Byla e2A-2376-275/2015
Dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. Š. skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. Š. ieškinį atsakovams UAB „Litagros prekyba“, R. P., tretiesiems asmenims A. P., J. V., žemės ūkio kooperatyvui „VIRIDIS GROUP“ dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pareikštame ieškinyje nurodo, kad 2012 m. balandžio 2 d. atsakovo UAB „Litagros prekyba“ naudai buvo išduotas trečiojo asmens (skolininko) Žemės ūkio kooperatyvo „VIRIDIS GROUP“ paprastasis neprotestuotinas vekselis 250 000 Lt sumai, pagal kurį skolininkas pateikus šį paprastąjį neprotestuotiną vekselį apmokėjimui besąlygiškai įsipareigojo sumokėti UAB „Litagros prekyba“ 250 000 Lt sumą. Pažymi, jog už visas pinigines prievoles pagal šį vekselį asmeniškai laidavo trys fiziniai asmenys - A. P., D. Š. ir J. V. 2013 m. sausio 29 d. Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras UAB „Litagros prekyba“ naudai pagal 2012 m. balandžio 2 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį išdavė Paprastojo vekselio vykdomąjį įrašą Nr. 936, pagal kurį reikalaujama solidariai išieškoti iš skolininko ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ ir laiduotojų A. P., D. Š. ir J. V., paprastojo neprotestuotino vekselio turėtojo naudai per vekselio mokėjimo terminą neapmokėtą dalį vekselio sumos, t. y. 131 008,02 Lt su 6 proc. palūkanomis, skaičiuojamomis nuo mokėjimo termino pasibaigimo iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo dienos, taip pat reikalaujama solidariai išieškoti notaro paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo darymą - 436,60 Lt (iš viso 131.444,62 Lt). 2013 m. vasario 22 d. tarp UAB „Litagros prekyba“ (pradinio kreditoriaus) ir R. P. (naujojo kreditoriaus) buvo pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 20130222/01, kuria pradinis kreditorius perleido naujajam kreditoriui reikalavimą, atsiradusį iš 2012 m. balandžio 2 d. paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu 2013 m. sausio 29 d. išduoto vykdomojo įrašo. Pažymi, kad apie reikalavimo teisės perleidimą nebuvo tinkamai pranešta. Nurodo, kad ieškovas laidavo tik su ta sąlyga, kad už tą pačią prievolę laiduos ir ŽŪK direktorius bei pajininkas A. P., taip pat kitas pajininkas J. V. (solidariai atsakingi asmenys). Tuo atveju, jeigu minėti asmenys asmeniškai nebūtų laidavę už prievolę kreditoriui, ieškovas nebūtų sutikęs suteikti asmeninio laidavimo pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad esant trims laiduotojams, tuo atveju, jeigu bendrovė neįvykdytų prievolės kreditoriui, visų laiduotojų atsakomybė bus vienoda ir visi vienodai lygiai atsakys kreditoriui. Pradžioje išieškojimas buvo vykdomas po lygiai iš visų laiduotojų ir skolininko. Padėtis kardinaliai pasikeitė naujajam kreditoriui R. P. perėmus reikalavimo teisę, kai išieškojimas yra vykdomas vien tik iš vieno laiduotojo (solidaraus skolininko) ieškovo. Ieškovas nurodo, kad tarp atsakovų sudarytas ginčijamas reikalavimo perleidimo sandoris prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, sudarytas vienai iš šalių elgiantis nesąžiningai, pažeidžiant kitų asmenų teises, ir antrajai šaliai apie tai galimai žinant, taip pat esant galimai piktavališkam susitarimui tarp šalių.

5Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovas ginčijamą sandorį (Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 20130222/01) prašo pripažinti niekiniu ir negaliojančiu ab initio CK 1.81 str. 1 d. pagrindu.

6Atsakovas R. P. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad skolininkui bei kitiems laiduotojams buvo tinkamai pranešta apie reikalavimo teisės perleidimą. Pažymi, kad po perleidimo sutarties ieškovo prievolių apimtis nepasikeitė, nes nei pagrindinis skolininkas nei kiti solidarieji skolininkai nėra atleisti nuo prievolės kreditoriui įvykdymo, tačiau kreditorius turi teisę pasirinkti į kurį iš skolininkų nukreipti savo reikalavimą.

7Atsakovas UAB „Litagros prekyba“ teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas klaidingai aiškina solidaraus laiduotojo prievolę. Mano, kad ieškovo akcentuojamas laiduotojo bei reikalavimo teisės perėmėjo giminystės ryšys nėra pagrindu pripažinti sutartį negaliojančia, kadangi įvykdęs prievolę už kitą solidarųjį laiduotoją, ieškovas įgytų teisę į proporcingos sumos išieškojimą, nepaisant kreditoriaus ir kitų skolininkų santykių. Visiškai nepagrįstu laiko ieškovo argumentus, kad atgręžtinis vykdymas į kitus laiduotojus (skolininką) yra neįmanomas, kadangi ieškovas turėtų teisines priemones tokiam savo įsigytam reikalavimui įvykdyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 11 d. sprendimu ieškovo D. Š. ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo D. Š. atsakovo R. P. naudai 1271,11 EUR atstovavimo išlaidų, atsakovo UAB „Litagros prekyba“ naudai 1893,76 EUR atstovavimo išlaidų. Konstatavo, kad nėra nei vienos sąlygos taikyti CK 6.102 straipsnį. Ieškovas nesirėmė nurodyta teisės norma, teismas ex officio taip pat nenustatė šioje normoje nurodyto nors vieno atvejo. Darė išvadą, kad teismui nepateikti įrodymai, kurie patvirtintų ieškovo reikalavimo pagrįstumą ir įrodytų šalių nesąžiningumą, tuo labiau, kad pirminio ir naujojo kreditoriaus nesieja jokie giminystės, pavaldumo ar kiti santykiai, todėl ieškovų ginčijamas sandoris negali būti pripažintas negaliojančiu LR CK 1.81 str. įtvirtintu pagrindu. Konstatavo, kad 2013-08-22 Vilniaus apygardos teismo nutartis turi prejudicinę galią šioje byloje nagrinėjamam šalių ginčui ir joje konstatuotas tinkamas skolininkui pranešimas apie reikalavimo teisės perleidimą. Nenustatė, kad pirminis ar naujasis kreditorius būtų pažeidęs LR CK 6.6 str. 4 d. ar būtų reikalavęs didesnio piniginių sumų išieškojimo, nei priklausytų pagal vykdomąjį įrašą (CPK 178 str.). Ieškovo argumentai dėl jo manymo, jog jis atsakantis tik iš dalies, atmestini, nes pagal laidavimo prievolę jis kartu su kitais laiduotojais sutarė atsakyti solidariai. Teismui nepateikti įrodymai, kad ieškovo laidavimo sutartis būtų pripažinta negaliojančia ar niekine, todėl ji turi būti vykdytina visa apimtimi.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo aplinkybių, turinčių reikšmės sprendžiant klausimą tiek dėl ieškovo, kaip laiduotojo, prievolių apimties padidėjimo be jo sutikimo atsakovams sudarius ginčo sandorį, tiek ieškovo teisių ir interesų pažeidimo bei kreditoriaus asmens reikšmės skolininkui.

132. Teismas nenagrinėjo ieškovo argumentų ir nurodytų aplinkybių dėl to, kad, sudarant ginčo sandorį, nebuvo išlaikyta įstatymuose bei sutartyje numatyta procedūra. Ieškovas nėra davęs sutikimo, kad atitinkamas UAB „Litagros prekyba“ reikalavimas būtų perleistas kitam asmeniui R. P., be to, ieškovui nėra oficialiai pranešta apie UAB „Litagros prekyba“ reikalavimo perleidimą. Byloje nėra jokių įrodymų, kad naujasis kreditorius būtų informavęs ieškovą apie ginčo sandorio sudarymą. Teismas nepagrįstai vadovavosi Vilniaus apygardos teismo nustatytais neva prejudicinę galią turinčiais faktais, nes minėtoje byloje nebuvo tikrinamas sandorio turinio teisėtumas ir pagrįstumas.

143. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo ginčijamas sandoris negali būti pripažintas negaliojančiu CK 1.81 str. pagrindu. Ginčijamas sandoris sudarytas vienai šaliai elgiantis nesąžiningai, pažeidžiant kitų asmenų teises, esant galimai piktavališkam susitarimui tarp šalių. Ginčo sandoriu šalys galimai siekė nesąžiningai eliminuoti faktą, kad būtent ieškovo užaugintais grūdais buvo sumažinta BŽŪK „Viridis group“ skola.

15Atsakovas R. P. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad ieškovo klaidingas suvokimas apie laidavimą, nėra pagrindas pripažinti ginčo sutartį negaliojančia. Ieškovas byloje neįrodė, kad jis UAB „Litagros prekybai“ įveždavo savo lėšomis išaugintą produkciją. Priešingai, visi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad visa žemės ūkio produkcija, kuri buvo įvežama UAB „Litagros prekybai“ ir užskaitoma kaip skolos dengimas, buvo išauginta iš BŽŪK „Viridis group“ įsigytų sėklų bei trąšų ir atitinkamai įvežama kaip BŽŪK „Viridis group“ produkcija bei tokiu būdu mažinant būtent pagrindinio skolininko BŽŪK „Viridis group“, už kurio prievolių įvykdymą solidariai laidavo ieškovas ir tretieji asmenys A. P. bei J. V., įsiskolinimą UAB „Litagros prekybai“. Šiuo atveju ieškovas atliko tik transportavimo vaidmenį. Aktualus yra tik likusios neįvykdytos prievolės dydis ir tai, kokiomis dalimis jis yra dalintinas tarp bendraskolių. Todėl ieškovo atliekami skaičiavimai pagal kuriuos BŽŪK „Viridis group“ nuosavybės teise priklausančia žemės ūkio produkcija atlikti atsiskaitymai su UAB „Litagros prekyba“ turi būti laikomai kaip ieškovo asmeniškai atlikti atsiskaitymai pagal laidavimo sutartį – yra visiškai nepagrįsti. R. P. nepavykus atgauti ¼ dalies reikalavimo tiesiogiai iš pagrindinio BŽŪK „Viridis group“, ši nepadengta reikalavimo dalis bus paskirstyta tarp visų likusių bendraskolių, t.y. ieškovo, A. P. bei J. V., laikant, jog kiekvienam iš jų tenka po 1/3 dalį Sutartimi prisiimtos prievolės. Nors ieškovas teigia, jog byloje buvo nustatyta, jog iš kitų solidariųjų skolininkų (laiduotojų) sutikimai perleisti prievolę buvo gauti – tokių duomenų, patvirtintų rašytiniais įrodymais, į bylą nebuvo pateikta. Teismas pagrįstai vadovavosi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai turinčia Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi, kurioje aiškiai konstatuota, jog net nesant duomenų, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimą.

16Atsakovas UAB „Litagros prekyba“ atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Sutartimi perleidus reikalavimo teisę – niekaip nepasikeitė jos apimtis. R. P. įgijo tą pačią reikalavimo teisę, kokią iki tol turėjo UAB „Litagros prekyba“, R. P. disponuoja lygiai tais pačiais prievolę pagrindžiančiais dokumentais, jis turi teisę naudotis lygiai tais pačiais teisiniais instrumentais ir priemonėmis, kaip ir UAB „Litagros prekyba“. Sprendime aiškiai ir išsamiai pagrįstas Vilniaus apygardos teismo 2013-08-22 priimtos nutarties prejudicijos šioje byloje faktas. UAB „Litagros prekyba“ Sutartimi perleidęs reikalavimo teisę, gavo visą nominalią perleisto reikalavimo sumą, taigi, jo vienintelis interesas (atgauti ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ įsiskolinimą) buvo patenkintas. Nei Ieškinyje, nei skunde ieškovas nenurodo jokių aplinkybių, kurios bent potencialiai verstų abejoti UAB „Litagros prekyba“ sąžiningumu.

172015-07-14 gautas atsakovo R. P. prašymas dėl 847 eurų bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Skundas atmestinas.

20Ieškovas, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo aplinkybių, turinčių reikšmės sprendžiant klausimą tiek dėl ieškovo, kaip laiduotojo, prievolių apimties padidėjimo be jo sutikimo atsakovams sudarius ginčo sandorį, turėjo nurodyti, kokia apimtimi padidėjo jo prievolės dėl to, kad tarp atsakovų buvo sudarytas reikalavimo perleidimo sandoris. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog atsakovas R. P. surašė galimai fiktyvius pakvitavimus dėl atsiskaitymo J. V. ir A. P. Kadangi ieškovas turėjo pateikti duomenis, jog pakvitavai, kurie surašyti skolininkams J. V. ir A. P. nėra vykdymo procese vertinami kaip skolos grąžinimas, kolegija daro išvadą, kad ieškovas nepateikė byloje duomenų, jog sudarius atsakovams reikalavimo perleidimo sutartį, jo prievolių apimtis padidėjo.

21Apeliantas nurodė, jog teismas visiškai nenagrinėjo ieškovo teisių ir interesų pažeidimo bei kreditoriaus asmens reikšmės skolininkui. Iš skundo argumentų galima daryti išvadą, kad skolininkas –ieškovas teigia turįs teisę pasirinkti, t.y. nesutikti su pasikeitimu išieškotojo, kad teismas turėjo padaryti išvadą, ar pažeidžia jo teises ar interesus išieškotojo pasikeitimas, kuris įvyko pagal reikalavimų perleidimo sutartį. Toks pažeidimas būtų konstatuojamas tuomet, jei būtų pagrindas daryti išvadai, kad buvęs išieškotojas UAB „Litagros prekyba“ nebūtų nukreipęs skolos likučio išieškojimo tik į ieškovą, kaip atsitiko, ieškovo teigimu, po reikalavimo sutarties sudarymo. Tai, kad naujasis kreditorius ir skolininkas A. P. yra tėvas ir sūnus, gali turėti įtakos skolos išieškojimo vykdymo procesui skolininko A. P. atžvilgiu, tačiau tai, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš kitų bendraskolių, t.y. A. P. ir J. V. skolos, kurią jis padengs kaip vienas iš trijų laiduotojų, leidžia daryti išvadą, kad ieškovas turi galimybę ginti savo turtinius interesus šių asmenų atžvilgiu, ir todėl esminės reikšmės ieškovui neturi tai, ar kreditorius liks UAB „Litagros prekyba“, ar juo bus skolininko A. P. tėvas R. P. Remiantis CK 6.101 straipsnio 5 dalimi be skolininko sutikimo kreditoriui draudžiama perleisti reikalavimą, jei kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės, todėl ieškovas turėjo pateikti įrodymus, kad buvęs kreditorius - UAB „Litagros prekyba“ jam turėjo esminės reikšmės, todėl jis nebūtų davęs sutikimo dėl kreditoriaus pasikeitimo. Ieškovas nenurodė jokių argumentų, kad jis turi interesą tik šiam kreditoriui grąžinti skolą, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo reikalavimai pripažinti sandorį negaliojančiu CK 1.80 straipsnio 1 ir 2 d. ir CK 1.81 str. 1 d. pagrindais nebuvo įrodyti.

22LR CK 6.6 str. 4 d. įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Tuo atveju, jei būtų pagrindas daryti išvadai, kad naujasis kreditorius siekia išieškojimo tik iš vieno iš trijų skolininkų, t.y. ieškovo, tokie jo veiksmai nebūtų ieškovo teisių pažeidimu, nes būtent ši teisės norma numato teisę kreditoriui reikalauti skolos grąžinimo iš vieno skolininko, kai jų yra keli.

23Tai, kad įstatymo normos nedraudžia sudaryti be skolininko sutikimo reikalavimo perleidimo sutartį, kuria būtų pažeidžiami skolininko interesai, reikalavimas atmestas pagrįstai. Nors skolininkas nurodo, jog jo interesas yra, kad naujuoju kreditoriumi nebūtų atsakovas R. P., tačiau ieškovas neturi teisės pasirinkti išieškotojo, todėl kreditoriaus valia, kam perleisti turimą kreditorinį reikalavimą.

24Ieškovas nurodė, jog jam nebuvo oficialiai pranešta apie UAB „Litagros prekyba“ reikalavimo perleidimą. Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyti argumentai, dėl ko šiuo pagrindu negali būti tenkinamas reikalavimas. Sprendime nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-08-22 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr.2S-1235-656/2013, kuria atmetė apelianto (šioje byloje ieškovo) atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria pakeistas išieškotojas. Minėtoje apygardos teismo nutartyje konstatuota, kad „Pareiškėjas pateikė 2013-04-03 raštą, kuriuo jis informavo skolininką D. Š. registruotu paštu bei elektroniniu paštu, kad yra perleistas reikalavimas. Duomenų, patvirtinančių, jog raštą skolininkas gavo, nėra, tačiau tai nelaikytina pagrindu atsisakyti pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Reikalavimo perleidimui skolininko sutikimas nėra būtinas (CK 6.101 str. 1 d.).“ Taigi, išieškotojo pakeitimo procesui nėra kliūtimi tai, kad skolininkas negavo pranešimo apie kreditoriaus pasikeitimą, tačiau tokio pranešimo negavimas negali būti pagrindu pripažinti reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia, nes pranešimas skolininkui turi būti padarytas po sutarties sudarymo, jo nebuvimas nėra priežastimi ryšyje su reikalavimų perleidimo sutarties pagrįstumu ir teisėtumu.

25Teismo sprendimo išvada, kad yra pagrindas konstatuoti, kad nurodyta Vilniaus apygardos teismo nutartis turi prejudicinę galią šioje byloje nagrinėjamam šalių ginčui ir joje konstatuotas tinkamas skolininkui pranešimas apie reikalavimo teisės perleidimą, nėra susijusi su reikalavimu pripažinti sutartį negaliojančia, nes, kaip nurodyta aukščiau, pranešimas ar nepranešimas apie sudarytą sandorį neturi reikšmės paties sandorio teisėtumui.

26Apeliaciniame skunde nurodyta, kad ginčijamas sandoris sudarytas vienai šaliai elgiantis nesąžiningai, pažeidžiant kitų asmenų teises, esant galimai piktavališkam susitarimui tarp šalių. Piktavališkas šalių susitarimo galimumas neleidžia daryti išvados, kad toks susitarimas buvo. Ieškovas nurodo, kad ginčo sandoriu šalys galimai siekė nesąžiningai eliminuoti faktą, kad būtent ieškovo užaugintais grūdais buvo sumažinta BŽŪK „Viridis group“ skola. Šioje byloje nebuvo nagrinėjama aplinkybė, kaip neturinti reikšmės bylai, kieno indėliu buvo sumažinta skola atsakovui UAB „Litagros prekyba“ , kurią turėjo jai BŽŪK „Viridis group“. Ieškovas turi galimybę šį faktą įrodinėti, jei ginčas tarp šalių kiltų dėl to, kas iš laiduotojų yra atlyginęs už skolininką dalį skolos. Ši aplinkybė nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl teismas neturi pagrindo daryti išvadų dėl jų.

27Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas pareikštame ieškinyje nurodo, kad 2012 m. balandžio 2 d. atsakovo... 5. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovas ginčijamą sandorį... 6. Atsakovas R. P. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 7. Atsakovas UAB „Litagros prekyba“ teismui pateiktame atsiliepime į... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 11 d. sprendimu ieškovo D.... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo aplinkybių, turinčių... 13. 2. Teismas nenagrinėjo ieškovo argumentų ir nurodytų aplinkybių dėl to,... 14. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo... 15. Atsakovas R. P. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei... 16. Atsakovas UAB „Litagros prekyba“ atsiliepime prašo apeliacinį skundą... 17. 2015-07-14 gautas atsakovo R. P. prašymas dėl 847 eurų bylinėjimosi... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Skundas atmestinas.... 20. Ieškovas, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo... 21. Apeliantas nurodė, jog teismas visiškai nenagrinėjo ieškovo teisių ir... 22. LR CK 6.6 str. 4 d. įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkų pareiga yra... 23. Tai, kad įstatymo normos nedraudžia sudaryti be skolininko sutikimo... 24. Ieškovas nurodė, jog jam nebuvo oficialiai pranešta apie UAB „Litagros... 25. Teismo sprendimo išvada, kad yra pagrindas konstatuoti, kad nurodyta Vilniaus... 26. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad ginčijamas sandoris sudarytas vienai... 27. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimą palikti...