Byla 2A-255-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Klavdijos Kruminienės, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Vaivorykštė“ atstovui Anridui Vinkleriui, atsakovo UAB „Gintaro baldai“ atstovui advokatui Evaldui Onaičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovo UAB „Gintaro baldai“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-147-362/2011 pagal ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovui UAB „Gintaro baldai“ dėl skolos už patalpų remontą, komunalinius patarnavimus bei negautų nuomos pajamų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Gintaro baldai“ 52516,03 Lt mokesčių už komunalinius patarnavimus, 10697,86 Lt negautų nuomos pajamų, 35823,53 Lt už patalpų remontą pagal nuomos sutartį, bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, jog su atsakovu UAB „Gintaro baldai“ buvo sudaryta negyvenamų patalpų nuomos sutartis, kuri baigėsi 2010-01-01. Priimant patalpas buvo nustatyta, jog jose yra trūkumų, kurie buvo užfiksuoti antstolio Faktinių aplinkybių fiksavimo protokole. Patalpų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas nebuvo. Tik 2010-01-15 patalpos buvo priimtos, surašant priėmimo-perdavimo aktą, įtraukiant į jį visus trūkumus, šalims šį aktą pasirašant. Dalis trūkumų buvo pašalinta. Kadangi patalpos nebuvo perduotos geros būklės, buvo reikalingas remontas, apie tai atsakovas buvo informuotas tiek iki konkurso remontui atlikti paskelbimo, tiek ir po konkurso. Ieškovas teigia, jog atsakovas nevykdė sutartyje numatytų sąlygų kiekvienais metais atlikti einamąjį remontą, dėl to ir atsirado akte nurodyti patalpų trūkumai. Kadangi ieškovas pats turėjo atlikti remontą, todėl atsakovas privalo atlyginti nuostolius, tame tarpe turi sumokėti ir už komunalinius mokesčius, taip pat privalo atlyginti nuostolius už negautą nuomos mokestį.

7Atsakovas UAB „Gintaro baldai“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko.

8Nurodė, kad patalpų remontas buvo atliekamas parduotuvės personalo jėgomis. Namo fasadu rūpintis atsakovas neturėjo pareigos. Patalpos pablogėjo ne dėl atsakovo kaltės, o tai yra natūralus nusidėvėjimas, už kurį atsakovas neatsako.

9Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 21 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Gintaro baldai“ ieškovui UAB „Vaivorykštė“ 77701,99 litų, kaip nuostolius dėl negauto nuomos mokesčio, patalpų remonto ir komunalinių išlaidų atlyginimo, 6 procentų palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, 2373,42 Lt už ieškinio paruošimą, 379,75 Lt už faktinių aplinkybių konstatavimą, 2331,05 Lt žyminio mokesčio, 4,50 Lt už kopijų darymą, bei teismo išlaidas valstybei – 3,00 Lt už procesinių dokumentų įteikimą. Iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ atsakovui UAB „Gintaro baldai“ priteisė 939,15 Lt už advokato pagalbą.

10Teismas nustatė, kad sudarant nuomos sutartį patalpos atsakovui UAB „Gintaro baldai buvo perduotos tinkamai, surašytas priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodyta, kad patalpos perduodamos geros būklės, išvardinti nežymūs, smulkūs trūkumai, kurie nuomotojo UAB „Vaivorykštė“ buvo pašalinti. Konstatavo, kad nutraukiant nuomos sutartį, daiktą privaloma gražinti tokios būklės, koks jis buvo gautas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Teismas nustatė, kad patalpos buvo gražintos pagal 2010-01-15 abiejų šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą, nors nuomos sutartis buvo nutraukta jau nuo 2010-01-01, todėl pripažino, kad patalpos perduotos pavėluotai. Teismas pažymėjo, kad byloje yra dar vienas 2010-01-04 patalpų priėmimo-perdavimo aktas, pasirašytas tik vienos iš šalių, t. y. atsakovo UAB „Gintaro baldai“, su įrašu, kad kita pusė atsakė pasirašyti šį aktą. Tačiau vertindamas byloje esančius įrodymus, šalių veiksmus po 2010-01-04, teismas konstatavo, kad patalpos buvo perduotos 2010-01-15. Nurodė, kad patalpas perdavus pavėluotai, vadovaujantis LR CK 6.499 str., nuomininkas turi sumokėti nuomos mokestį už šį laiką, bei atlyginti nuostolius, kurie šiuo atveju prilyginami komunaliniams mokesčiams už pavėluotą laikotarpį, šie mokesčiai nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje CVA Nr. 0003371, iš viso 10697,86 Lt.

11Teismas nustatė, kad nuomos sutarties 2.2.4 punktu šalys susitarė, kad nuomininkas UAB „Gintaro baldai“ savo sąskaita kasmet atliks nuomojamų patalpų, vidaus santechnikos įrenginių ir inžinerinių tinklų einamąjį remontą. Konstatavo, kad įrodymų, jog šie darbai buvo atlikti, teismui nepateikta. Pažymėjo, jog pateiktos PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias, kaip nurodo atsakovas, buvo perkamos medžiagos einamajam remontui patalpose, esančiose ( - ), neleidžia teigti, jog šios medžiagos (vamzdeliai, gnybtai, jungikliai, pjūklai metalui, diupeliai, fasadiniai balti dažai ir kt.) buvo panaudoti būtent remontui, nes nepateikta nei darbų kiekio, nei jų sąrašo, nei įkainių ir t. t., todėl teismas pripažino, jog atsakovas neįrodė, jog jis tinkamai atliko savo pareigą atlikti kasmetinį einamąjį remontą nuomojamose patalpose.

12Teismas nurodė, kad dažų atsilaupymas, suplyšusi grindų danga, dažų nusitrynimas, perdegusios lemputės vertintini kaip patalpų pabloginimas, neatliekant savo prievolės atlikti kasmetinį patalpų atnaujinimą – einamąjį remontą. Todėl teismas konstatavo, jog patalpos buvo perduotos pablogintos, lyginant su perduotomis patalpomis, pasirašant nuomos sutartį. Vertindamas ieškovo lėšomis atliktus patalpų remonto darbus, teismas pripažino, jog atsakovas UAB „Gintaro baldai“ neturėjo pareigos rūpintis namo fasadu. Todėl iš prašomų priteisti nuostolių, teismas minusavo darbų, susijusių su fasado tvarkymu, išlaidas. Teismas taip pat iš prašomos priteisti nuostolių sumos minusavo ieškovo UAB „Vaivorykštė“ turėtas išlaidas, susijusias su durų pritraukėjo įrengimu, kadangi nėra pateikta įrodymų, jog jis buvo perduodant patalpas, ar kad būtų trūkumai, susiję su šiuo įrenginiu, be to, perimant nuomotojui patalpas, jis kaip trūkumas nėra įvardintas. Teismas nuostoliais taip pat nepripažino spynų pakeitimo išlaidų. Todėl konstatavo, kad ieškovas, atlikdamas atsakovui nuomotų patalpų remontą, patyrė 23 839,73 Lt nuostolių.

13Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Vaivorykštė“ neturėjo galimybės naudoti patalpas nuomai, t. y., kad gautų tinkamą pelną, iki ten buvo atliekami patalpų pabloginimo šalinimo darbai, todėl į nuostolius įtraukė ir negautas nuomos pajamas (LR CK 6.249 str.). Pažymėjo, kad pagal patalpų nuomos sutartį nuomininkas turėjo mokėti nuomos mokestį ir mokesčius už komunalines paslaugas iki buvo vykdomi remonto darbai, todėl pripažino minimaliais nuostoliais negautas pajamas, kurias sudaro nuomos mokestis bei mokesčiai už komunalinius patarnavimus. Kadangi, kol buvo atliekami remonto darbai, mokesčius už komunalinius patarnavimus turėjo mokėti nuomininkas, o sumokėjo nuomotojas, todėl teismas šiuos mokesčius pripažino ne negautomis pajamomis, o tiesioginiais nuostoliais.

14Teismas, konstatuodamas, jog nuomininkas neturi prievolės atlikti kasmetinį fasado einamąjį remontą, bei nustatęs, jog vidaus remonto darbai buvo baigti 2010-03-31, o fasado remonto darbai tęsėsi iki 2010-04-19, į nuostolius įtraukė komunalinius mokesčius, sumokėtus iki buvo baigti remonto darnai patalpų viduje, t. y. iki 2010-03-31. Todėl nuomos mokestį teismas skaičiavo nuo patalpų priėmimo - perdavimo, t. y. nuo 2010-01-15 iki 2010-03-31, kas sudaro 41250 Lt, sumažindamas šią sumą 15 procentų pelno mokesčiu, viso 35062,50 Lt. Iš prašomų priteisti 8571,03 Lt už komunalinius mokesčius, teismas atėmė komunalinius mokesčiai už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2010-04-19, ir iš viso priteisė 8101,90 Lt. Iš viso teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 77701,99 Lt.

15Teismas nurodė, kad ieškovas prašė priteisti 8,28 procentų metines palūkanas, grįsdamas savo prašymą LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, vertindamas nuomos sutartį kaip komercinį sandorį, bei nurodydamas, jog šis įstatymas turi pirmenybę prieš LR CK 6.210 str. nustatytas palūkanas.

16Teismas nesutiko su ieškovo prašymu priteisti 8,28 procentų metines palūkanas pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą ir priteisė LR CK 6.210 str. numatytas 6 procentų palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo.

17Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vaivorykštė“ prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimą ir ieškovui papildomai priteisti iš atsakovo UAB „Gintaro baldai“ 20894,10 Lt už patalpų remontą, komunalinius patarnavimus bei negautas nuomos pajamas bei pakeisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodant, kad ieškovui priteisiamos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme. Kitą teismo sprendimo dalį prašė palikti nepakeistą. Priteisti apeliantui bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje.

18Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Nurodo, kad teikia apeliacinį skundą dėl 20894,10 Lt sumos, bet nereiškia reikalavimo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria buvo atmesti ieškovo reikalavimai priteisti patirtą žalą, remontuojant patalpas už durų pritraukėjus ir jų pastatymą bei už durų spynų keitimą bei už pačių spynų vertę, kas viso pridėjus pridėtines, papildomas išlaidas ir kitus mokėjimus sudaro 441,33 Lt. Apeliantas taip pat nereiškia reikalavimo panaikinti pirmosios instancijos sprendimo dalį dėl ieškovui priteistų 6 proc. palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

202. Nurodo, kad nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovas (nuomininkas) neprivalėjo rūpintis patalpų išore –fasadu, nes atsakovas UAB „Gintaro baldai“ nuomojosi patalpas, daugiabučio namo priestate, t. y. atsakovo nuomotos patalpos turėjo visiškai atskirą fasadą nei daugiabutis namas. Be to, pagal LR Statybos įstatymo 2 str. 21 d., prie einamojo remonto darbų priskiriami ir statinio išorės, konstrukcijų bei kitų statinio elementų remonto darbai, taip pat darbai šalinant šių elementų defektus, taip pat kai nežymiai keičiamas statinio fasadas, atnaujinama fasado apdaila, todėl visi UAB „Vaivorykštė“ atlikti darbai, įskaitant ir fasado defektų šalinimo darbus bei lauko konstrukcijų darbus, turėjo būti priskirti prie einamojo remonto darbų, kuriuos turėjo atlikti atsakovas UAB „Gintaro baldai“ tiek pagal patalpų nuomos sutarties 2.2.4 p., tiek pagal LR CK 6.493 str. 1 d. Net tuo atveju, jei atsakovui nepriklausė rūpintis patalpų fasado remontu, UAB „Vaivorykštė“ turėtų būti priteistos išlaidos, kurias jis patyrė dėl patalpų fasado gruntavimo, tinkavimo, dažymo ir su šiais darbais susijusių medžiagų įsigijimu, kurios yra užaktuotos 2010 m. balandžio 19 d. darbų atlikimo akte (t. 1, b. 1. 128), nes šie fasado defektai atsirado dėl to, kad atsakovas UAB „Gintaro baldai demontavo per visą pastato fasadą buvusią ir prie fasado paties atsakovo pritvirtintą apšvietimo girliandą bei reklamą. Nuėmus atsakovo paliktą girliandą ir reklamą patalpų fasade pasimatė paslėpti defektai, t. y. dėl tvirtinimo elementų atsiradę trūkumai, t. y. skylės, nutrupėjęs tinkas, nuo pritvirtintos reklamos atsiradusios dėmės pastato fasade ir t. t. Dėl to buvo būtina dažyti visą pastato fasadą. Fasado defektai, kurie pasimatė demontavus atsakovo reklamą, matyti antstolės E. Rulienės 2010 m. sausio 15 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (t. 1, b. l. 97-99). Teismo sprendimas yra prieštaringas, nes teismas priteisė nuostolius dėl reklamos ir girliandos nukabinimo, bet nepriteisė nuostolių dėl tos pačios reklamos bei girliandos pašalinimo.

213. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui patenkinus ieškovo reikalavimą priteisti apelianto turėtas išlaidas už patalpų fasado remonto darbus, kurie buvo atlikti nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. balandžio 19 d., apeliantui turėtų būti priteistos ir jo negautos nuomos pajamos už patalpų nuomą bei komunalinius patarnavimus nurodytu laikotarpiu. Kadangi mėnesinis patalpų mokestis sudaro 16500 Lt be PVM, tai už 19 dienų apeliantas būtų gavęs 10450 Lt be PVM (16500 Lt : 30 d. x 19 d.), o minusavus 15 proc. pelno mokestį (t. y. 1567,50 Lt) ieškovas būtų gavęs 8882,50 Lt, todėl ši suma turi būti priteista iš atsakovo. Iš atsakovo taip pat turi būti priteista 469,13 Lt už komunalinius patarnavimus nuo 2010-04-01 iki 2010- 04-19.

22Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Gintaro baldai“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas.

23Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241.Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog patalpos ieškovui buvo perduotos ne 2010-01-04, o 2010-01-15. Atsakovas savo sutartines pareigas vykdė tinkamai ir laiku, iki sutarties termino pasibaigimo, t. y. 2010-01-01, patalpas atlaisvino, naujai perdažė sienas, pakeitė dalį santechnikos įrangos, sutvarkė laidus, perklijavo sudužusias plyteles, išklojo naują kiliminę dangą. Remiantis LR CK 6.535 str. 2 d., nuomininko pareiga perduoti patalpas laikoma įvykdyta, kai pastatas faktiškai perduodamas nuomininkui arba pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. lapkričio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2008, yra pažymėjęs, kad nuomotojo atsisakymas priimti nuomininko perduodamą daiktą nepaneigia daikto perdavimo fakto, o nuomotojo atsisakymas pasirašyti patalpų priėmimo-perdavimo aktą, kai šios patalpos faktiškai buvo atlaisvintos, neturi teisinės reikšmės. Pirmosios instancijos teismas, nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, nepagrįstai konstatavo, kad tokie atsakovo veiksmai, kaip kvietimas pasirašyti priėmimo-perdavimo aktus po 2010-01-04, yra vertinami, kaip pripažinimas, kad patalpos nėra perduotos, o ne kaip siekis bendradarbiauti su ieškovu, kaip sutarties šalimi. Esant išvardintoms aplinkybėms laikytina, kad teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nepagrįstai konstatavo, kad patalpos perduotos pavėluotai, todėl atsakovui tenka pareiga, remiantis LR CK 6.499 str., atlyginti ieškovo nuostolius dėl pavėluoto patalpų grąžinimo, kuriuos sudaro nuomos mokestis ir mokesčiai už komunalinius patarnavimus.

252. Nurodo, kad ieškovai nepateikė įrodymų, kokios būklės patalpos buvo perduotos, išskyrus priėmimo perdavimo aktą, kuriame fiksuota, kad patalpos perduotos geros būklės. Šių aplinkybių netyrė ir neanalizavo teismas. Jokių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų ar kitų įrodymų, iš kurių būtų matyti perduodamų atsakovui patalpų būklė, byloje nėra pateikta. Todėl pripažinti, kad atsakovas pablogino patalpų būklę nuo jų perdavimo, nėra jokio teisinio pagrindo. Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas prašė iškviesti ir apklausti byloje ( - ), gyventojų iniciatyvinės grupės išrinktą asmenį, kuris galėjo teismui duoti parodymus apie 2006 metais priimtų patalpų būklę ir apie 2010-01-04 dienos perduodamų patalpų būklę ieškovui, kadangi visuose šiuose procesuose dalyvavo, ir tai būtų nešališkas liudijimas byloje, tačiau teismas šį atsakovo prašymą atmetė, nepagrįstai ir neteisėtai užkirsdamas kelią pateikti atsakovui įrodymus. Be to, ieškovų atstovas A. Vinkleris teismo posėdžio metu paaiškino, kad patalpos, kurias nuomojosi atsakovas, nuo 1999 metų nebuvo remontuojamos ar atnaujinamos.

263. Nurodo, kad nepagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovas netinkamai įvykdė savo pareigą atlikti kasmetinį einamąjį remontą nuomojamose patalpose. Tai, kad remonto darbai buvo atlikti, patvirtina ne tik byloje esančios PVM sąskaitos-faktūros, bet ir eilė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, kurių turinio teismas nevertino, taip pat teismas neatsižvelgė ir į liudytojo T. P. ir A. P. parodymus, kad dalis remonto medžiagų buvo naudojamos iš įmonės resursų. Teigia, kad ieškovas neneigė, jog remonto darbai 2009 metais buvo atlikti, tai įrodo ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, tačiau tik teisminiuose ginčuose pradėjo neigti aplinkybes, kad atsakovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos pirktos medžiagos galėjo būti panaudotos kituose objektuose, todėl atsakovas apeliacinės instancijos teismui teikia papildomus įrodymus. 2011-02-14 dieną darytos foto nuotraukos patvirtina, kad ieškovas siekia pasipelnyti atsakovo sąskaita ir kad tokios apimties remonto darbai, kuriuos ieškovas nurodė pirmosios instancijos teismui, nebuvo atlikti. UAB „Šiaulių Lyra“, atlikusi remonto darbus, 2010-05-03 pati išsinuomoja patalpas, kas rodo, kad remontą atliko, siekdama jas pritaikyti savo poreikiams ir verslui.

274. Nurodo, kad remiantis LR CK 6.500 str. bei šalių pasirašyta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi (2.2.6 punktas), patalpų pabloginimas reiškia daikto vertės sumažėjimą arba daikto funkcionalumo dalies netekimą, dėl kurių tolesnis daikto naudojimas pagal paskirtį netenka savo turėtos iki pabloginimo ekonominės vertės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2008). Nuomotojas turi žinoti ir gali iš anksto numatyti išnuomojamo daikto pabloginimą, taigi jis negali pagrįstai tikėtis dėl daikto pabloginimo nuostolių atlyginimo, jeigu jam tokia teisė į nuostolių atlyginimą nesuteikta sutartyje. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-493/2007). Iš pateiktos nuomos sutarties matyti, kad šalys nebuvo sutarusios atlyginti nuostolius, susijusius su natūraliu patalpų bei įrangos nusidėvėjimu.

285. Nurodo, kad šalys nuomos sutartyje nebuvo susitarusios dėl einamojo remonto darbų atlikimo apimties, todėl teismas nepagrįstai ir neteisėtai remiasi LR Statybos įstatymo normomis dėl einamojo remonto sąvokos, nes sutartyje nenustačius šalių tikrosios valios dėl remonto darbų apimties ir tikrosios šalių valios pareiškimo, teismas negalėjo daryti išvados dėl einamojo remonto darbų apimties. Atsakovas visą laiką patalpas laikė tinkamos būklės ir einamojo remonto darbus atlikinėjo pagal jų poreikį. Iš byloje pateiktos nuomos sutarties matyti, kad patalpos, perduodant atsakovui, naujai nebuvo remontuotos, pats ieškovas sutartyje numatė, kad patalpos, prieš jas perduodant atsakovui, bus išdažomos tik kosmetiškai pakeitus jų spalvą. Esant tokioms aplinkybėms neteisinga būtų atsakovui užkrauti didesnę einamojo remonto darbų naštą, jei jos, patalpas perduodant, nevykdė pats ieškovas. Apie tai, kad perduoto pastato būklė prasta, ieškovas buvo informuojamas jau ir 2007 metais, tačiau dėl ieškovo kaltės, netinkamo pastato priežiūros, kiaurų langų, atsakovo nuomojamos patalpos buvo pastovai apliejamos. Dėl šių priežasčių nudažius sienas, dėl jose per langus susikaupusios drėgmės, dažai „atšokdavo“. Šį langų trūkumą ieškovai 2007-07-18 pranešimu atsakovui žadėjo ištaisyti, tačiau to nepadarė, įrodymų nepateikė, ir teismas šių aplinkybių nevertino. Iš byloje pateiktų įrodymų ir liudytojų apklauso matyti, kad einamojo remonto darbai buvo atliekami ir iki pat 2009 pavasario nebuvo reiškiamos jokios pretenzijos, o prieš perduodant patalpas ieškovui, jos buvo suremontuotos.

296. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo ieškovui nuostolius, iš pradžių nuomos mokestį ir mokestį už komunalinius patarnavimus vertina kaip negautas pajamas, o vėliau mokesčius už komunalinius patarnavimus priskiria tiesioginiams atsakovo nuostoliams. Negautos pajamos yra asmens negautos lėšos (grynasis pelnas), kurias jis tikėjosi gauti ir kurios negautos dėl to, kad buvo sutrikdyta veikla, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2009, nurodyta, kad negautos pajamos turi būti realios, o ne hipotetinės. Dėl to, remiantis LR CK 6.249 str. 1 d., turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų ir panašiai. Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek ieškovas prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją, o didesnio, nei faktiškai asmens patirta žala, dydžio atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą. Atsižvelgiant į šalių santykius, ieškovas jau 2009 metų liepos mėnesį žinojo, kad jokių nuomos pajamų nuo 2010-01-01 nebegaus iš atsakovo, kadangi pasibaigs terminuota nuomos sutartis. Jokių įrodymų, kad ginčo patalpas buvo siekiama išnuomoti, už kokią kainą, ar kitaip siekiamą gauti pelną, ieškovas teismui nepateikė.

307. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė negautas nuomos pajamas, remiantis nuomos sutartyje su UAB „Gintaro baldai“ nustatyta nuomos kaina, kadangi nuomojamų patalpų rinkos vertė keitėsi, dėl ekonominės krizės ji mažėjo. Teismui buvo pateikti įrodymai, kad 2010-05-03 UAB „Šiaulių Lyra“, išsinuomavusi patalpas, jas subnuomoti siekė po 14 Lt už kvadratinį metrą, kai tuo tarpu negautos pajamos sudaro beveik 25 Lt už kvadratinį metrą. Apie įrodymus, susijusius su žalos dydžių, teismas nepasisako ir jų nenagrinėja.

31Atsiliepimu į atsakovo UAB „Gintaro baldai“ apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vaivorykštė“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 21 d. sprendimą, toje dalyje dėl kurios pateiktas atsakovo apeliacinis skundas, palikti nepakeistą. Priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

32Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

331.Nurodo, kad atsakovas UAB „Gintaro baldai“ yra visiškai neteisus, tvirtindamas, jog ieškovas sąmoningai siekė nepriimti patalpų. Ieškovas nuolat ir operatyviai bendradarbiavo su atsakovu, teikė jam žodinius bei rašytinius paaiškinimus, atvykdavo šalių suderintu laiku taip, kaip ir numatyta nuomos sutarties 2.2.9 punkte bei atvyko dar kartą į patalpų perdavimą šalių sutartu laiku – 2010 m. sausio 15 d. Tik tuomet atsakovas pagaliau teikėsi leisti ieškovui pasirašyti patalpų priėmimo-perdavimo aktą bei leido ieškovui surašyti visas pastabas dėl patalpų stovio. Ieškovas pasirašė priėmimo-perdavimo aktą ir priėmė patalpas net su esamais jų defektais, o vėliau ėmėsi priemonių šių patalpų defektams pašalinti.

342. Nesutinka su atsakovo teiginiais, jog jis net tris kartus pasirašė perdavimo-priėmimo aktą, nes jei atsakovas būtų pasirašęs 2010 m. sausio 4 d. bent vieną iš jo minimų patalpų perdavimo-priėmimo aktų, nebūtų buvę jokios būtinybės dar kartą atvykti į patalpų perdavimą ir pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą 2010 m. sausio 15 d. Be to, byloje yra nustatyta, kad realiai atsakovas patalpomis disponavo ir raktus ieškovui perdavė tik 2010-01-15, todėl teismas visiškai pagrįstai tenkino ieškovo ieškinį dėl nuomos mokesčio ir komunalinių patarnavimų priteisimo už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d.

353. Atsakovo argumentas, jog patalpos buvo atlaisvintos dar 2009 m. gruodžio 29 d. ir tai neva patvirtina faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, neturi teisinės reikšmės, kadangi nuomininkas turi ne tik pareigą atlaisvinti patalpas, bet ir realiai šias patalpas perduoti nuomotojui, kad jis galėtų jomis disponuoti. Be patalpų raktų ir nesant galimybės patekti į patalpas, ieškovas disponuoti jam priklausančiomis patalpomis iki 2010 m. sausio 15 d. negalėjo.

364. Nesutinka su atsakovo argumentais, kad teismas netyrė įrodymų dėl patalpų perdavimo atsakovui pradedant jas nuomoti. Mano, kad patalpų perdavimą atsakovui ieškovas patvirtino patalpų perdavimo aktu, joks pašalinis asmuo nedalyvavo tarp šalių tiek sudarant sutartį, tiek ją vykdant, todėl tvirtinimas dėl teismo neapklausto namo gyventojų iniciatyvinės grupės atstovo visiškai nepagrįstas. Be to, atsakovas turėjo teisę pateikti apeliacinės instancijos teismui įrodymus, jei pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti (LR CPK 314 str.), bet tuo nepasinaudojo.

375. Ieškovas patalpų būklę įrodinėjo šalių pasirašytu perdavimo-priėmimo aktu, kuriame nurodyta, kad patalpų būklė gera, o taip pat byloje yra nustatyta, jog ieškovas, prieš perduodamas patalpas, atliko einamąjį patalpų remontą ir visas patalpų sienas naujai išdažė, o daugiau jokių pastabų dėl patalpų trūkumų, išskyrus įrašytas į 2006 m. lapkričio 22 d. patalpų perdavimo-priėmimo aktą, kurias vėliau ieškovas per 5 dienas pašalino, apeliantas nėra įrašęs. Todėl įrodymus apie tai, jog patalpos turėjo trūkumų, turėjo pateikti atsakovas, o ne ieškovas. Teismas pagrįstai nustatė, jog patalpų trūkumai atsirado nuomininkui naudojantis patalpomis, nes teismas vadovavosi surinktais byloje įrodymais, t. y., kokios patalpos buvo perduotos nuomininkui ir kokios būklės jos buvo grąžintos nuomos sutarčiai pasibaigus. Atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. sausio 15 d. egzistavo išvardinti patalpų trūkumai, pripažino ir pats atsakovas, nes prie kiekvienos pastabos perdavimo-priėmimo akte yra nurodęs, jog šie trūkumai neva buvo patalpas priimant arba tai yra natūralus nusidėvėjimas.

386. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, jog didžioji dalis atsakovo pateiktų PVM sąskaitų - faktūrų nėra ir negali būti susiję su atsakovo neva atliktais patalpų remonto darbais. Atsakovas iš viso Lietuvoje turi 43 parduotuves. Nelogiška tą pačią dieną kelis kartus pirkti vienam remontuojamam objektui prekes skirtinguose prekybos taškuose, nes 2009-12-23 atsakovas pirko prekes UAB „Šiaulių lyra“ prekybos centre „Senukai“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą UPF Nr. 0115248 (t. 2, b.1. 111), ir tą pačią dieną keletą prekių pirko iš UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą JSM Nr. 0587930 (t. 2, b. 1. 113). Atsakovas taip pat pateikė PVM sąskaitą - faktūrą JSM Nr. 0525801, pagal kurią pirko medžiagas iš UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ dar 2009 - 02 -19 d. (t. 2, b. 1. 116), t. y. viduržiemy, kai tuo tarpu pats teigia, kad remonto darbus atliko 2009 m. gruodžio mėnesį, t. y. net 10 mėnesių vėliau. Be to, šioje PVM sąskaitoje - faktūroje yra nurodyta, kad atsakovas pirko baltus fasadinius dažus, nors žiemą dažyti fasadą, kuris, beje, niekada nebuvo baltas, nebuvo jokios galimybės.

397. Nesutinka su atsakovo argumentais, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovui už patalpų remonto darbus 20837,73 Lt, nes, kaip matyti iš darbų perdavimo-priėmimo aktų, UAB „Šiaulių lyra“ perklojo kiliminę dangą, perklijavo plyteles, o atsakovui 2011-02-14 neva tai atlikus ieškovui priklausančių patalpų apžiūrą bei padarius fotonuotraukas, kurias prašoma prijungti prie bylos, akivaizdu, kad nėra nei kiliminės dangos, nei plytelių, o vienas klozetas perdarytas į dušo kabiną. Pažymi, kad UAB „Šiaulių lyra“ ieškovo nuomojamų patalpų vidaus remontą atliko ir darbus pabaigė 2010-04-01, o atsakovo darytos nuotraukos yra 2011 m. vasario 14 d., t. y. beveik po vienerių metų.

408. Nurodo, kad atsakovas kartu su apeliaciniu skundu taip pat pateikia visą eilę neva tai sunaudotų medžiagų nurašymo aktų, kurie esą patvirtina anksčiau į bylą pateiktų PVM sąskaitose - faktūrose minimų medžiagų sunaudojimą einamojo remonto darbams atlikti ir prašo, remiant LR CPK 314 str., prijungti juos prie bylos. Ieškovo manymu, apeliacinės instancijos teismas turėtų remiantis šiuo straipsniu atsisakyti priimti šiuos aktus, kadangi pirmosios instancijos teismas netyrė ir šalys nepasisakė dėl šių rašytinių įrodymų, o kadangi šių aktų datos yra 2007-2009 metai, tai akivaizdu, kad jie egzistavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir galėjo būti šiam teismui pateikti, bet atsakovas tokio prašymo ne tik, kad neteikė, bet ir apelianto atstovai teisme teismo posėdyje patvirtino, kad šių medžiagų įsigijimo dokumentų neturi, o taip pat neturi ir medžiagų nurašymo aktų.

419. Mano, kad šalys neprivalo sutartyje atkartoti galiojančių teisės normų, todėl teismas pagrįstai rėmėsi LR Statybos įstatymo 2 str. 21 d. nurodyta einamojo remonto sąvoka. Atsakovo pareiga grąžinti ieškovui tvarkingas nuomojamas patalpas buvo nustatyta Nuomos sutarties 2.2.4 p., 2.2.6 p., 2.2.7.4 p., 2.210 p. Tokia nuomininko pareiga nustatyta ir LR CK 6.499 str. 1 d. Šios nuostatos reiškia, kad nuomininkas turi laiku grąžinti ne bet kokias nuomojamas patalpas, tačiau tvarkingas nuomojamas patalpas, t. y. grąžinti tokios būklės, kokios jos buvo gautos, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą.

4210. Mano, kad atsakovo apeliaciniame skunde nurodytose kasacinio teismo nutartyse yra kitokios faktinės aplinkybės, nei nagrinėjamojoje byloje, todėl pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką jomis remtis negalima.

43Atsiliepimu į ieškovo UAB „Vaivorykštė apeliacinį skundą atsakovas UAB „Gintaro baldai“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

44Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

451. Nurodo, kad byloje įrodyta, jog faktiškai patalpos ieškovui buvo perduotos 2010-01-04 ir vadovaujantis LR CK 6.535 str. 2 d., nuomininkas savo pareigą perduoti patalpas įvykdė tinkamai, sutartyje nustatytais terminais.

462. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ nepagrįstai remiasi LR Statybos įstatymo 2 str. 21 d., motyvuodamas, kad atsakovas, pasirašydamas patalpų nuomos sutartį, įsipareigodamas savo sąskaita atlikti nuomojamų patalpų, vidaus santechnikos įrenginių ir inžinerinių tinklu einamąjį remontą (sutarties 2.2.4 p.), tuo pačiu įsipareigojo atlikti statybos įstatyme numatytą paprastąjį remontą, kurio tikslas – atnaujinti statinį, kadangi iš šalių pasirašytos sutarties sąlygų bei faktinių bylos aplinkybių matyti, kad šalių susitarimu nebuvo nustatytos atsakovo pareigos – atnaujinti statinį, o buvo susitarta tik išlaikyti jį tokios būklės, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį. Šias aplinkybes patvirtina ne tik faktiniai šalių santykiai, bet ir ieškovo pateikta nuomos sutartis su UAB „Šiaulių Lyra“. Iš sutarties teksto matyti, kad ieškovas, siekdamas, kad nuomininkas būtų atsakingas už fasado priežiūrą, šios sutarties 21.2.6 punktu konkretizuoja, ką šalys laiko defektais: tai fasado, lauko konstrukcijų, įrangos akivaizdūs pažeidimai, vidaus ir išorės reklamos. Taigi, lyginant su atsakovu pasirašyta nuomos sutartimi, matyti, kad ieškovas ir atsakovas nebuvo susitarę dėl atsakomybės už lauko fasadą, ar vidaus įrangos, reklamos trūkumus.

473. LR CK 6.499 str. l d. numato, kad nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Šios pareigos pažeidimo ieškovas neįrodė, todėl laikytina, kad neįrodė ir atsakovo civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų.

484. Mano, kad dėl mokesčių už komunalinius patarnavimus ieškinys nepagrįstas, kadangi atsakovas negali būti atsakingas už jam nepriklausančių patalpų išlaikymą ir priežiūrą, kai šios patalpos faktiškai jau perduotos patalpų savininkui. Nutrūkus patalpų nuomos sutarčiai 2010-01-01, atsakovas nutraukė ir sutartis su paslaugų tiekėjais. Atsakovui perdavus patalpas ieškovui, ieškovo valioje buvo spręsti, ką su šiomis patalpomis daryti, ar jas remontuoti, nuomoti, ar kitaip jomis disponuoti. Šių veiksmų atsakovas nebegalėjo įtakoti. Ieškovo nurodytos išlaidos už patalpų šildymą, elektrą, vandenį, telefono liniją, komunalinius patarnavimus yra patalpų savininko atsakomybė, ir negali būti pripažįstamos, kaip negautos pajamos, todėl iš atsakovo nepriteistinos.

49Ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai netenkinti.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

51Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

52Išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą, nuomojamo turto perdavimą bei nuostolių, susijusių su nekilnojamojo turto nuoma atlyginimu. Sprendimas yra aiškiai motyvuotas, išaiškinta tikroji sutarties šalių valia, todėl apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais jo naikinti nėra pagrindo.

53Pirmiausia kolegija pasisako dėl atsakovo UAB „Gintaro baldai“ apeliacinio skundo, kuriuo atsakovas prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atmesti.

54Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo nuomotojui momento.

55Sutarties šalys - nuomotojas UAB „Vaivorykšte“ ir nuomininkas UAB „Gintaro baldai“ byloje neginčijo, kad tarp jų 2006 m. rugsėjo 27 d. buvo sudaryta terminuota Patalpų nuomos sutartis, kurios 1.4. punkte buvo nustatyta, kad nuomojimo terminas nustatomas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (bet ne vėliau kaip nuo 2006-11-20) iki 2010-01-01 (t.1, 20-22 b. l.), kuria nuomotojas UAB „Vaivorykšte“ išnuomojo nuomininkui UAB „Gintaro baldai“ 656,49 kv. m ploto negyvenamas patalpas, esančias ( - ). Šios sutarties 5.5 punkte taip pat buvo numatyta, kad nuomininkas ir nuomotojas gali nutraukti sutartį, įspėjęs kitą šalį raštu prieš 6 mėnesius.

56Nuomininkas UAB „Gintaro baldai“ 2009-06-15 raštu pranešė nuomotojui UAB „Vaivorykšte“, kad nuomos sutartis nebus tęsiama ir yra nutraukiama nuo 2010 m. sausio 1 dienos. Kadangi 2010-01-01 yra šventinė diena, tai šalys susitarė, kad nuomojamos patalpos bus perduodamos 2010 m. sausio 4 dieną pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Apelianto UAB „Gintaro baldai“ teigimu, būtent 2010-01-04 ir buvo nuomotojui perduotos nuomojamos patalpos, nes jos jau buvo atlaisvintos ir visiškai sutvarkytos, o perdavimo aktas nebuvo pasirašytas tik dėl nuomotojo UAB „Vaivorykšte“ noro tęsti patalpų perdavimo terminą ir tuo pasipelnyti atsakovo sąskaita.

57Pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 21 sprendime nustatė, kad nuomojamos patalpos faktiškai ir juridiškai buvo perduotos 2010 m. sausio 15 d., šalims pasirašius patalpų priėmimo-perdavimo aktą.

58Teisėjų kolegija sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada ir ją pagrindžiančiais teismo motyvais, nes pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes atsakovas (nuomininkas) UAB „Gintaro baldai“ 2010 m. sausio 4 d. pats pateikė pasirašyti patalpų perdavimo akto projektą, kuriame be to, kad patalpos yra laisvos ir yra perduodamos nuomotojui, buvo nurodyta, jog šios patalpos yra visiškai tvarkingos (t.1, 69-70 b. l.), su kuo nuomotojas UAB „Vaivorykšte“ nesutiko ir siūlė patalpų perdavimo akte įrašyti nuomotojo nustatytus perduodamų patalpų defektus, tačiau su tuo nebesutiko nuomininko atstovai. Patalpų priėmimo-perdavimo aktas, kuriame buvo surašytos abiejų sutarties šalių pastabos dėl perduodamų patalpų faktinės padėties, šalių buvo pasirašytas 2010 m. vasario 15 d. (t.1, 24-25 b. l.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nuomojamos patalpos buvo perduotos ne 2010-01-04, o 2010-01-15, ir pagrįstai atsakovui UAB „Gintaro baldai“ taikė LR CK 6.499 str. 3 dalies nuostatas, ieškovui pripažindamas teisę į nuomos mokestį ir nuostolių atlyginimą, kai pažeista pareiga laiku ir tinkamai grąžinti nuomojamą daiktą.

59Dėl nuomojamų patalpų pabloginimo.

60Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs surinktų įrodymų visumą, padarė pagrįstą ir objektyvią išvadą, jog, atsižvelgiant į perduodamų vidaus patalpų defektų apimtį ir pobūdį, kurie buvo nustatyti dviem antstolio Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais ( t.1, 35-66, 97-99 b. l.), Patalpų apžiūros aktą (t.1, 68 b. l.), liudytojų parodymus, kad atsakovo perduotos nuomojamos patalpos buvo pablogintos (LR CK 6.500 str.), ir kad tai nėra tik natūralus nuomojamo daikto nusidėvėjimas.

61Kolegijos nuomone, atsakovas UAB „Gintaro baldai“ nepateikė objektyvių įrodymų, kad jis vykdė Patalpų nuomos sutarties 2.2.4. punkte prisiimtus įsipareigojimus „savo sąskaita kasmet atlikti nuomojamų patalpų, vidaus santechninių įrenginių ir inžinerinių tinklų einamąjį remontą“, todėl nuomojamos patalpos buvo ženkliai apleistos ir tokia jų padėtis akivaizdžiai neatitiko natūralaus nusidėvėjimo požymių. Atsakovo pateiktos pavienės medžiagų pirkimo sąskaitos- faktūros ir sunaudotų medžiagų nurašymo aktai patvirtina tik galimai atliktus elementarius patalpų „patvarkymus“, o ne kasmet atliekamą „einamąjį patalpų remontą“, kai patalpos sutvarkomos ir atnaujinamos iš esmės, ir tai yra suprantama kiekvienam objektyviai mąstančiam asmeniui, nepriklausomai nuo to, kaip einamasis remontas yra apibūdintas statybos norminiuose aktuose. Atsakovo argumentai, kad dalis patalpų trūkumų, kuriuos 2010-01-15 perdavimo akte konstatavo ieškovas, jau buvo 2006 metais patalpų perdavimo nuomininkui metu (pvz., nebuvo prijungtas vienas klozetas, nebuvo jo dangčio ir kt.), nepatvirtinti objektyviais įrodymais, nes 2006 m. surašytame patalpų perdavimo akte tokių atsakovo pastabų nėra (t.1, 23 b. l.). Atsakovas nurodė, kad patalpos pablogėjo dėl to, kad ieškovas bei pastatą eksploatuojanti organizacija netinkamai rūpinosi nuomojamo pastato stogu ir nuomojamos patalpos buvo ne kartą aplietos vandeniu, dėl ko pablogėjo jų būklė ir kad atsakovas dėl to nėra kaltas (LR CK 6.500 str.), tačiau, be to, kad antstolio Faktinių aplinkybių konstatavimo aktu buvo nustatytas patalpų apliejimo faktas (t.2, 139-149 b. l.), atsakovas UAB „Gintaro baldai“ nepateikė įrodymų, kas buvo kaltas dėl to apliejimo ir kokią įtaką tai turėjo nuomojamų vidaus patalpų pabloginimui.

62Dėl nuomos mokesčio ir kitų nuomotojo patirtų nuostolių priteisimo nuo 2010-01-16 iki 2010-03-31, t. y. iki vidaus patalpų remonto užbaigimo.

63Vadovaujantis LR CK 6.499 str. 1 dalies nuostatomis, nuomojamas daiktas (šiuo atveju –patalpos) turi būti grąžintas nuomotojui tokios būklės, kokios jis gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą arba sutartyje sulygtos būklės.

642006 m. rugsėjo 27 d. tarp ginčo šalių sudarytos nuomos sutarties 2.2.6. punkte buvo susitarta, kad „jei nuomininkas pablogina patalpas, jis privalo atlyginti dėl to pablogėjimo atsiradusius nuostolius, išskyrus atvejus, kai įrodo, kad patalpos pablogėjo ne dėl jo kaltės. Šalys susitarė, kad nuostoliais nėra laikomas natūralus patalpų nusidėvėjimas“ (t.1, 20-21 b. l.).

65Vadovaujantis LR CK 6.499 str. 2 dalimi, jei nuomininkui daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlygintų nuostolius. Atsižvelgiant į formuojamą teisminę praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-09-29 nutartis UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Glass market“ civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2008), tinkamu nuomojamo daikto grąžinimu yra laikomas grąžinimas, atitinkantis LR CK 6.499 str. 1 dalies nuostatas, o pažeidus šiuos reikalavimus, nuomotojui atsiranda teisė į atlyginimą nuostolių, kuriuos sudaro netiesioginiai nuostoliai dėl negautos nuomos, nuostoliai dėl turto išlaikymo ir nuomojamo turto atstatymo išlaidos. Akivaizdu, kad tuo laiku, kai buvęs išnuomotas turtas yra atstatomas į pirminę padėti, nuomotojas neturi galimybės jo nuomoti ar kitaip juo tinkamai naudotis, nors turtas ir yra jo žinioje. Būtent tokius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius pirmos instancijos teismas sprendimu priteisė ieškovui iš atsakovo už laikotarpį nuo 2010-01-16 iki 2010-03-31.

66Kiti atsakovo UAB „Gintaro baldai“ apeliacinio skundo argumentai iš esmės susiję su šiais teisėjų kolegijos aptartais argumentais, todėl jie atskirai neanalizuotini.

67Dėl atsakovo UAB „Vaivorykštė“ apeliacinio skundo.

68UAB „Vaivorykštė“ prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimą iš dalies ir ieškovui UAB „Vaivorykštė“ papildomai priteisti 20894,10 litų už nuomotų patalpų, esančių ( - ), fasado remontą, komunalinius patarnavimus bei negautas nuomos pajamas iš atsakovo UAB „Gintaro baldai“ už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 1d. iki 2010 m. balandžio 19 d., t. y. pastato fasado remonto laikotarpiu, bei atitinkamai pakeisti teismo sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

69Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovas UAB „Gintaro baldai“ 2006 m. rugsėjo 27 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Patalpų nuomos sutartimi nebuvo įpareigotas atlikti kapitalinį ar einamąjį nuomojamo pastato, esančio ( - ), fasado remontą. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad Nuomos sutartyje nurodyta „patalpų“ sąvoka turi būti suprantama, kaip visa nuomojamo pastato dalis, t. y. tiek pastato vidus, tiek jo išorė (fasadas), būtų plečiamasis ir nesąžiningas sutarties aiškinimas, bei prieštarautų LR CK 6.193 straipsnyje nurodytoms sutarties aiškinimo taisyklėms.

70Tiek iš sutarties teksto (2.2.4., 2.2.6. p.), tiek ir iš atsakovo bei liudytojų paaiškinimų matyti, kad pagal nuomos sutartį atsakovas UAB „Gintaro baldai“ privalėjo tinkamai prižiūrėti, remontuoti vidaus patalpas ir atlyginti už vidaus patalpų pabloginimą. Tai, kad atsakovo UAB „Gintaro baldai“ užsakymu ir lėšomis UAB „NCC titanas“ 2009 metais yra atlikęs atitinkamus pastato fasado remonto darbus, nereiškia, kad atsakovas prisiėmė prievolę visą laiką prižiūrėti ir remontuoti pastato fasadą. Pažymėtina, kad 2009 metų balandžio mėn., t. y. tarp šalių galiojant nuomos sutarčiai, pastato fasado remontu rūpinosi pats nuomotojas UAB „Vaivorykštė“, sudarydamas sutartį su UAB „Lavastė“ (t.3, 17-23 b.l.).

71Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas UAB „Vaivorykštė“ nepateikė byloje įrodymų, kad nuomojamo pastato fasadą, pakabindamas reklamą ir girliandą, sugadino būtent atsakovas UAB „Gintaro baldai“. Atsakovas teigė, kad reklamos karkasas jau buvo pritvirtintas prie sienos, o atsakovas tik užklijavo savo reklaminį plakatą. Iš ieškovo pateikto antstolio Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad (t.1, 62-63 b. l.) po demontuota reklama yra likusi kitos spalvos, t. y. šviesesnė siena, kas patvirtina, kad reklamos karkasas pritvirtintas jau seniai, t. y. iki fasado perdažymo. Ieškovo teiginys, kad dėl atsakovo pritvirtinto reklamos karkaso nuolat drėko siena, vietomis nukrito tinkas, nėra pagrįstas jokiais konkrečiais įrodymais. Priešingai, iš byloje esančių įrodymų matyti, kad tarp namo bendrasavininkio UAB „Vaivorykštė“ ir namą eksploatuojančios įmonės UAB „Ūkvedys“ jau nuo 2007 metų vyko ginčai dėl stogo, esančio virš nuomojamų patalpų, remonto. UAB „Vaivorykštė“ 2007-11-26 rašte Nr. 07/3-258, adresuotame UAB „Ūkvedys“ direktorei, nurodoma, kad ir pastato ( - ) fasadui iš( - ) pusės būtinas dalinis remontas, nes vietomis nukritęs tinkas, plytelės; kad „pastato fasadas toliau irsta vis didesniais tempais, t. y. lietui, drėgmei patenkant ant pažeistų fasado vietų, nukrenta vis didesni tinko ir apdailos gabalai“; kad įmonei UAB „Ūkvedys“ iki 2008-03-01 neatlikus fasado remonto darbų, UAB „Vaivorykštė“ šiuos darbus atliks „savo lėšomis ir pateiks sąskaitą“ (t.3, b. l. 6).

72Net ir nustačius, kad kai kurie fasado pažeidimai (pvz., tvirtinant girliandą) buvo padaryti atsakovo UAB „Gintaro baldai“, reikalauti nuostolių atlyginimo už viso pastato fasado remontą, yra neadekvatu ir neprotinga.

73Akivaizdu, kad tiek reklamos, tiek girliandos pakabinimas buvo susijęs su atsakovo prekybine veikla, kuriai ir buvo išnuomotos patalpos, atsakovas neatliko jokių teisei priešingų veiksmų, todėl nuomotojas turėjo įvertinti ir prisiimti tam tikrą patalpų sugadinimo riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2008).

74Kadangi netenkinamas ieškovo UAB „Vaivorykštė“ reikalavimas dėl pastato fasado remonto būtinumo ir šio remonto išlaidų, tai negali būti tenkinamas reikalavimas priteisti netiesioginius nuomos ir tiesioginius komunalinių mokesčių nuostolius šio remonto laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. balandžio 19 d.

75Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad abiejų šalių apeliaciniai skundai yra nepagrįsti, todėl jie atmestini, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

76Apeliacinius skundus atmetus, šalims vienai iš kitos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

77Iš ieškovo ir atsakovo priteistina valstybei po 2,15 Lt išlaidų (t.3, 175 b. l.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

78Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovo UAB „Gintaro baldai“ apeliacinius skundus atmesti. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21d. sprendimą palikti nepakeistą.

81Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ (įmonės kodas 144050881, buveinė – Vytauto g. 122, Šiauliai) ir atsakovo UAB „Gintaro baldai“ (įmonės kodas 174593071, buveinė – Akmenų g. 12, Tauralaukis, Klaipėdos r.) Valstybei po 2,15 Lt (du litus 15 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių... 6. Nurodė, jog su atsakovu UAB „Gintaro baldai“ buvo sudaryta negyvenamų... 7. Atsakovas UAB „Gintaro baldai“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 8. Nurodė, kad patalpų remontas buvo atliekamas parduotuvės personalo jėgomis.... 9. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 21 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad sudarant nuomos sutartį patalpos atsakovui UAB... 11. Teismas nustatė, kad nuomos sutarties 2.2.4 punktu šalys susitarė, kad... 12. Teismas nurodė, kad dažų atsilaupymas, suplyšusi grindų danga, dažų... 13. Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Vaivorykštė“ neturėjo galimybės... 14. Teismas, konstatuodamas, jog nuomininkas neturi prievolės atlikti kasmetinį... 15. Teismas nurodė, kad ieškovas prašė priteisti 8,28 procentų metines... 16. Teismas nesutiko su ieškovo prašymu priteisti 8,28 procentų metines... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vaivorykštė“ prašo... 18. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1. Nurodo, kad teikia apeliacinį skundą dėl 20894,10 Lt sumos, bet... 20. 2. Nurodo, kad nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovas... 21. 3. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui patenkinus ieškovo... 22. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Gintaro baldai“ prašo... 23. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1.Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog patalpos ieškovui buvo... 25. 2. Nurodo, kad ieškovai nepateikė įrodymų, kokios būklės patalpos buvo... 26. 3. Nurodo, kad nepagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad... 27. 4. Nurodo, kad remiantis LR CK 6.500 str. bei šalių pasirašyta... 28. 5. Nurodo, kad šalys nuomos sutartyje nebuvo susitarusios dėl einamojo... 29. 6. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo ieškovui... 30. 7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė negautas nuomos... 31. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Gintaro baldai“ apeliacinį... 32. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 33. 1.Nurodo, kad atsakovas UAB „Gintaro baldai“ yra visiškai neteisus,... 34. 2. Nesutinka su atsakovo teiginiais, jog jis net tris kartus pasirašė... 35. 3. Atsakovo argumentas, jog patalpos buvo atlaisvintos dar 2009 m. gruodžio 29... 36. 4. Nesutinka su atsakovo argumentais, kad teismas netyrė įrodymų dėl... 37. 5. Ieškovas patalpų būklę įrodinėjo šalių pasirašytu... 38. 6. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, jog didžioji... 39. 7. Nesutinka su atsakovo argumentais, kad teismas nepagrįstai priteisė... 40. 8. Nurodo, kad atsakovas kartu su apeliaciniu skundu taip pat pateikia visą... 41. 9. Mano, kad šalys neprivalo sutartyje atkartoti galiojančių teisės normų,... 42. 10. Mano, kad atsakovo apeliaciniame skunde nurodytose kasacinio teismo... 43. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Vaivorykštė... 44. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 45. 1. Nurodo, kad byloje įrodyta, jog faktiškai patalpos ieškovui buvo... 46. 2. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ nepagrįstai remiasi LR Statybos įstatymo... 47. 3. LR CK 6.499 str. l d. numato, kad nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas... 48. 4. Mano, kad dėl mokesčių už komunalinius patarnavimus ieškinys... 49. Ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai netenkinti.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 51. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 52. Išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija... 53. Pirmiausia kolegija pasisako dėl atsakovo UAB „Gintaro baldai“ apeliacinio... 54. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo nuomotojui momento.... 55. Sutarties šalys - nuomotojas UAB „Vaivorykšte“ ir nuomininkas UAB... 56. Nuomininkas UAB „Gintaro baldai“ 2009-06-15 raštu pranešė nuomotojui UAB... 57. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 21 sprendime nustatė, kad... 58. Teisėjų kolegija sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada ir ją... 59. Dėl nuomojamų patalpų pabloginimo. ... 60. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas, ištyręs ir... 61. Kolegijos nuomone, atsakovas UAB „Gintaro baldai“ nepateikė objektyvių... 62. Dėl nuomos mokesčio ir kitų nuomotojo patirtų nuostolių priteisimo nuo... 63. Vadovaujantis LR CK 6.499 str. 1 dalies nuostatomis, nuomojamas daiktas (šiuo... 64. 2006 m. rugsėjo 27 d. tarp ginčo šalių sudarytos nuomos sutarties 2.2.6.... 65. Vadovaujantis LR CK 6.499 str. 2 dalimi, jei nuomininkui daiktą grąžina... 66. Kiti atsakovo UAB „Gintaro baldai“ apeliacinio skundo argumentai iš esmės... 67. Dėl atsakovo UAB „Vaivorykštė“ apeliacinio skundo.... 68. UAB „Vaivorykštė“ prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011... 69. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovas... 70. Tiek iš sutarties teksto (2.2.4., 2.2.6. p.), tiek ir iš atsakovo bei... 71. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas UAB „Vaivorykštė“ nepateikė... 72. Net ir nustačius, kad kai kurie fasado pažeidimai (pvz., tvirtinant... 73. Akivaizdu, kad tiek reklamos, tiek girliandos pakabinimas buvo susijęs su... 74. Kadangi netenkinamas ieškovo UAB „Vaivorykštė“ reikalavimas dėl pastato... 75. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia,... 76. Apeliacinius skundus atmetus, šalims vienai iš kitos bylinėjimosi išlaidos... 77. Iš ieškovo ir atsakovo priteistina valstybei po 2,15 Lt išlaidų (t.3, 175... 78. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 80. Ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovo UAB „Gintaro baldai“... 81. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ (įmonės kodas 144050881,...