Byla 2S-1476-340/2016
Dėl baudos skyrimo suinteresuoto asmens UAB „Salotės verslas“ vadovei R. B., išieškotojas UAB „Vilniaus vandenys“, skolininkė I. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Salotės verslas“ direktorės R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės V. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo suinteresuoto asmens UAB „Salotės verslas“ vadovei R. B., išieškotojas UAB „Vilniaus vandenys“, skolininkė I. V.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Antstolė V. M. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė skirti baudą suinteresuoto asmens UAB „Salotės verslas“ vadovei R. B. (b. l. 1). Antstolė nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-26 vykdomąjį raštą Nr. 2-23734-294/2015 dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės I. V. išieškotojo UAB „Vilniaus vandenys“ naudai. 2016-01-13 skolininkės darbovietei UAB „Salotės verslas“ buvo išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, įteiktas pasirašytinai, tačiau išskaitos iš skolininkės darbo užmokesčio nebuvo daromos ir skolos išieškojimui skirtos lėšos į antstolio depozitinę sąskaitą nebuvo pervestos. Antstolės reikalavimas nebuvo įvykdytas, todėl suinteresuoto asmens „Salotės verslas“ vadovei turi būti skirtina 100 Eur bauda.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi antstolės V. M. prašymą tenkino iš dalies: UAB „Salotės verslas“ vadovei R. B. už antstolės V. M. reikalavimo nevykdymą skyrė 30 Eur baudą; kitą prašymo dalį atmetė; išaiškino suinteresuotam asmeniui R. B., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimo vykdymo (b. l. 5-6). Teismas nurodė, kad antstolės pareiškimas skirti baudą suinteresuoto asmens UAB „Salotės verslas“ vadovei už antstolės reikalavimo iš skolininkės darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų ir davimų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, nevykdymą yra pagrįstas. 2016-01-13 antstolės patvarkymas dėl skolos išieškojimo buvo įteiktas gavėjui UAB „Salotės verslas“, tačiau byloje nėra duomenų, kad suinteresuotas asmuo įvykdė antstolės reikalavimus. Teismas, įvertinęs išieškotinos sumos dydį, pažeidimo pobūdį ir trukmę, atsižvelgdamas į tai, kad patvarkymas neįvykdytas, UAB „Salotės verslas“ vadovė už antstolės V. M. reikalavimų nevykdymą yra baudžiama pirmą kartą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkino iš dalies ir UAB „Salotės verslas“ vadovei R. B. skyrė 30 Eur dydžio vienkartinę baudą (CPK 585 str. 2 d., 3 d.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu skolininko vadovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-01 nutartį ir antstolės prašymą dėl baudos skyrimo atmesti (b. l. 10-11). Nurodė, kad apie vykusį teismo posėdį ir apie teisme gautą antstolės prašymą dėl baudos skyrimo jai nebuvo pranešta jokiomis priemonėmis, todėl ji neturėjo galimybės pateikti atsiliepimo. Pasak apeliantės, tokiu būdu iš jos buvo atimta teisė teisiškai apsiginti, o teismas bylą išnagrinėjimo įvertinęs tik vienos šalies argumentus. Skunde taip pat nurodė, kad antstolės 2016-01-18 laiške gavo ne antstolės patvarkymą dėl skolos išieškojimo, o voką, skirtą I. V. ir 2015-12-01 patvarkymą dėl procesinių dokumentų įteikimo. Antstolės patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo apeliantei nebuvo įteiktas, apie tokį patvarkymą ji sužinojusi tik gavusi skundžiamą teismo nutartį.

8Antstolė V. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-01 nutartį palikti nepakeistą (b. l. 21). Nurodė, kad 2015-12-02 išsiųstas patvarkymas dėl procesinių dokumentų įteikimo kartu su uždaru voku skolininkei buvo įteiktas 2015-12-05 pasirašytinai UAB „Salotės verslas“ barmenei-padavėjai K. B., o 2016-01-14 išsiųstas patvarkymas dėl skolos išieškojimo – 2016-01-18 įteiktas pasirašytinai UAB „Salotės verslas“ vadybininkei S. V.. Papildomai nurodė, jog iš AB „Lietuvos paštas“ pažymų matyti, jog UAB „Salotės verslas“ buvo įteikti su skirtingi laiškai, siųsti antstolės V. M..

92016 m. gegužės 16 d. Vilniaus apygardos teismui Vilniaus miesto apylinkės teismas persiuntė apeliantės R. B. prašymą, kuriuo ji prašo pridėti prie bylos baudos apmokėjimo kvitą.

102016 m. birželio 21 d. teisme gautas apeliantės R. B. patikslinimas prie 2016-04-13 skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-01 nutarties, kuriame apeliantė nurodė, jog lydraštyje pasirašiusi I. V. nepilnametė dukra S. V. niekad nedirbo UAB „Salotės verslas“, todėl neturėjo teisės priimti korespondencijos bendrovės vardu. Pažymėjo, kad iš skolininkės atlyginimo išskaičiavimai daromi jau penkiems antstoliams, todėl įmonės vadovė tikrai neignoruoja pareiškimą pateikusios antstolės.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmetamas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos bei atskirojo skundo medžiagą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl baudos skyrimo už antstolio įpareigojimų nevykdymą, teisingai pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolė V. M. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-26 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-23734-294/2015 dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės I. V. išieškotojo UAB „Vilniaus vandenys“ naudai. 2016-01-13 skolininkės darbovietei UAB „Salotės verslas“ buvo išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, tačiau išskaitos iš skolininkės darbo užmokesčio nebuvo daromos ir skolos išieškojimui skirtos lėšos į antstolio depozitinę sąskaitą nebuvo pervestos. Dėl nurodytų aplinkybių antstolė V. M. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė skirti baudą suinteresuoto asmens UAB „Salotės verslas“ vadovei R. B..

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi antstolės V. M. prašymą tenkino iš dalies ir UAB „Salotės verslas“ vadovei R. B. už antstolės V. M. reikalavimo nevykdymą skyrė 30 Eur baudą. Tokį savo sprendimą teismas motyvavo tuo, kad byloje nėra duomenų, jog suinteresuotas asmuo įvykdė antstolės reikalavimus.

16Pažymėtina, jog pagal CPK 585 str. nuostatas antstolio reikalavimai yra privalomi ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 585 str. 2 d. numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.).

17Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantė iš esmės neginčija, jog antstolės patvarkymo nevykdo, tačiau ginčija pareiškimo dėl baudos skyrimo nagrinėjimo tvarką teisme bei neigia antstolės siųstų procesinių dokumentų jai įteikimą. Skunde apeliantė nurodė, jog apie vykusį teismo posėdį ir apie teisme gautą antstolės prašymą dėl baudos skyrimo jai nebuvo pranešta jokiomis priemonėmis, todėl ji neturėjo galimybės pateikti atsiliepimo. Pasak apeliantės, tokiu būdu iš jos buvo atimta teisė teisiškai apsiginti, o teismas bylą išnagrinėjimo įvertinęs tik vienos šalies argumentus. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės teiginiais nesutinka.

18Pažymėtina, kad CPK 593 str. 2 d, yra įtvirtinta, kad pareiškimus dėl baudų skyrimo šio kodekso VI dalyje numatytais atvejais teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos. Šiame straipsnyje nurodyti pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas (CPK 593 str. 3 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas antstolės pareiškimą dėl baudos skolininko vadovei skyrimo, neprivalėjo apie tokio pareiškimo nagrinėjimą pranešti suinteresuotiems asmenims, reikalauti, kad jie pateiktų atsiliepimus, paaiškinimus ir pan., todėl atmestini apeliantės argumentai, kad tokiu būdu iš jos buvo atimta teisė teisiškai apsiginti.

19Vadovaujantis CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K–3–398/2007; 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008; kt.). Skunde apeliantė nurodė, jog antstolės patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo jai nebuvo įteiktas, apie tokį patvarkymą ji sužinojusi tik gavusi skundžiamą teismo nutartį, tačiau nepateikė šiuos savo teiginius pagrindžiančių įrodymų. Tuo tarpu atsiliepime į apeliantės atskirąjį skundą antstolė V. M. pateikė įrodymus, t.y. pažymas iš AB „Lietuvos paštas“, kuriose užfiksuota, kad 2015-12-02 išsiųstas patvarkymas dėl procesinių dokumentų įteikimo kartu su uždaru voku skolininkei buvo įteiktas 2015-12-05 pasirašytinai UAB „Salotės verslas“ barmenei-padavėjai K. B., o 2016-01-14 išsiųstas patvarkymas dėl skolos išieškojimo – 2016-01-18 įteiktas pasirašytinai UAB „Salotės verslas“ vadybininkei S. V.. Minėtos aplinkybės paneigia apeliantės skunde nurodomus teiginius, kad minėti antstolės siųsti procesiniai dokumentai nei jai, nei UAB „Salotės verslas“ nebuvo įteikti.

20Pažymėtina ir tai, jog susipažinusi su antstolės V. M. atsiliepimu į jos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-01 nutarties, apeliantė R. B. Vilniaus apygardos teismui pateikė atskirojo skundo patikslinimą, kuriame nurodė, jog lydraštyje pasirašiusi I. V. nepilnametė dukra S. V. niekad nedirbo UAB „Salotės verslas“, todėl neturėjo teisės priimti korespondencijos bendrovės vardu. Pažymėjo, kad iš skolininkės atlyginimo išskaičiavimai daromi jau penkiems antstoliams, todėl įmonės vadovė tikrai neignoruoja pareiškimą pateikusios antstolės.

21Nurodytina, kad, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra ne kartą konstatuota, kad juridiniam asmeniui keliami didesni atidumo, rūpestingumo reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. P. v. UAB „Moduva ir Ko“, bylos Nr. 3K-3-112/2008; 2010 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Transgesta Servis“ v. K. B., P. B., N. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-69/2010; kt.). Įrodinėdama, jog dokumentus priėmusi S. V. niekada nedirbo UAB „Salotės verslas“, apeliantė pateikė savo pačios, kaip įmonės direktorės, pasirašytą pažymą apie darbą, kurioje nurodoma, jog S. V. niekada nedirbo UAB „Salotės verslas“. Dėl išdėstytų aplinkybių teismui kyla abejonių dėl apeliantės pateikto rašytinio įrodymo objektyvumo, todėl apeliacinės instancijos teismas negali juo remtis kaip neginčijamu įrodymu. Be to, apeliantės pateiktas skolininkės I. V. dukters S. V. gimimo liudijimas dar neįrodo, jog apeliantei siųstus procesinius dokumentus priėmė būtent skolininkės dukra. Teigdama, jog iš skolininkės atlyginimo išskaičiavimai daromi jau penkiems antstoliams, apeliantė pateikė banko išrašus apie pavedimus iš įmonės sąskaitos, tačiau iš pateiktų duomenų ir atliktų mokėjimų paskirties nėra įmanoma nustatyti, jog apeliantės pateiktuose banko išrašuose nurodyti mokėjimai antstoliams buvo atliekami būtent iš skolininkės I. V. darbo užmokesčio.

22Aplinkybės, jog po atskirojo skundo pateikimo apeliantė sumokėjo pirmosios instancijos teismo paskirtą baudą, apeliacinės instancijos teismas nevertina kaip fakto, jog apeliantė pripažįsta pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylos nenutraukė, kadangi vėliau teismui buvo pateikti atskirojo skundo patikslinimai, kurie rodo, kad apeliantė palaiko savo pateiktą atskirąjį skundą.

23Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuria UAB „Salotės verslas“ vadovei paskirta bauda. Atskirojo skundo argumentai nelaikytini teisėtais ir pagrįstais bei sudarančiais pagrindą naikinti skundžiamą teismo nutartį. Dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepaskirstytinos bylos dalyviams, nes šios išlaidos yra mažesnės negu minimalus į valstybės biudžetą priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. I. Ginčo esmė... 3. Antstolė V. M. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė skirti baudą... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi antstolės... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu skolininko vadovė prašo panaikinti Vilniaus miesto... 8. Antstolė V. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė Vilniaus miesto... 9. 2016 m. gegužės 16 d. Vilniaus apygardos teismui Vilniaus miesto apylinkės... 10. 2016 m. birželio 21 d. teisme gautas apeliantės R. B. patikslinimas prie... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas atmetamas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolė V. M. vykdo Vilniaus miesto... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi antstolės... 16. Pažymėtina, jog pagal CPK 585 str. nuostatas antstolio reikalavimai yra... 17. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantė iš esmės neginčija, jog... 18. Pažymėtina, kad CPK 593 str. 2 d, yra įtvirtinta, kad pareiškimus dėl... 19. Vadovaujantis CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 20. Pažymėtina ir tai, jog susipažinusi su antstolės V. M. atsiliepimu į jos... 21. Nurodytina, kad, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra ne kartą konstatuota, kad... 22. Aplinkybės, jog po atskirojo skundo pateikimo apeliantė sumokėjo pirmosios... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 24. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartį palikti...