Byla 2A-851-262/2014
Dėl skolos priteisimo ir vienašališko įskaitymo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo AB „LESTO” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „NEILUVA“ ieškinį atsakovui AB „LESTO” dėl skolos priteisimo ir vienašališko įskaitymo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašė: pripažinti atsakovo 2012-07-22 paskaičiuotų 57 015,36 Lt delspinigių vienašališką įskaitymą iš ieškovui mokėtinų sumų pagal ieškovo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00003139 neteisėtu, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 57 015,36 Lt skolą ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2011-06-20 šalys sudarė rangos sutartį dėl techninio darbo projekto parengimo ir 110/10 Kv Igliaukos TP 10 kV SĮ rekonstravimo darbų atlikimo (toliau- sutartis). 2012-04-26 šalys sudarė rangos sutartį dėl papildomų darbų atlikimo tame pačiame objekte, pagal kurią darbų atlikimo terminai buvo pratęsti iki 2012-04-30. Už papildomai atliktus darbus atsakovas su ieškovu pilnai neatsiskaitė, ieškovo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas sumokėjo iš dalies, o likusi sąskaitos dalis, t.y., 57 015,36 Lt, liko neapmokėta. 2012-08-21 atsakovas informavo ieškovą, kad jis vienašališkai užskaitė paskaičiuotą delspinigių sumą į jo turėtą išmokėti pinigų sumą už papildomai atliktus darbus. Tokie atsakovo veiksmai yra neteisėti. Visi papildomi darbai buvo atlikti laiku, tačiau darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas vėliau tik dėl atsakovo biurokratizmo. Atsakovas projekto gyvendinimui pasirinko nestandartinę įrangą, todėl jos montavimo darbai užtruko. Delspinigiai už laikotarpį nuo 2011-11-30 iki 2012-04-30 vienašališkai buvo nuskaityti tik 2012-07-22, taigi buvo praleistas 6 mėnesių senaties terminas dėl delspinigių priskaičiavimo.

5Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.

6Nurodė, kad ieškovas darbus pagal rangos sutartį baigė tik 2012-04-30, todėl, vadovaujantis sutarties 5.5 punktu, už laikotarpį nuo 2011-11-30 iki 2012-04-30 ieškovui buvo priskaičiuota 57 015,36 Lt delspinigiai. Apie papildomų darbų būtinybę ieškovas sužinojo jau iki 2011-11-04, o ne 2012 m. balandžio mėnesį. Iš 2012-04-05 ieškovo rašto Nr. 01.02-bei jo priedų matyti, kad papildomi darbai buvo atlikti jau 2012 m. kovo mėnesį, apie ką liudija atliktų darbų aktas. Taigi ieškovo teiginiai apie papildomų darbų poreikio atsiradimą ir įvykdymo laiką visiškai neatitinka tikrovės bei klaidina teismą. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, kad darbai vėlavo ir dėl to, jog iškilo būtinybė šalinti medžių kelmus, o tai nebuvo numatyta projekte. 2011-12-15 AB LESTO rašte Nr. 40200-2620 nurodyta, kad techninį-darbo projektą rengė ieškovas, todėl jam turėjo būti žinoma, jog reikės šalinti medžių kelmus, todėl tai negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe, trukdančia laiku baigti darbus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 1 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies: iš atsakovo ieškovui priteista 30 000 Lt skolos ir 900 Lt bylinėjimosi išlaidų; atsakovo AB LESTO 2012-07-22 paskaičiuotas 27 015,36 Lt vienašališkas įskaitymas iš ieškovui UAB „NEILUVA“ mokėtinų sumų pagal PVM sąskaitą-faktūrą NEIL Nr. 00003139 pripažintas nepagrįstu; kita ieškinio dalis atmesta.

9Teismas nurodė, kad rašytinis susitarimas dėl netesybų įtvirtintas sutarties 5.5 punkte. Kadangi yra nustatytas faktas, kad vis tik ieškovas praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl vadovaujantis tiek CK normomis, tiek rangos sutartimi, ieškovas turi atsakovui mokėti netesybas (delspinigius). Ieškovas pateikė priedą prie rangos sutarties, kuriuos darbus privalėjo atlikti pagal šią rangos sutartį, atsakovo kvietimą dalyvauti papildomų darbų pirkime, kurių galutinė kaina sudarė 17 407,67 Lt. Kita rangos darbų sutartis tarp šalių buvo sudaryta 2012-04-26. Joje nurodytas darbų atlikimo terminas iki 2012-04-30. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad Igliaukos TP pastotės, inžinerinių tinklų planas buvo keičiamas. Atsakovo teigimu, ieškovas netinkamai sudarė techninį darbo projektą, jame nebuvo numatyta visa eilė būtinų atlikti darbų, dėl ko numatyti darbai buvo atlikti nepilnai. Tačiau atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad iš atsakovo pusės buvo priimtas sprendimas transfarmatorinės namelį pastatyti kitoje, negu buvo numatyta, vietoje, dėl ko reikėjo nutiesti ilgesnius kabelius ir tai buvo ieškovui papildomi darbai. Papildomi darbai buvo užsakomi dar 2011 m. lapkričio mėnesį, o susitarta galutinai dėl jų atlikimo tik 2012 balandžio mėnesį. Be to, jis nurodė, kad be papildomų darbų atlikimo negalima buvo užbaigti darbų ir pagal pirminę rangos sutartį – t.y. visų darbų. Ieškovo atstovas pripažino, kad ieškovas atliko darbus numatytus rangos sutartyje su trūkumais, kurie buvo nurodyti akte, pateiktame į bylą. Ieškovas tuos trūkumus pripažino ir ištaisė. Iš to darytina išvada, kad abi tarp šalių sudarytos rangos sutartys yra susijusios, nes abi jos apima tą patį, vientisą (neatskiriamą) objektą ir darbo rezultatą. 2012-04-26 šalių sudaryta rangos sutartis yra faktiškai dėl papildomų darbų atlikimo, be kurių atlikimo nebuvo galimybės priduoti visų darbų in corpore. Akivaizdu, kad abi šalys nepakankamai laikėsi prievolių tinkamo vykdymo principų – nepakankamai bendradarbiavo vykdant prievolę (CK 6.38 straipsnis). Iš atsakovo pusės nėra pateikta įrodymų, kad atsakovo atstovai darbų atlikimo vietoje, kartu su ieškovo atstovais prieš projekto parengimą ir jo rengimo metu būtų apžiūrėję rangos sutarties objektą vietoje, darę pastabas dėl pateikto projekto, kontroliavę ir priėmę ieškovo atliekamus darbus, vykdę darbų atlikimo techninę priežiūrą ar pan. Nors ieškovas pagal rangos sutartį numatytus darbus atliko ne laiku, tačiau iš dalies dėl to yra atsakingas ir atsakovas, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas sumažinti ieškovo reikalavimus dėl delspinigių įskaičiavimo ieškovui už nesavalaikį rangos sutarties įvykdymą (CK 6.73 straipsnio 2 dalis), dalinai pripažįstant atsakovo paskaičiuotų delspinigių vienašališką įskaitymą iš ieškovui mokėtinų sumų pagal rangos sutartį. Remiantis tuo, nuspręstina ieškovo reikalavimus šioje byloje tenkinti iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 30 000 Lt skola.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti arba sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai darbų visų darbų pabaigimą 2012 m. balandžio 30 d. siejo su šalių sutartų papildomų darbų atlikimu. Pagal šalių suderintą darbų grafiką, visi pagrindiniai darbai turėjo būti atlikti iki 2011 m. lapkričio 30 d. Papildomi darbai, dėl kurių šalys susitarė vėliau buvo gan paprasti- transformatorinės perkėlimas už kelių metrų nuo prieš tai buvusios jos vietos bei papildomų kelių metrų kabelio paklojimas. Tokie darbai neturėjo žymios įtakos kitiems ieškovo atliekamiems darbams. Kaip matyti iš atsakovo pateikiamų brėžinių, kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti, ieškovas šalių sutartus papildomus darbus jau buvo atlikęs iki 2011 m. lapkričio 9 d., o iki 2012 m. balandžio 26 d. tik derėjosi dėl atliktų darbų kainos. Darbai dėl kurių šalys nesitarė ir kuriuos tik ieškovas nurodo kaip papildomus, nebuvo labai sudėtingi, be to, juos ieškovas turėjo numatyti jau rengdamas darbų projektą. Todėl šiuo atveju, jei ieškovas tam tikrų darbų į projektą neįtraukė, būtent jis turi prisiimti atsakomybę, už tai, kad jis negalėjo atlikti visų reikiamų darbų laiku. Atsakovas, 2011 m. gruodžio mėn., patikrinęs ieškovo atliktus darbus rado labai daug trūkumų, nustatė terminą jiems ištaisyti. Ši aplinkybė paneigia teismo išvadą, kad atsakovas neprižiūrėjo darbų eigos. Taigi, ieškovas ne tik laiku neatliko visų darbų, bet juos atliko nekokybiškai. Už tai, kad darbai užsitęsė dėl trūkumų šalinimo, yra atsakingas ieškovas, nes darbai atlikti nekokybiškai tik dėl ieškovo kaltės. Dėl išvardintų priežasčių atsakovas turėjo teisę, remdamasis sutarties 5.5 punktu, paskaičiuoti delspinigius už termino atlikti sutartyje numatytus darbus nesilaikymą ir šia delspinigių suma sumažinti visų darbų kainą, kurią turėjo sumokėti ieškovui. Dėl išvardintų priežasčių teismas nepagrįstai tenkino ieškinį. Be to, skundžiamo sprendimo rezoliucinė dalis neatitinka CPK 270 str. 5 d. 1 p. reikalavimų, nes ji nesutampa su dėstomojoje dalyje nurodytais motyvais, t.y. nors teismas motyvuose nurodo, kad dėl darbų vėlavimo iš dalies kaltas tiek ieškovas, tiek atsakovas, rezoliucine dalimi iš esmės visiškai patenkina ieškinio reikalavimus.

13Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą.

14Nurodė, kad skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti nėra jokio pagrindo. Darbai buvo neatlikti ir nepriduoti laiku dėl nuo ieškovo nepriklausiusių aplinkybių, nes reikėjo atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo aptarti sutartyje, taip pat papildomus darbus, dėl kurių šalys sutarė atskirai. Todėl atsakovas nepagrįstai skaičiavo delspinigius.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas atmetamas

17CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

18Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

20Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

21Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

22Atsakovas savo poziciją iš esmės grindžia tuo, kad tik ieškovas yra atsakingas už darbų neatlikimą laiku, todėl atsakovas turėjo teisę paskaičiuoti sutartyje numatytus delspinigius ir jų suma sumažinti visą sumą, kurią turėjo sumokėti ieškovui. Ieškovas su tokia atsakovo pozicija nesutinka ir nurodo, kad darbai laiku nebuvo atlikti ne dėl nuo ieškovo priklausančių aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad darbai nebuvo atlikti dėl abiejų šalių kaltės. Taigi, apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti dėl ko kaltės darbai nebuvo atlikti laiku, ar atsakovas turėjo teisę paskaičiuoti delspinigius, jei taip, tai kokio dydžio galėjo būti delspinigiai.

23CK 6.691 str. 1 d. yra nurodyta, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

24Nors šalys kaltina viena kitą pažeidus čia paminėtą bendradarbiavimo principą, apeliacinės instancijos teismas laiko įrodyta (kaip teisingai nurodo pirmosios instancijos teismas), jog abi sutarties šalys šio principo nesilaikė. Šalys sutartimi nustatė labai aiškų sutarties įvykdymo terminą- 2011 m. lapkričio 30 d., tačiau sutartimi taip pat numatė, kad šis terminas gali būti pratęstas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas iki šio termino visų darbų nebuvo atlikęs, taip pat tam tikrus darbus atliko nekokybiškai. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas būdamas suinteresuotas, kad darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai, pats turėjo prižiūrėti darbų eigą, nuolat tikrinti ieškovo atliekamų darbų baigtumą ir kokybę, o pamatęs, kad darbai vykdomi per lėtai (atsiliekant nuo grafiko) ar nekokybiškai, turėjo apie tai informuoti ieškovą. Iš bylos medžiagos nematyti, kad atsakovas iki 2011 m. lapkričio 30 d. ieškovui būtų pareiškęs kokias nors esmines pastabas dėl darbų. Atsakovas teigia, kad tam tikrus darbus ieškovas turėjo numatyti jau tuo metu, kai rengė projektą. Pažymėtina, kad atsakovas yra didelė įmonė, turinti daug kvalifikuotų specialistų, taip pat turinti didelę tokių darbų, kurie buvo atliekami pagal sutartį, vykdymo priežiūros patirtį. Todėl, atsakovo darbuotojai turėjo įvertinti ieškovo parengtą projektą, dar prieš ieškovui pradedant jį vykdyti, ir pareikšti pastabas, pasiūlyti įtraukti projekte nenumatytus darbus. Taigi, šiuo atveju negalima vien tik vienam ieškovui priskirti atsakomybės už tam tikrų darbų neįtraukimą į projektą ar už darbų neatlikimą kokybiškai tam tikrame projekto įgyvendinimo etape.

25Kita vertus, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas, neatlikęs visų darbų laiku, prašė šį terminą pratęsti (b.l. 27), o atsakovas sutiko jį pratęsti iki 2011 m. gruodžio 28 d. ir už šį laikotarpį neskaičiuoti delspinigių, jeigu ieškovas užbaigs sutartyje numatytus darbus bei pateiks ištaisytą projektinę dokumentaciją (t. 1 b.l. 20). Ieškovas darbų neatliko bei trūkumų neištaisė ir per šį papildomą terminą, nes, kaip matyti 2011 m. gruodžio 28 d. techninio įvertinimo akto (t. 1 b.l. 73), daugelis darbų buvo su defektais. Pažymėtina, kad pasirašant šį aktą dalyvavo ir ieškovo atstovas. Ieškovui šiuo aktu buvo nustatytas naujas terminas iki 2012 m. sausio pabaigos trūkumams pašalinti. Byloje nėra duomenų, kad minėti trūkumai buvo pašalinti iki 2012 m. sausio 31 d. Šalys statybos užbaigimo aktą pasirašė tik 2012 m. balandžio 30 d. Taigi, iš išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad ieškovas taip pat nesilaikė savo sutartinių įsipareigojimų.

26Tarp šalių kilo ginčas kada realiai buvo baigti darbai: ar būtent 2012 m. balandžio 30 d. ar kažkuriuo kitu laiku. Ieškovas teigia, kad šalims susitarus dėl papildomų darbų (pastotės perkėlimo į kitą vietą ir atitinkamai ilgesnių kabelių patiesimo) jis šiuos darbus baigė 2012 m. balandžio 30 d., be to, neatlikus šių darbų, nebuvo galima priduoti kitų darbų. Atsakovo pozicija šiuo klausimu nebuvo nuosekli, t.y. nors atsakovas paskaičiavo delspinigius už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 30 d. iki 2012 m. balandžio 30 d., tačiau apeliaciniame skunde jau teigia, kad beveik visi darbai buvo atlikti 2011 m. lapkričio 9 d., tačiau po ilgų derybų dėl papildomų darbų kainos visi darbai buvo įforminti tik 2012 m. balandžio 30 d. Tačiau atsakovo atstovas teismo posėdžio metu teigė, jog darbai vyko žiemą (t. 2 b.l. 74). Be to, atsakovo atstovas taip pat nurodė, kad be papildomų darbų atlikimo negalima buvo užbaigti darbų ir pagal pirminę rangos sutartį – t.y. visų darbų. (t. 2 b. l. 75). Pažymėtina, kad atsakovas buvo pats suinteresuotas, kad darbai būtų kiek įmanoma greičiau atlikti ir kad pastotė pradėtų veikti, nes, kaip jis pats nurodė, priešingu atveju, jo vartotojai būtų patyrę nepatogumų. Dėl šios priežasties nelogiškais laikytini atsakovo teiginiai, kad raštiškas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo su ieškovu buvo sudarytas jau po darbų atlikimo, kai šalys galiausiai sutarė dėl darbų kainos. T.y. jei atsakovas buvo suinteresuotas kuo greičiau paleisti ginčo pastotę, jis turėjo imtis visų įmanomų priemonių, kad papildomi darbai kuo greičiau būtų įforminti ir priduoti. Esant tokiam atsakovo pozicijos nenuoseklumui, teismas labiau tikėtinais laiko ieškovo teiginius, jog papildomi darbai buvo atliekami būtent 2012 m. balandžio mėnesį ir kad tik juos pabaigus buvo galima priduoti visus darbus apskritai.

27Dėl išvardintų priežasčių darytina išvada, kad abi šalys yra atsakingos už tai, jog visi darbai nebuvo atlikti laiku- ieškovas, nes nesilaikė nustatyto grafiko bei atliko darbus su trūkumais, atsakovas, nes tuo metu kai buvo rengiamas projektas bei atliekami pirminiai darbai, jų tinkamai neprižiūrėjo. Esant abiejų šalių atsakomybei, pasekmės taip pat turi tekti abiems šalims. Šiuo atveju taip ir buvo padaryta: ieškinys nebuvo patenkintas visiškai- iš atsakovo ieškovui priteista 30 000 Lt. Taigi, skundžiamu sprendimu šalių ginčas iš esmės yra išspręstas teisingai. Todėl pagrindo tenkinti apeliacinį skundą nėra. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog skundžiamo sprendimo motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys ne visiškai atitinka viena kitą. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti atsakovo paskaičiuotų 57 015,36 Lt delspinigių vienašališką įskaitymą iš ieškovui mokėtinų sumų neteisėtu ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 57 015,36 Lt skolą. Pagal CK įtvirtintą įskaitymo instituto esmę, akivaizdu, kad abu šie reikalavimai yra tiesiogiai priklausomi vienas nuo kito- jei teismas atitinkamos delspinigių sumos vienašališką užskaitymą pripažįsta neteisėtu, jis tokią sumą ir turi priteisti ieškovui. Sprendimo motyvuojamojoje dalyje buvo nurodyta, kad ieškovui iš atsakovo priteistina 30 000 Lt, tačiau nėra nurodyta, kokia vienašališko įskaitymo dalis yra pripažįstama neteisėta, nors, apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtent tai pirmiausia turėjo būti aptarta teismo sprendime. Vienašališko įskaitymo dalies pripažinimas neteisėtu yra nurodytas tik sprendimo rezoliucinėje dalyje, tačiau abi sumos skiriasi. Todėl, jeigu pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ieškovui iš atsakovo turi būti priteista 30 000 Lt, jis pirmiausia turėjo būtent šios sumos vienašališką įskaitymą pripažinti neteisėtu. Dėl išvardintų priežasčių yra pagrindas skundžiamą sprendimą pakeisti, rezoliucinėje dalyje nustatant, kad tiek vienašališko įskaitymo, tiek priteisiamos sumos sutampa ir yra 30 000 Lt. Pažymėtina, kad toks sprendimo rezoliucinės dalies pakeitimas, nepakeis skundžiamo sprendimo esmės, nes pirmosios instancijos teismas motyvuojamojoje dalyje konstatavo, kad abi šalys nepakankamai laikėsi tinkamo prievolių vykdymo principo- nepakankamai bendradarbiavo vykdant prievolę (CK 6.38 str.), o ieškovas laiku neatliko darbų.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 1 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „ieškinį tenkinti iš dalies: pripažinti atsakovo AB LESTO 2012-07-22 paskaičiuotą 30 000 Lt vienašališką įskaitymą iš ieškovui UAB „NEILUVA“ mokėtinų sumų pagal PVM sąskaitą-faktūrą NEIL Nr. 00003139 nepagrįstu; priteisti ieškovo UAB „NEILUVA“, juridinio asmens kodas 121959187, naudai iš atsakovo AB LESTO, juridinio asmens kodas 302577612, 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių Lt) skolą ir 900 Lt (devynis šimtus Lt) bylinėjimosi išlaidas; likusią ieškinio dalį atmesti“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu prašė: pripažinti atsakovo 2012-07-22 paskaičiuotų 57... 4. Nurodė, kad 2011-06-20 šalys sudarė rangos sutartį dėl techninio darbo... 5. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.... 6. Nurodė, kad ieškovas darbus pagal rangos sutartį baigė tik 2012-04-30,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 1 d. sprendimu ieškinys buvo... 9. Teismas nurodė, kad rašytinis susitarimas dėl netesybų įtvirtintas... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 12. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai darbų visų darbų pabaigimą 2012 m.... 13. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą... 14. Nurodė, kad skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinis skundas atmetamas... 17. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 18. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 19. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 20. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 21. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 22. Atsakovas savo poziciją iš esmės grindžia tuo, kad tik ieškovas yra... 23. CK 6.691 str. 1 d. yra nurodyta, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties... 24. Nors šalys kaltina viena kitą pažeidus čia paminėtą bendradarbiavimo... 25. Kita vertus, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas, neatlikęs visų... 26. Tarp šalių kilo ginčas kada realiai buvo baigti darbai: ar būtent 2012 m.... 27. Dėl išvardintų priežasčių darytina išvada, kad abi šalys yra atsakingos... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 1 d. sprendimą pakeisti ir jo...