Byla e2A-1399-273/2018
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“, DNSB „Vytauto 13“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Virginijos Gudynienės ir Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo IF P&C Insurance AS atstovės advokatės J. M. apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-629-571/2018 pagal ieškovo IF P&C Insurance AS ieškinį atsakovui M. T. dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“, DNSB „Vytauto 13“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas IF P&C Insurance AS ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo M. T. 8 131,60 Eur žalos atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 185 Eur žyminį mokestį ir 724 Eur teisinės pagalbos išlaidoms atlyginti.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. liepos 31 d. ieškovas ir draudėja N. V. sudarė gyventojų turto draudimo sutartį, kuria laikotarpiui nuo 2008 m. liepos 31 d. iki 2043 m. liepos 24 d. buvo apdraustas draudėjos turtas – butas, esantis ( - ), nuo įvairių draudimo sutartyje nurodytų draudiminių rizikų, tame tarpe vandens užliejimo. 2014 m. rugsėjo 24 d. daugiabučiame name ( - ), per užstrigusį automatinį šildymo sistemos nuorintoją, esantį kolektorinėje spintelėje bute 47, išsiliejęs šildymo sistemos termofikacinis vanduo suliejo 39 buto sienas ir durų staktą. Ieškovas draudėjai dėl buto sugadinimo išmokėjo 29 492,44 Lt draudimo išmoką. Ieškovas, atlyginęs draudėjos patirtą žalą, įgijo subrogacinio reikalavimo teisę dėl žalos atlyginimo į atsakingą dėl žalos padarymo asmenį atsakovą – 39 buto savininką. Reikalaujamas žalos atlyginimo dydis yra 8 131,60 Eur (29 492,44 Lt draudimo išmoka – 1 415,64 Lt nusidėvėjimas = 28 076,80 Lt).

103.

11Atsiliepime į ieškinį atsakovas M. T. prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad atsakovas nėra atsakingas dėl draudėjos patirtos ir ieškovo atlygintos žalos. Ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų - atsakovo tariamo nesugebėjimo naudotis savo turtu. Atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie turėtų priežastinį ryšį su atsiradusia žala.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4.

14Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo atsakovui 540 Eur advokato pagalbos išlaidos atlyginti; priteisė iš ieškovo valstybei 9,80 Eur pašto išlaidoms atlyginti.

155.

16Teismas nustatė, kad atsakovui priklausančiame bute, ( - ), esančioje kolektorinėje spintelėje, per užstrigusį šildymo sistemos nuorintoją, išsiliejo šildymo sistemos termofikacinis vanduo. ( - ) veikia daugiabučių namo savininkų bendrija „Vytauto-13“, kuri su trečiuoju asmeniu UAB “Marijampolės butų ūkis“ 2013 m. liepos 30 d. buvo pasirašiusi pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį Nr. ŠSP-58. Kolektorinė spintelė įeina į UAB “Marijampolės butų ūkis“ priežiūros ribas, nepriklausomai nuo to, kad kolektorinė spintelė randasi atsakovo bute.

176.

18Teismas nurodė, kad draudėjos buto apliejimo momentu šildymo sistemos nuorintojas priklausė trečiojo asmens UAB „Marijampolė butų ūkis“ priežiūrai, patvirtina ir tai, kad UAB „Marijampolė butų ūkis“ ir DNSB „Vytauto-13“ 2014 m. lapkričio 24 d. pasirašė naują pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį Nr. ŠSP-58/2014, kurios sutarties priede Nr.1 susiaurino savo priežiūros ribas ir detaliai aptarė, kad prižiūrėtojo prižiūrimi objekto šilumos įrenginiai yra vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos.

197.

20Teismo vertinimu nuorintojas priklauso bendrai dalinei visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybei, tačiau jo priežiūra ir eksploatacija pagal sutartį perduota UAB „Marijampolės butų ūkis“. Teismas padarė išvadą, kad avarija įvyko daugiabučio gyvenamojo namo karšto vandens sistemoje, atsakovui nuosavybės teise priklausančiame bute, ribose už kurios priežiūrą ir eksploatavimą pagal Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 20 str. nuostatas ir LR Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. I-229 patvirtinto Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu nustatytas ribas buvo ir yra atsakinga UAB „Marijampolės butų ūkis“. Todėl sprendė, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris yra atsakingas už bendrojo naudojimo sistemų priežiūrą, įskaitant ir automatinio nuorintojo, esančio kolektorinėje spintelėje priežiūrą. Ieškovas atsisakė tikslinti ieškinį ir pakeisti atsakovą tinkamu atsakovu.

218.

22Teismas nurodė, kad atsakovo veiksmų neteisėtumo nustatyta nebuvo, atsakovas tinkamai prižiūrėjo bendrojo naudojimo objektą, esantį jo bute. Be to, iš liudytojų parodymų teismas nustatė, kad vandens nutekėjimas įvyko ne dėl netinkamos nurorintojo priežiūros, o dėl ne nuo atsakovo priklausančių aplinkybių. Tikėtina, kad sąnaša termofikaciniame vandenyje užstrigdė nuorintoją, dėl ko nežymiai galėjo nutekėti vanduo į movą, kurioje yra įdėti vamzdžiai ir toliau vanduo tekėjo vamzdžio mova, esančia po perdanga bei pasiskirstė po N. V. butą.

239.

24Teismas konstatavo, kad ieškovo ieškinys atmetamas kaip pareikštas netinkamam atsakovui ir kaip neįrodytas atsakovo atžvilgiu. (CPK 45 str. 3 d., 178 str.).

2510.

26Ieškinį atmetęs, teismas iš ieškovo atsakovui priteisė jo patirtas advokato pagalbos išlaidas, kurias laikė pagrįstomis. Iš ieškovo priteisė valstybei pašto išlaidas.

27III.

28Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

2911.

30Apeliaciniame skunde ieškovas prašė panaikinti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme: 183 Eur žyminį mokestį ir 700 Eur teisinės pagalbos išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodė tokius argumentus:

311.1.

32Ieškovas ieškinį reiškė CK 6.266 straipsnio pagrindu (statinių savininko (valdytojo) atsakomybė), todėl tinkamu atsakovu pagal tokį reikalavimą yra ne inžinerinę įrangą prižiūrintis asmuo, o šios įrangos savininkas/valdytojas;

331.2.

34Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą 2017 m. gruodžio 13 d. nutartyje (c. b. Nr. e3K-3-445-421/2017) vartotojo patalpose iki apskaitos prietaisų ar uždaromųjų sklendžių esanti inžinerinės įrangos dalis priklauso konkretaus vartotojo nuosavybei. Kadangi kolektorinė spintelė, kurioje esantis sugedęs automatinis nuorintojas tapo žalos priežastimi, skirta aptarnauti išimtinai atsakovo butą, atsakovas pripažintinas atsakingu už dėl šio įrenginio trūkumų atsiradusią žalą. Lietuvos teismų praktikoje analogiškų įvykių atveju (užliejimas įvyksta atsiradus nesandarumams įrangoje, esančioje konkretaus buto kolektorinėje spintelėje) būtent taip sprendžiamas atsakingo už žalą asmens nustatymo klausimas (žr. 2017 m. birželio 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-623-881/2017, 2014 m. balandžio 10 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-648-324/2014);

351.3.

36Pagal CK 6.266 straipsnio nuostatas nenustatinėjami neteisėti statinio valdytojo veiksmai ir jo kaltė. Statinių savininkai ir teisėti valdytojai turi prisiimti riziką ir atlyginti dėl statinių sugriovimo ar kitokių trūkumų padarytą žalą net ir tais atvejais, kai ėmėsi visų prieinamų priemonių, buvo rūpestingi ir atidūs, kad žalos neatsirastų, bet ji vis dėlto atsirado (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563-687/2015, 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008, 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014);

371.4.

38Byloje nėra tikslių duomenų, kodėl automatinio nuorintojo plūdė pilnai neuždarė angos, tik nustatytas faktas, kad vandens ištekėjimas pilnai neužsidarius plūdei yra vienintelė galima vandens nutekėjimo iš šildymo sistemos priežastis. Nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės lėmė atsiradusį nesandarumą, įrenginys, kurio veikimą galėjo sutrikdyti atsitiktinumas ar natūraliai sistemoje susidarančios sąnašos, traktuotinas kaip turintis trūkumų, už kuriuos pagal CK 6.266 straipsnį be kaltės privalo atsakyti jo savininkas/valdytojas, šiuo atveju atsakovas;

391.5.

40Faktas, kad įrenginiai pagal įvykio metu galiojusią sutartį turėjo būti prižiūrimi trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“, nepašalina atsakovo kaip jų savininko/valdytojo atsakomybės už jų trūkumus. Atsakovas, atlyginęs ieškovui žalą, turės regreso teisę į UAB „Marijampolės butų ūkis“, jeigu bus nustatyta, kad žala atsirado dėl netinkamai šios įmonės teiktų įrengimų priežiūros paslaugų.

4112.

42Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir iš ieškovo priteisti atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidas. Atsiliepime atsakovas iš esmės pritarė pirmosios instancijos teismo motyvams ir papildomai nurodė, kad apeliantas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-563-687/2015, kadangi šios bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi.

4313.

44Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4814.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

5015.

51CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis. Kasacinio teismo praktikoje subrogacija apibūdinama kaip įstatymo pagrindu pereinanti draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisė asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi. Būtent subrogacija užtikrina tai, kad tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykimo – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Coface Austria Kreditversicherung AG, veikiantis per Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialą v. UAB „Klaipėdos mėsinė“, bylos Nr. 3K-3-415/2012; kt.).

5216.

53Teismas nustatė, kad atsakovui priklausančiame bute, ( - ), esančioje kolektorinėje spintelėje, per užstrigusį šildymo sistemos nuorintoją, išsiliejo šildymo sistemos termofikacinis vanduo. 2008 m. liepos 31 d. ieškovas ir draudėja N. V. sudarė gyventojų turto draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas draudėjos turtas – butas, esantis ( - ), nuo įvairių draudimo sutartyje nurodytų draudiminių rizikų, tame tarpe vandens užliejimo. 2014 m. rugsėjo 24 d. atsakovui priklausančiame bute, ( - ), esančioje kolektorinėje spintelėje, per užstrigusį šildymo sistemos nuorintoją, išsiliejo šildymo sistemos termofikacinis vanduo ir suliejo 39 buto sienas ir durų staktą. Ieškovas draudėjai dėl buto sugadinimo išmokėjo 29 492,44 Lt draudimo išmoką. Apeliantės nuomone, kadangi kolektorinė spintelė, kurioje esantis sugedęs automatinis nuorintojas tapo žalos priežastimi, skirta aptarnauti išimtinai atsakovo butą, todėl atsakovas turi būti pripažintas atsakingu dėl šio įrenginio trūkumo.

54Byloje sprendžiamas ginčas kam priklausė daugiabučio namo ( - ) kolektorinės spintelės ir jose esantys automatiniai nuorintojai ir ar atsakovas yra atsakingas už žalą dėl buto apliejimo.

5517.

56Žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 straipsniai). Pagal generalinio delikto, įtvirtinto CK 6.263 straipsnio 1 dalyje, doktriną kaltė ir neteisėti veiksmai yra neišskiriami, todėl kaltės prezumpcija praktiškai apima ir neteisėtų veiksmų prezumpciją. Įrodinėjimo procese, sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo, galiojant rungimosi principui (CPK 12 straipsnis) ir bendrajai įrodinėjimo pareigos taisyklei (CPK 178 straipsnis), kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų bei atsikirtimų pagrindu, ieškovas, siekdamas civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, pagal pirmiau nurodytas CK nuostatas ir suformuotą teismų praktiką nagrinėjamoje byloje turi įrodyti, kad draudėjas patyrė žalą ir būtent tokio dydžio, kiek buvo išmokėta draudimo išmokos, taip pat tai, kad tai lėmė atsakovo veiksmai ar neveikimas. Nagrinėjamu atveju ieškovė privalo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus ar neveikimą ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.

5718.

58Byloje nustatyta, kad DNSB „Vytauto-13“ ir UAB “Marijampolės butų ūkis“ 2013-07-30 buvo pasirašiusi pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį Nr. ŠSP-58, kurios 1 punkte numatyta, kad sutarties objektas yra bendras naudingas plotas 3786,21 kv. m. šilumos mazgas ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros darbų vykdymo, atsiskaitymo, o taip pat dėl kitų su tuo susijusių tarpusavio įsipareigojimų santykiai.

5919.

60Šios sutarties 4.1.2 punkte numatyta, kad UAB “Marijampolės butų ūkis“ prižiūri objekto šildymo ir karšto vandens sistemas iki priežiūros atsakomybės ribos, o pagal pridėtą schemą, kolektorinė spintelė įeina į UAB “Marijampolės butų ūkis“ priežiūros ribas, nepriklausomai nuo to, kad kolektorinė spintelė yra bute. Kad kolektrorinė spintelė apliejimo momentu, priklausė trečiojo asmens priežiūrai, patvirtina ir tai, kad UAB “Marijampolė butų ūkis“ ir DNSB „Vytauto-13“ 2014 m. lapkričio 24 d. pasirašė naują pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį Nr. ŠSP-58/2014, kurios sutarties priede Nr.1 susiaurino savo priežiūros ribas ir detaliai aptarė, kad prižiūrėtojo prižiūrimi objekto šilumos įrenginiai bei vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Objekto šildymo sistemų prižiūrėtojo atsakomybės riba B1-B2 iki bendrojo naudojimo patalpose (koridoriuose ) esančių kolektorinių spintelių uždarymo armatūros. Teismas taip pat nustatė, kad po įvykusio buto apliejimo buvo pakeisti butuose esantys automatiniai nuorintojai į mechaninius nuorintojus ir už jų keitimą UAB „Marijampolės butų ūkis“ panaudojo šildymo sistemos priežiūros mokesčio lėšas, bendrijai ar butų savininkams už atliktus darbus mokėti nereikėjo.

6120.

62Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptartų duomenų pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad avarija įvyko daugiabučio gyvenamojo namo karšto vandens sistemoje, atsakovui nuosavybės teise priklausančiame bute, ribose, už kurių priežiūrą ir eksploatavimą buvo atsakinga UAB „Marijampolės butų ūkis“, o bendroji karšto vandens konstrukcija priklauso butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. (CK 4.83 str. 1 d.).

6321.

64Be to, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad po 39 buto užliejimo, apžiūrėjus M. T. butą jame jokių vandens nutekėjimo žymių nesimatė. Vandens nutekėjimo žymių nesimatė ir M. T. bute esančioje kolektorinėje spintelėje nei prieš išleidžiant vandenį, nei po to, kai buvo paleistas vanduo ir iš naujo užpildyta sistema, taip pat nebuvo nustatyta jokių defektų. Liudytojo S. K., dirbančio UAB „Marijampolės butų ūkis“ inžinieriumi atsakingu už šildymo sistemas ir liudytojo V. A., dirbančio UAB „Marijampolės butų ūkis“ šilumos specialistu nuomone, automatinis nuorintojas galėjo užstrigti nuo kokios nors sąnašos vandenyje ir pilnai neužsidaryti, todėl nežymiai galėjo nutekėti vanduo. Iš naujo užpildžius sistemą vandeniu, sąnašą nunešė, todėl automatinis nuorintojas vėl užsidarė pilnai ir jokio vandens nutekėjimo neliko. Šių duomenų pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas tinkamai prižiūrėjo bendrojo naudojimo objektą, esantį jo bute, nebuvo jokio vandens nutekėjimo, o taip pat mechaninių nuorintojo pažeidimų ar įtrūkimų, vandens nutekėjimas įvyko ne dėl netinkamos objekto nepriežiūros, o dėl ne nuo atsakovo priklausančių aplinkybių. Teismas padarė tikėtiną prielaidą, kad dėl sąnašos termofikaciniame vandenyje, kuri užstrikdė nuorintoją, galėjo nutekėti vanduo į movą, kurioje yra įdėti vamzdžiai. Toliau vanduo tekėjo vamzdžio mova, esančia po perdanga ir pasiskirstė po N. V. butą.

6522.

66Vadovaujantis išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nebuvo įrodyti M. T. neteisėti veiksmai dėl buto užliejimo, todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad už žalos padarymą dėl buto užliejimo turi būti atsakingas atsakovas.

6723.

68Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantė nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-563-687/2015, kurioje išaiškinta, kad statinių savininkai ir teisėti valdytojai turi prisiimti riziką ir atlyginti dėl statinių sugriovimo ar kitokių trūkumų padarytą žalą net ir tais atvejais, kai ėmėsi visų prieinamų priemonių, buvo rūpestingi ir atidūs, kad žalos neatsirastų, bet ji vis dėlto atsirado, kadangi šios bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi. Nurodytoje byloje buvo konstatuota, kad ginčo pastato bendrosios nuosavybės administratorė neturėjo galimybės valdyti pastato kaip savininkė bei negalėjo be atsakovės sutikimo ar tiesioginio nurodymo jam daryti ūkinio ar fizinio poveikio, todėl žalos atlyginimas dėl patalpų užliejimo buvo priteistas iš statinio savininko.

6924.

70Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšminti ir neturi tiesioginės įtakos sprendžiant klausimą dėl ginčijamo teismo sprendimo teisėtumo, todėl jie nevertinami.

7125.

72Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

7326.

74Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Pažymi, kad apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 320, 327, 329 - 330 str.). Todėl nesant pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, apeliacinį skundą atmeta (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

75Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

7627.

77Atsakovas M. T. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo priteisti patirtas išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Su atsiliepimu pateikė 2018-06-04 pinigų priėmimo kvitą serija LAT Nr. 931909, iš kurio matosi, kad advokato padėjėjai sumokėjo 280 Eur.

7828.

79Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teisme, todėl atsakovo turėtos išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos.

80Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

81Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

82Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas IF P&C Insurance AS ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo M.... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. liepos 31 d. ieškovas ir draudėja N. V.... 10. 3.... 11. Atsiliepime į ieškinį atsakovas M. T. prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4.... 14. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018 m. balandžio 16 d.... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad atsakovui priklausančiame bute, ( - ), esančioje... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad draudėjos buto apliejimo momentu šildymo sistemos... 19. 7.... 20. Teismo vertinimu nuorintojas priklauso bendrai dalinei visų daugiabučio namo... 21. 8.... 22. Teismas nurodė, kad atsakovo veiksmų neteisėtumo nustatyta nebuvo, atsakovas... 23. 9.... 24. Teismas konstatavo, kad ieškovo ieškinys atmetamas kaip pareikštas... 25. 10.... 26. Ieškinį atmetęs, teismas iš ieškovo atsakovui priteisė jo patirtas... 27. III.... 28. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai... 29. 11.... 30. Apeliaciniame skunde ieškovas prašė panaikinti Marijampolės apylinkės... 31. 1.1.... 32. Ieškovas ieškinį reiškė CK 6.266 straipsnio pagrindu (statinių savininko... 33. 1.2.... 34. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą 2017 m. gruodžio 13 d.... 35. 1.3.... 36. Pagal CK 6.266 straipsnio nuostatas nenustatinėjami neteisėti statinio... 37. 1.4.... 38. Byloje nėra tikslių duomenų, kodėl automatinio nuorintojo plūdė pilnai... 39. 1.5.... 40. Faktas, kad įrenginiai pagal įvykio metu galiojusią sutartį turėjo būti... 41. 12.... 42. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašė apeliacinį skundą... 43. 13.... 44. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 14.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 50. 15.... 51. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo... 52. 16.... 53. Teismas nustatė, kad atsakovui priklausančiame bute, ( - ), esančioje... 54. Byloje sprendžiamas ginčas kam priklausė daugiabučio namo ( - )... 55. 17.... 56. Žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė... 57. 18.... 58. Byloje nustatyta, kad DNSB „Vytauto-13“ ir UAB “Marijampolės butų... 59. 19.... 60. Šios sutarties 4.1.2 punkte numatyta, kad UAB “Marijampolės butų ūkis“... 61. 20.... 62. Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptartų duomenų pagrindu pirmosios... 63. 21.... 64. Be to, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad po 39 buto užliejimo,... 65. 22.... 66. Vadovaujantis išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad... 67. 23.... 68. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantė nepagrįstai... 69. 24.... 70. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti apeliacinio skundo argumentai... 71. 25.... 72. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 73. 26.... 74. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 76. 27.... 77. Atsakovas M. T. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 78. 28.... 79. Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta,... 80. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 81. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. balandžio 16 d.... 82. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....