Byla e2-4279-308/2019
Dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, nedalyvaujant ieškovo atstovui, dalyvaujant atsakovo atstovui adv.Ginatrui Česnulevičiui

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo- bankrutavusios UAB“RT Moto“ bankroto administratoriaus -UAB“Lideres“ ieškinį atsakovui V. S. dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 3330 Eur bankroto administravimo išlaidų , 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas pateiktu ieškiniu nurodo, kad 2018 m. gruodžio 19 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „RT Moto“ (į. k. 302543300, adresas: Varėnos r. sav. Varėnos m. Mergežerio g. 4). Nutartis įsiteisėjo 2019 m. sausio 1 d. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, UAB „RT Moto“ įgijo bankrutuojančios įmonės statusą (priedas Nr. 1).

62018 m. gruodžio 19 d. Kauno apygardos teismas įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Lideres“ (įmonės kodas: 302672633, adresas: Rinktinės g. 55-24, Vilnius, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147) (toliau - „Administratorius“). Administratoriaus įgaliotas asmuo K. B. (priedas Nr. 2)

7Ieškovo vadovas V. S. (asmens kodas: ( - ) adresas: ( - ) ) (toliau - „Atsakovas“) ( priedas Nr. 3).

8Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 12 d. nutartimi taikė Ieškovui supaprastintą bankroto procesą.

9Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 3 d. nutartimi patvirtino Ieškovo visam supaprastintam bankroto procesui 3330,00 Eur bankroto administravimo išlaidų sąmatą (iš jos 1665,00 Eur administratoriaus atlyginimui ir 1665,00 Eur administravimo išlaidoms) ( priedas Nr. 5). Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nutartis nebuvo skundžiama bei šiai dienai yra įsiteisėjusi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - „LR CPK“) 18 str.).

10LR ĮBĮ 10 str. 11 d. reglamentuoja: „Kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.“

11Ieškovo bankroto administravimo išlaidas - 3330,00 Eur - patvirtina Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nutartis (priedas Nr. 5).

12LR CPK 182 str. 2 p. reglamentuoja, jog nereikia įrodyti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - „LAT“) praktikoje yra konstatuota, kad išskiriamos trys įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) savybės: 1) teismo sprendimo (nutarties) privalomumas; 2) res judicata galia; 3) teismo sprendimo (nutarties) prejudicinė galia (LAT 2010 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010).

14Materialieji sprendimo (nutarties) res judicata padariniai yra dvejopi: pirma, šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus ieškinio - tai negatyvusis res judicata poveikis, įtvirtintas LR CPK 279 str. 4 d.; antra, sprendimas gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje - tai pozityvusis res judicata poveikis, įtvirtintas LR CPK 182 str. 2 p. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (LR CPK 279 str. 4 d.). Tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo efektas - teismo sprendimas (nutartis) gali būti naudojamas kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje (LAT 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 282/2012).

15Bankroto administratorius, teikdamas bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Be to, administratoriui liko nesumokėtas atlyginimas. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą dėl negautų pajamų vykdant įmonės administravimą ir ji turi būti jam atlyginta. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto. Nepadengta administravimo išlaidų suma (dėl to, kad bendrovė tam neturėjo turto) savo esme yra laikoma įmonės nuostoliais (žala). Administratoriui padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos (nuostolių) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013, Šiaulių apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2187-641/2016, Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1454-328/2016).

16Iškėlus UAB „RT Moto“ bankroto bylą, bankroto administratorius nenustatė, kad įmonė turėtų, kokio nors turto, iš kurio galėtų būti dengiamos bankroto administravimo išlaidos ir kreditoriniai reikalavimai. LR ĮBĮ 36 str. 1 d. reglamentuoja, jog pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų. Bankroto proceso metu administratorius atidaro banko sąskaitą bankrutuojančios įmonės lėšoms kaupti ir tik esant bankrutuojančioje įmonėje piniginių lėšų, iš jų dengiamos bankroto administravimo išlaidos. Dėl nurodytų argumentų, Ieškovas šioje byloje yra bankrutuojanti įmonė.

17Atsakovas pateiktu atsiliepimu nurodė, jog su ieškiniu sutinka.Nurodė,kad CPK 140 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, jog ieškinį pripažįsta. Tokia atsakovo procesinė teisė pripažinti ieškinį grindžiama dispozityvumo principu. Įstatymas nenumato kokių nors laiko pripažinti ieškinį ribojimų, todėl darytina išvada, kad ieškinį galima pripažinti taip pat esant bet kuriai proceso stadijai. Teismas gali nepriimti ieškovo pareikšto ieškinio pripažinimo tik jeigu atsakovo veiksmai prieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Todėl, kaip jau minėjęs, su pareikštu ieškiniu iš esmės sutinka ir jį pripažįsta.

18Teismų praktikoje pažymima, kad priimtas sprendimas turi būti toks, kurį būtų galima realiai įvykdyti nesukeliant neproporcingų finansinių sunkumų atsakovui. 2019-06-17 jo namuose kilo gaisras, kurio metu patyręs nuostolių. Gaisro metu išdegė - 32 m2 virtuvės patalpa, apdegė dviejų plastikinių langų rėmai, išdužo stiklai, sunaikintas viduje buvęs turtas. Aprūko dviejų miegamųjų kambarių sienos ir lubos, patalpos gesinimo metu sulietos vandeniu. Be to, šiuo metu yra bedarbis, neturi pajamų, yra užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje.

19CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

20Teismų praktikoje vertinant proceso šalies finansinę padėtį, ne kartą yra konstatuota, kad finansinė padėtis yra pakankama teisinė prielaida atidėti teismo sprendimo vykdymą. Įvertinus tai, kad teismų praktika vertinant tiek valstybės, tiek juridinių ir fizinių asmenų finansinę (turtinę) padėtį būtų formuojama vieninga linkme (priešingu atveju kiltų pavojus pažeisti konstitucinį visų asmenų lygybės įstatymui ir teismui principą), teismui nustačius, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki, teismo vertinimu gali būti taikomos sprendimo įvykdymo išdėstymo nuostatos (Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis) ir teismo sprendimo, kuriuo priteisiamas įsiskolinimas, įvykdymas išdėstomas arba atidedamas.

21Jo išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad dėl susidariusių aplinkybių šiuo metu neturiu galimybės Ieškovo reikalavimus įvykdyti nedelsiant po ieškinio patenkinimo. Priverstinis sprendimo vykdymas šiuo metu jam bei jo šeimai būtų pernelyg sunki finansinė našta. Todėl sprendimo vykdymas išdėstytinas dviejų metų laikotarpiui.

22Atsakovo atstovas teismo posėdyje palaikė atsakovo atsiliepime išdėstytą poziciją dėl ieškinio, pateikė įrodymus apie atsakovo šiuo metu turimas pajamas ir prašė ieškovo prašomų priteisti išlaidų sumokėjimą atsakovui išdėstyti per dvejus metus.

23Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko .Ieškovo atstovas pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

24Teismas konstatuoja:

25Ieškinys tenkintinas visiškai.

26Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas buvo UAB“RT Moto „ akcininkas ir vadovas. 2018-12-19 Kauno apygardos teismo nutartimi šiai bendrovei buvo iškeltas bankrotas, bei šio teismo 2019-04-12 nutartimi buvo taikyta supaprastinta bankroto procedūra . Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 3 d. nutartimi patvirtino Ieškovo visam supaprastintam bankroto procesui 3330,00 Eur bankroto administravimo išlaidų sąmatą (iš jos 1665,00 Eur administratoriaus atlyginimui ir 1665,00 Eur administravimo išlaidoms).

27LR ĮBĮ 10 str. 11 d. nurodo, kad : „Kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.“

28Atsakovas nepateikė įrodymų ,kad jis bankroto administratoriui būtų sumokėjęs aukščiau nurodytas bankroto administravimo išlaidas. Ieškovo patirtos išlaidos yra patvirtintos įsiteisėjusia teismo nutartimi ir nereikalauja atskiro jų buvimo įrodymo.

29Atsakovas pateiktu atsiliepimu ieškinį pripažino pilnai , ieškinį teismo posėdyje pilnai pripažino ir atsakovo atstovas. Todėl byloje lieka aktualus klausimas tik dėl atsakovo prašymo išdėstyti jo šios skolos išmokėjimą. Atsakovo atstovas posėdyje pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus 2019-04-01 sprendimą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos ,kad V. S. bus išmokėta : 2019-03-29- 2019-03-31 laikotarpiu 27,14 Eur,2019-04-01-2019-05-31 po 280,45 Eur kas mėnesį,2019-06-01-2019-06-28 261,75 Eur,2019-06-29-2019-06-30 16,68 Eur,2019-07-01-2019-08-31 po 250,18 Eur kas mėnesį,2019-09-01-2019-09-28 233,50 Eur,2019-09-29 -2019-09-30 14,66 Eur,2019-10-01-2019-111-30 po 219,91 Eur kas mėnesį,2019-12-01-2019-12-28 198,63 Eur. Atsakovo pateikta 2019-07-15 Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma patvirtinama, kad 2019-06-17 kilo gaisras V. S. ir A. S. priklausančiame gyvenamajame name ( - ), kurio metu išdegė 32 kv m virtuvė, apdegė dviejų plastikinių langų rėmai, išdužo stiklai, sunaikintas viduje buvęs turtas, aprūko dviejų miegamųjų kambarių sienos ir lubos, patalpos gesinimo metu sulietos vandeniu.

30LR CPK 284 str.1d.nurodo,kad „ Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Jeigu teismo sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalingos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas atsakovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams. Skubiai vykdytino sprendimo ar jo dalies įvykdymą atidėti ar išdėstyti negalima.“

31Šiuo nagrinėjamu atveju yra pakankamas pagrindas manyti, kad atsakovo V. S. turtinė padėtis yra apsunkinta ir jis neturi faktinių galimybių iš karto sumokėti priteistą sumą. Todėl yra pagrindas atsakovo prašymą tenkinti ir priteistos sumos sumokėjimą išdėstyti per 24 mėnesius, nustatant per 23 mėn .mokėti po 140 Eur, o paskutinį(24-tą)mėnesį sumokėti 110 Eur.

32Esant ieškovo reikalavimui terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl iš atsakovo V. S. priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

34Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

35Nagrinėjamu atveju ieškovas pagal LR CPK 83 str.1d.9 p. buvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant ieškinį. Todėl šiuo atveju žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo, kur žyminis mokestis ,sutinkamai su CPK 80 str.1d.1 p. ir 7 d. ,sudarytų 75 Eur (3330x 0,03=99,9x 0,75= 74,925).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

37ieškinį tenkinti visiškai.

38Priteisti iš atsakovo V. S. a.k( - ) gyv. ( - ) ieškovo -bankrutavusios UAB „RT Moto“ (įmonės kodas: 302543300, adresas: Varėnos r. sav. Varėnos m. Mergežerio g. 4) naudai 3330,00 Eur (tris tūkstančius tris šimtus trisdešimt eurų) administravimo išlaidoms atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos– 2019-06-14 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 75(septyniasdešimt penkis )Eur žyminio mokesčio valstybei( sumokant šią sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660, paskirtis – žyminis mokestis) .

39Išdėstyti atsakovui V. S. priteistų iš jo 3300 Eur išlaidų sumokėjimą per 24(dvidešimt keturis)mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatant per 23 mėnesius kas mėnesį sumokėti po 140(vieną šimtą keturiasdešimt )Eur ir paskutinį mėnesį sumokėti likusius 110(vieną šimtą dešimt)Eur.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Kęstutis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 3330 Eur... 5. Ieškovas pateiktu ieškiniu nurodo, kad 2018 m. gruodžio 19 d. Kauno... 6. 2018 m. gruodžio 19 d. Kauno apygardos teismas įmonės bankroto... 7. Ieškovo vadovas V. S. (asmens kodas: ( - ) adresas: ( - ) ) (toliau -... 8. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 12 d. nutartimi taikė Ieškovui... 9. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 3 d. nutartimi patvirtino Ieškovo... 10. LR ĮBĮ 10 str. 11 d. reglamentuoja: „Kreditorius, įmokėjęs pagal šio... 11. Ieškovo bankroto administravimo išlaidas - 3330,00 Eur - patvirtina Kauno... 12. LR CPK 182 str. 2 p. reglamentuoja, jog nereikia įrodyti aplinkybių,... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - „LAT“) praktikoje yra... 14. Materialieji sprendimo (nutarties) res judicata padariniai yra dvejopi: pirma,... 15. Bankroto administratorius, teikdamas bankroto administravimo paslaugas, turėjo... 16. Iškėlus UAB „RT Moto“ bankroto bylą, bankroto administratorius... 17. Atsakovas pateiktu atsiliepimu nurodė, jog su ieškiniu sutinka.Nurodė,kad... 18. Teismų praktikoje pažymima, kad priimtas sprendimas turi būti toks, kurį... 19. CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 20. Teismų praktikoje vertinant proceso šalies finansinę padėtį, ne kartą yra... 21. Jo išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad dėl susidariusių aplinkybių... 22. Atsakovo atstovas teismo posėdyje palaikė atsakovo atsiliepime išdėstytą... 23. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko .Ieškovo atstovas pateikė... 24. Teismas konstatuoja:... 25. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas buvo UAB“RT Moto „ akcininkas ir... 27. LR ĮBĮ 10 str. 11 d. nurodo, kad : „Kreditorius, įmokėjęs pagal šio... 28. Atsakovas nepateikė įrodymų ,kad jis bankroto administratoriui būtų... 29. Atsakovas pateiktu atsiliepimu ieškinį pripažino pilnai , ieškinį teismo... 30. LR CPK 284 str.1d.nurodo,kad „ Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 31. Šiuo nagrinėjamu atveju yra pakankamas pagrindas manyti, kad atsakovo V. S.... 32. Esant ieškovo reikalavimui terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 34. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovas pagal LR CPK 83 str.1d.9 p. buvo atleistas nuo... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 37. ieškinį tenkinti visiškai.... 38. Priteisti iš atsakovo V. S. a.k( - ) gyv. ( - ) ieškovo -bankrutavusios UAB... 39. Išdėstyti atsakovui V. S. priteistų iš jo 3300 Eur išlaidų sumokėjimą... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...