Byla 2A-831-603/2014
Dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Andžej Maciejevski, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto BUAB „Abagrain“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Abagrain“ ieškinį atsakovui UAB „Malsena Grain“ dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas BUAB „Abagrain“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti, jog atsakovo UAB „Malsena Grain“ (toliau – atsakovas) 2010-12-01 atliktas įskaitymas, kuriuo jis įskaitė savo 104 655,00 Lt dydžio reikalavimą ieškovui su ieškovo 159 146,00 Lt dydžio reikalavimu atsakovui yra niekinis ir negalioja ab initio, priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 104 655,00 Lt skolos ir 12 878, 64 Lt palūkanų, iš viso 117 533, 64 Lt, priteisti iš atsakovo 7, 75 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2010-07-27 sudarė grūdų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 20100727 (toliau – Sutartis Nr. 727), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui 500 tonų maistinių kviečių, o atsakovas įsipareigojo sumokėti Sutartyje Nr. 727 nustatytą kainą. Tą pačią dieną, t.y. 2010-07-27 ieškovas ir atsakovas sudarė grūdų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 20100727-1 (toliau – Sutartis Nr. 727-1), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, atsakovui 500 tonų maistinių kviečių, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už parduodamus kviečius Sutartyje Nr. 727-1 sulygtą kainą. Ieškovas tinkamai įvykdė Sutartį Nr. 727, pristatė atsakovui nustatytą kiekį grūdų ir išrašė sąskaitą faktūrą Nr. ABA000192 - 159 146,41 Lt sumai. Atsakovas apmokėjo tik dalį sumos, ir liko skolingas ieškovui 104 665,00 Lt. 2010-12-01 ieškovas gavo atsakovo pranešimą apie sutarties nutraukimą ir įskaitymą, kuriame buvo nurodyta, kad ieškovas tinkamai nevykdė įsipareigojimų pagal Sutartį Nr. 727-1, kadangi laiku nepristatė maistinių kviečių į atsakovo elevatorių. Atsakovas pranešime nurodė, kad vadovaujantis Sutartimi Nr. 727-1, ieškovui įsipareigojo sumokėti už 500 toną kviečių 340 010,00 Lt. Ieškovui neįvykdžius Sutarties Nr. 727-1, atsakovas turėjo įsigyti kviečių iš kitų tiekėjų, t. y. UAB „Agrochema“, kuriai už 500 tonų kviečių sumokėjo 444 675,00 Lt, t. y. 104 655,00 Lt daugiau nei turėjo mokėti ieškovui. Atsakovas šią sumą laikė patirtais nuostoliais. Atsakovas pripažino, kad iki 2010-12-01 pranešimo nebuvo atsiskaitęs su ieškovu pagal Sutartį Nr. 727 ir buvo skolingas ieškovui 159 146,41 Lt. Todėl atsakovas 2010-12-01 pranešė vienašališkai įskaitantis atsakovo mokėtinos 159 146,41 Lt sumos dalį, sudarančią 104 655,00 Lt, kaip priešpriešinį reikalavimą į ieškovo atsakovui atlygintinus nuostolius, sudarančius 104 655,00 Lt. Atsakovas ieškovui po atlikto įskaitymo sumokėjo 54 481,41 Lt, t.y. sumą, kuri, atsakovo nuomone, liko neapmokėta atlikus įskaitymą. 2011-09-23 ieškovui iškelta bankroto byla. Ieškovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Draugo petys“. Atlikus įskaitymą buvo pažeistos kitų kreditorių teisės, kadangi atlikdamas įskaitymą atsakovas žinojo apie sunkią ieškovo ekonominę būklę. Atsakovas, atlikdamas įskaitymą, buvo nesąžiningas. Atsakovas įskaitymo atlikimo dieną neturėjo galiojančio, vykdytino ir apibrėžto reikalavimo ieškovo atžvilgiu. Ieškovas nesutiko su atsakovo 2010-12-01 pareiškime nurodytais nuostoliais. Atsakovas siekė praturtėti ieškovo sąskaita, kadangi Sutartimi Nr. 727-1 buvo sulygta dėl 2 rūšių mastinių kviečių – t. y. ekstra arba I arba II klasės, o atsakovas įsigijo kviečius iš UAB „Agrochema“ išimtinai I klasės. Esminė įskaitymo sąlyga yra ta, kad abu reikalavimai privalo būti pripažinti abiejų šalių ar teismo. Teismui pripažinus 2010-12-01 įskaitymą negaliojančiu, iš atsakovo priteistina ieškovui 104 655,00 Lt skolos.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad prie ieškinio ieškovas nepridėjo įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas žinojo apie ieškovo sunkią finansinę padėtį. Ieškovo finansinė būklė pagal ieškovo pateiktus duomenis pablogėjo būtent 2010 metų pabaigoje. Ieškovas tik 2011-05-31 VĮ Registrų centrui pateikė 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Pagal 2009 m. finalinę atskaitomybę ieškovo padėtis buvo pakankamai stabili. Ieškovui bankroto byla iškelta 2011-09-23, t. y. po 9 mėnesių po atlikto įsikaitymo. Ieškovas ieškinį įrodinėjo remdamasis imperatyvių teisė normų pažeidimu, o atsakovo atliktas įskaitymas neprieštarauja jokiems imperatyvams, kadangi įskaitymas atitiko visas įskaitymo sąlygas. Atsakovo reikalavimas ieškovui buvo galiojantis, o vien ta aplinkybė, kad ieškovas su įskaitymu nesutiko, nedaro įskaitymo negaliojančiu. Ieškovas niekada nekvestionavo nuostolių apskaičiavimo mechanizmo, dėl nuostolių paskaičiavimo ginčo tarp šalių nekilo, todėl laikytina, kad reikalavimas buvo pakankamai apibrėžtas. 2010-12-01 – 2011-01-01 laikotarpiu ieškovas sudarinėjo trišales užskaitymų sutartis, tačiau ieškovas ginčija tik atsakovo sandorį. Ieškovas praleido 6 mėn. ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-09 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo 421,19 Lt palūkanų, 7, 75 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-09-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė valstybės naudai iš atsakovo 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 12,71 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė pirkimo – pardavimo teisniai santykiai – 2010-07-27 ieškovas ir atsakovas sudarė Sutartį Nr. 727, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui per 2010 m. spalio mėnesį pristatyti 500 tonų grūdų į UAB „Malsena plius“ elevatorių, o atsakovas per 30 dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo sumokėti sutartyje sulygtą kainą. 2010-07-27 šalys pasirašė dar vieną grūdų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 727-1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti 500 tonų grūdų ir per 2010 m. lapkričio mėnesį pristatyti juos į UAB „Malsena plius“ sandėlį.

5Dėl įskaitymo teisėtumo teismas sprendė, jog pagal 2010-07-27 Grūdų pirkimo – pardavimo Sutarties Nr. 727-1 nuostatas, už prekes šalys gali atsiskaityti tarpusavio įsipareigojimo įskaitymo aktu. Ieškovui neįvykdžius Sutartyje Nr. 727-1 nustatyto įpareigojimo perduoti prekes, 2010-12-01 atsakovas pranešė ieškovui apie Sutarties Nr. 727-1 nutraukimą ir įskaitymo atlikimą, kuriame nurodė, kad ieškovas padarė esminius sutarties pažeidimus, nepristatė sutarto grūdų kiekio nustatytais terminais ir dėl to Sutarties Nr. 727-1 įvykdymas po nustatyto termino prarado prasmę, kadangi atsakovas turi įsipareigojimų prieš trečiuosius asmenis, tai griežtas sutarties sąlygų laikymasis atsakovui turi esminės reikšmės. Sutartį Nr. 727-1 atsakovas nutraukė paskutinę sutarties galiojimo diena laikant 2010-12-31. Atsakovas laikėsi įstatyme numatyto pranešimo apie sutarties nutraukimą termino. Atsakovas informavo ieškovą, kad paskutinę prievolės įvykdymo dieną negavęs sutartyje sulygto 500 tonų grūdų kiekio, atsakovas sudarė sutartį su UAB „Agrochema“ iš kurios įsigijo 500 tonų grūdų, atsakovas sudarė sutartį su minėta įmone, kadangi ji pasiūlė mažiausią kainą 444 675,00 Lt, atsakovas apskaičiavo, kad jam dėl to, kad ieškovas nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, susidarė 104 665,00 Lt nuostoliai, t. y. atsakovas buvo priverstas įsigyti grūdus iš trečiojo asmens už didesnę kainą ir susidariusi kainų skirtumą atsakovas vertina kaip nuostolius. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas įsipareigojimo neįvykdė ir atsakovui sutarto grūdų kiekio nepristatė. 2010-12-15 ieškovas atsakovui pateikė pranešimą dėl grūdų pirkimo – pardavimo sutarčių įvykdymo ir nutraukimo, kuriame nurodė, kad nesutinka su atsakovo atliktu įskaitymu, kadangi ieškovas galėjo pasirinkti bet kokios klasės maistinius kviečius, kuriuos pateiks atsakovui, ir pažymėjo, kad Sutartyje Nr. 727-1 nustatyta, jog pirkėjui atsisakius pirkti ar pardavėjui atsisakius parduoti, kaltoji šalis moka 10 procentų nenupirktos produkcijos kainos, prekių nepateikimą teisino tuo, jog ieškovo kontrahentai neužaugino reikiamo kiekio kviečių dėl sudėtingų oro sąlygų. Byloje nustatyta, kad ieškovas neįvykdęs Sutarties Nr. 1-1 atsakovui, toliau sudarinėjo sandorius su kitais kontrahentais, t. y. turėdamas vykdytiną įsipareigojimą atsakovui pristatyti 500 tonų grūdų, jo nevykdydamas, laikotarpyje nuo sutarties pasirašymo dienos 2010-07-27 iki jos įvykdymo termino pabaigos 2010-11-30 toliau vykdė ūkinę - komercinę veiklą, sudarinėjo sutartis dėl tos pačios grūdinės kultūros pardavimo. Dėl šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad pats ieškovas elgėsi nesąžiningai, todėl teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai reikalavo iš ieškovo atlyginti atsakovo patirtus nuostolius ir tuo pagrindu atliko įskaitymą.

6Dėl atsakovo nuostolių pagrįstumo teismas pripažino, kad atsakovas 2010-07-27 sudarė su UAB „Malsena plius“ sutartį, kuria įsipareigojo pateikti UAB „Malsena plius“ 1 000 tonų grūdų, delsti negalėjo ir ėmėsi veiksmų, t. y. analizavo rinką, vertino komercinius pasiūlymus ir įsigijo 500 tonų I klasės kviečių iš UAB „Agrochema“, už kuriuos sumokėjo 444 675,00 Lt. Teismas nustatė, jog atsakovas patirtus nuostolius apskaičiavo vertindamas kainą, kurią turėjo sumokėti ieškovui už I klasės kviečius, kuri sudarė 340 010,00 Lt (įskaitant PVM), ir atimdamas iš faktiškai UAB „Agrochema“ sumokėtos, sumos gavo 104 665,00 Lt kainų skirtumą, kuris ir buvo įskaitytas. Atsakovas nurodė, kad jis pagrindė nuostolius, kurių bendra suma viršija netesybas, todėl didesnioji suma apima ir mažesniąją. Teismo vertinimu, atsakovo atliktas nuostolių skaičiavimas tinkamas ir pagrįstas, kadangi faktiškai atsakovas įsigijo būtent I klasės grūdus, t. y. tokius grūdus, kurie buvo kaip viena iš alternatyvų, kuriuos turėjo pateikti ieškovas.

7Dėl atsakovo nesąžiningumo teismas nustatė, kad ieškovas atsakovo nesąžiningumą grindė tokiais argumentais: kad dieną prieš įskaitymo atlikimą buvo sudarytas trišalis susitarimas pagal kurį atsakovas įgijo teisę įsigyti kviečius ir perduoti juos UAB „Malsena plius“, be to atsakovas, ieškovo manymu, tyčia palaukė, kol galės atlikti įskaitymą ir todėl neapmokėjo sąskaitos faktūros pagal Sutartį Nr. 727-1. Teismas pripažino, kad atsakovas, negavęs iš ieškovo nusipirkto grūdų kiekio, grūdų įsigijo ne iš UAB „Malsena plius“, o kitos įmonės - UAB „Agrochema“. Teismo vertinimu, net ir tam tikros įmonių sąsajos nėra pagrindas sutartinius įsipareigojimus prisiėmusią šalį atleisti nuo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Teismo nuomone, ginčo laikotarpiu nebuvo objektyvių duomenų, iš kurių atsakovas galėjo spręsti apie ieškovo sunkią finansinę būklę.

8Dėl įskaitymo sandorio galiojimo teismas konstatavo, kad įskaitymo atlikimo metu nebuvo aplinkybių draudžiančių atlikti įskaitymą. Teismo nuomone, atsakovas įskaitymą atliko pagrįstai ir teisėtai t. y. jis turėjo reikalavimo teisę į ieškovą, o ieškovas turėjo priešpriešinį reikalavimą, reikalavimo dydis buvo nustatytas teisingai ir pagrįstas rašytiniais įrodymais, prievolių dalykas buvo vienodas – piniginis, tiek ieškovo reikalavimas atsakovui sumokėti užmokestį už perduotus grūdus pagal pirmąją pirkimo sutartį, tiek atsakovo reikalavimas atlyginti atsakovo patirtus nuostolius įskaitymo metu buvo galiojantys, abu reikalavimai buvo aiškiai apibrėžti, t. y. buvo nustatyta konkreti suma 104 665,00 Lt, ieškovas apie įskaitymo atlikimą buvo informuotas tinkamai. Teismui atmetus pirmąjį ieškovo reikalavimą pripažinti 2010-12-01 įskaitymą negaliojančiu, nebuvo pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 104 655,00 Lt skolos. Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 12 878, 64 Lt įstatyminių palūkanų, kurių apskaičiavimą pateikė nurodydamas, kad sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2010-11-17, atsakovas praleido 558 dienas, palūkanų norma, kurią ieškovas prašė taikyti, sudaro 8, 05 procentų. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas atsakovui 2010-10-18 išrašė PVM sąskaitą ‑ faktūrą 159 146, 41 Lt sumai, pagal Sutartį Nr. 727-1. Atsakovas pagal šią sutartį privalėjo atsiskaityti iki 2010-11-17, tačiau savo įpareigojimų neįvykdė, ir tik po atlikto įskaitymo 2010-12-01 sumokėjo 54 481, 41 Lt. Kadangi dėl atsiskaitymo termino ginčo nėra, teismas atsakovo atsikaitymo su ieškovu diena laiko 2010-12-01, t. y. įskaitymo atlikimo dieną. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas su ieškovu laiku neatsiskaitė ir 12 dienų pradelsė sumokėti 159 146, 41 Lt sumą, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,05 procentų dydžio įstatyminės palūkanos, kurios sudaro 421, 19 Lt.

9Dėl ieškinio senaties taikymo teismas konstatavo, kad šioje byloje ginčas kilo ne dėl ieškovo sudaryto sandorio, o dėl atsakovo atlikto įskaitymo todėl, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytas 6 mėnesių terminas šiuo atveju netaikytinas.

