Byla 2S-1229-661/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Višinskienės ir Liudos Uckienės,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Norfos mažmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“, trečiasis asmuo UAB „Serneta“ dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 39750,00 Lt skolos, 7074,40 Lt delspinigių, 5249,50 Lt palūkanų, 8,05 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant reikalavimo sumos. Nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė, o atsakovo pajamos 2009 m. sumažėjo, skolos tiekėjams yra didesnės už prekių atsargas, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. vasario 9 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, t.y. areštavo atsakovui UAB „Norfos mažmena“, juridinio asmens kodas 110778328, buveinės adresas Verkių g. 29, 15 korpusas, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT257044060001255604, AB SEB bankas, nuosavybės teise priklausantį 52073,90 Lt vertės nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, turtines teises, uždraudė šiuo turtu disponuoti, o nesant ar esant nepakankamai atsakovui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštavo atsakovo pinigines lėšas, esančias atsikaitomosiose sąskaitose, leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu UAB “Nekilnojamojo turto valdymas” bei atlikti privalomuosius mokėjimus valstybės biudžetui, valstybiniam socialiniam draudimui ir su darbo santykiais susijusius mokėjimus. Nurodė, kad ieškinys šioje byloje yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė, atsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus nuo 2008 m., turi nemažai skolinių įsipareigojimų, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 nutartimi UAB „Norfos mažmena“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Nepanaikinus UAB „Norfos mažmena“ paskirtų laikinųjų apsaugos priemonių 52 073,90 Lt sumai, taikyti nuostolių užtikrinimą ir nustatyti konkrečią pinigų sumą, t.y. 52 073,90 Lt, kurią UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įmokėtų į teismo depozitinę sąskaitą, arba šiai sumai pateiktų banko garantiją. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino UAB „Norfos mažmena“ turtinę padėtį, kadangi pareikšto ieškinio suma nėra didelė lyginant su UAB „Norfos mažmena“ turtine padėtimi. Pažymi, kad reikalavimo sumos dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į atsakovo finansinius rodiklius. Kartu su atskiruoju skundu pateikti balanso duomenys patvirtina, kad jo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui, net ir atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų sumą. Be to, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nepateikė jokių duomenų ir/ar įrodymų apie UAB „Norfos mažmena“ siekį paslėpti turtą, kad mėgintų savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, sąmoningai sumažinti savo mokumo galimybes ar kitokį nesąžiningą elgesį.

10Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovo pasvarstymai dėl savo turtinės padėties nėra paremti jokiais tinkamais įrodymais, pripažintinais procesiniais dokumentais. Atsakovo nepagrįstas delsimas atsiskaityti turi tiesioginę įtaką ieškovo bendrovės komercinei – ūkinei veiklai, destabilizuoja valstybės deklaruotą mokesčių mokėjimo tvarką bei mokesčių surinkimo sistemą. Atsakovas nepranešė ieškovui apie negalėjimo atsiskaityti priežastis, nesiūlė situacijos išspręsti taikiai, nebebendrauja su ieškovu. Tai leidžia abejoti skolininko sąžiningumu sutartiniuose santykiuose, finansiniu stabilumu ir sugebėjimu laiku bei tinkamai vykdyti prievoles. Atsakovo argumentai, jog jis yra pelningai veikianti įmonė nėra tinkamai pagrįsta. UAB „Norfos mažmena“ pajamos 2009 m. sumažėjo 123 mln. Lt, prekių pardavimo pajamos sumažėjo 96,3 mln. Lt, suteiktų paslaugų pardavimo pajamos sumažėjo beveik dvigubai, t.y. nuo 64,8 mln. Lt iki 37,2 mln. Lt. Lietuvos apeliacinis teismas (2007-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-809/2007) yra pažymėjęs, kad atsakovo nurodytos aplinkybės, kad atsakovas yra patikima, gerą vardą turtinti sėkmingai ir seniai veikianti įmonė, nepašalina sprendimo neįvykdymo grėsmės, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas turės galimybę ne tik laisvai perleisti savo turimą turtą kitiems asmenims, bet ir prisiimti naujus įsipareigojimus.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Norfos mažmena“, yra pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atsakovo (apelianto) atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

13Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors skolininko veiksmų ar neveikimo būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismų praktikoje būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymo pasunkėjimo ar jo negalimumo tikimybė preziumuojama tuomet, kai yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartį byloje Nr. 2-397/2005, 2008 m. balandžio 24 d. nutartį byloje Nr. 2-304/2008, 2008 m. gegužės 29 d. nutartį byloje Nr. 2-404/2008 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t.y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 str.). Taigi, kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias bylos aplinkybes, atsižvelgti į šalies finansines galimybes, ir tik tokiu atveju spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir pagrįstumo.

14Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareikštu ieškiniu atsakovui UAB „Norfos mažmena“ prašė priteisti iš jo 52 073,90 Lt (b. l. 1-5). Skundžiama nutartimi ieškovo turtinio pobūdžio reikalavimui užtikrinti buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Skundžiamoje nutartyje pažymėta, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė, atsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus nuo 2008 m., bei turi nemažai skolinių įsipareigojimų (b. l. 60-61). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nepagrįstai nusprendė, jog yra pagrindas teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

15Byloje prie atskirojo skundo pateikti atsakovo UAB „Norfos mažmena“ įrodymai įgalina daryti išvadą, kad jis paneigė objektyvios grėsmės dėl didelės reikalavimo sumos būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui buvimą ir teismui nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovui pareikšta reikalavimo suma – 52 073,90 Lt pagal jo finansines galimybes nėra didelė. Iš atsakovo 2010 m. rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) matyti, kad 2010 m. rugsėjo 30 d. bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 21.535.612 Lt, trumpalaikis turtas – 104.064.50 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 81.613.190 Lt, tačiau ilgalaikių skolų atsakovas neturėjo, grynasis pelnas siekė 15.754.365 Lt, o pardavimo pajamos - 932.586.230 Lt. Iš šių dokumentų matyti, kad atsakovo turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Tokios pačios pozicijos dėl atsakovo turtinės padėties Lietuvos apeliacinis teismas laikosi ir kitose civilinėse bylose Nr.2-902-/2011, Nr.2-894/2011, Nr.2-1007-/2011, Nr.2-1393/2011, Nr.2-1389/2011. Lietuvos apeliacinis teismas, palyginęs nurodytose bylose atsakovui pareikštus ieškinio reikalavimus, padarė išvadą, kad atsakovo finansinės padėtis nėra tokia, dėl kurios atsakovui reikėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16Pripažinus, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė, objektyviai išnyksta pagrindas teigti apie esą egzistuojančią būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo nei objektyvių įrodymų dėl galimos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nei dėl ieškinio sumos įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumui atsakovo atžvilgiu. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui taikė neįvertinęs visų bylos aplinkybių, nenustatęs, ar šiuo atveju tikrai yra objektyvi grėsmė, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Atsakovo pateikti įrodymai paneigė teismo deklaruotą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Dėl šių argumentų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Norfos mažmena“, naikintina, o ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui atmetamas.

17Vilniaus apygardos teismas turėjo 11,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Tenkinus atskirąjį skundą, nurodytos išlaidos priteistinos į valstybės biudžetą iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

18Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337-339 str.,

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Norfos mažmena“.

20Nutartį siųsti turto arešto aktų registrų tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į.k. 3000145575) 11,30 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. vasario 9 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 10. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atsiliepimą į... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 13. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 14. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareikštu ieškiniu atsakovui... 15. Byloje prie atskirojo skundo pateikti atsakovo UAB „Norfos mažmena“... 16. Pripažinus, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė, objektyviai išnyksta... 17. Vilniaus apygardos teismas turėjo 11,30 Lt išlaidų, susijusių su... 18. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 19. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį ir... 20. Nutartį siųsti turto arešto aktų registrų tvarkytojui – Centrinei... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į.k....