Byla e2-2187-641/2016
Dėl įmonės bankroto administravimo išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankroto administratoriaus G. Ž. ieškinį atsakovui R. P. dėl įmonės bankroto administravimo išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, prašo priteisti iš atsakovo R. P. 3200,00 Eur įmonės bankroto administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2016 m. vasario 24 d. viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalis, 50 b. l.), tačiau jis per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsiliepimo teismui nepateikė. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, jog Bankrutavusios UAB „Technera“ (toliau tekste – BUAB „Technera“) vadovu nuo 2012 m. spalio 17 d. iki 2015 m. kovo 17 d., t. y. bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas R. P. (19-22 b. l.). 2015 m. kovo 10 d. įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartimi UAB „Technera“, juridinio asmens kodas 300630062, buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas G. Ž. (7-8 b. l.). Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 27 d. nutartimi patvirtino BUAB „Technera“ 1100,00 Eur laikiną administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo taip: 300,00 Eur – apskaitos tvarkymui; 200,00 Eur – būtinosioms lėšoms, reikalingoms užtikrinti bankroto administravimo procedūrų vykdymą; 100,00 Eur – turto apsaugai; 300,00 Eur – ryšio, kanceliarinėms, transporto paslaugoms; 200,00 Eur – archyvo paslaugoms (14-16 b. l.). Taip pat iš Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutarties matyti, jog šia nutartimi BUAB „Technera“ taikytas supaprastintas bankroto procesas. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gruodžio 16 d. nutartimi patvirtino BUAB „Technera“ 2100,00 Eur (1100,00 Eur – administratoriaus atlyginimas; 400,00 Eur – buhalterinėms paslaugoms; 600,00 Eur – ūkio išlaidoms, archyvo tvarkymui) administravimo išlaidų sumą visai bankroto procedūrai nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos (28-29 b. l.). Iš aptarto matyti, jog bendra BUAB „Technera“ administravimo išlaidų suma yra 3200,00 Eur. Ieškovas nurodo, jog dėl įmonės nemokumo ir jokio turto neturėjimo nuo pat bankroto bylos iškėlimo momento, jam nebuvo apmokėtos patirtos bankroto administravimo išlaidos, o kadangi atsakovas, kaip BUAB „Technera“ vadovas, neteisėtai neveikė, t. y. savalaikiai nedelsdamas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu būdu pablogino įmonės finansinę padėtį, BUAB „Technera“ nebegali įvykdyti esamų įsipareigojimų ieškovui ir negali sumokėti ieškovui administravimo lėšų.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalis nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

7Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas BUAB „Technera“ bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už pavedimo sutarties vykdymą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto. Kreditoriui, šiuo atveju – administratoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį nurodytą žalą privalo atlyginti įmonės savininkas, t. y., jam kyla civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai).

8ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui ar dalyviui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.). Todėl šios bylos aplinkybių kontekste aiškinant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, konstatuotina, kad įmonės vadovas ar dalyvis, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

9Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

10Iš Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutarties matyti, jog atsakovas R. P., paduodamas ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jame nurodė aplinkybes, jog kreipimosi į teismą dienai UAB „Technera“ yra nemoki, nevykdo veiklos, įmonei nuosavybes teise nepriklauso joks turtas. Šia nutartimi Šiaulių apygardos teismas konstatavo, jog įmonė nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi, pagal 2014 m. gruodžio 29 d. balansą ilgalaiko ir trumpalaikio turto neturi, praėjusiais finansiniais metais nuostoliai buvo 27979 Lt, pradelstos įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus – 5207,08 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, įmonės skola Sodrai yra 648,73 Eur, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, įmonės 2015 m. sausio 23 d. skola valstybės, savivaldybių ir valstybės pinigų fondams yra 228,01 Eur, nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Technera“ (7-8 b. l.). Iš kitų bylos duomenų matyti, jog BUAB „Technera“ turėjo įsiskolinimų valstybinio socialinio draudimo fondui jau nuo 2011 m. rugsėjo 25 d. (17-18 b. l.), taip pat turėjo kreditorinių įsiskolinimų UAB „Tanagra“ ir dar ankstesniu laikotarpiu (2008-05-22 (498,73 Eur), 2008-06-26 (238,36 Eur), 2008-12-31 (443,99 Eur) (23-27 b. l.). 2015 m. kovo 17 d. UAB „Tanagra“ kreditorinis reikalavimas rodo, jog BUAB „Technera“ skolos šiam kreditoriui nėra apmokėjusi (23 b. l.). Atsižvelgiant į UAB „Tanagra“ jau nuo 2008 m. turėtus įsiskolinimus bei tai, jog įmonė jau 2013 m. patyrė 27979 Lt (8103,28 Eur) nuostolius, tikėtina, kad BUAB „Technera“ buvo nemoki dar 2013 m.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.). Atsakovas, pagal Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 6 straipsnį, organizuoja kasdienę įmonės veiklą, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalį, būdamas atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis. Teismo vertinimu, atsakovas buvo susipažinęs su įmonės finansiniais dokumentais, būdamas rūpestingas ir veikdamas atidžiai, nustatęs sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas neginčijo įmonės nemokumo teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodytu laikotarpiu. Atvirkščiai pats ieškinyje nurodė, jog įmonė yra nemoki, nevykdo veiklos, neturi jokio turto (7 b. l.). Nurodyta leidžia konstatuoti, kad UAB „Tanagra“ savininkas R. P. laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y., atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą).

12Šiaulių apygardos teismo nutartimis konstatuota, jog ieškovo prašomus priteisti nuostolius sudaro BUAB „Technera“ administravimo išlaidų suma, t. y. 3200,00 Eur (14-16, 28-29 b. l.). Bankroto administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Paminėtina, kad aukštesnės instancijos teismai analogiškose bylose nekvestionuoja ir neanalizuoja administravimo išlaidų sudėties ar dydžio, patvirtinto bankroto bylą nagrinėjančio teismo, kai yra taikomas supaprastintas bankroto procesas, laikant, kad teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, įvertino bankroto procedūroms atlikti reikalingų lėšų dydį bei kad administravimo išlaidų suma yra įrodyta įsiteisėjusiu procesiniu dokumentu, todėl jos dydžio papildomai įrodinėti nereikia (CPK 182 str. 1 d. 2 p.) (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013; Vilniaus apygardos teismo 2015-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2332-577/2015; Vilniaus apygardos teismo 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1323-798/2015; Kauno apygardos teismo 2015-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1578-153/2015; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, daroma išvada, kad atlyginimas bankroto administratoriui paskaičiuotas nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir proporcingumo principų, o žalos dydis yra įrodytas rašytiniais byloje esančiais įrodymais.

13Sprendžiant, ar atsakovas yra atsakingas už tai, kad įmonė negali sumokėti administratoriui administravimo išlaidų, t. y. dėl priežastinio ryšio kaip civilinės atsakomybės sąlygos egzistavimo, pažymėtina, kad, siekiant išvengti situacijos, kai administratorius, įvykdęs administravimo procedūras, negali realizuoti savo teisės į administravimo išlaidas, nes tam neužtenka įmonės turto, ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio įstatymo 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus. Tai yra teisminės bankroto procedūros paprastai nepradedamos esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms. Siekiant, kad teismas iškeltų bankroto bylą, nesant įmonės turto ar jo nepakankant teismo administravimo išlaidoms apmokėti, asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, turėtų įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumą, naudotiną teismo ar administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 12 dalį, ši suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Taigi, vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad individualios įmonės savininkas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis į teismą, nelaukdamas, kol įmonėje faktiškai neliks turto, administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju administravimo išlaidos irgi būtų apmokėtos. Taigi nagrinėjamu atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo, kaip individualios įmonės savininko, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo.

14CK 6.248 straipsnio 1 dalis nustato bendrą taisyklę, jog civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas. CK 6.248 straipsnio 3 dalis įtvirtina objektyvią kaltės sampratą: laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Tai reiškia, kad atsakymas į klausimą, ar žalos padaręs asmuo yra kaltas ar ne, turi būti pateikiamas vertinant ne jo psichikos, psichologinę būklę, bet elgesį, remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus (lot. bonus pater familias) elgesio standartu. Jeigu apdairus, rūpestingas, atidus žmogus tokioje pat situacijoje būtų pasielgęs kitaip ir žalos išvengęs, tokiu atveju žalos padaręs asmuo yra kaltas. Kitaip nei kitos civilinės atsakomybės sąlygos, kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Taigi konstatavus, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, kurie lėmė žalos (nuostolių) atsiradimą, kaltė būtų preziumuojama, todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovai kalti (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009, kt.). Kadangi kaltė yra preziumuojama, pats bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, turėjo įrodyti, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gruodžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-1590/2002, kt.).

15Taigi atsakovas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jo kaltės nėra (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), o atsakovui to nepadarius, konstatuotina, kad atsakovas šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, tad nėra pagrindo jį atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą.

16Iš aptarto daroma išvada, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, taigi ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 3200,00 Eur administravimo išlaidos.

17Pagal CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovui ieškovui priteistinos už priteistą 3200,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 11 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), iš atsakovo valstybei priteistinos 96,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnis).

192,96 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis, LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

20Iš bylos medžiagos matyti, jog Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (30-32 b. l.). CPK 150 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu. Jeigu ieškinys patekinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas visiškai, laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas šiuo sprendimu nespręstinas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) ieškovui bankroto administratoriui G. Ž., asmenų teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-FA491, adresas – ( - ), 3200,00 Eur (trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų 00 euro centų) administravimo išlaidos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3200,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. vasario 11 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) valstybei 96,00 Eur (devyniasdešimt šešių eurų 00 euro centų) bylinėjimosi išlaidas (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), įmokos kodas 5660).

25Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

26Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

27Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

28Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso... 2. ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu,... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2016 m. vasario 24 d.... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.... 5. Bylos duomenimis nustatyta, jog Bankrutavusios UAB „Technera“ (toliau... 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 7. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas BUAB „Technera“... 8. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga... 9. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą... 10. Iš Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutarties matyti, jog... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 12. Šiaulių apygardos teismo nutartimis konstatuota, jog ieškovo prašomus... 13. Sprendžiant, ar atsakovas yra atsakingas už tai, kad įmonė negali sumokėti... 14. CK 6.248 straipsnio 1 dalis nustato bendrą taisyklę, jog civilinė... 15. Taigi atsakovas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo... 16. Iš aptarto daroma išvada, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos,... 17. Pagal CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti... 18. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio... 19. 2,96 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 20. Iš bylos medžiagos matyti, jog Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 11... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 22. ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) ieškovui bankroto... 24. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) valstybei 96,00 Eur... 25. Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 26. Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti... 27. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 28. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...