Byla eA-3905-525/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nibrė“ prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nibrė“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau –r UAB) „Nibrė“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose ( - ), Kaune“.

6Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. vasario 26 d. sprendimu skundą tenkino. Bylą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo prekybos vietose ( - ), Kaune“ dalies dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo pareiškėjui priklausančioje kavinėje, ( - ), Kaunas, nutraukė ir panaikino Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo prekybos vietose ( - ), Kaune“ dalyje dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo pareiškėjui priklausančiame bare, ( - ), Kaunas.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybė pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 26 d. sprendimą pakeisti – pareiškėjo UAB „Nibrė“ skundą dalyje dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo pareiškėjui priklausančiame bare, ( - ), Kaune, panaikinimo atmesti.

8II.

9Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. kovo 13 d. gautas pareiškėjo UAB „Nibrė“ prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kuriame prašoma laikinai, iki įsiteisės Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-628-423/2018, sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose ( - ), Kaune“ galiojimą dalyje dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo pareiškėjui priklausančiame bare, ( - ), Kaune.

10Prašyme nurodo, kad jau yra priimtas pareiškėjui palankus Regionų apygardos administracinio teismo sprendimas, tačiau jo įgyvendinimas šiuo metu būtų neįmanomas, jei nebūtų pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Atitinkamai Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu pareiškėjui daroma finansinė žala, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, tik didėtų ir kiltų reali grėsmė dėl pareiškėjo bankroto bylos iniciavimo. Pareiškėjas teigia, kad dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo buvo ne tik net 6 kartus sutrumpintas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, bet ir sumažėjo mėnesinės pajamos daugiau kaip 95 proc. Pareiškėjas nebegauna pakankamai pajamų, kurios galėtų padengti pastovias kiekvieno mėnesio išlaidas.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Nagrinėjamu atveju vertinamas pareiškėjo UAB „Nibrė“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki įsiteisės Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 26 d. sprendimas, sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose ( - ), Kaune“ dalies dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo pareiškėjui priklausančiame bare, ( - ), Kaune, galiojimą – pagrįstumas.

14Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnis. Teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais (ABTĮ 70 str. 1 d.).

15Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

16Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

17Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjo prašyme išdėstytų argumentų visumą ir įvertinęs pareiškėjo pateiktus rašytinius įrodymus (duomenys apie pareiškėjo finansinius įsipareigojimus, turimus įsiskolinimus), į tai, jog Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 26 d. sprendimu buvo konstatuotas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo prekybos vietose ( - ), Kaune“ dalies dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo pareiškėjui priklausančiame bare, ( - ), Kaune, neteisėtumas, sprendžia, jog pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkintinas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose ( - ), Kaune“ dalies dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo pareiškėjui priklausančiame bare, ( - ), Kaune, galiojimas stabdytinas iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje (ABTĮ 70 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nibrė“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkinti – laikinai sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose ( - ), Kaune“ dalies dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo pareiškėjui priklausančiame bare, ( - ), Kaune, galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

20Nutartis neskundžiama.

21?

Proceso dalyviai
Ryšiai