Byla e2-11923-294/2016
Dėl nuomos mokesčio priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2sekretoriaujant Ernestai Perednienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei L. G.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui I. P. dėl nuomos mokesčio priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas pareikštame ieškinyje nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 20N tarp Valstybės turto fondo generalinio direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančiu generalinį direktorių (toliau - Nuomotojas) ir I. P., (toliau - Nuomininkas). Sutartimi Nuomotojas išnuomojo, o Nuomininkas išsinuomojo 0,2811 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1730-7376, kadastrinis Nr. 0101/0052:414), esantį Vilkpėdės g. 3,Vilniuje. Žemės sklypas išnuomotas 57 metams. Minėta sutartimi Nuomininkas įsipareigojo žemės nuomos mokestį mokėti vietos savivaldybei pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą nuo valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytos vertės. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1048 patvirtintos valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklės, kurių 8 p. bei 17 p. nustatyta valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo (deklaracijų) pateikimo ir mokesčio mokėjimo tvarka. Vadovaujantis šiais punktais, Atsakovė I. P. iki einamųjų metų lapkričio 1 d. privalėjo deklaruoti ir iki lapkričio 15 d. sumokėti atitinkamo mokestinio laikotarpio žemės nuomos mokestį. Pažymime, kad vadovaujantis 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-87 patvirtintomis valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklėmis buvo apskaičiuota atsakovo mokėtina suma už 2011-2015 m. už valstybinės žemės nuomą. Atsakovė pažeidė teisės normas, kadangi nemokėjo žemes nuomos mokesčio už 2011-2015 m., dėl ko susidarė 1235,27 EUR žemės nuomos mokesčio nepriemoka. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2016-01-07 atsakovei I. P. buvo išsiųstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Mokesčių skyriaus priminimas dėl žemės nuomos mokesčio Nr. A51-1462/16(2.14.3.6-FN3), tačiau atsakovė nereagavo į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Mokesčio skyriaus priminimą dėl žemes nuomos mokesčio. Ieškovas pažymi, kad atsakovei nevykdant prievolės jis yra priverstas teismine tvarka reikalauti prievolės įvykdymo, t. y. padengti už 2011-2015 metus susidariusį bendrą įsiskolinimą. Atsakovei nesumokėjus nurodytų sumų, skaičiuojamos 5 procentų dydžio materialinės palūkanos už kiekvienus pradelstus metus iki ieškinio padavimo dienos, t. y. 94,89 EUR metinių palūkanų. Taigi, iš viso atsakovė ieškovui yra skolinga 1235,27 EUR. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės I. P. 1235,27 EUR žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą su materialiosiomis palūkanomis už naudojimąsi valstybine žeme 2011-2015 m., 5 procentus metinių palūkanų, bei bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė I. P. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti žemiau nurodytais motyvais. Nurodo, kad ji 2011 m. rugsėjo 29 d. pasirašė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 20N ir išsinuomojo 0,2811 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1730-7376), esantį Vilkpėdės g. 3 Vilniuje. Minėta sutartimi iš tikrųjų įsipareigojo mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį vietos savivaldybei pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą nuo valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytos vertės. Tačiau atsakovės teigimu, jai buvo išnuomotas ne toks valstybinės žemės sklypas, kuris nurodytas minėtoje Sutartyje Nr. 20N. Sutarties Nr. 20N 3 punkte nurodyta, kad „Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimosi paskirtis yra kita, naudojimosi būdas ir pobūdis yra gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Tačiau tokia Sutartyje Nr. 20N nurodyta žemės sklypo paskirtis, naudojimosi būdas ir pobūdis neatitinka faktinės padėties. Iš tikrųjų daugiau kaip pusę išnuomoto žemės sklypo sudaro valstybinis miškas. Dėl šios priežasties neįmanoma naudoti išsinuomoto žemės sklypo pagal Sutartyje Nr. 20N nurodytą paskirtį - kita, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Todėl ieškovas turėjo sumažinti mokėtiną valstybinės žemės nuomos mokestį, tačiau nepagrįstai jo nesumažino. Dėl šios priežasties ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti akivaizdžiai per didelį valstybinės žemės nuomos mokestį. Atsakovė pažymi ir tai, kad ji net ir neturėjo jokio teisinio pagrindo mokėti valstybinės žemės nuomos mokesčio, kadangi ieškovas pats pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-87 bei 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1048 patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisykles, o taip pat 2014 m. gegužės 14 d sprendimu Nr. 1-1792 patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisykles. Kaip ieškinyje teisingai nurodo pats ieškovas, „Taisyklės nustato, kad fiziniams asmenims mokestį apskaičiuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento mokesčių skyrius ir apie tai juos informuoja iki lapkričio 1 d.". Tai yra pats ieškovas privalėjo apskaičiuoti valstybinės žemės nuomos mokestį ir informuoti apie tai atsakovę iki kiekvienų kalendorinių metų lapkričio 1 d. Tačiau atsakovės teigimu ieškovas nuo pat 2011 metų nei karto jos neinformavo apie apskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį, tai yra pats pažeidė savo patvirtintas taisykles. Kadangi ieškovas atsakovės neinformavo apie apskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį, nors tokia imperatyvi pareiga jam įtvirtinta teisės normų, tai atsakovė ir neturėjau jokio teisinio pagrindo mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, kadangi remiantis taisyklių nuostatomis, mokestį fiziniai asmenys privalo sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 d. tik po to, kai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento mokesčių skyrius apie tokią pareigą juos informuoja iki lapkričio 1 d. Todėl atsakovė mano, kad ieškovo ieškinys turi būti atmestas kadangi dėl neįvykdytos ieškovo pareigos ji negalėjo įvykdyti savo pareigos.

7Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė reikalavimus ieškinyje išdėstytais motyvais.

8Byla nagrinėtina nedalyvaujant atsakovei, apie teismo posėdį atsakovė informuota tinkamai, neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nežinomos.

9Ieškinys patenkintas visiškai

10Iš ieškovo atstovės paaiškinimų ir rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 20N tarp Valstybės turto fondo generalinio direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančiu generalinį direktorių ir I. P.. Pridėti pranešimai dėl žemės nuomos mokesčio už 2014 m. ir 2015 m. laikotarpius, kuriuose matyti kiek ir iki kada atsakovė turėjo sumokėti žemės nuomos mokestį (elektroninės bylos priedo b.l. 14-15).

11Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės I. P. 1235,27 EUR žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą su materialiosiomis palūkanomis už naudojimąsi valstybine žeme 2011-2015 m.

12CK 6.545 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal žemės nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodytą žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį.

132009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1048 patvirtintos valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklės, kurių 8 p. nustatyta, kad Valstybinės žemės sklypų naudotojų mokamas mokestis apskaičiuojamas: jei sprendimas leisti naudotis valstybine žeme buvo priimtas iki 2008 m. gruodžio 31 d. – žemės sklypo vertę, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto taisyklių 9 punkte; jei sprendimas leisti naudotis valstybine žeme buvo priimtas po 2009 m. sausio 1 d. – žemės sklypo vertę, nustatytą pagal einamųjų metų žemės verčių žemėlapius, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto taisyklių 10 punkte; jei asmuo tapo valstybinės žemės naudotoju (įsigijo / išsinuomojo ar kitokiu pagrindu naudoja nekilnojamąjį turtą, esantį ant valstybinės žemės) iki 2008 m. gruodžio 31 d. – žemės sklypo vertę, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto taisyklių 9 punkte; jei asmuo tapo valstybinės žemės naudotoju (įsigijo / išsinuomojo ar kitokiu pagrindu naudoja nekilnojamąjį turtą, esantį ant valstybinės žemės) po 2009 m. sausio 1 d. – žemės sklypo vertę, nustatytą pagal einamųjų metų žemės verčių žemėlapius, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto taisyklių 10 punkte; už sklypo dalį, tenkančią kiekvienam naudotojui proporcingai pagal kiekvieno bendraturčio valdomą pastatų (patalpų) dalį jų užimame žemės sklype; pagal sklypo inventorinėje byloje nurodytą sklypo plotą tais atvejais, kai kompetentingos institucijos sprendimu nėra nustatyti naudojamų valstybinės žemės sklypų duomenys. Bei 17 p. nustatyta, kad valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojai einamųjų metų mokestį privalo sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Galimas avansinis mokesčio mokėjimas. Kiekvienas avansinis mokestis sudaro ¼ sumos, apskaičiuotos pagal šių taisyklių II skyriaus nuostatas. Avansiniai mokėjimai sumokami atitinkamai iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos. Galutinis mokesčio sumokėjimo terminas yra einamųjų metų lapkričio 15 diena.

14Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

15Atsižvelgiant į tai, atsakovė iki einamųjų metų lapkričio 1 d. privalėjo deklaruoti ir iki lapkričio 15 d. sumokėti atitinkamo mokestinio laikotarpio žemės nuomos mokestį, tačiau to nepadarė.

16Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-87 bei 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1048 patvirtino Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisykles, o 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1792 patvirtino Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisykles, kurios nustato, jog fiziniams asmenims mokestį apskaičiuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento mokesčių skyrius ir apie tai juos informuoja iki lapkričio 1 d., o mokestį fiziniai asmenys privalo sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

17Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Nr. 44/1212165, 2011-09-29 sutarties 20N, duomenimis 1 punktu apmokestinamas plotas 0,2811 ha, 10 punktu vidutinė rinkos vertė mokesčiui apskaičiuoti 217215,01 EUR tarifas p/l 2009 m birželio 3 d. Nr. 1-1048 taisyklių (naujos Taisyklės, patvirtintos 2014-05-14 Tarybos sprendimu Nr. 1-1792) 10 punktu yra 0,15 proc. taigi 217215,01 Lt x 0,15 %: = 325,82 EUR.

18Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą atsakovė nemokėjo žemės nuomos mokesčio už 2011-2015 m., dėl ko susidarė 1235,27 EUR žemės nuomos mokesčio, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė šias teisės normas pažeidė. Nors atsakovė teigė, kad ieškovas turėjo ją informuoti apie apskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį ir nuo pat 2011 m. nei karto neinformavo bei pats pažeidė savo patvirtintas taisykles, tačiau pateikti pranešimų pavyzdžiai apie žemės nuomos mokestį leidžia teismui daryti priešingą išvadą, kad atsakovė tinkamai buvo informuota apie jai priklausantį sumokėti mokestį už žemės nuomą, tačiau ji vengė tai daryti. Dėl nurodytos priežasties ieškovo paskaičiuotas žemės nuomos mokestis visiškai priteistinas.

19Kiti šalių pasisakymai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

20Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

21Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą, t.y. 27,80 EUR (1235,27 EUR x 3 proc. – 25 proc.) (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 83 str. 1 d. 10 p., 93, 96 str. str., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.).

22Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ IK-355 nustatyta minimali 3 EUR suma, todėl iš atsakovo pašto išlaidos nepriteistinos.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92, 93, 259, 260, 270 straipsniais,

24Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270 str. teismas

Nutarė

25Ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui I. P. dėl nuomos mokesčio priteisimo tenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovo I. P., a. k. ( - ) ieškovo Vilniaus miesto savivaldybei, juridinio asmens kodas 111109233, naudai 1235,27 EUR (vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt penki eurai 27 ct) įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti iš atsakovo I. P., a. k. ( - ) valstybės naudai 27,80 EUR (dvidešimt septyni eurai 80 ct) bylinėjimosi išlaidų. Išaiškinti kad nurodytas išlaidas atsakovė turi sumokėti į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. sekretoriaujant Ernestai Perednienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei L. G.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Ieškovas pareikštame ieškinyje nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 29 d.... 6. Atsakovė I. P. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 7. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė reikalavimus ieškinyje... 8. Byla nagrinėtina nedalyvaujant atsakovei, apie teismo posėdį atsakovė... 9. Ieškinys patenkintas visiškai... 10. Iš ieškovo atstovės paaiškinimų ir rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 11. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės I. P. 1235,27 EUR žemės... 12. CK 6.545 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal žemės nuomos sutartį viena... 13. 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1048 patvirtintos valstybinės žemės... 14. Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo... 15. Atsižvelgiant į tai, atsakovė iki einamųjų metų lapkričio 1 d.... 16. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr.... 17. Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio... 18. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą atsakovė nemokėjo žemės nuomos... 19. Kiti šalių pasisakymai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai... 20. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 21. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistinas žyminis mokestis,... 22. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92,... 24. Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270 str. teismas... 25. Ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui I. P. dėl nuomos... 26. Priteisti iš atsakovo I. P., a. k. ( - ) ieškovo Vilniaus miesto... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...