Byla 2-631-620/2012
Dėl skolos ir netesybų priteisimo pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui M. G

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos ir netesybų priteisimo pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui M. G. ir

Nustatė

2Atsakovui M. G. LR CPK 130 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu ir tenkintinas iš dalies.

4Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas, remdamasis 2003-09-13 su atsakovu sudaryta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ) perdavė atsakovui valdyti ir naudotis DVD Vido, viryklę BEKO MC, m/b Sharp R234, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir 2012-04-11 atsakovo skola ieškovui sudarė 108,78 Lt mokėtinų įmokų. Duomenų, kad iki ieškinio padavimo teismui dienos atsakovas būtų sumokėjęs 108,78 Lt skolą nėra, todėl ši suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d.).

6Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ taip pat prašo priteisti iš atsakovo 98,28 Lt delspinigių. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal 2003-09-13 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. ( - ) nuostatas atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną.

7Iš byloje esančių duomenų ir pateikto ieškinio matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

8Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, metinę palūkanų normą, tvarkymo ir finansavimo suteikimo mokesčius, laikytina, kad sandoryje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro net 182,5 proc. metinių palūkanų, pažeidžia LR CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

9Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 straipsnio 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, gindamas tiek kredito davėjo, tiek kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (LR CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų), dėl to ieškovo UAB „Snoro lizingas“ reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti 98,28 Lt delspinigių sumą iki 9,83 Lt (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012 m. balandžio 24 d. priteistinos iš atsakovo 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

12Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.), tačiau kadangi ieškovo sumokėta 50 Lt žyminio mokesčio suma yra minimali suma, mokėtina už ieškinį turtinio pobūdžio ginčuose (LR CPK 80str. 1d. 1p., 82 str.), vadovaujantis LR CPK 3 str. 1 d. įtvirtintais teisingumo ir protingumo principais, ši suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

13Iš atsakovo nepriteistina ir neišieškotina 2,10 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, nes jos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru 2011-11-07 įsakymu Nr.1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (t.y.10 Lt, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir LR Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais teismas

Nutarė

15UAB „Snoro lizingas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš M. G. (a.k. ( - ) vieną šimtą aštuonis litus 78 ct skolos, devynis litus 83 ct delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012 m. balandžio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, penkiasdešimt litų 00 ct bylinėjimosi išlaidų UAB „Snoro lizingas“ (į.k.124926897, Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, a.s. ( - ), AB SEB banke) naudai.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas M. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai