Byla e2-432-798/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,JUDORA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2821-260/2017 pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,JUDORA“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau ž VSDFV Kauno skyrius) ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „JUDORA“.
 2. Nurodė, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, pareiškėjai skolinga 3 346,36 Eur; 2017 m. spalio 4 d. duomenimis įmonėje yra vienas apdraustasis; atsakovės vardu registruoto nekilnojamo turto ir transporto priemonių nėra. Finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pateikti už 2015 metus. Atsakovės įsipareigojimai beveik dvigubai viršija į jos balansą įrašyto turto vertę, todėl ji yra nemoki.
 3. Atsakovė UAB „JUDORA“ atsiliepimu prašė ieškinio netenkinti.
 4. Nurodė, jog 2016 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą bei 2017 m. metų balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikė. Pagal atsakovės balanso duomenis (už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.), į balansą įrašyto turto vertė yra 43 646 Eur, o pradelsti įmonės įsipareigojimai – 9 954 Eur. Įmonė veiklą vykdo ir gauna pajamas. Šias aplinkybes grindė tarp UAB „JUDORA“ ir UAB „Maxturas“ sudarytomis 2017 m. lapkričio 29 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, prekių pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartimi Nr. 02.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „JUDORA“.
 2. Teismas, įvertinęs atsakovės vadovo pateiktus 2017 m. balanso ir pelnas (nuostolių) ataskaitos duomenis, taip pat įrodymus, patvirtinančius UAB „JUDORA“ veiklos vykdymą ir finansinės būklės pagerėjimą, padarė išvadą, kad įmonė veiklą vykdo, nėra nemoki.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „JUDORA“.
 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentus, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl jos mokumo. Pažymi, kad atsakovė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neuri, įmotėje yra tik vienas darbuotojas, o finansinės atskaitomybės dokumentas Juridinių asmenų tvarkytojui buvo pateikti tik 2015 m. ataskaitinio laikotarpio. Pagal 2015 m. balanso duomenis beveik visą įmonės turtą sudaro trumpalaikis turtas (atsargos). Pažymi it tai, kad atsakovei bankroto procesas inicijuojamas jau ne pirmą kartą, tačiau ji vis tiek nesiima priemonių padengti įsiskolinimus valstybės institucijoms. Apeliantė abejoja atsakovės balanso ir skolininkų sąraše patiktai duomenimis, mano, jog šie duomenys yra klaidingi.
 3. Atsiliepimo į atskirąjį skundą atsakovė UAB „JUDORA“ nepateikė.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl bylos ribų

 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. k. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos objektas – Kauno apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „JUDORA“, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

12Dėl rašytinių paaiškinimų ir įrodymų

 1. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 18 d. gavo atsakovės UAB „JUDORA“ rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, kuriuos atsakovė prašo priimti ir pridėti prie bylos, kadangi per didelį užimtumą švenčių laikotarpiu nepastebėjo EPP sistema teismo išsiųsto pranešimo dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimą. Paaiškino, kad šiuo metu įmonėje yra du apdraustieji darbuotojai, įmonė yra išsinuomojusi prekybos vietą, turi prekių, kurių vertė viršija 43 000,00 Eur; 2016 m. ir 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentai yra pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui; pagal kasos operacijų žurnalo duomenis 2018 m. sausio 17 d. pardavė prekių 624,71 Eur sumai, iš kurios pareiškėjai sumokėjo 100,00 Eur. Papildomai nurodo, kad VSDFV sutinka skolą išdėstyti tik atveju, jei atsakovė sumokės pusę skolos sumos, tačiau atsakovė dėl laikinų finansinių sunkumų pusę įsiskolinimo padengti negali, tačiau yra suinteresuota veiką tęsti ir tartis su VSDFV dėl skolos sumokėjimo dalimis.
 2. CPK 314 straipsnis riboja naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas atsiako priimti atsakovės UAB „JUDORA“ rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, kadangi atsakovės nurodyti duomenys (paaiškinimai) ir juos pagrindžiantys įrodymai yra vieši ir teismas juos gali naudoti (CPK 179 str. 3 d.).

13Dėl bankroto bylos iškėlimo

 1. Kreditorius, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjimo atveju – valstybės institucijos, įpareigotos juos surinkti (ĮBĮ 3 str. 1 d.), – gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu: a) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 str.3 p.), b) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 4 straipsnio 5 p.).
 2. Šiuo atveju į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „JUDORA“ kreipėsi VSDFV Kauno skyrius, nes atsakovė turi pradelstą įsiskolinimą VSDF biudžetui.
 3. Bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: i) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; ii) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 7 d.).
 4. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „JUDORA“ buvo įregistruota 2010 m. vasario 3 d.; įmonės akcininkė nuo 2010 m. vasario 3 d. yra R. L., vadovas nuo 2014 m. lapkričio 20 d. G. L.. Juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo pateikti 2010 m.–2012 m., 2014 m.– 2017 m. ataskaitinių laikotarpių UAB „JUDORA“ balansai.
 5. Tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010).
 6. Iš 2017 m balanso nustatyta, kad įmonės turto vertė yra 53 646,00 Eur. Ilgalaikio turto vertė 67,00 Eur, trumpalaikio (atsargų) – 53 579,00 Eur. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai yra 108 910,00 Eur, iš jų 98 957,00 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ir 9 953,00 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Taigi, formaliai vertinant UAB „JUDORA“ balanso duomenis, spręstina, kad įmonė 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu yra moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (9 953,00 Eur) neviršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (53 646,00 Eur).
 7. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).
 8. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro ir VĮ REGITRA viešai teikiamais duomenimis, atsakovė nuosavybės teise nekilnojamųjų daiktų neturi, taip pat atsakovės vardu registruotų transporto priemonių nėra. Atsakovė veiklą vykdo.
 9. Iš kreditorių ir debitorių sąrašo nustatyta, kad atsakovė turi 1 230,65 Eur PVM mokesčio permoką; mokėjimo terminai yra suėję šiems kreditoriams: UAB „Kauno švara“ (243,75 Eur), UAB „Korinda“ (666,13 Eur), Valstybinei mokesčių inspekcijai (5 657,70 Eur) ir VSDFV (3 346,36 Eur; 2018-01-17 datai skola sudarė 3 244,51 Eur). Duomenų apie kitų pradelstų skolų nurodytiems kreditoriams padengimą nepateikta (CPK 178 str.). Atskirajame skunde teigiama, kad atsakovė neteisingai nurodė kreditorės UAB „Korinda“ pradelsto finansinio reikalavimo dydį, kadangi civilinėje byloje Nr. eB2-2679-173/2016 UAB „Korinda“ reikalavimo teises į atsakovę perėmusi UAB „Conlex“ savo reikalavimą grindė 8 621,12 Eur įsiskolinimo suma. Pažymėtina, jog Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-2679-173/2016 yra konstatuota, jog atsakovė nesutiko su pareiškėjos UAB „Conlex“ skolos dydžio paskaičiavimu, nes pagal nuomos sutartį atsakovė UAB „Korinda“ sumokėjo 579,24 Eur (2000 Lt) nuomos mokesčio, kuris įskaitomas kaip paskutinio nuomos mokesčio dalis, o sutartis nebuvo pratęsta, todėl UAB „JUDORA“ skolos likutis turėjo būti 666,13 Eur. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti atsakovės vadovo pateiktu kreditorių ir skolininkų sąrašo duomenų teisingumu, šis dokumentas yra sudarytas ir pasirašytas įmonės vadovo G. L.. Taigi, pagal nagrinėjamojoje byloje nustatytas faktines aplinkybes, UAB „JUDORA“ pradelsta skola kreditoriams iš viso yra 9 851,98 Eur (243,75 Eur + 666,13 Eur+ 39,89 Eur + 5 657,70 Eur + 3 244,51 Eur. Įvertinus nustatytus duomenis ir 2017 m. balanso duomenis, konstatuotina, jog atsakovė yra moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (9 851,98 Eur) neviršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (53 646,00 Eur).
 10. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).
 11. Bylos duomenimis atsakovė VSDFV biudžetui nuo 2017 m. spalio 4 d. buvo skolinga 3 346,36 Eur, o 2018 m. sausio 17 d. – 3 244,51 Eur. Taigi, per metus laiko atsakovė padengė labai mažą pradelstos skolos apeliantei dalį, todėl 2017 m. sausio mėn. iki 2018 m. sausio mėn. laikotarpiu skola VSDFV Kauno skyriui iš esmės liko nepakitusi.
 12. Teismų praktikoje išaiškinta, jog įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015).
 13. Į atsakovės kreditorių ir debitorių sąrašą yra įtraukta debitorė UAB „Ligida“ su 30 250,00 Eur skola. Debitorės UAB „Ligida“ 30 250,00 Eur skolos mokėjimo terminas suėjo 2017 m. gruodžio 31 d., todėl atsakovei (jos valdymo organams) atsirado teisėtas pagrindas reikalauti iš debitorės skolos sugrąžinimo. Atsakovė nepateikė jokių duomenų kokių ėmėsi priemonių šiai skolai atgauti ir sugrąžinti 30 250,00 Eur į bendrą UAB „JUDORA“ turto masę. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla UAB „Ligida“, todėl atsakovės skolos atgavimo galimybės iš bankrutuojančios įmonės yra labai abejotinos.
 14. Viena vertus, bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui, todėl nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011; 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2081-798/2017). Kita vertus, pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Tačiau greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus bei kitus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2377/2011; 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2561/2011; 2014 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611/2014 ir kt.). Akcentuotina ir tai, jog kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio (lot. k. paskutinis argumentas, paskutinė priemonė) gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).
 15. Šiuo atveju UAB „JUDORA“ metus laiko (nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2018 m. sausio mėn.) nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriumi VSDFV Kauno skyriumi, todėl įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės, tačiau apeliantas VSDFV Kauno skyrius pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, jog siuntė atsakovei raginimus dėl skolos sumokėjimo, tačiau į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad nėra galimybės skolą iš UAB „JUDORA“ išieškoti priverstinai, t. y. teismui nėra pateikti VSDFV Kauno skyriaus sprendimas dėl priverstinio skolos išieškojimo, nėra duomenų, jog skolos išieškojimas buvo perduotas antstoliui ir pastarasis konstatavo, kad nėra galimybių skolą išieškoti iš įmonės turo (pvz., prekių), dėl to grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.
 16. Atsižvelgiant į tai, kad pagal balanso duomenis atsakovė yra moki ir prioritetas teikiamas reabilitaciniam tikslui ir „antro šanso“ („second chanse“) suteikimui pagal ES nemokumo doktrinoje vyraujančią tendenciją (European Insolvensy Law: Reform and Harmonization 303-326 psl.https://books.google.lt/books?id=u6rfDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=second%20chance&f=false) ir apeliantė neįrodė, kad išnaudojo visus savo pažeistų teisių gynimo būdus ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, šiuo atveju VSDFV Kauno skyriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nelaikytinas paskutine gynybos priemone.

14Dėl procesinės bylos baigties

 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).
 2. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai