Byla 2-138/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1945-230/2012, kuria nutraukta byla pagal pareiškėjo R. M. pareiškimą kreditoriams Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonei Turto bankas, tretiesiems asmenims bankrutavusiai individualiai įmonei R. M. prekybos namai „Tuktukas“, akcinei bendrovei „SEB bankas“ dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo pasibaigusia, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas kreditoriaus Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Marijampolės apskrities VMI) 246 356,43 Lt kreditorinį reikalavimą, perduotą VĮ Turto bankas, patvirtintą bankrutavusios IĮ R. M. prekybos namai „Tuktukas“, pripažinti nepagrįstu.

4Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apygardos teismas IĮ R. M. prekybos namai „Tuktukas“ bankroto byloje 2004 m. liepos 5 d. nutartimi patvirtino Marijampolės apskrities VMI 246 356,43 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Kauno apygardos teismas 2004 m. lapkričio 14 d. nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti bei patvirtino tą patį Marijampolės apskrities VMI skyriaus reikalavimą. 2005 m. liepos 11 d. nutartimi vietoje Marijampolės apskrities VMI kreditoriumi buvo įtrauktas AB „Turto bankas“. R. M. 2006 m. balandžio 27 d. nutartimi buvo įtrauktas bendraatsakoviu bankroto byloje. Kauno apygardos teismas 2006 m. birželio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-868-153/2006 atsisakė atnaujinti procesą dėl kreditorinių reikalavimų peržiūrėjimo, todėl pareiškėjas 2007 m. vasario 2 d. kreipėsi su prašymu patikslinti kreditorių reikalavimus, tarp jų ir Marijampolės apskrities VMI reikalavimą, dėl suėjusio 5 metų priverstinio išieškojimo senaties termino. Kauno apygardos teismas 2007 m. gegužės 8 d. nutartimi R. M. prašymą patikslinti šio kreditoriaus reikalavimą atmetė, nurodydamas, kad senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. liepos 5 d. nutartimi taip pat padarė išvadą, kad iki 2001 m. birželio 29 d. įstatymo įsigaliojimo apskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių išieškojimo senaties terminai turi būti skaičiuojami nuo įstatymo, įtvirtinusio 5 metų priverstinio išieškojimo senaties institutą, įsigaliojimo, t.y. nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-393-173/2009 pareiškėjo skundas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 2 d. sprendimo ir Marijampolės apskrities VMI 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo ir sprendimo, kuris buvo grindžiamas argumentais dėl 5 metų priverstinio išieškojimo senaties termino skaičiavimo, taip pat buvo atmestas. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 26 d. nutartimi paliko Kauno apygardos teismo sprendimą nepakeistą, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. kovo 18 d. panaikino žemesniųjų instancijų sprendimus ir paliko pareiškimą nenagrinėtą, nurodydamas, kad turtinių reikalavimų, pareikštų bankrutuojančiai įmonei, dydžio, tikslinimo bei pagrįstumo klausimai turi būti sprendžiami bankroto byloje. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas R. M. 2010 m. liepos 12 d. pareiškė ieškinį bankroto byloje, kuriuo prašė pripažinti 130 893,82 mokesčių ir 112 055,23 Lt delspinigių nepriemoką pasibaigusia, suėjus 5 metų senaties terminui, ir nustatyti Marijampolės apskrities VMI prievolės dydį lygų 2 996,71 Lt. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1171-230/2011 pareiškimą tenkino iš dalies – patikslino AB „Turto bankas“ reikalavimą, jį sumažindamas iki 200 017,70 Lt. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismo nutartį paliko iš esmės nepakeistą, tik ją patikslino, nurodydamas AB „Turto bankas“ reikalavimo dydį 189 417,44 Lt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi, palikdamas galioti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, taip pat pasisakė dėl priverstinio išieškojimo senaties termino skaičiavimo nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Tačiau pareiškėjas 2012 m. kovo 5 d. gavo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos raštą, kuris patvirtina aplinkybę, kad Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos pareiškėjo atžvilgiu buvo taikomos kitaip, negu kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu, kadangi laikotarpiu nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. iki 2006 m. rugsėjo 1 d. buvo priiminėjami sprendimai, kuriais beviltiškomis buvo pripažįstamos mokestinės nepriemokos suėjus išieškojimo senaties terminui. Pareiškėjas nurodė, kad proceso atnaujinimas bankroto byloje negalimas, todėl pareiškėjas teikia pareiškimą dėl nurodyto kreditoriaus reikalavimo peržiūrėjimo. Visos apskaičiuotos, bet neįvykdytos mokestinės prievolės, kurioms nuo teisės priverstinai išieškoti atsiradimo dienos suėjęs penkerių metų priverstinio išieškojimo senaties terminas, turi būti pripažintos pasibaigusiomis, kaip kad tai buvo daroma dėl kitų mokesčių mokėtojų. Pareiškėjo nuomone, pagal esamus faktinius duomenis visai įmonės mokestinei nepriemokai yra suėjęs priverstinio išieškojimo senaties terminas, todėl VĮ Turto bankas reikalavimas yra lygus nuliui, ir mokestinės prievolės negali būti priverstinai išieškomos iš įmonės ir jo savininko turto. Taip pat nurodo, kad vienas iš skirtingose civilinėse bylose (Nr. A2-868-153/2006 ir Nr. B2-11-230/2012) pateiktų D. Š. patvirtintų Marijampolės apskrities VMI sprendimo Nr. 7 kopijų yra suklastotas, kadangi nurodytos skirtingos šių sprendimų datos (2004 m. birželio 3 d. ir 2004 m. gegužės 3 d.), todėl būtina informuoti prokurorą apie Marijampolės apskrities VMI atstovės D. Š. padarytą nusikalstamą veiką.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi bylą pagal pareiškėjo R. M. pareiškimą dėl VĮ Turto bankas reikalavimo patikslinimo nutraukė.

7Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. gegužės 14 d. nutartimi R. M. prekybos namams „Tuktukas“ buvo iškelta bankroto byla. 2004 m. liepos 5 d. nutartimi buvo patvirtinti kreditorių reikalavimai, tarp jų ir Marijampolės apskrities VMI 246 356,43 Lt dydžio reikalavimas. 2004 m. lapkričio 16 d. nutartimi R. M. prekybos namai „Tuktukas“ pripažinti bankrutavusiais ir įmonę nutarta likviduoti, taip pat patvirtintas nurodyto dydžio Marijampolės apskrities VMI reikalavimas. Kauno apygardos teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartimi vietoje Marijampolės apskrities VMI kreditoriumi įtraukta AB Turto bankas su tuo pačiu reikalavimu – 246 356,43 Lt. Pareiškėjas R. M. - nurodytos įmonės savininkas 2006 m. balandžio 27 d. nutartimi įtrauktas į bylą bendraatsakoviu. 2007 m. vasario 12 d. R. M. pateikė prašymą patikslinti AB „Turto bankas“ finansinį reikalavimą dėl pasibaigusio priverstinio išieškojimo senaties termino jį sumažinant nuo 246 356,43 Lt iki 0 Lt. Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartimi pareiškėjo R. M. prašymas patikslinti kreditorių reikalavimus buvo netenkintas, nutartyje buvo nurodyta, kad priverstinio mokesčių išieškojimo 5 metų senaties terminas taikytinas nuo jį nustačiusio įstatymo įsigaliojimo, t.y. nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. liepos 5 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartį paliko nepakeistą.

8Teismas nustatė, kad pareiškėjo R. M. prašymas pripažinti 130 893,82 Lt mokesčių ir 112 055,23 Lt delspinigių nepriemoką pasibaigusia ir nustatyti Marijampolės apskrities VMI prievolės dydį 2 996,71 Lt buvo nagrinėjamas ir civilinėje byloje Nr. B2-1171-230/2011. Šis prašymas taip pat buvo grindžiamas priverstinio išieškojimo 5 senaties termino taikymu. Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartimi šioje byloje buvo patikslintas AB Turto bankas reikalavimas, jį sumažinant iki 200 017,70 Lt, reikalavimas sumažintas dėl atlikto delspinigių perskaičiavimo vykdant Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimą. Šia nutartimi taip pat buvo pasisakyta, kad pareiškėjo prašymas patikslinti Marijampolės apskrities VMI reikalavimą dėl Mokesčių administravimo įstatymo numatyto mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo 5 metų senaties termino taikymo nepagrįstai reiškiamas pakartotinai, todėl nenagrinėtinas. Tuo metu pareiškėjas, reikšdamas pakartotinį prašymą, taip pat įrodinėjo, jog prašymas grindžiamas naujais įrodymais, t. y. VMI raštais ir sprendimais, kurie patvirtina, kad priverstinio išieškojimo 5 metų senaties terminas kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu buvo taikomas kitaip, t.y. priimant sprendimus pripažinti jų mokestinę nepriemoką beviltiška dėl pasibaigusio senaties termino. Kauno apygardos teismas nutartyje tuomet nurodė, kad šie įrodymai nesudaro pagrindo peržiūrėti Marijampolės apskrities VMI reikalavimo pagrįstumą priverstinio išieškojimo 5 metų senaties taikymo pagrindu, kadangi tai lemia įstatymo nuostatų dėl nurodyto senaties termino pradžios aiškinimas, dėl ko teismų jau yra pasisakyta Ši nutartis iš esmės palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi, ji tik patikslinta nurodant, kad AB Turto bankas patikslintas reikalavimas yra 189 417,44 Lt. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, palikdama nutartį nepakeistą, sutiko su nurodytais Kauno apygardos teismo argumentais, kuriais buvo nustatyta, kad pareiškėjas R. M. nepagrįstai reiškia pakartotiną reikalavimą, t.y. pripažino R. M. prašymo patikslinti kreditoriaus reikalavimą pagrindą – patikslinti reikalavimą dėl priverstinio išieškojimo senaties taikymo - kaip pakartotinai reiškiamą.

9Nustačius nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjo R. M. pateiktas prašymas patikslinti VĮ Turto bankas reikalavimą IĮ R. M. prekybos namai „Tuktukas“ bankroto byloje ir nustatyti, kad Marijampolės apskrities VMI reikalavimas, perduotas VĮ Turto bankas, lygus nuliui, reiškiamas pakartotinai trečią kartą ir jau yra išnagrinėtas bei dėl jo yra priimti sprendimai, kurie įsiteisėję. Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodoma neva nauja aplinkybė, sudaranti pagrindą peržiūrėti ir patikslinti VĮ Turto bankas reikalavimą, t.y. VMI prie LR finansų ministerijos 2012 m. kovo 1 d. raštas, 5 metų senaties taikymo kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu aiškinamos ir taikomos kitaip, nesudaro jokio naujo pagrindo dar kartą peržiūrėti pareiškėjo ginčijamo Marijampolės apskrities VMI kreditorinio reikalavimo, šiuo metu priklausančio VĮ Turto bankas. Pareiškėjo keliami klausimai dėl priverstinio išieškojimo 5 metų senaties taikymo yra siejami su teisės aktų nuostatų aiškinimu, o tokiu klausimu jau yra pasisakyta teismų procesiniuose sprendimuose. Aplinkybė, jog VMI kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu dėl suėjusio mokestinės nepriemokos senaties termino yra priėmusi kitokius sprendimus, t.y. sprendimus dėl mokestinės prievolės pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia, skaičiuojant išieškojimo terminą nuo teisės išieškoti mokestį atsiradimo dienos, taip pat jau yra įvertinta priimant procesinius sprendimus civilinėje byloje Nr. B2-1171-230/2011, todėl ir ši aplinkybė nėra nauja. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad byla pagal pareiškėjo R. M. prašymą patikslinti VĮ Turto bankas reikalavimą nutrauktina CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu, kadangi yra įsiteisėję teismo nutartys dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti ir galimai buvus Marijampolės apskrities VMI darbuotojos D. Š. nusikalstamai veikai – dokumento suklastojimui, dėl ko kiltų pareiga pranešti prokurorui CPK 300 straipsnio pagrindu.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas R. M. prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą, pripažįstant, kad Marijampolės apskrities VMI kreditorinis reikalavimas, perduotas VĮ Turto bankui, R. M. individualios įmonės ,,Tuktukas“ bankroto byloje, lygus nuliui. Atskiruoju skundu pareiškėjas taip pat prašo išreikalauti papildomus duomenis ir informuoti prokurorą apie Marijampolės apskrities VMI atstovės D. Š. galimai padarytą nusikalstamą veiką.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Priverstinio išieškojimo senaties terminas skaičiuojamas nuo mokesčio administratoriaus teisės priverstinai išieškoti atsiradimo, kaip kad nurodyta iki 2004 m. galiojusiame MAĮ ir jo pakeitimuose. Teismai, nagrinėję klausimą dėl priverstinio mokesčių išieškojimo 5 metų senaties termino taikymo, netaikė MAĮ nuostatų, bet sukūrė MAĮ nuostatą, kad priverstinio išieškojimo senaties terminas skaičiuojamas nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. ir šios nuostatos pagrindu priiminėjo antikonstitucinius sprendimus.

142. Bylą nutraukiant CPK 293 straipsnio 3 punktu, svarbu nustatyti ieškinio tapatumą. Byloje su pareiškimu pateiktas su pareiškimu 2012 m. kovo 1 d. VMI raštas patvirtina egzistuojančias kitas esmines aplinkybes, kurios suteikia naujumo ieškovo (pareiškėjo) reikalavimo pagrindui, todėl reikalavimo šioje byloje negalima vertinti kaip tapataus ieškinio. Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus MAĮ nuostatai, nustatančiai 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminą iki 2006 m. rugsėjo 1 d. (per 5 metus nuo įstatymo įsigaliojimo) buvo priimta net 42 532 sprendimai, pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška dėl suėjusio 5 metų senaties termino, kuriais beviltiška buvo pripažinta 404 387 268,79 Lt mokestinė nepriemoka suėjus išieškojimo senaties terminui. Priešingu atveju, jei priverstinio išieškojimo senaties terminas, įsigaliojus MAĮ pakeitimams (nuostatai nustatančiai 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminą), būtų skaičiuojamas nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. (nuo MAĮ pakeitimo įsigaliojimo dienos), taip kaip aiškina Marijampolės apskrities VMI ir teismai, tai aukščiau nurodyti sprendimai būtų buvę priiminėjami ne ankščiau kaip nuo 2006 m. rugsėjo 2 d.

153. Teismas, priėmęs skundžiamą nutartį, pažeidė bei neteisingai pritaikė procesinės teisės normas, t. y. išnagrinėjo bylą ir priėmė nutartį nedalyvaujant VMI atstovams, kurių dalyvavimą pareiškėjas prašė pripažinti būtinu ir kurie teismo posėdyje būtų galėję išsamiai paaiškinti aplinkybes dėl suėjusio mokestinės nepriemokos senaties termino taikymo mokesčių administratoriaus praktikoje. Taip pat teismas atsisakė tenkinti pareiškėjo reikalavimą įpareigoti VMI pateikti teismui pareiškėjo reikalautus dokumentus ir duomenis.

164. Teismas nepagrįstai nesikreipė į prokurorą dėl D. Š. veiksmų, suklastojant dokumentą - 2004 m. birželio 3 d. VMI Sprendimą Nr. 7. Teismas neįvertino šio dokumento reikšmės - 2004 m. birželio 3 d. VMI Sprendimas Nr. 7 buvo akivaizdus kliuvinys vykstant ginčui teisme tvirtinti, kad išieškojimas buvo vykdomas nepertraukiamai iki bankroto bylos iškėlimo įmonei.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas IĮ R. M. prekybos namai ,,Tuktukas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus B. A. P., nurodo, kad ieškovo pateikto pareiškimo nepalaiko. Nurodo, kad ieškovas dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo pasibaigusia daug kartų teikė ieškinius Kauno apygardos teismui, šio teismo nutartis skundė Lietuvos apeliaciniam teismui, kuris paliko Kauno apygardos teismo nutartis nepakeistas. Atsakovo teigimu, galutinį sprendimą šioje byloje 2011 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-479/2011, išaiškinęs, kad Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalis, įtvirtinanti materialiosios teisės normą dėl mokesčio įsiteisėjimo senaties termino, įsigaliojo ir gali būti taikoma materialiniams santykiams dėl mokesčių išieškojimo tik nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. ir negali būti taikoma retroaktyviai.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą Valstybinė mokesčių inspekcija nurodo, kad pareiškėjas net tris kartus, t.y. dar 2007 m., 2008 m. ir 2010 m. reiškė iš esmės analogiškus reikalavimus tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko, ir procesiniai sprendimai jau yra įsiteisėję. Pareiškėjo nurodomas vis kitas faktinis pagrindas lyginant su ankstesnėmis bankroto bylomis vertintinas kaip bandymas išvengti. Pareiškėjas klaidingai aiškina Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintą priverstinio išieškojimo 5 metų terminą, kaip taikytiną ir nagrinėjamoje byloje praėjus 5 metams nuo VMI reikalavimų patvirtinimo teismo nutartimi. Taip aiškindamas nurodytą įstatymo nuostatą, pareiškėjas pažeidžia protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, valstybės institucijų, siekiančių bent dalinai atgauti nesumokėtas nepriemokas, interesus.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu nutraukta civilinė byla, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

22Iš pareiškėjo pateikto pareiškimo dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo pasibaigusia turinio nustatyta, kad pareiškėjo reikalavimo dėl Marijampolės apskrities VMI 246 356,43 Lt dydžio patvirtinto kreditorinio reikalavimo pripažinimo nepagrįstu faktinis pagrindas yra priverstinio išieškojimo senaties terminas.

23Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, kad pareiškėjo reikalavimas pripažinti Marijampolės apskrities VMI kreditorinį reikalavimą, patvirtintą bankroto byloje, nepagrįstu, tuo pagrindu, jog yra suėjęs mokestinės nepriemokos išieškojimo senaties terminas, yra išspręstas įsiteisėjusiomis teismo nutartimis bankrutavusios IĮ R. M. prekybos namai „Tuktukas“ bankroto byloje (Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis ir Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartis).

24Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jo pareiškimą, pareikštą šioje byloje, laikė tapačiu anksčiau išnagrinėtiems, nurodydamas, kad šioje byloje apeliantas papildomai pateikė 2012 m. kovo 1 d. VMI raštą, patvirtinantį egzistuojančias kitas esmines aplinkybes, kurios suteikia naujumo pareiškėjo reikalavimo pagrindui. Su šiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo pateikti papildomi įrodymai - 2012 m. kovo 1 d. VMI raštas – nekeičia pareiškėjo pateikto pareiškimo faktinio pagrindo, kuris lieka tapatus anksčiau išnagrinėtiems pareiškėjo reikalavimams - priverstinio išieškojimo senaties terminas. Juo labiau, kad pareiškėjo pateiktų įrodymų turinys nepatvirtina pareiškėjo nurodytų aplinkybių – 2012 m. kovo 1 d. VMI rašte nurodomi duomenys apie mokestinių nepriemokų pripažinimą beviltiškomis suėjus ieškinio senaties terminui, o ne apie priverstinio išieškojimo senaties terminą.

25Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo pateiktą pareiškimą dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo pasibaigusia pripažino tapačiu ir bylą CPK 293 straipsnio 3 dalies pagrindu nutraukė.

26Pripažinti, kad dalyvaujantys byloje asmenys būtinai turi atvykti į teismo posėdį yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl aplinkybė, kad teismas pareiškėjo prašymu nepripažino VMI atstovo dalyvavimo teismo posėdyje būtinu, neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui (CPK 160 str. 1 d. 1 p.).

27Pripažinus pirmosios instancijos nutartį, kuria nutraukta civilinė byla, pagrįsta ir teisėta, pareiškėjo prašymas išreikalauti atskirajame skunde nurodytus dokumentus, kuriais pareiškėjas įrodinėtų pateikto pareiškimo faktinį pagrindą, yra netikslingas, todėl atmestinas.

28Šioje byloje nėra duomenų, kad VMI darbuotojos D. Š. veiksmai galėtų turėti nusikalstamos veikos požymių, todėl netenkintinas apelianto prašymas kreiptis į prokurorą dėl šio asmens veiksmų. Apeliantas, turėdamas pagrįstų įtarimų, kad tam tikro asmens veiksmai gali turėti nusikalstamos veikos požymių, į prokuratūrą gali kreiptis tiesiogiai.

29Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas kreditoriaus Marijampolės... 4. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apygardos teismas IĮ R. M. prekybos namai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi bylą pagal... 7. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. gegužės 14 d. nutartimi... 8. Teismas nustatė, kad pareiškėjo R. M. prašymas pripažinti 130 893,82 Lt... 9. Nustačius nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjo R. M.... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas R. M. prašo Kauno apygardos teismo 2012 m.... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 13. 1. Priverstinio išieškojimo senaties terminas skaičiuojamas nuo mokesčio... 14. 2. Bylą nutraukiant CPK 293 straipsnio 3 punktu, svarbu nustatyti ieškinio... 15. 3. Teismas, priėmęs skundžiamą nutartį, pažeidė bei neteisingai... 16. 4. Teismas nepagrįstai nesikreipė į prokurorą dėl D. Š. veiksmų,... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas IĮ R. M. prekybos namai... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą Valstybinė mokesčių inspekcija nurodo,... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria CPK 293 straipsnio 3 punkto... 22. Iš pareiškėjo pateikto pareiškimo dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo... 23. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina pirmosios instancijos... 24. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jo... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 26. Pripažinti, kad dalyvaujantys byloje asmenys būtinai turi atvykti į teismo... 27. Pripažinus pirmosios instancijos nutartį, kuria nutraukta civilinė byla,... 28. Šioje byloje nėra duomenų, kad VMI darbuotojos D. Š. veiksmai galėtų... 29. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....