Byla 2-13005-534/2014
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei D. S. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 500 Lt skolą, 900 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010 m. lapkričio 3 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovės, ieškovo valdomoje sistemoje SMScredit.lt pagrindu, atsakovei suteikta 500 Lt paskola. Atsakovė, įsipareigojusi grąžinti paskolą iki 2010 m. gruodžio 3 d., įsipareigojimų, prisiimtų pagal paskolos sutartį, neįvykdė, todėl ieškovui liko skolinga jo reikalaujamas priteisti sumas.

3Atsakovei siųsti procesiniai dokumentai (ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas) įteikti atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 122 straipsnio 1 dalyje ir 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą, atsakovė nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų ar neatvyks į parengiamąjį ar teismo posėdį. Esant šioms aplinkybėms, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 - 286 straipsniai).

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 3 d. tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 4801901, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 500 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo iki 2010 m. gruodžio 3 d. ją grąžinti (Vartojimo kredito sutarties Nr. 4801901 Specialiosios sąlygos; 2010 m. lapkričio 3 d. sąskaitos išrašo kopija). Ieškovas nurodo, kad atsakovė prisiimtų įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl liko skolinga ieškovui 1 400 Lt (500 Lt negrąžintos paskolos, 900 Lt delspinigių). Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), ieškovo naudai iš atsakovės priteisiama 500 Lt negrąžintos paskolos.

8Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Vartojimo kredito sutarties Nr. 4801901 Bendrųjų sutarties sąlygų 7.2. punkte šalys susitarė dėl 1 procento dydžio delspinigių, mokėtinų nuo negrąžintos paskolos sumos ir skaičiuojamų už kiekvieną uždelstą dieną, praleidus mokėjimo terminą. Ieškovas prašo teismo priteisti 900 Lt dydžio delspinigius iš atsakovės. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio ir 6.258 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0, 05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0, 05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie šiuo atveju sudaro 45, 50 Lt ( ( (500 Lt * 0, 05 proc.) / 100 proc.) * 182 dienos = 45, 50 Lt). Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 900 Lt delspinigių tenkinamas iš dalies, priteisiant iš atsakovės 45, 50 Lt delspinigių sumą.

9Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovės procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (545, 50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. vasario 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 54 Lt žyminio mokesčio (2014 m. vasario 27 d. sąskaitos išrašo kopija). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (39 procentai patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 79 straipsniu ir 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteisiama 21, 06 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės D. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaune, naudai 545, 50 Lt (penkių šimtų keturiasdešimt penkių litų ir 50 centų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. vasario 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21, 06 Lt (dvidešimt vieną litą ir 6 centus) bylinėjimosi išlaidų.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai