Byla e2-3768-340/2016
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui J. Č., atsakovo atstovėms D. M. ir I. B., trečiojo asmens atstovams advokatui D. S., vadovei D. L. ir A. M., išnagrinėjusi ieškovo UAB „Baltic Clipper“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir trečiajam asmeniui UAB „Delta“ turizmo centrui dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Baltic Clipper“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikinti atsakovo vykdant Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso (Pirkimo Nr. 167290) procedūras priimtą sprendimą (nurodytą 2015 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. 130-2-225), kuriuo buvo nuspręsta pripažinti, kad UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, įrašyti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą į pasiūlymų eilę, paskelbti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą laimėjusiu, sudaryti su UAB „Delta“ turizmo centras pirkimo sutartį; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikinti atsakovo vykdant Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso (Pirkimo Nr. 167290) procedūras priimtą sprendimą (nurodytą 2016 m. sausio 7 d. rašte Nr. 2-34(132) „Dėl pretenzijos“), kuriuo buvo nuspręsta netenkinti ieškovo pretenzijos; iš atsakovo išreikalauti rašytinius įrodymus, susijusius su tiekėjo UAB „Delta“ turizmo centras siūlomų apgyvendinimo paslaugų kainų pagrindimu, pasiūlymo paaiškinimu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad atsakovas paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą, Pirkimo Nr. 167290. 2015-09-25 ieškovas pateikė atsakovui konkurso pasiūlymą. 2015-12-18 buvo gautas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos pranešimas, kad trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir yra pirmojoje pasiūlymų eilės vietoje. Nesutikdamas su minėtu sprendimu, 2015-12-30 ieškovas pateikė pretenziją, kuri 2016-01-06 atsakovo komisijos sprendimu buvo atmesta kaip nepagrįsta.

4Pažymėjo, kad tarp perkančiosios organizacijos ir ieškovo kilusio ginčo esmė – Pirkimo dokumentų 23.4 punkto taikymas ir aiškinimas. Ieškovo įsitikinimu, ši Pirkimo dokumentų sąlyga aiškiai expresis verbis nustato tiekėjams reikalavimą pagrįsti visas pasiūlyme nurodytas kainas. Pasiūlyme tiekėjai privalo nurodyti dvi kainas: 1) lėktuvo bilieto kaina, Eur be PVM; 2) tiekėjo siūloma apgyvendinimo kaina viešbutyje, įskaitant visus mokesčius, taip pat tiekėjo taikomą nuolaidą, Eur be PVM. Nurodė, kad skaičiuojant pasiūlymo kainą, lėktuvo bilieto kainai taikomas 0,60 lyginamasis svoris, o apgyvendinimo kainai – 0,40 lyginamasis svoris (koeficientas). Sprendimą atmesti ieškovo pretenziją atsakovas grindė tuo, kad Pirkimo dokumentų 23.4 papunktį reikia skaityti ir suprasti kompleksiškai, todėl Pirkimo dokumentų 23.4 papunktyje numatytos sąlygos yra taikomos būtent lėktuvo bilietų kainoms pagrįsti, o ne visų, tarp jų ir apgyvendinimo paslaugų, pateiktų paslaugų kainos pagrįsti. Pasak ieškovo, toks dokumentų aiškinimas visiškai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, kadangi minėtas Pirkimo dokumentų punktas aiškiai nustatė besąlyginę taisyklę taikomą visoms kainoms ir visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis arba kitais dokumentais. Nesant pareigos pagrįsti pasiūlytas apgyvendinimo kainas, tai reikštų, kad tiekėjai galėtų pasiūlyti bet kokias kainas, o tai reikštų, kad Pirkimo dokumentų 1 priedo 4.3 lentelės duomenys apie apgyvendinimo kainas būtų niekuo neparemti skaičiai. Jeigu perkančiojo organizacija nusprendžia laimėtoją nustatyti vadovaujantis pasiūlytomis viešbučių kainomis, tokiu atveju šios kainos turi būti ne tiekėjo savo nuožiūra (be jokio pagrindo) įrašytos, o sutartimis arba kitais dokumentais pagrįstos. Kainos pagrindimas 23.4 p. nurodytais dokumentais yra vienintelis būdas užtikrinti, kad tiekėjai varžysis siūlydami realias kainas, todėl dėl netinkamo pirkimo dokumentų aiškinimo, šio reikalavimo neteisėtai nebuvo laikomasi.

5Ieškovas nurodė, kad atsakovas turėjo patikrinti, ar UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlytos kainos yra pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais. Nustačius, kad trečiojo asmens pasiūlytos kainos nėra pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, turėjo būti pritaikytas Pirkimo dokumentų 53.3 p. ir pasiūlymas atmestas.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovas, atlikdamas šį pirkimą, nuosekliai ir tiksliai laikėsi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, pirkimo dokumentų reikalavimų ir vienodai traktavo jų nuostatas be išimties visų tiekėjų atžvilgiu. Pažymėjo, kad ieškovas, interpretuodamas ir taikydamas pirkimo dokumentų 23.4 papunkčio antrąjį sakinį ir teigdamas, kad visos pasiūlyme nurodytos kainos, t.y. lėktuvų bilietų kainos ir apgyvendinimo kainos, turi būti pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, nėra teisus. Atsakovo nuomone, ieškovas nepagrįstai plečiamai aiškina minėtą pirkimo dokumentų papunktį. Minėtas papunktis taikytinas būtent lėktuvų bilietų kainodarai, todėl interpretuoti, kad antras papunkčio sakinys taikomas ir apgyvendinimo paslaugų kainodarai, nėra pagrindo.

7Trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas, taip pat neatitinka CPK 423³ str. reikalavimų, todėl turi būti atmestas. Pažymėjo, kad ieškovas netinkamai ir klaidindamas teismą, aiškina Konkurso sąlygų 23.4 p., Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2.4.13 p. nuostatas bei Perkančiosios organizacijos 2015-09-24 pateiktą Konkurso sąlygų aiškinimą. Jokios konkurso sąlygų nuostatos nenumatė nuostatų dėl privalomo visų pasiūlyme nurodomų kainų/įkainių pagrindimo kartu su pasiūlymu. Be to, ieškovas, suvokdamas ieškinio motyvų nepagrįstumą, neteisėtai ir nepagrįstai įrodinėja apgyvendinimo viešbučiuose kainų momentinį galiojimą ir netaikymą viso sutarties galiojimo metu, kuris akivaizdžiai prieštarauja Techninės specifikacijos 2.4.13 p. ir Perkančiosios organizacijos 2015-09-24 pateiktam Konkurso sąlygų paaiškinimui. Ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, pats neketino viso sutarties galiojimo metu laikytis pasiūlymo 4.2 p. lentelėje nurodytų apgyvendinimo viešbučiuose sąlygų. Pasak trečiojo asmens, atsakovas nesudarė jokių išskirtinių sąlygų trečiajam asmeniui.

8Nurodė, kad ieškovo teiginiai dėl sąlygų aiškinimo yra grindžiami išimtinai pažodiniu pavienių ar iš konteksto išimtų atskirų Konkurso sąlygų sakinių ar žodžių junginių lingvistiniu aiškinimu. Tokiais veiksmais ieškovas siekia suklaidinti teismą ir tikrąją sąlygų prasmę. Konkurso dalyviai privalėjo pasiūlyme pagrįsti tik aviabilietų kainas, o ne apgyvendinimo viešbučiuose ir kelionių organizatoriaus paslaugų kainas.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti visiškai.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės prašė palikti ieškinį nenagrinėtą; nurodė, kad ieškovas netinkamai pasinaudojo privaloma neteismine ginčo nagrinėjimo procedūra, nes jo pretenzijos dalykas ir faktinis pagrindas nevisiškai atitinka ieškinio pagrindui ir dalykui; tuo atveju, jeigu teismas pripažins ieškinį nagrinėtinu, ieškinį atmesti, kaip nepagrįsta, priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Trečiojo asmens atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškinys atmestinas.

13Byloje nustatyta, kad atsakovas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2015-09-15 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė apie vykdomą Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą (Pirkimo Nr. 167290); kartu buvo paskelbtos konkurso sąlygos.

142015-09-25 ieškovas pateikė atsakovui konkurso pasiūlymą.

152015-12-18 buvo gautas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos pranešimas apie sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus ir šią bendrovę pripažinti pirkimo laimėtoju.

162015-12-30 ieškovas pateikė pretenziją, kuria ieškovas, remdamasis pirkimo dokumentų 23.4 punktu, jog visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, prašė dar kartą įvertinti „Deltos“ kainas ir tai, kokius dokumentus pateikė laimėtojas, siekdamas jas pagrįsti.

172016-01-06 atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimu pretenzija buvo atmesta kaip nepagrįsta.

182016-01-21 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo, vykdant Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso (Pirkimo Nr. 167290) procedūras, priimtą sprendimą (nurodytą 2015 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. 130-2-225); pripažinti, kad UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, įrašyti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą į pasiūlymų eilę, paskelbti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą laimėjusiu, sudaryti su UAB „Delta“ turizmo centras pirkimo sutartį; panaikinti atsakovo, vykdant Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso (Pirkimo Nr. 167290) procedūras, priimtą sprendimą (nurodytą 2016 m. sausio 7 d. rašte Nr. 2-34(132) „Dėl pretenzijos“), kuriuo buvo nuspręsta netenkinti ieškovo pretenzijos.

19Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo nagrinėjimo ribų.

20Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys.

21Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės, trečiojo asmens atstovai prašė nagrinėjamą bylą nutraukti, motyvuodami, kad ieškovas netinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka (pareikštos pretenzijos faktinis pagrindas ir dalykas nevisiškai atitinka pareikšto ieškinio pagrindą ir dalyką).

22Teismas tik iš dalies sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens atstovų pozicija. Ieškovas savo pretenzijoje nurodė, kad, jo manymu, pagal pirkimo dokumentų 23.4 punkto nuostatas, pirkimo laimėtojo pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais; prašė dar kartą įvertinti „Deltos“ kainas ir tai, kokius dokumentus pateikė laimėtojas, siekdamas jas pagrįsti, t.y. ieškovas iš esmės nurodė, kad nesutinka su perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų aiškinimu, sprendimu pripažinti UAB „Delta“ pasiūlymo atitinkančiu pirkimo dokumentų sąlygas ir paskelbimu jo laimėjusiu, t.y. nors pretenzijos turinys išdėstytas itin glaustai, tačiau ir pretenzijos ir teisme nagrinėjamo ginčo esmė – pirkimo sąlygų 23.4 punkto aiškinimas ir pirkimo laimėtojo pasiūlymo atitikimas šiam pirkimo sąlygų punktui. Teismas sprendžia, kad ieškovas iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.).

23Kita vertus, ieškovo pareikštas reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovo pretenziją nėra savarankiškas reikalavimas CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme ir negali būti nagrinėjimo dalyku. Pretenzija yra įstatymo nustatytos ginčo išankstinio nagrinėjimo ne teisme tvarkos procesinė stadija, jos tenkinimas ar atmetimas nesukelia ieškovui materialinių teisinių padarinių.

24Dėl Konkurso sąlygų 23.4 punkto aiškinimo.

25Ieškovas savo ieškinį grindžia teiginiu, jog Konkurso sąlygų 23.4 punktas nustato tiekėjams reikalavimą: „23.4. tiekėjas pasiūlyme negali nurodyti specialiųjų ir trumpalaikių kainų, t.y. kainų, kurių pardavimo laikotarpis nuo kainos galiojimo pradžios iki kainos galiojimo pabaigos yra trumpesnis negu tris mėnesiai. Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis arba kitais dokumentais. Su pasiūlymu turi būti pateikta aviakompanijos arba rezervacinės sistemos pažyma, arba sutarties kopija, patvirtinta tiekėjo, kad siūlomos vežimo kainos bei privalomi (nuo tiekėjo nepriklausomos kainos dalys) biliete nurodyti mokesčiai yra nurodyti teisingai. Jei tiekėjas siūlo nuolaidą, jis turi pagrįsti ir įrodyti, kad šį nuolaida neviršija aviakompanijos nustatyto komisinio mokesčio. Tiekėjas taip pat gali būti paprašytas įrodyti, kad tokio dydžio komisinis mokestis jam bus visa sutarties su perkančiąja organizacija laikotarpį.“ Ieškovo vertinimu, ši pirkimo dokumentų sąlyga aiškiai expressis verbis nustato tiekėjams reikalavimą pagrįsti visas pasiūlyme nurodytas kainas. Pasiūlyme tiekėjai privalo nurodyti dvi kainas: 1) lėktuvo bilieto kaina, Eur be PVM; 2) tiekėjo siūloma apgyvendinimo kaina viešbutyje, įskaitant visus mokesčius, taip pat tiekėjo taikomą nuolaidą, Eur be PVM. Pats ieškovas savo pasiūlyme pagrindė siūlomas apgyvendinimo kainas, pateikdamas kartu su pasiūlymu viešbučių rezervacinės sistemos pažyma. Ieškovo duomenimis, trečiasis asmuo UAB „Delta“ savo siūlomos apgyvendinimo kainos rezervacinės sistemos pažyma ar kitais dokumentais nepagrindė, todėl jo pasiūlymas be pagrindo buvo pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus ir laimėjusiu. Pažymėtina, kad ieškovas šios Konkurso sąlygos teisėtumo problemos nekelia, ginčas vyksta dėl šios sąlygos aiškinimo ir taikymo.

26Atsakovas su ieškovo šio pirkimo sąlygų punkto aiškinimu nesutiko, teismas pritaria atsakovo pozicijai, pažymi, kad ieškovas aiškina šį Konkurso sąlygų punktą „ištraukęs“ iš bendro konteksto ir tik lingvistiškai. Viešojo pirkimo skaidrumas reiškia, kad visos procedūros vykdomos pagal pirkimo dokumentų nuostatas. Teismas sutinka, kad visos pirkimo dokumentų nuostatos ir jų paaiškinimai turi būti vertinami kompleksiškai, sistemiškai, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir pirkimo tikslą. Vertinant pirkimo sąlygas kompleksiškai, kartu su pirkimo dokumentų 3 priedo (Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija) 3 skirsnio (Lėktuvo bilietų kainodaros taisyklės) nuostatomis sprendžiama, kad 23.4 punkto nuostatos skirtos tik aviabilietų kainų pagrindimui, nes ieškovo nurodyto pirkimo sąlygų punkto ir paminėto techninės specifikacijos skirsnio nuostatos yra analogiškos.

27Pirkimo dokumentuose nėra nurodytas reikalavimas pagrįsti apgyvendinimo viešbučiuose kainą rezervacinės sistemos pažymomis; akivaizdu, kad tiekėjų siūloma apgyvendinimo viešbučiuose kaina negalėjo būti pagrįsta sutartimis. Taigi, ieškovo įsitikinimas, kad siūlomos apgyvendinimo viešbučiuose kainos turi būti pagrindžiamos viešbučių rezervacinės sistemos pažymomis susiformavo dėl to, kad panašiuose pirkimuose kartais toks reikalavimas yra nustatomas. Tačiau nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tokio reikalavimo pirkimo dokumentuose nenustatė. Pažymėtina, kad VPĮ 24 straipsnio 9 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti tikslius, aiškius ir be dviprasmybių pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Siekiant tinkamai suprasti pirkimo sąlygų turinį, perkančiai organizacijai suteikta teisė aiškinti pirkimo sąlygas; perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva, nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, taip pat ir pirkimo objektą. Naudojimasis viešojo pirkimo sąlygų paaiškinimu turi atitikti VPĮ 27 straipsnio tikslus, nelemti esminio pirkimo sąlygų pakeitimo. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, atsakydama į konkurso dalyvių paklausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, 2015-09-24 raštu į konkurso dalyvio klausimą, ar teisingai suprantama, kad pirkimo dokumentų 1 priedo (pasiūlymo forma) 4.2 lentelėje turi būti nurodomos hipotetinės kažkokiu būdu konkursinį pasiūlymą teikiančio tiekėjo apskaičiuotos pagal savo statistinius ar kitokius dokumentus kainos, kuriuos turi būti abiejų šalių neviršijamos, atsakė, kad paslaugų tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi siūlyti apgyvendinimo viešbutyje paslaugų kainą laikotarpiui 2015-10-06 iki 2015-10-08 (pasirinktinai vieną naktį, t.y. iš 2015-10-06 į 2015-10-07 ir iš 2015-10-07 į 2015-10-08), tuo pačiu paslaugų tiekėjas pasiūlymą teikia įvertindamas savo turimus statistinius ir kitokius duomenis. Šis atsakymas į tiekėjo paklausimą buvo išplatintas visiems tiekėjams; jis vertintinas kaip pirkimo dokumentų dalis. Priešingai nei teigia ieškovas, atsakovas nereikalavo pagrįsti siūlomą apgyvendinimo viešbučiuose kainą rezervacinės sistemos pažymomis ar kitais dokumentais, bet aiškiai prašė pateikti apgyvendinimo kainą, pagrįstą tiekėjo turimomis statistinėmis duomenimis, jo patirtimi. Dėl išdėstyto, teismas atmeta ieškinio argumentus dėl Konkurso sąlygų 23.4 punkto aiškinimo.

28Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 23.4 punktui.

29Atmetus ieškovo argumentus dėl Konkurso sąlygų 23.4 punkto aiškinimo, atmetami ieškovo argumentai dėl atsakovo pareigos atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl jo neatitikimo Konkurso sąlygų 23.4 punkto reikalavimams. Ieškovas ginčija atsakovo sprendimą (nurodytą 2015 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. 130-2-225) pripažinti, kad UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, įrašyti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą į pasiūlymų eilę, paskelbti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą laimėjusiu, sudaryti su UAB „Delta“ turizmo centras pirkimo sutartį dėl to, kad šio pirkimo dalyvio pasiūlymo dalis – siūloma apgyvendinimo viešbučiuose kaina nebuvo pagrįsta dokumentais. Ieškovas nurodė, kad atsakovas turėjo patikrinti, ar UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlytos kainos yra pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais; nustačius, kad jos nėra pagrįstos, turėjo būti pritaikytas Pirkimo dokumentų 53.3 p. ir pasiūlymas atmestas, kaip neatitintantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Šis ieškovo argumentas atmetamas. Nustatyta, kad trečiasis asmuo tikrai nepagrindė savo pasiūlyme pateiktą apgyvendinimo viešbučiuose kainą kokiais nors dokumentais, tačiau teismui pripažinus, kad Konkurso sąlygų 23.4 punktas nenustatė reikalavimo pagrįsti apgyvendinimo viešbučiuose kainą dokumentais, atsakovas pagrįstai pripažino trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygų 23.4 punkto reikalavimus.

30Atmestinas ieškovo argumentas, kad trečiajam asmeniui galimai buvo sudarytos galimybės pašalinti savo pasiūlymo trūkumus ir padaryti jį priimtinu, nes trečiajam asmeniui buvo sudaryta galimybė pateikti papildomus dokumentus teikiant paaiškinimus dėl pasiūlymo kainos pagrindimo. Kaip jau buvo paminėta, Konkurso sąlygų 23.4 punktas nenumatė reikalavimo pagrįsti dokumentais apgyvendinimo viešbučiuose kainą dėl jau išdėstytų motyvų, t.y. perkančioji organizacija neturėjo jokio pagrindo siūlyti trečiajam asmeniui teikti dokumentus dėl siūlomos apgyvendinimo kainos pagrindimo. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2015-10-30 raštu Nr. 130-2-155 prašė paaiškinti, kaip sutarties vykdymo metu trečiasis asmuo užtikrins pasiūlyme esančios 4.2 lentelės pateiktų kainų įgyvendinimą, t.y. pateikti įrodančius dokumentus, kad pasiūlyme nurodytos apgyvendinimo viešbučiuose kainos pateiktos prašomuoju laikotarpiu (spalio 6-8 d., pasirinktinai viena naktis), taip pat pirkimo dokumentuose nurodytose dislokacijos vietose; taip pat prašė nurodyti viešbučių (kurių kainos nurodytos pasiūlyme) pavadinimus ir adresus, pateikti pasižadėjimą, kad sutarties vykdymo metu apgyvendinimo viešbučiuose teiks pasiūlyme nurodytomis kainomis.

31Teismas pažymi, kad patenkinęs trečiojo asmens prašymą, 2016-02-04 nutartimi pripažino dalį trečiojo asmens UAB „Delta“ pasiūlymo medžiagos ir raštą dėl pasiūlymo paaiškinimo nevieša nagrinėjamos bylos dalimi. Susipažinęs su nevieša bylos dalimi, teismas konstatuoja, kad trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras neteikė perkančiai organizacijai jo pasiūlytos apgyvendinimo kainos pagrindimo; paaiškino, kad apgyvendinimo kainos 4.2 lentelėje buvo nurodytos įvertinus savo statistinius duomenis, atsižvelgiant į viešbučio lokaciją (nurodyta lentelėje), o ne į konkretaus viešbučio kainas, dėl to viešbučių pavadinimų ir adresu nurodyti negali, taip pat patikslino, kad konkursiniame pasiūlyme buvo nurodytos kainos nakvynei iš 2015-10-06 į 2015-10-07, įvertinus tiekėjo statistinius duomenis nuo 2012 m. Taigi, trečiasis asmuo neteikė papildomų dokumentų, pagrindžiančių trečiojo asmens pasiūlytą apgyvendinimo viešbučiuose kainą; perkančioji organizacija pasitenkino trečiojo asmens nurodytos kainos paaiškinimais. Ieškovo argumentai, kad trečiajam asmeniui buvo sudaryta galimybė pateikti papildomus dokumentus ir padaryti neatitinkantį pirkimo sąlygų pasiūlymą atitinkančiu, atmestini, kaip nepagrįsti.

32Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad atsakovas, pripažinęs trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančių Konkurso sąlygų 23.4 punktui, nepažeidė pirkimo dokumentų nuostatų, tuo pačiu ir imperatyviųjų viešųjų pirkimų principų, dėl to ieškinys atmetamas (VPĮ 3, 39 str.)

33Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.1 d.). Trečiasis asmuo prašo priteisti 4 313,65 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš jų 1 040 Eur už atsiliepimo parengimą, kitos išlaidos - pasirengimo atstovavimui, susipažinimo su byla, kliento pateiktų dokumentų teisinės analizės ir panašaus pobūdžio išlaidos; parengiamiesiems veiksmams viso sugaišta 13 darbo valandų. Trečiojo asmens atstovas taip pat dalyvavo 2 val. 15 min. trukmės teismo posėdyje. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių“ (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 red.) nustatytas rekomenduojamas maksimalus užmokestis už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ir parengiamajam posėdžiui valandą bei kt. nustatytas koeficientas - 0,1; Lietuvos statistikos departamento skelbiamas 2015 m. III ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje -735,10 Eur. Taigi, trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistinos trečiojo asmens nurodytos atsiliepimo parengimo išlaidos (1 040 Eur) bei maksimalus užmokestis už 15 val. 15 min. darbo laiko (1 120, 87 Eur (735,1x0,1)x15 val. 15 min.), iš viso trečiajam asmeniui priteistina 2 160,87 Eur bylinėjimosi išlaidų.

34Laikinosios apsaugos priemonės byloje taikytos nebuvo.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 p., 259, 265, 268-270, 4239 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškovo UAB „Baltic Clipper“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo atmesti.

37Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Delta“ turizmo centras iš ieškovo UAB „Baltic Clipper“ 2 160,87 Eur (du tūkstančius šimtą šešiasdešimt eurų 87 euro centus) bylinėjimosi išlaidų

38Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. ieškovas UAB „Baltic Clipper“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Nurodė, kad atsakovas paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo ir... 4. Pažymėjo, kad tarp perkančiosios organizacijos ir ieškovo kilusio ginčo... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovas turėjo patikrinti, ar UAB „Delta“ turizmo... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepimu į ieškinį... 7. Trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras pateiktu atsiliepimu į... 8. Nurodė, kad ieškovo teiginiai dėl sąlygų aiškinimo yra grindžiami... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytas... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės prašė palikti ieškinį... 11. Trečiojo asmens atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Byloje nustatyta, kad atsakovas – Lietuvos Respublikos susisiekimo... 14. 2015-09-25 ieškovas pateikė atsakovui konkurso pasiūlymą.... 15. 2015-12-18 buvo gautas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos pranešimas apie... 16. 2015-12-30 ieškovas pateikė pretenziją, kuria ieškovas, remdamasis pirkimo... 17. 2016-01-06 atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimu pretenzija buvo... 18. 2016-01-21 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 19. Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo... 20. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 21. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės, trečiojo asmens atstovai prašė... 22. Teismas tik iš dalies sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens atstovų... 23. Kita vertus, ieškovo pareikštas reikalavimas panaikinti perkančiosios... 24. Dėl Konkurso sąlygų 23.4 punkto aiškinimo.... 25. Ieškovas savo ieškinį grindžia teiginiu, jog Konkurso sąlygų 23.4 punktas... 26. Atsakovas su ieškovo šio pirkimo sąlygų punkto aiškinimu nesutiko, teismas... 27. Pirkimo dokumentuose nėra nurodytas reikalavimas pagrįsti apgyvendinimo... 28. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 23.4 punktui.... 29. Atmetus ieškovo argumentus dėl Konkurso sąlygų 23.4 punkto aiškinimo,... 30. Atmestinas ieškovo argumentas, kad trečiajam asmeniui galimai buvo sudarytos... 31. Teismas pažymi, kad patenkinęs trečiojo asmens prašymą, 2016-02-04... 32. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad atsakovas, pripažinęs trečiojo... 33. Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK... 34. Laikinosios apsaugos priemonės byloje taikytos nebuvo.... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 p.,... 36. ieškovo UAB „Baltic Clipper“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos... 37. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Delta“ turizmo centras iš ieškovo UAB... 38. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...