Byla 2-1786/2013
Dėl jo finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-932-259/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria netenkintas nurodyto pareiškėjo prašymas dėl jo finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-932-259/2013),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2012 m. spalio 22 d. nutartimi buvo iškelta UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byla, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto centras“, o nurodyto teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartimi buvo patvirtinti RUAB „Lipnus“ kreditorių finansiniai reikalavimai (8-10, 13-14 b. l.).

4Pareiškėjas Ūkio ministerija prašė patvirtinti jo 142 630,36 Lt finansinį reikalavimą RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje, o Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi išskyrė į atskirą civilinę bylą pareiškėjo Ūkio ministerijos finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą (byla Nr. B2-1638-259/2013; 19-21 b. l.).

5Pareiškėjas Ūkio ministerija prašymą patvirtinti jo 142 630,36 Lt finansinį reikalavimą (Europos sąjungos fondų parama - 126 470 Lt ir palūkanos - 16 160,37 Lt) UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje grindė Projekto „Įmonės dokumentų ir procesų valdymo sistemos sukūrimas ir diegimas“ (toliau - Projektas), finansavimo ir administravimo sutartimi Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-074, 2009 m. spalio 29 d. pasirašyta pareiškėjo, UAB „Lipnus“ (buvęs pavadinimas UAB „Lipnūs produktai“) ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros, pagal kurią UAB „Lipnus“ skiriama 126 470 Lt, neskaitant PVM, Europos Sąjungos lėšų Projektui įgyvendinti (toliau – Sutartis; 19-20 b. l.). Pareiškėjo teigimu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570) patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – Paramos grąžinimo taisyklės, Taisyklės) 4 punktą, pagrindas grąžinti projekto vykdytojo gautas arba už jį sumokėtas ES finansinės paramos lėšas yra įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas arba įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą. Todėl pareiškėjas turėtų būti įrašytas RUAB „Lipnus“ kreditorių sąraše su 142 630,36 Lt finansiniu reikalavimu.

6Atsakovo RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo administratorius prašė netvirtinti pareiškėjo Ūkio ministerijos 142 630,36 Lt finansinio reikalavimo RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje, nurodydamas, kad pareiškėjas reikalavimą grindžia restruktūrizavimo bylos UAB „Lipnus“ iškėlimu, tačiau RUAB „Lipnus“ nekeičia savo veiklos, nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, be to, atsakovas bendradarbiauja su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau - Agentūra), teikdamas jai visą reikalaujamą informaciją, tarp jos ir apie restruktūrizavimo proceso eigą, o pareiškėjas neįvertino aplinkybės, jog Projektas sėkmingai įgyvendinamas pagal Sutartį, o atsakovas atitinka ES reglamento Nr. 1083/2006 sąlygas (16-17 b. l.).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi netenkino pareiškėjo Ūkio ministerijos prašymo dėl jo 142 630,36 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje (33-35 b. l.).

9Nurodė, kad pareiškėjas prašymą patvirtinti 142 630,36 Lt finansinį reikalavimą grindžia siekiu kontroliuoti, jog restruktūrizuojama įmonė Projektą vykdys dar 5 metus nuo jo įgyvendinimo dienos, tačiau nepateikė įrodymų apie tai, kad RUAB „Lipnus“ pažeidė Sutartį ar Ūkio ministerija būtų reikalavusi grąžinti pagal Sutartį gautas Europos Sąjungos lėšas dėl Sutarties pažeidimo arba kad būtų priimtas įgaliotos institucijos sprendimas, įpareigojantis RUAB „Lipnus“ grąžinti minėtas lėšas. Teismo teigimu, Paramos grąžinimo taisyklių 4 punkto nuostata nėra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymo dėl 142 630,36 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje, kadangi RUAB „Lipnus“ teikia informaciją apie įgyvendinto Projekto tolesnį vykdymą, bendradarbiauja tiek su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tiek su pareiškėju; o įtraukus pareiškėją į RUAB „Lipnus“ kreditorių sąrašą bei restruktūrizavimo planą, turėtų būti numatyti pareiškėjui mokėjimai pagal patvirtintą planą, nors įmonei nėra pareikšti reikalavimai grąžinti Europos Sąjungos lėšas. Pasak apygardos teismo, dėl nurodyto būtų patvirtintas netikslus įmonės restruktūrizavimo planas bei iškreipti jos įsipareigojimai kreditoriams.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Pareiškėjas Ūkio ministerija atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – patvirtinti jo 142 630,36 Lt finansinį reikalavimą RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje (37-40 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Jis turėtų būti įrašytas į restruktūrizuojamo atsakovo kreditorių sąrašą tam, kad galėtų ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 24 str. 1 p.), kontroliuodamas sprendimus dėl veiksmų, nurodytų ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje, turinčių tiesioginę įtaką RUAB „Lipnus“ prievolių ir įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui. Pagal ĮRĮ, pareiškėjas, praleidęs ĮRĮ numatytą terminą, neturės galimybės vėliau pareikšti finansinio reikalavimo (ĮRĮ 23 str. 1, 3 d.), ir bus pažeistos valstybės ir savivaldybės institucijos, atsakingos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, teisės;

132. Pareiškėjas turi teisę reikalauti RUAB „Lipnus“ įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus pagal Sutartį, todėl turi būti įtrauktas į kreditorių sąrašą su finansiniu reikalavimu (ĮRĮ 3 str.; Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.20 p.);

143. Pagal Paramos grąžinimo taisyklių 4 punktą įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui restruktūrizavimo bylą yra pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas lėšas. Pareiškėjo įtraukimas į kreditorių sąrašą atitinka ir restruktūrizuojamos įmonės interesus, kadangi gali būti nuspręsta pasinaudoti Paramos grąžinimo taisyklių 4 punktu ir priimtas sprendimas projekto vykdytojui grąžinti visas gautas pagal Projektą lėšas.

15Atsakovas RUAB „Lipnus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013-05-03 nutartį (50-51 b. l.). Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog pareiškėjas neturi galiojančios reikalavimo teisės į RUAB „Lipnus“. Nei pareiškėjas, nei Agentūra nepareiškė pretenzijų RUAB „Lipnus“ dėl netinkamo Sutarties vykdymo, o atsakovas bendradarbiauja su minėtomis institucijomis, teikdamas joms informaciją apie Projekto vykdymą. Atsakovo teigimu, nors pareiškėjas nurodė, jog gera valia atsisakytų jam priskirtų įmokų pagal restruktūrizavimo planą, tačiau ĮRĮ nenumato sąlyginio kreditoriaus instituto. Nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui restruktūrizavimo bylą yra pagrindas grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas (Paramos grąžinimo taisyklių 4 p.). Nurodo, jog nėra priimtas sprendimas RUAB „Lipnus“ grąžinti Europos Sąjungos lėšas, o tik teisės egzistavimas nesukuria finansinio reikalavimo pagrįstumo; be to, Sutarties pasirašymo metu galiojančioje Paramos grąžinimo taisyklių redakcijoje nebuvo tokio lėšų grąžinimo pagrindo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

19CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

20Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė paminėtų ir kitų proceso teisės normų, tarp jų įrodymų vertinimo taisyklių, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, reikšmingas šios bylos išsprendimui, bei padarė teisingas išvadas, susijusias su pareiškėjo finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumu.

21ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą, o kreditorių finansiniai reikalavimai tvirtinami teismo nutartimi (ĮRĮ 23 str. 5 d.). Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas tvirtina reikalavimą, jeigu iš pateiktų duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2597/2011). Tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus restruktūrizavimo proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams, kadangi, nepagrįstai patvirtinus kreditoriaus finansinį reikalavimą, ne tik mažėja kitų kreditorių galimybės patenkinti savo reikalavimus, tačiau toks kreditorius įgyja nepagrįstą pranašumą prieš kitus kreditorius, be to, nesėkmingos restruktūrizavimo bylos baigties atveju jis įgyja teisę į patvirtinto dydžio reikalavimo patenkinimą (Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-461/2013).

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Ūkio ministerija reikalavimą patvirtinti jo 142 630,36 Lt finansinį reikalavimą RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje grindžia interesų, susijusių su Paramos suteikimu, gynimu kreditorių susirinkimuose, kontroliuojant jų priimamus sprendimus dėl veiksmų, numatytų ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje, teise reikalauti iš RUAB „Lipnus“ įvykdyti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį bei Paramos taisyklių 4 punktu.

23Apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus, turėjo pagrindo teigti, jog pareiškėjas Ūkio ministerija šiuo metu neturi finansinio reikalavimo teisės į atsakovą RUAB „Lipnus“, todėl pagrįstai netenkino pareiškėjo reikalavimo patvirtinti jo 142 630,36 Lt finansinį reikalavimą atsakovo restruktūrizavimo byloje.

24Minėta, kad pagal pareiškėjo, UAB „Lipnus“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pasirašytą Sutartį, Projektui įgyvendinti UAB „Lipnus“ buvo paskirta 126 470 Lt, neskaitant PVM, Europos Sąjungos lėšų (Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 p.). Bylos duomenimis, atsakovo RUAB „Lipnus“ Projekto įgyvendinimą patvirtino Agentūra 2011-01-26 pranešimu Nr. R4-1397 (13.314-61) „Dėl galutinės projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-074 įgyvendinimo ataskaitos“, nurodydama, jog priimtas sprendimas patvirtinti pateiktą galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą, ir nenustatyta, kad atsakovas RUAB „Lipnus“ pažeidė Sutartį, kad Ūkio ministerija ar kita institucija priėmė sprendimą sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą, nutraukti Sutartį arba pareikalauti sugrąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas ar jų dalį (Sutarties specialiųjų sąlygų 9 p., 10.13 p.; bylos priedas, 7-8 lapai). Šių aplinkybių nepaneigė ir pareiškėjas, apygardos teismo posėdžio metu nurodęs, jog nereikalauja grąžinti Europos Sąjungos lėšų, jog RUAB „Lipnus“ turės pareigą grąžinti Projekto įgyvendinimui skirtas lėšas tik tuo atveju, jeigu nevykdys veiklos pagal Sutartį, o reikalauja įrašyti jį kreditorių sąraše tikslu kontroliuoti restruktūrizuojamos įmonės veiklą, susijusią su Projekto eiga (30 b. l.). Juolab kad pagal bylos duomenis, pareiškėjas yra susipažinęs su RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planu ir nepateikė įrodymų, kad atsakovas su juo nebendradarbiauja nurodytos Sutarties klausimais (30 b. l.); be to, atsakovas bendradarbiauja su Agentūra, teikdamas jai informaciją apie restruktūrizavimo bylos eigą bei priimtus dokumentus (16-17 b. l.), o pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog finansinį reikalavimą į minėtą restruktūrizuojamą įmonę pareiškėjas galėtų įgyti ateityje, nesudaro pagrindo patvirtinti jo 142 630,36 Lt finansinio reikalavimo atsakovo restruktūrizavimo byloje (ĮRĮ 23 str. 1 d.; CPK 178 str., 185 str.).

25Dėl pasakyto, nepagrįstas ir pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad jis į kreditorių sąrašą RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje įrašytinas tikslu ginti savo interesus atsakovo kreditorių susirinkimuose, kontroliuojant jų priimamus sprendimus dėl veiksmų, numatytų ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje, reglamentuojančioje restruktūrizuojamos įmonės verslo plane restruktūrizavimo laikotarpiui nustatytas priemonės ir jų įgyvendinimo terminus.

26Sutiktina su pareiškėjo atskirojo skundo teiginiu, jog pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.20 punktą Projekto vykdytojas (RUAB „Lipnus“) įsipareigojo 5 metus po Projekto pabaigos be Įgyvendinančios institucijos (Agentūros) ir (arba) Ūkio ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos raštiško sutikimo nekeisti savo veiklos, kuriai skiriamos Projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos, nedalyvauti reorganizavime ir nesireorganizuoti, taip pat nesilikviduoti, jeigu tai galėtų pažeisti 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006) 57 straipsnio nuostatas. Tačiau tokie RUAB „Lipnus“ įsipareigojimai taip pat nesudaro pagrindo patvirtinti pareiškėjo finansinio reikalavimo atsakovo restruktūrizavimo byloje, kadangi pareiškėjas nei prašyme, nei teismo posėdyje nenurodė ir nepagrindė aplinkybės, kaip RUAB „Lipnus“ pažeidžia Reglamento (EB) 57 straipsnio nuostatas. Be to, pagal Sutarties sąlygas, atsakovas RUAB „Lipnus“ turi teikti Sutarties 7.6 numatytoms institucijoms, tarp jų ir pareiškėjui, nustatytais terminais Projekto įgyvendinimo priežiūrai ir kontrolei ir (arba) veiksmų programos priežiūrai atlikti reikalingą informaciją ir dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu (Sutarties 7.6 p.), bendradarbiauti su pareiškėju bei kitomis institucijomis ar asmenimis, numatytais Sutarties 8.1 punkte, laiku teikiant jiems visą pageidaujamą informaciją bei leidžiant ir sudarant sąlygas susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir apskaita (Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 ir 8.2 p.). Todėl pareiškėjas gali kontroliuoti ir RUAB „Lipnus“ kreditorių priimtus sprendimus, pareikalaudamas pateikti Sutartyje numatytus atsakovo veiklos dokumentus.

27Apeliantas nepateikė įrodymų, kad atsakovas nevykdo aukščiau nurodytų pareigų, nebendradarbiauja su pareiškėju, ar neteikia institucijoms, tarp jų ir pareiškėjui, prašomos informacijos, susijusios su Projekto vykdymu.

28Juolab kad pareiškėjas patvirtino, jog yra susipažinęs su RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano metmenimis (30 b. l.), kur, be kitų ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, turi būti nurodomas ir preliminarus įmonės verslo planas, o jame numatytos ir ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.).

29Nesudaro pagrindo patvirtinti pareiškėjo finansinį reikalavimą ir jo nurodytas Paramos grąžinimo taisyklių 4 punktas, pagal kurį įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui restruktūrizavimo bylą yra pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas lėšas.

30Apygardos teismas teisingai nurodė, jog Paramos grąžinimo taisyklių 4 punktas nesudaro pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje. Paramos grąžinimo taisyklių 4 punktas pats savaime nesudaro pagrindo grąžinti atsakovui Europos Sąjungos fondo lėšų, kadangi nėra priimto Ūkio ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimo grąžinti RUAB „Lipnus“ jo gautas lėšas Projekto įgyvendinimui. Juolab kad Sutarties pasirašymo metu galiojusių Paramos grąžinimo taisyklių redakcija (galiojo iki 2010-03-24) nenumatė ir apelianto nurodyto pagrindo projekto vykdytojui grąžinti jo gautas lėšas, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti projekto vykdytojui restruktūrizavimo bylą.

31Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2012 m. spalio 22 d. nutartimi buvo... 4. Pareiškėjas Ūkio ministerija prašė patvirtinti jo 142 630,36 Lt finansinį... 5. Pareiškėjas Ūkio ministerija prašymą patvirtinti jo 142 630,36 Lt... 6. Atsakovo RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo administratorius prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi netenkino pareiškėjo... 9. Nurodė, kad pareiškėjas prašymą patvirtinti 142 630,36 Lt finansinį... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Pareiškėjas Ūkio ministerija atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 12. 1. Jis turėtų būti įrašytas į restruktūrizuojamo atsakovo kreditorių... 13. 2. Pareiškėjas turi teisę reikalauti RUAB „Lipnus“ įvykdyti prievoles... 14. 3. Pagal Paramos grąžinimo taisyklių 4 punktą įsiteisėjusi teismo... 15. Atsakovas RUAB „Lipnus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas,... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 21. ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog restruktūrizuojamos įmonės... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Ūkio ministerija reikalavimą patvirtinti jo... 23. Apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs byloje esančius... 24. Minėta, kad pagal pareiškėjo, UAB „Lipnus“ ir VšĮ Lietuvos verslo... 25. Dėl pasakyto, nepagrįstas ir pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad... 26. Sutiktina su pareiškėjo atskirojo skundo teiginiu, jog pagal Sutarties... 27. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad atsakovas nevykdo aukščiau nurodytų... 28. Juolab kad pareiškėjas patvirtino, jog yra susipažinęs su RUAB „Lipnus“... 29. Nesudaro pagrindo patvirtinti pareiškėjo finansinį reikalavimą ir jo... 30. Apygardos teismas teisingai nurodė, jog Paramos grąžinimo taisyklių 4... 31. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį....