje numatytos materialios ir ĮRĮ 5 ir 6 straipsniuose numatytos procesinės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos. Tačiau teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad bendrovės restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai, susiję su bendrovės mokumo atkūrimu, atsiskaitymu su kreditoriais, tikėtinai gali būti pasiekti ir įgyvendinti (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis). Teismas, įvertinęs metmenyse nurodytus duomenis, sprendė, kad bendrovė iš esmės siekia tęsti to paties verslo modelį, vykdyti tą pačią veiklą, kurią vykdė iki šiol ir kuri sąlygojo finansinius sunkumus, todėl metmenyse nurodytos priemonės nepagrindžia planuojamo bendrovės mokumo atkūrimo. Pareiškėjas siekia išsaugoti bendrovę kaip formalų vienetą, o ne tokią, kuri realiai plėtotų ar galėtų plėtoti veiklą. Teismas, įvertinęs bendrovės vykdomas sutartis ir planuojamų gauti pajamų sąrašą, sprendė, kad pareiškėjo planų įgyvendinimas yra abejotinas, nes dalies sutarčių vykdymo terminai jau pasibaigę, o įrodymų, kad jie būtų pratęsti nepateikta, todėl teismas abejojo bendrovės veiklos tęstinumo perspektyvomis. Be to, 2018 m. rugpjūčio 3 d. statybos rangos sutartys su UAB „Miesto vėjas“ gali būti nutrauktos pagal 13.3.6 punktą (jeigu rangovo atžvilgiu pradedamos ar vyksta restruktūrizavimo procedūros), o metmenyse nurodyta, kad su UAB „Irdaiva“ sudaryta rangos sutartis dėl Fabijoniškių baseino bendrovei yra nuostolinga. Debitorių skolų atgavimas neturėtų būti vertinamas kaip pagrindinė priemonė atkurti bendrovės mokumą, nes yra sunku įvertinti realias galimybes jas atgauti, nes skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje nėra dažnas. Iš debitorių sąrašo matyti, kad iš 338 441,12 Eur gautinos sumos 5 925,18 Eur yra ne debitorinės skolos, o avansai, t. y. išankstiniai apmokėjimai už prekes, paslaugas, todėl ši debitorinės skolos suma negali būti vertinama kaip realus turtas. Nors bendrovė 2018 m. rugpjūčio 24 d. – 2018 m. spalio 5 d. gavo debitorinių įsiskolinimų 118 003,79 Eur sumai, tačiau dėl likusios sumos realumo ir dydžio yra pagrįstų abejonių, nes nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kokios yra galimybės jas išieškoti (teismo sprendimo, taikos sutarties, skolos dengimo grafiko ir pan.). Nesant objektyvių duomenų apie realią trumpalaikio turto vertę ir (ar) šio turto egzistavimą, jo įtraukimas į bendrą turto vertę neatspindėtų tikrosios bendrovės finansinės būsenos. Metmenų turinys neatspindi bendrovės ateities perspektyvų, nes pateikti faktiniai duomenys nesudaro pagrindo teigti, jog bendrovė turi realią galimybę išsaugoti ir plėtoti ūkinę – komercinę veiklą, atkurti ilgalaikį mokumą. Jokių kitų įrodymų apie bendrovės gautus užsakymus ir gaunamas pajamas, galimų potencialių kontrahentų, su kuriais būtų sudaromos naujos sutartys, vystomi nauji projektai, realiai nepateikta. Bendrovė nenumato perspektyvų atsisakyti nuostolingos veiklos, nenumatyti jokie papildomi finansavimo šaltiniai, bendrovė neketina gauti naujų kreditų ir investicijų, nenumatytas įstatinio kapitalo didinimas. Sėkmingos veiklos perspektyvas ir galimybes įveikti finansinius sunkumus bendrovė faktiškai sieja tik su jau vykdomos veiklos tęsimu bei debitorinių skolų išieškojimu. Be to, pažeistas ĮRĮ 5 straipsnyje nurodytas reikalavimas, nes bendrovė neįsipareigojo mokėti palūkanų kreditoriams.

219.

22Teismas nustatė, kad dalis bendrovės kreditorinių įsiskolinimų atsirado 2016 metais (bendra skola 583,68 Eur) ir 2017 metais (bendra suma 23 861,57 Eur), todėl jau 2016 - 2017 metais bendrovė susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais, dėl ko jos finansiniai sunkumai negali būti vertinami kaip laikini. Iš balanso už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. matyti, kad bendrovės turtas yra ilgalaikis turtas, kurį sudaro materialusis turtas (29 962 Eur) ir trumpalaikis turtas, kurį sudaro atsargos (68 940 Eur), pirkėjų skolos, t. y. debitorių įsiskolinimas (309 234 Eur), pinigai ir pinigų ekvivalentai (1 267 Eur) bei ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos (1 307 Eur), iš viso bendrovės turtas 410 710 Eur vertės. Bendrovė ilgalaikio turto sąrašo nepateikė. Bendrovės įsipareigojimus sudaro po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (3 346 Eur) bei per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (438 086 Eur). Nustatyta, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai pagal 2018 m. spalio 25 d. pateiktą patikslintą kreditorių sąrašą sudarė 433 919,22 Eur (iš viso kreditoriams mokėtinos sumos sudaro 472 702 Eur). Taigi bendrovės neįvykdyti įsipareigojimai sudaro daugiau nei pusę į balansą įrašyto turto vertės. Metmenyse nurodyta, kad reali bendrovės turto vertė (realizacinė vertė) yra 324 545 Eur. Teismas, įvertinęs bendrovės finansinius rezultatus pagal 2017 m. sausio 1 d., 2018 m. liepos 31 d., 2018 m. rugpjūčio 30 d. balansų duomenis, padarė išvadą, kad bendrovės pajamos, ilgalaikis turtas mažėja, veiklos sąnaudos ir kreditoriniai reikalavimai didėja, bendrovė veikia nuostolingai. Be to, nuo metmenyse nurodytos datos (2018 m. liepos 31 d.) iki nutarties priėmimo dienos (2018 m. lapkričio 13 d.), bendrovės pradelsti įsipareigojimai ženkliai padidėjo, taip pat daugėja bylų, kuriose bendrovei pareikšti turtiniai reikalavimai. Teismas sprendė, kad bendrovė atitinka nemokios įmonės statusą ir neturi objektyvių galimybių atkurti sėkmingą veiklą restruktūrizavimo proceso metu (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai), dėl ko restruktūrizavimo bylą bendrovei atsisakyta iškelti.

2310.

24Bendrovės vadovas nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2018 m. liepos 10 d. už bendrovę įvykdė prievoles, t. y. įmokas į valstybės biudžetą, darbuotojams ir kitiems kreditoriams bendrai 28 592,78 Eur sumai. Teismo vertinimu, bendrovės vadovo atsiskaitymas su pasirinktais kreditoriais nedaro įtakos bendram bendrovės turto ir įsipareigojimų santykiui bei neįrodo galimybių atsiskaityti su bendrovės kreditoriais. Be to, buvo atsiskaityta su kreditoriais, kurių mokėjimo terminai dar nebuvo suėję, dėl ko bendrovė dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo teikė vieniems kreditoriams prioritetą prieš kitus.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai

2611.

27Pareiškėjas (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2811.1.

29Teismo teiginiai, kad bendrovė iš esmės siekia tęsti to paties verslo modelį, vykdyti tą pačią veiklą, yra teisiškai nereikšmingi. Bendrovės veikla yra statybos sektoriuje, specializuojantis vidaus inžinerinių sistemų projektavimo, montavimo bei priežiūros darbuose, tam turi išduotą kvalifikacijos atestatą, todėl bendrovė negali pradėti vykdyti visiškai kitos veiklos. Restruktūrizavimo procesu siekiama suvaldyti susidariusią situaciją, taip išsaugojant bendrovės veiklą, o ne ją pakeisti.

3011.2.

31Teismas neatsižvelgė į statybos rangos teisinių santykių specifiką. Vien tai, kad dalies bendrovės sudarytų sutarčių vykdymo terminai yra pasibaigę, nereiškia, jog sutartys yra negaliojančios. Byloje nėra įrodymų, kad pateiktos sutartys būtų nutrauktos ar negaliojančios. Daugelis sutarčių nėra įvykdomos per sutartyse nustatytus terminus, jie pratęsiami žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Miesto vėjas” dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo ketintų nutraukti su ja sudarytas sutartis, taip pat nereiškia, kad toks nutraukimas įvyks ir kad bendrovės veikla neturi perspektyvų.

3211.3.

33Teismas neįvertino, kad bendrovė yra sudariusi dar 6 statybos rangos sutartis, tarp jų ir sutartį su UAB „Irdaiva”, iš kurios tikisi gauti 763 037 Eur pajamų. Šios sutartys yra pelningos ir atsveria teismo minimos sutarties galimą nuostolingumą.

3411.4.

35Nepagrįstos teismo abejonės dėl debitorinių įsiskolinimų realumo. Debitorių sąraše nurodytos įmonės nėra bankrutuojančios, jos yra veikiančios ir gerai žinomos. Debitorinės skolos yra realios, o, nuo pareiškimo pateikimo dienos bendrovė yra atgavusi jų virš 100 000 Eur.

3611.5.

37Bendrovės sudarytos ir dabar bei ateityje vykdomos sutartys patvirtina bendrovės veiklos perspektyvas. Kol sprendžiamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas gauti naujų užsakymų ir pasiūlymų dėl naujų projektų yra sudėtinga. Iškėlus restruktūrizavimo bylą, bendrovė galėtų sėkmingai vykdyti sudarytas sutartis bei sudaryti naujas.

3811.6.

39Teismas nepagrįstai nurodė, kad bendrovė neįsipareigojo restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu mokėti palūkanų kreditoriams, nes toks įsipareigojimas numatytas metmenų 5.17. skyriuje.

4011.7.

41Bendrovė iki 2017 m. veikė pelningai, todėl teismas nepagrįstai sprendė, kad ji jau 2016 m. susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais. Tai, kad bendrovė turi 2016-2017 metais atsiradusių įsipareigojimų, nereiškia tuo metu buvusių rimtų finansinių sunkumų.

4211.8.

43Bylos nagrinėjimo metu bendrovė negali veikti pilnavertiškai, be to, jos turtas areštuotas, todėl natūralu, kad šiuo laikotarpiu bendrovės pajamos ir ilgalaikis turtas mažėja, veiklos sąnaudos ir kreditoriniai reikalavimai didėja, bendrovė veikia nuostolingai. Kreditoriniai reikalavimai didėja, nes sueina atsiskaitymų su kreditoriais terminai, tačiau kreditorių skaičius nedidėja.

4411.9.

45Metmenyse ir jame esančiame verslo plane išdėstytos aiškios priemonės, kuriomis bus siekiama įgyvendinti restruktūrizavimo proceso tikslus – bus mažinamas administracijos darbuotojų skaičius, atsisakoma reprezentacinių lėšų, mažinamos biuro reikmėms skirtos lėšos iki minimalių poreikių, parduodamas nereikalingas turtas, vykdomas aktyvesnis skolų išieškojimas ir debitorių. Metmenyse pateikti skaičiavimai paremti objektyviomis aplinkybėmis ir skaičiais. Bendrovė iki šiol aktyviai vykdo ūkinę komercinę veiklą, turi sudariusi sutarčių, todėl metmenyse nurodytos priemonės leis pasiekti restruktūrizavimo tikslus.

4611.10.

47Vien tai, kad formaliai pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, tai nereiškia, jog bendrovei keltina bankroto byla ir kad ji negali būti restruktūrizuojama. Bendrovės finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio, iš esmės atsiradę dėl debitorių savalaikio neatsiskaitymo su bendrove. Bendrovei atgavus visas debitorines skolas ir įvykdžius jau dabar sudarytas sutartis, neliktų net formalių požymių dėl jos nemokumo.

4811.11.

49Bylinėjimosi išlaidos tretiesiems asmenims neturėtų būti priteistos, nes minėti asmenys neturėjo įstatyminės pareigos nei dalyvauti šioje byloje, nei teikti procesinius dokumentus. Bendrovė nepadavė jų į teismą, jie nebuvo įtraukti teismo, jie neturėjo pareigos gintis nuo kažkokių reikalavimų. Tretieji asmenys pasirinko samdytis advokatus, dėl ko patyrė išlaidų, kurios nebuvo būtinos.

502.

51Trečiasis asmuo UAB „Industek“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės šiais argumentais:

5212.1.

53Teismas pagrįstai atsisakė bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą, o apeliantas skunde nenurodo nutarties panaikinimo pagrindų bei sąmoningai neteikia teismui aktualios informacijos, susijusios su bendrovės finansine padėtimi, apsiriboja tik deklaratyviais teiginiais, kurie prieštarauja į bylą pateiktiems rašytiniams įrodymams.

5412.2.

55Byloje nėra ginčo dėl bendrovės nemokumo. 2018 m. rugpjūčio 30 d. balanse nurodyta, kad visas bendrovės turtas sudarė 410 710 Eur, tuo tarpu pradelsti įsiskolinimai – 433 919,22 Eur. Bendrovės turto bei pradelstų įsipareigojimų santykis daugiau nei 2 kartus viršija Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytą santykio ribą, kuriai esant konstatuojamas įmonės nemokumas. Be to, iš metmenyse nurodytos realios bendrovės turto vertės (realizacinė vertė) 324 545 Eur atėmus bendrovės po metmenų parengimo gautą 118 003,79 Eur debitorinių įsiskolinimų sumą, aktuali bendrovės turto vertė sudarytų tik 206 541,21 Eur. Bendrovė yra nemoki įmonė, todėl teismas pagrįstai atsisakė jai iškelti restruktūrizavimo bylą.

5612.3.

57Bendrovė pažeidė CK 6.9301 straipsnyje nustatytą skolininko atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą. Bendrovės vadovas mokėjimus vykdė taip pat žinodamas, kad bendrovės atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

583.

59Trečiasis asmuo UAB „Dahlera“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės šiais argumentais:

6013.1.

61Teismas pagrįstai atsisakė bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą, nes veiklai, kurią vykdo bendrovė, reikalingas medžiagų tiekimas, tačiau bendrovė yra skolinga beveik visiems medžiagų tiekėjams, todėl galima daryti pagrįstą išvadą, kad joks tiekėjas bendrovės nekredituos.

6213.2.

63Bendrovė visada vėluodavo atsiskaityti su trečiuoju asmeniu, todėl nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų.

6413.3.

65Nepagrįstas apelianto teiginys, kad nuo pareiškimo dėl restruktūrizavimo pateikimo dienos bendrovė yra atgavusi virš 100 000 Eur debitorinių skolų, nes nepateikti dokumentai, kada ir iš ko jos atgautos bei kam minėtos lėšos buvo panaudotos.

6613.4.

67Pagal pateiktus duomenis bendrovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl bendrovei keltina ne restruktūrizavimo, o bankroto byla.

6813.5.

69Pinigų mokėjimas per asmeninę bendrovės vadovo sąskaitą buvo vykdomas sąmoningai, suteikiant vieniems kreditoriams prioritetą bei pažeidžiant atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais tvarką, taip pat pažeidžiant kreditorių teises bei apeinant bendrovei pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Visi šie veiksmai, taip pat dividendų išmokėjimas rodo, kad bendrovė neplanuoja realiai atsiskaityti su kreditoriais.

7013.6.

71Nesant tikslių bendrovės kreditorių ir debitorių sąrašų, apeliantas įpareigotinas juos pateikti, kad būtų galima susidaryti realų vaizdą apie bendrovės mokumą.

724.

73Trečiasis asmuo UAB „Artakija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad trečiasis asmuo bendrovei neturi reikalavimo, nes Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėta civilinė byla dėl skolos priteisimo iš bendrovės trečiojo asmens naudai 2018 m. lapkričio 16 d. teismo nutartimi nutraukta, patvirtinus taikos sutartį.

74IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

755.

76Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

776.

78Apeliacijos dalykas - pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

797.

80Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad bendrovė atitinka nemokios įmonės statusą bei metmenyse nurodytos priemonės nepagrindžia planuojamo bendrovės mokumo atkūrimo, atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktų pagrindu. Nors apeliantas atskirajame skunde ir kvestionuoja šias teismo išvadas, tačiau apeliacinės instancijos teismas su jomis sutikti neturi pagrindo.

81Dėl naujų įrodymų priėmimo

828.

83Trečiasis asmuo UAB „Industek“ pateikė prašymą priimti naujus rašytinius įrodymus – bendrovės atsiskaitomųjų sąskaitų išrašus, kurie patvirtina bendrovės bei jos atstovų nesąžiningumą, atliekant mokėjimus ne įstatymų nustatyta tvarka.

849.

85Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šios nuostatos taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis).

8610.

87Nors trečiasis asmuo nurodo, kad naujų įrodymų pateikimo galimybė ir būtinybė iškilo tik apeliacinės instancijos teisme, tačiau nenurodo jokių motyvų, kodėl apeliacinės instancijos teismui teikiami įrodymai negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui ir/ar kodėl jų pateikimo būtinybė atsirado tik po skundžiamos nutarties priėmimo. Be to, sprendžiant ginčą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo, nagrinėjamu atveju bus vertinama bendrovės finansinė padėtis, t. y. turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis, bei tai, ar metmenyse nurodytos priemonės atkurti bendrovės mokumą bei atsiskaityti su kreditoriais gali būti realiai įgyvendintos. Trečiojo asmens pateikti nauji rašytiniai įrodymai – bendrovės atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai, iš esmės nėra susiję su minėtų aplinkybių vertinimu, nes teikiamu nauju įrodymu trečiasis asmuo siekia įrodyti ne bendrovės finansinę padėtį ar metmenyse nurodytų priemonių atkurti bendrovės mokumą (ne)pagrįstumą, o apelianto nesąžiningumą. Todėl teikiamus naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti (CPK 314 ir 338 straipsniai).

88Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų

8911.

90Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai. Taigi, įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis).

9112.

92Pirmosios instancijos teismas, išsamiai išnagrinėjęs restruktūrizavimo bylos iškėlimui būtinas ĮRĮ 4-6 straipsniuose numatytas materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygas, pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju jos egzistuoja. Šios teismo išvados byloje nekvestionuojamos, todėl apeliacinės instancijos teismas šiuo aspektu išsamiau nepasisako (CPK 320 straipsnis). Pirmiau minėta, kad bendrovei restruktūrizavimo bylą atsisakyta iškelti, teismui nustačius ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose numatytus pagrindus, dėl kurių pagrįstumo pasisakoma žemiau.

93Dėl bendrovės finansinės padėties vertinimo

9413.

95ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatytas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas – teismui padarius išvadą dėl įmonės nemokumo. Įmonės nemokumą apibrėžia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, numatanti, kad tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

9614.

97Pirmosios instancijos teismas, vertindamas bendrovės finansinę padėtį, vadovavosi į bylą pateiktu 2018 m. rugpjūčio 30 d. balansu bei kitais bendrovės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagrindžiančiais įrodymais. Iš minėto balanso duomenų matyti, kad bendrovės turto vertė 2018 m. rugpjūčio 30 d. sudarė 410 710 Eur (ilgalaikis (materialus) turtas 29 962 Eur, trumpalaikis turtas 379 441 Eur). Be to, metmenyse nurodyta, kad reali bendrovei priklausančio turto vertė (realizacinė vertė) sudaro 324 545 Eur, t. y. ji iš esmės yra mažesnė nei balanse nurodytoji. 2018 m. rugpjūčio 30 d. balanso duomenimis bendrovės įsipareigojimai sudarė 410 710 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 438 086 Eur. Iš byloje esančio kreditorių sąrašo matyti, kad 2018 m. spalio 25 d. bendrovės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudarė 433 919,22 Eur.

9815.

99Taigi, didžiąją dalį bendrovės turto sudaro trumpalaikis turtas, o būtent per vienerius metus gautinos sumos (debitoriniai įsiskolinimai) – 309 234 Eur. Iš byloje esančio skolininkų iki 2018 m. liepos 31 d. sąrašo matyti, kad debitorių skolos siekė 338 441,12 Eur. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad į pastarąją sumą įtrauktos 5 925,18 Eur avansu sumokėtos sumos (išankstiniai apmokėjimai) nėra pagrindo laikyti debitorinėmis skolomis, nes sumokėto avanso nėra pagrindo laikyti bendrovei priklausančiu realiu turtu.

10016.

101Dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto vertės teismų praktikoje, vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1825-370/2017, 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-432-798/2018). Nors bendrovė laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 24 d. iki 2018 m. spalio 5 d. atgavo 118 003,79 Eur debitorinių įsiskolinimų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad likusių debitorinių įsiskolinimų išieškojimo realumas yra abejotinas, nes byloje nėra jokių įrodymų, sudarančių pagrindą spręsti apie tokių debitorinių įsiskolinimų susigrąžinimo aiškias perspektyvas. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie galimybes išieškoti likusias sumas iš debitorių, nes kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantas nepateikė nei teismo sprendimų, nei sudarytų taikos sutarčių, nei skolų dengimo grafikų ar jų suderinimo aktų. Vien apelianto nurodytos aplinkybės, kad debitoriai yra veiklą vykdančios ir gerai žinomos įmonės, nepatvirtina šių skolų realaus išieškojimo galimybių, juolab, kad byloje nėra įrodymų apie tai, kad bendrovė aktyviais veiksmais siektų šias skolas susigrąžinti. Todėl yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad reali bendrovės turto vertė yra mažesnė ne tik nei apskaityta balanse, bet ir mažesnė nei nurodyta metmenyse. Be to reikšminga ir tai, kad atgavus 118 003,79 Eur debitorinių įsiskolinimų šia suma sumažėjo bendrovės turimo turto vertė, o duomenų, kad būtų sumažėję ir bendrovės įsipareigojimai kreditoriams, apeliantas nepateikė, t. y. nėra duomenų, kad iš debitorių gautos sumos buvo panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais.

10217.

103Byloje nepateikti duomenys apie bendrovei priklausančio ilgalaikio turto sudėtį, nors būtent ilgalaikis turtas yra tas turtas, į kurį paprastai nukreipiami kreditorių išieškojimai, t. y. turtas realiai užtikrinantis įsipareigojimų kreditoriams įvykdymą. Pagal pirmiau nurodytus duomenis matyti, kad bendrovei priklausantis ilgalaikis turtas 2018 m. rugpjūčio 30 d. sudarė tik 7 proc. viso į balansą įrašyto turto vertės.

10418.

105Apeliantė akcentuoja tai, kad ji nėra nutraukusi ūkinės – komercinės veiklos, turi vykdytinų sutarčių, tačiau veiklos vykdymo faktas pats savaime nelemia išvados, kad veiklą vykdanti įmonė yra moki. Vykdoma veikla gali būti neefektyvi, nuostolinga (tai patvirtina į bylą pateikta 2018 m. rugpjūčio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita), todėl veikos vykdymas negali eliminuoti nustatytos nemokios bendrovės būsenos, kaip pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. Taip pat ta aplinkybė, kad bendrovė ik i 2017 metų veikė pelningai, nesudaro pagrindo priešingai išvadai.

10619.

107Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pagrįsta išvada, kad bendrovė atitinka nemokios įmonės sąvoką, nes jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai iš esmės viršija visą jos turimą turtą, kurio didžiąją dalį, kaip minėta, sudaro debitorinės skolos, kurių atgavimo realumas byloje neįrodytas, juolab, kad debitorinių įsiskolinimų susigrąžinimas visa apimtimi praktikoje nėra dažnas atvejis. Nurodomos aplinkybės, kad apeliantas atsiskaito su bendrovės kreditoriais už pastarosios prievoles, neturi įtakos bendrovės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykiui (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis) ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo konstatuoto bendrovės nemokumo.

108Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo

10920.

110Nustatytas bendrovės nemokumas yra savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnis 5 dalis 3 punktas), todėl pirmosios instancijos teismo konstatuotų restruktūrizavimo plano metmenų trūkumų (ne)pagrįstumas nagrinėjamu atveju iš esmės negali turėti įtakos procesiniam bylos išnagrinėjimo rezultatui. Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad metmenų turinys neatspindi bendrovės ateities teigiamų perspektyvų, nes pateikti faktiniai duomenys nesudaro pagrindo spręsti apie bendrovės mokumo atkūrimo realias galimybes.

11121.

112Nors metmenims negali būti keliami tokie pat reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, tačiau iš juose pateiktos informacijos jau restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog bendrovė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą. Metmenyse nurodomas verslo planas yra tęsti ūkinę – komercinę veiklą, sumažinant administracijos darbuotojų skaičių, parduodant nereikalingą turtą, atsisakant reprezentacinių lėšų, mažinant biuro reikmėms skirtas lėšas, vykdant aktyvesnį skolų išieškojimą. Taigi, planuojami pagrindiniai pajamų šaltiniai yra pajamos iš įprastinės ūkinės – komercinės veiklos, debitorinių įsiskolinimų atgavimas bei turto (iš esmės nedetalizuotas) pardavimo, vertintini kaip pernelyg abstraktūs ir nesudarantys pagrindo išvadai apie realių perspektyvų pasiekti restruktūrizavimo tikslus – atkurti bendrovės mokumą bei atsiskaityti su kreditoriais, buvimą.

11322.

114Iš metmenų bei apeliantės procesinių dokumentų, be kita ko, ir iš atskirojo skundo matyti, kad bendrovė atstatyti mokumą ketina, iš esmės tęsdama dabar vykdomą veiklą bei planuodama atgauti debitorines skolas. Tačiau kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, vien tik tokios priemonės nėra pakankamos bendrovės mokumui atkurti. Bendrovė nėra numačiusi jokių papildomų nuostolingos veiklos finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, kreditų, paskolų ir/ar investicijų gavimas, įstatinio kapitalo didinimas ir kt., o neįrodžius debitorinių skolų atgavimo realumo nėra pagrindo tokias priemones vertinti pakankamomis bendrovės mokumo atkūrimui.

11523.

116Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad į bylą pateiktos vykdomos ir naujai sudarytos sutartys taip pat nesudaro pagrindo bendrovės veiklą vertinti perspektyvia. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, dalies statybos rangos sutarčių vykdymo terminai jau yra suėję, kitos sutartys nuostolingos bei abejojama dėl jų galiojimo ir vykdymo ateityje. Nors apeliantas ir nurodo, kad dažniausiai statybos rangos sutarčių terminai yra pratęsiami žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais, tačiau nesant tokias aplinkybes patvirtinančių rašytinių įrodymų, nėra pagrindo spręsti apie tolimesnį rangos sutarčių vykdymą. Nors apeliantas teigia, kad byloje nėra įrodymų apie pateiktų sutarčių nutraukimą ar negaliojimą, tačiau įrodymų, kad pasibaigus jų vykdymo terminams yra teisinės ir ūkinės sąlygos tęsti jų vykdymą, teismui nepateikė. Be to, konstatavus faktinę bendrovės nemokumo būseną, nėra jokio objektyvaus pagrindo vertinti, kad apeliantas užtikrins nurodomų sutarčių tinkamą tolimesnį vykdymą.

11724.

118Atsižvelgdamas į visus išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamoje nutartyje padarytai išvadai, kad metmenyse nurodytos priemonės nėra pakankamos bendrovės mokumui atkurti, nes vien veiklos, kuri jau yra nuostolinga, tęsimas nėra pakankamas pagrindas iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

11925.

120Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimuose išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakoma.

121Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

12226.

123Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė ĮRĮ nuostatas bei pagrįstai atsisakė iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12427.

125Pirmosios instancijos teismas iš bendrovės tretiesiems asmenims UAB „Artakija“ ir UAB „Industek“ priteisė jų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas su tuo nesutinka ir nurodo, kad bylinėjimosi išlaidos tretiesiems asmenims neturėtų būti priteistos, nes minėti asmenys neturėjo įstatyminės pareigos nei dalyvauti šioje byloje, nei teikti procesinius dokumentus. Šiuos argumentus apeliacinės instancijos teismas vertina nepagrįstais.

12628.

127CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą). Nagrinėjamu atveju būtent apelianto kaip bendrovės vadovo veiksmai (restruktūrizavimo bylos iniciavimas) sąlygojo trečiųjų asmenų, tarp jų ir UAB „Artakija“ bei UAB „Industek“ įstojimą į bylą, siekiant apginti savo kaip kreditorių interesus. Minėti bendrovės kreditoriai buvo aktyvūs šiame procese, jie nesutiko su restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimu, šių kreditorių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai iš esmės teismo pripažinti pagrįstais. Todėl atmetus prašymą bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą, minėti asmenys turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Šių išvadų nepaneigia ir tai, kad tretieji asmenys patys iniciavo įstojimą į bylos nagrinėjimą bei tai, kad jie kaip tretieji asmenys neturėjo įstatyminės pareigos teikti procesinius dokumentus, nes būtent restruktūrizavimo bylos bendrovei iniciavimas tiesioginiu priežastiniu ryšiu yra susijęs su trečiųjų asmenų patirtomis išlaidomis advokato pagalbai apmokėti, į kurių atlyginimą jie turi teisę (CPK 47 straipsnio 2 dalis).

12829.

129Atmetus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tretiesiems asmenims UAB „Artakija“ bei UAB „Industek“ priteisė jų patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kurios neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) rekomenduojamo maksimalaus dydžio. Be to, apeliantas ir neginčija trečiųjų asmenų UAB „Artakija“ ir UAB „Industek“ patirtų bei teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio.

13030.

131Trečiojo asmens UAB „Industek“ bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimas nesprendžiamas, nes trečiasis asmuo nepateikė šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų.

132Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

133Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine bylų rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos (ne)iškėlimo... 6. 2.... 7. Pareiškėjas UAB „Versitus“ direktorius A. K. kreipėsi į teismą su... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo UAB „Real Taste“ atsiliepimu prašo pareiškimą tenkinti.... 10. 4.... 11. Tretieji asmenys UAB „Artakija“ ir UAB „Industek“ atsiliepimais prašo... 12. 5.... 13. Kreditorės UAB „Sanistal“, UAB „Kadmas“, UAB „Top Basket“... 14. 6.... 15. Bendrovės darbuotojai G. K., S. L., T. T., M. L., B. B., V. T., M. Ž., S. S.,... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 7.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 19. 8.... 20. Teismas nustatė, kad egzistuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau... 21. 9.... 22. Teismas nustatė, kad dalis bendrovės kreditorinių įsiskolinimų atsirado... 23. 10.... 24. Bendrovės vadovas nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2018 m. liepos 10 d. už... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai... 26. 11.... 27. Pareiškėjas (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 28. 11.1.... 29. Teismo teiginiai, kad bendrovė iš esmės siekia tęsti to paties verslo... 30. 11.2.... 31. Teismas neatsižvelgė į statybos rangos teisinių santykių specifiką. Vien... 32. 11.3.... 33. Teismas neįvertino, kad bendrovė yra sudariusi dar 6 statybos rangos... 34. 11.4.... 35. Nepagrįstos teismo abejonės dėl debitorinių įsiskolinimų realumo.... 36. 11.5.... 37. Bendrovės sudarytos ir dabar bei ateityje vykdomos sutartys patvirtina... 38. 11.6.... 39. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bendrovė neįsipareigojo restruktūrizavimo... 40. 11.7.... 41. Bendrovė iki 2017 m. veikė pelningai, todėl teismas nepagrįstai sprendė,... 42. 11.8.... 43. Bylos nagrinėjimo metu bendrovė negali veikti pilnavertiškai, be to, jos... 44. 11.9.... 45. Metmenyse ir jame esančiame verslo plane išdėstytos aiškios priemonės,... 46. 11.10.... 47. Vien tai, kad formaliai pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą... 48. 11.11.... 49. Bylinėjimosi išlaidos tretiesiems asmenims neturėtų būti priteistos, nes... 50. 2.... 51. Trečiasis asmuo UAB „Industek“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 52. 12.1.... 53. Teismas pagrįstai atsisakė bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą, o... 54. 12.2.... 55. Byloje nėra ginčo dėl bendrovės nemokumo. 2018 m. rugpjūčio 30 d. balanse... 56. 12.3.... 57. Bendrovė pažeidė CK 6.9301 straipsnyje nustatytą skolininko atsiskaitymų... 58. 3.... 59. Trečiasis asmuo UAB „Dahlera“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 60. 13.1.... 61. Teismas pagrįstai atsisakė bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą, nes... 62. 13.2.... 63. Bendrovė visada vėluodavo atsiskaityti su trečiuoju asmeniu, todėl nėra... 64. 13.3.... 65. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad nuo pareiškimo dėl restruktūrizavimo... 66. 13.4.... 67. Pagal pateiktus duomenis bendrovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę... 68. 13.5.... 69. Pinigų mokėjimas per asmeninę bendrovės vadovo sąskaitą buvo vykdomas... 70. 13.6.... 71. Nesant tikslių bendrovės kreditorių ir debitorių sąrašų, apeliantas... 72. 4.... 73. Trečiasis asmuo UAB „Artakija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 74. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 75. 5.... 76. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 77. 6.... 78. Apeliacijos dalykas - pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta... 79. 7.... 80. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad bendrovė atitinka nemokios... 81. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 82. 8.... 83. Trečiasis asmuo UAB „Industek“ pateikė prašymą priimti naujus... 84. 9.... 85. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 86. 10.... 87. Nors trečiasis asmuo nurodo, kad naujų įrodymų pateikimo galimybė ir... 88. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų... 89. 11.... 90. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama,... 91. 12.... 92. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai išnagrinėjęs restruktūrizavimo... 93. Dėl bendrovės finansinės padėties vertinimo... 94. 13.... 95. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatytas atsisakymo iškelti... 96. 14.... 97. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas bendrovės finansinę padėtį,... 98. 15.... 99. Taigi, didžiąją dalį bendrovės turto sudaro trumpalaikis turtas, o būtent... 100. 16.... 101. Dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto... 102. 17.... 103. Byloje nepateikti duomenys apie bendrovei priklausančio ilgalaikio turto... 104. 18.... 105. Apeliantė akcentuoja tai, kad ji nėra nutraukusi ūkinės – komercinės... 106. 19.... 107. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 108. Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo... 109. 20.... 110. Nustatytas bendrovės nemokumas yra savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti... 111. 21.... 112. Nors metmenims negali būti keliami tokie pat reikalavimai kaip... 113. 22.... 114. Iš metmenų bei apeliantės procesinių dokumentų, be kita ko, ir iš... 115. 23.... 116. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 117. 24.... 118. Atsižvelgdamas į visus išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos... 119. 25.... 120. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimuose išdėstyti argumentai neturi teisinės... 121. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 122. 26.... 123. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 124. 27.... 125. Pirmosios instancijos teismas iš bendrovės tretiesiems asmenims UAB... 126. 28.... 127. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 128. 29.... 129. Atmetus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo,... 130. 30.... 131. Trečiojo asmens UAB „Industek“ bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 132. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 133. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti...