Byla B2-1171-230/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Aistei Raginytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams V. M., adv. Vaitiekui Novikevičiui, adv. pad. Akvilei Bužinskaitei, atsakovo Marijampolės AVMI atstovei Dalei Ščerbavičienei, trečiojo asmens IĮ R. M. prekybos namai „Tuktukas“ atstovui administratoriui Benediktui Algirdui Petrošiui, trečiojo asmens AB Turto bankas atstovui Dainiui Vinciūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo R. M. pareiškimą dėl Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimo patikslinimo bankrutavusios individualios įmonės R. M. prekybos namų „Tuktukas“ bankroto byloje.

2Teisėja, išnagrinėjusi R. M. pareiškimą,

Nustatė

3Pareiškėjas R. M. prašo pripažinti bankrutavusios IĮ R. M. prekybos namų „Tuktukas“ 130 893,82 Lt dydžio mokesčių ir nuo jų paskaičiuotų 112 055,23 Lt delspinigių nepriemoką pasibaigusia, nustatyti bankrutavusios IĮ R. M. prekybos namų „Tuktukas“ 2 996,71 Lt prievolės dydį Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI).

4Nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. gegužės 14 d. nutartimi IĮ R. M. prekybos namams „Tuktukas“ buvo iškelta bankroto byla. Kauno apygardos teismas 2004 m. liepos 5 d. nutartimi patvirtino Marijampolės AVMI 246 356,43 Lt finansinį reikalavimą, kurį sudaro 133 415,82 Lt mokesčių, 112 940,61 Lt delspinigių, o 2004 m. lapkričio 16 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti bei dar kartą patvirtino nurodytą Marijampolės AVMI reikalavimą. Kauno apygardos teismas 2005 m. liepos 11 d. nutartimi pakeitė kreditorių R. M. prekybos namų „Tuktukas“ bankroto byloje ir vietoje Marijampolės AVMI kreditoriumi įtraukė AB Turto banką su 246 356,43 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu. 2006 m. balandžio 27 d. nutartimi pareiškėjas buvo įtrauktas į bankroto bylą bendraatsakoviu. 2007 m. vasario 2 d. R. M. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu patikslinti kreditorių finansinius reikalavimus dėl suėjusio 5 metų priverstinio išieškojimo senaties termino. Kauno apygardos teismas 2007 m. gegužės 8 d. nutartimi R. M. prašymo netenkino, nurodydamas, kad senaties terminas skaičiuojamas nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. liepos 5 d. nutartimi padarė išvadą, kad iki 2001 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. IX-394 įsigaliojimo apskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių išieškojimo senaties terminai turi būti skaičiuojami nuo įstatymo, įtvirtinusio 5 metų priverstinio išieškojimo senaties institutą, įsigaliojimo, t.y. nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Tačiau tai pareiškėjo manymu paneigia su pareiškimu pateikiami rašytiniai įrodymai. 2006 m. rugsėjo 26 d. priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas buvo privalomas Marijampolės AVMI, kuri turėjo perskaičiuoti delspinigius, paskaičiuotus nuo nesumokėtų mokesčių pagal finansų ministro įgaliojimus (prieštaraujančius Konstitucijai), vadovaujantis MAĮ įstatymu, nuo 1995 m. liepos 26 d. iki 2004 m. balandžio 30 d, tačiau neperskaičiavo. R. M. 2008 m. vasario 29 d. raštu kreipėsi į Marijampolės AVMI dėl mokestinės nepriemokos, įvertinus senaties terminą, ir delspinigių, atsižvelgiant į LR Konstitucinio Teismo nutarimą, perskaičiavimo. Tačiau Marijampolės AVMI 2008 m. balandžio 3 d. raštu nurodė, kad IĮ R. M. prekybos namų „Tuktukas“ mokestinei nepriemokai ir nuo jos paskaičiuotiems delspinigiams priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2001 m. rugsėjo 1 d., o išieškojimo procedūros buvo pradėtos nepasibaigus senaties terminui, Marijampolės AVMI 2008 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (15.1-15)-T5-24 perskaičiavo tik 27 854,35 Lt iš paskaičiuotų 112 940,61 Lt delspinigių. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM 2008 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 68-136 patvirtino Marijampolės AVMI 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-393-173/2009 atmetė R. M. skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM 2008 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. 68-136, o Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 26 d. nutartimi paliko šį Kauno apygardos teismo sprendimą nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. kovo 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2010 Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 26 d. nutartį panaikino ir pareiškimą paliko nenagrinėtą. Pareiškėjo pateikiami rašytiniai įrodymai (VMI raštai, sprendimai) patvirtina, kad kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu Marijampolės AVMI dėl suėjusio mokestinės nepriemokos senaties termino yra priėmusi sprendimus dėl mokestinės prievolės pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia, skaičiuojant išieškojimo senaties terminą nuo teisės išieškoti mokestį atsiradimo dienos (MAĮ 105 str., 107 str., 162 str. 1, 2 d., 168 str. 3 d.), bet ne nuo priverstinio išieškojimo instituto įvedimo tų mokesčių mokėtojų atžvilgiu, kaip taiko IĮ R. M. prekybos namams „Tuktukas“. Iki bankroto bylos iškėlimo IĮ R. M. prekybos namams „Tuktukas“ įsiteisėjimo dienos mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas nebuvo vykdomas, nes 2002 m. rugsėjo 25 d. priimtu sprendimu Nr. 50 įmonės 246 334,51 Lt mokestinė nepriemoka pripažinta beviltiška. Pakartotinai inicijuoti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūrą, gauti prievolės įvykdymą įmonės bankroto procedūroje galima tik tuo atveju, jei nėra pasibaigęs mokestinės nepriemokos 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., MAĮ 39, 93, 102, 105, 107, 162, 168 str.). Marijampolės AVMI 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. (15.1-15)-T5-24 priedai ir kiti su pareiškimu pateikti bei bankroto byloje esantys įrodymai patvirtina, kad iš 131 268,82 Lt deklaruotų mokesčių bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai tik 375 Lt deklaruotam pelno mokesčiui ir nuo jo paskaičiuotiems 156,34 Lt delspinigiams yra nesuėjęs 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Priverstinio išieškojimo senaties terminas nėra suėjęs 2002 m. vasario 4 d. patikrinimo aktu Nr. 31M 00 10 01 papildomai paskaičiuotiems 2 119 Lt mokesčiams, nuo jų paskaičiuotiems 725,62 Lt delspinigiams, 28 Lt baudai ir nuo jos paskaičiuotiems 3,42 Lt delspinigiams. Apskaičiuoti, bet nesumokėti mokesčiai, kuriems nuo teisės priverstinai išieškoti atsiradimo dienos suėjęs 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas, turi būti pripažinti pasibaigusiais ir nurašyti (93 str. l d. 8 p.), kaip tai buvo daroma kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu. Be to, delspinigiai už laiku nesumokėtą mokesčių mokėtojo apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį pradedami skaičiuoti kitą dieną po atitinkamo mokesčio sumokėjimo termino pagal galiojančius teisės aktus pasibaigimo ir negali būti skaičiuojami ilgiau nei 180 dienų (MAĮ 96 str. 1 d. 1 p., 98 str. 2 d.). Todėl Marijampolės AVMI privalėjo taikyti nuo 2004 m. gegužės 1 d. iš dalies pakeistą delspinigių skaičiavimo tvarkos reglamentavimą. Taip pat nurodo, kad prieš perskaičiuojant delspinigius, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nuostatas, būtina nustatyti, ar bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną nebuvo pasibaigęs 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Marijampolės AVMI sprendime Nr. (15.1-15)-T5-24 turėjo patvirtinti tik 474,71 Lt perskaičiuotų delspinigių – nuo deklaruotų (375 Lt) ir patikrinimo metu paskaičiuotų mokesčių (2 119 Lt) bei baudos (28 Lt). Dėl to tik 2 996,71 Lt (375 Lt pelno mokesčio, patikrinimo metu papildomai paskaičiuoti mokesčiai 2 119 Lt, bauda 28 Lt ir perskaičiuoti 474,71 Lt delspinigiai) mokestinei nepriemokai nėra suėjęs 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas.

5Pareiškėjo atstovė adv. pad. A. Bužinskaitė palaiko pareikštus reikalavimus ir paaiškino, kad prievolė yra pasibaigusi dėl mokesčių senaties pasibaigimo. Senaties terminas nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. nustatytas 5 metai. Nors prievolė atsirado iki šio įstatymo, tačiau MAĮ 29 str. 3 d. numato taikymą atgal, kadangi iki tol įstatymas buvo netobulas, o Konstitucija įtvirtina asmenų lygybės principą. Terminas skaičiuotinas nuo teisės išieškoti atsiradimo dienos.

6Pareiškėjo atstovas adv. V. Novikevičius prašo pareiškimą tenkinti, nurodo, kad pareiškėjas pateikė eilę naujų įrodymų, kad kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu prievolės dėl pasibaigusio senaties termino buvo pripažintos pasibaigusiomis. Senaties terminas nuo teisės į mokesčius atsiradimo dienos, bet ne nuo priverstinio mokesčių išieškojimo dienos.

7Pareiškėjo atstovė V. M. prašo pareiškimą patenkinti ir paaiškino, kad dėl bankroto byloje priimtų nutarčių yra negalimas proceso atnaujinimas, todėl visos aplinkybės turi būti išaiškintos patikslinant reikalavimą šioje byloje. Tikslinti kreditorinį reikalavimą galima iki įmonės pabaigos. Yra paaiškėjusios naujos aplinkybės, kad kitiems asmenims buvo skaičiuojama kitaip. Senaties terminas skaičiuotinas nuo teisės išieškoti, o ne nuo priverstinio išieškojimo. Iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo priverstinio vykdymo, o pripažinus nepriemoka beviltiška nevykdomi jokie priverstinio išieškojimo veiksmai. Konstituciniam Teismui priėmus nutarimą delspinigiai turėjo būti perskaičiuoti. Kadangi nepriemokai taikytina senatis, negalėjo būti skaičiuojami ir delspinigiai.

8Marijampolės AVMI prašo R. M. pareiškimą atmesti ir bylą nutraukti. Nurodo, kad bankroto bylos iškėlimo metu pats įmonės savininkas teikė kreditorių sąrašą ir nurodė skolos dydį. Dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo R. M. jau buvo kreipęsis į teismą, motyvuodamas, kad yra pasibaigęs priverstinio išieškojimo senaties terminas, tačiau šie prašymai nebuvo patenkinti. Dabar reiškiamas reikalavimas tuo pačiu pagrindu, tačiau šiuo klausimu jau yra priimti įsiteisėję teismo sprendimai, todėl dar kartą tai neturėtų būti svarstoma. Iki 2001 m. birželio 29 d. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. IX-394 įsigaliojimo mokesčio administratoriaus teisė išieškoti priskaitytus mokesčius, delspinigius ir kitas įmokas nebuvo ribojama jokiais terminais. 5 metų apskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių išieškojimo terminas turi būti skaičiuojami tik nuo šio įstatymo įsigaliojimo, t. y. nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Kreditoriaus reikalavimas IĮ R. M. prekybos namų „Tuktukas“ bankroto byloje buvo reiškiamas nutarties iškelti bankroto bylą minėtai įmonei įsiteisėjimo dienai, t.y. 2004 m. gegužės 24 d., todėl mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo 5 metų senaties terminas nepraleistas. Marijampolės AVMI atliko įmonės apskaičiuotų delspinigių perskaičiavimą, atsižvelgiant į 2006 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimą, ir sumažino paskaičiuotus delspinigius iki 56 001,62 Lt, taip pat pareiškėjui pranešė, kad mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo terminas nėra suėjęs. Marijampolės AVMI 2008-054-03 sprendimas Nr. (15.1-15)-T5-24, kurį patvirtino ir VMI prie LR Finansų ministerijos, teismine tvarka nebuvo panaikintas, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartyje išaiškino dėl priverstinio mokesčių išieškojimo senaties taikymo. Draudžiamosios Įmonių bankroto įstatymo nuostatos įsigalioja nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, todėl nagrinėjamu atveju MAĮ nuostatos, reglamentuojančios išieškojimo veiksmus, negali būti taikomos. Kauno apygardos teismui 2004 m. liepos 5 d. nutartimi patvirtinus Marijampolės AVMI reikalavimą, t.y. išanalizavus kreditorinio reikalavimo pagrįstumą, Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartimi peržiūrėjus reikalavimą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo, pastarąjį patvirtinus Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartimi, nėra teisinio pagrindo iš naujo jį ginčyti, todėl byla nutrauktina.

9Marijampolės AVMI atstovė palaiko atsiliepime išdėstytus motyvus. Prašo nustatyti mokestinės prievolės dydį, kuris turėjo būti iškėlus bankroto bylą. Dėl šio kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo yra priimtos įsiteisėjusios teismo nutartys, reikalavimas buvo sprendžiamas atskira tvarka, tačiau buvo grąžinta spręsti bankroto byloje. Nurodo, kad LR Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl senaties termino taikymo, todėl tie klausimai negali būti sprendžiami iš naujo. Pripažįsta, kad kreditorinis reikalavimas galėtų būti sumažintas, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytą Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimą, ir pagal perskaičiavimą delspinigiai sudarytų 56 001,62 Lt. 2002 m. buvo priimtas sprendimas dėl priemokos pripažinimo beviltiška, nes tuo metu nebuvo jokio turto, o atsiradus turtui (butui) toks sprendimas buvo panaikintas.

10AB Turto bankas atsiliepimu prašo R. M. pareiškimo netenkinti, nutraukti procesą, skirti pareiškėjui baudą iki 20 000 Lt už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad iš esmės analogiški reikalavimai buvo reikšti 2007 metais. Dėl jų pasisakė pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai. (Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-426/2007). Antrą kartą tapačius reikalavimus ieškovas reiškė 2008 metais. Dėl jų pasisakė visų instancijų teismai (Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-393-173/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-7284/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2010). Toks R. M. elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, nes jis pats pripažįsta, kad ankstesni analogiški reikalavimai jau du kartus buvo atmesti visų instancijų teismų.

11AB Turto bankas atstovas paaiškino, kad nagrinėjamas pareiškimas yra pareikštas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, todėl pareiškėjas piktnaudžiauja savo teisėmis. Senaties terminas negali būti instrumentu nesąžiningai naudotis savo teisėmis. Kad delspinigiai būtų sumažinti Konstitucinio Teismo nutarimo pagrindu, neprieštarauja.

12IĮ R. M. prekybos namai „Tuktukas“ atstovas administratorius B. A. Petrošius sutinka, kad būtų sumažintas delspinigių dydis Marijampolės AVMI paskaičiuotu dydžiu, taip pat prašo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

13Pareiškimas tenkintinas iš dalies. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. gegužės 14 d. R. M. prekybos namams „Tuktukas“ buvo iškelta bankroto byla (t.1, b.l. 38-39), nutartis įsiteisėjo po 10 dienų, kadangi nebuvo apskųsta, t.y. 2004 m. gegužės 24 d. 2004 m. liepos 5 d. nutartimi buvo patvirtinti kreditorių reikalavimai, tarp jų ir Marijampolės AVMI reikalavimas 246 356,43 Lt sumai (t.1, b.l. 53). 2004 m. lapkričio 16 d. nutartimi (t.1, b.l. 62) R. M. prekybos namai „Tuktukas“ pripažinti bankrutavusiais ir įmonę nutarta likviduoti, taip pat patvirtintas nurodyto dydžio Marijampolės AVMI reikalavimas. Kauno apygardos teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartimi buvo pakeistas kreditorius ir vietoje Marijampolės AVMI kreditoriumi buvo įtraukta AB Turto bankas su tuo pačiu 246 356,43 Lt dydžio reikalavimu (t.1, b.l. 82).

14Pareiškėjas R. M. - nurodytos įmonės savininkas, kuris buvo įtrauktas į bylą bendraatsakovu 2006 m. balandžio 27 d. nutartimi (t.2, b.l. 21) prašo pripažinti bankrutavusios IĮ R. M. prekybos namai „Tuktukas“ Marijampolės AVMI 130 893,82 Lt dydžio mokesčių ir nuo jų paskaičiuotų 112 055,23 Lt delspinigių nepriemoką pasibaigusia ir nustatyti 2 996,71 Lt prievolės dydį Marijampolės AVMI. Tokiu pareiškimu pareiškėjas iš esmės siekia patikslinti jau patvirtintą nurodyto kreditoriaus Marijampolės AVMI reikalavimą, todėl jo ieškinys 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartimi (b.l. 94) buvo pripažintas pareiškimu dėl nurodyto kreditoriaus reikalavimo patikslinimo. LR Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams) tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad ši norma taikytina ir kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir tokie reikalavimai gali būti tikslinami iki bus nutraukta byla ar priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, ir tai daroma būtent bankroto byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008, 2010 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2010, 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2010). Pareiškėjas būtent šios suformuotos teismų praktikos pagrindu ir reiškia prašymą patikslinti Marijampolės AVMI reikalavimą. Šio kreditoriaus reikalavimui peržiūrėti iš esmės nurodo du esminius pagrindus: 1) dėl priverstinio išieškojimo 5 metų senaties termino taikymo, 2) dėl Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimo, kuriuo buvo pasisakyta dėl MAĮ 39 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kuriuo pripažinta, kad finansų ministras negalėjo vien savo nuožiūra (bet neviršijant nustatytos 10 punktų ribos) spręsti, kiek punktų padidinti MAĮ normoje nustatytą palūkanų normą, taikymo.

15Dėl priverstinio išieškojimo 5 metų senaties termino taikymo. Šiuo pagrindu kreditoriaus Marijampolės AVMI reikalavimas bankroto bylos nagrinėjimo eigoje jau ne kartą buvo svarstytas. Tai patvirtina pareiškėjo R. M. 2005 m. birželio 10 d. prašymas administratoriui (t.1, b.l. 85) peržiūrėti Marijampolės AVMI finansinį reikalavimą dėl Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) Nr. IX-2112, įsigaliojusio nuo 2005 m. gegužės 1d., 107 str. 1 dalyje numatyto priverstinio išieškojimo 5 metų senaties termino. Dėl pareiškėjo pateikto prašymo administratorius kreipėsi į Marijampolės AVMI (t.1, b.l. 87), kuri atsisakė prašymą patenkinti, nurodydama, kad 5 metų senaties terminas netaikytinas, kadangi nuo 2001 m. rugsėjo 1 d., kai buvo nustatytas mokesčio išieškojimo senaties terminas iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo praėję 5 metai, o įstatymas atgal negalioja (t.1, b.l. 88). Administratoriaus prašymas teismui patikslinti Marijampolės AVMI reikalavimą (t.1, b.l 84) Kauno apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi buvo netenkintas, kadangi teismas darė išvadą, kad Įmonių bankroto įstatymas nenumato galimybės peržiūrėti patvirtintą reikalavimą (t.1, b.l. 94). Be to, R. M. 2007 m. vasario 12 d. bankroto byloje buvo pateikęs prašymą patikslinti kreditorių reikalavimus, tarp jų ir Marijampolės AVMI reikalavimą dėl to paties jau nurodyto senaties termino taikymo pagal MAĮ nuostatas (t.2, b.l. 23-30). Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 3 d. nutartimi R. M. prašymas patikslinti kreditorių reikalavimus nurodytu pagrindu buvo atmestas, įvertinus ir nurodytą 5 metų senaties taikymą (t.2, b.l. 91-94). R. M. atskirasis skundas (t.2, b.l. 96-99) dėl šios nutarties Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartimi taip pat buvo atmestas (t.2, b.l. 115-120), nutartyje pasisakant ir dėl MAĮ numatyto 5 metų senaties termino taikymo. Tokiu būdu pareiškėjo prašymas patikslinti Marijampolės AVMI reikalavimą dėl MAĮ numatyto mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo 5 metų senaties termino taikymo yra reiškiamas pakartotinai ir nenagrinėtas, kadangi sprendimui, nutarčiai įsiteisėjus, šalys ir kiti byloje dalyvavę asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat ginčyti kitoje byloje nustatytus faktus ir teisinius santykius (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Dėl pareiškėjo nurodyto senaties termino taikymo yra pasisakyta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2010, nagrinėtoje pagal to paties pareiškėjo R. M. kasacinį skundą byloje tarp tų pačių šalių ir faktiškai dėl to paties dalyko. LAT šioje nutartyje pažymėjo, kad MAĮ redakcija, galiojusi ginčijamo teisinio santykio metu, numatė, jog priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, tačiau šis terminas taikomas tik nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Pareiškėjas, reikšdamas pakartotinį prašymą, nurodo, jog toks prašymas yra grindžiamas naujais įrodymais, o būtent VMI raštais ir sprendimais (b.l. 60-67) kurie, jo nuomone, patvirtina, kad priverstinio išieškojimo 5 metų senaties terminas buvo taikomas kitų mokesčių mokėtojų atžvilgiu mokesčių administratoriui priimant sprendimus pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška dėl pasibaigusio nurodyto senaties termino. Pareiškėjo pateikti įrodymai jokiu būdu nesudaro pagrindo peržiūrėti Marijampolės AVMI reikalavimo pagrįstumo priverstinio išieškojimo 5 metų senaties taikymo pagrindu, kadangi tai lemia įstatymo nuostatų dėl nurodyto senaties termino pradžios aiškinimas, dėl ko teismų jau yra pasisakyta. Kadangi pateikti įrodymai liečia kitą mokesčių mokėtoją, todėl neišnagrinėjus aplinkybių, susijusių su nurodytos informacijos pateikimu ir sprendimų priėmimu, nėra galimybės vertinti šių įrodymų, kaip patvirtinančių kitokį priverstinio išieškojimo senaties termino taikymą. Pateiktų sprendimų priėmimo aplinkybės nėra šios bylos dalykas ir nenagrinėtinos.

16Dėl Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimo taikymo. Lietuvos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimu nutarė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija; Žin., 2001, Nr. 62-2211) 3 dalis ta apimtimi, kuria buvo įtvirtinti finansų ministro įgaliojimai vien savo nuožiūra, bet neviršijant nustatytos 10 punktų ribos, spręsti, kiek punktų padidinti šioje dalyje nurodytą palūkanų normą, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. LR Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 3 dalis numato, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Marijampolės AVMI yra priėmusi 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. (15.1-15)-T5-24 (b.l. 24-31), kuriuo patvirtino nustatytą atlikus perskaičiavimą dėl priimto Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimo pagal 2000 m. vasario 4 d. patikrinimą sumažintų delspinigių dydį - 13 840,43 Lt. Be to, buvo perskaičiuoti delspinigiai ir nuo įmonės deklaruojamų mokesčių ( b.l. 32-56), ir įvertinus nurodyto patikrinimo metu perskaičiuotus delspinigius yra nustatytas bendras perskaičiuotų delspinigių dydis, kurį sudaro 56 001,62 Lt, sumažinant delspinigius bendra 56 938,99 Lt suma. Tai pripažįsta Marijampolės AVMI savo atsiliepime į ieškinį, tą patvirtino ir bylos nagrinėjime dalyvavusi Marijampolės AVMI atstovė savo paaiškinimais. Reikalavimą perėmusios AB Turto bankas atstovas neprieštarauja, kad patvirtintas reikalavimo dydis būtų sumažintas dėl atlikto perskaičiavimo vykdant Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimą. Administratorius taip pat sutinka, kad būtų sumažintas Marijampolės AVMI reikalavimas delspinigių dalyje iki perskaičiuoto dydžio. Todėl Marijampolės AVMI reikalavimo dydis tikslintinas LR ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies pagrindu, atsižvelgiant į atliktą delspinigių perskaičiavimą, t.y. sumažinant reikalavimą sumažinta delspinigių suma – 59 938,99 Lt. Tokiu būdu tvirtintinas patikslintas 200 017,70 Lt dydžio reikalavimas (259 956,69 Lt – 59 938,99 Lt. Kadangi reikalavimą yra perėmusi AB Turto bankas, tikslintas būtent šio kreditoriaus reikalvimas

17Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti iš dalies. Patikslinti akcinės bendrovės Turto bankas reikalavimą ir jį sumažinus patvirtinti 200 017,70 Lt sumai.

19Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.

20Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą administratoriui tenkinti kreditoriaus AB Turto bankas finansinį reikalavimą individualios įmonės R. M. prekybos namai „Tuktukas“ bankroto byloje.

21Nutartis per 7 dienas dienos nuo jos paskelbimo gali būti apskųsta atskiru skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Aistei... 2. Teisėja, išnagrinėjusi R. M. pareiškimą,... 3. Pareiškėjas R. M. prašo pripažinti bankrutavusios IĮ R. M. prekybos namų... 4. Nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. gegužės 14 d. nutartimi IĮ R. M.... 5. Pareiškėjo atstovė adv. pad. A. Bužinskaitė palaiko pareikštus... 6. Pareiškėjo atstovas adv. V. Novikevičius prašo pareiškimą tenkinti,... 7. Pareiškėjo atstovė V. M. prašo pareiškimą patenkinti ir paaiškino, kad... 8. Marijampolės AVMI prašo R. M. pareiškimą atmesti ir bylą nutraukti.... 9. Marijampolės AVMI atstovė palaiko atsiliepime išdėstytus motyvus. Prašo... 10. AB Turto bankas atsiliepimu prašo R. M. pareiškimo netenkinti, nutraukti... 11. AB Turto bankas atstovas paaiškino, kad nagrinėjamas pareiškimas yra... 12. IĮ R. M. prekybos namai „Tuktukas“ atstovas administratorius B. A.... 13. Pareiškimas tenkintinas iš dalies. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2004... 14. Pareiškėjas R. M. - nurodytos įmonės savininkas, kuris buvo įtrauktas į... 15. Dėl priverstinio išieškojimo 5 metų senaties termino taikymo. Šiuo... 16. Dėl Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimo taikymo.... 17. Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 290-291 straipsniais,... 18. Pareiškimą patenkinti iš dalies. Patikslinti akcinės bendrovės Turto... 19. Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.... 20. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 3... 21. Nutartis per 7 dienas dienos nuo jos paskelbimo gali būti apskųsta atskiru...