Byla e2A-1417-275/2016
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius grėsmę žalai atsirasti

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB Layher Baltic apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB Layher Baltic ieškinį atsakovui Brandmakers LT, UAB dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius grėsmę žalai atsirasti.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB Layher Baltic kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė uždrausti atsakovui Brandmakers LT, UAB parduoti, įkeisti, išnuomoti (subnuomoti) ar kitaip realizuoti 2015 m. balandžio 30 d. nuomos sutarties Nr. 20150430 pagrindu atsakovui perduotus statybinius pastolius (jų sudedamąsias dalis) bei atlikti bet kokius kitus veiksmus, išskyrus leisti 2015 m. balandžio 30 d. nuomos sutarties Nr. 20150430 pagrindu atsakovui perduotus statybinius pastolius (jų sudedamąsias dalis) grąžinti ieškovui. Nurodė, kad atsakovas nuo 2014 m. lapkričio iš ieškovo įgijo įvairių statybinių pastolių ir susijusios techninės įrangos už 102 657,66 Eur. Atsakovas už minėtą įrangą su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Ieškovas su atsakovu 2015 m. balandžio 30 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 20150430, kuria ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui valdyti ir naudotis verslo tikslais statybinius pastolius ir susijusią techninę įrangą. Vykdydamas minėtą nuomos sutartį, ieškovas perdavė atsakovui viso 41 157 vnt. įvairių paklotų, metalinių rėmų, pagrindo skersinių, įstrižainių rėmų ir pan., skirtų sumontuoti statybinius pastolius. Visi pastoliai buvo perduoti, pasirašant atskirus užsakymo ir krovinio pristatymo važtaraščius. Nuo nuomos sutarties pasirašymo su atsakovu iš viso buvo pasirašyta 27 pastolių pristatymo važtaraščiai. Visi pastoliai buvo pristatyti į renovuojamų bendrabučių statybinę aikštelę. Atsakovas yra nemokus, todėl ieškovas ketina nutraukti su atsakovu nuomos sutartį ir prevenciniu ieškiniu siekia uždrausti atsakovui atlikti neteisėtus veiksmus. Sudarydamas nuomos sutartį, ieškovas tikėjosi, kad visi buvę atsakovo įsiskolinimai ieškovui artimiausiu metu bus padengti. Iš viešai skelbiamų duomenų registruose paaiškėjo, kad atsakovas iš esmės neturi jokio vertingo turto, jis yra nemokus. Nuomos sutarties 8.2.2 punktas numato, kad šaliai tapus nemokia arba jos atžvilgiu teismine tvarka inicijavus bankroto ar likvidavimo procedūras, kita šalis turi teisę nutraukti nuomos sutartį nuo rašytinio įspėjimo apie nuomos sutarties nutraukimą įteikimo kitai šaliai dienos. Ieškovas ketina inicijuoti nuomos sutarties su atsakovu nutraukimą ir nori apsisaugoti nuo gresiančių dar didesnių nuostolių bei susigrąžinti nuomos sutarties pagrindu perduotus pastolius. Ieškovo įsitikinimu, sužinojęs apie nuomos sutarties nutraukimą ir pradėtą bylą dėl skolos išieškojimo, atsakovas gali imtis neteisėtų veiksmų ir priešinti pastolių atsiėmimui ir perdavimui ieškovui. Kadangi pastoliai nėra registruotinas objektas, atsakovas gali skubiai paslėpti, išgabenti, parduoti ar subnuomoti pastolių dalis bei tokiu būdu padaryti ieškovui nuostolius. Tam, kad užkirstų kelią tokių atsakovo veiksmų atlikimui, ieškovas reiškia prevencinį ieškinį.

5Atsakovas Brandmakers LT, UAB su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas nenurodė atsakovo atliekamų nuomos sutarties pažeidimų, atsakovas nuomojamu turtu naudojasi teisėtai ir laikydamasis nuomos sutarties sąlygų, dėl atsakovo teisėtų veiksmų – valdyti ir naudotis sutarties pagrindu perduotu turtu – negali kilti jokios rūšies teisinė atsakomybė. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiais, jog jis yra nemokumo būsenos. Atsakovas vykdo ir plečia savo ūkinę-komercinę veiklą, bendrovė kasmet įgyja vis daugiau turto, jos finansiniai rodikliai gerėja, bendrovė yra pelninga ir turi perspektyvų. Šalių sudarytos statybinių pastolių pirkimo – pardavimo sutartis ir nuomos sutartis yra du skirtingi tarpusavyje nesusiję sandoriai, dėl ko delsimas atsiskaityti pagal pirkimo – pardavimo sutartį nesuponuoja išvados, kad atsakovas nevykdys ir nuomos sutarties. Tai, kad atsakovui yra iškelta daugiau civilinių bylų, negali būti pakankamu pagrindu konstatuoti, kad nutraukus nuomos sutartį, atsakovas negrąžins ieškovui išsinuomoto turto. Nuomos sutarties tinkamo įvykdymo užtikrinimui atsakovo vadovas E. Š. perdavė ieškovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį 840 000 Eur sumai, todėl vien ši aplinkybė realiai sumažina ieškovo minimą grėsmę ir panaikina žalos atsiradimo tikimybę.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo išvadai, kad pagal nuomos sutartį atsakovui perduotų statybinių pastolių detalių nėra galimybės identifikuoti, taip pat jog atsakovas atliko ar ketina atlikti veiksmus, siekdamas sumaišyti pagal minėtas sutartis jam perduotas statybinių pastolių detales ir taip juos neteisėtai realizuoti, sutrukdyti ieškovui juos susigrąžinti, nutraukus nuomos sutartį. Byloje nebuvo įrodymų, jog atsakovas būtų pažeidęs nuomos sutarties sąlygas, kuriomis numatyta ieškovo teisė kontroliuoti atsakovui perduotų statybinių pastolių naudojimą pagal paskirtį, jų buvimo vietą ar būtų atlikęs ar ketintų atlikti kitokius neteisėtus veiksmus, apsunkinančius pastolių perdavimą ieškovui, nutraukus nuomos sutartį. Tai, kad pagal nuomos sutartį atsakovui perduoti pastoliai yra subnuomojami, nelaikytina neteisėtais atsakovo veiksmais, nes tokia statybinių pastolių naudojimo teisė yra numatyta šalių sudarytoje nuomos sutartyje. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių atsakovo veiksmus, siekiant apsunkinti statybinių pastolių identifikavimą. Teismas pažymėjo, kad perduodamas pastolių detales pagal nuomos sutartį, ieškovas, būdamas atidus ir rūpestingas, privalėjo minėtas detales ir jų perdavimą įforminti taip, kad vėliau nekiltų sunkumų, juos identifikuojant. Paties ieškovo veiksmai, aplaidžiai įforminant turto pagal nuomos sutartį perdavimą atsakovui, byloje nesant įrodymų, jog atsakovas atliko veiksmus, apsunkinančius jam perduotų detalių identifikavimą, nėra pagrindas atsakovo atsakomybei kilti. Be to, atsakovo pateikti važtaraščiai tvirtino, kad dalis pagal nuomos sutartį atsakovui perduotų pastolių atsakovo grąžinti ieškovui, ieškovas priėmė atsakovo grąžintus pastolius be pastabų. Tai, kad pagal ieškovo pareiškimą pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pastolių detalių dingimo, nepatvirtina ieškovo nurodytų aplinkybių dėl pastolių trūkumo, nes tokios faktinės aplinkybės minėto ikiteisminio tyrimo metu nėra konstatuotos. Ieškovo reikalavimo atsakovui grąžinti pagal nuomos sutartį perduotus statybinius pastolius įvykdymas yra užtikrintas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. ir 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. e2-5801-392/2015, kuriomis uždrausta atsakovui atlikti ieškinyje nurodytus veiksmus, galinčius sąlygoti žalą ieškovui. Kitos ieškovo nurodytos aplinkybės – atsakovo turtinė padėtis, įsiskolinimo pagal statybinių pastolių pirkimo – pardavimo sutartį buvimas, nėra susiję su ieškiniu prašomais uždrausti atsakovo neteisėtais veiksmais ir nepatvirtina jų grėsmės. Nagrinėjamu atveju atsakovo turtinė padėtis būtų aktuali tik tuo atveju, jeigu ieškovas būtų įrodęs neteisėtus atsakovo veiksmus, tokių veiksmų realumą, tačiau tokių įrodymų ieškovas nepateikė, todėl ieškinį teismas atmetė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas UAB Layher Baltic apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais motyvais:

  1. Teismas ignoravo prevencinio ieškinio institutą ir nepagrįstai sprendė, kad nėra prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygų. Prevencinio ieškinio teikimo atveju nėra būtina įrodyti atsakovo veiksmų neteisėtumo fakto, pakanka įrodymų, kad atsakovas atlieka neteisėtus veiksmus ir dėl jų kyla ar gali kilti žala ieškovui. Priešingu atveju prevencinį ieškinį galima būtų reikšti tik tada, kai jau yra įrodyti neteisėti veiksmai ir jau yra patirta žala. Nagrinėjamu atveju teismas ignoravo akivaizdžius faktus, patvirtinančius atsakovo veiksmų neteisėtumą, t. y. faktą, kad atsakovas jau ėmėsi veiksmų, slepiant ieškovui priklausančius pastolius, ir toliau gali imtis tokių veiksmų, juos pergabenant ar atliekant kitus neteisėtus veiksmus; faktą, jog atsakovas iki šiol vengia grąžinti ieškovui priklausantį turtą; taip pat faktą, kad dalis atsakovui perduotų pastolių jau dingo ir dėl to yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.
  2. Aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo areštuoti ieškovui priklausantys pastoliai, subnuomoti tretiesiems asmenims UAB „LitCon“ ir UAB „Jono statyba“, nepaneigia aplinkybės, kad nėra grėsmės ieškovo interesams, nes po laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas atliko šių asmenų žinioje esančių pastolių inventorizaciją ir nustatė, kad yra žymus pastolių trūkumas – trūksta net 9 455 detalių, kas reiškia, kad jie buvo pavogti, paslėpti arba pradanginti, taigi teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina ieškovo turto apsaugos. Dėl šio trūkumo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teismas ignoravo ieškovo nurodytas aplinkybes, kad atsakovas nereagavo į ieškovo raginimus sudaryti pastolių skaičiavimo komisiją ir kartu suskaičiuoti pastolius. Atsakovas yra nesąžiningas, nebendradarbiauja su ieškovu, todėl yra ne tik reali grėsmė, bet ir jau atlikti konkretūs veiksmai, kuriais atsakovas kelia žalą ieškovui.
  3. Atsakovo turtinė padėtis yra prasta, jis nemokus, ką patvirtina, be kitų įrodymų, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo šiai įmonei priėmimo faktas (nutartis dar nėra įsiteisėjusi). Atsakovas yra skolingas ieškovui 98 472,68 Eur ir delsia atsiskaityti su ieškovu nuo 2015 m. sausio mėnesio. Atsakovas neteikia jokios informacijos apie savo turtą, kas tik patvirtina, kad jis realiai jokio turto ir neturi arba jį slepia, mėgindamas perleisti tretiesiems asmenims. Tai dar kartą patvirtina, kad yra reali grėsmė, jog atsakovas negrąžins pastolių ieškovui, o ieškovui net nebus galimybių išsiieškoti iš atsakovo prarasto turto vertės.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Brandmakers LT, UAB prašo skundą atmesti ir sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir prijungti papildomą įrodymą – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 21 d. teismo posėdžio civilinėje byloje Nr. e2-1497-905/2016 garso įrašą. Nurodo, kad apeliantas konkrečiai nenurodo, kokių neteisėtų veiksmų, susijusių su pastolių slėpimu ar pasisavinimu, ėmėsi atsakovas. Ieškovas atsakovo neteisėtus veiksmus grindžia atsakovo skola ieškovui ir tariama atsakovo nemokumo būsena. Tačiau atsakovo skolos ieškovui klausimas sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje Nr. e2-3006-614/2016, kurioje yra areštuotas atsakovo turtas. Atsakovo skola ieškovui susidarė nuo 2014 m. gruodžio iki 2015 m. gegužės. Vilniaus miesto apylinkės teisme baigta nagrinėti civilinė byla Nr. e2-1494-905/2016 pagal Brandmakers LT, UAB ieškinį UAB Layher Baltic dėl UAB Layher Baltic vienašalio minėtos nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Šioje byloje 2016 m. sausio 21 d. teismo posėdyje dalyvavo UAB Layher Baltic vadovas V. V., kuris davė paaiškinimus dėl faktinių aplinkybių, susijusių su skolos atsiradimu, su tuo, kaip jis ją vertino ir kodėl tęsė santykius su atsakovu, nors jis buvo skolingas ieškovui. Kadangi nagrinėjant šią civilinę bylą ieškovo vadovas teismo posėdžiuose nedalyvavo, todėl tikslinga prijungti minėto teismo posėdžio garso įrašą, nes juo užfiksuoti ieškovo vadovo paaiškinimai yra reikšmingi ir šiai civilinei bylai. Šie paaiškinimai patvirtina, kad atsakovo skola ieškovui nebuvo laikoma grėsme žalai atsirasti, nes ieškovas, nepaisydamas atsakovo įsiskolinimo, sutiko toliau dirbti su atsakovu, pasirašydamas nuomos sutartį ir tiekdamas pastolius nuomai iki prevencinio ieškinio pateikimo. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartis dėl bankroto bylos Brandmakers LT, UAB iškėlimo nėra įsiteisėjusi, todėl joje nustatyti faktai neturi nei res judicata, nei prejudicinės galios, todėl remtis ja nėra jokio teisinio pagrindo. Be to, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, atsakovo finansinė padėtis, buvusi prevencinio ieškinio pareiškimo momentu, nėra susijusi su ieškiniu prašomais uždrausti atsakovo neteisėtais veiksmais ir nepatvirtina jų grėsmės. Apeliantas neteisus, teigdamas, kad atsakovas vengia grąžinti ieškovo pastolius. Nutraukus nuomos sutartį, atsakovas neatsisakė grąžinti ieškovui pastolių, tačiau prašė palaukti, kol rangovai baigs vykdyti statybos darbus, nes nenorėjo pažeisti su jais sudarytų sutarčių, kas atitinkamai nulemtų galimų būsimų nuostolių atlyginimo būtinumą, ir stabdyti jų vykdomus statybos rangos darbus. UAB „LitCon“ baugus vykdyti statybos rangos darbus, visi pastoliai buvo demontuoti ir grąžinti ieškovui, ką patvirtina patikslintas ieškinys Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.e2-2758-392/2016. Tačiau UAB „Jono statyba“ užtęsė statybos rangos darbus, dėl ko pastoliai negalėjo būti demontuoti ir grąžinti ieškovui iki 2015 m. spalio pabaigos, tačiau šiuo metu pastolių demontavimo darbai pradedami daryti. Pirminis ieškinys nebuvo grindžiamas aplinkybe dėl pastolių trūkumo. Pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl pastolių trūkumo ieškovas pateikė po šios civilinės bylos inicijavimo, galimai tik siekiant palankaus teismo sprendimo šioje byloje. Ieškovo pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo nurodytos aplinkybės dar nėra patvirtintos jokiais teisėsaugos institucijų sprendimais. Pastolių patikrinimas buvo atliktas atsakovui nedalyvaujant. Neaišku, kokiu būdu buvo atlikta jų inventorizacija. Nei atsakovas, nei UAB „Jono statyba“ atstovai, nei antstolis patikrinime nedalyvavo. Vilniaus apygardos teismas, civilinėje byloje Nr. e2-2758-392/2016 taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė ieškovui kreiptis į antstolį ir aprašyti turtą, tačiau antstolis į turto buvimo vietą nebuvo atvykęs ir pastolių detalių neaprašinėjo. Be to, suskaičiuoti kiekvieną pastolių detalę, kai jie stovi sumontuoti ties šešiolikos aukštų namu, objektyviai neįmanoma. Todėl ieškovo vienašališkai sudarytas aktas dėl galimo pastolių trūkumo nėra pakankamas ir pagrįstas įrodymas, siekiant įrodyti pastolių detalių dingimą ir tuo pačiu atsakovo veiksmų neteisėtumą ar būsimų neteisėtų veiksmų realumą.

11Ieškovas byloje 2016-03-23 pateikė prašymą prijungti prie bylos papildomą rašytinį įrodymą - Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.e2-517-157/2016. Nurodė, kad šioje byloje sprendžiamas ieškovo reikalavimas dėl pastolių išreikalavimo iš atsakovo Brandmakers ir UAB Jono statyba, nutartis patvirtina, kad kyla reali grėsmė ieškovo teisėms ir interesams. Nutartis paneigia skundžiamame sprendime nurodytus argumentus, kad nėra įrodymų, jog Brandmakers trukdytų atsiimti pastolius ar juos identitifikuoti. Nurodė, kad dėl pastolių išreikalavimo ši Brandmakers yra pradėta atskira byla. Šis įrodymas buvo priimtas byloje, nes atsirado po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Skundas atmestinas.

14Ieškovas teigia, kad atsakovas pažeidė jo teises, reiškia pažeistų teisių gynimo reikalavimą, prašydamas uždrausti atsakovui Brandmakers LT, UAB parduoti, įkeisti, išnuomoti (subnuomoti) ar kitaip realizuoti 2015 m. balandžio 30 d. nuomos sutarties Nr. 20150430 pagrindu atsakovui perduotus statybinius pastolius (jų sudedamąsias dalis) bei atlikti bet kokius kitus veiksmus, išskyrus leisti 2015 m. balandžio 30 d. nuomos sutarties Nr. 20150430 pagrindu atsakovui perduotus statybinius pastolius (jų sudedamąsias dalis) grąžinti ieškovui. Tai, kad tarp šalių yra nagrinėjama kita byla, kurioje ieškovė UAB „Layher Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę Brandmakers LT, uždarąją akcinę bendrovę grąžinti 2015 m. balandžio 30 d. nuomos sutarties pagrindu perduotus statybinius pastolius, kurių vertė 200 380,27 Eur; įpareigoti kitą atsakovę uždarąją akcinę bendrovę ,,Jono statyba” (toliau – UAB ,,Jono statyba”) grąžinti statybinius pastolius, kurių vertė 723 261,72 Eur, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo pritaikytos Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi , priimta civilinėje byloje Nr. e2-5801-392/2015 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.e2 -517-157/2016, leidžia daryti išvadą, kad abiejose byloje ieškovas gina tą pačią turtinę teisę į jam nuosavybės teisėmis priklausančius pastolius, kuriuos jis nuomos sutarties pagrindu yra išnuomojęs atsakovui, siekia, kad būtų uždrausta nuomininkui jais naudotis, kol bus išspręstas ginčas.

15Tarp šalių kilus ginčui dėl tolesnio nuomininko naudojimosi išsinuomotu daiktu, t.y. nuomotojui reikalaujant grąžinti šį turtą, ieškovo interesas, kad naudojimosi turtu veiksmai būtų nutraukti nedelsiant, gali būti ginamas taikant laikinąsias apsaugos priemones ginčo objektui. Kol nebaigtas teisminis procesas, byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir šį turtą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi, patenkinus ieškovės prašymą, nuspręsta areštuoti pastolius, t.y. trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,LitCon” žinioje esančius ir ieškovei nuosavybės teise priklausančius pastolius. Vilniaus apygardos teismo 2015 rugsėjo 23 d. nutartimi areštuoti atsakovės UAB ,,Jono statyba” žinioje esantys ir ieškovei priklausantys pastoliai (jų dalys), šio turto saugotoja paskirta atsakovė ir leista ieškovės pasirinktam antstoliui aprašyti minėtą turtą, o atsakovei – jį grąžinti tik ieškovei. Ieškovė UAB „Layher Baltic“ 2015 m. lapkričio 26 d. pateikė teismui prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei UAB ,,Jono statyba” ar kitiems tretiesiems asmenims naudotis, disponuoti, valdyti, eksploatuoti atsakovės žinioje esančius ieškovei priklausančius pastolius, leidžiant juos grąžinti tik ieškovei, šis prašymas buvo patenkintas Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartimi. Ieškovas, reikšdamas ieškinį šioje byloje, turi nurodyti argumentus, kuriais remiantis taikytos laikinosios apsaugos priemonės jo išnuomoto turto atžvilgiu kitoje byloje būtų nepakankamos jo interesui, kad jam priklausantys pastoliai nebūtų parduoti, įkeisti, išnuomoti (subnuomoti) ar kitaip realizuoti, apginti. Tai, kad apygardos teismo nutartimi šis turtas buvo areštuotas, reiškia, kad tuo uždrausta atsakovui perleisti kitiems asmenims teises šį turtą valdyti, perleisti šį turtą, t.y. disponuoti juo. Tai, kad atsakovas turtu naudojasi nuomos sutarties pagrindu, reiškia, kad jis nėra įgijęs į šį turtą kitokių teisių, nei nuomininkas, o reiškiamu šioje byloje reikalavimu ieškovas siekia, kad būtų pripažintina, jog atsakovas neturi nuosavybės ir valdymo teisių į turtą, t.y. neturi teisės jo parduoti, perleisti, įkeisti, išnuomoti. Uždraudžiant teismo sprendimu asmeniui atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos atlikti jis nebuvo įgijęs teisės, toks sprendimas būtų perteklinis. Prevencinis ieškinys būtų galima tuo atveju, jei kita šalis ginčytų ieškovo teises, t.y. jei šioje byloje atsakovas įrodinėtų savo teisę parduoti, įkeisti, išnuomoti (subnuomoti) ar kitaip realizuoti ieškovo turtą. Subnuomos santykius reglamentuojanti CK 6.490 straipsnio 1 dalis numato, kad subnuomoti išsinuomotą daiktą subnuomininkas gali tik gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenumato nuomos sutartis. Pagal bylos aplinkybes, nuomotojo turtas yra subnuomotas kitiems asmenims, tačiau uždrausti tai daryti atsakovui būtų pagrindas tuo atveju, jei ginčo turtas nebūtų areštuotas. Šiuo atveju kitoje byloje areštavus turtą, nėra tikslinga nagrinėti reikalavimą dėl uždraudimo jį subnuomoti, kadangi turto areštas apima draudimą ir subnuomoti, turto areštu yra uždraudžiama turtą perleisti, t.y. juo disponuoti, jį valdyti ir naudoti, o subnuoma yra turto naudojimo teisės įgyvendinimas, taigi, uždraudus atlikti šiuos veiksmus, ieškovo interesų apsauga jau yra užtikrinta, papildoma apsauga nėra reikalinga, todėl ieškinys atmestas pagrįstai. Ieškinio pagrindu atsakovas nurodo tai, kad atsakovas gali skubiai paslėpti, išgabenti, parduoti ar subnuomoti pastolių dalis bei tokiu būdu padaryti ieškovui nuostolius, tačiau esant tokiai tikimybei yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, numatytos CPK 144 ir 145 straipsniuose. Nagrinėjimas tarp šalių ginčo teismine tvarka , kaip šiuo atveju - ginčo dėl nuomos sutarties objektų grąžinimo nuomotojui, yra pagrindu taikyti tokias priemones, jos yra taikytos, kad būtų reikalingi papildomi draudimai atsakovui, argumentai nepateikti.

16Tai, kad po laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui paaiškėjo apie žymų pastolių trūkumą, t.y. kad trūksta net 9 455 detalių, ieškovas teigia, kad jos buvo pavogtos, paslėptos arba pradangintos, t.y. teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrino ieškovo turto apsaugos, nereiškia, kad patenkinus ieškovo prevencinį reikalavimą, būtų užtikrinta ieškovo turto apsauga. Asmens, kuris nevykdo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atžvilgiu taikoma atsakomybė, todėl tiek nevykdant teismo sprendimo, kuriuo draudžiama atlikti atsakovui tam tikrus veiksmus, tiek nevykdant teismo nutarties, kuria taikyti draudimai kaip laikinoji apsaugos priemonė, atsakomybė skolininkui yra tokia pati, todėl taikyta ieškovo teisių apsauga yra pakankama. Ieškovas ėmėsi priemonių - pranešė apie neteisėtus atsakovo veiksmus ikiteisminio tyrimo organams, tuo atveju, jei bus nustatyti neteisėti atsakovo veiksmai areštuoto turto atžvilgiu, pažeidimai, atsakovui bus taikoma atsakomybė.

17Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimas atsakovui, tai, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 98 472,68 Eur ir delsia atsiskaityti su ieškovu nuo 2015 m. sausio mėnesio, yra aplinkybėmis, kurių pagrindu taikytinas atsakovo turtui areštas, tačiau tai nėra sąlyga taikyti papildomus draudimus atsakovui, jo žinioje esančio ieškovo turto atžvilgiu.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Byloje gautas atsakovo atstovės advokatės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už advokato pagalbą rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą – 700,00 Eur , prašymas tenkintinas, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas naudojosi advokato paslaugomis ir pirmosios instancijos teisme, tačiau prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų nebuvo pateiktas, į tai, kad ieškovo apeliacinio skundo apimtis didelė, jį sudaro 9 lapai, todėl atsiliepimo paruošimas į tokios apimties skundą reikalauja didesnių darbo laiko sąnaudų. Prašymas tenkinamas remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi.

20Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB Layher Baltic kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Atsakovas Brandmakers LT, UAB su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas UAB Layher Baltic apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Brandmakers LT, UAB prašo skundą... 11. Ieškovas byloje 2016-03-23 pateikė prašymą prijungti prie bylos papildomą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Skundas atmestinas.... 14. Ieškovas teigia, kad atsakovas pažeidė jo teises, reiškia pažeistų... 15. Tarp šalių kilus ginčui dėl tolesnio nuomininko naudojimosi išsinuomotu... 16. Tai, kad po laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui paaiškėjo apie... 17. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarties dėl bankroto bylos... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 19. Byloje gautas atsakovo atstovės advokatės prašymas dėl bylinėjimosi... 20. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti...