Byla 2-2754-553/2015
Dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys Z. J., Z. K., A. R., Vilniaus m. 21-asis notarų biuras, notarė V. Š., UAB DK „PZU Lietuva“, Danijos draudimo kompanijos „Allizan Global Corporate & Specility AG“ atstovas Lietuvoje UADBB „Panda insuranse“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2sekretoriaujant Almai Jokužytei,

3dalyvaujant ieškovui L. R. ir jo atstovui adv. pad. Marek Paškevič,

4atsakovo UAB „RR Management“ atstovui adv. pad. Tomui Puzinui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. R. (teisių perėmėjas L. R.) patikslintą ieškinį atsakovams S. P. ir L. P. (teisių perėmėjas UAB „RR Managment“) ir I. T. dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys Z. J., Z. K., A. R., Vilniaus m. 21-asis notarų biuras, notarė V. Š., UAB DK „PZU Lietuva“, Danijos draudimo kompanijos „Allizan Global Corporate & Specility AG“ atstovas Lietuvoje UADBB „Panda insuranse“.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu 2007-07-25 įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarės V. Š. (notarinio registro Nr. VŠ-1586); pripažinti negaliojančia 2007-08-23 paskolos sutartį, sudarytą, I. T., V. R. vardu, dėl 113 200,00 Lt paskolos gavimo iš paskolos davėjų S. P. ir L. P., įkeičiant ieškovės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį (duomenys neskelbtini), kuri patvirtinta Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarės V. Š., reg. Nr. VŠ-1739; sustabdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-06-20 nutartimi nurodytą skolos išieškojimą į įkeistą turtą, t.y. į V. R. priklausantį butą unikalus Nr. 1096800800110019, esantį (duomenys neskelbtini); priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad Turto arešto registre 2008-04-08 įregistruotas ieškovės butui, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini), areštas. Areštas taikytas pagal hipotekos lakštą Nr. 01120070023811, S. P. ir L. P. paskolos grąžinimo reikalavimų įvykdymui užtikrinti. Paaiškėjo, jog 2007-08-23 ieškovės vardu atsakovas I. T., veikiantis pagal įgaliojimą išduotą 2007-07-25 Vilniaus miesto 21-mo notarų biuro notarės V. Š., sudaręs paskolos sutartį, patvirtintą taip pat Vilniaus miesto 21-mo notarės V. Š. dėl 113 200,00 Lt paskolos gavimo iš paskolos davėjų S. P. ir L. P., įkeičiant ieškovei nuosavybės teise priklausantį butą, kuriam 2007-08-27 įregistruota hipoteka. Ieškovei pastebėjus, jog dingusi jos piniginė, kurioje buvo įgaliojimas, išduotas sūnui A. R., testamentas dėl buto, pasas, pensininko pažymėjimas, ieškovės sūnus pateikė skundą Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai. Ikiteisminio tyrimo metu atliktos rašysenos ekspertizės išvadose konstatuota, kad 2007-07-25 įgaliojimą pasirašė ne V. R.. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-04 nuosprendžiu Z. J., Z. K., A. R. pripažino kaltais pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 str. 3 d. ir 182 str. 2 d. Baudžiamosios bylos metu I. T. mirė. Vilniaus apygardos teismas 2013-10-31 nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Ieškovė teigia, kad nors baudžiamojoje byloje nuosprendis yra įsiteisėjęs, tačiau įgaliojimas ir paskolos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia tik civilinio proceso tvarka. Ieškovė, remdamasi rašysenos ekspertizės išvadomis, teigia, kad nei tvirtinant įgaliojimas, nei pasirašant paskolos sutartį ir hipotekos lakštą nebuvo išreikšta jos valia, kas neatitinka įstatymo reikalaujamos sandorio formos reikalavimų bei prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (nebuvo išreikšta sutarties šalies valia). Pažymi, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.).

9Atsakovai L. P. ir S. P. pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti.

