Byla e2-561-943/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta atleisti ieškovą nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, atidedant mokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo dienos, bei nustatytas terminas trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. e2-3422-275/2016 pagal ieškovo D. Š. ieškinį atsakovui A. P. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 114 798,49 Eur turtinės žalos atlyginimo, 5 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 3. Dėl nurodyto teismo sprendimo ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriame išdėstė prašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo arba šios dalies mokėjimą atidėti iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 3 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimo atmetė, atidėjo 1 380 Eur žyminio mokesčio dalies mokėjimą iki teismo procesinio sprendimo priėmimo bei nustatė ieškovui terminą primokėti 300 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovo turto areštas nepatvirtina itin sunkios ieškovo turtinės padėties, nes turto areštas yra laikinas suvaržymas ir nereiškia, jog ateityje ieškovas negalės disponuoti savo turtu. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi ieškovui atsisakyta iškelti fizinio asmens bankroto bylą, todėl šis faktas neleidžia teismui daryti išvados, kad ieškovo turtinė padėtis yra tokia sunki, jog jis būtų pajėgus sumokėti tik 50 Eur žyminio mokesčio, t. y. tik 2,89 proc. už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo atleisti ieškovą nuo trūkstamos dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau yra pagrindas atidėti jam dalies žyminio mokesčio sumokėjimą (1 380 Eur), nes ieškovo turtinė padėtis, kuri šiuo metu yra sudėtinga, ateityje gali pagerėti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti ieškovą nuo likusios dalies žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą sumokėjimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Areštuoto turto objektų turėjimas pas ieškovą negali būti siejamas su realia ieškovo galimybe sumokėti itin didelį žyminį mokestį. Be to, byloje nėra duomenų, kad ieškovas ateityje galės disponuoti areštuotu turtu. Teismas turėjo vertinti ieškovo turtinę padėtį kreipimosi į teismą momentu.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Ukmergės rajono apylinkės teismo nutartimi, nes ši nutartis šiuo metu yra apskųsta apeliacine tvarka, todėl neturi jokios prejudicinės galios. Be to, teismas neatsižvelgė į teismų nutartis kitose civilinėse bylose, kur buvo konstatuota, kad ieškovo finansinė padėtis yra sunki.
  3. Ieškovo turtas yra areštuotas nuo 2011 metų, taip pat šiuo metu nėra išspręstas klausimas dėl ieškovo bankroto bylos iškėlimo, be to, byloje nesant duomenų, jog ieškovo turtinė padėtis pagerės teismui priėmus galutinį teismo procesinį sprendimą, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo neatleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas A. P. prašo netenkinti ieškovo D. Š. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutarties ir nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:
  1. Ieškovas prašė atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir žyminio mokesčio mokėjimo dalies atidėjimo. Teismas dalį ieškovo reikalavimų tenkino – atidėjo dalies žyminio mokesčio mokėjimą. Teismas priėmė teisingą ir proporcingą ieškovo atžvilgiu sprendimą.
  2. Ieškovas, keldamas nepagrįstus ieškinius, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Tokiu būdu ieškovas kelia finansinius sunkumus ne tik atsakovui, jo tėvui, bet ir valstybei. Civilinėse bylose Nr. e2A-2376-275/2015, Nr. 2-219-196/2016 ir Nr. e2A-8-755/2016, kuriose buvo atmesti ieškovo reikalavimai, atsakovas ir jo tėvas negali atgauti patirtų bylinėjimosi išlaidų ir kitų piniginių prievolių įvykdymo. A. P. ir R. P. yra inicijavę vykdomąsias bylas, kuriose vykdomas išieškojimas iš ieškovo D. Š., įsiteisėjusių teismo sprendimų pagrindu.
  3. Teismas teisingai rėmėsi ieškovo bankroto byloje priimtu, bet neįsiteisėjusiu sprendimu, nes ši byla ir kiti teisminiai procesai, kuriuose dalyvauja ieškovas, leidžia susidaryti vidiniam įsitikinimui dėl ieškovo nesąžiningumo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta ieškovą atleisti nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo ir nutarta atidėti ieškovui žyminio mokesčio mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.
 2. CPK imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio nustatymo, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai).
 3. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas, teikdamas apeliacinį skundą, sumokėjo 50 Eur žyminį mokestį, o prašymą atleisti nuo likusios dalies (1 680 Eur) sumokėjimo grindė sunkia finansine padėtimi. Ieškovas paaiškino, kad jo atžvilgiu yra taikomi turto areštai, be to, ieškovas yra kreipęsis dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei joms pagrįsti pateiktus duomenis, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad jos nesudaro pagrindo atleisti ieškovą nuo 97,11 proc. už skundą mokėtino žyminio mokesčio sumos sumokėjimo. Atsižvelgiant į tai, teismas iš dalies tenkino alternatyvų ieškovo prašymą ir atidėjo dalies (1 380 Eur) žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, įpareigodamas ieškovą primokėti 300 Eur žyminį mokestį už apeliacinio skundo pateikimą.
 4. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad teismui pateikti duomenys apie viso jam priklausančio nekilnojamojo turto areštą leidžia spręsti, kad jo galimybės sumokėti žyminio mokesčio dalį iš nurodyto turto yra apribotos. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovo turtui areštai yra taikomi nuo 2011 metų (t. 5, b. l. 68-83), bankų išrašų duomenimis ieškovas lėšų neturi (t. 5, b. l. 88-94), ieškovo atžvilgiu pradėti priverstinio išieškojimo procesai (t. 5, b. l. 95-98), ieškovas yra skolingas tiek Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, tiek mokesčių administratoriui (t. 5, b. l. 99-101).
 5. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą teismas gali tik nustatęs, jog asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011, 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-996/2010, 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009). Visgi, įvertinus aplinkybę, kad ieškovo atžvilgiu areštai yra taikomi nuo 2011 metų, priverstinio išieškojimo procesai dar vyksta ir pagal 2012 metais priimtus teismų procesinius sprendimus, nėra pagrindo manyti, jog ieškovo finansinė padėtis ateityje (iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo byloje priėmimo) pagerės ir jis bus pajėgus sumokėti atidėtą žyminį mokestį. Aplinkybė, kad ieškovui buvo atsisakyta iškelti fizinio asmens bankroto bylą nesudaro pagrindo daryti priešingą išvadą, nes byloje esantys įrodymai leidžia spręsti, jog ieškovo finansinė padėtis laikytina sunkia CPK 83 straipsnio 3 dalies prasme. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylą nagrinėjęs teismas turėjo taikyti ne CPK 84 straipsnyje įtvirtintą žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, o CPK 83 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo institutą.
 6. Apeliacinis skundas pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, pagal ieškovo reiškiamo turtinio reikalavimo dydį (114 798,49 Eur) mokėtinas 1 730 Eur žyminis mokestis. Ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus, kad sumokėjo 50 Eur žyminį mokestį (t. 5, b. l. 67). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgus į ieškovo finansinę padėtį, jis atleistinas nuo 90 proc. mokėtinos žyminio mokesčio dalies ir įpareigotinas sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį, nuo kurios mokėjimo jis nėra atleistas – 123 Eur (1 730 Eur x 10 proc. – 50 Eur). Teismo vertinimu, tai yra proporcinga ir sąžininga žyminio mokesčio suma, neužkertanti ieškovui teisės į teisminę gynybą. Atitinkamai ieškovui nustatytinas terminas iki 2017 m. balandžio 14 d. sumokėti nurodytą žyminio mokesčio sumą ir pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Ieškovui išaiškintina, kad jeigu nurodytu terminu nebus pašalintas nurodytas apeliacinio skundo trūkumas, t. y. sumokėtas 123 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą, teismas apeliacinį skundą laikys nepaduotu ir grąžins jį padavusiam asmeniui.
 7. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovo pateiktus įrodymus, todėl nepagrįstai taikė žyminio mokesčio atidėjimo, o ne atleidimo, institutą. Dėl šios priežasties skundžiama nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atleisti ieškovą D. Š., a. k. ( - ) nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir įpareigoti ieškovą iki 2017 m. balandžio 14 d. sumokėti 123 Eur žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą bei pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai