Byla 2YT-5295-887/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Agnė Petkevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „S. Antanavičius ir Ko“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Sauliui Virbickui, Valstybinei mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui, BUAB „MFT Norveda“, Friedrich Wolfarth GmbH&CO.KG dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja UAB „S. Antanavičius ir Ko“ pateikė skundą dėl antstolio Sauliaus Virbicko procesinių veiksmų, kuriuo prašo įvykdytas varžytynes pripažinti negaliojančiomis. Nurodo, kad antstolis areštavo pareiškėjui priklausantį turtą 7/50 dalis negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso, unikalus Nr. ( - ), ( - ). Turtą įkainojo 4 900,00 Eur suma. Pareiškėja, dėl vertinimo 2017 m. lapkričio 30 d. pateikė antstoliui prieštaravimus, tačiau turtas nebuvo perkainotas ir 2018 m. gegužės 24 d. parduotas varžytynėse. Kadangi nekilnojamojo turto vertė nustatyta nesilaikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681, 682, 718 straipsniuose, 722 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, todėl varžytynės, kuriose turtas parduotas pripažintinos negaliojančiomis.

5Antstolis Saulius Virbickas 2018 m. birželio 20 d. Patvarkymu Nr. S-18-4327 atsisakė skundą tenkinti. Nurodė, kad pareiškėja nenurodė 2017 m. lapkričio 16 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. Patvarkymų apskundimo termino praleidimo priežasčių, todėl antstolis skundo padavimo termino neatnaujina. Taip pat nurodė, kad varžytynės vyko įstatymų nustatyta tvarka ir pripažinti jas negaliojančiomis nėra pagrindo.

6Suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, BUAB „MFT Norveda“, Friedrich Wolfarth GmbH&CO.KG atsiliepimų į skundą nepateikė.

7Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 443 straipsnio 5 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9skundas atmetamas.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio Sauliaus Virbicko kontoroje vykdomos vykdomosios bylos: Nr. 0127/14/00642, Nr. 0127/16/00907, Nr. 0127/13/01121 - išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nr. 0127/17/00028, Nr. 0127/14/01564, Nr. 0127/14/00054, Nr. 0127/14/00034, Nr. 0127/13/01822, Nr. 0127/13/01821, Nr. 0127/13/01820, Nr. 0127/13/01819, Nr. 0127/17/01333 – išieškotojas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, Nr. 0127/13/01467 – išieškotojas Friedrich Wolfarth GmbH&CO.KG, Nr. 0127/13/00780 - išieškotojas BUAB „MFT Norveda“ dėl skolų išieškojimo iš skolininkės pareiškėjos UAB „S. Antanavičius ir Ko“. Be kitų antstolio veiksmų vykdomosiose bylose, antstolis 2017 m. lapkričio 16 d. priėmė patvarkymą Nr. S-17-7966 „Dėl turto vertės nustatymo ir jo pardavimo varžytynėse“, pareiškėja 2017 m. lapkričio 30 d. pateikė antstoliui 2017 m. lapkričio 27 d. Prieštaravimą „Dėl turto vertės nustatymo“. Antstolis 2017 m. lapkričio 30 d. priėmė patvarkymą Nr. S-2017-8263 „Dėl ekspertizės išlaidų sumokėjimo“. Taip pat antstolis 2018 m. balandžio 24 d. raštu Nr. S-2018-3024 „Dėl turto pardavimo varžytynėse“ informavo pareiškėją apie paskelbtas pareiškėjai priklausančio turto varžytynes. Varžytynėse, kurių pradžia 2018 m. balandžio 24 d., pabaiga - 2018 m. gegužės 24 d., pradinė turto kaina 3 920,00 Eur, turtas parduotas už 8 000,00 Eur. Antstolis 2018 m. birželio 7 d. netenkino pareiškėjos prašymo nutraukti varžytynes, 2018 m. birželio 18 d. Patvarkymu Nr. S-18-4244 sustabdė vykdymo veiksmus dėl varžytynėse vykdyto turto pardavimo.

11Pareiškėja skundžia antstolio procesinį veiksmą – nekilnojamojo turto pardavimą varžytynėse, prašo pripažinti varžytynes negaliojančiomis, motyvuodama tuo, kad varžytynėse parduoto nekilnojamojo turto vertė nustatyta nesilaikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681, 682, 718 straipsniuose, 722 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos.

12CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Taigi, pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Remiantis CPK 681 straipsniu, prieštaravimus dėl turto įkainojimo skolininkas gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sužinojimo apie turto kainą. Teisinis reglamentavimas yra nustatytas taip, kad taikant prievartinį skolininko nuosavybės teisių ribojimą ją priverstinai parduodant, būtų išvengta sumų, neatitinkančių paimamo turto vertės sumokėjimo, kas reikštų neproporcingą nuosavybės teisių apribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2009). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismo pareiga patikrinti, ar turtas įvertintas ir varžytynėse parduotas už tinkamą kainą, nepriklauso nuo to, ar buvo reiškiama prieštaravimų dėl turto įkainojimo, taip pat ar buvo apskųsti antstolio veiksmai parduodant turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2005; 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2007). Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, reikalavimai, teismas įvertina, ar tinkamai įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra, ar tinkamai nustatyta varžytynėse parduodamo daikto kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2011).

13Dėl areštuojamo turto vertės nustatymo procedūros

14Pareiškėja skunde nurodo, jog antstolis atlikdamas vykdymo veiksmus neteisingai nustatė 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso vertę, dėl ko pareiškėjos turtas parduotas iš varžytynių už mažesnę kainą, nei ji turėjo būti nustatyta. Pareiškėja teigia, kad antstoliui pateikė pasikeitusią vertę patvirtinančius dokumentus. Teismo vertinimu, šis pareiškėjos skundo argumentas nepagrįstas. Areštuoto turto įkainojimo tvarką reglamentuoja CPK 681 straipsnio nuostatos, pagal kurias areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, o tuo atveju, kai skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalies). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis atlikdamas vykdymo veiksmus, 2016 m. gruodžio 29 d. Patvarkymu „Dėl turto vertės nustatymo ir jo pardavimo varžytynėse“, atsižvelgdamas į VĮ Registrų centro 2016 m. gruodžio 22 d. duomenis, nustatė, kad 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso rinkos vertė yra 4 600,00 Eur. Pareiškėja 2017 m. sausio 12 d. pateikė antstoliui 2017 m. sausio 10 d. Prieštaravimus. Antstolis 2017 m. sausio 12 d. Patvarkyme Nr. S-2017-243 nurodė, kad Prieštaravimas nepagrįstas, tačiau įpareigojo pareiškėją iki 2017 m. vasario 10 d. į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti 300,00 Eur sumą ekspertizės išlaidoms sumokėti. Pareiškėja nurodytos sumos nesumokėjo. Antstolis 2017 m. lapkričio 16 d. priėmė Patvarkymą Nr. S-17-7966 „Dėl turto vertės nustatymo ir jo pardavimo varžytynėse“, kuriuo, atsižvelgdamas į VĮ Registrų centro 2017 m. lapkričio 16 d. duomenis, nustatė, kad 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso rinkos vertė yra 4 900,00 Eur Patvarkyme antstolis nurodė CPK 681 straipsnio 3 dalyje nustatytą 3 dienų terminą prieštaravimams dėl turto įkainojimo pareikšti. Pareiškėja šio patvarkymo neskundė, tačiau 2017 m. lapkričio 30 d. vėl pateikė antstoliui 2017 m. lapkričio 27 d. prieštaravimą „Dėl turto nustatymo“. Pareiškėja prieštaravime pageidavo, kad turto vertinimą atliktų nekilnojamojo turto vertintojas. Antstolis reaguodamas į pareiškėjos prieštaravimus ir, vadovaudamasis CPK 682 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2017 m. lapkričio 30 d. priėmė Patvarkymą „Dėl ekspertizės išlaidų sumokėjimo“. Minėtame Patvarkyme antstolis nurodė, kad nors, jo nuomone, pareiškėja pateikė nepagrįstą prieštaravimą, nes nepateikė duomenų apie nustatytos turto vertės neatitikimus vidutinei rinkos vertei, tačiau tenkino pareiškėjos prašymą skirti parduotino turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, įpareigojo pareiškėją iki 2017 m. vasario 10 d. į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti sumą ekspertizės išlaidoms apmokėti. Taip pat antstolis nurodė, jog pareiškėjai iki nustatyto termino nesumokėjus Patvarkyme nurodytos sumos, skirtos ekspertizės išlaidoms apmokėti, ekspertizė nebus skiriama, paliekama 2017 m. lapkričio 16 d. Patvarkyme nustatyta turto vertė. Pažymėtina, jog pareiškėja į antstolio depozitinę sąskaitą nustatytos pinigų sumos neįmokėjo, duomenų apie pasikeitusią 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso rinkos vertę nepateikė, todėl antstolis 2018 m. balandžio 24 d. raštu Nr. S-2018-3024 „Dėl turto pardavimo varžytynėse“ informavo skolininkę apie paskelbtas skolininkei priklausančio turto varžytynes, kurių pradžia 2018 m. balandžio 24 d., pabaiga - 2018 m. gegužės 24 d. Pareiškėja šio antstolio veiksmo neskundė, tačiau 2018 m. gegužės 15 d. kreipėsi į antstolį, prašydama sustabdyti varžytynes, motyvuodama tuo, kad antstolio pasiūlyta turto pardavimo kaina neatitinka rinkos kainos. Iš antstolio 2018 m. birželio 7 d. atsakymo Nr. S-2018-3945 matyti, kad antstolis atsisakė stabdyti varžytynes, nurodė, kad pareiškėja nepateikė dokumentų, įrodančių parduodamo turto vertę. Pareiškėja teismui pateikė domoplius.lt skelbimus apie parduodamas patalpas Alytaus mieste, kaip įrodymą apie netinkamai nustatytą rinkos kainą. Teismas, analizuodamas nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog antstolis tinkamai įgyvendino civilinio proceso įstatymus, reglamentuojančius areštuoto turto rinkos vertės nustatymą, t. y. gavęs pareiškėjos Prieštaravimus dėl 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso rinkos vertės, jis sudarė galimybę pareiškėjai sumokėti 300,00 Eur į antstolio depozitinę sąskaitą už ekspertizės atlikimą. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010). Šiuo atveju pareiškėjai nepateikus objektyvių įrodymų, jog antstolio nustatyta 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso rinkos vertė yra netinkama, antstolis turėjo pareigą tęsti vykdymo veiksmus, t. y. vykdyti 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso pardavimą iš varžytynių.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad pareiškėjai buvo pasiūlyta įmokėti 300,00 Eur į antstolio depozitinę sąskaitą ekspertizei atlikti, teismas daro išvadą, jog pareiškėja, būdama rūpestinga bei atsakinga, turėjo suprasti, jog turto vertinimo ataskaitos nepateikimas ir antstolio nurodytos sumos neįnešimas į antstolio depozitinę sąskaitą turės pasekmių, kad nesant kitų duomenų apie turto rinkos vertę, antstolis vykdys išieškojimą bei pardavinės turtą iš varžytynių už anksčiau nustatytą kainą. Todėl darytina išvada, jog pareiškėjos nurodomi argumentai, kad, pareiškėjai pateikus prieštaravimus, antstolis privalėjo turtą perkainoti, laikytini nepagrįstais. Pažymėtina, jog pareiškėja turėjo metus laiko, per kuriuos galėjo siūlyti savo pirkėją bei prašyti antstolio paskirti turto ekspertizę. Tačiau pareiškėja savo pareigos neįvykdė, jokių prašymų, prieštaravimų daugiau neteikė, savo pirkėjo nesiūlė. Teismas atkreipia dėmesį, kaip jau minėta, jog vykdymo procese skolininkas privalo būti aktyvus ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, bendradarbiauti su antstoliu (CPK 640 ir 644 straipsniai). Taigi, atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėja nebuvo pakankamai rūpestinga bei tinkamai nesinaudojo savo teisėmis, todėl yra pagrindas teigti, jog antstolis vykdydamas turto pardavimo iš varžytynių procedūrą, teisės normų nepažeidė, todėl laikytina, jog skundo argumentai yra nepagrįsti.

16Dėl varžytynėse parduodamo daikto kainos nustatymo

17Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso rinkos vertė antstolio patvarkymu buvo nustatyta VĮ Registrų centro 2016 m. gruodžio 22 d. ir 2017 m. lapkričio 16 d. duomenimis. Duomenų, prieštaraujančių šiems vertinimams pareiškėja nepateikė, todėl teismas neturi teisinio pagrindo daryti išvadą, jog 7/50 dalių negyvenamosios patalpos-kontoros, ofiso vertė antstolio 2016 m. gruodžio 29 d. ir 2017 m. lapkričio 16 d. Patvarkymais nustatyta netinkamai.

18Dėl varžytynių pripažinimo negaliojančiomis

19CPK 602 straipsnyje nustatyti pagrindai, kuriais teismas gali pripažinti negaliojančiomis įvykusias varžytynes: 1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas; 2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse; 3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių; 4) jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina; 5) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo laikas; 6) jeigu turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta įstatymų nustatyta tvarka; 7) jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Antstolis skelbia varžytynes neįvykusiomis, jei varžytynėse pasiūlyta kaina neatitinka CPK 713 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų ir kitais CPK 717 straipsnyje numatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad varžytynėse, kurių pradžia 2018 m. balandžio 24 d., pabaiga - 2018 m. gegužės 24 d., pradinė turto kaina 3 920,00 Eur, turtas parduotas už 8 000,00 Eur. Kaip jau minėta, pareiškėja, 2015 m. gegužės 15 d. prašydama stabdyti vykstančias varžytynes, vadovavosi domoplius. Lt skelbimuose nurodytomis parduodamo turto kainomis. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau – TVVPĮ) nustatyta, kad turto įvertinimas pateikiamas turto vertinimo ataskaitoje, kuri turi juridinę galią, jeigu atitinka šio įstatymo jai keliamus reikalavimus, ši ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (TVVPĮ 23, 24 straipsniai). Taigi turto vertinimo ataskaitai, jeigu ji atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, įstatymas suteikia oficialiojo rašytinio įrodymo galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Pateikti domoplius. lt skelbimai negali būti laikomi turto vertinimo ataskaita, o juo labiau ekspertizės aktu ir pagrindu antstoliui peržiūrėti nustatytą parduodamo iš varžytynių turto kainą, atšaukti ar paskelbti neįvykusiomis varžytynes, tuo labiau, kad iš pridedamų skelbimų net nėra galimybės nustatyti skelbimų datos. Be to, skelbimuose nurodoma turto kaina neatspindi tikrosios rinkos kainos, nes pardavėjai skelbimuose nurodo norimą gauti kainą už turtą, kas nesudaro pagrindo išvadai, jog būtent už tokią kainą turtas buvo parduotas ar bus parduotas.

20Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pareiškėjai nepateikus jokių įrodymų apie pasikeitusią turto vertę, teismas daro išvadą, kad antstolis neturėjo pagrindo peržiūrėti nustatytą parduodamo iš varžytynių turto kainą, atšaukti ar paskelbti neįvykusiomis varžytynes. Taip pat teismas neturi pagrindo varžytynes pripažinti negaliojančiomis, Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjos skundas, kuriuo ginčijama antstolio nustatyta priklausančio turto kaina, antstolio kontoroje gautas po turto pardavimo, t. y. praleidus terminą prieštaravimams dėl turto įkainojimo pateikti, taigi, darytina išvada, jog pareiškėja nebuvo pakankamai rūpestinga bei tinkamai nesinaudojo savo teisėmis, todėl yra pagrindas teigti, jog antstolio Sauliaus Virbicko veiksmus pareiškėjos nurodytais motyvais ir argumentais pripažinti neteisėtais ir varžytynes pripažinti negaliojančiomis nėra pagrindo, dėl to pareiškėjos skundas netenkintinas (CPK 510 straipsnis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsniu 513 straipsniu,

Nutarė

22atmesti pareiškėjos UAB „S. Antanavičius ir Ko“ skundą dėl antstolio Sauliaus Virbicko veiksmų.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Agnė Petkevičienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „S. Antanavičius... 3. Teismas... 4. pareiškėja UAB „S. Antanavičius ir Ko“ pateikė skundą dėl antstolio... 5. Antstolis Saulius Virbickas 2018 m. birželio 20 d. Patvarkymu Nr. S-18-4327... 6. Suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio vietą ir laiką... 8. Teismas... 9. skundas atmetamas.... 10. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio Sauliaus Virbicko kontoroje... 11. Pareiškėja skundžia antstolio procesinį veiksmą – nekilnojamojo turto... 12. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo... 13. Dėl areštuojamo turto vertės nustatymo procedūros... 14. Pareiškėja skunde nurodo, jog antstolis atlikdamas vykdymo veiksmus... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad pareiškėjai buvo... 16. Dėl varžytynėse parduodamo daikto kainos nustatymo... 17. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 7/50 dalių negyvenamosios... 18. Dėl varžytynių pripažinimo negaliojančiomis... 19. CPK 602 straipsnyje nustatyti pagrindai, kuriais teismas gali pripažinti... 20. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pareiškėjai nepateikus jokių... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510... 22. atmesti pareiškėjos UAB „S. Antanavičius ir Ko“ skundą dėl antstolio... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju...