Byla e2-7701-901/2018
Dėl nuostolių ir netesybų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Rekosta“ atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Rekosta“ ieškinį atsakovei UAB „Velmora“ dėl nuostolių ir netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42018-05-22 ieškovė UAB „Rekosta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nuostolių ir netesybų priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš UAB „Velmora“ 23 186,73 Eur nuostolių, 7300 Eur baudą, 111,49 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2018-02-26 su atsakove UAB „Velmora“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovė iki 2018-05-05 įsipareigojo adresu ( - ) atlikti už 40 304,52 Eur sumą bendrastatybinius darbus ir už 10 371,22 Eur sumą rūsio statybos darbus. Ieškovo atstovo teigimu sutartų darbų įvykdymas iki sutartyje nurodytos datos (2018-05-05) buvo esminė sutarties su atsakove sudarymo sąlyga. Kadangi darbų atsakovė sutartu laiku neįvykdė, ieškovė 2018-05-14 sudarė sutartį su kitu rangovu UAB „Simonta“, kuris vykdė tuos pačius atsakovės neįvykdytus ir netinkamai įvykdytus darbus (šalino trūkumus pagal lokalines sąmatas). Daliai užsakovo ( - ) sutartyje numatytų darbų pabaigti ieškovės buvo samdyti ir kiti subrangovai (UAB „Betono era“, UAB „Velma“ ir kt.). Ieškovės atstovo teigimu darbų užsakovas ieškovei neturi jokių pretenzijų, todėl neturi jokio teisinio suinteresuotumo šios bylos baigtimi ir į šią bylą neturi būti įtrauktas trečiuoju asmeniu.

52018-08-13 teisme po trūkumų pašalinimo priimtas atsakovės UAB „Velmora“ atstovo atsiliepimas į ieškinį, kuriuo atsakovas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Į teismo posėdžius atsakovo atstovai (advokatas Oleg Drobitko ar UAB „Velmora“ vadovas), apie kuriuos informuoti tinkamai, neatvykdavo. Teisėjai po ieškovės atstovo paaiškinimų pateikimo atidėjus teismo posėdį, kad pakartotinai iškviesti atsakovo atstovą ir leisti duoti laiko susipažinti su ieškovės atstovo papildomai pateiktais dokumentais, atsakovės atstovas advokatas Oleg Drobitko prieš pat paskutinį teismo posėdį tik pateikė teismui prašymą atidėti teismo posėdį iki bus išspręstas klausimas dėl UAB „Velmora“ bankroto bylos iškėlimo. Prašymo teisėja netenkino, kadangi 2018-10-18 vykusio teismo posėdžio metu pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Velmora“ Klaipėdos apygardos teisme net nebuvo priimtas (priimtas 2018-10-26), bankroto byla bendrovei nėra iškelta, teismas 2018-10-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1577-730/2018 perdavė nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovo M. U. ieškinį atsakovei UAB „Velmora“ dėl bankroto Kauno apygardos teismui. Be to atsižvelgiant į šios nagrinėjamos civilinės bylos stadiją nėra jokio pagrindo stabdyti šią bylą ir perduoti ją bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 163 str. 5 p.).

6Atsakovės atstovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė nepagrįstai atsisakė priimti dalį atliktų darbų pasirašant 2018-03-30 atliktų darbų ( - ), priėmimo - perdavimo aktą, todėl 2018-05-16 atsakovė buvo priversta fiksuoti šiame objekte faktines aplinkybes (pateikiamas 2018-06-04 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 184-18-9 dėl faktinių aplinkybių konstatavimo objekte( - )), o 2018-05-17 pateikė ieškovei pranešimą „Dėl sutarčių vykdymo sustabdymo ar galimo sustabdymo“. Atsakovė prašė priimti faktiškai atliktus darbus objekte ( - ), iki 2018-05-22 arba sutarties Nr. ( - ) vykdymą ketino sustabdyti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.46 straipsnio 2 dalį. Pažymi, kad ieškovė darbų nepriėmė ir jau 2018-05-14 sudarė statybų rangos sutartį su savo susijusia įmone UAB „Simonta“. Atsakovės atstovas teigia, kad atsakovė darbus atliko pagal techninį projektą. Be to atsakovės atstovo teigimu nuo pat statybų darbų rangos sutarties ieškovė ir pagrindinis darbų užsakovas ( - ) negalėjo susitarti dėl darbų eigos ir vykdomų darbų projekto pakeitimo, dėl ko atsakovė negalėjo dirbti ir baigti numatytų darbų laiku.

7Teismas konstatuoja:

8Dėl nuostolių priteisimo

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 12 straipsnį, 17 straipsnį, 178 straipsnį šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 185 str.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-02-26 UAB „Rekosta“ ir UAB „Velmora“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovė iki 2018-05-05 įsipareigojo objekte, adresu ( - ), atlikti už 40 304,52 Eur sumą bendrastatybinius darbus ir už 10 371,22 Eur sumą rūsio statybos darbus, viso darbų už 50 675,74 Eur (su PVM) sumą. Kokie konkretūs darbai, kokie jų kiekiai ir už kokią kainą turi būti atlikti objekte (( - )) buvo numatyti prie sutarties pridedamuose prieduose – lokalinėse sąmatose (Priedas Nr. 1 Bendrastatybiniai darbai DU ir Priedas Nr. 2 Rūsys). Avanso sutarties šalys nenumatė. Teismas neturi duomenų, kad ieškovė už darbus (dalį darbų) būtų sumokėjusi atsakovei. Sutarties šalys susitarė, kad darbų kaina yra galutinė ir nebus didinama užsakovui UAB „Rekosta“ nenurodžius atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti projekte, be to darbų kaina galėjo būti didinama ar mažinama tik Lietuvos Respbulikos Vyriausybei pakeitus mokesčius (Sutarties 1.2 p., 1.3 p.). Bet kokie sutarties pakeitimai ar papildymai buvo galimi tik abiems sutarties šalims dėl to susitarus raštu (Sutarties 12.3 p.).

11Pagal sutartį rangovas darbus turėjo pradėti 2018-03-05, o baigti iki 2018-05-05. Kad šalys būtų raštu ar žodžiu sutarusios pratęsti sutarties terminą teismas nenustatė. Ieškovo atstovo teigimu sutarties terminas, taip pat kaina buvo esminės sąlygos, dėl kurių rangos sutartis buvo sudaryta su atsakove.

12Atsiskaityti už darbus užsakovas įsipareigojo pagal kas mėnesį rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas bei PVM sąskaitas – faktūras per 30 kalendorinių dienų (Sutarties 3.1 p., 3.2 p.). Užsakovas ir jo paskirti atstovai, gavę atliktų darbų aktą, per 5 kalendorines dienas turėjo patikrinti darbų kokybę, faktinius kiekius ir sutarties sąlygų vykdymą, darbų grafiko laikimąsi ir, neturėdami pretenzijų, per tą terminą turėjo pasirašyti aktą ir vieną jo egzempliorių grąžinti rangovui (Sutarties 3.3 p. – 3.4 p.).

13Atsakovei pateikus 2018-03-30 atliktų darbų aktą Nr. l ir perduodant dalį atliktų darbų, ieškovė pastebėjo, kad faktiškai atlikta tik dalis akte nurodytų darbų (posluoksnių įrengimas grindims), be to ieškovės atstovo teigimu darbai atlikti nesilaikant projekto. Taip patį į 2018-03-30 aktą nepagrįstai įtraukti papildomi darbai (seno tinko nuėmimo, plytų pergabenimas, žvyras, šiukšlių išvežimas), kuriuos atsakovė turėjo įsivertinti sudarydama sutartį, nes buvo susitarta dėl fiksuotos darbų ir medžiagų kainos. Ieškovo atstovo teigimu atsakovė darbus vykdė ne pagal techninį projektą ir tai pastebėjusi ieškovė atsakovei pateikė 2018-04-04 pretenziją, kurioje nurodė, kad atsakovas tokiais veiksmais jai padarė nuostolius, nes darbai turės būti perdaromi. Atsakovė į pretenziją nesureagavo ir trūkumų neištaisė. Be to atsakovė visiškai be jokio pagrindo pasibaigus sutarties įvykdymo terminui 2018-05-08 pateikė ieškovei pranešimą apie darbų sustabdymą. Ieškovė atsakovei 2018-05-09 pateikė dar vieną pretenziją, kurioje nurodė, jog atsakovės veiksmai vienašališkai nutraukiant darbus yra neteisėti ir kad kreipsis dėl nuostolių atlyginimo bei netesybų priteisimo.

