Byla 2-7-446/2015
Dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo ir atsakovo S. T. priešieškinį dėl bendravimo su vaikais tvarkos pakeitimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. T. pareiškimą dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo laikinai einanti teismo pirmininko pareigas Laima Borkovskienė, susipažinusi su Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjos Vilmos Raščiuvienės nagrinėjama civiline byla Nr. 2-7-446/2015 pagal ieškovės N. T. ieškinį atsakovui S. T. su išvada byloje teikiančia institucija Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo ir atsakovo S. T. priešieškinį dėl bendravimo su vaikais tvarkos pakeitimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. T. pareiškimą dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo ir

Nustatė

22015 m. gegužės 25 d. parengiamojo posėdžio metu atsakovas S. T. pareiškė nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai Vilma Raščiuvienei. Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas nurodė nepasitikintis bylą nagrinėjančia teisėja, nes teisėja 2014 m. nagrinėdama administracinę bylą Nr. A2.9.-283-446/2014 ir baudžiamąją bylą Nr. PK-14-446/2014 netinkamai bylas nagrinėjo, nesigilino į bylų aplinkybes, priėmė jam nepalankius procesinius sprendimus, S. T. teigimu, teisėja buvo susitarus su N. T..

3Pareiškimas dėl teisėjos nušalinimo tenkintinas, civilinė byla išsiųstina Šiaulių apygardos teismui.

4Civilinė byla Nr. 2-7-446/2015 pagal ieškovės N. T. ieškinį atsakovui S. T. su išvada byloje teikiančia institucija Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo ir atsakovo S. T. priešieškinį dėl bendravimo su vaikais tvarkos pakeitimo, nušalinus bylą nagrinėjusią teisėją Laimą Borkovskienę, yra paskirta nagrinėti teisėjai Vilma Raščiuvienei.

5Atsakovas S. T. pareiškė nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai Vilmai Raščiuvienei tuo pagrindu, kad teisėja 2014 metais netinkamai išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A2.9.-283-446/2014, kurioje jis buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos ATPK 181 st. 1 d., nes Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 nutartimi priimtas nutarimas buvo panaikintas, byla grąžinta iš naujo nagrinėti apylinkės teismui. Be to, teisėja Vilma Raščęiuvienė priėmė jam (S. T.) nepalankų sprendimą, baudžiamojoje byloje Nr. PK-14-446/2014 nuosprendžiu V. Š. dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 154 str. 1 d., kuria ji buvo kaltinama S. T. privataus kaltinimo tvarka, išteisino nesant jos veikoje šio nusikaltimo požymių. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) sistemos duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2014-10-14 nutartimi nukentėjusiojo ir privataus kaltintojo S. T. skundas atmestas, nuosprendis Nr. PK-14-446/2014 paliktas galioti.

6Teisėja Vilma Raščiuvienė raštišku paaiškinimu (134 b. l.) nurodė, kad nėra suinteresuota šios bylos baigtimi, nėra asmeniškai pažįstama nei su ieškove, ne su atsakove, tačiau nagrinėjant administracinę ir baudžiamąją bylas teisėjai teko aiškintis S. T. santykius su vaikais ir jų rūpintoja, procesiniuose dokumentuose teisėja yra pasisakiusi dėl S. T. nepagrįstų kaltinimų vaikų rūpintojai, įvertinusi S. T. elgesį, administracinėje byloje įvertino jo veiksmus kaip priešingus nepilnametės dukters interesams, pripažino jį (S. T.) kaltu dėl tėvo valdžios netinkamo panaudojimo. Teisėjos nuomone, S. T. nenaudai nustatytos aplinkybės kituose procesiniuose sprendimuose gali kelti abejonių dėl teisėjos nešališkumo.

7Teisė į nešališką teismą yra viena pagrindinių žmogaus teisių, ginamų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu (Konstitucijos 29 str., 31 str. 2 d., 109 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos CPK 6 ir 21 str.). Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12 d. nutarime yra konstatavęs, kad asmens konstitucinė teisė, jog jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia tai, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti abejonių; teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga. Dėl to turi būti šalinamos prielaidos, galinčios kelti abejonių dėl teisėjo ir teismo šališkumo (LAT 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-553/2010; LAT 2013 m. vasario 22 d. nutartis Nr. 3K-3-12/2013 ir kt.). Vadovaujantis susiklosčiusia teismų praktika, teismo nešališkumo reikalavimas turi du aspektus. Pirma, teismas turi būti nešališkas subjektyviai, t. y. nė vienas teisėjas negali turėti išankstinio asmeninio nusistatymo ar būti tendencingas. Antra, teismas turi būti nešališkas ir objektyviąja prasme, t. y. turi pateikti pakankamas garantijas, pašalinančias bet kokią abejonę dėl galimo teismo šališkumo. Lietuvos Respublikos CPK 65-66 str. numatyti pagrindai, kuriems esant teisėjas negali būti laikomas nešališku ir galinčiu konkrečioje byloje vykdyti teisingumą.

8Nors teisėja Vilma Raščiuvienė ir nėra suinteresuota bylos baigtimi bei nėra CPK 65 str. numatytų pagrindų nusišalinti nuo civilinės bylos nagrinėjimo, tačiau, siekiant išvengti galimų abejonių teisėjos nešališkumu ir užtikrinti visišką bylos nagrinėjimo objektyvumą, kad nei vienai iš proceso šalių nekiltų nepagrįstų bylos nagrinėjimo teisėtumo vertinimų, nes tiek šioje civilinėje byloje, tiek teisėjos 2014 metais išnagrinėtose bylose nagrinėjamos aplinkybės yra paremtos tų pačių duomenų vertinimu, todėl atsakovo S. T. pareiškimas dėl civilinę bylą nagrinėjančios teisėjos Vilmos Raščiuvienės nušalinimo laikomas pagrįstu ir tenkinamas, teisėja yra nušalinama nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo (Lietuvos Respublikos CPK 65-66 str.).

9Lietuvos Respublikos CPK 70 str. 1 d. nuostatos numato, kai nušalinamas ar nusišalino bylą nagrinėjančio teismo teisėjas, bylą nagrinėja kitas šio teismo teisėjas. Kai teisėjo pakeisti kitu teisėju nėra galimybės, byla nusiunčiama aukštesnės pakopos teismui, kad šis perduotų ją nagrinėti į kitą tos pačios pakopos teismą.

10Kadangi nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo yra nusišalinę arba nušalinti visi Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjai ir pakeisti kitu teisėju nebėra galimybės, todėl byla yra išsiųstina Šiaulių apygardos teismui, kad šis perduotų bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui (CPK 70 str. 1 d.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 65-66 str., 69 str. ir 290-291 str., laikinai einanti teismo pirmininko pareigas

Nutarė

12Atsakovo S. T. pareiškimą dėl teisėjos nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo tenkinti.

13Nušalinti teisėją Vilmą Raščiuvienę nuo civilinės bylos Nr. 2-7-446/2015 nagrinėjimo.

14Civilinę bylą Nr. 2-7-446/2015 išsiųsti Šiaulių apygardos teismui, kad šis bylą perduotų nagrinėti kitam tos pačios apylinkės teismui.

15Nutartis neskundžiama. Laikinai einanti teismo pirmininko pareigas

16Laima Borkovskienė

Proceso dalyviai
Ryšiai