10Nurodė, kad 2007-08-23 Vilniaus miesto 21-ame notarų biure atsakovai su ieškove, atstovaujama atsakovo I. T., veikusio pagal trečiojo asmens notarės V. Š. 2007-07-25 patvirtintą įgaliojimą, sudarė paskolos sutartį, kurią patvirtino ta pati notarė. Paskolos sutartimi sutarta suteikti 113 000,00 Lt dydžio paskolos sumą, kuri perduota ieškovės įgaliotam atstovui I. T. prieš pasirašant paskolos sutartį. Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui tame pačiame notarų biure šalys pasirašė hipotekos sandorį – hipotekos lakštą, kurį patvirtinto notarė. Hipotekos sutartimi užtikrinant paskolos sutarties įvykdymą atsakovams buvo įkeistas ieškovei priklausantis nekilnojamasis turtas butas, esantis (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). 2008 metais atsakovams sutartu terminu neatgavus visos suteiktos paskolos buvo kreiptasi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrių, pradedant išieškojimą iš įkeisto turto. 2008 metais liepos pradžioje gavus išieškojimui iš įkeisto turto reikalingus dokumentus, atsakovai buvo informuoti apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl apgaulės būdu užvaldyto ieškovei priklausančio turto. Atsakovai teigia, kad nėra jokios teisinės galimybės pripažinti paskolos sutartį negaliojančia, kadangi sudarydami paskolos sutartį atsakovai buvo sąžininga sutarties šalimi ir nenaudojo jokios apgaulės ieškovės atžvilgiu ir paskolos sutartis buvo sudaryta, neperžengiant ieškiniu neginčijamo įgaliojimo, kaip vienašalio sandorio, suteiktų įgalinimų ribų. Paskolos sutarties notarinis patvirtinimas reiškia, jog notarė nenustatė jokių priežasčių, dėl kurių paskolos sutartis negalėtų būti sudaryta. Atsakovai neturėjo jokio pagrindo manyti, kad vykdo savo paskolos sutartimi nustatytą prievolę perduoti paskolos gavėjui sutartą paskolos sumą netinkamai, neteisėtai ar nepagrįstai. Atsakovai remiasi CK 1.91 str., 6.45 str., 6.875 str. 2-3 d. nuostatomis.

11Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 21-ojo notaro biuro notarė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Paaiškino, kad tvirtinant V. R. įgaliojimą, jos asmens tapatybė buvo nustatyta pagal pasą LTU LR474490, išduotą 1993-06-26, Vilniaus 1-o PP, parašas sutikrintas. Nei ieškovės pasas, nei parašas notarei nesukėlė įtarimų. Notarė padarė ieškovės paso kopiją ir pasiliko prie sandorio dokumentų. Tik iškėlus baudžiamąją bylą dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, notarė sužinojo kad tvirtinant sandorį pateiktame pase ne ieškovės nuotrauka, o kito asmens. Atsiliepime į patikslintą ieškinį notarė nurodė, kad prieš skundžiamą sandorį pati ieškovė ir jos teisių perėmėjas elgėsi neatsargiai ir nerūpestingai – ieškovė tinkamai neužtikrino asmeninių ir buto dokumentų saugumo, dėl ko jos sūnus A. R. pasinaudojo jos aplaidumu ir šiuos dokumentus pasisavino, o teisių perėmėjas taip pat neužtikrino asmeninių ieškovės dokumentų saugumo ir be jokio pagrindo atidavė kitam ieškovės sūnui. Tarp aplaidžių ieškovės ir jo teisių perėmėjo veiksmų ir kilusių pasekmių yra tiesioginis priežastinis ryšys, todėl naikinti prašomo įgaliojimo ir paskolos sutarties nėra jokio teisinio pagrindo ir ieškinys turi būti atmestas. Faktinę aplinkybę, kad sudarant ginčijamą 2007-08-23 paskolos sutartį nebuvo ieškovės valios, privalo įrodyti ieškovė, tačiau šios faktinės aplinkybės neįrodė, todėl netgi ir pripažinus 2007-07-15 įgaliojimą negaliojančiu dėl valios trūkumo, 2007-08-23 paskolos sutartis dėl valios trūkumo negali būti pripažinta negaliojančia.

13Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

14Paaiškino, kad notarės V. Š. civilinė atsakomybė nekyla, nes nenustatytos ir neįrodytos visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos pagal CK 6.246 – 6.249 str. nuostatas. Laikantis Lietuvos Respublikos notariato įstatyme (toliau – Notariato įstatymas) numatytų reikalavimų, keliamų notarinių veiksmų atlikimui, notarė V. Š., turimomis bei įmanomomis priemonėmis įvertino jai pateiktus dokumentus ir juose nurodytus duomenis bei, vadovaujantis jiems įstatymo suteiktais įgaliojimais bei neviršijant jų, teisėtai patvirtino ginčytiną paskolos sutartį bei įgaliojimą. Notarė V. Š. laikėsi bei nepažeidė notarui taikytinų griežtesnių atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimų. Byloje nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog dokumentuose buvo vizualiai pastebimų klastojimų ar kitokių požymių, kurie leistų abejoti jų tikrumu. Trečiasis asmuo teigia, kad nėra ir kitų civilinės atsakomybės sąlygų, ieškovė nepatyrė jokios žalos, o nesant neteisėtų veiksmų ir žalos, darytina išvada, kad nėra ir priežastinio ryšio. Trečiasis asmuo patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2007-07-01 iki 2008-06-30 notarės V. Š. civilinė atsakomybė už tretiesiems asmenims padarytą žalą buvo apdrausta. Tačiau trečiasis asmuo atsižvelgęs į Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (toliau – Taisyklės), į Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį bei remdamasis bylos duomenimis bei dokumentais, sprendžia, jog ieškovės reikalavimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia nėra draudžiamasis įvykis, kadangi neatitinka Taisyklių 8 punkte numatytų draudžiamojo įvykio kriterijų: nenustatyta civilinė atsakomybė notarės, ieškovės reikalavimas yra ne dėl žalos. Todėl trečiajam asmeniui nekyla pareiga mokėti draudimo išmoką. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį trečiasis asmuo nurodo, kad sprendimo priėmimas šioje civilinėje byloje ieškovės pareikšto ieškinio ribose neturės įtakos tračiojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ teisėms ir interesams, todėl turėtų būti pašalintas iš trečiųjų asmenų.

15Trečiasis asmuo Allianz Global Corporate & Speciality Nordic Region (AGCS) pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinio tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

16Paaiškino, kad byloje yra nagrinėjamas klausimas tik dėl paskolos sutarties ir įgaliojimo pripažinimo negaliojančiais, tačiau nėra keliami klausimai nei dėl notarės V. Š. civilinės atsakomybės taikymo, nei dėl notaro profesinės civilinės atsakomybės draudiko pareigos mokėti draudiminę išmoką, todėl trečiasis asmuo būdamas notarų profesinės civilinės atsakomybės draudiku, šiuo atveju neturi materialinio suinteresuotumo nagrinėjamos civilinė bylos baigtimi ir išsamių teisinių argumentų dėl ieškinyje keliamų reikalavimų teismui neteikia.

17Ieškovė pateikė teismui dubliką į atsakovų L. P. ir S. P. atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį tenkinti visiškai.

18Nurodo, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, t.y. dvišalis sandoris, kuriam reikalinga dviejų asmenų valios išraiška, suderinta valia (CK 1.63 str. 6 d., 6.154 str. 1 d.). Ikiteisminio tyrimo metu atliktos 2007-07-25 įgaliojimo rašysenos ekspertizės išvadose konstatuota, kad 2007-07-25 įgaliojimą pasirašė ne ieškovė, todėl nei tvirtinant įgaliojimą, nei tvirtinant paskolos sutartį ir hipotekos lakštą nebuvo išreikšta ieškovės valia, kas neatitinka įstatymo reikalaujamos sandorio formos reikalavimų bei prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Pažymėtina, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.). Net jeigu atsakovai S. P. ir L. P. yra sąžiningi įgijėjai, tai iš sąžiningo įgijėjo gali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo (CK 4.96 str. 2 d.). Papildomai nurodo, kad pagal teismų praktiką teismas, pagal ieškininiame pareiškime nurodytas faktines aplinkybes, savarankiškai atlieka faktų teisinį kvalifikavimą, parenka ginčo santykius reguliuojantį įstatymą, teisiniais argumentais atskleidžia taikomo įstatymo nuostatos prasmę. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio.

19Atsakovas I. T. teismui nepateikė nei atsiliepimo į ieškinį, nei tripliko į dubliką.

20Teismo posėdžio metu, ieškovas ir jo atstovas ieškinį prašė tenkinti, o atsakovo UAB „RR Management“ atstovas prašė išspręsti klausimą dėl notarės veiksmų ir ieškinį atmesti, o priešingu atveju ieškinį tenkinus – taikyti restituciją.

21Ieškovo ieškinys tenkinamas visiškai.

22Aplinkybės, susijusios su 2007-07-25 įgaliojimu, patvirtintu Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarės V. Š. (notarinio registro Nr. VŠ-1586), kuriame nurodyta, kad V. R. įgalioja I. T. jos vardu atlikti šiame įgaliojime nurodytus veiksmus, 2007-08-28 paskolos sutartimi, patvirtinta Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarės V. Š. (notarinio registro Nr. VŠ-1739), kuria S. P. ir L. P. paskolino 113 200 Lt V. R., atstovaujamai I. T., bei 2007-08-23 hipotekos lakštu, patvirtintu Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarės V. Š. (notarinio registro Nr. VŠ-1740), kuriuo V. R. priklausančio buto, esančio (duomenys neskelbtini), įkeitimu buvo užtikrinta prievolė pagal 2007-08-23 paskolos sutartį S. P. ir L. P. naudai, yra nustatytos įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-04 nuosprendžiu (t. 1, b. l. 134-139). Pagal CPK 182 straipsnio 2, 3 punktus nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje kurioje dalyvavo tie patys asmenys, taip pat asmens nusikalstamų veiksmų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Įsiteisėjusio procesinio dokumento negalima paneigti ar nuginčyti; teismo nuosprendžio prejudicinės galios taisyklė galioja ir teismui. Įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje privalomas teismui, nagrinėjančiam civilines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų civilinių teisinių padarinių. CPK 182 straipsnio 3 punkto norma reiškia, kad teismas, nagrinėdamas bylą civilinio proceso tvarka, neturi teisės revizuoti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio; tokiu reglamentavimu užtikrinamas visų asmenų lygybės įstatymui įgyvendinimas. Tokiu būdu buvo nustatyta, kad Z. J., įgyvendindama bendrą nusikalstamą sumanymą, 2007 -07-25 būdama kartu su I. T., Vilniaus miesto 21-ame notarų biure, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), notarei V. Š. melagingai prisistatė V. R. vardu ir pateikė 2007 m. liepos mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir aplinkybėmis iš A. R. gautą V. R. pasą Nr. LK 4744490, V. R. ištuokos liudijimo vertimo nuorašą bei suklastojo tikrą dokumentą - V. R. vardu pasirašė 2007-07-25 įgaliojimą Nr. VŠ-1586, kuriuo tariamai V. R. įgaliojo I. T. parduoti, mainyti, įkeisti savo nuožiūra asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį adresu (duomenys neskelbtini); kad suradus S. P., kuris sutiko suteikti I. T. paskolą, tęsiant bendrą nusikalstamą sumanymą, 2007-08-23 Vilniaus miesto 21-ame notarų biure, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), I. T. panaudojo žinomai suklastotą dokumentą - notarei V. S. pateikė žinomai suklastotą Zofijos J. V. R. vardu pasirašytą 2007-07-25 įgaliojimą Nr. VŠ-1586 bei tęsdamas bendrą veiką, suklastojo tikrus dokumentus – 2007-08-23 paskolos sutartį bei hipotekos lakštą, kuriuos pasirašė veikdamas tariamai įgaliotas V. R. bei šios žinomai suklastotos sutarties ir hipotekos lakšto pagrindu, V. R. vardu paėmė 113 200,00 Lt paskolą iš S. P., įkeičiant V. R. priklausantį turtą - butą, adresu (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 134-139). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-04 nuosprendžiu buvo nuteisti visi bendrininkai: Z. J., A. R. ir Z. K..

23CK 1.80 straipsnis reglamentuoja, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris negalioja. Šio kodekso 1.70 straipsnio 1 dalis nustato, kad fiziniai asmenys sandorius sudaro patys arba per atstovus. Atstovauti galima sandorio, įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu. Nusikalstamu būdu kito asmens vardu sudaryti sandoriai, nesant išreikštos atitinkamos atstovaujamojo valios, yra niekiniai ir negaliojantys. Be to, tokiu būdu sudaryti sandoriai negalioja ir kitu pagrindu. CK 1.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Lietuvos įstatymų nenustatyta „viešosios tvarkos“ ar „geros moralės“ sampratų; tai yra teisės doktrinos ir teismų praktikos užduotis. Šių teisinių vertybių kategorijų turinys gali kisti. „Viešoji tvarka“ apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, o principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose. Sąvoka „gera moralė“ taip pat yra vertinamoji; kilus geros moralės taikymo klausimui, teismui privalu taikyti bylos nagrinėjimo metu pripažįstamus moralės standartus, vadovaudamasis objektyviuoju protingumo kriterijumi. Pažymėtina, kad visuomenės pagrindą sudaro teisingumas. Juo turi būti grindžiami ir civilinių teisinių santykių dalyvių veiksmai, taigi ir sudaromi sandoriai. Teisingumo kriterijus yra moralės normos, kurių tikslas – užtikrinti visų visuomenės narių interesų derinimą, apsaugoti ekonomiškai ir fiziškai silpnesnių visuomenės narių interesus, užkirsti kelią piktnaudžiauti teise, todėl, vertinant sudarytus sandorius, reikia vadovautis ne tik teisės, bet ir geros moralės, kurios kriterijus yra kultūringo, teisingo žmogaus minimalus gėrio, blogio, teisingumo, pareigos, padorumo suvokimas, normomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. N. v. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, bylos Nr. 3K-3-384/2009; 2013 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. Č. v. R. Č. , bylos Nr. 3K-3-191/2013 ir kt.).

24Nagrinėjamu atveju ginčo sandoriai pripažįstami negaliojančiais tiek pagal CK 1.80 straipsnio, tiek pagal 1.81 straipsnio nuostatas. Ieškovas reikalavimo taikyti restituciją nepareiškė ir nenurodė, kokiu būdu ji turėtų būti taikoma. Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį - restitucija yra sandorio, pripažinto negaliojančiu, padarinys (CK 1.80 straipsnio 2 dalis). Teismas dėl restitucijos turi svarstyti: 1) ar ją apskritai taikyti; 2) jei taikyti, tai nuspręsti dėl taikymo būdo – natūra ar sumokant ekvivalentą pinigais. Nuo to priklauso, kokios aplinkybės turi būti tiriamos. Taikant restituciją asmuo grąžinamas į ankstesnę padėtį, buvusią iki jo teisės pažeidimo. Tai reiškia, kad, pritaikius restituciją, asmuo negali gauti mažiau, negu iš jo buvo paimta, tačiau negali gauti ir daugiau, nei turėjo. Restitucijos teisinis institutas, kaip ir kiti teisiniai institutai, negali būti taikomas formaliai, nesiejant su konkrečiomis kiekvienu individualiu atveju reikšmingomis bylos aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. T. v. G. Ž. , bylos Nr. 3K-3-359/2006; 2013 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. L. K. v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-3-289/2013; kt.).

25Pagal teisinį reglamentavimą restitucijos taikymas dėl niekinio sandorio priklauso nuo konkretaus teisinio pagrindo, dėl kurio sandoris laikomas niekiniu, ir nuo to, ar įstatymuose, įtvirtinančiuose imperatyvus, neįtvirtinta kitokių nustatyto pažeidimo padarinių. Restitucija galima tik tada ir tik tiek, kiek leidžia įstatymas. Tam tikrais atvejais įstatymas specialiai imperatyvia forma draudžia taikyti restituciją (CK 1.81, 4.96, 6.153 str.).

26Pagal CK 1.80 straipsnio 2 dalį, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. CK 1.81 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu sandoris negalioja dėl CK 1.81 straipsnio 1 dalyje numatytų priežasčių, CK 1.80 straipsnio 2 dalyje numatytos taisyklės netaikomos, kai abi sandorio šalys žinojo ar turėjo žinoti, jog sandoris prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Tokiu atveju nesąžiningoms sandorio šalims gali būti nustatytos turtinės ar kitokios sankcijos. Nagrinėjamuoju atveju nėra jokio pagrindo spręsti, kad V. R. ar Lina ir S. P. žinojo ar turėjo žinoti, jog ginčo sandoriai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Kadangi 2007-08-28 paskolos sutartį su Lina ir S. P. sudarė ir 113 200,00 Lt paskolą paėmė tokiems veiksmams atlikti neturintis V. R. įgaliojimo I. T., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su Z. J., A. R. ir Z. K., pareiga grąžinti Linai ir S. P. (teisių perėmėjas UAB „RR Managment“) 113 200,00 Lt sumą tenka jiems visiems solidariai (CK 2.133 str. 8 d.). Tačiau 2012-08-14 I. T. mirė, 2015-06-02 duomenimis paveldėjimo byla neužvesta, nustatyta, kad šio asmens vardu nėra jokio registruoto turto, todėl 113 200,00 Lt suma atsakovo naudai solidariai priteisiama iš Z. J., A. R. ir Z. K. (t. 1, b. l. 202, t. 2, b. l. 82, 75, 76). Spręsdamas restitucijos taikymo klausimą teismas naikina 2007-08-23 hipotekos lakštu, patvirtintu Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarės V. Š. (notarinio registro Nr. VŠ-1740), V. R. priklausančio buto, esančio Vilniaus mieste Kazliškių g. 13-21, hipoteką, nes įkaito davėju gali būti tik įkeičiamo daikto savininkas (CK 4.206 str. 2 d.). Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis c.b. Nr. 2A-332/2013).

27Nors baigiamojoje kalboje atsakovo UAB „RR Managment“ atstovas nurodė, kad restitucija turėtų būti taikoma ir trečiojo asmens notarės V. Š. atžvilgiu, teismas, atsižvelgdamas į ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką, t. y. kad nebuvo keliamas ir nagrinėjamas klausimas dėl notarės veiksmų teisėtumo ir žalos atlyginimo, vertina, kad nėra pagrindo notarės civilinės atsakomybės klausimą spręsti restitucijos instituto taikymu.

28Vilniaus apygardos teismas 2009-07-09 nutartimi atidėjo ieškovei V. R. 3 260 Lt (944,16 EUR) žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo (t. 1, b. l. 32-33). Ieškinį patenkinus visa apimtimi, žyminis mokestis valstybei priteisiamas iš atsakovo UAB „RR Managment“ (CPK 93, 96 str.).

29Ieškovas L. R. patyrė 2 000 Lt (579,24 EUR) atstovavimo išlaidas (t. 2, b. l. 39).

30CPK 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamo ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas bei į tai, kad ieškovo ieškinys yra patenkintas, 579,24 EUR suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrįsta ir protinga. Todėl iš atsako ieškovo naudai priteisiami 579,24 EUR atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.).

31Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 47 EUR, valstybei priteisiamos iš atsakovo dalimis (CPK 96 str.).

32Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,

Nutarė

33Pripažinti negaliojančiu 2007-07-25 įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarės V. Š. (notarinio registro Nr. VŠ-1586).

34Pripažinti negaliojančia 2007-08-23 paskolos sutartį, sudarytą, I. T., V. R. vardu, dėl 113 200,00 Lt paskolos gavimo iš paskolos davėjų S. P. ir L. P..

35Taikyti restituciją: priteisti atsakovo UAB „RR Managment“ naudai solidariai iš Z. J., asmens kodas ( - ) A. R., asmens kodas ( - ) ir Z. K., asmens kodas ( - ) 113 200,00 Lt sumą; panaikinti 2007-08-23 hipotekos lakštu, patvirtintu Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarės V. Š. (notarinio registro Nr. VŠ-1740), V. R. priklausančio buto, esančio (duomenys neskelbtini), hipoteką.

36Priteisti ieškovo L. R. naudai iš atsakovo UAB „RR Managment“ 944,16 EUR žyminio mokesčio ir 579,24 EUR atstovavimo išlaidų.

37Priteisti iš atsakovo UAB „RR Managment“47 EUR teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

38Vilniaus apygardos teismo 2009-07-09 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo sustabdymą ir įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo (civilinės bylos Nr. 2-5353-553/2009) - palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

39Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. sekretoriaujant Almai Jokužytei,... 3. dalyvaujant ieškovui L. R. ir jo atstovui adv. pad. Marek Paškevič,... 4. atsakovo UAB „RR Management“ atstovui adv. pad. Tomui Puzinui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. R.... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams, kuriuo... 8. Nurodė, kad Turto arešto registre 2008-04-08 įregistruotas ieškovės butui,... 9. Atsakovai L. P. ir S. P. pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą... 10. Nurodė, kad 2007-08-23 Vilniaus miesto 21-ame notarų biure atsakovai su... 11. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 21-ojo notaro biuro notarė pateikė teismui... 12. Paaiškino, kad tvirtinant V. R. įgaliojimą, jos asmens tapatybė buvo... 13. Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė teismui atsiliepimą į... 14. Paaiškino, kad notarės V. Š. civilinė atsakomybė nekyla, nes nenustatytos... 15. Trečiasis asmuo Allianz Global Corporate & Speciality Nordic Region (AGCS)... 16. Paaiškino, kad byloje yra nagrinėjamas klausimas tik dėl paskolos sutarties... 17. Ieškovė pateikė teismui dubliką į atsakovų L. P. ir S. P. atsiliepimą,... 18. Nurodo, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti,... 19. Atsakovas I. T. teismui nepateikė nei atsiliepimo į ieškinį, nei tripliko... 20. Teismo posėdžio metu, ieškovas ir jo atstovas ieškinį prašė tenkinti, o... 21. Ieškovo ieškinys tenkinamas visiškai.... 22. Aplinkybės, susijusios su 2007-07-25 įgaliojimu, patvirtintu Vilniaus miesto... 23. CK 1.80 straipsnis reglamentuoja, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 24. Nagrinėjamu atveju ginčo sandoriai pripažįstami negaliojančiais tiek pagal... 25. Pagal teisinį reglamentavimą restitucijos taikymas dėl niekinio sandorio... 26. Pagal CK 1.80 straipsnio 2 dalį, kai sandoris negalioja, viena jo šalis... 27. Nors baigiamojoje kalboje atsakovo UAB „RR Managment“ atstovas nurodė, kad... 28. Vilniaus apygardos teismas 2009-07-09 nutartimi atidėjo ieškovei V. R. 3 260... 29. Ieškovas L. R. patyrė 2 000 Lt (579,24 EUR) atstovavimo išlaidas (t. 2, b.... 30. CPK 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 31. Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 47 EUR,... 32. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,... 33. Pripažinti negaliojančiu 2007-07-25 įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus... 34. Pripažinti negaliojančia 2007-08-23 paskolos sutartį, sudarytą, I. T., V.... 35. Taikyti restituciją: priteisti atsakovo UAB „RR Managment“ naudai... 36. Priteisti ieškovo L. R. naudai iš atsakovo UAB „RR Managment“ 944,16 EUR... 37. Priteisti iš atsakovo UAB „RR Managment“47 EUR teismo išlaidų,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2009-07-09 nutartimi pritaikytas laikinąsias... 39. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...