Byla eB2-1360-657/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nersido“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Lemora“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nersido“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Lemora“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydama UAB „Nersido“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė ieškovei nesumoka 5.808,87 Eur už įsigytas prekes. Atsakovė į ieškovės raginimus atsiskaityti nereagavo. Yra pagrindo manyti, kad atsakovė yra nemoki.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Ieškovė prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Nepavykus procesinių dokumentų įteikti kitu būdu, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 130 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka.

8Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei jokių 2016 m. sausio 20 d. nutartimi reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę teismui nepateikė. Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas nepateikia teismui įmonės ūkinę, finansinę padėtį patvirtinančių dokumentų, teismas atsakovės finansinę padėtį vertina pagal savo iniciatyva surinktus rašytinius įrodymus, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013). Nagrinėjamoje byloje teismas, vykdydamas pareigą bankroto bylose būti aktyviu ir siekdamas įvertinti UAB „Nersido“ finansinę padėtį, surinko duomenis apie įmonės finansinę būklę iš valstybės institucijų.

9Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centras nuo 2013 metų neteikė. Tačiau iš įmonės VĮ Registrų centras pateikto vėliausio laikotarpio, t.y. 2012 metų, balanso duomenų matyti, kad jau 2012 metais įmonės finansinė situacija buvo sunki, ji turėjo turto 41.300 Eur (142.601 Lt) sumai, o atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 38.660 Eur (133.485 Lt) sumą, susidedančią iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. Pažymėtina, kad 2012 metų balanso duomenimis UAB „Nersido“ turtą iš esmės sudarė trumpalaikis turtas – per vienerius metus gautinos sumos (40.562 Eur (140.052 Lt)). 2012 metų Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2012 metais įmonė veikė nuostolingai, patyrė 8.552 Eur (29.527 Lt) nuostolį.

10Nagrinėjamu atveju vien pradelstas atsakovės įsiskolinimas ieškovei sudaro 5.808,87 Eur sumą. Iš ieškovės pateiktų PVM sąskaitų - faktūrų matyti, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei susidarė 2011 m. gruodžio mėnesio – 2012 metų vasario mėnesio laikotarpiu. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu įmonės finansiniai sunkumai tęsiasi keletą metų, tokie sunkumai teismo gali būti pripažinti ne laikinais, bet nemokiais finansiniais sunkumais, kurie paneigia įmonės restruktūrizavimo galimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-496/2009). Be to, bylos medžiaga rodo, kad be ieškovės UAB „Lemora“ atsakovė turi ir kitų kreditorių. Nustatyta, kad atsakovė turi mokestinių įsiskolinimų. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenimis 2016-03-07 atsakovė turi pradelstą 5.001,83 Eur įsiskolinimą fondo biudžetui. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viešai teikiamais duomenimis 2016-03-04 atsakovės turima mokestinė nepriemoka valstybės, savivaldybės biudžetams, pinigų fondams sudaro 22.456,93 Eur sumą. Taigi, bylos dokumentai patvirtina, kad UAB „Nersido“ turimi pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro bendrą 33.267,63 Eur sumą.

11Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ duomenų bazės duomenys patvirtina, kad atsakovė jos vardu registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

12Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis UAB „Nersido“ apdraustųjų asmenų neturi.

13Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010). Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Priešingai, 2012 metų balanso duomenys rodo įmonės nemokumą. UAB „Nersido“ įsiskolinimas ieškovei yra ilgalaikis. Be to, atsakovė turi ir kitų kreditorių. Nustatyta, atsakovė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų. Įmonė neturi jokio nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Nustatyta aplinkybė, kad UAB „Nersido“ neturi apdraustųjų asmenų, sudaro pagrindą spręsti, jog įmonė veiklos galimai nevykdo.

14Teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl UAB „Nersido“ Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

15UAB „Nersido“ administratoriumi skirtina UAB „Ultima optio“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

16Ieškovės pareiškime pareikštas prašymas priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas nesvarstytinas, kadangi nėra pateikti jas pagrindžiantys įrodymai.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

18Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Nersido“ (juridinio asmens kodas 300531744, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 31-17, Kaunas) bankroto bylą.

19Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Nersido“ administratoriumi UAB „Ultima optio“ (juridinio asmens kodas 302626707, sąrašo Nr. B-JA341).

20Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Nersido“ (juridinio asmens kodas 300531744, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 31-17, Kaunas) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

22Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Nersido“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 eurų baudą.

24Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos, ieškovės atstovui advokatui Irmantui Balsiui, atsakovei ir administratoriui, informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

25Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Ieškovė UAB „Lemora“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Ieškovė prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 7. Nepavykus procesinių dokumentų įteikti kitu būdu, procesiniai dokumentai... 8. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei jokių... 9. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovė finansinės... 10. Nagrinėjamu atveju vien pradelstas atsakovės įsiskolinimas ieškovei sudaro... 11. Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ duomenų bazės duomenys... 12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis UAB „Nersido“... 13. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 14. Teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą... 15. UAB „Nersido“ administratoriumi skirtina UAB „Ultima optio“, kurios... 16. Ieškovės pareiškime pareikštas prašymas priteisti jos turėtas... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 18. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Nersido“ (juridinio asmens kodas... 19. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Nersido“ administratoriumi UAB... 20. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Nersido“ (juridinio asmens... 21. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 22. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Nersido“ valdymo organai... 23. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 24. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 25. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...