Byla 2S-266-622/2011
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Alvydo Žerlausko ir Erikos Misiūnienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Birutės uostas“ ir įkeisto daikto savininkų B. P. ir I. K. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3kreditorius UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi su prašymu į Hipotekos skyrių prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo dėl priverstinio skolos išieškojimo iš UAB „Birutės uostas“. Nurodė, kad UAB „Medicinos bankas“ pagal 2007-06-26 kreditavimo sutartį Nr. LOAN-43769, kuri iš dalies pakeista 2008-01-17 papildomu susitarimu Nr. 1, 2008-06-28 papildomu susitarimu Nr. 2, 2008-12-18 papildomu susitarimu Nr. 3, 2009-08-05 papildomu susitarimu Nr. 4, suteikė 1 003 822 eurų kreditą iki 2017-06-03. Teigė, kad skolininkas nevykdo savo įsipareigojimų, todėl kreditorius prašė areštuoti įkeistą turtą.

4Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-22 nutartimi areštavo įkeistą daiktą – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, esantį „( - )“, Palanga, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį B. P., gyv. „( - )“, Klaipėda ir I. K., gyv. „( - )“, Klaipėda. Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas 1 604 000 Lt. Įspėjo skolininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių.

5Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ Hipotekos skyriui prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo pateikė pakartotinį pareiškimą „Dėl priverstinio skolos išieškojimo“. Kreditorius nurodė, kad įspėjus skolininką ir įkeisto daikto savininkus B. P. ir I. K., skolininkas per vieno mėnesio įspėjimo terminą skolos negrąžino.

6Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-13 nutartimi nutarė už skolą parduoti iš varžytynių įkeistą daiktą – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, esantį „( - )“, Palanga, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius B. P., gyv. „( - )“, Klaipėda ir I. K., gyv. „( - )“, Klaipėda. Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas – 1 604 000 Lt. Teismas nurodė, kad nuo įspėjimo įteikimo praėjo mėnuo, skola nėra grąžinta, todėl už skolą įkeistas daiktas parduotinas iš varžytynių.

7Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Birutės uostas“ ir įkeisto daikto savininkai B. P. ir I. K. prašo sustabdyti civilinės bylos dėl įkeisto daikto – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. „( - )“, esančio „( - )“, Palanga, priverstinio pardavimo iš varžytynių nagrinėjimą, kol nebus išnagrinėta civilinė byla Vilniaus apygardos teisme Nr. 2-5198-565/2010, kurioje nagrinėjamas UAB „Birutės uostas“ bei B. P. ir I. K. priešieškinis dėl UAB „Medicinos bankas“ vienašališko kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu; į civilinės bylos nagrinėjamą trečiuoju asmeniu įtraukti AB „VST“; panaikinti Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-13 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ pareiškimą dėl įkeisto turto priverstinio pardavimo iš varžytynių atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai ir neteisėtai nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių, kurių pagrindu visiškai negalimas priverstinis įkeisto daikto pardavimas iš varžytynių. Tai yra, Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nekonstatavo, kad UAB „Medicinos bankas“ neturėjo jokios teisės 2010-03-01 pranešimu vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį. Vadovaujantis kreditavimo sutarties 7.6. punktu, UAB „Medicinos bankas“ turi teisę vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį prieš terminą tik tuo atveju, jei prieš 10 (dešimt) dienų įspėja UAB „Birutės uostas“ apie būsimą kreditavimo sutarties nutraukimą. Kreditorius paprasčiausiai informavo skolininką bei įkeisto daikto savininkus apie tai, kad skolininkas yra pradelsęs atidėtų palūkanų mokėjimą, priminė, kad nuo pradelstos sumos ir nesumokėtų palūkanų skaičiuojami kredito sutartyje numatyti delspinigiai, bei nurodė, kad iki 2010-01-07 nesumokėjus įsiskolinimo, t. y. atidėtų palūkanų ir priskaičiuotų delspinigių, UAB „Medicinos bankas“ tik svarstys klausimą dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir skolos išieškojimo teismine tvarka. Kreditorius aiškiai ir nedviprasmiškai neišreiškė savo ketinimo vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį, jei skolininkas nesumokės susidariusio įsiskolinimo, o paprasčiausiai nurodė, kad tokia galimybė bus svarstoma. Be to, Vilniaus apygardos teismui sprendžiant klausimą dėl UAB „Medicinos bankas“ vienašališko kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, t. y. nagrinėjant pagrįstumą to teisinio pagrindo, kuriuo remiantis UAB „Medicinos bankas“ prašo vykdyti priverstinio skolos išieškojimo procedūras, iškyla būtinybė sustabdyti civilinės bylos dėl įkeisto daikto – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. „( - )“, esančio „( - )“, Palanga, priverstinio pardavimo iš varžytynių nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta civilinė byla Vilniaus apygardos teisme. Vilniaus apygardos teismui pripažinus UAB „Medicinos bankas“ vienašališką kredito sutarties nutraukimą neteisėtu, išnyktų tiek faktinis, tiek teisinis pagrindas tenkinti UAB „Medicinos bankas“ pareiškimą dėl įkeisto daikto – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. „( - )“, esančio „( - )“, Palanga, pardavimo iš varžytynių. Pažymi, kad iš varžytynių leistame parduoti 0,4582 ha bendro ploto žemės sklype, unikalus Nr. „( - )“, esančiame „( - )“, Palanga, yra AB „VST“ priklausantis pastatas – modulinė transformatorinė pastotė, o taip pat kiti inžineriniai statiniai – elektros kabelinės linijos, todėl AB „VST“ šioje civilinėje byloje privalo būti įtraukta trečiuoju asmeniu.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-13 nutartį palikti nepakeistą.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

12Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Todėl atskirojo skundo nagrinėjimas reiškia tik pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimą, atsižvelgiant į sprendimo priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes.

13Hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, tokio pareiškimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygos reglamentuoti CPK 558 straipsnyje ir CK 4.192 straipsnyje.

14CPK 558 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo arba įkeisto daikto perdavimo administruoti ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti ir praneša apie tai raštu hipotekos kreditoriams, kurių prievolių įvykdymui užtikrinti yra įkeistas šis daiktas, įkeisto daikto savininkui ir skolininkui, taip pat daiktą įregistravusiam turto registrui (registrams). Hipotekos teisėjo nutartis kartu su kreditoriaus pareiškimu išieškoti skolą arba perduoti įkeistą daiktą administruoti išsiunčiami vykdyti daikto buvimo vietos antstoliui.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-22 nutartimi areštavo įkeistus daiktus – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, esantį „( - )“, Palanga, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius B. P., gyv. „( - )“, Klaipėda ir I. K., gyv. „( - )“, Klaipėda. Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas – 1 604 000 Lt. Įspėjo skolininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių (b. l. 119-120). Įspėjimas skolininkui UAB „Birutės uostas“ įteiktas 2010-05-13 (b. l. 129), įkeisto daikto savininkams (B. P. ir I. K.) įteiktas 2010-05-10 (b. l. 127-128).

16Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo skolininko UAB „Birutės uostas“ ir įkeistų daiktų savininkų B. P. ir I. K. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-22 nutarties ir 2010-07-14 nutartimi atskirąjį skundą atmetė, o skundžiamą nutartį paliko nepakeistą (b. l. 151-152). Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ Hipotekos skyriui prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-09 pateikė pakartotinį pareiškimą „Dėl priverstinio skolos išieškojimo“ (b. l. 157-158).

17Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad skolininkui ir įkeisto daikto savininkams 2010-05-13 pateikus atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-22 nutarties dėl įkeisto daikto arešto ir laikant, jog perdavus 2010-05-20 priverstinio išieškojimo bylą į Klaipėdos apygardos teismą, vieno mėnesio termino (skolininkui gera valia įvykdyti prievolę) eiga sustojo. Todėl darytina išvada, kad kreditoriaus pakartotinio pareiškimo padavimo terminas nėra praleistas (byla iš Klaipėdos apygardos teismo grąžinta 2010-07-26). Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-13 nutartimi pagrįstai nutarė už skolą parduoti iš varžytynių įkeistą daiktą – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, esantį „( - )“, Palanga, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius B. P., gyv. „( - )“, Klaipėda ir I. K., gyv. „( - )“, Klaipėda.

18Apeliantas teigia, kad UAB „Medicinos bankas“ neturėjo jokios teisės 2010-03-01 pranešimu vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį, kadangi vadovaujantis kreditavimo sutarties 7.6. punktu UAB „Medicinos bankas“ turi teisę vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį prieš terminą tik tuo atveju, jei prieš 10 (dešimt) dienų įspėja UAB „Birutės uostas“ apie būsimą Kreditavimo sutarties nutraukimą. Tačiau tokie atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti.

19Pažymėtina, kad prašymus dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo pakeitimo ir baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, Hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių santykių hipotekos teisėjas nagrinėja CPK XXXVI skyriuje bei Civiliniame kodekse nustatyta tvarka (CPK 542 straipsnio 1 dalis). Taigi pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo yra nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, atsižvelgiant į CPK 558 straipsnio nuostatas. Šios įstatymų nuostatos reiškia, kad hipotekos teisėjas bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nenagrinėja ginčų dėl skolos ar delspinigių dydžio bei dėl sutarčių nutraukimo pagrįstumo, o pradeda priverstinį skolos išieškojimą arba išregistruoja hipoteką gavęs dokumentus, atitinkančius įstatymo nustatytus reikalavimus. Tuo atveju, jeigu tokie dokumentai nėra pateikiami ir konkrečioje byloje kyla ginčas, jis nagrinėtinas CPK nustatyta ieškininės teisenos tvarka, todėl jei skolininkas nesutinka su vienašališku sutarties nutraukimu, jis turi teisę reikšti ieškinį ginčo teisenos tvarka. Atsižvelgiant į tai, kolegija neturi pagrindo šioje byloje pasisakyti dėl vienašališko sutarties nutraukimo pagrįstumo ir teisėtumo.

20Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad iš varžytynių leistame parduoti 0,4582 ha bendro ploto žemės sklype yra AB „VST“ priklausantis pastatas – modulinė transformatorinė pastotė, taip pat kiti inžineriniai statiniai – elektros kabelinės linijos, todėl AB „VST“ šioje civilinėje byloje privalo būti įtraukta trečiuoju asmeniu. Tačiau šie argumentai taip pat yra nepagrįsti. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įkeičiamam turtui, žemės sklypui yra nustatytas servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms, teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti ir jomis naudotis suderinus darbus su žemės savininkais (b. l. 3). Pagal CK. 4.111 straipsnio 2 dalį, pasikeitus tarnaujančio ar viešpataujančio daikto nuosavybės teisės subjektui, nustatytas servitutas išlieka, todėl taikius priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto, pačiai servituto teisei ar jos turiniui toks vykdymas neturės jokios įtakos, taigi ir AB „VST“ teisėms ir pareigoms. Be to, dėl šių atskirojo skundo argumentų Klaipėdos apygardos teismas jau buvo pasisakęs 2010-07-14 nutartyje.

21CPK 163 straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Apeliantas prašo sustabdyti civilinės bylos dėl įkeisto daikto – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypo, Palanga, priverstinio pardavimo iš varžytynių nagrinėjimą, kol nebus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-5198-565/2010, kurioje nagrinėjamas UAB „Birutės uostas“ bei B. P. ir I. K. priešieškinis dėl UAB „Medicinos bankas“ vienašališko kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Tačiau pažymėtina, kad bylose dėl hipotekos teisinių santykių skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų taikymo teisėtumo.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, aiškinant bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo ypatumus, konstatuota, kad tuo atveju, kai konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – skolos atsiradimo pagrindu, jos dydžiu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nenagrinėjami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. AB „Lithun“, bylos Nr. 3K-3-523/2005; 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. U., bylos Nr. 3K-3-103/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Snoras“ v. G. A., bylos Nr. 3K-3-536/2009). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad atlikdamas procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra, hipotekos teisėjas turi atlikti teisinį tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, o priešingu atveju, jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB bankas „Snoras“ v. G. A., bylos Nr. 3K-3-536/2009; 2010 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB SEB bankas v. UAB „Inrent“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-50/2010; 2010 m. balandžio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nordea Bank Finland Plc v. BUAB „Neto“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-171/2010). Todėl galima teigti, kad apelianto prašymas sustabdyti civilinės bylos dėl įkeisto daikto – 0,4582 ha bendro ploto žemės sklypo, Palanga, priverstinio pardavimo iš varžytynių nagrinėjimą yra nepagrįstas. Dėl išvardytų motyvų atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

23Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-13 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. kreditorius UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi su prašymu į Hipotekos... 4. Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-22 nutartimi... 5. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ Hipotekos skyriui prie Klaipėdos miesto... 6. Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-13 nutartimi... 7. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Birutės uostas“ ir įkeisto daikto... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos... 13. Hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis su pareiškimu dėl priverstinio skolos... 14. CPK 558 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto... 16. Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo skolininko UAB „Birutės uostas“... 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 18. Apeliantas teigia, kad UAB „Medicinos bankas“ neturėjo jokios teisės... 19. Pažymėtina, kad prašymus dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo,... 20. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad iš varžytynių leistame parduoti... 21. CPK 163 straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, aiškinant bylų dėl hipotekos... 23. Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra... 24. Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija... 25. Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-13 nutartį...