Byla 2A-378/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Ingai Lukauskienei, atsakovo atstovui advokatui Dainiui Burduliui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Rolex SA apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-1329-178/2008 pagal ieškovo Rolex SA ieškinį atsakovui P. T. Permona dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia. Trečiasis asmuo byloje Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovo Rolex SA atstovė 2006 m. rugsėjo 29 d. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia atsakovo P. T. Permona prekių ženklo ROLEX registraciją Nr. 43410.

4Ieškovo atstovė nurodė, kad ieškovas Rolex SA yra prekių ženklo ROLEX, fig. (reg. Nr. 11476), registruoto 9 klasės prekėms ir 14 klasės prekėms žymėti, savininkas. Ieškovo prekių ženklo prioritetas Lietuvos Respublikoje datuojamas 1982 m. vasario 28 d. Atsakovas P. T. Permona Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui 2001 m. sausio 17 d. pateikė paraišką registruoti prekių ženklą ROLEX 34 klasės prekėms: „cigaretės, aromatizuotos cigaretės, tabakas, rūkymo reikmenys, cigarai, cigarečių filtrai, cigaretinis popierius, žiebtuvėliai (rūkytojų) ir degtukai“ žymėti. Šis prekių ženklas buvo įregistruotas, jo registracija (Nr. 43410) 2001 m. rugpjūčio 27 buvo paskelbta Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje Nr. 2001/08. Atsakovas paraišką prekių ženklui ROLEX (reg. Nr. 43410) registruoti padavė turėdamas nesąžiningų ketinimų prieš ieškovą - siekdamas pasinaudoti ieškovo ir jo prekių ženklu žymimų prekių reputacija, todėl šio prekių ženklo registracija prieštarauja Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau - PŽĮ) 7 straipsnio 3 daliai. Atsakovas žinojo arba galėjo žinoti apie ieškovo prekių ženklą ROLEX, nes šis prekių ženklas yra įregistruotas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Ieškovo prekių ženklu ROLEX žymimos prekės parduodamos daugelyje pasaulio valstybių. Informacija apie šį prekių ženklą internete yra prieinama visame pasaulyje. Todėl tam, kad atsakovui būtų žinoma apie ieškovo prekių ženklą ROLEX (reg. Nr. 11476) Lietuvoje, nėra būtinas intensyvus ženklo naudojimas. Ieškovo prekių ženklas ROLEX yra išskirtinis, sukurtas ir naudojamas tik ieškovo arba su juo susijusių įmonių, todėl dėl ilgalaikio naudojimo, pripažinimo visame pasaulyje ir plačios visuomeninės veiklos ieškovo prekių ženklas ROLEX (reg. Nr. 11476) yra pelnęs reputaciją. Atsakovas paraišką žodiniam prekių ženklui ROLEX registruoti, kuris visiškai atkartoja žodinę ieškovo prekių ženklo dalį, padavė turėdamas nesąžiningų ketinimų - siekdamas pasinaudoti ieškovo prekių ženklo reputacija, suklaidinti vartotoją ar gauti naudos iš ieškovo prekių ženklo skiriamojo požymio.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškovo Rolex SA ieškinį atmetė.

6Sprendime nurodyta, kad ieškovas yra prekių ženklo ROLEX, fig. (reg. Nr. 11476), registruoto 9 klasės prekėms: „moksliniai, jūriniai, geodeziniai, elektriniai, fotografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, kontroliniai, gelbėjimo ir mokymo prietaisai ir aparatai; automatai su išankstiniu apmokėjimu žetonais arba monetomis, kalbančios mašinos; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos; gesintuvai“ ir 14 klasės prekėms: „taurieji metalai ir jų lydiniai, dirbiniai iš jų arba plakiruoti gaminiai; juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai; laikrodžiai ir kiti chronometriniai prietaisai“ žymėti savininku. Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui 2001 m. sausio 17 d. pateikė paraišką registruoti prekių ženklą ROLEX 34 klasės prekėms: „cigaretės, aromatizuotos cigaretės, tabakas, rūkymo reikmenys, cigarai, cigarečių filtrai, cigaretinis popierius, žiebtuvėliai (rūkytojų) ir degtukai“ žymėti. Šis prekių ženklas buvo įregistruotas, jo registracija (Nr. 43410) 2001 m. rugpjūčio 27 buvo paskelbta Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje Nr. 2001/08.

7Teismo vertinimu, ieškinys, pareikštas PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu, netenkintinas. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas, pateikdamas paraišką ženklo registracijai, žinojo apie ieškovo prekės ženklą, taip pat turėjo galimybes žinoti apie jo registraciją Lietuvoje, nes prekių ženklų registracija yra vieša. Ši aplinkybė gali būti reikšminga ginčui, tačiau tai nėra lemiama aplinkybė nesąžiningų ketinimų konstatavimui. Tą patvirtina ir Europos sąjungos vidaus rinkos harmonizavimo biuro 2003 m. sausio 31 d. parengta Nesąžiningų ketinimų studija. Joje nurodyta, kad „vien tik žinojimas arba turėjimas žinoti apie kitam savininkui priklausantį prekių ženklą atskirai neturėtų būti pakankamas nustatant nesąžiningumą“. Teismo nuomone, išvados apie atsakovo nesąžiningų ketinimų buvimą negalima daryti ir susiejant atsakovo žinojimą apie ieškovo prekių ženklą su šio prekių ženklo gera reputacija visuomenėje. Nors ieškovas greta argumentų dėl geros savo ženklo reputacijos dažnai nurodo ir pakankamai platų ženklo žinomumą, tačiau dėl tokio fakto, suteikiančio plačiai žinomo ženklo savininkui ženkliai didesnę apsaugą (inter alia nepanašių prekių atžvilgiu – PŽĮ 9 str. 5 d.), pripažinimo ieškinys nėra pareikštas.

8Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad nustatant atsakovo ketinimų nesąžiningumą, nėra itin svarbu, ar ieškovas ir atsakovas yra konkurentai, taip pat, ar ieškovo ir atsakovo ženklais žymimos prekės yra tapačios arba panašios. Šios aplinkybės reikšmingos tuo aspektu, kad kalbant apie nesąžiningus ketinimus, vienaip galėtų būti vertinamas ir vienokią lyginamąją reikšmę (didesnę) vertinime turėtų tapataus ženklo įregistravimas, kitokią – panašaus ženklo registravimas. Teismų praktikoje pripažįstama, jog net tapačių prekių ženklų skirtingoms prekėms/paslaugoms koegzistavimas nėra negalimas. Atsakovo prekių ženklas nėra tapatus ieškovo prekių ženklui – sutampa tik žodinis elementas, nors ir šis elementas grafiškai nėra visiškai tapatus. Atsakovas pateikė paraišką Lietuvoje 2001 m. sausio 17 d., kai jau buvo baigti teisminiai ginčai dėl to paties ženklo Indonezijoje – atsakovo prekių ženklo kilmės šalyje. Teisminiai ginčai buvo pasibaigę palankiai atsakovui. Teismo įsitikinimu, negalima daryti išvados, kad paraiškos padavimo Lietuvoje metu atsakovas nebūtų galėjęs turėti pagrįstų lūkesčių, jog ir kitose valstybėse šalių prekių ženklai galės koegzistuoti ar bent jau tokio koegzistavimo nutraukimo pagrindu nebus laikomi atsakovo nesąžiningi ketinimai. Iš bylos duomenų nematyti, kuo objektyviai daugiau - be paties ginčijamo ženklo registracijos fakto - ir kaip konkrečiai būtų pasireiškę nesąžiningi atsakovo ketinimai. Atsakovas savo prekių ženklo Lietuvoje nenaudojo, dėl ko įsiteisėjusiu teismo 2008 m. gegužės 14 d. sprendimu ginčijamo prekių ženklo registracija jau panaikinta. Tai oficialiai paskelbta Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje Nr. 11/2008. Nei vienas iš kitų minėtoje Nesąžiningų ketinimų studijoje išvardintų ar kitokių nesąžiningų ketinimų taip pat nėra įrodytas. Teismas nusprendė, kad atskirai paimtos aplinkybės, galinčios turėti įtakos pripažįstant galimai nesąžiningus ketinimus paraiškos padavimo dieną, nėra pakankamos paneigti aiškinimą apie nesąžiningų ketinimų nebuvimą, todėl ieškinio pareikštu pagrindu netenkino.

9Ieškovo Rolex SA atstovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skunde rašoma:

101.

11Ieškinys buvo pareikštas tik PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu, tačiau tai, kad ieškinys nebuvo pareikštas dar kokiu nors PŽĮ pagrindu prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia nesudaro pagrindo teismui automatiškai, nenagrinėjant bylos aplinkybių, ieškinį atmesti, nes nei PŽĮ, nei kituose teisės aktuose nėra numatyta, kad PŽĮ 7 straipsnio 3 dalis yra taikoma tik kartu su kitais prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindais.

122.

13Atsakovo prekių ženklo registracija laikytina prieštaraujančia PŽĮ 7 straipsnio 3 daliai dėl to, kad atsakovas žinojo arba galėjo žinoti apie ankstesnį prekių ženklą, atsakovo ketinimai registruoti prekių ženklą buvo nesąžiningi. Nesąžiningi ketinimai pasireiškė dviem būdais: pasinaudojimu ankstesnio prekių ženklo reputacija ir jo skiriamojo požymio menkinimu, tačiau teismas dėl šių aplinkybių nepasisakė. Ankstesnio ženklo reputacija vėlesnio ženklo pareiškėjui žinant apie tokį ankstesnį ženklą paraiškos padavimo momentu, leidžia daryti išvadą, kad paraiška ženklui registruoti buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų. Ankstesnis prekių ženklas neturi būti pripažįstamas plačiai žinomu tam, kad būtų galima taikyti PŽĮ 7 straipsnio 3 dalį. Ženklo žinomumo laipsnis yra svarbi aplinkybė sprendžiant, ar prekių ženklas turi reputaciją.

143.

15Teismas, darydamas išvadą, kad atsakovo veiksmuose nėra nesąžiningumo, nepagrindė jos bylos įrodymais. Teismas, tirdamas aplinkybes dėl atsakovo nesąžiningų ketinimų, apsiribojo aplinkybės, kad atsakovo ženklas nebuvo naudojamas Lietuvos Respublikoje, dėl ko jo registracija buvo panaikinta, konstatavimu, tačiau netyrė apelianto nurodytos aplinkybės – pasinaudojimo apelianto prekių ženklo reputacija ir skiriamojo požymio menkinimu, netyrė, ar apelianto prekės ženklas turi reputaciją Lietuvos Respublikoje. Bylos įrodymai bei aplinkybės įrodo apelianto prekių ženklo reputaciją Lietuvos Respublikoje.

164.

17Atsakovas paraišką prekių ženklui registruoti, kuris visiškai atkartoja žodinę apelianto prekių ženklo dalį, padavė siekdamas pasinaudoti apelianto prekių ženklo reputacija, suklaidinti vartotoją ar gauti naudos iš apelianto prekių ženklo skiriamojo požymio. Pasinaudojimas ankstesnio ženklo reputacija yra preziumuojamas, jeigu vėlesnis ženklas yra panašus į ankstesnį prekių ženklą, turintį reputaciją, ir atsakovas neįrodo savo teisės į tokį ženklą. Atsakovas ne tik žinojo apie apeliantui priklausančią subjektinę teisę į prekių ženklą ROLEX plačiąja prasme, bet ir padavė paraišką Lietuvoje, žinodamas, kad apelianto prekių ženklo platus žinomumas ir reputacija yra pripažinti atsakovo kilmės šalyje Indonezijoje. Atsakovas negalėjo turėti pagrįstų, teisėtų lūkesčių, kad jo prekių ženklas galėtų koegzistuoti su apelianto prekių ženklu. Jeigu ir pasitvirtintų aplinkybė, kad Indonezijoje atsakovo prekių ženklo ROLEX registracija galioja, tokia registracija nesuteikia atsakovui pirmenybės ar analogijos siekti registracijos Lietuvoje, jeigu ji prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

185.

19Atsakovas paraišką prekių ženklui ROLEX pateikė dar 2001 m. sausio 17 d., tačiau iki šios dienos nepradėjo ženklo naudoti Lietuvoje. Atsakovas neįrodė savo teisėto intereso į prekių ženklą ROLEX. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo prekių ženklas panašus į ieškovo prekių ženklą, į tai, kad teismas nustatė, jog atsakovas turėjo ir galėjo žinoti apie apelianto subjektinę teisę į prekių ženklą ROLEX plačiąja prasme, į teismo neištirtas aplinkybes, kad apelianto prekių ženklas ROLEX (reg. Nr. 11476) laikytinas turinčiu reputaciją Lietuvoje, darytina išvada, kad atsakovas paraišką prekių ženklui ROLEX registruoti pateikė siekdamas pasinaudoti apelianto prekių ženklo reputacija ir niekinti jo skiriamąjį požymį.

206.

21Teismas pažeidė lygiateisiškumo principą, sudarė sąlygas atsakovui piktnaudžiauti procesu, kadangi priėmė atsakovo atsiliepimą į ieškinį, kai jau buvo praleistas terminas jam pateikti, o ieškovo prašymu nepriėmė sprendimo už akių.

227.

23Atsakovo pateikti procesiniai dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų. Atstovavimo sutartį ir atsakovo liudijimą pasirašiusio asmens tapatybė, teisė pasirašyti tokį dokumentą bendrovės vardu ir parašo tikrumas nėra patvirtinti notaro, užsienyje priimtiems dokumentams nustatyta tvarka. Dokumentai, išduoti Indonezijoje, nėra atleisti nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažymos (Apostille). Teismas į šiuos argumentus neatsižvelgė, dėl jų nepasisakė, o priešingai - rėmėsi atsakovo pateiktais dokumentais, neatitinkančiais formos reikalavimų.

248.

25Teismas pažeidė betarpiškumo principą, nes praktiškai iš viso netyrė apelianto pateiktų įrodymų ir dėl jų nepasisakė.

26Atsakovo P. T. Permona atstovas atsiliepimu į ieškovo Rolex SA apeliacinį skundą prašo ieškovo skundą atmesti bei pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime rašoma, kad apeliantas nepagrįstai susiaurina PŽĮ 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nesąžiningų ketinimų aplinkybės įrodinėjimo apimtį. Vertinant tai, kad ginče tarp tų pačių prekių ženklų Indonezijos Aukščiausiasis Teismas priėmė atsakovui palankų sprendimą, darytina išvada, jog atsakovas, teikdamas paraišką registruoti savo prekių ženklą Lietuvos Respublikoje, veikė neturėdamas nesąžiningų ketinimų. Apeliantas nepagrįstai tapatina dvi prekių ženklų teisėje naudojamas sąvokas, reiškiančias skirtingą prekių ženklų teisinį statusą, tai yra prekių ženklų reputaciją ir prekių ženklo platų žinomumą. Apelianto prekių ženklas ROLEX nėra pripažintas plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje, jo platus žinomumas Lietuvos Respublikoje ginčo tvarka turi būti nustatomas konkrečioje byloje. Apelianto subjektinės intelektinės nuosavybės teisės Indonezijoje negalėjo turėti ir neturi įtakos atsakovo teisėms į prekių ženklą Lietuvos Respublikoje. Apeliantas ir atsakovas nėra konkurentai, o prekių ženklai skirti žymėti skirtingoms prekėms. Apeliantas, įrodinėdamas tariamai nesąžiningus atsakovo ketinimus, remiasi savo paties sukurta prezumpcija dėl reputaciją turinčio prekių ženklo savininko teisių išplėtimo. Atsakovo prekių ženklas negalėjo sukelti vartotojams klaidingo įspūdžio, jog apelianto ir atsakovo prekių ženklais žymimos prekės galėtų būti kilę iš to paties gamintojo, tuo menkinant apelianto ženklo skiriamąjį požymį. Atsakovas nepiktnaudžiavo procesu, nevilkino proceso. Laikas tarp atstovavimo sutarties pasirašymo bei atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo reikalingas ir pagrįstas tam, kad būtų tinkamai atstovaujama atsakovo teisėms, todėl nebuvo pagrindo priimti sprendimą už akių. Teisės aktuose nėra numatyta juridinio asmens pareiga juridinio asmens sudaromą atstovavimo sutartį tvirtinti notarine tvarka, be to, legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) gali būti tik fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai.

27Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.

28Apeliacinis skundas atmetamas.

29Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Šis klausimas analizuojamas vadovaujantis ieškovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Ieškovas ieškinį grindė tuo, kad atsakovas paraišką prekių ženklui ROLEX reg. Nr. 43410 registruoti padavė turėdamas nesąžiningų ketinimų – siekdamas pasinaudoti ieškovo ir jo prekių ženklu žymimų prekių reputacija, suklaidinti vartotoją ar gauti naudos iš ieškovo prekių ženklo skiriamojo požymio, todėl esą šio prekių ženklo registracija prieštarauja PŽĮ 7 straipsnio 3 daliai. Ieškovas privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.).

30Ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką įregistruoti ženklą turėdamas nesąžiningų ketinimų (PŽĮ 7 str. 3 d.). Pagal Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) (OHIM) parengtą ,,Nesąžiningų ketinimų studiją“ paraiška paprastai laikoma paduota turint nesąžiningų ketinimų, kai egzistuoja dvi aplinkybės: 1) jei pareiškėjui turėjo ar galėjo būti žinoma apie ankstesnį tapatų ar panašų ženklą; 2) esant nesąžiningam ketinimų pobūdžiui. Sprendžiant, ar ženklas registruoti buvo pareikštas turint nesąžiningų ketinimų, turi būti įvertintos visos konkrečios bylos atveju susiklosčiusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-482/2003; Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) parengta „Nesąžiningų ketinimų studija“ ((angl. „Bad faith case study“, toliau nutarties tekste – Studija)), Alikantė, 2003 m. sausio 31 d.; Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) interneto svetainė http://oami.europa.eu/). Kartu pažymėtina ir tai, kad vertinant nesąžiningų ketinimų faktą pareiškiant registruoti prekių ženklą, yra svarbios tos aplinkybės, kurios egzistavo paraiškos padavimo dieną, bet ne tos, kurios atsirado vėliau (nebent vėliau susiklosčiusios aplinkybės patvirtina ar padeda identifikuoti aplinkybes, buvusias ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo dieną). Tai visų pirma susiję su tuo, kad ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia reiškia registracijos negaliojimą ab initio (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. gruodžio 3 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 3K-3-1340/2001). Studijoje (t. 1, b. l. 36-49) nurodyta, kad bet kokios svarbios aplinkybės turi būti svarstomos ir į jas turi būti atsižvelgiama, nustatant ar pareiškėjas veikė nesąžiningai, (...) prekių ženklų nenaudojimo faktas savaime nėra pakankamas tam, kad būtų galima laikyti, jog pareiškėjas veikė nesąžiningai. Nesąžiningumo sąvoka yra platesnė, nei nesąžiningos konkurencijos sąvoka, kadangi nesąžiningai galima pasielgti ir situacijose, kur nėra konkurencinių santykių tarp teisėto prekių ženklo savininko ir nesąžiningo pareiškėjo. (...) Vien tik iš paties fakto, kad prekių ženklai yra tapatūs, negalima išvesti nesąžiningumo. Problema yra ta, ar dėl tapatumo galima daryti prielaidą apie skirtingų kriterijų egzistavimą. Padaroma ar nepadaroma tokia prielaida, pareiškėjas gali turėti pateisinimą savo veiksmams, ir todėl turi būti leidžiama paneigti nesąžiningumą.

31Ieškovas ieškinį pareiškė išimtinai PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu ir byloje įrodinėjo tik aplinkybes, susijusias su šiuo pagrindu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pareikštu ieškinio pagrindu pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė pagrįstai.

32Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas yra prekių ženklo ROLEX, fig. (reg. Nr. 11476), registruoto 9 klasės prekėms: „moksliniai, jūriniai, geodeziniai, elektriniai, fotografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, kontroliniai, gelbėjimo ir mokymo prietaisai ir aparatai; automatai su išankstiniu apmokėjimu žetonais arba monetomis, kalbančios mašinos; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos; gesintuvai“ ir 14 klasės prekėms: „taurieji metalai ir jų lydiniai, dirbiniai iš jų arba plakiruoti gaminiai; juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai; laikrodžiai ir kiti chronometriniai prietaisai“ žymėti savininkas (žr. t. 1, b. l. 6-9). Atsakovas P. T. Permona 2001 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui pateikė paraišką registruoti prekių ženklą ROLEX 34 klasės prekėms: „cigaretės, aromatizuotos cigaretės, tabakas, rūkymo reikmenys, cigarai, cigarečių filtrai, cigaretinis popierius, žiebtuvėliai (rūkytojų) ir degtukai“ žymėti. Toks prekių ženklas buvo įregistruotas, o jo registracija (Nr. 43410) 2001 m. rugpjūčio 27 d. paskelbta Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje Nr. 2001/08 (žr. t. 1, b. l. 10-11).

33Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas, pateikdamas paraišką savo prekių ženklo registracijai Lietuvoje, žinojo apie ieškovo prekių ženklą. Atsakovas teismo motyvų neginčija. Tokius teismo argumentus patvirtina tai, kad ginčo šalys jau bylinėjosi kitose valstybėse, be to, prekių ženklų registracija yra viešai skelbiama. Tačiau pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ta aplinkybė, jog atsakovas, pateikdamas paraišką savo prekių ženklo registracijai, žinojo apie ieškovo prekių ženklą, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą apie nesąžiningų ketinimų buvimą. Be to, bylos įrodymai leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad atsakovo nesąžiningų ketinimų teikiant registruoti savo prekių ženklą nebuvo. Teismas gali nuspręsti apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-177/2006, 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-398/2006, 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-416/2007, 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

34Byloje nėra įrodymų, kad ieškovo prekių ženklas būtų pripažintas plačiai žinomu PŽĮ nustatyta tvarka (PŽĮ 9 str. nuostatos). Prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu bylos savo procesine prigimtimi yra ginčo bylos ir yra nagrinėjamos ieškinio teisenos tvarka. Tokio materialinio reikalavimo ieškovas nebuvo pareiškęs. Ieškovo pateikto tyrimo, kurį atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ (Prekių ženklų panašumai - (reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, 2009 m. sausio 15-21 d.), metu respondentams buvo užduotas klausimas „Ar tabako gaminių prekių ženklą ROLEX Jūs susietumėte su prekių ženklu ROLEX, fig.?“ (t. 5, b. l. 23). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, tokia klausimo formuluotė neatspindi tikrojo objektyvaus vartotojų nuomonės įvertinimo dėl ieškovo bei atsakovo prekių ženklų ir pagal užduoto klausimo turinį nesudaro pagrindo vadovautis tokio tyrimo rezultatais. Ieškovas ieškinyje akcentavo, kad jo prekių ženklas ROLEX yra siejamas su aukštos kokybės rankiniais laikrodžiais (...), kad jie yra siejami su aukšta kokybe (...), asmenybėmis, kurie šiuos laikrodžius naudoja (...) (žr. t. 1, b. l. 2-5). Šios aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovo prekių ženklas yra siejamas su aukštos kokybės, bet specifinėmis prekėmis, kurių naudotojais iš esmės yra tik nedidelė vartotojų grupė. Tokie argumentai taip pat leidžia teigti, kad ieškovo prekių ženklas tiek atsakovo paraiškos registruoti savo prekių ženklą padavimo momentu, tiek ir dabar Lietuvos vidutiniam vartotojui nebuvo ir nėra gerai žinomas bei populiarus. Kita vertus, apibūdinant prekių ženklo žinomumą yra aktualus ne to ženklo paplitimas apskritai, o jo žinomumas tam tikrame visuomenės sluoksnyje. Ieškovo prekių ženklu žymimos prekės nėra masinio naudojimo, nors jos ir yra aukštos kokybės, o tai atitinkamai lemia ir šių prekių kainą bei paplitimą. Tokia prekių specifika yra arba gali būti žinoma tik jomis besinaudojančiam apibrėžtam vartotojų ratui. Šios aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad ieškovo prekių ženklas atsakovo prekių ženklo registracijos momentu turėjo ar galėjo turėti reputaciją Lietuvoje ne visiems vartotojams apskritai, o tik tam tikrai ir gana ribotai jų grupei.

35Teisėjų kolegija šioje byloje pažymi, kad ginčo šalių prekių ženklai yra registruoti ne tik netapačių, bet ir nepanašių rūšių prekėms: ieškovo Rolex SA (apelianto) prekių ženklas skirtas žymėti įvairiems chronometriniams prietaisams ir aparatams, tauriesiems metalams, laikrodžiams, o atsakovo P. T. Permona prekių ženklas registruotas žymėti su rūkymu susijusioms prekėms. Pagal bylos medžiagą galima teigti, kad ieškovo prekių ženklas skirtas žymėti prabangos prekėms (gana siauram vartotojų ratui), o atsakovo prekių ženklas - plataus vartojimo prekėms (žymiai platesniam asmenų, kurie rūko, ratui). Ieškovo ir atsakovo gaminamos ir parduodamos prekės yra skirtingos pagal rūšį ir gamybos būdą, skiriasi jų naudojimo paskirtis. Šių prekių vartotojai taip pat iš esmės skiriasi. Tiek ieškovo, tiek atsakovo prekių ženklu žymimos ir teikiamos į rinką skirtingoms reikmėms tenkinti skirtos prekės, todėl plačiau jos gali būti žinomos tik tam tikroms vartotojų grupėms pagal jų poreikius. Skiriasi ieškovo ir atsakovo prekių vartojimo būdai, jos nėra konkuruojančios ar papildančios viena kitą, o ginčo šalys nėra konkurentės toje pačioje ar panašioje veikloje ir/ar rinkoje. Be to, atsakovo prekių ženklas nėra tapatus ieškovo prekių ženklui. Šiuo atveju sutampa ženklų žodinis elementas. Grafiniu išpildymu žodinis elementas irgi nėra identiškai tapatus, kadangi skiriasi raidžių tarpai, šriftas. Ieškovo prekių ženklas turi papildomą žymenį – karūną, neatskiriamą grafinio elemento dalį (žr. t. 1, b. l. 6-11). Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad atsakovo ir ieškovo prekių ženklų panašumas nesudaro realios galimybės atskiriant ieškovo prekes nuo atsakovo prekių suklaidinti jų vartotojus. Atsakovo prekių ženklas negalėjo vartotojams kelti klaidingo įspūdžio, jog ieškovo ir atsakovo prekių ženklais žymimos prekės galėtų būti kilę iš to paties gamintojo, taip menkinant ieškovo prekių ženklo skiriamąjį požymį. Ieškovo ir atsakovo prekės nėra susijusios. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad atsakovas siekė pasinaudoti apelianto prekių reputacija Lietuvoje, tuo sumenkinant jo prekių ženklą. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nurodytų aplinkybių ir bylos įrodymų pagrindu negalima daryti išvados, kad atsakovo prekių ženklo registracija Lietuvoje sutrukdytų apeliantui vystyti savo veiklą ar pakenktų jo prekių vardui. Ieškovui ir atsakovui priklausantys prekių ženklai skirti skirtingoms prekėms žymėti, todėl teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju galima pagrįstai manyti, kad panašūs prekių ženklai, registruoti skirtingos klasės prekėms žymėti, gali koegzistuoti skirtingose vartojimo srityse (pavyzdžiui, laikrodžių, chronometrinių prietaisų naudojimo srityje bei rūkymui skirtų priemonių vartojimo srityje).

36Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybę, kad atsakovas prekių ženklo ROLEX registravimą Lietuvoje inicijavo tada, kai buvo pasibaigę teisminiai ginčai dėl to paties prekių ženklo atsakovo prekių kilmės šalyje Indonezijoje. Šie ginčai pasibaigė palankiai atsakovui (t. 5, b. l. 20, 31). Atsakovo prekių ženklas pagal bylos įrodymus taip pat yra registruotas ir kitose šalyse (Afganistane, Baltarusijoje, Estijoje, Turkmėnijoje, Ukrainoje ir kt. - žr. t. 4, b. l. 51-140). Tokios aplinkybės patvirtina atsakovo turėtą teisėtą interesą dėl jo prekių ženklo registravimo Lietuvoje. Tokiu atveju atsakovas paraiškos prekių ženklo registracijai Lietuvoje padavimo momentu galėjo turėti pagrįstų bei teisėtų lūkesčių, jog tokie jo veiksmai nebus laikomi nesąžiningais.

37Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2008 m. lapkričio 25 d. oficialiame biuletenyje Nr. 2008/11 nurodyta, kad prekių ženklo ROLEX (registracijos Nr. 43410) registracija 2008 m. spalio 8 d. pripažinta negaliojančia (t. 4, b. l. 168-170). Ši registracija buvo pripažinta negaliojančia teismo 2008 m. gegužės 14 d. sprendimu už akių, kadangi atsakovas nenaudojo savo prekių ženklo Lietuvoje (Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys). Kaip jau minėta aukščiau, prekių ženklo nenaudojimo faktas savaime nėra pakankamas pareiškėjo nesąžiningo elgesio įrodymas. Atsakovas apskritai nenaudojo savo prekių ženklo Lietuvoje. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nurodytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo teiginius, jog atsakovas paraišką savo prekių ženklui registruoti pateikė siekdamas pasinaudoti ieškovo prekių ženklo reputacija ir sumenkinti jo skiriamąjį požymį. Tokius teismo argumentus patvirtina ir išsakyti motyvai apie skirtingas ginčo šalių prekes, jų naudojimo paskirtį, skirtingus jų vartotojus, taip pat ir aplinkybė, jog prekių ženklai nėra tapatūs.

38Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto motyvais, kad aplinkybės dėl ankstesnio ženklo reputacijos, vėlesnio ženklo pareiškėjui žinant apie tokį ankstesnį ženklą, savaime patvirtina, jog paraiška ženklui registruoti buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų. Taip pat negalima sutikti su apelianto argumentais (nurodyta prezumpcija), kad ankstesnio prekių ženklo reputacija automatiškai reiškia vėlesnio prekių ženklo savininko nesąžiningus ketinimus. Tokie argumentai prieštarauja teismų praktikoje formuluojamai išvadai, kad prekių ženklo savininko nesąžiningus ketinimus turi įrodyti tas asmuo, kuris kito asmens prekių ženklo registraciją nori pripažinti negaliojančia nesąžiningų ketinimų pagrindu (CPK 12, 178 str.).

39Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto motyvais, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė lygiateisiškumo principą, sudarė sąlygas atsakovui piktnaudžiauti procesu, kadangi priėmė atsakovo atsiliepimą į ieškinį, kai jau buvo praleistas terminas jam pateikti, o ieškovo prašymu nepriėmė sprendimo už akių. Šiuo atveju vertintina tai, kad atsakovas yra Indonezijos Respublikos subjektas, nagrinėjama byla susijusi su prekių ženklų registracija, byloje buvo teikiami įrodymai, susiję su užsienio valstybėse priimtais procesiniais dokumentais, iš įvairių valstybių gautais įrodymais. Tokių įrodymų tinkamas paruošimas ir pateikimas teismui reikalauja papildomo laiko. Esant įstatymo numatytoms sąlygoms teismas turį teisę (ne pareigą) priimti sprendimą už akių (CPK 142, 285 str.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į aukščiau nurodytas aplinkybes, todėl byloje nepriėmė sprendimo už akių atsakovo atžvilgiu. Nėra objektyvaus pagrindo teigti, jog buvo pažeistas šalių lygiateisiškumo principas ir atsakovui sudarytos sąlygos piktnaudžiauti procesu. Priešingai, pirmosios instancijos teismo veiksmai pagal bylos aplinkybes atitiko civilinio proceso tikslus (CPK 2 str.).

40Apelianto nurodyti argumentai, kad atsakovo pateikti procesiniai dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, laikytini formaliais bei nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui paneigti. Teisėjų kolegijai nekilo abejonių dėl atsakovo P. T. Permona išreikštos valios, jog jį Lietuvos Respublikos teismuose atstovautų advokatas J. Masiokas, kuriam taip pat suteikta teisė perduoti sutartyje nurodytas teises kitam advokatų kontoros advokatui ar advokato padėjėjui (t. 1, b. l. 90-91). Tokias išvadas patvirtina ir teismų praktika (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 3K-3-582/2008). Teisėjų kolegijos manymu, atsakovo byloje pateikti įrodymai atitinka įstatymo nustatytus formos bei turinio reikalavimus, yra susiję su nagrinėjama byla, nėra nuginčyti, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai jais vadovavosi bei vertino. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad teismas pažeidė betarpiškumo principą, kad netyrė jo pateiktų įrodymų ir dėl jų nepasisakė. Skundžiamo teismo sprendimo turinys leidžia teigti, kad buvo įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo pateikti įrodymai, atskleista jų įrodomoji reikšmė. Teismui nebūtina mechaniškai aprašyti kiekvieną įrodymą atskirai. Apelianto nuorodos dėl esą padarytų procesinės teisės normų pažeidimų ar netinkamo normų pritaikymo neturi įtakos, kadangi pirmosios instancijos teismas bylą išsprendė teisingai (CPK 329 str. 1 d.).

41Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai bei teismo posėdyje jo atstovės nurodyti motyvai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo sprendimą keisti arba naikinti. Teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.). Netenkinant apelianto (ieškovo) apeliacinio skundo, iš jo į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 302 str.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti iš ieškovo Rolex SA į valstybės biudžetą 10,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovo Rolex SA atstovė 2006 m. rugsėjo 29 d. ieškiniu prašė pripažinti... 4. Ieškovo atstovė nurodė, kad ieškovas Rolex SA yra prekių ženklo ROLEX,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškovo Rolex SA... 6. Sprendime nurodyta, kad ieškovas yra prekių ženklo ROLEX, fig. (reg. Nr.... 7. Teismo vertinimu, ieškinys, pareikštas PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu,... 8. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad nustatant atsakovo ketinimų... 9. Ieškovo Rolex SA atstovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios... 10. 1.... 11. Ieškinys buvo pareikštas tik PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu, tačiau... 12. 2.... 13. Atsakovo prekių ženklo registracija laikytina prieštaraujančia PŽĮ 7... 14. 3.... 15. Teismas, darydamas išvadą, kad atsakovo veiksmuose nėra nesąžiningumo,... 16. 4.... 17. Atsakovas paraišką prekių ženklui registruoti, kuris visiškai atkartoja... 18. 5.... 19. Atsakovas paraišką prekių ženklui ROLEX pateikė dar 2001 m. sausio 17 d.,... 20. 6.... 21. Teismas pažeidė lygiateisiškumo principą, sudarė sąlygas atsakovui... 22. 7.... 23. Atsakovo pateikti procesiniai dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų.... 24. 8.... 25. Teismas pažeidė betarpiškumo principą, nes praktiškai iš viso netyrė... 26. Atsakovo P. T. Permona atstovas atsiliepimu į ieškovo Rolex SA apeliacinį... 27. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras prašo bylą... 28. Apeliacinis skundas atmetamas.... 29. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 30. Ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja,... 31. Ieškovas ieškinį pareiškė išimtinai PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu... 32. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas yra prekių ženklo ROLEX, fig.... 33. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 34. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovo prekių ženklas būtų pripažintas... 35. Teisėjų kolegija šioje byloje pažymi, kad ginčo šalių prekių ženklai... 36. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybę, kad atsakovas... 37. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2008 m. lapkričio 25 d.... 38. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto motyvais, kad aplinkybės dėl... 39. Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto motyvais, kad pirmosios... 40. Apelianto nurodyti argumentai, kad atsakovo pateikti procesiniai dokumentai... 41. Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti... 44. Priteisti iš ieškovo Rolex SA į valstybės biudžetą 10,05 Lt išlaidų,...