Byla 3K-3-375/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus, Sigitos Rudėnaitės (pranešėja( ir Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Baltarusijos Respublikos ribotos civilinės atsakomybės bendrovės ,,Torgovyj dom Konstantinovskogo metalurgičeskogo zavoda“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Baltarusijos Respublikos ribotos civilinės atsakomybės bendrovės ,,Torgovyj dom Kostantinovskogo metalurgičeskogo zavoda“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Baltarusijos Respublikos Minsko srities Ūkinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Prašymo esmė

4Pareiškėjas RAB ,,Torgovyj dom Konstantinovskogo metalurgičeskogo zavoda“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko srities Ūkinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimą, kuriuo jam iš atsakovo UAB ,,Dezira“ priteista 27 824, 82 JAV dolerio skolos, 117 029, 83 JAV dolerio delspinigių.

5II. Teismo nutarties esmė

6Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškėjo prašymas netenkintas. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, nustatė, kad Minsko srities Ūkinis teismas parengiamajame posėdyje 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi paskyrė bylos nagrinėjimą iš esmės 2008 m. gruodžio 27 d. Tačiau pagrindinis teismo posėdis įvyko 2008 m. lapkričio 27 d. Šis posėdis buvo vienintelis, nagrinėjant bylą iš esmės, ir jo metu buvo priimtas prašomas pripažinti ir leisti vykdyti sprendimas; atsakovas apie šį posėdį nebuvo informuotas ir jame nedalyvavo. Kadangi atsakovas nedalyvavo teismo posėdyje ir negalėjo pasinaudoti procesinėmis gynybos galimybėmis, nes apie teismo posėdį jam nebuvo pranešta, remdamasi 1992 m. spalio 20 d. pasirašytos Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties ,,Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ 59 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija sprendė, kad tai yra pagrindas atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje aptariamą Baltarusijos Respublikos Minsko srities Ūkinio teismo sprendimą.

7III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

8Kasaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartį ir priimti naują nutartį, kuria būtų tenkinamas pareiškėjo prašymas dėl Baltarusijos Respublikos Minsko srities Ūkinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje. Kasacinis skundas grindžiamais tokiais teisiniais argumentais:

9Lietuvos apeliacinis teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas, t. y. Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose. Lietuvos apeliacinis teismas neatkreipė dėmesio į tą aplinkybę, kad 2008 m. lapkričio 24 d. įvykusiame Minsko srities Ūkinio teismo parengiamajame posėdyje dalyvavo ir atsakovo atstovas. Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 55 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prie prašymo leisti vykdyti sprendimą būtina pridėti dokumentą, patvirtinantį, kad atsakovui, nedalyvavusiam procese, buvo laiku ir nustatyta forma bent vieną kartą įteiktas šaukimas į teismą. Kasatorius Lietuvos apeliaciniam teismui yra pateikęs Minsko srities Ūkinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. priimtą nutartį byloje, kartu su jos kopija, išversta į lietuvių kalbą. Kasatoriaus nuomone, iš aptartų dokumentų matyti, kad atsakovo atstovas dalyvavo 2008 m. lapkričio 24 d. teismo posėdyje ir apie kitą posėdį, įvyksiantį 2008 m. lapkričio 27 d., jis buvo informuotas. Šią aplinkybę patvirtina ir Minsko srities Ūkinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas, kuriame nurodyta, kad 2008 m. lapkričio 24 d. teismo posėdyje, dalyvaujant abiejų šalių atstovams, teismas pareiškė, jog bylos parengimas nagrinėti iš esmės yra baigtas ir pagrindinis teismo posėdis paskiriamas 2008 m. lapkričio 27 d. 14 val.; šie faktai įrašyti į parengiamojo teismo posėdžio protokolą. 2008 m. lapkričio 27 d. sprendime taip pat nurodyta, kad 2008 m. lapkričio 24 d. teismo nutartyje nurodyta kito teismo posėdžio data – 2008 m. gruodžio 27 d. (šeštadienis, ne darbo diena) yra atsakovui akivaizdžiai suprantama spausdinimo klaida. Kasatoriaus teigimu, išvardytos aplinkybės rodo, kad atsakovas apie visus įvykusius Minsko srities Ūkinio teismo posėdžius buvo informuotas tinkamai, 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas atsakovui įteiktas ir jis sprendimo neskundė. Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 55 straipsnio 2 dalyje nereikalaujama, kad atsakovui būtų tinkamai pranešama apie kiekvieno įvyksiančio posėdžio nagrinėjimo vietą ir laiką, o nurodoma, kad atsakovui, nedalyvavusiam procese (o ne paskutiniame teismo posėdyje) būtų laiku ir nustatyta tvarka bent vieną kartą įteiktas šaukimas į teismą. Kasatorius Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė dokumentus, kad atsakovas buvo informuotas apie teismo posėdį ir dalyvavo procese (parengiamajame teismo posėdyje), todėl teismas neturėjo pagrindo kasatoriaus prašymo netenkinti. Kasatoriaus nuomone, Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 59 straipsnis turi būti taikomas sistemiškai su šios sutarties 55 straipsniu. Kadangi Lietuvos apeliacinis teismas netinkamai pritaikė aptariamos sutarties nuostatas, tai teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis yra nepagrįsta ir naikintina.

10Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

13Dėl teismo diskrecijos pripažįstant užsienio teismų (arbitražų) sprendimus

14Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Baltarusijos Respublikos, valstybės, nesančios Europos Sąjungos nare, Ūkinio teismo sprendimo pripažinimo, todėl jį sprendžiant aktualus Lietuvos Respublikos CPK VII dalies ,,Tarptautinis civilinis procesas“ 809-814 straipsnių ir 1992 m. spalio 20 d. Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose nuostatų aiškinimas ir taikymas.

15CPK 810 straipsnyje įtvirtinta nagrinėjamiems santykiams taikytina teisės normų konkurencijos taisyklė - užsienio teismų sprendimai yra pripažįstami tarptautinių sutarčių pagrindu; šio straipsnio 1 dalyje nustatytos užsienio teismų sprendimų pripažinimo sąlygos taikomos tik tais atvejais, kai užsienio valstybės su Lietuva nesieja tarptautinė sutartis.

16Sudarydamos tarptautines sutartis, valstybės savanoriškai apriboja savo suverenitetą, prisiima viena kitos atžvilgiu tam tikrus įsipareigojimus ir išreikia pasitikėjimą viena kitos viešąja tvarka ir institucijomis, šis principinis aspektas turi būti įvertinamas aiškinant ir taikant tarptautinių sutarčių nuostatas, be to, tarptautinių sutarčių nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos jų visumos kontekste, atsižvelgiant į tikslus, kurių siekė valstybės sutartį sudarydamos. Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose yra sudaryta siekiant plėtoti bendradarbiavimą teisinės pagalbos ir teisinių santykių srityje (Sutarties preambulė), ja Susitariančiosios šalys įsipareigojo dėl teisinės gynybos ribų (vienos Susitariančiosios Šalies piliečiai kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje savo asmeninių ir turtinių teisių atžvilgiu naudojasi tokia pat teisine gynyba kaip ir tos Susitariančiosios Šalies piliečiai (1 straipsnis) bei Susitariančiųjų Šalių valstybės institucijų viena kitai teikiamos teisinės pagalbos apimties bei tvarkos.

17Užsienio valstybių sprendimų pripažinimo institutas yra grindžiamas principine nuostata, pagal kurią užsienio teismų sprendimai pripažįstami neperžiūrint jų esmės, t. y. teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 810 straipsnio 4 dalis). Tarptautinių sutarčių pagrindu užsienio teismų sprendimai pripažįstami pagal šiose sutartyse nustatytas sąlygas (CPK 810 straipsnio 5 dalis), šiomis sąlygomis valstybės iš esmės susitaria dėl kontrolės, kurią valstybių teisminės institucijos vykdo viena kitos atžvilgiu, ribų; jų tikslas – pamatinių pripažįstančios valstybės vidaus tvarkos nuostatų, tarp jų – piliečių teisių, apsauga. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad, esant tarptautinei dvišalei sutarčiai dėl teisinės pagalbos, užsienio teismo sprendimo pripažinimo procedūra reiškia ne ką kitą, kaip patikrinimą, ar nėra teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Link Technologies” v. UAB ,,APM”, bylos Nr. 3K-3-319/2002). Prašymą dėl užsienio valstybės sprendimo pripažinimo nagrinėjantis teismas neturi diskrecijos tikrinti, ar teisingai užsienio valstybės teismas pritaikė materialinius ir procesinius įstatymus, jo diskrecijos ribos - patikrinimas, ar nėra tarptautinėje sutartyje ar kitame teisės akte (įstatyme, reglamente, kt.) nustatytų pagrindų sprendimo nepripažinti ir neleisti jo vykdyti.

18Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 59 straipsnyje nustatyti pagrindai, kuriais remiantis gali būti atsisakyta pripažinti teismo sprendimą ar leisti jį vykdyti; nagrinėjimu atveju aktualus šio straipsnio 1 dalies 2 punktas, kuriuo skundžiamą nutartį grindė teismas - jeigu padavęs prašymą asmuo arba atsakovas nedalyvavo procese dėl to, kad jiems arba jų įgaliotiniams (atstovams) nebuvo laiku ir nustatyta forma įteiktas šaukimas į teismą, arba dėl to, kad šaukimas buvo įvykdytas tik viešai paskelbiant arba būdu, neatitinkančiu šios Sutarties nuostatų. Kasacinio teismo praktikoje dėl šios teisės normos taikymo yra konstatuota, kad jos turinys turi būti aiškinamas kitų Sutarties normų, inter alia, Sutarties 55 straipsnio, nustatančio prašymo leisti vykdyti sprendimą nagrinėjimo būtinąsias prielaidas, kontekste; vienas būtinųjų prašymo priedų, nurodytas 55 straipsnio 1 dalies 2 punkte, apibrėžiamas kaip dokumentas, patvirtinantis, kad atsakovui, nedalyvavusiam procese, buvo laiku ir nustatyta forma bent vieną kartą įteiktas šaukimas į teismą; tokia formuluotė duoda pagrindą išvadai, kad teismo šaukimo įteikimo sąlyga yra svarbi ne tuo, kad asmuo informuojamas apie kiekvieną posėdį, o tuo, kad jam pranešama apie vykstantį prieš jį procesą, todėl taikant šį atsisakymo pripažinti užsienio teismo sprendimą pagrindą būtina išsiaiškinti, ar asmuo žinojo apie vykstantį teismo procesą ir ar nepranešimas arba netinkamas pranešimas užkirto kelią dalyvauti byloje ir iš esmės pažeidė jo teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje AB „Belmedpreparaty” v. A. P. IĮ „Radida”, bylos Nr. 3K–3–410/2000). Tokią praktiką kasacinis teismas formuoja ir dėl analogiškų Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos dvišalės sutarties nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Ukrainos įmonė ,,Poligrafsnab” v. AB ,,Klaipėdos Rytas”, bylos Nr. 3K-3-1118/2001). Teismas, spręsdamas užsienio teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti klausimą, ex officio privalo taikyti tarptautinių sutarčių nuostatas ir, nepaisant to, kuo savo poziciją grindžia suinteresuotos šalys, patikrinti, ar nėra atsisakymo sprendimą pripažinti pagrindų. Atsisakymo sprendimą pripažinti pagrindai yra įtvirtinti ne tik Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylos 59 straipsnyje, bet ir Bendrųjų nuostatų 19 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad teisinė pagalba, aptarta sutartyje, neteikiama, jeigu jos teikimas gali pakenkti Susitariančiosios Šalies, kuriai pateikiamas prašymas, suverenitetui ar saugumui, piliečių teisėms ir teisėtiems interesams, arba prieštarauja pagrindiniams jos įstatymų principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos valstybinė gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų įmonė Westintorg Corp., bylos Nr. 3K-3-127/2008).

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašymą dėl Baltarusijos teismo (arbitražo) sprendimo pripažinimo ir vykdymo nagrinėjantis teismas jį atmesti Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu gali tada, kai yra nustatyta, kad asmuo dėl netinkamo informavimo iš viso nedalyvavo teismo procese. Jeigu, bylos duomenimis, asmuo žinojo apie teismo procesą ir jame dalyvavo, aptariamu pagrindu atsisakyti pripažinti teismo sprendimą negalima. Prašymą dėl pripažinimo nagrinėjantis teismas neturi diskrecijos jį atmesti dėl to, kad asmuo nedalyvavo viename iš teismo posėdžių; pasitikėjimo kitos Susitariančiosios valstybės teismų institucijomis principas šiuo atveju reiškiasi tuo, kad jų priimti sprendimai dėl bylos nagrinėjimo į teismo posėdį neatvykus asmeniui yra teisėti, kadangi užsienio valstybės sprendimo pripažinimas neapima jo teisėtumo kontrolės. Asmuo, kuris žino apie užsienio valstybėje vykstantį teismo procesą ir yra į jį įtrauktas, turi galimybę pasinaudoti tos valstybės procesiniuose įstatymuose įtvirtintomis teisių gynybos priemonėmis, tarp jų - apskųsti teismo sprendimą, priimtą jam nedalyvaujant teismo posėdyje, ir taip siekti jo peržiūrėjimo.

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartyje dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose įtvirtintų sprendimų nepripažinimo pagrindų. Bylos duomenimis, atsakovas apie teismo procesą Baltarusijos Respublikoje buvo informuotas, dalyvavo parengiamajame teismo posėdyje ir naudojosi procesinėmis teisėmis: teikė prašymus dėl bylos teismingumo ir įrodymų ir pan. Atsakovas nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame buvo priimtas teismo sprendimas, tačiau jo neapskundė apeliacinės instancijos teismui, t. y. neišnaudojo savo teisių gynimo galimybių Baltarusijos Respublikoje. Tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip galimas piktnaudžiavimas savo teisėmis.

21Bylą nagrinėjęs teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas ir nepagrįstai atmetė prašymą dėl sprendimo pripažinimo. Dėl nurodytų aplinkybių skundžiama teismo nutartis panaikinama ir prašymas tenkinamas.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartį panaikinti ir priimti sprendimą iš esmės.

24Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko srities Ūkinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimą, kuriuo iš atsakovo UAB ,,Dezira“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ) ieškovui ribotos atsakomybės bendrovei ,,Torgovyj dom Konstantinovskogo metalurgičeskogo zavoda“ priteista 27 824, 82 JAV dolerio skolos, 117 029, 83 JAV dolerio delspinigių bei 9 873 645 Baltarusijos rublių valstybinės rinkliavos išlaidų atlyginimo.

25Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Prašymo esmė... 4. Pareiškėjas RAB ,,Torgovyj dom Konstantinovskogo metalurgičeskogo zavoda“... 5. II. Teismo nutarties esmė... 6. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškėjo... 7. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 8. Kasaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 9. Lietuvos apeliacinis teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės... 10. Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.... 11. Teisėjų kolegija... 12. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 13. Dėl teismo diskrecijos pripažįstant užsienio teismų (arbitražų)... 14. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Baltarusijos Respublikos, valstybės,... 15. CPK 810 straipsnyje įtvirtinta nagrinėjamiems santykiams taikytina teisės... 16. Sudarydamos tarptautines sutartis, valstybės savanoriškai apriboja savo... 17. Užsienio valstybių sprendimų pripažinimo institutas yra grindžiamas... 18. Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl teisinės... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašymą dėl Baltarusijos teismo... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta... 21. Bylą nagrinėjęs teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 24. Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos... 25. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...