10Apeliaciniame skunde ieškovė prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-09 sprendimą dalyje, kuria teismas atsisakė tenkinti ieškovo ieškinį dėl atsakovo 2010-12-01 atlikto įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ab initio ir 104 655,00 Lt skolos, 12 878,64 Lt palūkanų priteisimo panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas, pagal Sutartį Nr. 727 turėjęs atsiskaityti iki 2010-11-19, sąmoningai praleido mokėjimo terminą, nes žinojo, kad ieškovas negalės įvykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį Nr. 727-1 ir tokiu pagrindu galės išvengti piniginės prievolės Sutartį Nr. 727. Atsakovas neturėjo teisės atlikti įskaitymo vienašališkai, vadovaudamasis ne Sutartyje Nr. 727-1 nustatytais nuostolių paskaičiavimo mechanizmais, paskaičiavęs nuostolius, su kuriais ieškovas aiškiai nesutiko 2010-12-15 pateikdamas prieštaravimus. Atsakovo ir ieškovo reikalavimai, kildinami iš skirtingų teisinių pagrindų, apibrėžtumo ir vvkdytinumo požiūriu yra nelygiaverčiai. Teismas nepagrįstai įvertino, kad atsakovo 2010-12-01 pranešime apie įskaitymą nurodyti nuostoliai yra apibrėžtas ir galiojantis reikalavimas. Atsakovas neturėjo teisės atlikti įskaitymo vienašališkai paskaičiuotų nuostolių pagrindu nesat ieškovo sutikimo. Atsakovas neįrodė realiai patyręs įskaityme nurodyto dydžio nuostolius. Atsakovas savo tariamai patirtus nuostolius grindė tuo, jog ieškovui nepristačius 500 tonų maistinių kviečių pagal Sutartį Nr. 727-1, atsakovas, siekdamas įvykdyti sutartį su savo motinine bendrove UAB „Malsena plius“, privalėjo įsigyti trūkstamą maistinių kviečių kiekį iš UAB „Agrochema“, tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad sandoris su UAB „Agrochema“ buvo sudaryta būtent dėl būtinumo pristatyti tariamai trūkstamą grūdų kiekį UAB „Malsena plius“. Atsakovo argumentą, kad sutartis su UAB „Agrochema“ buvo sudaryta tik dėl to, kad atsakovas privalėjo pristatyti kviečius UAB „Malsena plius“, paneigia aplinkybė, kad UAB „Malsena plius“ 2010-11-30 susitarimu atsisakė gauti 500 tonų kviečių iš UAB „Agrochema“ tik tam, kad minėtą kviečių skaičių atsakovas įsigytų tiesiogiai iš UAB „Agrochema“ ir vėliau perduotų UAB „Malsena plius“. Vadovaujantis Sutarties Nr. 727-1 nuostatomis, ieškovas ir atsakovas susitarė dėl netesybų Sutarties Nr. 727-1 nevykdymo atveju - 10 procentų dydžio bauda nuo neparduotos produkcijos. Tokiu būdu ieškovas ir atsakovas, būdami patyrę kviečių ir kitų grūdinių kultūrų platinimo rinkos dalyviai, aiškiai įvertino, kokie gali buto dėl Sutarties Nr. 727-1 neįvykdymo šalims pasireiškę nuostoliai. Teismo argumentas, kad atsakovas ir UAB „Malsena plius“ yra du skirtingi juridiniai asmenys su atskiru turtu negali pateisinti atsakovo nesąžiningų veiksmų. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Malsena plius“ yra vienintelis atsakovo akcininkas, t.y. motininė bendrovė, kuri dėl to yra suinteresuota kuo geresniais atsakovo veiklos rezultatais. Įskaitymas, kuris paremtas neegzistuojančių nuostolių suma, yra atliktas nesąžiningai ir dėl to toks įskaitymas yra pripažintinas neteisėtu.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-09 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apeliantas pripažįsta, kad iki 2010 lapkričio mėn. neįvykdė Sutarties Nr. 727-1, t.y. nepateikė nei vienos tonos grūdų. Ieškovas elgėsi nesąžiningai, nes toliau sudarinėjo sutartis su kitais kontrahentais dėl tos pačios grūdinės kultūros pardavimo, o kadangi grūdų kainos tuo metu buvo pakilusios, palyginus su tomis, kurios buvo tuo metu, kai šalys ginčo pirkimo – pardavimo sutartis, ieškovas, tikėdamasis, jog pakaks sutartyje Nr. 727-1 numatytos 10 procentų dydžio baudos, grūdus pardavė brangiau tretiesiems asmenims. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, 2010-07-27 atsakovas buvo sudaręs Grūdų pirkimo - pardavimo sutartį su UAB „Malsena plius“, pagal kurią buvo įsipareigojęs iki 2010-11-30 pristatyti 1000 tonų grūdų. Tą pačią dieną su ieškovu sudarytomis sutartimis Nr. 727 ir Nr. 727-1 atsakovas užsitikrino sutarto kiekio, t.y. 1000 tonų grūdų, pristatymą. Ieškovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį Nr. 727-1 ir iki 2010-11-30 nepateikus 500 tonų grūdų, norint įvykdyti savo įsipareigojimus UAB „Malsena plius“, atsakovui atsirado būtinybė trūkstamą grūdų kiekį įsigyti iš trečiųjų asmenų. Ieškovas, siekdamas minimizuoti savo nuostolius ir užtikrinti savo įsipareigojimų UAB „Malsena plius“ vykdymą, apklausė rinkos dalyvius ir 2010-11-30 sudarė sutartį dėl trūkstamo 500 tonų kviečių kiekio įsigijimo su UAB „Agrochema“, pasiūliusia mažiausią kainą. Už 500 tonų grūdų UAB „Agrochema“ atsakovas sumokėjo 444 675,00 Lt vietoj 340 010,00 Lt, kuriuos būtų sumokėjęs ieškovui, jeigu šis būtų įvykdęs Sutartį Nr. 727-1. Akivaizdu, kad dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, t.y. sutarto 500 tonų grūdų kiekio nepateikimo, atsakovas patyrė 104 665,00 Lt nuostolį. Sutartyje Nr. 727-1 šalys buvo numačiusios, kad pirkėjas turi teisę į dokumentaliai patvirtintų faktinių nuostolių kompensavimą. Atsakovas patyrė 665,00 Lt nuostolį, pagrįstą finansiniais dokumentais: pasiūlymais ir PVM sąskaita – faktūra Nr. AGR00017634. Įskaitymo metu atsakovo reikalavimas buvo galiojantis, nes atsakovas jau buvo patyręs nuostolių. Jis buvo vykdytinas, nes pagal Sutarties Nr. 727-1 sąlygas, ieškovui neįvykdžius Sutarties Nr. 727-1, atsakovas turi teisę į dokumentaliai patvirtintų faktinių nuostolių kompensavimą. Reikalavimas buvo apibrėžtas, nes ieškovui buvo pateiktas nuostolių detalizavimas, o atsakovo patirtus nuostolius patvirtino tiek PVM sąskaita - faktūra, tiek apmokėjimo dokumentas. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas nesutiko su pačiu įskaitymo faktu, nedaro paties įskaitymo negaliojančiu. Ieškovas niekada nekvestionavo nuostolių apskaičiavimo mechanizmo. Ieškovas neginčija to, kad atsakovas grūdus iš UAB „Agrochema“ įsigijo 104 655,00 Lt brangiau nei tikėjosi pagal Sutartį Nr. 272-1, taip pat neginčija to, kad UAB „Agrochema“ sumokėta kaina yra neprotinga ar neatitinkanti rinkos kainos. Įskaitymo teisei neturi reikšmės prievolių atsiradimo pagrindas - vienos šalies prievolė gali būti atsiradusi iš delikto, kitos - iš sutarties. Svarbu, kad reikalavimai būtų vienarūšiai, galiojantys, vykdytini ir apibrėžti. Trišalis susitarimas tarp UAB „Agrochema“, UAB „Malsena plius“ ir atsakovo buvo sudarytas tik dėl to, kad būtent UAB „Agrochema“ grūdai jau buvo sandėliuojami UAB „Malsena plius" elevatoriuje Vievyje, todėl, suderinus pirkimo - pardavimo sąlygas, fiziškai jų pristatyti iš naujo nebereikėjo. Kaip matyti, pagal trišalę sutartį atsakovas prisiėmė realius įsipareigojimus prieš UAB „Agrochema“. Be to, UAB „Malsena plius“ teisės reikalauti iš UAB „Agrochema“ pristatyti aptariamą 500 tonų kiekį grūdų niekuomet neatsisakė. Trūkstamą kviečių kiekį iš UAB „Agrochema“ atsakovas įsigijo tik po rinkos dalyvių apklausos, už mažiausią pasiūlytą kainą. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais, tačiau šis susitarimas nepanaikina kreditoriaus teisės reikalauti nuostolių viršijančių netesybas. Nuo 2010-07- 27 ieškovas kviečius parduodavo kitiems užsakovams, bet ne atsakovui, kas rodo, jog ne atsakovas, o būtent ieškovas elgėsi nesąžiningai, pasirinkdamas vykdyti sandorius kontrahentams, kurie už grūdus moka didesnę kainą. Ieškovui 6 mėnesių senaties terminas suėjo 2012-09-01, tuo tarpu ieškinys teisme pareikštas tik 2012-09-11, t.y. praleidus imperatyvų ĮBĮ numatytą 6 mėnesių terminą.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Pirmosios instancijos teismas nustatė ir šalys neginčija, kad ieškovas ir atsakovas 2010-07-27 sudarė Grūdų pirkimo – pardavimo Sutartį Nr. 727, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui per 2010 m. spalio mėn. pristatyti 500 tonų Extra, I, II arba III klasės grūdų i UAB „Malsena plius“ elevatorių. Pagal minėtos Sutarties sąlygas, atsakovas įsipareigoji sumokėti prekių kainą per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, o laiku nesumokėjęs – mokėti 0,03 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą apmokėti dieną (b.l. 11). Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė ir 2010-10-18 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ABA000192 dėl 159 146,41 Lt sumos apmokėjimo. Atsakovas minėto dydžio sumos ieškovui Sutartyje Nr. 727 nustatytu terminu nesumokėjo (b.l. 13-14).

15Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė ir šalys neginčija, kad ieškovas ir atsakovas 2010-07-27 sudarė Grūdų pirkimo – pardavimo Sutartį Nr. 727-1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui per 2010 m. lapkričio mėn. pristatyti 500 tonų Extra, I, II arba III klasės grūdų i UAB „Malsena plius“ elevatorių. Pagal minėtos Sutarties sąlygas, atsakovas įsipareigoji sumokėti prekių kainą per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, o laiku nesumokėjęs – mokėti 0,03 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą apmokėti dieną (b.l. 12). Sutartyje Nr. 727-1 šalys sulygo dėl netesybų ir susitarė, jog atsakovui atsisakius nupirkti arba ieškovui atsisakius parduoti produkciją, kaltoji šalis moka kitai šaliai 10 procentų nenupirktos produkcijos kainos dydžio baudą. Šioje Sutartyje numatyta, jog ieškovui neįvykdžius Sutarties, atsakovas turi teisę į dokumentaliai patvirtintų faktinių nuostolių kompensavimą, taip pat numatyta galimybė šalims atsiskaityti tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo būdu. Sutarties Nr. 727-1 galiojimas numatytas iki visiško sutartinių prievolių įvykdymo (b.l. 12). Ieškovas pagal šią Sutartį savo įsipareigojimų neįvykdė, produkcijos atsakovui per 2010 m. lapkričio mėn. nepateikė, todėl atsakovas vienašališkai 2010-12-01 pranešimu nuo 2010-12-31 nutraukė Sutartį Nr. 727-1 dėl esminio ieškovo Sutarties Nr. 727-1 pažeidimo ir įskaitė atsakovo pagal 2010-10-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ABA000192 privalomos mokėti 159 146,41 Lt dydžio sumos dalį, sudarančią 104 665,00 Lt kaip priešpriešinį pinginį reikalavimą į ieškovo atsakovui dėl esminio Sutarties Nr. 727-1 pažeidimo atlygintinus nuostolius, sudarančius 104 665,00 Lt (b.l. 13-14). Atlikęs įskaitymą atsakovas laikė, jog ieškovas nėra skolingas atsakovui pagal 2010-07-27 Sutartį Nr. 727-1, o atsakovas pagal 2010-07-27 Sutartį Nr. 727 nėra visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl 2010-12-01 sumokėjo ieškovui pagal 2010-10-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ABA000192 likusią mokėti 54 481,41 lt skolos dalį. Ieškovas, nesutikdamas su šiuo vienašaliu įskaitymu, 2010-12-15 pateikė atsakovui prieštaravimus, kuriuose nurodė, jog nesutinka su atsakovo paskaičiuotais 104 665,00 Lt nuostoliais, nes šalys Sutartimi Nr. 727-1 šalys susitarė dėl fiksuoto dydžio (10 procentų nuo nenupirktos produkcijos kainos) sutartinių nuostolių, pareikalavo atsakovą apmokėti įsiskolinimą pagal Sutartį Nr. 727 ir pasiūlė abipusių derybų būdu susitarti dėl abiems šalims priimtino sutarčių pasibaigimo ir tarpusavio atsiskaitymų (b.l. 15-16).

16Atsakovas savo nuostolius dėl Sutarties Nr. 727-1 neįvykdymo nesudarymo grindė tuo, jog atsakovas 2010-07-27 su UAB „Malsena plius“ sudarė Grūdų pirkimo – pardavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo iki 2010-11-30 pristatyti UAB „Malsena plius“ į jos elevatorių 1000 tonų Extra, I, II arba III klasės grūdų (b.l. 62), o su ieškovu sudarytomis sutartimis atsakovas siekė užtikrinti būtent minėto 1000 tonų grūdų kiekio pristatymą UAB „Malsena plius“, todėl ieškovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį Nr. 727-1 ir per 2010 m. lapkričio mėn. nepristačius 500 tonų Extra, I, II arba III klasės grūdų i UAB „Malsena plius“ elevatorių, atsakovui atsirado būtinybė trūkstamą grūdų kiekį įsigyti iš trečiųjų asmenų, šiuo tikslu atsakovas apklausė rinkos dalyvius (b.l. 59-61) ir 2010-11-30 sudarė sutartį dėl trūkstamo 500 tonų kviečių įsigijimo iš UAB „Agrochema“, kuriai pagal 2010-11-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. AGR00017634 sumokėjo 444 675,00 Lt vietoj 340 010,00 Lt, kuriuos būtų sumokėjęs ieškovui, jeigu pastarasis būtų įvykdęs Sutartį Nr. 727-1 (b.l. 58, 209). Atsakovas 104 665,00 Lt dydžio kainų skirtumą laiko dėl ieškovo kaltės patirtais nuostoliais, į kuriuos įskaitytos Sutartyje Nr. 727-1 numatytos netesybos (bauda) (CK 6.258 straipsnio 2 dalis).

17Ieškovo teigimu, atsakovo atliktas įskaitymo sandoris yra neteisėtas ir negalėjo būti atliktas, kadangi ieškovui iš esmės nesutinkant su atsakovo nurodomų nuostolių dydžiu, atsakovas neturėjo apibrėžtos ir galiojančios reikalavimo teisės, be to, atsakovo ir ieškovo reikalavimai, kildinami iš skirtingų teisinių pagrindų, nėra lygiaverčiai. Ieškovo vertinimu, tarp šalių kilus neteisminiam ginčui dėl atsakovo teisės į 104 655,00 Lt nuostolių atlyginimą pagrįstumo, atsakovas, jo manymu patirtų nuostolių atlyginimo klausimą turėjo siekti išspręsti derybų būdu arba teismine tvarka.

18Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad norint atlikti įskaitymą, turi egzistuoti juridinių faktų visuma, t.y. įskaitytini reikalavimai turi atitikti tam tikras sąlygas ir neturi būti CK 6.134 straipsnyje numatytų aplinkybių, dėl kurių įskaitymas būtų draudžiamas. Iš CK 6.130 straipsnio 1 dalies nuostatos matyti, kad įskaitytini reikalavimai turi būti priešpriešiniai, vienarūšiai ir vykdytini (arba turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas, arba prievolė turi būti neterminuota, arba terminas apibrėžtas pareikalavimo momentu).

19Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Tokie šalių tarpusavio santykiai gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu - prievoliniu pagrindu. Įskaitymo teisei neturi reikšmės prievolės atsiradimo pagrindas, t. y. vienos šalies prievolė gali atsirasti iš sutarties, o kitos – iš delikto (taip yra ir šios bylos atveju: ieškovas savo reikalavimą atsakovui kildina iš muitinės tarpininko paslaugų teikimo sutarties, o atsakovas – šios sutarties netinkamu vykdymu padarytos žalos). Antra, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl, esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo galimo skirtingo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002). Trečia, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui, ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Ketvirta, abu reikalavimai turi galioti. Penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini. Šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2012). Įskaitymui atlikti būtinos sąlygos turi egzistuoti įskaitymo atlikimo metu.

20CK 6.134 straipsnio 1 dalyje išvardyta, kokius reikalavimus įskaityti draudžiama. Be kitų reikalavimų, draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme (CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagal kasacinio teismo suformuotą nuoseklią praktiką, pastaroji teisės norma gali būti taikoma tik tiems atvejams, kada kontrahentas įskaitymą atlieka esant iškeltai civilinei bylai teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Nagrinėjamu atveju įskaitymo atlikimo metu 2010-12-01 teisme civilinė byla nebuvo iškelta, todėl atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad reikalavimų įskaitymas tuo metu nebuvo galimas.

21Byloje nustatyta, kad Sutartimi Nr. 727-1 šalys – verslininkai – laisva valia nustatė netesybas – baudą tuo atveju, jeigu atsakovas atsisakytų nupirkti arba ieškovas atsisakytų parduoti produkciją. Baudos dydis apibrėžtas 10 procentų nenupirktos produkcijos kainos. Pagal Sutarties Nr. 727-1 nuostatas, ieškovas turėjo pateikti atsakovui 500 tonų Extra, I, II arba III klasės grūdų, kurių 1 tonos kaina sudarė nuo 577,00 Lt (Extra klasė) Lt be PVM iki 522,00 Lt (III klasė) be PVM. Taigi, šalių sulygtų netesybų vidurkis sudaro 33 093,50 Lt įskaitant PVM ((577+562+542+532+522)/5=547 / 547X500=273 500 / 273 500X0,10=27 350 / 27 350X21). Šalių susitarimas dėl netesybų ir jų dydžio iš esmės reiškia, kad šalys, kaip subjektai, nuolat sudarantys jų veiklai užtikrinti būtinus sandorius, todėl turintiems tokio pobūdžio patirties, apibrėžė savo atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą ir iš anksto aptarė savo būsimus nuostolius, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais ir kurių, atsiradus pagrindui reikalauti netesybų, nebereikia įrodinėti. Ieškovas neginčijo Sutarties Nr. 727-1 pažeidimo fakto, už kurį sutarta taikyti netesybas, todėl konstatavus sandorio pažeidimą, taikytinos nuostatos dėl teisinės atsakomybės, kurių pagrindu atsakovas turėjo teisę reikalauti iš ieškovo sumokėti baudą, kuri, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra aiškiai per didelė ar neprotinga, jos dydis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.256 straipsnio 2, 4 dalis, 6.258, 6.324 straipsniai). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įskaitymo metu atsakovas turėjo galiojantį, vykdytiną ir apibrėžtą piniginį reikalavimą ieškovui, kadangi abiem šalims buvo žinomas tiek grūdų kiekis, tiek jų kaina, tiek Sutarties Nr. 727-1 sąlygos dėl netesybų taikymo, todėl negalima laikyti, kad įskaitymo sąlygas atitinkantys abiejų šalių, t.y. taip pat atsakovo, reikalavimai neegzistavo ar nebuvo pakankamai apibrėžti. Vien aplinkybė, kad ieškovas 2010-12-15 rašytiniuose prieštaravimuose nesutiko su atsakovo reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo, produkcijos nepateikimą teisindamas tuo, jog dėl grūdai sunyko dėl nepalankių klimato sąlygų, neduoda pagrindo spręsti, kad 2010-12-01 įskaitymas negalėjo būti vykdomas. Ieškovas neįrodinėjo prievolę įvykdyti sutrukdžiusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir pirmosios instancijos teismas nenustatė šio atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindo (CK 6.256, 6.253 straipsniai),

22Iš Sutarties Nr. 727-1 turinio matyti, kad šalys sulygo, jog ieškovui neįvykdžius Sutarties Nr. 727-1, atsakovas turi teisę į dokumentaliai patvirtintų faktinių nuostolių egzistavimą. Tačiau išieškant nuostolius, kreditorius turi įrodyti ne tik tai, kad jų realiai patyrė, bet dar reikia apskaičiuoti jų tikslų dydį, nes nuostolių, priešingai nei netesybų, nėra iš anksto nustatytas, apibrėžtas ir šalims žinomas dydis. Vadovaujantis teismų praktika, nuostolių pagrindu gali būti atlyginamos tik tos išlaidos, kurios yra būtinos realiam kreditoriaus turtinės padėties atkūrimui, priežastiniu ryšiu susijusios su žalos padarymu bei patikimai įrodytos, protingos ir pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008).

23Atsakovas įrodinėjo, jog su ieškovu sudarytomis sutartimis siekė užtikrinti 1000 tonų grūdų kiekio pristatymą UAB „Malsena plius“ pagal 2010-07-27 atsakovas ir UAB „Malsena plius“ sudarytą Grūdų pirkimo – pardavimo sutartį, kuria, be kita ko, susitarė, kad pardavėjui (atsakovui) neįvykdžius sutarties, pirkėjas turi teisę į dokumentaliai patvirtintų faktinių nuostolių kompensavimą (b.l. 62). Byloje nustatyta, kad UAB „Malsena plius“ yra vienintelis atsakovo akcininkas (b.l. 71). Iš 2010-11-10 Grūdų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 73/10/10/KGR, sudarytos tarp UAB „Malsena plius“ ir UAB „Agrochema“ matyti, kad šią sutartimi UAB „Agrochema“ įsipareigojo iki 2010-12-31 į pirkėjo UAB „Malsena plius“ elevatorių pristatyti 15 000 tonų I – III klasės grūdų (b.l. 156-157). 2010-11-30 susitarimu dėl dalies įsipareigojimų perleidimo, kurį sudarė atsakovas, UAB „Malsena plius“ ir UAB „Agrochema“, UAB „Malsena plius“ perleido teisę ir įsipareigojimus atsakovui 500 tonų I klasės kviečių nupirkimui iš UAB „Agrochema“ pagal 2010-11-10 Grūdų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 73/10/10/KGR (b.l. 158). Taigi, UAB „Malsena plius“, turėjusi gauti 15 000,00 tonų kviečių iš UAB „Agrochema“, perleido atsakovui / atsisakė teisės į 500 tonų iš 15 000 tonų kviečių įsigijimą iš UAB „Agrochema“ vien tam, kad atsakovas galėtų įvykti savo įsipareigojimus UAB „Malsena plius“.

24Įrodymų pakankamumas reiškia, kad faktas gali būti pripažintas įrodytu, jei esantys įrodymai leidžia teismui įsitikinti ir daryti patvirtintą ar labiau tikėtiną išvadą faktui esant, nei jo nesant. Esant aukščiau nurodytiems sandoriams, apeliacinės instancijos teismas negali vienareikšmiškai konstatuoti, jog atsakovas 500 tonų grūdų iš UAB „Agrochema“ įsigijo ne kitu tikslu, pavyzdžiui, siekdamas pažeidžiant CK 1.5 straipsnyje nustatytą pareigą kiekvienam civilinės apyvartos dalyviui elgtis sąžiningai, išvengti mokėjimo prievolės pagal Sutartį Nr. 727 ieškovui, o būtent dėl to, kad ieškovui Sutartyje Nr. 727-1 nustatytu terminu nepristačius grūdų atsakovui, pastarasis privalėjo imtis visų įmanomų ir neatidėliotinų priemonių dėl 500 tonų grūdų iki 2010-11-30 nepateikimo UAB „Malsena plius“ galimiems kilti nuostoliams, kurių atlyginimo ši bendrovė pagal 2010-07-27 atsakovo ir UAB „Malsena plius“ sudarytą Grūdų pirkimo – pardavimo sutartį galėtų iš atsakovo reikalauti, išvengti arba sumažinti. Dar daugiau, nėra objektyvių duomenų, jog atsakovas apskritai būtų siekęs sandoriais su ieškovu užsitikrinti 1000 tonų grūdų kiekio pristatymą iki 2010-11-30 UAB „Malsena plius“. Kadangi nagrinėjamos bylos atveju nepakanka patikimų ir pakankamų įrodymų pripažinti, jog egzistuoja tikri (realūs) atsakovo sutartines netesybas viršijantys nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį, ir priežastinis ryšys tarp atsakovo teigimu patirtų nuostolių bei ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, laikytina, kad priešingą išvadą padaręs apylinkės teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės taisykles ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos įrodinėjimo klausimais.

25Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad aplinkybė, jog ieškovas, neįvykdęs Sutarties Nr. 727-1, toliau sudarinėjo sandorius su kitais kontrahentais rodo, kad ieškovas elgėsi nesąžiningai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo sutartiniai teisiniai santykiai su kitais jo kontrahentais ir šių santykių vertinimas jų dalyvių sąžiningumo, apdairumo ir protingumo aspektu nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Byloje nėra trūksta atsakovo teiginius, kad sandoris su ieškovu neįvyko dėl nepakankamo jo sąžiningumo, pagrindžiančių duomenų, todėl su tuo susiję pirmosios instancijos teismo motyvai šalintini iš skundžiamo sprendimo motyvuojamosios dalies. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais teismo argumentus, kad ginčo sandorio sudarymo metu atsakovas neturėjo jokių duomenų apie sunkią ieškovo finansinę būklę, todėl atsakovo veiksmai negali būti laikomi nesąžiningais kitų kreditorių atžvilgiu.

26Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodė, jog ieškovo ieškinys pripažinti įskaitymo sandorį negaliojančiu turėtų būti atmestas CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu, nes ieškovas praleido ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte įtvirtintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 23, 26, 33, 35, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 111 straipsniu ir trečiuoju skirsniu įstatymu Nr. XI-1867, kuris įsigaliojo 2012-03-01. Pagal šio įstatymo 20 straipsnio 4 dalį, bankroto procesams, pradėtiems iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios, nors ir atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Ieškovui bankroto byla iškelta 2011-09-23, 6 mėnesių terminas suėjo 2012-09-01. Ieškovo ieškinys teisme gautas 2012-09-12, t.y. praleidus ieškinio senaties terminą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2009). Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte įtvirtintą 6 mėnesių terminas praleistas labai nežymiai, nesant duomenų apie administratoriaus neveikimą, siekiant užtikrinti ne tik civilinių teisinių santykių stabilumą (taikant ieškinio senaties institutą), bet ir teisines prielaidas ginti pažeistas bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teises ir interesus teisme, ieškinio senaties terminas atnaujintinas.

27Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad nustačius, jog dėl Sutarties Nr. 727-1 nevykdymo ieškovas turėjo teisę tik į 33 093,50 Lt dydžio netesybas, atsakovo 2010-12-01 pareiškimu atliktas įskaitymas dėl 104 665,00 Lt yra galiojantis dėl 33 093,50 Lt. Likusioje dalyje – 71 571,50 Lt – įskaitymas neatitinka CK 6.130 straipsnio nuostatų, nes atsakovo reikalavimas ieškovui dėl faktinių nuostolių, viršijančių sutartines netesybas, yra neįrodytas, negaliojantis ir neapibrėžtas, t.y. nėra būtinų sąlygų įskaitymui šioje dalyje atlikti. Dėl išdėstyto skundžiamas sprendimas keistinas, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir atsakovo atliktas 104 665,00 Lt priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pripažintinas neteisėtu ir negaliojančiu dalyje dėl 71 571,50 Lt. Pripažinus įskaitymą dalyje dėl 71 571,50 Lt negaliojančiu, tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl įsiskolinimo priteisimo ir ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 71 571,50 Lt skolos.

28Ieškiniu ieškovas prašė priteisti 8,05 proc. dydžio įstatymines palūkanas. Byloje įrodyta, kad ieškovas atsakovui 2010-10-18 išrašė PVM sąskaitą ‑ faktūrą 159 146, 41 Lt sumai pagal Sutartį Nr. 727, kuria šalys sulygo, jog pirkėjas privalo atsiskaityti su pardavėju per 30 dienų nuo PVM sąskaitos ‑ faktūros išrašymo dienos. Apylinkės teismas nustatė, kad atsakovas pagal Sutartį Nr. 727 privalėjo atsiskaityti iki 2010-11-17, tačiau šio įpareigojimo neįvykdė, ir tik po atlikto įskaitymo 2010-12-01 sumokėjo ieškovui 54 481, 41 Lt sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas su ieškovu laiku neatsiskaitė, 12 dienų pradelsė sumokėti 159 146,41 Lt sumą, likusias 546 dienas – 71 571,50 Lt sumą, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,05 procentų dydžio įstatyminės palūkanos, kurios sudaro 9 037,08 Lt ((159 146,41X8,05/100=12 811,29 / 12 811,29/365=35,10 / 35,10X12=421,20) (71 571,50X8,05/100=5 761,50 / 5 761,50/365=15,78 / 15,78X546=8 615,88)) (CK 6.261 straipsnis). Taip pat tenkintinas ieškovo prašymas priteisti 7,75 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo dienos (2012-09-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

29Pagal CK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Apeliacinį skundą patenkinus, lieka patenkinta 68 proc. ieškovo reikalavimų, atitinkamai keistina apylinkės teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 4 557,36 Lt pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose mokėtino žyminio mokesčio (3 351X0,68=2 278,68 / 2 278,68X2=4 557,36) ir 12,71 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Pralaimėjusiam bylą atsakovui neatlygintinos advokato pagalbos rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą išlaidos (CPK 93, 98 straipsniai).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

31pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. sprendimą, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

32„Pripažinti negaliojančiu atsakovo UAB „Malsena plius“ 2010-12-01 pareiškimu atliktą 104 665,00 Lt priešpriešinių reikalavimų įskaitymą neteisėtu dalyje dėl 71 571,50 Lt.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas 301673892, ieškovo BUAB „Abagrain“, juridinio asmens kodas 300713563, naudai 71 571,50 Lt (septyniasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt vieną litą 50 centų) skolos, 9 037,08 Lt(devynis tūkstančius trisdešimt septynis litus 08 centus) palūkanų, 7,75 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos 80 608,58 Lt (aštuoniasdešimt tūkstančių šešių šimtų aštuonių litų 58 centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-09-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas 301673892, valstybės naudai 2 278,68 Lt žyminio mokesčio ir 12,71 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.“

35Priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas 301673892, valstybės naudai 2 278,68 Lt už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. ieškovas BUAB „Abagrain“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-09 sprendimu ieškinį tenkino iš... 5. Dėl įskaitymo teisėtumo teismas sprendė, jog pagal 2010-07-27 Grūdų... 6. Dėl atsakovo nuostolių pagrįstumo teismas pripažino, kad atsakovas... 7. Dėl atsakovo nesąžiningumo teismas nustatė, kad ieškovas atsakovo... 8. Dėl įskaitymo sandorio galiojimo teismas konstatavo, kad įskaitymo atlikimo... 9. Dėl ieškinio senaties taikymo teismas konstatavo, kad šioje byloje ginčas... 10. Apeliaciniame skunde ieškovė prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašė apeliacinį skundą... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 14. Pirmosios instancijos teismas nustatė ir šalys neginčija, kad ieškovas ir... 15. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė ir šalys neginčija, kad... 16. Atsakovas savo nuostolius dėl Sutarties Nr. 727-1 neįvykdymo nesudarymo... 17. Ieškovo teigimu, atsakovo atliktas įskaitymo sandoris yra neteisėtas ir... 18. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad norint atlikti įskaitymą, turi... 19. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog tam, kad būtų galima atlikti... 20. CK 6.134 straipsnio 1 dalyje išvardyta, kokius reikalavimus įskaityti... 21. Byloje nustatyta, kad Sutartimi Nr. 727-1 šalys – verslininkai – laisva... 22. Iš Sutarties Nr. 727-1 turinio matyti, kad šalys sulygo, jog ieškovui... 23. Atsakovas įrodinėjo, jog su ieškovu sudarytomis sutartimis siekė... 24. Įrodymų pakankamumas reiškia, kad faktas gali būti pripažintas įrodytu,... 25. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad aplinkybė, jog ieškovas,... 26. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodė, jog ieškovo ieškinys... 27. Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja,... 28. Ieškiniu ieškovas prašė priteisti 8,05 proc. dydžio įstatymines... 29. Pagal CK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 31. pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. sprendimą,... 32. „Pripažinti negaliojančiu atsakovo UAB „Malsena plius“ 2010-12-01... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas...