Byla 2-990-750/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, sekretoriaujant Eglei Ignotaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui J. L. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 980 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas pakeitė pavadinimą iš SMScredit“ į dabartinį –„4finance“. 2010-06-28 tarp ieškovės sudarė su atsakovu paskolos sutartį pagal tuo metu UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas ir suteikė jam 350 Lt paskolą trisdešimčiai dienų, nustatant, kad paskola turi būti grąžinta iki 2010-07-28. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir palūkanų, todėl vadovaujantis šalių sudarytos sutarties 10.2 p., nuo 2010-07-29 buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Delspinigiai, paskaičiuoti už 180 dienų, sudaro 630 Lt. Atsakovas prievolės neįvykdė iki šiol.

3Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovui procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos, ieškovė UAB „4finance“ (tuo metu - UAB „SMScredit.lt“) 2010-06-28 sudarė su atsakovu paskolos sutartį pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas ir suteikė jam 350 Lt paskolą trisdešimčiai dienų, nustatant, kad paskola turi būti grąžinta iki 2010-07-28 (b. l. 5-9). Be to, šalių sudarytos sutarties 10.2 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė prievolės, t. y. negrąžino paskolos, todėl vadovaujantis minėtu šalių sudarytos sutarties 10.2 p., nuo 2010-07-29 buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Mokėtini delspinigiai, kurie paskaičiuoti už 180 dienų, sudaro 630 Lt (b. l. 12).

6Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą, pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 str.). Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Jos turėtų tik kompensuoti ieškovei nuostolius už laiku neatgautus pinigus. Paskolos sutartyje šalys numatė 1 proc. netesybų. Tokių didelių nuostolių ieškovė nepagrindė jokiais įrodymais. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli. Teismas turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdamas aiškiai per didelių delspinigių. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-503/2007). Paskolos sutartyje numatytas delspinigių dydis (1 proc. už dieną) yra aiškiai per didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą ieškovei leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką net 0,2 proc. delspinigiai yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d., 2005 m. birželio 6 d., 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-1070/2003; Nr. 3K-3-316/2005; Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai, atsižvelgiant į sutarties šalių santykių pobūdį, kai viena šalis yra juridinis asmuo, kita – fizinis asmuo, pažeidžia minėtus teisės principus, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies – delspinigiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., sumažintini iki 0,05 proc. nuo negrąžintos sumos per dieną, kaip atitinkantys minimalius įstatyminius nuostolius, t.y. nuo 630 Lt iki 31,50 Lt. Atsakovas prievolės ieškovei neįvykdė iki šiol.

7Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš atsakovo priteistina 350 Lt skola ir 31,50 Lt delspinigių ieškovės naudai (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

8Taip pat iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

9Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 50 Lt žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

10Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str.- 270 str.,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš J. L., asmens kodas ( - ) 350 Lt skolos, 31,50 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 381,50 Lt sumą nuo 2012-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

13Kitą ieškinio dalį atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai