Byla B2-1662-159/2010

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Eugenija Morkuniene, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant atsakoves UAB „Valikeda“ atstovams J. K. ir advokatui M. P. žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves VSDFV Klaipedos skyriaus ieškini atsakovei UAB „Valikeda“ del bankroto bylos iškelimo, tretieji asmenys AB SEB bankas, UAB „Inkaso“, n u s t a t e:

2Klaipedos apygardos teisme 2010-03-23 gautas ieškoves VSDFV Klaipedos skyriaus ieškinys atsakovei UAB „Valikeda“ del bankroto bylos iškelimo. Atsakoves skola VSDFV Klaipedos skyriui 2010-01-15 sudare 97 956,78 Lt (b. l. 3–4).

3Klaipedos apygardos teismo 2010-04-23 nutartimi AB SEB bankas itrauktas i UAB „Valikeda“ bankroto bylos nagrinejima treciuoju asmeniu, nepareiškianciu savarankišku reikalavimu. UAB „Valikeda“ skola bankui pagal 2003-11-25 kreditavimo sutarti Nr. 0460309021031/15 ir velesnius jos pakeitimus sudaro 937 357 Lt (b. l. 92).

4Klaipedos apygardos teismo 2010-05-05 nutartimi UAB „Inkaso“ itraukta i UAB „Valikeda“ bankroto bylos nagrinejima treciuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais. UAB „Valikeda“ skola UAB „Inkaso“ sudaro 4 999,81 Lt suma (b. l. 153).

52010-05-07, 2010-05-28 treciasis asmuo AB SEB bankas informavo teisma, kad AB SEB banko ir UAB „Valikeda“ sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 0460309021031/15 2010-04-23 buvo nutraukta skolininkei nevykdant sutartiniu isipareigojimu. Atsakoves isiskolinimas bankui 2010-05-27 sudaro 942 865,56 Lt suma (b. l. 170, 172).

62010-06-28 gautas treciojo asmens UAB „Inkaso“ prašymas del pareiškimo atsiemimo ir civilines bylos nutraukimo. Nurodo, kad 2010-06-23 UAB „Linava“ sumokejo UAB „Inkaso“ už atsakove UAB „Valikeda“ visa skola bei su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, prideda teismui tai patvirtinancius irodymus (b. l. 191, 193).

72010-06-28 ieškove VSDFV Klaipedos skyrius informavo teisma, kad atsakove UAB „Valikeda“ skola VSDF biudžetui sumokejo 2010-06-23 (b. l. 192).

8Atsakoves UAB „Valikeda“ atstovas advokatas M. P. prašo atsisakyti UAB „Valikeda“ kelti bankroto byla. Paaiškino, kad imone yra atsiskaiciusi su ieškove VSDFV Klaipedos skyriumi ir treciuoju asmeniu UAB „Inkaso“. Bendrove yra pajegi atsiskaityti su kreditoriais, nes turi turto, kurio verte 4 426 861 Lt, iš jo nekilnojamojo turto už 3 833 755 Lt suma. Esantys bendroves isiskolinimai nesiekia bendroves turimo turto ¼ dalies. Bendroves turtine padetis nera bloga, taciau šiuo metu sutrike piniginiu lešu srautai. Pas antstoli A. Selezniova esanciu piniginiu lešu dalies paskirstymas sustabdytas pareiškus ieškini del bankroto bylos iškelimo. Imone UAB „DVS Transport“ turi atsakovei priklausancia 46 738 Lt suma.

9Ieškoves VSDFV Klaipedos skyriaus ir treciojo asmens UAB „Inkaso“ atstovai i teismo posedi neatvyko. Treciojo asmens AB SEB banko atstovas i teismo posedi neatvyko, praše byla nagrineti jam nedalyvaujant (b. l. 170, 172). Apie teismo posedžio vieta ir laika jiems pranešta tinkamai.

10Atsisakytina UAB „Valikeda“ kelti bankroto byla.

11Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto byla, jeigu imone iki teismo nutarties iškelti bankroto byla priemimo patenkina kreditoriaus, kuris kreipesi i teisma del bankroto bylos iškelimo, reikalavimus. Iš ieškoves VSDFV Klaipedos skyriaus 2010-06-28 rašto Nr. (8.116)S11-19808, treciojo asmens UAB „Inkaso“ 2010-06-28 prašymo ir atsakoves atstovu paaiškinimu matyti, kad atsakove UAB „Valikeda“ sumokejo 156 161,50 Lt skolos ir 13 129,16 Lt delspinigiu VSDF biudžetui ir

126 983,52 Lt dydžio skola treciajam asmeniui UAB „Inkaso“.

13Atsakoves isiskolinimas AB SEB bankui pagal kreditavimo sutarti Nr. 0460309021031/15 2010-05-27 sudare 942 865,56 Lt suma. Pagal IBI 2 straipsnio 8 dalies bei 9 straipsnio 5 dalies nuostatas, sprendžiant bankroto bylos iškelimo klausima del imones nemokumo, svarbu nustatyti bendra imones pradelstu isipareigojimu dydi ir ju santyki su imones balanse irašyto turto verte. Todel tikslesni pradelstu isipareigojimu dydi svarbu nustatyti tik tada, kai tokiu isipareigojimu suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesne arba nežymiai mažesne negu puse imones turto vertes (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-08-28, civ. byla Nr. 2-601/2008). Iš atsakoves 2010-03-31 balanso matyti, kad imones moketinos sumos ir isipareigojimai yra 990 984 Lt, imones turimo turto likutine verte sudaro 4 426 861 Lt suma (b. l. 58–60), todel nera pagrindo konstatuoti, kad pradelsti imones isipareigojimai (skolos) kreditoriams viršija puse i balansa irašyto turto vertes (Imoniu bankroto istatymo 2 str. 8 d.).

14Atsakovei atsiskaicius su ieškove VSDFV Klaipedos skyriumi ir treciuoju asmeniu UAB „Inkaso“ bei nenustacius Imoniu bankroto istatyme nurodytu pagrindu, patvirtinanciu imones nemokuma, atsisakytina atsakovei UAB „Valikeda“ kelti bankroto byla (Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dalis, 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

16atsisakyti kelti bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Valikeda“, imones kodas 241586960, buveine Meistru g. 16, Vilnius (buves buveines adresas ( - )).

17Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskiraji skunda Klaipedos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai