Byla e2A-1079-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“, atstovams: direktoriui E. B. ir advokatui R. D., atsakovės – viešosios įstaigos Aleksandro Stulginskio universiteto, atstovei V. P., trečiojo asmens – uždarosios akcinės bendrovės „Delta“ turimo centro, atstovams: direktorei D. V. ir advokatui M. M., išvadą teikiančios institucijos – Viešųjų pirkimų tarnybos, atstovėms: A. J. ir E. R.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės – viešosios įstaigos Aleksandro Stulginskio universiteto, apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2141-657/2016 pagal ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel”, ieškinį atsakovei – viešajai įstaigai Aleksandro Stulginskio universitetui, dalyvaujant trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei „Delta“ turizmo centrui, išvadą teikiančiai institucijai – Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir pirkimo nutraukimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „ZIP Travel“ prašė pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos vykdomo supaprastinto atviro konkurso, kuriuo siekiama įsigyti universiteto darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas (toliau – pirkimas, konkursas), sąlygų 1 priedą ir 3 priedo 3.3 punktą ir nutraukti pirkimo procedūras.
 2. 2016 m. gegužės 20 d. atsakovė paskelbė apie pirkimą, vykdytą centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.
 3. Pirkimo sąlygų 32 punktas nustatė, kad siūlomos kainos (įkainiai) negali būti išreikštos neigiamu skaičiumi (su „minuso“ ženklu); mažiausia galima pasiūlyme nurodyta aptarnavimo mokesčio vertė galėjo būti 0 Eur. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje tiekėjo pasiūlymo kaina turėjo susidėti iš aptarnavimo mokesčių už keliones oro transportu, viešbučių rezervavimo ir apgyvendinimo, kelionės sausumos transportu, draudimo pardavimo, vizų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo bei išdavimo organizavimo paslaugų.
 4. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai turėjo būti vertinami pagal mažiausios pasiūlymo kainos vertinimo kriterijų (pirkimo sąlygų 67 p.), o pateikus pasiūlymus su vienoda kaina, pirmenybė teikiama anksčiau pateiktam pasiūlymui (pirkimo sąlygų 68 p.).
 5. Ginčo konkurso sąlygomis nėra reikalaujama varžytis realiomis siūlomomis paslaugomis, jų kainomis. Reikalavimas varžytis tik aptarnavimo mokesčiais, t. y. nedidele siūlomų paslaugų kainos dalimi, kuri iš esmės neturi jokios įtakos galutinei paslaugų kainai, sudaro sąlygas tiekėjams pasiūlymais išreikšti savo poziciją taikyti minimalius galimus aptarnavimo mokesčius, tokiu būdu iš esmės varžantis tik pagal pasiūlymų pateikimo laiką ir pelnantis iš tokio pirkimo per neribojamus komisinius mokesčius, kurių atskleisti tiekėjas neprivalo. Pirkimo sąlygos nenustato jokių pirkimo procedūrų, pagal kurias būtų patikrinta tiekėjo kompetencija teikti perkančiajai organizacijai jos poreikius atitinkančias paslaugas už mažiausią kainą. Nesant galimybės atrinkti geriausią tiekėją ginčo pirkimu siekiamoms paslaugoms įsigyti, pirkimo sąlygos kartu negarantuoja, kad paslaugos bus perkamos racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tokia situacija šiurkščiai pažeidžia pagrindinius viešųjų pirkimų principus ir jų tikslą.
 6. 2016 m. gegužės 24 d. sprendimu perkančioji organizacija netenkino tą pačią dieną pateiktos ieškovės pretenzijos, kuria buvo reikalaujama panaikinti pirkimo sąlygų 32 punkte nustatytą draudimą tiekėjams taikyti nuolaidas, aptarnavimo įkainius išreiškiant neigiamu skaičiumi, netenkinus pirmojo prašymo, nutraukti pirkimo procedūras.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 25 d. sprendimu ieškinį patenkino – pripažino neteisėtais pirkimo sąlygų 1 priedą, 3 priedo 3.3 punktą ir nutraukė pirkimą; priteisė iš atsakovės ieškovės naudai 1 682,95 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygose numatyta pasiūlymus vertinti pagal paslaugų teikėjo taikomą aptarnavimo mokestį, kurį sudaro jo taikomų fiksuotų aptarnavimo įkainių už kelionės oro transportu organizavimo paslaugas, viešbučių rezervavimo ir apgyvendinimo jame organizavimo paslaugas, kelionės sausumos transportu organizavimo paslaugas, draudimo pardavimo paslaugas, vizų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo bei išdavimo organizavimo paslaugas kainų suma (pirkimo sąlygų 1 priedas). Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios bendros pasiūlymo kainos vertinimo kriterijų (pirkimo sąlygų 67 p.), o esant vienodos kainos pasiūlymų, pirmenybė teikiama anksčiau pateiktam pasiūlymui (pirkimo sąlygų 68 p.). Pirkimo sutarčiai taikoma dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimo kainodara. Sutarties kaina susideda iš: už kelionės organizavimą paslaugų tiekėjo taikomų fiksuotų aptarnavimo įkainių, nurodytų sutarties 1 priede; faktinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su sutarties vykdymu, kurias paslaugų tiekėjas patiria iš trečiųjų asmenų. Į faktines išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas (pirkimo sąlygų 3 priedo 3.3 p.). Pirkimo sąlygų 32 punkte nustatyta, kad siūlomos kainos (įkainiai) negali būti išreikštos neigiamu skaičiumi (su „minuso“ ženklu). Teikėjui nurodžius 0 Eur aptarnavimo mokestį, bent už vieną teikiamą paslaugą, jis tokį įkainį turės pagrįsti, pateikdamas konkrečius skaičiavimus bei dokumentus.
 3. Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad ieškovė netinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo procedūra – ieškinyje iškėlė kitus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti pretenzijoje. Įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, teismas konstatavo, kad jais ieškovė siekia ginčo pirkimo procedūrą nutraukti dėl neteisėtų pirkimo sąlygų, todėl ji iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.
 4. Teismas sprendė, kad pirkimo sąlygos patvirtina prielaidas, kad tiekėjai perkančiajai organizacijai pateiks vienodas kainas. Tai įrodo ne tik atsakovės, bet ir kitų perkančiųjų organizacijų (VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Nacionalinio egzaminų centro, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos) organizuotų viešųjų pirkimų sudarytos pasiūlymų eilės. Pagal formuojamą kasacinę praktiką neteisėtomis pripažįstamos tokios pirkimo sąlygos, kurios sudaro prielaidas tiekėjams pateikti perkančiajai organizacijai vienodas kainas, o tiekėjų varžymasis iš esmės vyksta tik dėl pasiūlymų pateikimo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).
 5. Teismas nustatė, kad pirkimo dokumentuose nėra nurodyta nei kokiais maršrutais vyks kelionės, nei kokie bilietai reikalingi, nei kuriose šalyse reikalingos apgyvendinimo paslaugos. Teismas sprendė, kad atrenkant tiekėjus tik pagal aptarnavimo mokestį, kuris susijęs su nedidele pirkimo objekto dalimi, ir nenustačius jokių bent preliminarių reikalavimų perkamoms paslaugoms, sudarydama galimybę keliems tiekėjams pateikti vienodas kainas ir varžytis tik dėl pasiūlymo pateikimo momento, perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principus, o tokios pirkimo sąlygos prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui – racionaliai panaudoti lėšas, nes šis tikslas pasiekiamas būtent varžymosi metu, kada tiekėjai varžosi tarpusavyje dėl konkrečių perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų mažiausios kainos.
 6. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad pirkimo dokumentuose nustatytas kainodaros būdas yra žalingas perkančiajai organizacijai. Iš pirkimo sąlygų teismas sprendė, kad perkančioji organizacija pasiūlymus vertino tik pagal vieną kainos sudedamąją dalį – fiksuotų aptarnavimo paslaugų įkainių sumą. Toks pasiūlymų vertinimas, esant galimybei keliems konkurso dalyviams pateikti vienodus pasiūlymus, neįvertinant faktinių išlaidų ir komisinio atlygio dydžio, teismo įsitikinimu, prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui racionaliai naudoti lėšas, pažeidžia pagrindinius viešųjų pirkimų principus.
 7. Nors byloje išvadą pateikusi Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) nurodė, kad nėra pagrindo manyti, jog ginčo pirkimo sąlygos, parengtos pagal VPT direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu patvirtintas Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijas (toliau – rekomendacijos), varžo ieškovės ar kitų tiekėjų konkurenciją bei galimybę dalyvauti pirkime, teismas tokios išvados nepripažino pagrįsta. Pati VPT yra nurodžiusi, kad, jos nuomone, kainos dalies, kuri susideda iš tiekėjo faktiškai patiriamų išlaidų (lėktuvo bilieto kainos, viešbučio, kelto bilieto, draudimo kainos), nėra realios galimybės patikrinti, todėl tiekėjams atsiranda galimybė tuo piktnaudžiauti, kadangi nuo tokių kainų tiekėjai gauna dar ir komisinius atlygius, kurie priklauso ir nuo pardavimų skaičiaus, t. y. kelionių kainos nėra vien bilietų kainos.
 8. Teismas sprendė, kad pirkimo sąlygos, susijusios su pirkimo objekto kainos apibūdinimu bei pasiūlymų vertinimo kainodara, pažeidžia tiekėjų konkurenciją, viešojo pirkimo principus ir tikslą. Tokie pažeidimai yra esminiai, viešojo pirkimo procedūros negali tęstis, todėl pirkimas turi būti nutrauktas.
 9. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 27 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovės ieškovei 1 465,95 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 10. Teismas nustatė, kad ieškovė byloje iš viso patyrė 2 931,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, jas patvirtinantys dokumentai teismui buvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, tačiau 2016 m. liepos 22 d. sprendimu buvo išspręstas tik dalies bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas. CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu teismas priėmė papildomą sprendimą ir papildomai iš atsakovės ieškovei priteisė likusią pastarosios patirtų bylinėjimosi išlaidų sumą – 1 465,95 Eur.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

517.

6Atsakovė – VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas, pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 25 d. sprendimą ir 2016 m. liepos 27 d. papildomą sprendimą, Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

717.1.

8Teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo sąlygos sudaro prielaidas, jog pirkimo dalyviai atsakovei pateiks vienodas kainas. Teismas nepateikė motyvuotų argumentų, kad tokią paslaugų tiekėjų kainų pasiūlą lėmė pirkimo sąlygų nuostatos, o ne konkurencija ir paslaugų teikėjo padėtis rinkoje ar panašios aplinkybės. Aplinkybė, kad didesnioji dalis paslaugų teikėjų šiuo metu vykdomuose pirkimuose siūlo 0 Eur aptarnavimo mokesčio dydį, neleidžia besąlygiškai teigti, kad tai sąlygojo pirkimo sąlygų reikalavimai.

917.2.

10Paslaugų tiekėjai (kelionių agentūros) yra tarpininkai, kurie organizuoja perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančias paslaugas ar jų paketus, ir už šias paslaugas gauna aptarnavimo mokestį bei komisinius mokesčius iš galutinių paslaugų teikėjų; be to, didžiąją dalį kelionių organizavimo paslaugos kainos nustato ne tiekėjas, bet aviakompanija ir ši kaina, kuri iš esmės sudaro didžiąją dalį atsakovės perkamos paslaugos kainos, galioja vieną parą, t. y. kasdien keičiasi priklausomai nuo momentinės paklausos ir pasiūlos, kitų įvairių faktorių (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-3891-603/2014). 17.3.

11Atsižvelgiant į tai, kad kelionių agentūra yra tik tarpininkas, laimėtojas tokiuose pirkimuose turi būti atrenkamas pagal tarpininko nustatomas paslaugų kainas, o ne pagal galutinių paslaugų teikėjų kainas, kuriomis tarpininkas nedisponuoja ir jokios įtakos joms neturi. Teismo teiginiai, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodomi kelionių maršrutai, reikalingi bilietai ir pan., vertintini tik kaip pasiūlymas, kaip atsakovė, vykdydama tokio pobūdžio pirkimą, galėtų patobulinti pirkimo sąlygas, tačiau tai, kad nagrinėjamu atveju į ginčo pirkimo sąlygas nebuvo įtrauktas detalesnis pirkimo objekto apibūdinimas, nesudaro pakankamo pagrindo tokias pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis ir teigti, kad nenurodžius tokių reikalavimų paslaugų tiekėjams sudaroma galimybė varžytis tik dėl pasiūlymo pateikimo momento, taip pažeidžiant VPĮ reikalavimus ir neužtikrinant tiekėjų konkurencijos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 24 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-1157-302/2015). 17.4.

12Atsakovei dėl veiklos specifikos nėra žinomos nei kelionių kryptys, nei šalys, kuriose bus reikalingos apgyvendinimo paslaugos ar pan., todėl šie reikalavimai ir nebuvo nurodomi pirkimo sąlygose. Atsitiktinių krypčių ar šalių nurodymas neužtikrintų perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančio pirkimo įvykdymo. 17.5.

13Ginčo pirkimo sąlygos, parengtos vadovaujantis rekomendacijomis, nustatančiomis perkančiosioms organizacijoms gaires, kad būtų tinkamai vykdomas pirkimo objekto įsigijimo procesas, negali būti laikomos neteisėtomis. Priešingu atveju suponuojama situacija, kai ne tik atsakovei, bet ir kitoms perkančiosioms organizacijoms bus užkirsta galimybė apskirtai vykdyti su ginčo objekto įsigijimu susijusius pirkimus. Tokiu atveju perkančiosios organizacijos netektų galimybių patenkinti savo poreikius ir užtikrinti tinkamą veiklos organizavimą. 17.6.

14Ieškovė formavo reikalavimus vadovaudamasi pirkimo metu jau negaliojusia rekomendacijų redakcija. Naujai patvirtintų rekomendacijų nuostatomis yra aiškiai pripažįstamas tarpininkaujamasis kelionių agentūrų paslaugų pobūdis, ir tai yra išreiškiama per fiksuojamą aptarnavimo įkainį, tokiu būdu paneigiant/atsisakant anksčiau formuojamos praktikos dėl joje kilusių problemų. Iki naujos rekomendacijų redakcijos įsigaliojimo priimti teismų sprendimai buvo formuojami esant aplinkybėms, kai konkursų sąlygose nebuvo reikalavimo pagrįsti paslaugų tiekėjo siūlomą aptarnavimo mokestį. 17.7.

15Ieškovės pretenzijos reikalavimas leisti pasiūlymuose nurodyti aptarnavimo mokestį, išreikštą su minuso ženklu, yra nepagrįstas, nes prieštarauja pačios ieškovės dublike išdėstytai pozicijai dėl ribotų galimybių pagrįsti taikomą aptarnavimo mokestį. Be to, siūlymas taikyti neigiamą aptarnavimo mokestį yra nepagrįstas, nes kelionių organizavimo paslaugų kainodaros neįmanoma išreikšti taikant įkainio bazę, t. y. rodiklį, kuris nepriklausytų nei nuo paslaugų teikėjo, nei nuo perkančiosios organizacijos, o būtų sąlygotas objektyvių priežasčių. 17.8.

16Teismas nepagrįstai nevertino pirkimo sąlygų reikalavimų, užtikrinančių paslaugų teikėjų varžymąsi ir konkurenciją, t. y. pirkimo sąlygų 64, 66.6., 66.7, 66.8 punktų, 3 priedo 3.3, 6.2.2 punktų. Teismas taip pat nepagrįstai neįvertino pirkimo sąlygų reikalavimo pagrįsti pasiūlyme nurodytą 0 Eur aptarnavimo mokestį, kas įpareigoja paslaugų teikėjus įvertinti teikiamo pasiūlymo ekonomiškumą ir sugebėjimą teikti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančias paslaugas bei tinkamai vykdyti sudarytą pirkimo sutartį. 17.9.

17Teismas ignoravo faktą, kad pirkimo sąlygos parengtos išimtinai vadovaujantis rekomendacijomis ir kad tai patvirtinto byloje išvadą pateikusi VPT. 18.

18Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „ZIP Travel“ prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais: 18.1. Nors keitėsi rekomendacijos, kurios savo esme rekomendacinio pobūdžio teisės aktas, tačiau nesikeitė pamatinės, imperatyvios VPĮ teisės normos, nustatančios pagrindinius viešųjų pirkimų principus, remiantis kuriomis imta formuoti teismų praktika, naikinanti prielaidas „nuliniams“ kelionių organizavimo viešiesiems pirkimams, kai tiekėjų varžymasis vyksta iš esmės pagal kruopščiai parengtų pasiūlymų pateikimo laiką. 18.2. Rekomendacijomis yra toliau kuriama terpė kelionių organizavimo paslaugų viešuosiuose pirkimuose tiekėjams varžytis tik pagal pasiūlymų pateikimo laiką, aptarnavimo mokesčio iš esmės nesiūlant, o vėliau laimėjusiam dalyviui pelnantis iš komisinių mokesčių, kurie iš perkančiosios organizacijos gaunami netiesiogiai – per galutinių kelionės organizavimo produktų tiekėjus. Su ieškiniu bei 2016 m. liepos 18 d. prašymu teismui pateikta pakankamai įrodymų, kad tokia situacija iš esmės naudinga vienam vieninteliam tiekėjui. 18.3. Pirkimo sąlygų reikalavimas dėl „nulinio“ aptarnavimo mokesčio pagrindimo nepanaikina prielaidų tiekėjams varžytis tik pagal „nulinį“ aptarnavimo mokestį, konkuruojant pasiūlymų pateikimo laiku. Tiekėjai iš anksto parengia tokių pasiūlymų pagrindimus, kad kuo greičiau galėtų pateikti savo pasiūlymą kelionių organizavimo paslaugų pirkime. 18.4. Reikalavimas pagrįsti 0 Eur aptarnavimo mokestį neapsaugo nuo tautologinės situacijos, kai tiekėjo prašoma pagrįsti dydį, kurio šaltinis pats tiekėjas. Tiekėjas laisvas spręsti, kokio dydžio aptarnavimo mokestį siūlyti konkurse, kaip ir laisvas susiderėti su galutinių kelionių organizavimo produktų tiekėjais dėl komisinių mokesčių už jų produktų platinimą dydžio, kuris kompensuotų (ne)taikomą aptarnavimo mokestį. Be to, Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, bet ir gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2014). 18.5. Reikalavimo pagrįsti „nulinius“ aptarnavimo mokesčius ydingumas pasireiškia tuo, kad konkursą laimi paslaugų teikėjas, įrodęs, kad gaus tiek daug komisinių mokesčių, kurie padengs jo veiklos sąnaudas. Nors viešojo pirkimo esmė reikalautų, kad tokį pirkimą laimėtų tas teikėjas, kurio komisiniai mokesčiai būtų kuo mažesni, kas sąlygotų kuo mažesnę galutinę pasiūlymo kainą / viešojo pirkimo sutarties galutinę vertę. 18.6. Nesutiktina su skundo argumentu, kad prielaidas „nuliniams“ pasiūlymams pateikti sudaro situacija rinkoje, konkurencija, siekis užimti didesnę rinkos dalį ir kitos panašios priežastys. Tokias prielaidas visų pirma sudaro konkurso organizavimo būdas, kai tiekėjams sukuriamos prielaidos varžytis tik nedidele siūlomų paslaugų kainos dalimi – aptarnavimo mokesčiais, nors pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį tiekėjas ne tik organizuoja kelionę, tačiau kartu ir parduoda perkančiajai organizacijai galutinius kelionės produktus – lėktuvų bilietus, apgyvendinimą viešbučiuose ir t. t. Antra, prielaidos „nuliniam“ varžymuisi šios rūšies pirkimuose toliau kuriamos leidžiant tiekėjams varžytis pagal aptarnavimo mokesčius ir kartu sudarant sąlygas gauti pajamų iš komisinių, gaunamų iš galutinių paslaugų tiekėjų. 18.7. „Nuliniams“ kelionių organizavimo viešiesiems pirkimams bei tiekėjo galimybei kuo greičiau tiekti pasiūlymą taip pat būdinga tai, kad šių pirkimų atveju pirkimo objektas plačiau neapibūdinamas. Tokio pirkimo atveju tiekėjams nėra prasmės atsižvelgti į perkančiosios organizacijos poreikius, siūlyti šiuos poreikius geriausiai atitinkančias paslaugas, atitinkamai tai leidžia kuo greičiau pasiūlyti nulį. 18.8. Kelionių organizatoriai – visų pirma profesionalūs savo srities žinovai, pardavėjai, kurie siūlydami kelionių paslaugas viešajam sektoriui lygiai taip, kaip ir kitose srityse veikiantys tiekėjai, galėtų ir turėtų prisiimti įsipareigojimus dėl siūlomų produktų pardavimo už mažiausią siūlomą fiksuotą kainą. VPT rekomenduoja plačiau taikyti ekonominio naudingumo kriterijų tokių pirkimų laimėtojui išrinkti, kelionės organizavimo paslaugas įsigyti preliminarių sutarčių pagrindu rengiamų atnaujintų varžymųsi būdu ir t. t., taigi nėra jokio pagrindo apeliacinio skundo išvadai, jog „nuliniai“ konkursai yra vienintelis tam tinkamas būdas.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

2019.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

2220.

23Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį ribas.

24Dėl faktinių aplinkybių

2521.

26Atsakovė – VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas, supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė pirkimą, kuriuo ketino įsigyti universiteto darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas. Pirkimo sąlygos nustatė, kad pasiūlymo formoje pateikiama bendra pasiūlymo kaina susideda iš aptarnavimo mokesčių už kelionės oro transportu, viešbučių rezervavimo ir apgyvendinimo, kelionės sausumo transportu, draudimo pardavimo, vizų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo bei išdavimo organizavimo paslaugas. Siūlomos kainos (įkainiai) negalėjo būti išreikštos neigiamu skaičiumi (su „minuso“ ženklu). Jeigu teikėjas nurodytų 0 Eur aptarnavimo mokestį bent už vieną teikiamą paslaugą, jis tokį įkainį privalėtų pagrįsti, pateikdamas konkrečius skaičiavimus bei dokumentus (pirkimo sąlygų 32 p., 1 priedas). Neatmesti pasiūlymai turėjo būti vertinami pagal mažiausios bendros pasiūlymo kainos vertinimo kriterijų (pirkimo sąlygų 67 p.). Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai (pirkimo sąlygų 68 p.). Pirkimo sutarčiai taikoma dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimo kainodara. Sutarties kaina susideda iš išlaidų už kelionės organizavimą paslaugų teikėjo taikomų fiksuotų aptarnavimo įkainių, nurodytų sutarties 1 priede, bei faktinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su sutarties vykdymu, kurias paslaugų teikėjas patiria iš trečiųjų asmenų. Į faktines išlaidas negalėjo būti įtrauktas paslaugų teikėjo pelnas (pirkimo sąlygų 3 priedo 3.3 p.).

2722.

28Ieškovė pretenzijoje reikalavo pakeisti pirkimo sąlygas, leidžiant pasiūlymuose nurodyti aptarnavimo mokestį, išreikštą su „minuso“ ženklu, arba nutraukti pirkimo procedūras. Tokia pretenzija nebuvo patenkinta.

2923.

30Inicijavusi nurodyto perkančiosios organizacijos sprendimo peržiūros procedūrą, ieškovė reikalavo pripažinti neteisėtais pirkimo sąlygų 1 priedą bei 3 priedo 3.3 punktą ir nutraukti pirkimą. Reikalavimus grindė argumentais, kad dėl ginčo pirkimo sąlygų tiekėjai konkuruoja ne įrodinėdami savo gebėjimą siūlyti ir teikti perkančiajai organizacijai jai reikalingas paslaugas, bet varžantis, kuris greičiau pateiks mažiausios galimos kainos (0 Eur) pasiūlymą. Tokia galimybė neatitinka VPĮ principų bei nedera su poreikiu užtikrinti veiksmingą ir sąžiningą tiekėjų konkurenciją viešuosiuose pirkimuose, įgyvendinant pagrindinį pirkimo tikslą – sudaryti pirkimo sutartį racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas.

3124.

32Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ginčo pirkimo organizavimo būdu atrenkant tiekėjus tik pagal jų nurodytą „nulinį“ aptarnavimo mokestį, kuris susijęs su nedidele pirkimo objekto dalimi, ir nenustačius jokių, bent preliminarių reikalavimų perkamoms paslaugoms, sudarant galimybę keliems tiekėjams pateikti vienodas kainas ir varžytis tik dėl pasiūlymo pateikimo momento, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ įtvirtintus principus ir viešųjų pirkimų tikslą. Teismas sutiko su ieškove, kad VPĮ nustatytus principus ir viešųjų pirkimų tikslą pažeidžia ir pirkimo sąlygose nustatytas sutarties kainodaros būdas. Teismas patenkino ieškinio reikalavimus.

33Dėl skundo argumentų

3425.

35Apeliaciniame skunde apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pirkimo sąlygos sudaro prielaidas, jog paslaugų teikėjai perkančiajai organizacijai pateiks vienodas pasiūlymų kainas. Apeliantės teigimu, teismas nepateikė motyvuotų argumentų, patvirtinančių tokią išvadą.

3626.

37Sutiktina su apeliantės pozicija, kad vien tai, jog didžioji dalis paslaugų teikėjų kelionių organizavimo paslaugų pirkimuose siūlo 0 Eur dydžio aptarnavimo mokesčio dydį, nesudaro pagrindo besąlygiškai spręsti, kad ši aplinkybė – netinkamų pirkimo sąlygų reikalavimų rezultatas. Kelionių organizavimo paslaugų teikėjai yra tarpininkai, kurie organizuoja perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančias paslaugas ar jų paketus, rezervuojant ar užsakant bei perparduodant avialinijų bilietus, viešbučio kambarių rezervacijas, pervežimus sausumos transportu etc. Už šias paslaugas kelionių organizatorius gauna aptarnavimo mokestį iš paslaugos gavėjo ir komisinius mokesčius iš galutinių paslaugų teikėjų (aviakompanijų, viešbučių). Kelionių organizatorius – verslo subjektas, todėl pagrindinis jo tikslas yra pelno siekimas. Aplinkybė, kad tokie pelno siekiantys verslo subjektai paslaugos gavėjui, šiuo atveju perkančiajai organizacijai, gali pateikti 0 Eur aptarnavimo mokesčio pasiūlymus, patvirtina skundo argumentą, kad tokia galimybė gali būti sąlygota atitinkamos situacijos kelionių organizavimo paslaugų rinkoje, paslaugų teikėjų konkurencijos, siekio užimti didesnę rinkos dalį ar panašių priežasčių. Kolegijos vertinimu, vien tik pirkimo sąlygomis sudaryta galimybė pateikti 0 Eur kainos pasiūlymą neleis pelno siekiančiam kelionių organizatoriui, neturinčiam galimybių užsidirbti ar gauti kitokio pobūdžio naudos, pateikti „nulinį“ pasiūlymą, todėl šiuo atveju nėra pagrindo spręsti, kad ginčo pirkimo sąlygos sudaro prielaidas paslaugų teikėjams pateikti vienodas kainas, pažeidžia sąžiningą konkurenciją, ją iškreipia, kliudo dalyvauti pirkime (VPĮ 3 str.).

3827.

39Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atrinkdama tiekėjus tik pagal aptarnavimo mokestį, kuris susijęs su nedidele pirkimo objekto dalimi, nenustačius jokių bent preliminarių reikalavimų perkamoms paslaugoms, sudarydama galimybę teikėjams pateikti vienodas kainas ir varžytis tik dėl pasiūlymo pateikimo momento, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus, nesilaikė viešųjų pirkimų tikslo – racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas.

4028.

41Teismas padarė paminėtą išvadą, nevisapusiškai įvertinęs pirkimo sąlygas. Nors pirkimo sąlygos leidžia paslaugų teikėjui atitinkamas paslaugas įkainoti 0 Eur, nustato, o paslaugų teikėjams pateikus vienodos kainos pasiūlymų, į pasiūlymų eilę pirmesnis įrašomas tas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai (pirkimo sąlygų 32, 67, 68 p., 1 priedas), teismas neatsižvelgė į tai, kad paslaugų teikėjui nurodžius 0 Eur aptarnavimo mokestį bent už vieną teikiamą paslaugą, pirkimo sąlygos įpareigoja tokį įkainį pagrįsti, pateikiant konkrečius apskaičiavimus bei tai pagrindžiančius dokumentus (pirkimo sąlygų 32 p.). Paminėtas įpareigojimas paneigia teismo prielaidą, kad dėl vienodų kainų pirkimą besąlygiškai laimi tas paslaugų teikėjas, kuris pirmesnis jį (pasiūlymą) pateikia. Pirkimo sąlygų reikalavimas pagrįsti pasiūlyme nurodytą 0 Eur aptarnavimo mokestį įpareigoja paslaugų teikėjus įvertinti savo teikiamo pasiūlymo ekonomiškumą ir gebėjimus teikti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančias paslaugas bei tinkamai vykdyti sudarytą pirkimo sutartį.

4229.

43Nepagrįstas ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentas, kad reikalavimas pagrįsti 0 Eur aptarnavimo mokestį neapsaugo nuo paslaugų teikėjų diskriminacijos, nes teikėjas laisvas spręsti, kokio dydžio aptarnavimo mokestį siūlyti, kad paslaugų teikėjai iš anksto parengia „nulinių“ pasiūlymų pagrindimus. Nors teikėjas laisvas spręsti, kaip jam pagrįsti 0 Eur aptarnavimo mokesčio dydį, tai nereiškia, kad perkančioji organizacija priims bet kokį, objektyvių duomenų stokojantį „nulinio“ pasiūlymo pagrindimą ir tokį pasiūlymą besąlygiškai vertins kaip tinkamą. Pirkimo sąlygų 66.7 punktas nustatyto vieną iš pasiūlymų atmetimo pagrindų – paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyto 0 Eur aptarnavimo mokesčio bent už vieną siūlomą paslaugą nepagrindimas. Iš anksto parengtas 0 Eur pasiūlymo pagrindimas taip pat nesudaro pagrindo tokius paslaugų teikėjo veiksmus laikyti nesąžiningais. Tuo labiau, kad ginčo pirkimo sąlygos įpareigoja teikėją, nurodžius 0 Eur aptarnavimo mokestį bent už vieną teikiamą paslaugą, tokį įkainį pagrįsti atitinkamais skaičiavimais bei dokumentais (pirkimo sąlygų 32 p.). Ši pirkimo sąlygų nuostata leidžia spręsti, kad 0 Eur aptarnavimo mokesčio taikymo pagrindimas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu.

4430.

45Ieškovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose kvestionuoja 0 Eur aptarnavimo mokesčio pagrindimo objektyvumą, tačiau pati perkančiajai organizacijai pateikta pretenzija ginčo pirkimo sąlygų neteisėtumą argumentavo tuo, kad paslaugų teikėjams nėra leidžiama siūlyti aptarnavimo mokestį, išreikštą su „minuso“ ženklu, ir reikalavo atitinkamai pakeisti pirkimo sąlygas arba nutraukti pirkimą. Taigi jei 0 Eur aptarnavimo mokesčio pagrindimas, laikantis ieškovės logikos, gali būti pagrįstas tik abstrakčiais ir objektyviai neįvertinamais argumentais ir įrodymais, kyla pagrįstų abejonių, kokiais objektyvesniais duomenimis ieškovė galėtų įrodyti jos siekiamą taikyti neigiamą aptarnavimo mokestį ir kokiu būdu neigiamas aptarnavimo mokestis leistų labiau užtikrinti jos akcentuojamų VPĮ principų įgyvendinimą. Nustatytas ieškovės argumentų prieštaringumas sudaro pagrindą neigiamai vertinti jos deklaracijas apie ginčo pirkimo sąlygomis sukuriamą nesąžiningą tiekėjų konkurenciją, pamatinių viešųjų pirkimų principų pažeidimą.

4631.

47Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas neįvertino, kad ginčo pirkimo sąlygos parengtos pagal nuo 2016 m. balandžio 18 d. įsigaliojusias Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijas. Šių rekomendacijų 18 punktas nustato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėtų numatyti sąlygą, kad teikėjui nurodžius 0 Eur aptarnavimo mokestį bent už vieną teikiamą paslaugą, jis tokį įkainį turės pagrįsti, pateikdamas konkrečius skaičiavimus. Teikėjui nepagrindus 0 Eur aptarnavimo mokesčio, jo pasiūlymas turi būti atmetamas. Ginčo pirkimo sąlygos atitiko nurodytą rekomendacijų punktą, taip pat rekomendacijų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą. Be to, atsižvelgdama į rekomendacijas, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nustatė reikalavimus tarnybinių kelionių organizavimo paslaugoms, nurodė preliminarų kelionių kiekį (apie 150 tarnybinių kelionių).

4832.

49Anksčiau galiojusioje rekomendacijų redakcijoje nebuvo nustatytas ir privalomas taikyti aptarnavimo mokesčio pagrindimo mechanizmas. Apeliantė pateikė į bylą duomenis, patvirtinančius aplinkybę, kad, galiojant ankstesnei rekomendacijų redakcijai, itin populiariai buvo naudojama nuostata, nereikalavusi pagrįsti paslaugų teikėjo taikomo aptarnavimo mokesčio, bet jis negalėjo būti išreikštas neigiamu skaičiumi (su „minuso“ ženklu).

5033.

51Atsiliepime į skundą ieškovė akcentuoja, kad rekomendacijos nėra privalomojo pobūdžio teisės aktas ir nors jose reglamentuota kelionių organizavimo pirkimo procedūra, lyginant su buvusias redakcija, pasikeitusi, pamatinių VPĮ teisės normų, nustatančių pagrindinius viešųjų pirkimų principus, pagrindu suformuota teismų praktika panaikina prielaidas „nuliniams“ kelionių organizavimo viešiesiems pirkimams, kai tiekėjų varžymasis iš esmės vyksta pagal kruopščiai parengtų pasiūlymų pateikimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).

5234.

53Teisėjų kolegijos vertinimu, neprivalomasis VPT rekomendacijų pobūdis nepaneigia jų norminio pobūdžio ir teisės vadovautis jomis, tuo labiau, kad kito tokio norminio akto, reglamentuojančio kelionių organizavimo pirkimo procedūras, nėra. VPĮ įpareigoja Viešųjų pirkimų tarnybą įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką ir prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų (VPĮ 8 str.), pagal kompetenciją rengti ir priimti pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, teikti metodinę pagalbą, rengti šiam įstatymui (VPĮ) įgyvendinti reikalingas rekomendacijas, nustatyti šio įstatymo taikymo gaires (VPĮ 82 str.). Ginčo rekomendacijos nėra nuginčytos ir nėra pagrindo teigti kad jos neteisingos, prieštarauja VPĮ ir dėl to jomis neturėtų būti vadovaujamasi.

5435.

55Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori, o kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Ieškovės akcentuojama teismų praktika, kuria skundžiamo sprendimo išvadai dėl ginčo pirkimo sąlygų neteisėtumo pagrįsti pasirėmė ir pirmosios instancijos teismas, suformuota vertinant viešųjų pirkimų sąlygas, kuriose, priešingai nei ginčo atveju, nebuvo nustatytas privalomas minimalios leistinos pasiūlymo kainos pagrindimo mechanizmas. Nurodytų ir nagrinėjamos bylų faktinės aplinkybės akivaizdžiai skiriasi. Dėl ko Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, pateikti nutartyse, priimtose civilinėse bylose Nr. 3K-3-198/2013, Nr.3K-3-272/2013, nagrinėjamu atveju nėra aktualūs.

5636.

57Nėra ginčo, kad kelionių organizatoriai, perparduodami atitinkamų paslaugų (skrydžių, apgyvendinimo etc.) teikėjų paslaugas, už tai iš pastarųjų gauna komisinius atlygius. Visų pirma, tai yra įprasta tarpininkavimo veiklos praktika, kuri taikoma ne tik viešųjų pirkimų pagrindu naudojantis kelionių organizavimo paslaugomis. Antra, byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių ieškovės nurodomas faktines aplinkybes, kad kelionių organizatoriai per komisinius mokesčius nepagrįstai pelnosi iš viešiesiems pirkimams skiriamų lėšų ir dėl to šios lėšos nėra naudojamos racionaliai (CPK 178 str.). Trečiojo asmens kartu su atsiliepimu pateikti įrodymai apie kitų perkančiųjų organizacijų vykdytų kelionių organizavimo pirkimų rezultatus paneigia ieškovės argumentą, kad paslaugų teikėjų pasiūlymų vertinimas pagal aptarnavimo mokesčio dydį iš esmės naudingas tik vienam teikėjui (CPK 178, 185 str.).

5837.

59Ginčo pirkimo sąlygų neteisėtumą pirmosios instancijos teismas argumentavo ir tuo, kad aptarnavimo mokestis susijęs tik su nedidele pirkimo objekto dalimi, kad perkančioji organizacija nenustatė jokių, bent preliminarių reikalavimų perkamoms paslaugoms.

6038.

61Teisėjų kolegija sutinka, kad aptarnavimo mokestis yra susijęs tik su nedidele ginčo pirkimo objekto – kelionių organizavimo paslaugomis, dalimi. Kita vertus, tai savaime neįrodo, kad paslaugų teikėjų pasiūlymų vertinimas jų siūlomų aptarnavimo mokesčio dydžiu yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pirkimo sąlygos nustato, kad pirkimo sutarties trukmė – 12 mėnesių, kuri gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėnesių; sutartis nutrūksta automatiškai, jai bendra paslaugų sutarties kaina pasiekia 222 640 Eur su PVM (pirkimo sąlygų 14 p.). Atsižvelgiant į nustatytą pirkimo sutarties trukmę, teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti, kad perkančiajai organizacijai – universitetui, dėl jos veiklos specifikos, rengiant pirkimo sąlygas, nėra žinomos nei būsimų kelionių kryptys, nei šalys, kuriose bus reikalingos apgyvendinimo paslaugos etc., todėl ji neturi objektyvios galimybės nustatyti konkrečių reikalavimų perkamoms paslaugoms. Sutiktina su apeliante, kad atsitiktinių krypčių ar šalių nurodymas neužtikrintų jos poreikius atitinkančio pirkimo, kuriuo siekiama mažiausiai metus truksiančio darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų teikimo, įvykdymo. Be to, paminėta, kad kelionių organizatorius neturi įtakos kelionės bilietų, apgyvendinimo, draudimo ir kitų į perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų sąrašą įtrauktų paslaugų kainoms, dėl to kelionių organizatorius (tarpininkas) ginčo pobūdžio viešuosiuose pirkimuose neturėtų būti atrenkamas pagal galutinių paslaugų teikėjų kainas, kuriomis jis nedisponuoja ir neturi įtakos joms.

6239.

63Priešingai nei sprendė teismas dėl preliminarių reikalavimų pirkimo objektui, pirkimo sąlygų 4 priede perkančioji organizacija nustatė atitinkamus reikalavimus ketinamoms įsigyti paslaugoms: nurodė preliminarų kelionių kiekį (apie 150 tarnybinių kelionių) bei reikalavimus paslaugoms, reikalingoms jai pagal pirkimo sąlygas (oro, sausumos transporto bilietų visais perkančiajai organizacijai reikalingais maršrutais bei reikiamu metu rezervavimas, viešbučių rezervavimas, vykstančių į tarnybinę kelionę asmenų draudimo (nuo nelaimingų atsitikimų, medicininių išlaidų, neįvykusios, nutrūkusios kelionės ir kitų rūšių draudimo) organizavimas ir vizų bei kitų kelionei būtinų dokumentų sutvarkymo paslaugos).

6440.

65Šio teisėjų kolegijos sprendimo nurodytų argumentų pagrindu prieinama prie išvados, kad skundžiamo teismo sprendimo motyvai nepagrįsti ir nesudaro pagrindo ginčo pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis.

6641.

67Skundžiamu sprendimu teismas pripažino neteisėta ir pirkimo sąlygą, kuri nustato, kad pirkimo sutarčiai taikoma dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimo kainodara (pirkimo sąlygų 3 priedo 3.3 p.). Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad šis kainodaros būdas, perkančiajai organizacijai pasiūlymus vertinant tik pagal vieną kainos sudedamąją dalį – fiksuotų aptarnavimo paslaugų įkainių sumą, neatsižvelgiant į faktinių išlaidų, susijusių su sutarties vykdymu, dydį, prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas ir pažeidžia pagrindinius viešųjų pirkimų principus. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada nesutinka.

6842.

69Pirma, nurodytų motyvų pagrindu konstatuota, kad ginčo pirkimo sąlygos dėl pasiūlymų vertinimo, remiantis bendros aptarnavimo mokesčių sumos kriterijumi šiuo atveju nediskriminuoja paslaugų teikėjų, neapriboja jų konkurencijos ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų bei tikslo.

7043.

71Antra, ginčo pirkimo sutarties projekto 3.3 punktas nustato, kad sutarties kaina susideda iš už kelionės organizavimą paslaugų teikėjo taikomų fiksuotų aptarnavimo įkainių ir faktinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su sutarties vykdymu, kurias paslaugų teikėjas patiria iš trečiųjų asmenų; į faktines išlaidas negali būti įtrauktas paslaugų teikėjo pelnas. Toks sutarties kainos apskaičiavimo būdas atitinka VPT direktoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymu patvirtintą viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodiką bei minėtų rekomendacijų nuostatas. Į bylą pateiktoje VPT 2016 m. liepos 5 d. išvadoje nurodyta, kad dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas gali būti taikomas kai rengdamas pasiūlymą tiekėjas neturi pakankamai galimybių iš anksto numatyti ir įvertinti reikšmingos dalies sutarties vykdymo išlaidų ir sutarties sudarymo metu negali prisiimti rizikos dėl tam tikrų sutarties vykdymo išlaidų dydžio; kelionių organizatoriaus patiriamos išlaidos, kurios yra įskaitytinos į organizatoriui mokamą sutarties kainą, priklauso nuo sutarties vykdymo metu susiklosčiusių aplinkybių ir sutarties sudarymo metu jų dydis nėra žinomas, todėl organizatoriui žymiai patogiau neprisiimti rizikos dėl šių išlaidų padengimo, iš kitos pusės, perkančioji organizacija turi galimybę pirkimui skirtas lėšas naudoti racionaliai.

7244.

73Trečia, pirkimo sąlygos taip pat nustato, kad paslaugų teikėjas kartu su sąskaita faktūrą už suteiktas paslaugas privalo pateikti iš trečiųjų asmenų patirtas faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas; užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą, jei nepateikti dokumentai (sąskaitos, išrašai, patvirtinimai), pagrindžiantys paslaugų teikėjo patirtas faktines išlaidas (pirkimo sąlygų 3 priedo 3.8, 3.9 p.). Pirkimo sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių iniciatyva, kai kita sutarties šalis nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis nei nustato sutartis ir tai yra esminis sutarties pažeidimais. Kolegijos vertinimu, nurodytos pirkimo sąlygų nuostatos sudaro galimybę perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad už gautas paslaugas ji nesumokės daugiau, nei tikėjosi gavusi pasiūlymų kainas, ir užtikrinti racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą. Įvertinusi ginčo pirkimo sąlygas, VPT 2016 m. liepos 5 d. išvadoje sprendė, kad taikant perkančiosios organizacijos pasirinktą kainodaros būdą – dalinį sutarties vykdymo išlaidų padengimą, perkančioji organizacija turės realią galimybę atskiri paslaugų teikėjo faktiškai patirtas išlaidas už lėktuvo (kito transporto) bilietą, vizą, draudimą ir kt. paslaugas, ir teikėjas neturės galimybių pridėti savo pelno dalį prie nurodytų paslaugų faktinės kainos.

7445.

75Apeliacinio teismo posėdyje VPT atstovės patvirtinto tarnybos išvadą ir tai, kad ginčijamos atsakovo konkurso sąlygos nepažeidžia nei rekomendacijų nei VPĮ nuostatų. Atstovės paiminėjo, kad Europos sąjungos narėse, taikant tokį kainos apskaičiavimo metodą, problemų nekyla.

7646.

77Įvertinusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesiremti VPT išvada ir spręsti, kad perkančiosios organizacijos pasirinktas sutarties kainodaros būdas yra nepatikimas ir neužtikrina racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo.

7847.

79Teismas turi pareigą laikytis tos pačios instancijos ir aukštesnės instancijos teismų sukurtų teisės aiškinimo taisyklių (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas, Teismų įstatymo 33 str. 4 d.), dėl to apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl šalių nurodytuose apygardų teismų sprendimuose, priimtuose analogiškose bylose (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-3768-340/2016, 2016 m. liepos 22 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-4793-590/2016), pateiktų išaiškinimų reikšmės nagrinėjamam atvejui.

8048.

81Teisėjų kolegija privalėtų laikytis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1055-302/2016, pateiktų išaiškinimų. Paminėta nutartimi paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-3768-340/2016, kuriuo, esant analogiškoms faktinėms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad viešojo pirkimo sąlygos, sudarančios galimybę kelionių organizatoriams pateikti vienodos kainos pasiūlymus ir tokiu atveju varžytis pasiūlymo pateikimo momentu, yra neteisėtos, tačiau minėta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs poziciją ir nagrinėjamose bylose jos nuosekliai laikosi, kad remtis teismų praktika reikia itin apdairiai; nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne abstrakčiai, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-194/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2009).

8249.

83Lietuvos apeliacinis teismas, priėmęs 2016 m. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-1055-302/2016, bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, priešingai nei ši byla, išnagrinėta žodinio proceso tvarka, išsiaiškinant visas bylai reikšmingas aplinkybes betarpiškai dalyvaujant šalims ir kitiems bylos dalyviams. Paminėtoje apeliacinio teismo nutartyje, sprendžiant dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sąlygų teisėtumo, nebuvo remtasi pasikeitusio reglamentavimo, galiojusio ginčo pirkimo sąlygų parengimo metu, nuostatomis, jose nustatytu bei taikytinu aptarnavimo mokesčio pagrindimo mechanizmu, vadovautasi iki naujos redakcijos rekomendacijų suformuota kasacinio teismo praktika civilinėse bylose Nr. 3K-3-198/2013, Nr. 3K-3-272/2012, dėl kurios netaikymo nagrinėjam ginčui teisėjų kolegija pasisakė šio sprendimo 35 punkte. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija vadovaujasi naujos redakcijos teisės aktu ir ginčo sąlygų vertinimą sieja būtent su šio akto bei VPĮ reikalavimais, skirtingai nei tai padaryta paminėtoje apeliacinio teismo nutartyje. Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir tuo, kad kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, teisėjų kolegija sprendžia, kad Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimai, pateikti civilinėje byloje Nr. e2A-1055-302/2016, ginčo atveju nėra privalomi, todėl jais nesivadovaujama.

8450.

85Pirmosios instancijos teismas, priėmęs teismo sprendimą ieškovo naudai, neteisingai įvertino bylos faktines aplinkybes (CPK 185 str.), netinkamai taikė ir aiškino ginčui reikšmingas materialinės teisės normas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.), dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Jis naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys atmetamas.

8651.

87Panaikinus skundžiamą sprendimą, naikintinas ir šio sprendimo pagrindu priimtas papildomas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų ieškovei priteisimo. Atmetus ieškinį, panaikintina ir Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – pirkimo procedūrų sustabdymo (CPK 150 str. 2 d.).

88Dėl bylinėjimosi išlaidų

8952.

90Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinį skundą patenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą ir papildomą sprendimą panaikinus, perskirstomos šalių bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 2 d., 5 d.). Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 98 str. 1 d.).

9153.

92Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo nurodymų) sprendžiama, kad trečiasis asmuo pirmosios instancijos teisme patyrė 952,88 Eur atstovavimo išlaidų. Šių išlaidų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatytų maksimalių dydžių. Paminėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės.

9354.

94Apeliacinės instancijos teisme atsakovė patyrė 217 Eur žyminio mokesčio išlaidų, kurios taip pat priteistinos iš ieškovės (CPK 93 str. 1 d.).

95Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

96Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 25 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 27 d. papildomą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

97Ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės ,,ZIP Travel“, ieškinį atmesti.

98Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartimi šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

99Priteisti iš ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ (j. a. k. 135474614), atsakovei – viešajai įstaigai Aleksandro Stulginskio universitetui (j. a. k. 111950962), 217 Eur (du šimtus septyniolika eurų), o trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei „Delta“ turizmo centrui (j. a. k. 125318887), – 952,88 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt du eurus ir aštuoniasdešimt aštuonis centus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB... 5. 17.... 6. Atsakovė – VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas, pateikė apeliacinį... 7. 17.1.... 8. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo sąlygos sudaro prielaidas, jog... 9. 17.2.... 10. Paslaugų tiekėjai (kelionių agentūros) yra tarpininkai, kurie organizuoja... 11. Atsižvelgiant į tai, kad kelionių agentūra yra tik tarpininkas, laimėtojas... 12. Atsakovei dėl veiklos specifikos nėra žinomos nei kelionių kryptys, nei... 13. Ginčo pirkimo sąlygos, parengtos vadovaujantis rekomendacijomis,... 14. Ieškovė formavo reikalavimus vadovaudamasi pirkimo metu jau negaliojusia... 15. Ieškovės pretenzijos reikalavimas leisti pasiūlymuose nurodyti aptarnavimo... 16. Teismas nepagrįstai nevertino pirkimo sąlygų reikalavimų, užtikrinančių... 17. Teismas ignoravo faktą, kad pirkimo sąlygos parengtos išimtinai... 18. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „ZIP Travel“... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. 19.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. 20.... 23. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 24. Dėl faktinių aplinkybių... 25. 21.... 26. Atsakovė – VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas, supaprastinto atviro... 27. 22.... 28. Ieškovė pretenzijoje reikalavo pakeisti pirkimo sąlygas, leidžiant... 29. 23.... 30. Inicijavusi nurodyto perkančiosios organizacijos sprendimo peržiūros... 31. 24.... 32. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ginčo... 33. Dėl skundo argumentų... 34. 25.... 35. Apeliaciniame skunde apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 36. 26.... 37. Sutiktina su apeliantės pozicija, kad vien tai, jog didžioji dalis paslaugų... 38. 27.... 39. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 40. 28.... 41. Teismas padarė paminėtą išvadą, nevisapusiškai įvertinęs pirkimo... 42. 29.... 43. Nepagrįstas ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentas, kad... 44. 30.... 45. Ieškovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose kvestionuoja 0 Eur... 46. 31.... 47. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas neįvertino, kad ginčo pirkimo... 48. 32.... 49. Anksčiau galiojusioje rekomendacijų redakcijoje nebuvo nustatytas ir... 50. 33.... 51. Atsiliepime į skundą ieškovė akcentuoja, kad rekomendacijos nėra... 52. 34.... 53. Teisėjų kolegijos vertinimu, neprivalomasis VPT rekomendacijų pobūdis... 54. 35.... 55. Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią teismas,... 56. 36.... 57. Nėra ginčo, kad kelionių organizatoriai, perparduodami atitinkamų paslaugų... 58. 37.... 59. Ginčo pirkimo sąlygų neteisėtumą pirmosios instancijos teismas argumentavo... 60. 38.... 61. Teisėjų kolegija sutinka, kad aptarnavimo mokestis yra susijęs tik su... 62. 39.... 63. Priešingai nei sprendė teismas dėl preliminarių reikalavimų pirkimo... 64. 40.... 65. Šio teisėjų kolegijos sprendimo nurodytų argumentų pagrindu prieinama prie... 66. 41.... 67. Skundžiamu sprendimu teismas pripažino neteisėta ir pirkimo sąlygą, kuri... 68. 42.... 69. Pirma, nurodytų motyvų pagrindu konstatuota, kad ginčo pirkimo sąlygos dėl... 70. 43.... 71. Antra, ginčo pirkimo sutarties projekto 3.3 punktas nustato, kad sutarties... 72. 44.... 73. Trečia, pirkimo sąlygos taip pat nustato, kad paslaugų teikėjas kartu su... 74. 45.... 75. Apeliacinio teismo posėdyje VPT atstovės patvirtinto tarnybos išvadą ir... 76. 46.... 77. Įvertinusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesiremti VPT... 78. 47.... 79. Teismas turi pareigą laikytis tos pačios instancijos ir aukštesnės... 80. 48.... 81. Teisėjų kolegija privalėtų laikytis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m.... 82. 49.... 83. Lietuvos apeliacinis teismas, priėmęs 2016 m. spalio 6 d. nutartį... 84. 50.... 85. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs teismo sprendimą ieškovo naudai,... 86. 51.... 87. Panaikinus skundžiamą sprendimą, naikintinas ir šio sprendimo pagrindu... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 89. 52.... 90. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 91. 53.... 92. Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo... 93. 54.... 94. Apeliacinės instancijos teisme atsakovė patyrė 217 Eur žyminio mokesčio... 95. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 96. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 25 d. sprendimą ir Kauno apygardos... 97. Ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės ,,ZIP Travel“, ieškinį... 98. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartimi šioje... 99. Priteisti iš ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“...