Byla 1S-118

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Ražinskaitė, sekretoriaujant Gabrielei Samaškienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, gynėjai Loretai Guižauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo T. V. skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutarties dalies, kuria kaltinamajam T. V. suėmimo terminas pratęstas trims mėnesiams nuo 2005 m. birželio 10 d.

2Teisėja

Nustatė

3T. V. kaltinamas tuo, kad padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 249 str. 1 d., 178 str. 3 d.; 249 str. 1 d., 178 str. 3 d. ir 302 str. 1 d.; 249 str. 1 d., 178 str. 3 d. ir 187 str. 3 d.; 249 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 178 str. 3 d.; 249 str. 1 d. ir 189 str. 2 d. T. V. kaltinamas dalyvavęs nusikalstamo susivienijimo, įkurto sunkiems nusikaltimams daryti, veikloje ir dalyvavęs šio nusikalstamo susivienijimo daromuose sunkiuose nusikaltimuose, o būtent: 2001 m. pavasarį, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Trakuose D. S., pravarde ,,XXX”, bendrai nusikalstamai veiklai suvienijęs T. V., pravarde „XXX”, ir A. V., pravardėmis „XXX”, „XXX”, kuriuos siejo pastovūs tarpusavio ryšiai bei vaidmenų ir užduočių pasiskirstymas, sukūrė nusikalstamą susivienijimą daryti sunkius nusikaltimus – grobti didelės vertės svetimą turtą, asmenų dokumentus, įgyti nusikalstamu būdu gautą didelės vertės turtą ir daryti kitus nusikaltimus. 2002 m. vasarą D. S. į šio nusikalstamo susivienijimo veiklą įtraukė V. Š. (V. Š. ), pravarde „XXX”, D. S. nurodymu T. V. ir A. V. 2003 m. pavasario viduryje į minėto nusikalstamo susivienijimo veiklą įtraukė S. A. , o 2003 m. lapkričio pabaigoje – V.P., pravarde ,,XXX”. D. S. paskirstė nusikalstamo susivienijimo nariams vaidmenis: nurodė T. V., A. V. automobilių vagysčių padarymui įgyti įrankius bei priemones, patalpas pagrobtų automobilių slėpimui, surasti tinkamus pagrobti automobilius, įtraukti į nusikalstamo susivienijimo veiklą kitus asmenis, detalizuoti nusikalstamų veikų planus ir vadovauti kitiems nusikalstamo susivienijimo nariams darant vagystes. Taip pat D. S., paskirstydamas nusikalstamo susivienijimo nariams vaidmenis, nurodė: automobilių vagysčių metu A. V. prasukti, atrakinti vagiamų automobilių spyneles, užvesti vagiamus automobilius, juos vairuoti iš nusikaltimo vietų; T. V. stebėti aplinką, per raciją klausytis policijos radijo ryšio eteriu perduodamų pranešimų ir taip išvengti galimo nusikalstamo susivienijimo narių sulaikymo, tempti, lydėti pagrobtus automobilius; T. V., A. V. tikrojoje ūkinėje bendrijoje ,,Silka”, esančioje (duomenys neskelbtini), pagal pagrobtų automobilių spyneles pasigaminti raktus, skirtus atrakinti ir užvesti vagiamus automobilius, surasti asmenis, galinčius perkoduoti vogtų automobilių prietaisų skydelius, kompiuterius, įgyti pagrobtus automobilius; V. Š. ir ne nusikalstamo susivienijimo nariui R. U. vogtuose automobiliuose padaryti techninius pakeitimus, siekiant paslėpti nusikalstamų veikų pėdsakus ir pašalinti kliūtis realizuoti pavogtus automobilius. Konkrečios T. V. ir bendrininkų veikos, kurių padarymu jie kaltinami, detaliai nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartyje, nagrinėjant ankstesnius T. V. ir A. V. skundus dėl kardomosios priemonės suėmimo pratęsimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 31 d. nutartimi T. V. (ir kitam kaltinamajam) suėmimo terminą pratęsė trims mėnesiams, skaičiuojant nuo 2005 m. birželio 10 d. Teismas nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog T. V. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas. Ilgą laiką organizuotai daryti nusikaltimai yra sunkūs ir labai sunkūs, pavojingi visuomenei, pats kaltinamasis anksčiau vieną kartą teistas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, yra pagrindas manyti, jog būdamas laisvėje kaltinamasis gali daryti naujus nusikaltimus. Be to, įvertinus, jog teisminis nagrinėjimas byloje tik pradėtas, kiti įrodymai netirti, dar ne visi kaltinamieji apklausti, neišklausyti nukentėjusiųjų parodymai, yra pagrindas manyti, kad T. V. gali daryti poveikį asmenims, žinantiems reikšmingų aplinkybių apie padarytus nusikaltimus.

5Kaltinamasis T. V. skundu prašo nutartį panaikinti. Nurodo, jog nepagrįstas teismo spėjimas, kad jis darys naujus nusikaltimus, remiantis tuo, jog jis vieną kartą teistas ir dalyvavo nusikalstamo susivienijimo veikloje. Teismas, neištyręs byloje surinktų įrodymų, negali daryti išankstinių išvadų dėl jo kaltumo. Todėl išvada, kad jis padarė inkriminuotas nusikalstamas veikas, yra išankstinė ir nepagrįsta objektyviu įrodymų tyrimu teisme. Teismas net nenagrinėjęs bylos išreiškė išankstinę nuomonę dėl jo kaltumo. Be to, kaltinamasis mano, kad suėmimo pagrindas, jog jis trukdys procesui, yra nepagrįstas. BPK 122 str. 3 d. nurodytas aplinkybių sąrašas, kada yra pagrįstas manymas, kad įtariamasis trukdys procesui, yra išsamus. Abstraktus manymas apie galimą poveikį, kitokius veiksmus negali būti laikomas faktiniais duomenimis, įrodančiais, kad bus trukdoma procesui. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai visomis įmanomomis priemonėmis užfiksavo įrodymus, kitus įtariamuosius apklausė ikiteisminio tyrimo teisėjas, todėl atsisakymas duoti parodymus ar bandymas juos pakeisti bus vertinamas kaip trukdymas nustatyti byloje tiesą. Be to, nepagrįstas teismo manymas, kad kaltinamasis gali bandyti paveikti asmenis, galinčius parodyti reikšmingų aplinkybių, kadangi visas jiems žinomas aplinkybes jie nurodė ikiteisminio tyrimo metu, jų parodymai užfiksuoti. T. V. turi šeimą, nuolatinę gyvenamąją vietą, darbą, todėl mano, kad jam gali būti taikomos švelnesnės kardomosios priemonės.

6Teismo posėdyje prokurorė prašo suimtojo skundą atmesti, gynėja prašo skundą tenkinti.

7Suimtojo T. V. skundas atmetamas.

8BPK 122 str. detaliai nurodyta, kada suėmimas kaip kardomoji priemonė gali būti skiriamas. Skiriant T. V. 2004-03-10 suėmimą bei vėliau jį pratęsiant, įstatymas nepažeistas.

9T. V. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartį dėl jam paskirtos kardomosios priemonės suėmimo termino pratęsimo skundžia, nurodydamas iš esmės tuos pačius argumentus, dėl kurių aukštesnysis teismas jau pasisakė, nagrinėdamas jo skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 9 d. nutarties, kuria taip pat T. V. pratęstas suėmimo terminas.

10Suėmimas T. V. pratęstas BPK 122 str. 1 d. 2 ir 3 p. numatytais pagrindais.

11T. V. inkriminuoti nusikaltimai priskiriami prie sunkių ir labai sunkių (BK 11 str. 5, 6 d.), už juos pagal galiojančius įstatymus numatytos ilgalaikės laisvės atėmimo bausmės, todėl suėmimas kaip kardomoji priemonė jam galėjo būti paskirtas (BPK 122 str. 8 d.).

12Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 242 str. nuostatas

13I instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo tiesiogiai ištirti bylos įrodymus, t. y. apklausti kaltinamuosius, nukentėjusiuosius, liudytojus ir t. t. nepriklausomai nuo to, jog jie apklausti ikiteisminio tyrimo metu. Išimtis numato įstatymas.

14Baudžiamoji byla tik pradėta nagrinėti teisme, dar ne visi kaltinamieji apklausti, parodymus turės duoti nukentėjusieji, liudytojai. Dėl to, įvertinus nusikaltimų pobūdį, konkrečias bylos aplinkybes, kaltinamojo pasirinktą gynybos būdą, yra pavojus, kad proceso dalyviams gali būti daroma įtaka siekiant, jog šie pakeistų kaltinamiesiems nepalankius parodymus. Taigi, teismas turėjo pakankamą pagrindą manyti, jog būdamas laisvėje kaltinamasis gali bandyti paveikti proceso dalyvius ir taip trukdyti procesui.

15T. V. kaltinamas dalyvavęs nusikalstamame susivienijime ir padaręs netoli dvidešimties sunkių nusikaltimų. Atsižvelgus į nusikalstamų veikų, kuriomis kaltinamas, mastą ir trukmę, jo labai aktyvų vaidmenį, galima pagrįstai teigti esant skundžiamoje nutartyje įrašytą kitą suėmimo pagrindą, kad kaltinamasis būdamas laisvėje gali toliau daryti BPK 122 str. 4 d. nurodytus nusikaltimus.

16Be to, ta aplinkybė, jog T. V. anksčiau teistas, irgi leidžia manyti apie šio suėmimo pagrindo realumą.

17Skunde nurodytos aplinkybės, kad kaltinamasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, šeimą, darbą ir pan., turi reikšmės suėmimo skyrimui bei pratęsimui, tačiau negali paneigti realiai esančių suėmimo pratęsimo pagrindų arba būti pakankamos griežčiausiai kardomajai priemonei panaikinti. Negalima neatkreipti dėmesio, jog šios aplinkybės objektyviai buvo ir seniau, tačiau tyrimo institucija turėjo pagrindą įtarti suimtąjį nusikalstama veika.

18Byloje pakanka teisėtais būdais gautų duomenų, leidžiančių manyti, kad T. V. gali būti padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas veikas (BPK 125 str.). Duomenų vertinimas yra ne šio teismo posėdžio uždavinys, tai bus padaryta I instancijos teismo teisiamajame posėdyje, nagrinėjant baudžiamąją bylą.

19Nepagrįstas kaltinamojo skundo argumentas, jog teismas iš anksto preziumavo kaltinamojo kaltę.

20BPK 121 str. 2 d. nuostatos numato, jog kardomosios priemonės gali būti skiriamos tik tuo atveju, kai yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad įtariamasis padarė nusikalstamą veiką. Tai reiškia, jog byloje turi būti tokių duomenų, tačiau jie pratęsiant suėmimą negali būti vertinami kaltės įrodytumo aspektu. Teismas skundžiamoje nutartyje dėl suimtojo kaltės nepasisakė.

21Iš išdėstytų motyvų daroma išvada, jog T. V. suėmimas pratęstas pagrįstai. Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos (BPK 121 str.) nepažeistos.

22Kaltinamasis pageidavo, jog skundo nagrinėjimas būtų atidėtas, kadangi jo gynėja advokatė L. Latvėnienė atostogauja.

23BPK 130 str. nuostatos numato, jog aukštesniojo teismo teisėjas privalo išnagrinėti skundą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo gavimo, tačiau gynėjo neatvykimas į aukštesniojo teismo posėdį netrukdo išnagrinėti skundą. Šiuo atveju suimtojo teisės nepažeistos, nes posėdyje dalyvauja teismo paskirtas kitas gynėjas.

24T. V. skunde prašo suėmimą panaikinti ir skirti švelnesnę kardomąją priemonę.

25Toks prašymas negali būti patenkintas. Pratęstu suėmimu siekiama užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese, netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme, nuosprendžio įvykdymą, taip pat užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Švelnesne kardomąja priemone negalima pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų.

26Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 130 str.,

Nutarė

27suimtojo T. V. skundą atmesti.

28Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. Teisėja... 3. T. V. kaltinamas tuo, kad padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 31 d. nutartimi T. V. (ir kitam... 5. Kaltinamasis T. V. skundu prašo nutartį panaikinti. Nurodo, jog nepagrįstas... 6. Teismo posėdyje prokurorė prašo suimtojo skundą atmesti, gynėja prašo... 7. Suimtojo T. V. skundas atmetamas.... 8. BPK 122 str. detaliai nurodyta, kada suėmimas kaip kardomoji priemonė gali... 9. T. V. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartį dėl jam... 10. Suėmimas T. V. pratęstas BPK 122 str. 1 d. 2 ir 3 p. numatytais pagrindais.... 11. T. V. inkriminuoti nusikaltimai priskiriami prie sunkių ir labai sunkių (BK... 12. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 242 str.... 13. I instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo tiesiogiai ištirti bylos... 14. Baudžiamoji byla tik pradėta nagrinėti teisme, dar ne visi kaltinamieji... 15. T. V. kaltinamas dalyvavęs nusikalstamame susivienijime ir padaręs netoli... 16. Be to, ta aplinkybė, jog T. V. anksčiau teistas, irgi leidžia manyti apie... 17. Skunde nurodytos aplinkybės, kad kaltinamasis turi nuolatinę gyvenamąją... 18. Byloje pakanka teisėtais būdais gautų duomenų, leidžiančių manyti, kad... 19. Nepagrįstas kaltinamojo skundo argumentas, jog teismas iš anksto preziumavo... 20. BPK 121 str. 2 d. nuostatos numato, jog kardomosios priemonės gali būti... 21. Iš išdėstytų motyvų daroma išvada, jog T. V. suėmimas pratęstas... 22. Kaltinamasis pageidavo, jog skundo nagrinėjimas būtų atidėtas, kadangi jo... 23. BPK 130 str. nuostatos numato, jog aukštesniojo teismo teisėjas privalo... 24. T. V. skunde prašo suėmimą panaikinti ir skirti švelnesnę kardomąją... 25. Toks prašymas negali būti patenkintas. Pratęstu suėmimu siekiama... 26. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 130 str.,... 27. suimtojo T. V. skundą atmesti.... 28. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama....