Byla 2A-703-159/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovei R. P., jos atstovui advokatui Valdui Andrijauskui, atsakovei R. N., jos atstovui advokatui Raimondui Kivyliui, viešame kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. N. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-180-164/2009 pagal ieškovės R. P. patikslintą ieškinį atsakovams R. N., I. N., R. N., T. N. ir trečiajam asmeniui Šilutės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl savininko teisių gynimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė R. P. 2008 m. lapkričio 17 d. teismui pateikė ieškinį dėl savininko teisių gynimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, 2009 m. sausio 9 d. pateikė patikslintą ieškinį. Juo teismą prašė iškeldinti atsakovus R. N., a. k. ( - ) I. N., a. k. ( - ) R. N., ( - ) ir T. N., ( - ), iš 44,78 kv. m bendro ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir namo priklausinių bei prie šių statinių esančio 0,1364 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančių ( - ); priteisti jai iš atsakovės R. P. 19 550 Lt padarytos žalos atlyginimą už savavališką gyvenamojo namo priklausinio – kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nugriovimą, 20 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2007 m. spalio 25 d. sprendimu patenkino jos ieškinį ir pripažino galiojančia tarp R. P. ir R. N. 2006 m. kovo 19 d. sudarytą 44,78 kv. m ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), su namo priklausiniais bei prie šių statinių esančiu 0,1364 ha ploto žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią R. N. įsipareigojo už 75 00 Lt parduoti šį turtą R. P., o R. P. įsipareigojo nupirkti šį turtą iš R. N. Šilutės rajono apylinkės teismo 2007 m. spalio 25 d. sprendimas yra įsiteisėjęs. VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale ieškovė R. P. įregistravo nuosavybės teises į 0,1364 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 44,78 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ir namo priklausinius, adresu ( - ). 2008 m. spalio 1 d. atsakovei R. N. išsiuntė raštišką pranešimą, kuriame nurodė iki 2008 m. lapkričio 1 d. išsikeldinti iš ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausančių statinių, adresu ( - ), tačiau atsakovė nepripažįsta įsiteisėjusio teismo sprendimo, atsisako geruoju išsikelti iš ieškovei nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir žemės sklypo. Atsakovė, nepripažindama įsiteisėjusio teismo sprendimo ir geranoriškai neatlaisvindama patalpų ir galbūt kerštaudama už prarastą nuosavybę, savavališkai nugriovė gyvenamojo namo, esančio ( - ), priklausinį – kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ). Savavališkai nugriauto pastato – kiemo rūsio atstatymo darbų kaštai, pagal 2008 m. lapkričio 4 d. UAB „Remstada“ sudarytą kiemo rūsio atstatymo darbų lokalinę sąmatą, sudaro 19 550 Lt. Atsakovė privalo ieškovei atlyginti 19 550 Lt žalą už savavališkai nugriautą kiemo rūsį (b. l. 3–5, 53–55).

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį patenkino.

5Iškeldino atsakovus R. N., a. k. ( - ) I. N., a. k. ( - ) R. N., gim. ( - ) ir T. N., gim. ( - ), iš 44,78 kv. m bendro ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir namo priklausinių bei prie šių statinių esančio 0,1364 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresu ( - ) (buvo ( - )), nuosavybės teise priklausančių R. P., nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

6Priteisė iš atsakovės R. N. R. P. 19 550 Lt padarytos žalos atlyginimą už savavališkai nugriautą kiemo rūsį, priklausantį nuosavybės teise R. P.

7Priteisė solidariai iš atsakovų R. N. ir I. N. 586,50 Lt žyminį mokestį ir 19,60 Lt pašto išlaidų, iš viso 606,01 Lt, į valstybės biudžetą ir 3 000 Lt R. P. turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

8Teismas, sprendime nustatęs, kad pastatas gyvenamasis namas su priklausiniais ir žemės sklypas, adresu ( - ), VĮ Registrų centre įregistruotas nuosavybės teise R. P. vardu pagal 2006 m. kovo 19 d. pirkimo–pardavimo sutartį, įvertinęs apylinkės teismo 2007 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. 2-627-204-2007, apygardos teismo 2008 m. kovo 6 d. nutartį Nr. 2A-114-123/2008 ir 2008 m. rugsėjo 15 d. Aukščiausiojo Teismo nutartį Nr. 3K-3-416/2008, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso pastatas – gyvenamas namas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – tvartas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – sandėlis, unikalus Nr. ( - ), pastatas – kiemo rūsys, unikalus Nr. ( - ), pastatai –(3 vnt.), unikalūs Nr. ( - ), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas – 0,1364 ha, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), kad ieškovė, turėdama nuosavybės teises į gyvenamąjį pastatą, turi teisę savo nuožiūra naudoti, valdyti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, kad atsakovė piktybiškai nevykdo savo pareigos teisėtam savininkui perduoti turtą, trukdo ieškovei įgyvendinti savo teises, siekiant atsiimti savo turtą, sprendime padarė išvadą, kad atsakovai turi būti iškeldinti iš pastato – gyvenamojo namo, nes atsakovų R. N., I. N., R. N., T. N. faktinė gyvenamoji vieta yra ( - ), todėl nepilnamečiai vaikai nebus palikti be gyvenamojo būsto. Atsakovė yra kalta savavališkai nugriovusi kiemo rūsį, todėl privalo atlyginti ieškovei nuostolius.

9Teismas nepatenkino atsakovės ir jos atstovo adv. R. Kivyliaus prašymo dėl bylos sustabdymo, nes bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Teismas neturėjo realaus pagrindo abejoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutinio sprendimo teisėtumu. Atsakovės prašymo nagrinėjimas Europos Žmogaus Teisių Teisme iš esmės nėra pradėtas. Šios bylos išnagrinėjimas prieš Europos Žmogaus Teisių Teismui priimant sprendimą neužkirs kelio atsakovei ginti savo teises pasinaudojant CPK numatytu proceso atnaujinimo institutu (b. l. 68–70).

10Apeliaciniu skundu atsakovė R. N. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 4 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-180-164/2009 ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad iš bylos duomenų žinoma, kad atsakovės R. N. pareiškimas dėl neteisėtų nacionalinių teismų sprendimų nagrinėjimo yra priimtas nagrinėti Europos Žmogaus Teisių Teisme, ir tai, kad pareiškimas nepradėtas nagrinėti iš esmės, neturi lemiamos reikšmės prašymui sustabdyti bylą. Europos Žmogaus Teisių Teismui pripažinus, kad Lietuvos Respublikos teismų sprendimai civilinėse bylose prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, yra vienas iš pagrindų atnaujinti teismo procesą (CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Europos Žmogaus Teisių Teismui priėmus Lietuvai nepalankų sprendimą, šios bylos nagrinėjimas turės būti atnaujintas. Atnaujinus teismo procesą ir preliminariąją sutartį pripažinus preliminariąja, o ne pirkimo–pardavimo sutartimi, būtų nutraukta preliminarioji sutartis. Tokiu atveju ginčijamas teismo sprendimas būtų pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu, o tai nėra ekonomiškiau ir greičiau nei bylos sustabdymas. Teismas neteisingai aiškino ir taikė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, minimus principus pažeidė, nes iš esmės išnagrinėjo bylą ir priėmė nepagrįstą sprendimą.

11Atsakovė R. N. bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad nepripažįsta nacionalinių teismų sprendimų, nes jie nepagrįsti, priimti pažeidus galiojančias nacionalinės teisės normas ir nesivadovaujant pripažinta teismų praktika, pažeidžia žmogaus konstitucines teises, įtvirtinančias nuosavybės neliečiamumo principus. Bylos išnagrinėti tinkamai ir teisingai neįmanoma, kol nėra Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo. Teismas pažeidė CPK 8 straipsnyje įtvirtintą principą tinkamai išnagrinėti bylą, nes neatsižvelgė į atsakovės argumentus ir nesustabdė bylos.

12Teismas nepagrįstai iš atsakovės ieškovei priteisė 19 550 Lt žalos atlyginimą už savavališką kiemo rūsio nugriovimą. Priteisdamas 19 550 Lt žalos atlyginimą teismas privalėjo įvertinti visas būtinas sąlygas civilinei atsakomybei atsirasti, tarp jų ir atsakovės neteisėtus veiksmus. Ieškovė į bylą nepateikė įrodymų, kad atsakovė padarė neteisėtus veiksmus ir kad būtent atsakovė kiemo rūsį nugriovė. Statybos inspekcija atsakovės nenubaudė už savavališkus veiksmus, todėl atsakovės kaltės nėra, nesant kaltės negali atsirasti civilinė atsakomybė. Priimdamas sprendimą dėl 19 550 Lt padarytos žalos atlyginimo teismas rėmėsi ieškovės pateikta lokaline sąmata, iš jos matyti, kad kiemo rūsio atstatymas kainuotų 19 550 Lt, tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad VĮ Registrų centro pateiktoje pažymoje kiemo rūsys įvertintas 800 Lt. Ieškovės pateikta lokalinė sąmata negali nuginčyti VĮ Registrų centro pažymos. Teismas, priimdamas sprendimą dėl 19 550 Lt padarytos žalos atlyginimo neatsižvelgė į tai, kad byloje nepateikta duomenų apie tai, koks buvo kiemo rūsys, netaikytas nusidėvėjimo procentas ir nenustatyta likutinė vertė, nepateikta statinio inventorinė byla, todėl neįmanoma nustatyti, koks statinys buvo ir koks rūsys turėtų būti atstatytas. Dėl to teismas negalėjo remtis lokaline sąmata kaip įrodymu, patvirtinančiu žalos dydį. Tik įsitikinęs, kad ieškovei padaryta turtinė žala, teismas iš atsakovės ieškovei galėjo priteisti tik tikrąją žuvusiojo turto vertę, buvusią turto įsigijimo metu. Ieškovė be teisėto pagrindo nesąžiningai praturtėtų atsakovės sąskaita, nes ieškovės pateiktas žalos dydžio skaičiavimas pagrįstas lokaline sąmata, įrodančia naujo statinio pastatymą (b. l. 72–73).

13Ieškovė R. P. atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad atsakovė R. N. ne tik nepripažįsta nacionalinių teismų sprendimų, tačiau neketino ir neketina geruoju išsikelti iš ginčo patalpų. Nors atsakovė ir nepripažino savo kaltės dėl kiemo rūsio nugriovimo, tačiau pirmosios instancijos teisme ji patvirtino nugriovusi kiemo rūsį. Atsakovės veiksmų neteisėtumą įrodo savivaldybės pažyma, kad nustatyta tvarka leidimo griauti statinius išduota nebuvo. Į bylą pateikta lokalinė sąmata patvirtina, kiek ir kokie rūsio atstatymo darbai kainuos ir kokie bus darbų bei atstatymo darbams sunaudojamų medžiagų kiekiai (b. l. 79–80).

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Nustatyta, kad atsakovė R. N. ir jos atstovas adv. R. Kivylius tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismo prašė sustabdyti bylą, nes atsakovė R. N. nepripažįsta nacionalinių teismų sprendimų, kad atsakovės R. N. pareiškimas dėl neteisėtų nacionalinių teismų sprendimų nagrinėjimo yra priimtas nagrinėti Europos Žmogaus Teisių Teisme ir kad Europos Žmogaus Teisių Teismui pripažinus, jog Lietuvos Respublikos teismų sprendimai civilinėje byloje prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, tai būtų bylos proceso atnaujinimo pagrindas ir tuo pagrindu atnaujinus bylos procesą, ginčijamas teismo sprendimas būtų pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu, atmetus prašymą dėl bylos sustabdymo buvo pažeistas bylos išnagrinėjimo ekonomiškumo principas.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo realaus pagrindo abejoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutinio sprendimo teisėtumu, todėl nenustatęs aplinkybių dėl privalomojo bylos sustabdymo, pagrįstai nepatenkino atsakovės R. N. ir jos atstovo adv. R. Kivyliaus prašymo dėl bylos sustabdymo. Teisėjų kolegijai taip pat nėra pagrindo patenkinti prašymą dėl bylos sustabdymo, nes CPK 163 straipsnis nenumato privalomojo bylos sustabdymo, kai paduodamas pareiškimas Europos Žmogaus Teisių Teismui ir kai Europos Žmogaus Teisių Teismas priima nagrinėti prašymus dėl neteisėtų nacionalinių teismų sprendimų (b. l. 31–42). Nei pirmosios instancijos teismas, nei teisėjų kolegija negali numatyti, ar Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažins, kad šioje išnagrinėtoje civilinėje byloje Lietuvos Respublikos teismų priimti sprendimai prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos papildomiems protokolams, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, todėl teisėjų kolegija sutinka su bylą nagrinėjusio teismo sprendime padaryta išvada, kad Europos Žmogaus Teisių Teismui pripažinus, kad Lietuvos Respublikos teismų priimti šioje byloje sprendimai prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, atsakovei nebus užkirstas kelias pasinaudoti CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu bylos proceso atnaujinimo institutu.

17Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendime nustatė, kad pastatas gyvenamasis namas su priklausiniais ir žemės sklypas, adresu ( - ), VĮ Registrų centre įregistruotas nuosavybės teise R. P. vardu pagal 2006 m. kovo 19 d. pirkimo–pardavimo sutartį, įvertino apylinkės teismo 2007 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. 2-627-204-2007, apygardos teismo 2008 m. kovo 6 d. nutartį Nr. 2A-114-123/2008 ir 2008 m. rugsėjo 15 d. Aukščiausiojo Teismo nutartį Nr. 3K-3-416/2008 ir tai, kad minimas gyvenamasis namas su priklausiniais priklauso ieškovei R. P. nuosavybės teise (b. l. 7–13).

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjusiam teismui buvo pagrindas iškeldinti atsakovus iš gyvenamojo namo ir jo priklausinių, esančių ( - ), nes atsakovė piktybiškai nevykdo savo pareigos teisėtam savininkui perduoti turtą. Ieškovė R. P., būdama teisėta ginčo gyvenamojo namo su priklausiniais savininke, turi teisę išreikalauti nekilnojamuosius daiktus iš atsakovės R. N. neteisėto valdymo ir turi teisę minimus daiktus savo nuožiūra naudoti, valdyti ir jais disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 d., 4.95 straipsnis).

19Esant šiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria atsakovai iškeldinti iš ieškovei nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir jo priklausinių, adresu ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos (CPK 326 straipsnio 1 dalies l punktas).

20Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės apeliaciniame skunde nurodytu teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą dėl 19 550 Lt padarytos žalos atlyginimo, negalėjo remtis tik ieškovės pateikta lokaline sąmata kaip įrodymu, patvirtinančiu žalos dydį, nes pateikta lokalinė sąmata tik patvirtina, kiek ir kokie rūsio atstatymo darbai kainuos ir kokie bus darbų bei atstatymo darbams sunaudojamų medžiagų kiekiai (b. l. 21). Teisėjų kolegija taip pat sutinka su atsakovės apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais, kad į bylą apskritai nepateikta duomenų apie tai, koks buvo kiemo rūsys, nenustatyta, kokia buvo tikroji nugriauto kiemo rūsio likutinė vertė ieškovės šio statinio įsigijimo metu, taip pat nenustatyta, koks rūsys turėtų būti atstatytas ir kad ieškovė turėtų teisę reikalauti, kad atsakovė jai atlygintų tikrąją žuvusiojo turto įsigijimo metu buvusią vertę ir tik nustačius atsakovės kaltę. Bylą nagrinėjęs teismas sprendime tik konstatavo, kad pagal ieškovės nurodymą, kad jai žala padaryta dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, ir remdamasis rašytais raštais iš atsakovės ieškovei priteisė atlyginti 19 550 Lt padarytą žalą, tačiau apskritai neįvertino VĮ Registro centro pažymoje esančių duomenų, kad pastatas – kiemo rūsys, unikalus Nr. ( - ), buvo pastatytas 1963 metais, kad jis yra 70 proc. nusidėvėjęs, kad jo statybos vertė 9 600 Lt (b. l. 8, 14–17).

21Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegijai yra pagrindas konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas, sprendimu priteisęs iš atsakovės ieškovei 19 550 Lt žalai atlyginti už kiemo rūsio nugriovimą, iki galo neišsiaiškino teisinę reikšmę turinčių aplinkybių, neįvertino visų į bylą pateiktų įrodymų, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria iš atsakovės R. N. R. P. priteista 19 550 Lt už padarytos žalos atlyginimo už savavališkai nugriautą kiemo rūsį, priklausantį nuosavybės teise R. P., panaikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

22Nustatyta, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovei R. P. buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo (b. l. 26). Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 4 d. sprendimu, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų R. N. ir I. N. solidariai priteista 586,50 Lt žyminio mokesčio ir 19,60 Lt pašto išlaidų, iš viso 606,01 Lt, į valstybės biudžetą. Panaikinus minimo teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovės R. N. ieškovei R. P. priteista 19 550 Lt žalai atlyginti, panaikintina ir teismo sprendimo dalis, kuria iš atsakovų R. N. ir I. N. solidariai priteista 586,50 Lt žyminio mokesčio ir 19,60 Lt pašto išlaidų, iš viso 606,01 Lt, į valstybės biudžetą, ir šiuo teismo sprendimu priteistos R. P. 3 000 Lt turėtos išlaidos už advokato suteiktą teisinę pagalbą sumažintinos iki 1 500 Lt, atsižvelgus į tai, kad bylos dalis dėl 19 550 Lt padarytos žalos atlyginimo bus nagrinėjama iš naujo ir priklausomai nuo patenkinto ar atmesto ieškinio reikalavimo ieškovei bus iki galo atlygintos jos patirtos išlaidos už advokato suteiktą teisinę pagalbą.

23Nustatyta, kad advokatas V. Andrijauskas atstovavo ieškovės R. P. interesams apeliacinės instancijos teisme pagal 2009 m. rugpjūčio 25 d. sutartį. Pagal 2009 m. liepos 31 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 510427 R. P. sumokėjo adv. V. Andrijauskui 1000 Lt. Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, R. P. iš R. N. ir I. N. priteistina po 250 Lt turėtų išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme (b. l. 116–117).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 4 d. sprendimo dalis, kuriomis iš atsakovės R. N. R. P. priteista 19 550 Lt padarytos žalos atlyginimo už savavališkai nugriautą kiemo rūsį, priklausantį nuosavybės teise R. P., iš atsakovų R. N. ir I. N. solidariai priteista 586,50 Lt žyminio mokesčio ir 19,60 Lt pašto išlaidų, iš viso 606,01 Lt, į valstybės biudžetą ir 3 000 Lt turėtų išlaidų už advokato suteiktą pagalbą, panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Priteisti iš atsakovų R. N. ir I. N. po 750 Lt R. P. turėtų išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą.

26Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 4 d. sprendimo dalį, kuria atsakovai R. N., a. k. ( - ) I. N., a. k. ( - ) R. N., ( - )ir T. N., ( - ), iškeldinti iš 44,78 kv. m bendro ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir namo priklausinių bei prie šių statinių esančio 0,1364 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresu ( - ) (buvo ( - )), nuosavybės teise priklausančių R. P., nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos, palikti nepakeistą.

27Priteisti R. P. iš R. N. ir I. N. po 250 Lt turėtų išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė R. P. 2008 m. lapkričio 17 d. teismui pateikė ieškinį dėl... 4. Šilutės rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį... 5. Iškeldino atsakovus R. N., a. k. ( - ) I. N., a. k. ( - ) R. N.,... 6. Priteisė iš atsakovės R. N. R. P. 19 550 Lt padarytos žalos atlyginimą už... 7. Priteisė solidariai iš atsakovų R. N. ir I. N. 586,50 Lt žyminį mokestį... 8. Teismas, sprendime nustatęs, kad pastatas gyvenamasis namas su priklausiniais... 9. Teismas nepatenkino atsakovės ir jos atstovo adv. R. Kivyliaus prašymo dėl... 10. Apeliaciniu skundu atsakovė R. N. prašo panaikinti Šilutės rajono... 11. Atsakovė R. N. bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad nepripažįsta... 12. Teismas nepagrįstai iš atsakovės ieškovei priteisė 19 550 Lt žalos... 13. Ieškovė R. P. atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo Šilutės... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. ... 15. Nustatyta, kad atsakovė R. N. ir jos atstovas adv. R. Kivylius tiek pirmosios... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo... 17. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendime nustatė, kad pastatas... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjusiam teismui buvo pagrindas... 19. Esant šiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės apeliaciniame skunde nurodytu... 21. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegijai yra pagrindas... 22. Nustatyta, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 2 d.... 23. Nustatyta, kad advokatas V. Andrijauskas atstovavo ieškovės R. P. interesams... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 25. Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 4 d. sprendimo dalis,... 26. Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 4 d. sprendimo dalį, kuria... 27. Priteisti R. P. iš R. N. ir I. N. po 250 Lt turėtų išlaidų už advokato...