Byla e2-1285-494/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Laimonui Rukšėnui, dalyvaujant ieškovui Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui Rolandui Kruopiui, ginančiam viešąjį interesą, atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Lilijai Krezub, sodininkų bendrijos „Žaluma“ atstovui Jonui Narkevičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, sodininkų bendrijai „Žaluma“, G. M., L. M., O. M., A. M., M. V., tretiesiems asmenims Vilniaus rajono 1-ojo notaro biuro notarei L. Š., Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarei D. L.-B., Vilniaus miesto 29-ojo notarų biuro notarei S. Š., Vilniaus miesto 12-ojo notarų biuro notarei D. S. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3I.

4Byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015 m. rugpjūčio 4 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį, kuria žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), buvo parduotas sodininkų bendrijai „Žaluma“; 2) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2016 m, vasario 4 d. pirkimo - pardavimo sutartį, kuria žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ) dalis, buvo parduota A. M. ir I. M.; 3) pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2016 m. rugpjūčio 24 d. nuosavybės teisės liudijimą Nr. 3696 dalyje dėl 319/441 dalių žemės sklypo kadastro Nr. ( - ); 4) pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2016 m. rugsėjo 19 d. paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą Nr. 4105 dalyje dėl 319/882 dalių žemės sklypo kadastro Nr. 4124/0607:718 paveldėjimo; 5) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2016 m. lapkričio 10 d. pirkimo - pardavimo sutartį, kuria žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ) dalis, buvo parduota M. V.; 6) taikyti restituciją - priteisti Lietuvos Respublikos valstybei iš: G. M. 631/7938, iš L. M. 631/7938, iš O. M. 631/7938, iš A. M. 1889/7938, iš M. V. 20/81, iš s.b. „Žaluma“ 122/441 dalis žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ); 7) taikyti restituciją - priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos s.b, „Žaluma“ naudai 119 eurų; 8) taikyti restituciją - priteisti iš s.b. „Žaluma“ A. M. naudai 2009,70 euro; 9) taikyti restituciją - priteisti solidariai iš G. M., L. M., O. M. ir A. M. M. V. naudai 630 eurų; 10) priteisti iš s.b. „Žaluma“ ir atsakovų - s.b. „Žaluma“ narių bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

72.

8Nurodo, kad išnagrinėjus NŽT VRS pareiškime prokuratūrai pateiktą informaciją bei surinkus papildomus duomenis, nustatyta, kad Skyriaus vedėjo 2013 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 48 V[- (14.48.2.)-3503 buvo patvirtintas valstybinės žemės sklypų, esančių ( - ), sodininkų bendrijoje „Žaluma“ (toliau tekste ir - s. b. Žaluma“), formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriame buvo suprojektuoti sodininkų bendrijos „Žaluma“ bendrojo naudojimo žemės sklypai bei įsiterpę žemės sklypai. 2015 m. vasario 23 d. s. b. „Žaluma“ pirmininkas J. N. kreipėsi su prašymu į NŽT VRS, prašydamas patvirtinti žemės sklypo Nr. ( - ), kurio plotas 0,3969 ha kadastrinius matavimus, patikslinti sklypo duomenis ir leisti išsipirkti šį sklypą. Žemės sklypo įsigijimo tikslas prašyme nurodytas nebuvo. Skyriaus vedėjo 2015 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 48VJ-872-( 14.48.2.) buvo nuspręsta bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypą Nr, ( - ) suformuoti (įregistravus Nekilnojamojo turto registre suteiktas kadastro N r. ( - )) ir parduoti sodininkų bendrijai „Žaluma“. 2015 m. rugpjūčio 4 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi (Notarinio registro Nr, 1-7547) žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), toliau tekste ir - Ginčo sklypas) buvo parduotas sodininkų bendrijai „Žaluma“, už 119 Eur.

93.

102017 m. kovo 7 d, s.b. „Žaluma“ valdybos narys P. E., duodamas paaiškinimą prokuratūroje nurodė, kad jis yra s.b. „Žaluma“ valdybos narys nuo 2009 metų. Į jo pareigas įeina tai, kas nurodyta s.b. įstatuose, pvz„ svarstyti sandorių sudarymo klausimus, nagrinėti bendrijos narių prašymus ir kt. S.b. „Žaluma“ valdybą sudaro 5 nariai, 1 iš jų yra bendrijos pirmininkas. Nuo to laiko, kuomet P. E. tapo valdybos nariu, jo teigimu, J. N. buvo valdybos narys ir jos pirmininkas. P. E. teigimu, apytiksliai 2011 metais įvykusio visuotinio s.b. narių susirinkimo metu buvo nuspręsta s.b. „Žaluma“ nuosavybėn įgyti dalį s.b. „Žaluma“ teritorijoje esančių bendrojo naudojimo žemės sklypų. Dalies šioje teritorijoje esančių bendrojo naudojimo žemės sklypų įsigyti buvo atsisakyta. P. E. turimais duomenimis, nuo 2009 m. sausio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo skaičiuoti nuomos mokesčius už bendrojo naudojimo žemės sklypus s.b. „Žaluma“, kurie tuomet padidėjo nuo maždaug 2000 Lt per metus iki maždaug 50000 Lt per metus. Tai reiškia, kad bendrojo naudojimo žemė, esanti sodininkų bendrijos teritorijoje, tapo bendrijai nepakeliama finansine našta, savivaldybė buvo pareiškusi bendrijai ieškinį, kelis melus dėl to buvo areštuotos bendrijos sąskaitos. Bendrija kreipėsi į savivaldybę dėl šio mokesčio sumažinimo iki buvusio lygio, bet savivaldybė prašymo netenkino. Šiai dienai visos savivaldybės pateiktos sąskaitos, anot P. E., yra beveik apmokėtos.

114.

12S.b. „Žaluma“ teritorijoje yra apie 10 km bendrojo naudojimo kelių, pagal galiojančius teisės aktus šiais keliais turi galėti privažiuoti specialiųjų tarnybų, atliekas surenkančių įmonių transporto priemonės, yra kelianti reikalavimai šių kelių plotui, apsisukimo vietoms ir pan. Viename iš s.b. narių susirinkimų buvo nuspręsta įrengti pliažus, prieplauką, pastatą bendrijos būstinei, apžvalgos taškas ir kt. 2013 metais s.b. „Žaluma“ įsitraukė į Vilniaus rajono savivaldybės parengtą projektą dėl to, kad per s.b. teritoriją būtų nutiestas dviračių takas. Bendrojo naudojimo žemės sklypai s.b. „Žaluma“ nuosavybėn buvo įgyti bendrijos narių lėšomis. Kiekvienas bendrijos narys galėjo paremti s.b. „Žaluma“ piniginiu įnašu. Piniginis įnašas buvo įforminamas kasos pajamų orderiu, jei pinigai buvo įnešami į bendrijos kasą, Taip pat buvo galimybė pervesti lėšas per banką. Lėšų pavedimuose mokėjimo paskirtis būdavo nurodoma apytiksliai: „žemės išpirkimui iš valstybės“. Tiksliai pasakyti ~ ar mokėjimų pavedimuose būdavo nurodoma už kokį konkrečiai sklypą mokamas įnašas - P. E. negalėjo. Jokios sutartys su s.b. nariais, pervedančiais aptariamas lėšas, nebuvo sudaromos. Tai, anot P. E., nesietina su vėlesniais sklypų pardavimais bendrijos nariams, nes dalis asmenų, įnešusių minėtas lėšas, neįsigijo nuosavybėn iš bendrijos žemės sklypų. Tiksliai pasakyti ar buvo asmenų, kurie nusipirko žemės sklypus, tačiau nebuvo iš anksto parėmę bendrijos, P. E. negalėjo. 2015 metų visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu buvo nuspręsta dalį šio aukščiau nurodytų sklypų parduoti bendrijos nariams. Visų s.b. „Žaluma“ narių prašymai, kurie buvo pateikti bendrijos valdymo organams dėl jų įsigijimo privačion nuosavybėn buvo patenkinti. Visiems minėtus žemės sklypus įgijusiems asmenims buvo išaiškinta, kad jie nuosavybėn iš s.b. „Žaluma“ įgyja bendro naudojimo žemės sklypus, ši aplinkybė buvo įrašyta į notarines pirkimo ~ pardavimo sutartis.

135.

142016 m. vasario 4 d. pirkimo - pardavimo sutartimi 319/441 Ginčo sklypo dalis buvo parduotos atsakovui A. M. ir I. M., mirusiai 2016 m. kovo 19 d.. Po I. M. mirties ( - ) nuosavybės teisės liudijimo Nr. 3696 pagrindu nuosavybės teisės į 319/441 Ginčo sklypo dalį buvo registruota A. M. vardu. 2016 m, rugsėjo 19 d. paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo pagrindu po 631/7938 dalį Ginčo sklypo paveldėjo atsakovai G. M., L. M. ir O. M.. 2016 m. lapkričio 10 d. pirkimo pardavimo sutartimi A. M., G. M., L. M. ir O. M. pardavė 20/81 dalį Ginčo sklypo M. V..

156.

16Liudytoju ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00579-16 medžiagoje apklaustas A. M. nurodė, kad ( - ) s. b. "Žaluma" turėjo su velione žmona I. M. du žemės sklypus. Kiekvienais metais sodų bendrijoje būna visuotiniai susirinkimai, kada aptariami bendrijai svarbus klausimai ir surašomas susirinkimo protokolas. Sodų bendrijos pirmininkas yra Jonas. A. M. teigė tiksliai neprisimenantis kada tiksliai, nes jau daug metų buvo gvildenamas tas klausimas, kad sodų bendrijos nariai turi mokėti už nenaudojamą valstybės žemę, kuri yra s. b. viduje, t.y. jos teritorijoje, o jos niekas nenaudoja ir jau yra susidariusi didelė skola valstybei, lai susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad s. b. "Žaluma" vardu būtų išsipirkta iš valstybės žemė esantį bendrijos teritorijoje už valstybės nustatytą kainą, kuri būtų skirta sodų bendrijos bendram naudojimui, o s.b. nariai galėtų išsipirkti jau iš s. b. "Žaluma" ne daugiau, kaip iki 10 arų žemės sklypo sau už tą pačią kainą. A. M. tiksliai pasakyti negalėjo, kas pasiūlė tokį sprendimą ir kokio susirinkimo metu, bet tai buvo nuspręsta susirinkimo metu, bendrai priimant sprendimą. Dalis bendrijos narių nenorėjo pirkti žemės sau. Todėl visą laiką viskas vyko per sodų pirmininką, susirinkimo metu ir valdybos narius, juos pažįsta iš matymo, kurie s.b. narius informavo apie viską. Tie asmenis, tame tarpe ir A. M., kurie norėjo įsigyti žemės sklypą sau, turėjo susimesti pinigais tam, kad s.b. "Žaluma" nusipirktų žemės sklypą iš valstybės. Tuomet žemės sklypą, kai įgydavo s. b. "Žaluma”, s.b. nariai galėjo išsipirkti žemės sklypą sau. Taip gavosi ir su žemės sklypu ( - ), jis buvo s. b. "Žaluma” nupirktas kartu su kitais žemės sklypais ir po to atlikus kadastrinius matavimus, padalintas į mažus sklypus. A. M. teigė nusprendęs su sutuoktinę, kad pirks žemės sklypo dalį, kuri ribojasi su jo žemės sklypo riba. Tuomet, kai s.b. "Žaluma" nupirko iš valstybės žemės sklypą pagal valstybės nustatytą kainą, tuomet už tiek pat, padalinus ją į mažus sklypus, kai kiekvienas iš narių atliko už savo pinigus kadastrinius matavimus ir nupirko 2016 m. vasario 4 d. sau su sutuoktine žemės sklypą ( - ) už nesumažintą ir nepadidintą jo kainą. Visą laiką bendravo su sodų pirmininku tel. Nr. ( - ).

177.

18A. M. teigimu, jo nenustebino kainą, ji jam nepasirodė maža, niekas nenorėjo pasipelnyti iš šių sandorių. Už kiek žemė buvo nupirktą s. b. iš valstybės už tiek pat ir parduota bendrijos nariams. A. M. teigė nesidomėjęs ir jam neįdomu buvo kokia vidutinė tokio žemės sklypo rinkos kaina. Prieš savaitę iki pasirašant sutartį jis sumokėjo grynais dalį sumos už sklypą pirmininkui, s. b. "Žaluma" buveinėje berods ( - ), ir jam buvo išrašytas pajamų orderis. Minėtą sklypą pirko iš s. b. "Žaluma" bendrai su sutuoktine, todėl pas notarą važiavau kartu su sutuoktine, kur sumokėjo grynais pinigais likusią dalį sumos pirmininkui, kuris atstovavo s. b. "Žaluma" notaro akivaizdoje, kai pasirašė sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Po sutuoktinės mirties (I. M. mirė ( - )) pagal testamentą minėto žemės sklypo dalį paveldėjo 2016 m. rugsėjo 19 d. jų vaikai G., L. ir O. M. ir pats A. M.. Žemės sklypo įsigijimo tikslas buvo - padidinti savo žemės sklypo ribas, t.y. dydį ir tiek, jis sutvarkė minėtą sklypą, nes buvo ten pelkė, krūmai ir jis stovi nenaudojamas, viduryje sklypo tvenkinys, tai nieko jame ir nedarė, tik sutvarkytas ir tiek. A. M. teigė žinojęs, kad minėtas žemės sklypas yra ūkio paskirties, neplanavo nieko jame statyti, kadangi statiniams turi žmonos žemės sklypą šalia, kuriame kaip tik ir stovi statinys ir jame galima statyti. Taigi žemės paskirties keisti neplanavo ir niekas tuo užsiimti neketino, norėjosi tik daugiau laisvos erdvės.

198.

20Akcentavo, jog pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies, 9 straipsnio 5 punkto nuostatas, Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ 2 ir 3 punktus akivaizdu, kad teisė lengvatine tvarka įsigyti sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus (kurie iki juos įsigyjant bendrijai yra valstybės žemė) priklausė išimtinai sodininkų bendrijoms, kaip juridiniams asmenims. Ne mažiau svarbu tai, kad sodininkų bendrijos gali įsigyti šiuos bendrojo naudojimo žemės sklypus konkrečiai apibrėžtam tikslui - bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai.

219.

22Taip pat pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies, 9 straipsnio 5 punkto nuostatas, darytina išvada, kad sodininkų bendrijoms, norinčioms lengvatinėmis sąlygomis įsigyti žemę iš valstybės, yra taikomas 0,12 ha žemės sklypo dydžio apribojimas. Šios nuostatos aiškintinos kartu su Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje bei Taisyklėse nustatytu teisiniu reglamentavimu, t. y. mėgėjų sodo teritorijoje parduodami ne didesni kaip 0,12 hektaro ploto valstybinės žemės sklypai, išskyrus atvejus, kai parduodamas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas, t. y. didesnis valstybinės žemės plotas, kurio neįmanoma suprojektuoti kaip atskiro individualaus mėgėjų sodo sklypo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-06-06 nutartis administracinėje byloje Nr. e A -820-822/2016).

2310.

24Valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas (racionalumo principas), o sandoriai dėl tokio turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, imperatyviai nustatytais atvejais ir būdais (viešosios teisės principas) (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos civilinėje byloje 3K-3-53/2012).

2511.

26Šiuo konkrečiu atveju akivaizdu, kad s.b. „Žaluma“ niekada nesiekė Ginčo sklypo naudoti pagal teisės aktuose numatytą paskirtį, prieš įsigyjant Ginčo sklypą iš valstybės vedė derybas su atsakovais s. b. nariais dėl Ginčo sklypo pardavimo jiems, Ginčo sklypą iš valstybės pirko lėšas gavę iš atsakovų - s.b. narių, t. y., s.b. „Žaluma“, įsigydama ginčo sklypą iš valstybės, tyčia, neatskleisdama tikrųjų bendrojo naudojimo žemės sklypo įsigijimo tikslų, piktnaudžiavo Nacionalinės žemės tarnybos, įgyvendinančios valstybės žemės patikėtinio funkcijas, pasitikėjimu ir tokiu būdu sudarė sąlygas atsakovams - s.b. nariams lengvatine tvarka įsigyti nuosavybėn valstybinės žemės sklypą.

2712.

28Kaip minėta ieškinyje, atsakovas s.b. „Žaluma“, kreipdamasis į NŽT VRS, nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sandorio elementų, kadangi nesiekė naudoti ir nenaudojo Ginčo sklypo pagal valstybės žemės pirkimo - pardavimo sutarties 5, 6 punkte nurodytą sklypo paskirtį, o siekė jį perparduoti suinteresuotiems asmenims.

2913.

30Dėl to 2015 m. rugpjūčio 4 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.91 straipsnio pagrindu - kaip sudaryta dėl apgaulės, o taip pat CK 1.80 straipsnio pagrindu, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kadangi bendrijai buvo parduotas didesnis nei maksimalus leistinas - 0,12 ha ploto žemės sklypas.

3114.

32Pripažinus sandorį negaliojančiu ab initio, be kitų teisinių padarinių, paprastai taikoma restitucija (CK 1.80 straipsnio 2 dalis). Restitucijos, kaip prievolinio teisinio pažeistų teisių gynimo būdo, esmė - šalys, gavusios turtą nuginčyto sandorio vykdymo metu, privalo jį grąžinti viena kitai, taip atkuriant status quo ante. Pagal CK 4.96 straipsnio 2 dalį, iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitą asmenį) padaryto nusikaltimo. Šiuo konkrečiu atveju vertintina ar atsakovai s.b. nariai, sudarydami Ginčo sklypo pirkimo - pardavimo sutartį, CK 4.96 straipsnio 2 dalies prasme elgėsi sąžiningai.

3315.

34Lietuvos Respublikoje teisės aktai skelbiami viešai. Vadinasi, aplinkybė, kad sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemės sklypus lengvatine tvarka gali įsigyti tik sodininkų bendrijos, visiems atsakovams turėjo būti žinoma. Kaip matyti iš ieškinio 8, 10 punktuose paminėtų asmenų paaiškinimų, visos ginčijamų sandorių šalys žinojo, kad Ginčo sklypas priskiriamas sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemės sklypams ir kad jis yra perkamas iš valstybės lengvatine tvarka, atsakovams - fiziniams asmenims buvo pateikia susipažinti pakankamai duomenų (duomenys apie Ginčo sklypo naudojimo būdą buvo įrašyti Ginčo sklypo pirkimo ~ pardavimo sutartyje, jie atsispindėjo Nekilnojamojo turto registre, apie tai juos informavo s.b. „Žaluma“ pirmininkas ar kiti valdybos atstovai), todėl daikto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo apribojimas šiuo atveju nelaikytinas.

3516.

36Atsakovai sodininkų bendrija „Žaluma“, A. M. ir M. V. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Sodininkų bendrijai „Žaluma“ kolektyvinei sodininkystei yra paskirtas 120,3 ha žemės sklypas .Nuo žemės sklypo suteikimo kolektyvinei sodininkystei sodininkų bendrija „Žaluma“ ir jos nariai naudojosi šiuo sklypu. Sodininkų bendrijai „Žaluma“ kolektyvinei sodininkystei plėtoti suteiktas 120,3 ha žemės sklypas pagal SB „Žaluma“ genplaną suskirstytas į individualius sodo sklypus ir bendro naudojimo žemę, kuri atskirais žemės sklypais nesuformuota. Prieš parduodant valstybinę žemę SB „Žaluma“ parengė žemės sklypų formavimo-pertvarkymo projektą kuris buvo nustatyta tvarka patvirtintas. Prieš parduodant ginčo žemės sklypą buvo įregistruotos Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio misterijos patikėjimo teisės į šį sklypą, 2015-08-04 Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. 1-7547, kuria žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), buvo parduotas sodininkų bendrijai „Žaluma“, buvo patvirtinta notariškai ir įregistruota nekilnojamojo turto registre SB „Žaluma“ vardu, SB „Žaluma“ yra sumokėjusi už perkamą sklypą nustatytą kainą iki sutarties sudarymo. Pažymėjo, kad sudarant ginčijamą valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį jokių imperatyvių teisės normų ir jokių procedūrinių pažeidimų padaryta nebuvo, todėl nėra pagrindo naikinti 2015-08-04 Valstybinės žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. 1-7547, dėl neatitikimo imperatyvioms teisės normoms.

3717.

38Ginčo žemės sklypas buvo įgytas sodininkų bendrijos narių bendromis lėšomis. Tokiu būdu S B „Žaluma“ iš valstybės įsigytas žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ), tapo sodininkų bendrąja daline nuosavybe pagal įstatymą (Sodininkų bendrijų įstatymo 7 str. 1 d.). Šio žemės sklypo bendraturčiai yra fiziniai asmenys - sodininkai. SB „Žaluma“ priklausiusio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), pirkėjai taip pat yra sodininkai, kurie kartu yra ir bendro žemės sklypo bendraturčiai pagal įstatymą. Atsakovai fiziniai asmenys, būdami ginčo žemės sklypo bendraturčiais pagal įstatymą, pasinaudojo pirmenybės teise pirkti parduodamą žemės sklypą už nustatytą kainą. Bendraturčio pirmenybės teisės įsigyti parduodamą žemės sklypą aspektu yra svarbu ir tai, kad ginčo žemės sklypas ribojasi su atsakovams fiziniams asmenims priklausančiais sodo žemės sklypais.

3918.

40SB “Žaluma” narių susirinkimas, sodininkų bendrijos organas turintis išimtinę teisę spręsti dėl bendro naudojimo turto disponavimo, t.t. pardavimo. 2015 metų visuotinis bendrijos narių susirinkimas buvo priėmęs sprendimą parduoti dalį bendro naudojimo žemės sklypų sodininkų bendrijos nariams. Ginčo žemės sklypas buvo parduotas sodininkų bendrijos nariams (ginčo žemės sklypo dalininkams), parduodant ginčo žemės sklypą buvo akcentuojama, kad sklypas yra ir turi likti bendro naudojimo sklypu, atsakovai fiziniai asmenys su tokiomis sąlygomis sutiko ir 2016-02-04 pirkimo-pardavimo sutartimi, kuria žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), dalis buvo parduota atsakovui A. M. ir I. M., įsipareigojo naudoti ginčo žemės sklypą pagal paskirtį ir naudojimo būdą. Nei prieš valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą nei po to sodininkų bendrijos susirinkimas nebuvo priėmęs sprendimo iniciuoti ginčo žemės sklypo paskirties ar naudojimo būdo keitimą. Tai paneigia ieškovo prielaidą, kad SB „Žaluma“ neketino naudoti sklypą pagal paskirtį. Be to, atsakovai fiziniai asmenys savo paaiškinimuose taip pat patvirtino, kad sklypas yra bendro naudojimo, sklypą prižiūrėjo ir tvarkė iki pirkimo iš SB „Žaluma“ ir tvarko bei prižiūri toliau, kaip bendro naudojimo rekreacinį sklypą.

4119.

42Ginčo žemės sklypo pardavimas atsakovams sodininkų bendrijos nariams ir sklypo bendraturčiams pagal įstatymą, nepažeidžia reikalavimo naudoti sklypą pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, negali būti vertinamas kaip SB „Žaluma“ siekis sudaryti sąlygas atsakovams fiziniams asmenims lengvatine tvarka įsigyti valstybinės žemės sklypą.

4320.

44Lengvatinėmis sąlygomis (ne aukciono tvarka ir už indeksuotą kainą) teisėtai pasinaudojo SB „Žaluma“ įsigydama ginčo žemės sklypą. Šią teisę sodininkų bendrijoms imperatyviai nustato Žemės įstatymas. Sodininkų gi bendrijos nariai, atsakovai byloje, pasinaudojo pirmumo teise pirkti bendro naudojimo sklypą sodininkų bendrijos narių susirinkimui priėmus sprendimą dalį bendro naudojimo žemės sklypų parduoti. Spręsti dėl sodininkų bendrijos bendro naudojimo turto pardavimo yra sodininkų bendrijos narių susirinkimo išimtinėje kompetencijoje pagal Sodininkų bendrijos įstatymą.

4521.

46Įstatymai nenustato jokio draudimo parduoti ne aukciono tvarka iš valstybės įsigytą žemės sklypą ar jo dalį nepriklausomai nuo žemės sklypo paskirties ar naudojimo būdo, išskyrus Žemės reformos įstatymo 9 str. 1 d. bendrą apribojimą dėl 150 ha. Be to, Sodininkų bendrijų įstatymas numato, kad sodininkų bendrijų bendro naudojimo turtas gali būti išnuomojamas ar parduodamas. NŽT negalėjo kelti sąlygos bendrijai neparduoti ginčo žemės sklypo, nes įstatymas nesuteikia jai tokios teisės. Sodininkų bendrijoms priklausanti žemė nėra įstatymu išimta iš apyvartos (CK 1.97 str.), todėl NŽT žinojo ir turėjo žinoti, kad bendro naudojimo žemės sklypai, kurios įsigyja sodininkų bendrijos, gali būti parduodami. Iš išdėstyto matyti, kad ieškovo teiginys, jog ginčijama valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta prieš NŽT valią yra visiškai nepagrįsta. SB „Žaluma“ priklausiusio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), pardavimo faktą sodininkų bendrijos nariams ieškovas visiškai nepagrįstai vertina kaip įrodymą, kad sudarant ginčijamą valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį, sodininkų bendrija panaudojo apgaulę.

4722.

48Atsakovų fizinių asmenų ginčo žemės sklypo dalių pirkimas iš sodininkų bendrijos negali būti vertinamas kaip pasinaudojimas lengvatinėmis sąlygomis įsigyti nuosavybėn valstybinės žemės sklypą. Atsakovas A. M. su velione sutuoktine įsigijo žemės sklypą, kurio naudojimo būdas yra bendro naudojimo, įsipareigojo naudoti šį sklypą pagal nustatytą naudojimo paskirtį ir būdą, o tai reiškia, kad savo lėšomis ir jėgomis tvarkydami ginčo žemės sklypą prisiėmė sau didesnę naštą, nes šį sklypą rekreacijos tikslais galės naudoti ne tik jie, bet ir kiti sodininkų bendrijos nariai.

4923.

50Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, jog aplinkybę, kad sodininkų bendrija „Žaluma“ siekė įsigyti žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) konkrečiai (bendrojo naudojimo statiniams statyti ir/ar rekreacijai) veiklai vykdyti, patvirtina ne tik šio įsigyto žemės sklypo naudojimo būdas, nurodytas kadastro duomenyse, tačiau ir pats šios bendrijos inicijuotas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemes ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3503 patvirtintas valstybinės žemės sklypų, esančių ( - ), sodininkų bendrijoje „Žaluma“, formavimo ir pertvarkymo projektas.

5124.

52Taigi, aplinkybė, kad pagal teisės aktuose įtvirtintą reglamentavimą privatūs asmenys neturi galimybės įsigyti valstybinės žemės, esančios sodininkų bendrijų teritorijose, už indeksuotą jos vertę bei kita aplinkybė, jog sodininkų bendrija „Žaluma“ žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) 2016 metais perleido tretiesiems asmenims, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad valstybinės žemės sklypą sodininkų bendrija „Žaluma“ savo nuosavybėn įgijo tik dėl vieno tikslo - siekdama juos perleisti privatiems asmenims ir iš to pasipelnyti, t. y. pasitelkdama apgaulę įsigijo šiuos žemės sklypus iš valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos, ne bendrojo naudojimo statiniams statyti ir/ar rekreacijai vykdyti, o tik dėl pelno gavimo.

5325.

54Akivaizdu, jog šiuo atveju Nacionalinė žemės tarnyba nebūtų sudariusi sutarties, kuria buvo perleistas žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), jei būtų žinojusi tikruosius sodininkų bendrijos „Žaluma“ tikslus, t. y. kad lengvatinėmis sąlygomis įgytas minėtas žemes sklypas nebus naudojamas sodininkų bendrijos „Žaluma" narių bendriems poreikiams tenkinti, o bus perleistas (parduotas) privatiems asmenims, siekiant iš to pasipelnyti.

5526.

56Atsižvelgiant į tai. kas išdėstyta, sodininkų bendrija „Žaluma" pasitelkdama apgaulę, t. y. tyčia suklaidindama valstybę, atstovaujamą Nacionalinės žemės tarnybos, dėl esminės sutarties, kuria buvo perleistas žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), sąlygos (tikslo, dėl kurio įsigyjamas žemės sklypas) neteisėtai įgijo minėtą žemės sklypą.

5727.

58Atitinkamas žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalis įsigiję piliečiai yra nesąžiningi įgijėjai, kadangi būdami sodininkų bendrijos „Žaluma“ nariais bei pirkdami konkretaus naudojimo būdo - sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) - žinojo ir (ar) turėjo žinoti, jog šis žemės sklypas sodininkų bendrijai „Žaluma“ buvo parduotas tik konkretiems tikslams (bendrojo naudojimo staliniams statyti ir/ar rekreacijai įgyvendinti. Akivaizdu, jog įsigydami žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalis, piliečiai būdami apdairūs, rūpestingi, turėjo susipažinti bei įsitikinti, kad pagal teisės aktus nėra kliūčių žemės (sodo) sklypo pirkimui, tačiau tikėtina, jog net ir žinodami šias kliūtis, piliečiai vis tiek įsigijo Šio žemės sklypo dalis.

5928.

60Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus m. 29-ojo notarų biuro notarė S. Š. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo nagrinėti civilinę bylą teismo nuožiūra jai nedalyvaujant.

6129.

62Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, notarė D. L. B., notarė L. Š. ir notarė D. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

6330.

64Teismo posėdžio metu prokuroras Rolandas Kruopis, palaikydamas procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, prašė ieškinį tenkinti ir akcentavo, kad šioje byloje ginčo sklypas yra bendros paskirties. Tokius sklypus turi teisę įsigyti sodininkų bendrijos bendram naudojimui ir rekreacijai. Neturint tokio tikslo Sodininkų bendrija negali jo įsigyti. Įrodymų nėra, kad sodininkų bendrija tokį tikslą turėjo. Liudytoju ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00579-16 medžiagoje apklaustas A. M. teigė tiksliai neprisimenantis kada tiksliai, nes jau daug metų buvo gvildenamas tas klausimas, kad sodų bendrijos nariai turi mokėti už nenaudojamą valstybės žemę, kuri yra s. b. viduje, t.y. jos teritorijoje, o jos niekas nenaudoja ir jau yra susidariusi didelė skola valstybei, tai susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad s.b. "Žaluma" vardu būtų išsipirkta iš valstybės žemė, esanti bendrijos teritorijoje už valstybės nustatytą kainą, kuri būtų skirta sodų bendrijos bendram naudojimui, o s.b. nariai galėtų išsipirkti jau iš s.b. "Žaluma" ne daugiau, kaip iki 10 arų žemės sklypo sau už tą pačią kainą. Tai patvirtina 2016-02-04 pirkimo – pardavimo sutarties nuostatos. Minėtos sutarties 7.2.1 p. nurodyta, kad „pardavėjas, įgyvendindamas savo nuosavybės teises į jam po šios sutarties pasirašymo ir notarinio patvirtinimo liekančias 1097/3969 dalis Žemės sklypo, atskirai nuo kitų bendraturčių valdys, naudosis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka disponuos Žemės sklypo dalimi, naudojimosi tvarkos nustatymo plane (mastelis M1:500), 2015 m. rugpjūčio 11 d. parengtame A. Z. (kval. paž. Nr. 2M-M-1674) (toliau – Planas), kurio kopija yra pridedama prie šios sutarties kaip priedas Nr. 1 ir yra neatskiriama šios sutarties dalis, apibrėžta linijomis tarp koordinačių taškų: 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 14 ir 11, Plane pažymėta indeksu 6A1, turinčia 1097 kv.m. ploto“. Šitame punkte dalis teksto paryškinta, o žodis „atskirai“ net pabrauktas. Tai įrodo, kad sodo bendrija žemės sklypo net neketino naudoti sodų bendrijos bendram naudojimui. Bylai reikšminga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-13 nutartis Nr. e3K-3-18-248/2019. Minėtos nutarties 43 p. nurodyta „Teisėjų kolegijos vertinimu, bylą nagrinėję teismai, atsižvelgdami į šias aplinkybes, pagrįstai padarė išvadą, kad įsigydama ginčo žemės sklypą Bendrija neturėjo poreikio ir tikslo visą jį naudoti bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai, bet turėjo tikslą dalį sklypo perparduoti fiziniams asmenims. Taigi ginčijami administraciniai aktai ir sandoriai dėl valstybinės žemės sklypo įsigijimo buvo sudaryti nesant teisės aktuose nustatytos sąlygos – poreikio naudoti sklypą bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai, t. y. pažeidžiant imperatyviąsias teisės normas, dėl to pagrįstai bylą nagrinėjusių teismų jie buvo pripažinti negaliojančiais“. Sodininkų bendrija, neatskleisdama savo tikrų ketinimų, kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl ginčo sklypo įsigijimo, panaudojo apgaulę ir sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Lietuvos Apeliacinio teismo 2018-06-12 nutarties Nr. e2A-327-381/2018 62 punkte nurodyta „Teisėjų kolegija pažymi, kad imperatyvių valstybinės žemės pardavimą (nuomą) reglamentuojančių teisės normų pažeidimo padariniai – sandorių negaliojimas (CK 1.80 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011). Imperatyvios teisės aktų nuostatos šiuo atveju buvo pažeistos tiek priimant NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjos 2016 m. vasario 26 d. ir 2016 m. gegužės 20 d. įsakymus, tiek NŽT su Bendrija sudarant 2016 m. kovo 24 d. sutartį ir 2016 m. gegužės 30 d. susitarimą, tiek ir Bendrijai sudarant išvestinius sandorius su fiziniais asmenimis. Taigi yra CK 1.78 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas pagrindas šiuos išvestinius sandorius pripažinti niekiniais, kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnis), ex officio. Kita vertus, ieškovės ginčijamus sandorius, kuriais Bendrija iš valstybės įgyto žemės sklypo dalis perleido sodininkų bendrijos nariams (atsakovams byloje) buvo pagrindas pripažinti negaliojančiais ir kaip prieštaraujančius kitai imperatyviai įstatymo normai, kurios kaip teisinio ieškinio pagrindo nenurodė nei ieškovė, nei bylą išnagrinėjęs teismas. Pagal CK 4.48 straipsnio 1 dalį perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Teismo sprendimu pripažinus ab initio negaliojančiais 2016 m. kovo 24 d. sutartį ir 2016 m. gegužės 30 d. susitarimą dėl valstybinės žemės pardavimo Bendrijai, išnyko teisinis pagrindas, kuriuo remiantis Bendrija įgyvendino disponavimo jai priklausančiu turtu teisę“. Ir šioje byloje be žemės reformos, žemės įstatymų yra pažeistas CK 4.48 str. 1 d. normos.

65Ieškinys grindžiamas CK 1.90 str. ir CK 4.48 str. 1 d., žemės įstatymo ir žemės reformos įstatymo pažeidimais. Nepalaiko ieškinio 25 p. dėl didesnio nei 0,12 ha ploto, atsižvelgiant į teismų praktiką. J. M. mirė ( - ). Ginčija nuosavybės teisės liudijimą ir paveldėjimo teisės liudijimą, nes tai yra išvestiniai sandoriai ir jie dalyje dėl ginčo žemės sklypo turi būti pripažintini negaliojančiais. Iš ieškinyje nurodytos ikiteisminio tyrimo medžiagos ir liudytojų apklausų matyti, kad Bendrija nuo 2014 m. turėjo tikslą įsigyti iš valstybės žemės sklypus ir vėliau juos parduoti ir pasipelnyti. Pažymėjo, jog byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad Bendrija būtų realiai ketinusi naudoti šį Žemės sklypą pagal jo paskirtį (naudojimo būdą) - bendro naudojimo statiniams statyti ir rekreacijai. 2016 m. vasario 4 d. ginčijama pirkimo - pardavimo sutartimi, t. y., lygiai po 6 mėnesių nuo Žemės sklypo įsigijimo iš valstybės, dalį Žemės sklypo Bendrija pardavė atsakovui A. M. ir jo velionei sutuoktinei. Šios pirkimo - pardavimo sutarties 9.2. punkte buvo nurodyta, kad pardavėjo atstovas patvirtina, kad parduodamu daiktu (t. y., Žemės sklypu - ieškovo pastaba) nesinaudoja jokie asmenys, kurie pagal įstatymus ar sutartis išsaugo teisę naudotis Daiktu, pasikeitus jo savininkams. Šios sutarties 9.3. punkte nurodyta, kad pardavėjo atstovas patvirtina, kad daikte nėra jokių pardavėjui ir / arba tretiesiems asmenims priklausančių pastatų, statinių ar kitų nekilnojamųjų daiktų (tiek registruotų, tiek neregistruotų). Šios sutarties 7.2.1. - 7.2.2. punktuose sutarties šalys susitarė ir paryškintu bei pabrauktu šriftu nurodė, kad įsipareigoja atskirai nuo kitų bendraturčių valdyti, naudotis ir disponuoti tiksliai apibrėžtomis Žemės sklypo dalimis. Iš ginčijamos pirkimo - pardavimo sutarties nuostatų matyti, kad Bendrija nuo pat Žemės sklypo įgijimo neketino naudoti ir nenaudojo Žemės sklypo sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo poreikiams - bendrojo naudojimo statiniams statyti ir rekreacijai. Tai patvirtina ir atsakovo A. M. parodymai, duoti 2017 m. balandžio 5 d. „apklausiant kaip liudytoją ikiteisminio tyrimo metu. A. M. parodė, kad vieno iš s. b. „Žaluma“ visuotinių susirinkimų metu buvo nuspręsta, kad s. b. „Žaluma“ vardu būtų išpirkta iš valstybės žemė, esanti bendrijos teritorijoje už valstybės nustatytą kainą, kuri būtų skirta sodų bendrijos bendram naudojimui, o s. b. nariai galėtų išpirkti jau iš s. b. „Žaluma“ ne daugiau kaip iki 10 arų žemės sklypo sau už tą pačią kainą. Žemės sklypo įsigijimo tikslas buvo - „padidinti savo žemės sklypo ribas, t. y. dydį ir tiek<...>“. Ne mažiau svarbūs yra byloje esantys Bendrijos valdybos nario P. E. paaiškinimai, iš kurių atsispindi tai, kad Bendrija, už bendro naudojimo žemės sklypų buvo įsiskolinusi Vilniaus rajono savivaldybei, todėl turėjo tikslą šį įsiskolinimą likviduoti. Dėl to iš Bendrijos narių buvo renkami piniginiai įnašai, įforminami kasos pajamų orderiais, kurių mokėjimo paskirtyje buvo nurodoma apytiksliai „žemės išpirkimui iš valstybės“.

6631.

67Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė L.Krezub prašė ieškinį tenkinti, palaiko atsiliepimą. Atkreipė dėmesį, kad pagal žemės reformos įstatymą, žemės įstatymą, sodininkų bendrijų įstatymą, sodininkų bendrija gali įsigyti valstybinės žemės sklypą. Šiuo atveju bendrija įsigijo valstybinės žemės sklypą bendro naudojimo statiniams statyti ir rekreacijai, o po to ginčo sklypus pardavė sodininkų bendrijos nariams. Šie sandoriai prieštarauja imperatyvioms nuostatoms ir turi būti taikyta restitucija. Registrų centre nurodytas žemės sklypo naudojimo būdas, bet tokio naudojimo būdo žemės sklypus turi turėti tik sodininkų bendrija, bet ne fiziniai asmenys. Naudojimo būdas gali būti pakeistas, rengiant žemės sklypo rengimo ir pertvarkymo projektą. Jeigu Nacionalinė žemės tarnyba būtų žinojusi, kad sodininkų bendrija turi tikslą parduoti kitiems asmenims, ji nebūtų sudariusi pirkimo –pardavimo sutarties.

6832.

69Sodininkų bendrijos „Žaluma“ atstovas pirmininkas J.Narkevičius palaikė atsiliepimą į ieškinį. Su ieškiniu sutiko tik iš dalies, t.y. kad bendrija negalėjo parduoti žemės sklypų sodininkams, remiantis Aukščiausiojo Teismo praktika, tačiau nesutinka dėl apgaulės. Bendrija pirko bendro naudojimo žemę, kad ta žemė liktų bendrijoje. Žinojo, kad žemė yra bendro naudojimo, tą ginčo sklypą pardavė atsakovams, kad atsakovai prižiūrėtų tą žemę, kad minėta žemė rekreaciniais tikslais būtų patrauklesnė. Kad sodininkų bendrija įsigijusi tokį sklypą turi teisę parduoti bendrijos nariams buvo ir Nacionalinės žemės tarnybos pritarimas viešas konferencijų metu, susirinkimų metu. Jog tarnyba nieko nežinojo, yra teismo klaidinimas. Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartyje, priimtoje byloje Nr. A-662-1890-12, pasisakyta dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo. Nurodė, kad nepaneigta, kad tokie sklypai gali pereiti privačion nuosavybėn. Privatūs asmenys turi vadovautis tuo žemės bendro naudojimo būdu. Bendrija valstybės neapgavo, buvo linkusi sudaryti taikos sutartį. Bet ginčo sklypo įvertinimas buvo atliktas netinkamai. Nei viename bendrijos susirinkime nebuvo tokių nuostatų, kad bendrija nori įsigyti žemės sklypus pasipelnymo tikslais, t.y. juos perparduoti siekiant sau pelno. Jokios apgaulės iš bendrijos sudarant sandorius nebuvo. Prašo ieškinį tenkinti iš dalies ir nesutinka, kad būtų panaikintas sandoris, kuriuo žemės sklypas buvo parduotas bendrijai ir netaikyti restitucijos. Pažymėjo, jog 2016-02-04 pirkimo –pardavimo sutartį rengė notaras. Minėtos sutarties 7.2.1 p. nurodyto žodžio „atskirai“, tai tas žodis jokios reikšmės neturi, nes žemės sklypo naudojimo būdas nurodytas Registrų centre, t.y. kad žemė yra bendro naudojimo. Ginčo sklype, kuris buvo parduotas A. M., yra kūdra ir raistas, kuriame auga medžiai. Tą sklypą A. M. pagerino, iškasė kūdrą, kuria naudojasi ir kiti asmenys, bet tokių rašytinių įrodymų byloje nėra. Pažymėjo, jog buvo gauti ŽŪM viceministrų Ežerskio, Bogdanovo bei NŽT Žemės ir jos išteklių politikos departamento direktoriaus paaiškinimai privatizacijos klausimais. Jie oficialiai teikė paaiškinimus, kad tik visuotinis bendrijos narių susirinkimas sprendžia apie tolimesnį išpirktos žemės panaudojimą. Jei įstatymų leidėjas būtų norėjęs, galėjo priskirti sodininkų bendrijų žemės ūkio paskirties bendro naudojimo žemę neprivatizuotinai žemei. Įstatymu nenumačius priešingai, privatizuotas ir juridinio asmens nuosavybėje esantis turtas yra civilinės apyvartos objektas, todėl visiškai tikėtina, kad ateityje gali būti parduotas, pavyzdžiui, tenkinat kreditorių reikalavimus. Apskritai nuosavybės neliečiamumo principas suponuoja tai, kad tik savininkas, šiuo atveju – bendrijos nariai, kaip subjektinių teisių į turtą turėtojai, turi išimtinę teisę tą turtą valdyti, naudoti bei disponuoti juo. Pirkimo – pardavimo sutartyje dalies sklypo 6A, sudarytoje tarp bendrijos ir atsakovų A. M. ir kitų, jokių įrodymų, kad faktiškai sklypas naudojamas ne bendriems tikslams ir rekreacijai, nėra. Žemės sklypas tvarkomas, prižiūrimas, neaptvertas, į jį laisvai gali patekti bet kas.

70II.

71Teismo nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas.

7233.

73Byloje kilo ginčas dėl sodininkų bendrijos lengvatine tvarka iš valstybės įgyto bendrojo naudojimo žemės sklypo perleidimo sodininkų bendrijų nariams (jų sutuoktiniams) teisėtumo.

7434.

75Iš bylos medžiagos, šalių, jų atstovų paaiškinimų bei Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus (toliau ir NŽT VRS) vedėjo 2013-10-30 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3503 „Dėl valstybinės žemės sklypų, esančių ( - ), sodininkų bendrijoje „Žaluma“, formavimo ir pertvarkymo projekto (vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento) tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės sklypų, esančių ( - ), sodininkų bendrijoje „Žaluma“, formavimo ir pertvarkymo projektas, pagal kurį suformuoti žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypai, taip pat ir ginčo, bendrijos bendro naudojimo žemės sklypas Nr. 6A. 2015 m. vasario 23 d. SB „Žaluma“ pirmininkas J. N. kreipėsi su prašymu į NŽT VRS, prašydamas patvirtinti žemės sklypo Nr. ( - ), kurio plotas 0,3969 ha kadastrinius matavimus, patikslinti sklypo duomenis ir leisti išsipirkti šį sklypą; šio žemės sklypo įsigijimo tikslas nebuvo nurodytas. Skyriaus vedėjo 2015 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 48VJ-872-( 14.48.2.) buvo nuspręsta bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypą Nr. ( - ) suformuoti (įregistravus Nekilnojamojo turto registre suteiktas kadastro N r. ( - )) ir parduoti sodininkų bendrijai „Žaluma“. Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos, ir SB „Žaluma“, atstovaujama sodininkų bendrijos pirmininko J.Narkevičiaus 2015-08-04 sudarė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1-7547, kuria SB „Žaluma“ už 119,00 Eur nusipirko 3969 kv. m ploto žemės sklypą ( kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 35100,00 Eur. Sutarties 5 punkte nurodyta, kad pagrindinė tikslinė Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemės sklypai; sutarties 6 punktu pirkėjas įsipareigoja naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį. 2015-06-20 visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu nuspręsta dalį sklypų parduoti bendrijos nariams. 2016 m. vasario 4 d. pirkimo - pardavimo sutartimi 319/441 Ginčo sklypo dalis buvo parduota atsakovui A. M. ir I. M., mirusiai ( - ). Po I. M. mirties 2016 m. rugpjūčio 24 d. nuosavybės teisės liudijimo Nr. 3696 pagrindu nuosavybės teisės į 319/441 Ginčo sklypo dalį buvo registruota A. M. vardu. 2016 m. rugsėjo 19 d. paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo pagrindu po 631/7938 dalį Ginčo sklypo paveldėjo atsakovai G. M., L. M. ir O. M.. 2016 m. lapkričio 10 d. pirkimo pardavimo sutartimi A. M., G. M., L. M. ir O. M. pardavė 20/81 dalį Ginčo sklypo M. V..

7635.

77Prokuroras prašo valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sandorį pripažinti negaliojančiu: CK 1.91 str. pagrindu, kaip sudarytą apgaule, bei CK 1.80 str. 1 d. pagrindu, t,y. minėtas sandoris prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, nes neteisėtai pakeistas naudojimo būdas. Kiti sandoriai, sudaryti su fiziniais asmenimis, ginčijami prokuroro kaip išvestiniai; juos prokuroras prašo pripažinti negaliojančiais, siekiant pripažinto negaliojančiu sandorio dalyko išreikalavimo.

7836.

79Teisiniams santykiams dėl valstybinės žemės būdingas teisinis apibrėžtumas. Šių santykių reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2014). Tai reiškia, kad valstybinę žemę patikėjimo teise valdantys subjektai (Nacionalinė žemės tarnyba, atitinkamos savivaldybės ir kt.) negali disponuoti šiuo turtu savo nuožiūra, kad visi sandoriai, kuriais yra perleidžiami valstybei nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai, turi būti pagrįsti įstatymu.

8037.

81Žemės perleidimas sodininkų bendrijose reguliuojamas Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punktu, kuriame nustatyta, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Sodo sklypai, sodininkų bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijų nariams ir naudotojams iki 1995 m. gegužės 18 d., prilyginami suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punktas teisę be aukciono įsigyti valstybinę žemę numato tiek sodininkų bendrijoms, tiek fiziniams asmenims. Tuo tarpu Žemės įstatymo 10 straipsnio 6 dalies nuostata taikoma abiem įgijėjams; šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad parduodamų valstybinės žemės sklypų dydis nustatomas pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.

8238.

83Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio, reglamentuojančio valstybinės žemės pardavimą, 7 dalis nustato, kad sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodama žemė, reikalinga bendro naudojimo statinių išdėstymui, rekreacijai. Fiziniams asmenims mėgėjų sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodami jų naudojami žemės sklypai. Tais atvejais, kai keičiant mėgėjų sodo teritorijos žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą atskiro žemės sklypo neįmanoma suformuoti ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams, ji ne aukciono būdu pirmiausia parduodama sodų sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu sklypu, savininkams, o jeigu šie atsisako, - kitiems sodų sklypų savininkams uždaro aukciono būdu arba, jeigu jis neįvyksta, atviro aukciono būdu.

8439.

85Valstybinių žemės sklypų pardavimo mėgėjų sodo teritorijoje tvarka detalizuojama Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 3 punktą mėgėjų sodo teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus turi teisę pirkti sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys, sodininkų bendrijos. Sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys turi teisę pirkti teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus, taip pat kitus mėgėjų sodo teritorijoje esančius ir įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu naudojamus valstybinės žemės sklypus (Taisyklių 3.1.1 punktas) ir įsiterpusius valstybinės žemės sklypus (Taisyklių 3.1.2 punktas), tuo tarpu sodininkų bendrijos turi teisę įsigyti bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, naudojamus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai (Taisyklių 3.2.1 punktas), ir įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, reikalingus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai (Taisyklių 3.2.2 punktas).

8640.

87Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatas mėgėjų sodo teritorija – savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta teritorija, suformuota pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą ir suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms). Taigi įstatymas aiškiai numato, kad tuo atveju, jei žemė yra bendro naudojimo, ji skirta ne perpardavimui, o bendrijos reikmėms. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį „sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu“.

8841.

89Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, jog sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys nuosavybės teise gali įgyti tik teisėtu pagrindu naudojamus individualius sodo sklypus arba įsiterpusius žemės sklypus, kurie gali būti projektuojami tose teritorijose, kuriose nėra įmanoma suformuoti atskiro individualaus mėgėjų sodo žemės sklypo, ir sujungiami su šalia esančiais žemės sklypais. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai gali būti perleidžiami išimtinai tik konkrečiam subjektui – sodininkų bendrijai, ir yra skirti konkrečiam tikslui – sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai. Tokiu reglamentavimu įstatymo leidėjas siekė užtikrinti atskirų sodininkų bendrijos narių individualių interesų ir visos sodininkų bendrijos bendrų poreikių pusiausvyrą; įstatymų leidėjas išskyrė bendrojo naudojimo žemę, apribodamas galimybę šią žemę įgyti atskiriems asmenims (sodininkų bendrijų nariams ir kt.) ir naudoti ją savo asmeniniais interesais, siekdamas sudaryti sąlygas patenkinti bendrus, viešus poreikius – šiuose žemės sklypuose gali būti projektuojami bendro naudojimo keliai, įrengiami inžineriniai statiniai, organizuojamos sodininkų bendrijos narių poilsiui skirtos vietos ir pan.

9042.

91Ieškovas teigia, jog bendrija įsigijo valstybinės žemės sklypą, prieš NŽT panaudodama apgaulę, t.y. tyčia nuslėpė informaciją, kad nusipirkta žemė bus naudojama ne sodininkų bendrijos poreikiams, o parduota fiziniams asmenims (CK 1.91 straipsnis). Tuo tarpu atsakovų teigimu, nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad NŽT buvo suklaidinta ar apgauta dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo; atstovai paaiškino, kad sklypas buvo ir yra naudojamas sodininkų bendrijos poreikiams tenkinti ir rekreacijai, t.y. ginčo sklypą atsakovas A. M. pagerino, iškasė kūdrą, kuria naudojasi ir kiti asmenys.

9243.

93Iš SB „Žaluma“ narių 2015-06-20 pakartotinio susirinkimo protokolo matyti, kad buvo svarstytas klausimas dėl sodininkų bendrijai priklausančių bendro naudojimo žemės sklypų ar jų dalių nuomos bei pardavimo; pritarta bendrijai priklausančius žemės sklypus parduoti ne mažiau kaip už 70 Eur už arą (nustatant, kad į kainą įskaičiuota žemės nuomos savivaldybei padengimas (30 Eur), pertvarkymo projekto kaštų padengimas (10 Eur) ir žemės kaina (30 Eur)) bei nustatyta, kad sklypai gali būti parduodami tik bendrijos nariui ar jo sutuoktiniui, taip pat nustatyta, kad jei parduodama dalis žemės sklypo, su kiekvienu žemės sklypo įgijėju turi būti nustatoma naudojimosi žemės sklypu tvarka (Protokolo 7 klausimas). Šio SB „Žaluma“ protokolo turinys sudaro pagrindą teigti, kad bendrija neturėjo tikslo naudoti ginčo bendro naudojimo žemės sklypo bendrijos reikmėms, rekreacijai nei iki kol buvo sudaryta sklypo pirkimo-pardavimo sutartis įsigyjant sklypą iš valstybės, nei po sutarties sudarymo, nes kalbama apie naudojimosi tvarkos nustatymą atskirai kiekvienam sklypo įgijėjui.

9444.

95Iš 2016-02-04 pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos SB „Žaluma“ su sodininkų bendrijos nariu (atsakovu), turinio matyti, jog joje nėra įsipareigojimo naudoti ginčo žemės sklypo dalis pagal nustatytą (registre įregistruotą) naudojimo būdą, o yra nustatyta bendrijos ir fizinio asmens naudojimosi ginčo žemės sklypu tvarka, iš kurios matyti, kad atsakovo fizinio asmens ginčo žemės sklypo dalis nebus naudojama visų bendrijos narių reikmėms, nes šalys susitarė, jog atsakovas (pirkėjas), įgyvendindamas savo nuosavybės teises, „atskirai“ nuo kitų bendraturčių valdys, naudosis ir Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka disponuos žemės sklypo dalimi (sutarties 7.2.1. p. ir 7.2.2. p.).

9645.

97Be to, kaip minėta, įsigyjant žemės sklypą Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje numatytu atveju, būtina vadovautis teritorijų planavimo dokumento, kuriuo suformuotos sodininko bendrijos teritorijos ribos bei vidinė žemės struktūra, sprendiniais; žemė, pagal šio teritorijų planavimo dokumento sprendinius priskirta sodininkų bendrijos bendro naudojimo žemei ir sudaranti vientisą žemės plotą su kita tokio pat pobūdžio teritorija, negali būti įgyta sodininko mėgėjo nuosavybėn, kol nustatyta teisės aktų tvarka nėra pakeisti teritorijų planavimo dokumento sprendiniai. Darytina išvada, jog tuo atveju, jeigu žemės sklypas priskirtas sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemei, tai sodininkai mėgėjai šios žemės įsigyti negali.

9846.

99Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad Nacionalinei žemės tarnybai buvo atskleisti atsakovų ketinimai dėl įgyjamo žemės sklypo. Atsakovų pateikti įrodymai (duomenys iš oficialios Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės, kad dar 2015 m. susitikimų su įstaigos vadovu metu gyventojai teikė informaciją apie galimai nesąžiningą bendrojo naudojimo žemės sklypų perleidimą bendrijų nariams, Nekilnojamojo turto registro išrašai ir sutartys, pagrindžiančios, kad Nacionalinė žemės tarnyba, žinodama apie galimą bendrojo naudojimo žemės sklypo perleidimą, tęsė tokios žemės pardavimą ir kt.) patys savaime nepagrindžia, kad Nacionalinė žemės tarnyba, sudarydama Sutartį, žinojo, kad šis konkretus perkamas žemės sklypas nėra reikalingas Bendrijos narių bendriesiems poreikiams tenkinti, bet yra įgyjamas siekiant jį perleisti kitiems asmenims.

10047.

101Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad 2016-02-04 ginčo sandoris buvo sudarytas nuslepiant nuo Nacionalinės žemės tarnybos (valstybinės žemės patikėtinės) aplinkybę, kad įgyjamas žemės sklypas nebus naudojamas pagal pagrindinę tikslinę jo naudojimo paskirtį, laikantis kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Nacionalinės žemės tarnybos atstovė patikino, kad tarnyba nebūtų sudariusi ginčo sutarties, jeigu būtų atskleisti parduodamo žemės sklypo naudojimo planai. Pagal CK 1.91 straipsnio 5 dalies nuostatas apgaulė taip pat gali būti sandorio šalies tylėjimas, t. y. aplinkybių, kurias žinodama kita sandorio šalis nebūtų sudariusi sandorio, nuslėpimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, tos aplinkybės turėjo būti atskleistos kitai šaliai, arba aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl sandorio efekto, jo esminių sąlygų, sandorį sudarančio asmens civilinio teisinio subjektiškumo bei kitų esminių aplinkybių. Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, yra pagrindas konstatuoti, kad žemės sklypo pardavėja buvo suklaidinta dėl vienos iš esminių sudaromo sandorio sąlygų (nebuvo atskleistas žemės sklypo įgijimo tikslas), turinčių reikšmės valstybinės žemės patikėtinės apsisprendimui sudaryti sutartį, todėl aptariama valstybinės žemės 2016-02-04 pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.91 str. pagrindu, kaip sudaryta dėl apgaulės.

10248.

103Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą (Sprendimo 38, 39, 40, 41 punktuose), darytina išvada, kad valstybine žeme gali būti disponuojama tik pagal imperatyvias teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką. Bendrojo naudojimo valstybinės žemės pardavimo sodininkų bendrijai sąlyga, t. y. kad sodininkų bendrijos iš valstybės perkamas žemės sklypas yra reikalingas (naudojamas) bendrojo naudojimo statiniams statyti (išdėstyti) ir / ar rekreacijai, yra esminė, nes teisės aktai nenustato sodininkų bendrijos teisės lengvatine tvarka įsigyti bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, jeigu jie nereikalingi (nenaudojami) nurodytiems tikslams. Kaip minėta, Žemės reformos įstatyme ir Taisyklėse įtvirtintas teisinis reglamentavimas, pagal kurį tik sodininkų bendrijoms suteikiama teisė iš valstybės pirkti bendrojo naudojimo žemę, leidžia konstatuoti, kad mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė dėl jos naudojimo būdo, skirto tenkinti visų sodininkų bendrijos narių bendruosius interesus, nuosavybės teise gali priklausyti sodininkų bendrijoms, o ne sodininkų bendrijos nariams, kuriems mėgėjų sodo teritorijoje parduodami žemės sklypai, jų asmeniniams poreikiams tenkinti. Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 punkte įtvirtintos imperatyvios žemės sklypų savininkų ir naudotojų pareigos, viena iš jų – naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Akivaizdu, jog nagrinėjamu atveju nustatytos faktinės aplinkybės, t.y., kad bendrija, įsigydama žemės sklypą, ir neturėjo tikslo naudoti jį pagal paskirtį, t.y. SB „Žaluma“ narių bendriems poreikiams tenkinti, ginčo žemės sklypas parduotas fiziniams asmenims, kurie naudoja įgytas sklypo dalis atskirai nuo kitų bendraturčių privačių poreikių tenkinimui, suponuoja išvadą dėl imperatyvių tesės normų, nustatančių žemės savininkų ir naudotojų pareigas naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, pažeidimo bei dėl prokuroro reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu CK 1.80 str. pagrindu pagrįstumo. Pažymėtina, jog pagal CK 1.95 str. 1 d. nuostatas, pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu ab initio (nuo jo sudarymo momento).

10449.

105Kasacinio teismo, išnagrinėjusio analogišką ginčą, išaiškinimuose nurodoma, kad nepaisant to, jog teisės aktuose tiesiogiai neįtvirtinta draudimo sodininkų bendrijoms disponuoti iš valstybės lengvatine tvarka įsigyta bendrojo naudojimo žeme, sodininkų bendrijos specialusis teisnumas, ribojamas tikslo įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu, bei žemės naudojimo būdo turinys (sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemė skirta tik bendram viešam naudojimui – bendrojo naudojimo statiniams ir įrenginiams statyti ir eksploatuoti, taip pat rekreacijai ir kitiems bendriems veiksmams) lemia išvadą, kad tokia žemė nuosavybės teise negali priklausyti atskiriems (pavieniams) sodininkų bendrijos nariams ar kitiems privatiems asmenims. Dėl šios priežasties Sodininkų bendrijos neturi teisės disponuoti bendrojo naudojimo žeme (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-18-248/2019).

10650.

107Kaip minėta sprendime, iš 2016-02-04 pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos SB „Žaluma“ su atsakovais (sodininkų bendrijos nariais), turinio matyti, kad žemės sklypo dalių pirkėjai įgijo konkrečiai identifikuotas ir apibrėžtas žemės sklypo dalis, kartu įgydami teisę šias dalis valdyti savo nuožiūra, atskirai nuo kitų bendraturčių. Tai reiškia, kad atsakovams perleistos žemės sklypo dalys negali būti naudojamos sodininkų bendrijai priklausantiems bendrojo naudojimo statiniams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti, taip pat rekreacijai ir kitoms bendroms reikmėms, bet yra naudojamos kaip individualūs jų įgijėjų žemės plotai. Be to, sudarius ginčijamus sandorius atsakovai (sodininkų bendrijos nariai) faktiškai įsigijo valstybinę žemę lengvatinėmis sąlygomis ir išvengė realios (aukciono būdu nustatytos) kainos mokėjimo, apeidami pirmiau nurodytose imperatyviosiose teisės normose nustatytus ribojimus ir nesant jose išvardytų sąlygų. Pažymėtina, jog nepriklausomai nuo to, kad formaliai viso ginčo žemės sklypo naudojimo paskirtis (žemės ūkio) ir / ar naudojimo būdas (sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemė) nėra pakeistas, ir net jeigu bendrijos valdoma ginčo žemės sklypo dalis būtų naudojama bendrojo naudojimo statiniams statyti ir rekreacijai, bendrija, perleidusi privatiems asmenims tam tikras plane pažymėtas ginčo žemės sklypo dalis, iš esmės prarado galimybę užtikrinti, jog visas ginčo žemės sklypas būtų naudojamas išimtinai bendriems visų bendrijos narių interesams tenkinti, t.y. įvykęs faktinis žemės naudojimo paskirties pasikeitimas.

10851.

109Šiame kontekste pažymėtina, kad atsakovai be deklaratyvių teiginių nepateikė jokių įrodymų, jog ginčo žemės sklypas būtų naudojamas bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai, o į bylą pateikti ir aukščiau aptarti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ginčo žemės sklypo dalis buvo įgyta asmeniniam naudojimui ir buvo naudojama ją įsigijusio asmens poreikiams tenkinti.

11052.

111Imperatyvių valstybinės žemės pardavimą (nuomą) reglamentuojančių teisės normų pažeidimo padariniai – sandorių negaliojimas (CK 1.80 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011). Imperatyvios teisės aktų nuostatos šiuo atveju buvo pažeistos tiek NŽT su bendrija sudarant 2015-08-04 sutartį, tiek ir bendrijai sudarant išvestinį sandorį su atsakovu A. M.. CK 1.78 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas pagrindas šiuos išvestinius sandorius pripažinti niekiniais, kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnis), ex officio. Be to, prokuroro ginčijamus sandorius, kuriais SB „Žaluma“ iš valstybės įgyto žemės sklypo dalis perleido sodininkų bendrijos nariams (atsakovams byloje), buvo pagrindas pripažinti negaliojančiais ir kaip prieštaraujančius kitai imperatyviai įstatymo normai, kurios kaip teisinio ieškinio pagrindo nenurodė prokuroras. Pagal CK 4.48 straipsnio 1 dalį perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Teismo sprendimu pripažinus ab initio negaliojančiais 2015-08-04 sutartį dėl valstybinės žemės pardavimo bendrijai, išnyko teisinis pagrindas, kuriuo remiantis bendrija įgyvendino disponavimo jai priklausančiu turtu teisę. Taigi, esant aukščiau nurodytam, 2016-02-04 ginčo žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sandoriui, kuriuo SB „Žaluma“ pardavė atitinkamą žemės sklypo dalį atsakovui A. M., prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, jis yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.).

11253.

113Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių (CK 1.80 straipsnio 2 dalis). Pagal kasacinio teismo praktiką restitucijos taikymo esmė pripažįstant sandorius negaliojančiais yra ta, kad šalys, gavusios turtą pagal nuginčytą sandorį, privalo jį grąžinti viena kitai, taip atkuriant ankstesnę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278-248/2017). Restitucijos taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių. Ji taikoma ne mechaniškai, o atsižvelgiant į įstatyme nustatytas restitucijos taikymo sąlygas ir jų taikymui reikšmingas konkrečios bylos aplinkybes. Taikant restituciją asmuo grąžinamas į ankstesnę padėtį, buvusią iki jo teisės pažeidimo. Tai reiškia, kad, pritaikius restituciją, asmuo negali gauti mažiau, negu iš jo buvo paimta, tačiau jis negali gauti ir daugiau, nei turėjo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-410-701/2017).

11454.

115Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodo, jog prokuroras nepagrįstai reikalauja taikyti restituciją natūra, nes vadovaujantis į CK 4.96 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsakovams - fiziniams asmenims taikytinas daikto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo apribojimas. Tačiau minėta atsakovų pozicija paneigiama byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis: atsakovai sodininkų bendrijos nariai ir jų sutuoktiniai, dalyvaudami bendrijos susirinkimuose, galėjo ir turėjo žinoti, kad tik bendrija turi galimybę be aukciono įgyti bendrojo naudojimo žemės sklypus už indeksuotą kainą; taip pat atsakovai turėjo žinoti, kad jų įgyjamo žemės sklypo paskirtis žemės ūkio, o naudojimo būdas mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai; naudojimo pobūdis: sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai, nes tokie duomenys įrašyti atsakovų sudarytose sutartyse, ir tai reiškia, kad jie neabejotinai turėjo suprasti, kad sklypas (jo dalis) skirtas tenkinti visų sodininkų bendrijos narių bendruosius interesus, ir nuosavybės teise gali priklausyti sodininkų bendrijoms, o ne sodininkų bendrijos nariams, kuriems mėgėjų sodo teritorijoje parduodami žemės sklypai, jų asmeniniams poreikiams tenkinti; sutartyse aiškiai nustatyta, kad pirkėjas po sutarties pasirašymo atskirai nuo kitų bendraturčių valdys atitinkamą įsigytą sklypą. Pažymėtina, kad žemės sklypo dalis pirkę asmenys turėjo suprasti, jog jų veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Nurodyti argumentai eliminuoja sąžiningam įgijėjui taikytinas apsaugas. Be to, teismui konstatavus, kad tiek 2015-08-04 sutartis, tiek išvestinis 2016-02-04 sandoris, sudarytas bendrijos su atsakovu A. M., kuriuo daiktas perėjo pirkėjui ir jo sutuoktinei I. M., yra niekinis ir negalioja CK 1.80 str. 1 d. pagrindu, atsakovai, t.y. bendrija ir fiziniai asmenys, yra pripažintų negaliojančiais dėl prieštaravimo imperatyviosioms teisės aktų nuostatoms sandorių šalys, atsakovų (ne)sąžiningumas neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl restitucijos taikymo.

11655.

117LR CK 4.96 str. 3 d. numatyta, jeigu daiktas neatlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, tai savininkas turi teisę išreikalauti daiktą visais atvejais. I. M. mirė 2016-03-19, jos turtą neatlygintinai – paveldėjimo būdu įgijo G. M., L. M. ir O. M. (2016-09-19 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas). Kadangi ginčijamą žemės sklypo dalį atsakovai įgijo neatlygintinai, tai jie negali ginti savo teisių remdamosi sąžiningo įgijėjo instituto normomis, ir žemės sklypo dalis gali būti iš jų išreikalauta valstybės nuosavybėn (CK 4.96 straipsnio 3 dalis).

11856.

1192016 m. lapkričio 10 d. pirkimo pardavimo sutartimi A. M., G. M., L. M. ir O. M. pardavė 20/81 dalį ginčo sklypo M. V.. Teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad, nenuginčijus atsakovų sąžiningumo, iš sąžiningų įgijėjų negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus CK 4.96 straipsnio 1, 2, 3 dalyse nustatytus atvejus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2009). Pažymėtina, kad atsakovas M. V. į 2019-07-30 ir 2019-10-02 teismo posėdžius neatvyko ir savo pozicijos dėl sandorio aplinkybių nenurodė. Atsižvelgiant į 2016-11-10 pirkimo – pardavimo sutartyje, kuria A. M., G. M., L. M. ir O. M. pardavė 20/81 dalį ginčo sklypo M. V., nurodytą informaciją, jog žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis adresas ( - )), esančio ( - ), naudojimo būdas- sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai, darytina išvadą, kad atsakovas M. V. suprato ar turėjo suprasti sudaromų sandorių esmę (CPK 185 straipsnis), t.y. kad sklypas (jo dalis) skirtas tenkinti visų sodininkų bendrijos narių bendruosius interesus, ir nuosavybės teise gali priklausyti sodininkų bendrijoms. Be to, manytina, jog atsakovas M. V., būdamas apdairus ir rūpestingas pirkėjas, sudarydamas minėto žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį, būtų pasidomėjęs ar pasikonsultavęs su teisininku, ar toks sandoris tikrai nesukels jam neigiamų pasekmių. Nurodyti argumentai eliminuoja sąžiningam įgijėjui taikytinas apsaugas. Kita vertus, konstatavus, kad tiek pradinė 2015-08-04 sudaryta valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, tiek vėliau sudaryta 2016-02-04 pirkimo – pardavimo sutartis bei 2016-11-10 sutartis yra niekiniai sandoriai ir negalioja CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu, visi atsakovai, t.y. bendrija ir fiziniai asmenys yra pripažintų negaliojančiais dėl prieštaravimo imperatyviosioms teisės aktų nuostatoms sandorių šalys, atsakovų (tame tarpe ir atsakovo M. V.) (ne)sąžiningumas neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl restitucijos taikymo (žr. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1879-577/2019, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-290-241/2019). Dėl nurodyto, pripažinus sandorius negaliojančiais, taikytina restitucija natūra – valstybinės žemės sklypas grąžintinas valstybei, SB „Žaluma“ įpareigotina pagal sandorius gautus pinigus grąžinti atsakovams fiziniams asmenims, atsakovai A. M., G. M., L. M. ir O. M. – atsakovui M. V., bendrijai grąžintinos jos sumokėtos piniginės lėšos iš valstybės.

12057.

121Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamoje byloje ieškinys patenkintas, todėl atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

12258.

123Ieškovas reikšdamas ieškinį nurodė, kad ieškinio suma yra 33300 Eur. Pagal Nekilnojamojo turto registro 2017 m. sausio 25 d. išrašą ginčo žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) vidutinė rinkos vertė yra 33300 Eur. Realiai byloje restitucija siekia 2758,70 Eur (kaina sumokėta už perleistą 0,3969 ha žemės sklypą 2015-08-04 Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartimi (119,00 Eur) + kaina, kurią atsakovas A. M. sumokėjo 2016-02-04 pirkimo – pardavimo sutartimi už 319/441 dalį ginčo žemės sklypo (2009,70 Eur) + kaina, kurią atsakovas M. V. sumokėjo 2016-11-10 pirkimo – pardavimo sutartimi atsakovams A. M., G. M., L. M. ir O. M. už 20/81 dalį ginčo žemės sklypo (630,00 Eur)). Ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Ieškovas bylinėjimosi išlaidas prašo priteisti iš sodininkų bendrijos „Žaluma“ ir sodininkų bendrijos „Žaluma“ nario – atsakovo, fizinio asmens. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, taip pat yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Kadangi ieškovo ieškinys tenkintas visiškai, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovų sodininkų bendrijos „Žaluma“, A. M., G. M., L. M., O. M. ir M. V. lygiomis dalimis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12459.

125Remiantis CPK 85 straipsnio 1 dalies 11 punktu, ieškinio suma nustatoma: bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais – pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Kadangi 2015-08-04 sutartis, 2016-02-04 sutartis ir 2016-11-10 sutartis pripažintos negaliojančiomis, taikytina restitucija, kas reiškia, kad, sprendžiant dėl žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovų, jie turėtų būti apmokestinti 62,00 Eur suma (2758,70 Eur *3 proc.*75 proc.) lygiomis dalimis, t.y. po 10,30 Eur.

12660.

127Bylos nagrinėjimo metu patirta 85,53 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios patenkinus ieškinį pilna apimtimi valstybės naudai priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis, t.y. iš kiekvieno atsakovo priteistina po 14,26 Eur pašto išlaidų (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 4 dalis).

12861.

1292017-07-20 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

130Vadovaudamasis CPK 268-270 straipsniais teismas

Nutarė

131ieškinį tenkinti visiškai.

132Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015 m. rugpjūčio 4 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį, kuria 3969 kv. m. ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kadastro Nr. ( - ), buvo parduotas sodininkų bendrijai „Žaluma“, juridinio asmens kodas 191518644.

133Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2016 m, vasario 4 d. pirkimo - pardavimo sutartį, kuria žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), 319/441 dalis, buvo parduota A. M., asmens kodas ( - ) ir I. M., asmens kodas ( - )

134Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2016 m. rugpjūčio 24 d. nuosavybės teisės liudijimą Nr. 3696 dalyje dėl 319/441 dalių žemės sklypo, kadastro Nr. ( - );

135Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2016 m. rugsėjo 19 d. paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą Nr. 4105 dalyje dėl 319/882 dalių žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) paveldėjimo;

136Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2016 m. lapkričio 10 d. pirkimo - pardavimo sutartį, kuria žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), 20/81 dalis, buvo parduota M. V., asmens kodas ( - )

137Taikyti restituciją - priteisti Lietuvos Respublikos valstybei iš: G. M., asmens kodas ( - ) 631/7938, iš L. M., asmens kodas ( - ) 631/7938, iš O. M., asmens kodas ( - ) 631/7938, iš A. M., asmens kodas ( - ) 1889/7938, iš M. V., asmens kodas ( - ) 20/81, iš s.b. „Žaluma“, juridinio asmens kodas 191518644, 122/441 dalis žemės sklypo, kadastro Nr. ( - );

138Taikyti restituciją - priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos s.b, „Žaluma“ naudai 119 eurų;

139Taikyti restituciją - priteisti iš s.b. „Žaluma“ A. M. naudai 2009,70 euro;

140Taikyti restituciją - priteisti solidariai iš G. M., L. M., O. M. ir A. M. M. V. naudai 630 eurų;

141Priteisti iš SB „Žaluma“, A. M., G. M., L. M., O. M., M. V. valstybei po 24,56 Eur bylinėjimosi išlaidų (iš kiekvieno).

142Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017-07-20 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

143Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 3. I.... 4. Byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančia nuo... 7. 2.... 8. Nurodo, kad išnagrinėjus NŽT VRS pareiškime prokuratūrai pateiktą... 9. 3.... 10. 2017 m. kovo 7 d, s.b. „Žaluma“ valdybos narys P. E., duodamas... 11. 4.... 12. S.b. „Žaluma“ teritorijoje yra apie 10 km bendrojo naudojimo kelių, pagal... 13. 5.... 14. 2016 m. vasario 4 d. pirkimo - pardavimo sutartimi 319/441 Ginčo sklypo dalis... 15. 6.... 16. Liudytoju ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00579-16 medžiagoje apklaustas A. M.... 17. 7.... 18. A. M. teigimu, jo nenustebino kainą, ji jam nepasirodė maža, niekas... 19. 8.... 20. Akcentavo, jog pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 3... 21. 9.... 22. Taip pat pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7... 23. 10.... 24. Valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir... 25. 11.... 26. Šiuo konkrečiu atveju akivaizdu, kad s.b. „Žaluma“ niekada nesiekė... 27. 12.... 28. Kaip minėta ieškinyje, atsakovas s.b. „Žaluma“, kreipdamasis į NŽT... 29. 13.... 30. Dėl to 2015 m. rugpjūčio 4 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo -... 31. 14.... 32. Pripažinus sandorį negaliojančiu ab initio, be kitų teisinių padarinių,... 33. 15.... 34. Lietuvos Respublikoje teisės aktai skelbiami viešai. Vadinasi, aplinkybė,... 35. 16.... 36. Atsakovai sodininkų bendrija „Žaluma“, A. M. ir M. V. pateikė teismui... 37. 17.... 38. Ginčo žemės sklypas buvo įgytas sodininkų bendrijos narių bendromis... 39. 18.... 40. SB “Žaluma” narių susirinkimas, sodininkų bendrijos organas turintis... 41. 19.... 42. Ginčo žemės sklypo pardavimas atsakovams sodininkų bendrijos nariams ir... 43. 20.... 44. Lengvatinėmis sąlygomis (ne aukciono tvarka ir už indeksuotą kainą)... 45. 21.... 46. Įstatymai nenustato jokio draudimo parduoti ne aukciono tvarka iš valstybės... 47. 22.... 48. Atsakovų fizinių asmenų ginčo žemės sklypo dalių pirkimas iš sodininkų... 49. 23.... 50. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 51. 24.... 52. Taigi, aplinkybė, kad pagal teisės aktuose įtvirtintą reglamentavimą... 53. 25.... 54. Akivaizdu, jog šiuo atveju Nacionalinė žemės tarnyba nebūtų sudariusi... 55. 26.... 56. Atsižvelgiant į tai. kas išdėstyta, sodininkų bendrija „Žaluma"... 57. 27.... 58. Atitinkamas žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalis įsigiję piliečiai yra... 59. 28.... 60. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus m.... 61. 29.... 62. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, notarė D. L.... 63. 30.... 64. Teismo posėdžio metu prokuroras Rolandas Kruopis, palaikydamas procesiniuose... 65. Ieškinys grindžiamas CK 1.90 str. ir CK 4.48 str. 1 d., žemės įstatymo ir... 66. 31.... 67. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė L.Krezub prašė ieškinį... 68. 32.... 69. Sodininkų bendrijos „Žaluma“ atstovas pirmininkas J.Narkevičius palaikė... 70. II.... 71. Teismo nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas. ... 72. 33.... 73. Byloje kilo ginčas dėl sodininkų bendrijos lengvatine tvarka iš valstybės... 74. 34.... 75. Iš bylos medžiagos, šalių, jų atstovų paaiškinimų bei Lietuvos teismų... 76. 35.... 77. Prokuroras prašo valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sandorį pripažinti... 78. 36.... 79. Teisiniams santykiams dėl valstybinės žemės būdingas teisinis... 80. 37.... 81. Žemės perleidimas sodininkų bendrijose reguliuojamas Žemės įstatymo 10... 82. 38.... 83. Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio, reglamentuojančio valstybinės... 84. 39.... 85. Valstybinių žemės sklypų pardavimo mėgėjų sodo teritorijoje tvarka... 86. 40.... 87. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatas mėgėjų... 88. 41.... 89. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, jog sodininkų bendrijų nariai ir... 90. 42.... 91. Ieškovas teigia, jog bendrija įsigijo valstybinės žemės sklypą, prieš... 92. 43.... 93. Iš SB „Žaluma“ narių 2015-06-20 pakartotinio susirinkimo protokolo... 94. 44.... 95. Iš 2016-02-04 pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos SB „Žaluma“ su... 96. 45.... 97. Be to, kaip minėta, įsigyjant žemės sklypą Žemės reformos įstatymo 8... 98. 46.... 99. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad Nacionalinei žemės tarnybai... 100. 47.... 101. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad 2016-02-04 ginčo... 102. 48.... 103. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir... 104. 49.... 105. Kasacinio teismo, išnagrinėjusio analogišką ginčą, išaiškinimuose... 106. 50.... 107. Kaip minėta sprendime, iš 2016-02-04 pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos... 108. 51.... 109. Šiame kontekste pažymėtina, kad atsakovai be deklaratyvių teiginių... 110. 52.... 111. Imperatyvių valstybinės žemės pardavimą (nuomą) reglamentuojančių... 112. 53.... 113. Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio... 114. 54.... 115. Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodo, jog prokuroras nepagrįstai... 116. 55.... 117. LR CK 4.96 str. 3 d. numatyta, jeigu daiktas neatlygintinai įgytas iš asmens,... 118. 56.... 119. 2016 m. lapkričio 10 d. pirkimo pardavimo sutartimi A. M., G. M., L. M. ir O.... 120. 57.... 121. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su... 122. 58.... 123. Ieškovas reikšdamas ieškinį nurodė, kad ieškinio suma yra 33300 Eur.... 124. 59.... 125. Remiantis CPK 85 straipsnio 1 dalies 11 punktu, ieškinio suma nustatoma:... 126. 60.... 127. Bylos nagrinėjimo metu patirta 85,53 Eur procesinių dokumentų įteikimo... 128. 61.... 129. 2017-07-20 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos... 130. Vadovaudamasis CPK 268-270 straipsniais teismas... 131. ieškinį tenkinti visiškai.... 132. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015 m. rugpjūčio 4 d.... 133. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2016 m, vasario 4 d. pirkimo -... 134. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2016 m. rugpjūčio 24 d.... 135. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2016 m. rugsėjo 19 d.... 136. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2016 m. lapkričio 10 d.... 137. Taikyti restituciją - priteisti Lietuvos Respublikos valstybei iš: G. M.,... 138. Taikyti restituciją - priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės,... 139. Taikyti restituciją - priteisti iš s.b. „Žaluma“ A. M. naudai 2009,70... 140. Taikyti restituciją - priteisti solidariai iš G. M., L. M., O. M. ir A. M. M.... 141. Priteisti iš SB „Žaluma“, A. M., G. M., L. M., O. M., M. V. valstybei po... 142. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017-07-20 nutartimi taikytas laikinąsias... 143. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...