Byla Iv-2402-208/2012

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. B. patikslintą skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonei „Valstybės žemės fondas“ dėl įpareigojimų neatlikti veiksmų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėja A. B. (toliau – ir pareiškėja) Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2012 m. vasario 29 d. pateikė patikslintą skundą (I t., b. l. 148–185), kuriuo prašė:

51) įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) ir VĮ „Valstybės žemės fondas“ neorganizuoti (įpareigoti nesiųsti derinančioms institucijoms užklausimų dėl tvarkymo plano derinimo) tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis, derinimo;

62) įpareigoti Tarnybą neteikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) tikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis;

73) įpareigoti Inspekciją netikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis, ir įpareigoti nesurašyti tvarkymo plano patikrinimo akto su teigiama išvada;

84) įpareigoti Tarnybą ir Inspekciją neteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – ir Vyriausybė) tvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis;

95) įpareigoti Vyriausybę netvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis;

106) įpareigoti Tarnybą ir Vyriausybę neteikti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis, registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrui.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi (II t., b. l. 12–13) atsisakė priimti pareiškėjos patikslintą skundą.

13Teismas konstatavo, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Nustatė, kad tarp pareiškėjos ir atsakovų ginčas dar nėra kilęs. Akcentavo, kad pareiškėja formuluoja skundo reikalavimus, nukreiptus į ateitį. Teismas nurodė, kad tokio pobūdžio reikalavimų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nenumato kaip galimų nagrinėti administraciniame teisme. Teismas pareiškėjai išaiškino, kad atsakovams priėmus tam tikrus aktus, su kuriais pareiškėja nesutiks, tarp pareiškėjos ir atsakovų bus kilęs ginčas ir pareiškėja galės kreiptis į teismą su skundu dėl ginčijamų aktų panaikinimo ir atsakovų įpareigojimo atlikti konkrečius veiksmus. Šiuo atveju, įstatymas nesuteikia teismui teisės priimti nagrinėti tokių skundo reikalavimų, kai ginčas dar nėra kilęs ir net neaišku, ar atsakovai apskritai ruošiasi priimti tam tikrus aktus.

14III.

15Pareiškėja A. B. padavė atskirąjį skundą (II t., b. l. 19–26) ir prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Atskirajame skunde nurodo, kad skundu keliamų reikalavimų pobūdis – įpareigojimas atsakovų nutraukti jų vykdomus neteisėtus veiksmus viešojo administravimo srityje, įpareigojant atsakovus nesiimti tam tikrų veiksmų vykstančiame teritorijų planavimo procese. Remiasi Kauno apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. Ik-380-505/2012, Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėta byla I-622-789/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtomis bylomis Nr. AS7-123-06 bei Nr. A-05-436-03. Teigia, kad civilinėje teisėje taikomas teisių gynimo būdas – draudimas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys) – yra taikomas ir administracinėje teisėje, atsižvelgiant į administracinį procesą reglamentuojančių teisės aktų ypatumus. Paaiškina, kad prevencinio ieškinio administracinėje teisenoje siekiami uždrausti neteisėti viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti prasidėję ir negali būti pasibaigę, t. y. šie veiksmai turi būti tęstinio pobūdžio. Teigia, kad nepriėmus pareiškėjos skundo ir jo neišnagrinėjus, atsakovai neabejotinai priims (patvirtins) Tvarkymo plano sprendinius, kuriuose yra numatyta nugriauti pareiškėjai priklausantį pastatą. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama nutartimi pažeidžia konstitucines pareiškėjos teises pasirinkti jos pažeistų teisių ir interesų teisminės gynybos priemones, taip pat administracinio proceso efektyvumo ir ekonomiškumo principus. Pažymi, kad pareiškėja su prevenciniu ieškiniu jau buvo kreipusis į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą, kuris pareiškėjos ieškinį atsisakė priimti ir nurodė pareiškėjai su prevenciniu ieškiniu kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

17Teisėjų kolegija konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos patikslintą skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu – kaip nenagrinėtiną teismų.

21Pareiškėja patikslintu skundu teismo prašo įpareigoti atsakovus Vyriausybę, Tarnybą, Inspekciją ir VĮ „Valstybės žemės fondą“ neatlikti atitinkamų veiksmų Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo stadijose, nes jų atlikimas, pareiškėjos teigimu, neigiamai paveiks jos teises.

22ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pareiškėja siekia uždrausti atsakovams atlikti (įpareigoti neatlikti) atitinkamus veiksmus, tačiau byloje nėra įrodymų, kad atsakovai atsisako atlikti pareiškėjos skundu prašomus atlikti veiksmus, o nesant atsakovų atsisakymo atlikti pareiškėjos pageidaujamus veiksmus, nėra galimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, iš esmės nėra ginčo dėl teisės.

23Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjos argumentu, kad viešojo administravimo subjekto veiksmai gali būti administracinės bylos dalykas (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p.), tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, kad veiksmai, kuriuos ji siekia uždrausti atsakovams atlikti, yra atliekami, nes tik atliekamų ar atliktų veiksmų teisėtumas gali būti teismo teisiškai įvertintas ir nustatyta, ar veiksmai yra teisėti bei pagrįsti. Tai, kad teisės aktais atitinkamoms institucijoms yra numatyta teisė ar pareiga atlikti tam tikrus veiksmus, nesudaro pagrindo išvadai, kad tokie veiksmai yra ar realiai bus atliekami. Todėl teismas iš anksto neturi teisinio pagrindo vertinti viešojo administravimo subjekto galimų veiksmų – t. y. iškelti ir paneigti ar patvirtinti įvairias prielaidas.

24Siekdama įrodyti, kad administraciniai teismai nagrinėja bylas dėl uždraudimo atlikti veiksmus (įpareigojimo neatlikti veiksmų) atskirajame skunde pareiškėja nurodo Kauno apygardos administracinio teismo nagrinėtą administracinę bylą Nr. Ik-380-505/2012 bei Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėtą administracinę bylą Nr. I-622-789/2008, kuriose buvo pareikšti reikalavimai dėl uždraudimo atlikti veiksmus. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad nurodytos administracinės bylos buvo nutrauktos pareiškėjams atsisakius nuo skundo, todėl jos nebuvo nagrinėtos iš esmės, vadinasi jos negali būti laikomos teisminiu precedentu dėl juose reikštų reikalavimų, kurie, pareiškėjos vertinimu, savo esme yra panašūs pareiškėjos patikslintu skundu reiškiamiems reikalavimams, priskirtinumo teismams. Teisminiu precedentu negalima laikyti ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtos bylos Nr. AS7-123-06, nes šioje byloje buvo spręstas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, teisėtumas ir pagrįstumas. Taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje Nr. A-05-436-03 iš esmės nevertintas į ateitį nukreiptas pareiškėjo reikalavimas padarius išvadą, kad jis negalės būti įvykdytas, todėl pagrindo vadovautis šia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi taip pat nėra.

25Teisėjų kolegija akcentuoja, kad nors pareiškėja reiškia į ateitį nukreiptus reikalavimus atsakovams vykdyti jiems pavestas funkcijas taip, kaip nori pareiškėja – nederinant / netikrinant / netvirtinant Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti pareiškėjai priklausantį motelį, tačiau iš pareiškėjos skundo matyti, kad ji iš esmės nesutinka su parengtu Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano projekto sprendiniu, jog buvusios automobilių stovėjimo aikštelės vietoje ( ( - )) pastatyti pastatai turi būti nugriauti, naujų pastatų statyba negalima. Pareiškėja mano, kad šio sprendinio patvirtinimas reikš, jog turės būti nugriautas pareiškėjai nuosavybės teise priklausantis pastatas – motelis, esantis ( - ). Iš pareiškėjos teismui pateiktų dokumentų matyti, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas dar nėra patvirtintas. Teismui pateiktu patikslintu skundu pareiškėja siekia, kad baigiamajame specialiojo plano rengimo etape būtų suderintas ir patvirtintas kitokio turinio Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, nei yra parengtas projektas. Tokiu būdu, pareiškėja kelia ginčą dėl tarpinio procedūrinio pobūdžio sprendimo, kuris realiai pareiškėjai teisinių pasekmių dar sukelti negali.

26Pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010).

27Baigiamoji specialiojo teritorijų planavimo stadija – teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre. Todėl iš esmės pareiškėjos teises galbūt įtakosiantis administracinis aktas – tai sprendimas patvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą. Tuo tarpu patikslintu skundu pareiškėja siekia iš anksto įtakoti galutinį sprendimą, nesutikdama su tarpinėse teritorijų planavimo stadijose priimtais sprendimais, teismo iš esmės prašydama įvertinti negalutinio sprendimo – tvarkymo plano projekto – teisėtumą, tačiau tokio pobūdžio reikalavimai, vadovaujantis aptarta teismų praktika, nėra nagrinėjami teismų.

28Apibendrinama padarytas išvadas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog pareiškėjos skundas nenagrinėtinas teismų, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad atsisakius priimti pareiškėjos patikslintą skundą, nėra ribojama jos teisė į gynybą, nes teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31pareiškėjos A. B. atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėja A. B. (toliau – ir pareiškėja) Vilniaus... 5. 1) įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos... 6. 2) įpareigoti Tarnybą neteikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos... 7. 3) įpareigoti Inspekciją netikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko... 8. 4) įpareigoti Tarnybą ir Inspekciją neteikti Lietuvos Respublikos... 9. 5) įpareigoti Vyriausybę netvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko... 10. 6) įpareigoti Tarnybą ir Vyriausybę neteikti Kuršių nerijos nacionalinio... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi (II t.,... 13. Teismas konstatavo, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės... 14. III.... 15. Pareiškėja A. B. padavė atskirąjį skundą (II t., b.... 16. Atskirajame skunde nurodo, kad skundu keliamų reikalavimų pobūdis –... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012... 21. Pareiškėja patikslintu skundu teismo prašo įpareigoti atsakovus... 22. ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia... 23. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjos argumentu, kad viešojo... 24. Siekdama įrodyti, kad administraciniai teismai nagrinėja bylas dėl... 25. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad nors pareiškėja reiškia į ateitį... 26. Pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 27. Baigiamoji specialiojo teritorijų planavimo stadija – teritorijų planavimo... 28. Apibendrinama padarytas išvadas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsisakius priimti pareiškėjos patikslintą... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. pareiškėjos A. B. atskirąjį skundą atmesti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį palikti... 33. Nutartis neskundžiama....