Byla 2-1595-550/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims D. Š., I. L., M. B., Kėdainių rajono savivaldybei ir Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūrai dėl servituto panaikinimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, sekretoriaujant Audronei Argustienei, dalyvaujant: ieškovui A. M., jo atstovui adv. Antanui Markūnui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Elenai Neimar Zinkienei, tretiesiems asmenims D. Š., I. L. ir M. B., jų atstovui adv. Jonui Skalskui, trečiojo asmens Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūros atstovui J. V.,

2viešame teismo posėdyje susipažinęs su ieškovo A. M. ir atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims D. Š., I. L., M. B., Kėdainių rajono savivaldybei ir Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūrai dėl servituto panaikinimo,

Nustatė

3Kėdainių rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo A. M. ieškinys atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims D. Š., I. L., M. B., Kėdainių rajono savivaldybei ir Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūrai dėl servituto panaikinimo, kurio pagrindu 2012-06-27 iškelta civilinė byla. Pateiktu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti, kad kelio servitutas per ieškovo A. M. sklypą ( - ) k., Kėdainių r. sav., unikalus Nr. ( - ) yra nereikalingas bei įpareigoti LR Žemės ūkio ministeriją jį panaikinti.

4Teismo posėdžio metu šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti tarp jų sudarytą taikos sutartį bei civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas. Sutinkamai su LR CPK 42 str. taikos sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo kaip nepažeidžianti jų bei trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų yra tvirtintina pagal šalių sulygtas sąlygas. Teismui patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, civilinės bylos nagrinėjimas CPK 140 str. 3 d. tvarka nutrauktinas.

6Ginčą baigus taikiu susitarimu, t.y. teismui patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį ieškovui gražintina 75 procentai, t.y. 107 Lt įmokėto žyminio mokesčio – CPK 87 str. 2 d.

7Sutinkamai su CPK 88 str. 1 d. 3 p. ir 6 p., 92 str., 94 str., šalių susitarimu iš ieškovo valstybės naudai priteisina 62,90 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

8Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas iki bylos išnagrinėjimo atsakovui rengti dokumentus ir atlikti kitus darbus dėl kelio servituto, nutarčiai įsiteisėjus, naikintinos (CPK 149 str.).

9Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 5 p., 430 str. 9 d., teismas

Nutarė

10I. Patvirtinti tarp ieškovo A. M., a.k. ( - ), gyv. ( - ) k., Kėdainių r. sav., (toliau - Ieškovas), ir atsakovo Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas 188704927, Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus vyriausiosios specialistės Elenos Neimaer - Zinkienės, veikiančios pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 21 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-1280 „Dėl atstovavimo“ bei trečiųjų asmenų D. Š., a.k. ( - ), I. L., a.k. ( - ), ir M. B., a.k. ( - ), sudarytą taikos sutartį, remiantis kuria šalys susitaria sekančiai:

111. įvertindamos tai, kad: 1.1. Kėdainių rajono kaimiškosios seniūnijos Keleriškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Kauno apskrities viršininko administracijos 2000 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 02-06-4252 (toliau - žemėtvarkos projektas), suprojektuotame 2,10 ha valstybinės žemės sklype (projektinis Nr. 94, kadastro Nr. 5327/0015:56) ( - ) kaime, Kėdainių rajone (toliau - žemės sklypas kadastro Nr. 5327/0015:56)), iki Smilgos upelio buvo suprojektuotas 4 m pločio kelio servitutas, kuris tikslintas Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 02-06-8174. 1.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių žemėtvarkos skyriaus (nuo 2012 m. balandžio 2 d. pavadinimas - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrius) vedėjo 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 9VĮ-(14.9.2.)-1566 „Dėl žemės sklypo (registro Nr. 53/23213) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo kadastro Nr. 5327/0015:56 formavimo ir pertvarkymo projektas, pagal kurį žemės sklypas (kadastro Nr. 5327/0015:56) buvo padalintas į du atskirus žemės ūkio paskirties žemės sklypus: žemės sklypą (kadastro Nr. 5327/0015:772; unikalus Nr. 4400-2215-8574) ir žemės sklypą (kadastro Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - )), šiuo metu nuosavybės teise priklausantį ieškovui. Padalijus žemės sklypą (kadastro Nr. 5327/0015:56), jam nustatytas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), vadovaujantis CK 4.116 straipsniu, liko galioti ieškovui nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )). 1.3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių žemėtvarkos skyriaus vedėjui 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 9VĮ-(14.9.2.) -1566 padalijus žemės sklypą (kadastro Nr. 5327/0015:56) į du žemės sklypus, iš kurių vienas nuosavybės teise šiuo metu priklauso ieškovui (žemės sklypo kadastro Nr. ( - )) ir kuriam buvo nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga - vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, kurios plotas - 1,2927 ha., t.y. specialioji žemės naudojimo sąlyga nustatyta visam ieškovo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) plotui, o vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), 126.4 ir 126.5 punktais, pakrantės apsaugos juostose draudžiama dirbti žemę, ardyti velėnas (išskyrus kultūrinių pievų atsėjimą, suderinus šį darbą su aplinkos apsaugos tarnybomis), ganyti gyvulius, įrengti poilsiavietes (išskyrus paplūdimius), statyti autotransporto priemones, kūrenti laužus.

12Sutarties šalys sutaria, kad tikslinga pakeisti aukščiau minėtame žemės sklype įregistruoto kelio servituto turinį.

132. Atsižvelgdamos į Sutarties šalių derybų metu pasiektą susitarimą, abipusiu nuolaidų būdu, Sutarties šalys susitaria sudaryti taikos sutartį (toliau - „Sutartis“) ir jos pagrindu taikiai užbaigti Kėdainių rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1595-550/2012 šiomis sąlygomis:

142.1. Pakeisti kelio servituto, nustatyto Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 02-06-8174, tikslintu Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. VĮ-(14.9.2.)-1566, žemės ūkio paskirties sklypui (tarnaujantis daiktas) ( - ) k., Kėdainių r. (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), turinį iš kelio servituto (tarnaujantis daiktas), suteikiančio teisę neatlygintinai kitiems asmenims eiti, važiuoti arba ginti gyvulius keliu, į kelio servitutą, suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kuriuo gali eiti pėstieji, važiuoti dviračiai, neturintys variklių ir gali būti vedami už pasaito galvijai.

152.2. Sutarties šalys susitaria, kad servitutas yra neatlygintinas.

162.3. Ieškovas atsisako visų ieškinio reikalavimų ir įsipareigoja apmokėti visas išlaidas, susijusias su servituto turinio pakeitimo įregistravimu Nekilnojamojo turto registre bei atitinkamų dokumentų parengimu.

172.4. Sutarties šalys susitaria, kad jos nereikalauja viena iš kitos atlyginti jų turėtų bylinėjimosi išlaidų.

182.5. Sutarties šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu, jei jos turi būti atlyginamos, atlygina Ieškovas.

192.6. Sutarties šalys patvirtina, kad šia Sutartimi Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-1595-550/2012 užbaigia taikiai ir įsipareigoja nekelti viena kitai jokių papildomų pretenzijų ar reikalavimų dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su servituto turinio pakeitimu.

203. Sutarties šalys patvirtina, kad joms yra žinomas ir suprantamas CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 140 straipsnio 3 dalies, 293 straipsnio, 294 straipsnio bei CK 6.985 straipsnio turinys ir taikymo pasekmės, t. y., kad sudarius Sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus dėl to civilinę bylą Nr. 2-1595-550/2012, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o teismo patvirtinta Sutartis jos šalims turi teismo sprendimo (res judicata) galią.

214. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartis sudaryta gera valia, šalių perskaityta, atitinka jų valią, jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

225. Vadovaudamosi CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, Kėdainių rajono apylinkės teismą Sutarties šalys prašo patvirtinti šią Sutartį ir Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-1595-550/2012 nutraukti.

236. Ieškovas, Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, Kėdainių rajono apylinkės teismo prašo sugrąžinti 75 procentus už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio sumos.

247. Ši Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai įsiteisėja Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartis, kuria patvirtinama ši Sutartis.

258. Sutartis sudaryta aštuoniais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai ir vieną - teismui.

26II. Civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims D. Š., I. L., M. B., Kėdainių rajono savivaldybei ir Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūrai dėl servituto panaikinimo, - nutraukti.

27III. Priteisti iš atsakovo A. M., a.k. ( - ), valstybės naudai šešiasdešimt du (62) litus ir 90 centų proceso išlaidų (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000).

28IV. Įpareigoti Kauno apskrities VMI gražinti ieškovui A. M., a.k. ( - ), vieną šimtą septynis (107) litus žyminio mokesčio.

29V. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą iki bylos išnagrinėjimo atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos rengti dokumentus ir atlikti kitus darbus dėl kelio servituto ieškovo A. M. žemėje, esančioje ( - ) k., Kėdainių r., unikalus Nr. ( - ), nutarčiai įsiteisėjus, - panaikinti.

30Nutartis atskiruoju skundu, 7 dienų laike, gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus... 2. viešame teismo posėdyje susipažinęs su ieškovo A. M. ir atsakovo... 3. Kėdainių rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo A. M. ieškinys atsakovui... 4. Teismo posėdžio metu šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti tarp jų... 5. Prašymas tenkintinas. Sutinkamai su LR CPK 42 str. taikos sutartis, sudaryta... 6. Ginčą baigus taikiu susitarimu, t.y. teismui patvirtinus tarp šalių... 7. Sutinkamai su CPK 88 str. 1 d. 3 p. ir 6 p., 92 str., 94 str., šalių... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartimi taikytos... 9. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 5 p., 430... 10. I. Patvirtinti tarp ieškovo A. M., a.k. ( - ), gyv. ( - ) k., Kėdainių r.... 11. 1. įvertindamos tai, kad: 1.1. Kėdainių rajono kaimiškosios seniūnijos... 12. Sutarties šalys sutaria, kad tikslinga pakeisti aukščiau minėtame žemės... 13. 2. Atsižvelgdamos į Sutarties šalių derybų metu pasiektą susitarimą,... 14. 2.1. Pakeisti kelio servituto, nustatyto Kauno apskrities viršininko 2006 m.... 15. 2.2. Sutarties šalys susitaria, kad servitutas yra neatlygintinas.... 16. 2.3. Ieškovas atsisako visų ieškinio reikalavimų ir įsipareigoja apmokėti... 17. 2.4. Sutarties šalys susitaria, kad jos nereikalauja viena iš kitos atlyginti... 18. 2.5. Sutarties šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo... 19. 2.6. Sutarties šalys patvirtina, kad šia Sutartimi Kėdainių rajono... 20. 3. Sutarties šalys patvirtina, kad joms yra žinomas ir suprantamas CPK 137... 21. 4. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartis sudaryta gera valia, šalių... 22. 5. Vadovaudamosi CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293... 23. 6. Ieškovas, Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, Kėdainių rajono... 24. 7. Ši Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai įsiteisėja Kėdainių rajono... 25. 8. Sutartis sudaryta aštuoniais vienodą juridinę galią turinčiais... 26. II. Civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui Nacionalinei... 27. III. Priteisti iš atsakovo A. M., a.k. ( - ), valstybės naudai... 28. IV. Įpareigoti Kauno apskrities VMI gražinti ieškovui A. M., a.k. ( - ),... 29. V. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartimi... 30. Nutartis atskiruoju skundu, 7 dienų laike, gali būti skundžiama Kauno...