Byla e2YT-4654-676/2020
Dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuoti asmenys J. D., Luminor Bank AS

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. E. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuoti asmenys J. D., Luminor Bank AS.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas skundu dėl antstolės veiksmų prašo įpareigoti antstolę Redą Vizgaudienę skirti pakartotinę turto - buto (unikalus Nr. 4400-1760-5846:3081), adresu Būrų g. 50-2, Klaipėdos r., Jakų k., ir 26/49 dalies kitos paskirties žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0467-4224), adresu Būrų g. 50, Klaipėdos r., Jakų k. ekspertizę, kadangi atliekant ekspertizę ekspertas neįvertino, jog bute įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, jūrinis akvariumas, kad bute galima ir kita patalpų šildymo sistema nei dujos, kad kiekviena buto patalpa turi automatinius šilumos reguliatorius, taip pat skolininko 1 kv.m. kaina nustatyta mažesnė nei kitų lyginamųjų objektų. Taip pat pareiškėjas, gavęs patvarkymą dėl turto įkainojimo per nustatytą terminą pareiškė prieštaravimus dėl turto vertės ir prašė skirti pakartotinę ekspertizę, tačiau antstolė, netenkinusi jo prašymo skirti pakartotinę ekspertizę, prieštaravimų dėl turto įkainojimo neperdavė teismui, tuo pažeisdama CPK 510 straipsnyje reglamentuotą skundų dėl antstolio veiksmų padavimo tvarką.

5Antstolė išnagrinėjusi pareiškėjo skundą 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymu Nr. S-20000711 jo netenkino, nes pareiškėjas tiek skunde, tiek ir prieštaravimuose dėl ekspertizės išvados nepateikė motyvuotų prieštaravimų ar duomenų, kurie patvirtintų kitokią rinkos vertę nei nustatyta ekspertizės akte.

6Suinteresuoti asmenys J. D. ir Luminor Bank AS atsiliepimo į skundą nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8skundu pareiškėjas nesutinka su antstolės nustatyta jam priklausančio nekilnojamojo turto - nebaigto statyti buto (unikalus Nr. 4400-1760-5846:3081), adresu Būrų g. 50-2, Klaipėdos r., Jakų k., ir 26/49 kitos paskirties žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0467-4224, bendras plotas 0,1274 ha, adresas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Būrų g. 50., verte, nustačius ją per mažą.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Reda Vizgaudienė atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0074/18/00649 pagal Vilniaus m. 19-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. MK-4019 dėl hipoteka užtikrintos skolos išieškojimo iš skolininkų A. E. ir J. D. (buvusi pavardė Einingienė).

10Vykdant vykdomąjį dokumentą 2018 m. gegužės 22 d. turto arešto aktu Nr. S-18002003 areštuotas skolininkui priklausantis įkeistas turtas: butas, unikalus numeris 4400-1760-5846:3081, bendras plotas 175,93 kv. m., adresas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Būrų g. 50-2 ir 26/49 kitos paskirties žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0467-4224, bendras plotas 0,1274 ha, adresas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Būrų g. 50.

112018 m. liepos 16 d. antstolė surašė patvarkymą Nr. S-18002714 areštuoto turto vertei nustatyti, apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedant atlikti UAB „Ober Haus“ Nekilnojamas turtas. Bylos duomenimis skolininkas (pareiškėjas) prieštaravimų, prašymų dėl paskirtos ekspertizės įstaigos nepateikė.

122019 m. gruodžio 16 d. UAB „Ober-Haus“ ekspertizės aktu Nr. 3204 EKZ_2019 GTA KLAI, nustatyta, kad nekilnojamo turto adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k.. Būrų g. 50, rinkos vertė yra 154 000 Eur. Antstolė gavusi UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas sudarytą ekspertizės aktą 2020 m. sausio 20 d. surašė patvarkymą Nr. S-20000198 „Dėl turto įkainojimo“, kuriame nustatė, kad areštuoto turto vertė turto arešto akte yra 154 000 Eur. Taigi vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad antstolė, remdamasi 2019 m. gruodžio 16 d. Ekspertizės akto duomenimis, areštuotą turtą įkainojo 154 000 Eur suma, nes tokia areštuoto turto vertė buvo nustatyta ir nurodyta ekspertizės akte. Šiuo atveju antstolė, vadovaudamasi CPK 681 straipsnio 4 dalimi, privalėjo nustatydama iš varžytinių parduodamo turto kainą vadovautis eksperto išvada, ką antstolė ir atliko.

132020 m. sausio 31 d. antstolės kontoroje gauti skolininko prieštaravimai dėl 2020 m. sausio 20 d. patvarkymo dėl turto įkainojimo. Skolininkas nesutiko su eksperto nustatyta turto kaina ir prašė pakartotinai įvertinti jam priklausantį turtą.

142020 m. vasario 7 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-20000337, kuriame atsisakė skirti pakartotinę ekspertizę. Antstolė informavo, kad antstolis privalo skirti ekspertizę, jei jam kyla abejonių dėl turto vertės, bei kad antstolis savarankiškai sprendžia dėl ekspertizės reikalingumo. Patvarkyme yra nurodyta antstolio veiksmų apskundimo tvarka. Vykdomosios bylos duomenimis šis patvarkymas skolininkui įstatymų nustatyta tvarka buvo pateiktas, tačiau nustatytais terminais pareiškėjas galimybe apskųsti patvarkymą nepasinaudojo ir per nustatytą skundo nepateikė. Pirmosios varžytynės paskelbtos tik praėjus patvarkymo apskundimo terminui.

152020 m. kovo 19 d. priimtas patvarkymas „Dėl varžytynių paskelbimo“ Nr. S-20000662, paskelbtos pirmosios įkeisto turto varžytynės - varžytinių pradžia 2020 m. kovo 19 d., numatoma varžytynių pabaiga 2020 m. balandžio 20 d., varžytynių numeris 187884.

16Remiantis vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėdama pareiškėjo pateiktus prieštaravimus dėl turto vertės antstolė vadovavosi CPK 682 straipsniu, reglamentuojančiu ekspertizės skyrimo tvarką vykdymo proceso metu, o ne CPK 510 straipsniu, kuris reglamentuoja skundų dėl antstolio veiksmų padavimo ir nagrinėjimo tvarką. CPK 682 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui. Šiuo atveju antstolė, gavusi pareiškėjo prieštaravimus dėl ekspertizės išvados atsisakė skirti pakartotinę ekspertizę ir 2020 m. vasario 7 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20000337. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjo teiginys yra nepagrįstas, nes antstolė neturėjo pareigos perduoti pareiškėjo pateiktų prieštaravimų dėl ekspertizės išvados teismui.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia galimybių taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tenkintų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2010).

18CPK 681 straipsnis nustato, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Nurodyto straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

19Skundu pareiškėjas nesutinka su antstolės 2020 m. sausio 20 d. patvarkyme Nr. S-20000198 nustatyta jam priklausančio turto verte, teigdamas, kad turto vertė buvo nustatyta neteisingai (galimai yra per maža). Pažymėtina, kad antstolė atsižvelgdama į tai, kad areštuoto ir iš varžytinių parduodamo turto tinkamos kainos nustatymas yra esminė varžytynių teisėtumo sąlyga, o atsiradęs prieštaravimas dėl turto kainos gali tapti esminiu trūkumu, turinčiu įtakos pardavimo iš varžytinių teisėtumui, skyrė ypatingą dėmesį areštuoto turto vertei nustatyti ir pasitelkė didelę patirtį turintį ekspertą, kuris atliko išsamią vertinamo turto analizę. 2019 m. gruodžio 16 d. turto vertinimą atliko UAB „Ober-Haus“ atestuotas nekilnojamojo turto vertintojas Giedrius Tamašauskas. Vadovaujantis CPK 682 straipsnio 1 dalimis, pareiškėjas turėjo teisę reikšti nušalinimą ekspertui ekspertizės metu, tačiau vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad jis būtų tokia teise pasinaudojęs.

20Teismas sutinka su antstolio patvarkyme nurodyta išvada, kad vadovaujantis anksčiau minėto CPK 681 straipsnio 4 dalimi, antstolis privalėjo nustatydamas iš varžytynių parduodamo turto kainą vadovautis eksperto išvada, ką antstolis ir atliko. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018). Antstolis nėra turto vertinimo ekspertas ir jis neturi pareigos nurodyti turto vertintojui, kokiais metodais vadovaujantis turi būti nustatoma turto rinkos vertė. Ekspertai yra nepriklausomi ir kvalifikuoti asmenys, kuriems ir yra pavedama atlikti turto vertinimą, ir tik jie, būdami savo srities profesionalai, turi teisę pasirinkti, kokiais metodais vadovaujantis ir kokiais šaltiniais remiantis atlikti konkrečią ekspertizę. Tačiau antstolis, vykdydamas savo įstatymines pareigas ir siekdamas vykdymo proceso tikslų, visais atvejais turi įvertinti ekspertizės aktą kartu su kitais duomenimis apie turto rinkos kainą ir kilus abejonių dėl ekspertizės akto privalo pasinaudoti įstatymine teise skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nepriklausomai nuo to, ar vykdymo šalys pareiškė prieštaravimus dėl ekspertizės akto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2010).

21Pagrindas skirti papildomą ekspertizę yra vykdymo proceso dalyvio motyvuotas prieštaravimas dėl ekspertizės išvados (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Antstolis šiuos prieštaravimus turi įvertinti pagal tai ar jie sudaro pagrindą abejoti turto vertės įkainojimo teisingumu ir atitinkamai skirti arba atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę (Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2037- 601/2018). Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjas tiek skunde, tiek ir prieštaravimuose dėl ekspertizės išvados nepateikė motyvuotų įrodymų, kad vykdomojoje byloje atlikta ekspertizė yra neteisinga ir prieštarauja konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepateikė paskaičiavimų, vertinimo kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą. Kadangi pareiškėjas vykdymo procese nebuvo aktyvus, o antstoliui nekilo abejonių dėl turto vertinimo ekspertizės akte nurodytos nekilnojamojo turto rinkos vertės, todėl antstoliui nebuvo pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti.

22Remiantis pateiktais vykdomosios bylos duomenimis nėra jokio pagrindo abejoti atliktos ekspertizės nepriklausomo turto vertinimo eksperto išvada dėl turto rinkos vertės nustatymo, objektyvumu bei teisingumu, pilnumu, kadangi turto vertės nustatymo ekspertizę atliko kvalifikuoti, į teismo ekspertų sąrašus įrašyti asmenys, turintis reikiamą kompetenciją. Teismas taip pat nemato pagrindo abejoti nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizės aktu, kadangi iš jo turinio matyti, jog nustatant turto rinkos vertę buvo įvertinos turto vertinimo prielaidos ir ypatybės, atlikta turto rinkos apžvalga, panaudojimo perspektyvos, nurodytas turto vertės nustatymo pagrindimas, pilnai įvertintas nebaigtas statyti namas visa apimtimi. Ekspertas įvertino visas aplinkybes, turinčias įtakos turto kainai, tame skaičiuje ir skolininko skunde nurodytas. Įvertinus tai konstatuotina, jog antstolis, vykdydamas jam įstatymo suteiktas teises, tinkamai įkainojo pareiškėjo turtą ir nėra pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti.

23Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus vykdomosios bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolė, atlikdamas vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, laikydamasis vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų, paskelbė areštuoto turto pardavimo varžytynes, kuriose parduodamo turto kaina buvo nustatyta laikantis teisės aktų reikalavimų, todėl tenkinti pareiškėjo skundo nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo ir skundas atmestinas (CPK 178, 185, 510 straipsniai).

Pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išspręstas teismo 2020 m. kovo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-4261-676/2020. Šia nutartimi teismas pareiškėjo A. E. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies - nestabdant vykdomosios bylos ir antstolės R.Vizgaudienės paskelbtų buto (unikalus Nr. 4400-1760-5846:3081), adresu Būrų g. 50-2, Klaipėdos r., Jakų k. ir 26/49 dalies kitos paskirties žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0467-4224), adresu Būrų g. 50, Klaipėdos r., Jakų k., varžytynių, pagal 2020 m. kovo 19 d. antstolio priimtą patvarkymą, uždraudė antstolei surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą ir paskirstyti gautas pinigines lėšas arba surašyti turto perdavimo išieškotojui aktą, iki kol įsiteisės galutinis sprendimas šioje byloje dėl skundo dėl antstolio veiksmų. Įvertinus tai, kad pareiškėjo skundas atmestinas, teismo nutarčiai įsiteisėjus, naikintinos teismo 2020 m. kovo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-4261-676/2020 taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292, 510, 512 - 513, 736 straipsniais, teismas

Nutarė

25pareiškėjo A. E. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų atmesti.

26Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-4261-676-2020 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

27Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0074/18/00649, Ekspertizės aktą Nr. 3204 EKZ_2019 GTA KLAI grąžinti antstolei Redai Vizgaudienei.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas skundu dėl antstolės veiksmų prašo įpareigoti antstolę... 5. Antstolė išnagrinėjusi pareiškėjo skundą 2020 m. balandžio 1 d.... 6. Suinteresuoti asmenys J. D. ir Luminor Bank AS atsiliepimo į skundą... 7. Teismas... 8. skundu pareiškėjas nesutinka su antstolės nustatyta jam priklausančio... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Reda Vizgaudienė atlieka vykdymo... 10. Vykdant vykdomąjį dokumentą 2018 m. gegužės 22 d. turto arešto aktu Nr.... 11. 2018 m. liepos 16 d. antstolė surašė patvarkymą Nr. S-18002714 areštuoto... 12. 2019 m. gruodžio 16 d. UAB „Ober-Haus“ ekspertizės aktu Nr. 3204 EKZ_2019... 13. 2020 m. sausio 31 d. antstolės kontoroje gauti skolininko prieštaravimai dėl... 14. 2020 m. vasario 7 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-20000337, kuriame... 15. 2020 m. kovo 19 d. priimtas patvarkymas „Dėl varžytynių paskelbimo“ Nr.... 16. Remiantis vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėdama pareiškėjo... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios... 18. CPK 681 straipsnis nustato, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį... 19. Skundu pareiškėjas nesutinka su antstolės 2020 m. sausio 20 d. patvarkyme... 20. Teismas sutinka su antstolio patvarkyme nurodyta išvada, kad vadovaujantis... 21. Pagrindas skirti papildomą ekspertizę yra vykdymo proceso dalyvio motyvuotas... 22. Remiantis pateiktais vykdomosios bylos duomenimis nėra jokio pagrindo abejoti... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292, 510,... 25. pareiškėjo A. E. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų... 26. Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo... 27. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0074/18/00649, Ekspertizės... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...