14Atsakovės atstovas nesutinka su tokiais ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytais teiginiais. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovės duomenimis ieškovė pati stabdė jos ir ( - ) rangos sutarties vykdymą dėl projekto sprendinių pakeitimo. Laikotarpio, kada buvo stabdoma ir kokie konkretūs techninio projekto pakeitimai buvo padaryti atsakovės atstovas nenurodė. Atsakovės atstovas taip pat atsiliepime nurodė, kad atsakovė negalėjo tęsti darbų objekte tol, kol ieškovė nepradės tinkamai priiminėti atliktų darbų. Dėl ieškovės prašomų priteisti 23 186,73 Eur nuostolių, 7300 Eur baudos ir 111,49 Eur delspinigių nurodo, kad nuostoliai turi būti realūs. Tas faktas, kad ieškovė sudarė sutartį su kita įmone kitomis kainomis ir dėl kitos darbų apimties negali būti pripažinta ieškovės nuostoliais. Be to, nėra žinoma ar šis asmuo vykdo savo įsipareigojimus.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad pagrindinis darbų užsakovas yra ( - ), kuri su ieškove UAB „Rekosta“ 2018-02-06 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), kurią teismas 2018-09-06 nutartimi pripažino nevieša bylos medžiaga. Šia sutartimi generalinis rangovas UAB „Rekosta“ įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą sutartyje nustatytomis sąlygomis parengti ( - ) rūsio ir cokolinio aukšto rekonstrukcijos darbo projektą, atlikti ir perduoti rūsio ir cokolinio aukšto rekonstrukcijos darbus, kaip tai numatyta 2010 m. UAB „Archartelė“ ir partneriai parengtame techniniame projekte „( - ) rekonstrukcija, Nr. 2009-06“, esančio adresu ( - ). Pagal sutartį UAB „Rekosta“ įsipareigojo darbus atlikti per 6 mėnesius nuo statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos su galimybe pratęsti šį terminą daugiausiai vienam mėnesiui. Už vėlavimą atlikti darbus pagal sutartą grafiką numatytos netesybos. Taigi akivaizdu, kad UAB „Rekosta“ 2018-02-06 sutarčiai įvykdyti jos pasitelktų subrangovų jų subrangos sutartyse nustatytas darbų atlikimo terminas generaliniam rangovui buvo itin svarbus.

16( - ) ir darbų subrangovės UAB „Velmora“ sutartiniai santykiai nesiejo, todėl atsakovė už tinkamą 2018-02-26 sutarties vykdymą buvo atsakinga ieškovei UAB „Rekosta“, o ieškovė pagal 2018-02-06 sutartį buvo atsakinga pagrindiniam darbų užsakovui. Kad ( - ) turėtų prentenzijų ieškovei dėl UAB „Velmora“ darbų nenustatyta, todėl į bylos nagrinėjimą nebuvo traukiami kaip neturintys teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi.

17Į bylą ieškovė pateikė teismui ( - ) rekonstrukcijos darbo projekto brėžinius, kuriuose be to atskirai nurodyta, kokio sluoksnio gruntas, kokios medžiagos ir kita rekonstruojant pastato rūsį ir pirmą aukštą turi būti naudojamos. Atsakovės atstovas nenurodė, kad atsakovei kaip darbų subrangovei nebuvo suteikta visa reikiama informacija ir dokumentacija, kad laiku ir kokybiškai vykdytų darbus. Kad sutarties su ieškove galiojimo laikotarpiu būtų keičiamas projektas, kad ieškovė tuo laikotarpiu būtų stabdžiusi dėl to darbus ar kad dėl projekto pakeitimų atsakovė negalėjo vykdyti sutartų darbų teismui nėra pateikta jokių įrodymų. Todėl atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti atsakovės atstovo teiginiai, kad dėl ieškovės kaltės atsakovė negalėjo laiku ir tinkamai vykdyti sutarties ir kad dėl to ji turėjo dėl priešpriešinių ieškovės prievolių nevykdymo stabdyti darbus (CPK 178 str., CK 6.46 str. 2 d.). Reikia pastebėti, kad pirmą dalies atliktų darbų aktą atsakovė ieškovei pateikė tik 2018-03-30. Be to šiame akte yra nurodoma tik faktiškai pirminiai (paruošiamieji) iš numatytų atlikti darbų, nors jau praėjo beveik pusė sutartyje numatyto darbų vykdymo termino. Ieškovė aktą pasirašyti atsisakė, nes nustatė, kad darbai yra su trūkumais, be to atsakovės akte papildomai paskaičiuota ieškovei apmokėti už medžiagas ir už papildomus darbus, susijusius su posluoksnių įrengimu grindims, nors to sutartyje šalys nebuvo numačiusios. Reikia pastebėti, kad atsakovė kartu su atsiliepimu pateikė kito objekto (( - )) 2018-06-04 antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, be to kuriame nėra nei nurodyti konkretūs atlikti darbai, nei kokie jų bei naudotų medžiagų kiekiai, nei kiek konkretūs darbai ir medžiagos kainavo. Kitokių dokumentų, iš kurių būtų matyti, kiek faktiškai darbų pagal Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) atsakovė atliko, kokie jų kiekiai ir kiek kainavo teismui atsakovės atstovas nepateikė (CPK 178 str.).

18Atsižvelgiant į ieškovės atstovo pateiktus dokumentus (sutarties priedą Bendrastatybiniai darbai DU ir brėžinius, kuriuose numatyti posluoksnių įrengimo grindims kiekiai, 2018-03-30 darbų perdavimo aktą su pastabomis), ieškovės paaiškinimus pripažintina, kad atsakovė 2018-03-30 akte nurodytus darbus atliko ne pagal techninį projektą, be to nepagrįstai paskaičiavo ieškovei apmokėti už papildomus, sutartyje atskirai neišskirtus darbus, kurie turėjo būti įskaičiuoti į sutarties kainą. Todėl ieškovė pagrįstai atsisakė pasirašyti 2018-03-30 darbų perdavimo aktą ir sumokėti subrangovui už šiuos darbus. Nenustatyta, kad atsakovė būtų pašalinusi akto pastabose ir pretenzijose nurodytus trūkumus. Laikytina, kad atsakovė darbų (jų dalies) ieškovei tinkamai neperdavė.

19Pažymėtina, kad ieškovė jau po su atsakove sudarytoje sutartyje numatyto galutinio darbų baigimo termino sudarė sutartį su kitu rangovu UAB „Simonta“ (2018-05-14 Statybos rangos sutartis Nr. ( - )), kuria sutarties šalys susitarė dėl tų pačių darbų tame pačiame objekte (( - )), numatant, kad rangovas įsipareigoja atlikti prie sutarties pridedamuose prieduose – lokalinėse sąmatose (Priedas Nr. 1 Bendrastatybiniai darbai DU ir Priedas Nr. 2 Rūsys) numatytus darbus, kurie iš esmės analogiški numatytiems rangovui UAB „Velmora“, kurių atlikimo terminas praktiškai vienodas (2018-05-10 – 2018-07-20), tik už gerokai didesnę kainą (73 862,47 Eur (su PVM)), t.y. už 23 186,73 Eur daugiau. Ieškovė nuostolius būtent ir grindžia darbų kainos padidėjimu dėl atsakovės kaltės, dėl darbų atlikimo terminų pažeidimo, dėl ko ieškovė turėjo skubėti ieškoti kito subrangovo, su kuriuo sudaryti rangos darbų sutartį žymiai mažiau palankiomis sąlygomis.

20Kad UAB „Simonta“ būtų susijusi su ieškove kaip kad atsiliepime į ieškinį teigia atsakovo atstovas ar kad sutartis būtų sudaryta nenaudingomis sąlygomis, siekiant pasipelnyti iš pirminio rangovo nenustatyta.

21Ieškovo atstovas pripažįsta, kad UAB „Simonta“ taip pat atliko ne visus darbus ir kad jų padaryta tiek, kiek ieškovas pateikė šios bendrovės statybos darbų atlikimą pagrindžiančius dokumentus. Ieškovo atstovo teigimu likusius darbus atliko kiti subrangovai (UAB „Betono era“, UAB „Larstata“, UAB „Formica group“, RAB „GAS-SERVICE-DEVICE“, UAB „Velma“, UAB „Strategas“ ir UAB „Elvaradas“).

22Iš ieškovo pateiktų UAB „Simonta“ atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų - faktūrų matyti, kad faktiškai darbų atlikta viso už 25 312,54 Eur. Lyginant su sutartų darbų kaina ir kiekiais atlikta darbų apie 34,27 proc. Taigi faktiškai ieškovui darbai kainavo 7946,09 Eur daugiau nei būtų sumokėjęs atsakovei, jei šiuos darbus UAB „Velmora“ būtų atlikusi pagal 2018-02-26 Statybos rangos sutartį.

23Susipažinus su kitų subrangovų (UAB „Betono era“, UAB „Larstata“ ir kt.) atliktų darbų aktais ir PVM sąskaitomis-faktūromis matyti, kad tik dalies subrangovų buvo atliekami tie patys darbai kaip ieškovė tarėsi pradžiai su atsakove UAB „Velmora“, vėliau su UAB „Simonta“. Tai UAB „Betono era“ darbai – grindų betonavimo darbai 1317,69 Eur sumai, atlikti ( - ) 2018 m. gegužės mėnesį, taip pat RAB „GAS-SERVICE-DEVICE“ grunto ir šiukšlių išvežimo darbai 907,50 Eur sumai, taip pat lubos „Armstrong“, sienų ir lubų dažymas, lubų gipso kartono montavimas plytelių klojimas, šiluminės duobės gelžbetonio daužymas ir užpylimas viso 11408,96 Eur sumai, atlikti 2018 m. rugpjūčio mėnesį. Palyginus šių bendrovių pateiktus dokumentus su 2018-02-26 Statybos rangos sutarties su atsakove priedais (lokalinėmis sąmatomis), kuriuose numatyti konkretūs darbai ir jų kiekiai, matyti, kad naujų rangovų atliktų darbų kiekiai yra mažesni, darbų ir medžiagų kainos yra panašios (pvz. lubos „Armstrong“ UAB „Velmora“ įsipareigojo padaryti 297 m2 už 1810,87 Eur sumą, o RAB „GAS-SERVICE-DEVICE“ šių darbų atliko 260,92 m2 už 1826,44 Eur sumą). Be to atskirai nebuvo išskirti darbai „šiluminės duobės gelžbetonio daužymas ir užpylimas“ už 500 Eur. Ieškovės atstovas tikslių paskaičiavimų kiek faktiškai daugiau sumokėta kitiems subrangovams nenurodė, teismui paskaičiavimų nepateikė, nuostolių dydžio šioje dalyje neįrodinėjo (CPK 178 str.). Visa tai įvertinus negalima teigti, kad minėti UAB „Betono era“ ir RAB „GAS-SERVICE-DEVICE“ atlikti darbai UAB „Rekosta“ kainavo brangiau nei būtų juos sumokėjęs atsakovei UAB „Velmora“, jei šiuos darbus ji būtų atlikusi pagal 2018-02-26 Statybos rangos sutartį.

24Taip pat reikia pažymėti, kad likusių subrangovų buvo atliekami iš esmės kiti darbai nei ieškovė tarėsi su UAB „Velmora“: UAB „Larstata“ (plastikinės lauko durys), UAB „Formica group“ (skydinės ir priešgaisrinės durys), UAB „Velma“ (vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo sistemų ir priegaisrinio vandentiekio įrengimo darbai), UAB „Strategas“ (gaisro signalizacijos ir kompiuterių bei telefoninių tinklų įrengimo darbai), ir UAB „Elvaradas“ (elektros, ir elektrotechnikos įrengimo darbai, taip pat virtuvės įrangos prijungimo darbai su medžiagomis). Negalima laikyti, kad tai ieškovės dėl atsakovės kaltės patirti papildomi nuostoliai (dėl padidėjusių darbų kainų, jų ieškovei UAB „Rekosta“ paskaičiuotos netesybos vėluojant perduoti darbų frontą ar pan.).

25Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad ieškovė įrodė tik 7946,09 Eur jos dėl atsakovės UAB „Velmora“ neįvykdytos 2018-02-26 statybos rangos sutarties patirtų nuostolių dydį (CPK 185 str.). Ieškovė šiuos nuostolius patyrė dėl atsakovės kaltės, nepagrįstai šiai vėluojant vykdyti darbus, jau po sutarties pabaigos sustabdžius darbų vykdymą ir galiausiai visai neįvydžius sutartų atlikti darbų. Tarp atsakovės esminio sutarties pažeidimo (neatlikimo darbų sutartu terminu) ir ieškovės dėl to patirtų nuostolių yra priežastinis ryšys nes ieškovė, skubėdama užbaigti laiku sutartus padaryti darbus pagrindiniam darbų užsakovui ( - ), patyrė nuostolių priversta sumokėti už tuos pačius darbus kitam subrangovui UAB „Simonta“ 7946,09 Eur daugiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013). Todėl ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovei ir atsakovės 7946,09 Eur nuostolių atlyginimo.

26Dėl netesybų priteisimo

27CK 6.71 straipsnis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato sutarties šalių teisę už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą nustatyti netesybas. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

28Kadangi atsakovė UAB „Velmora“ vykdė darbus ne pagal techninį projektą, praleido sutarties terminus ir nešalino trūkumų ieškovė UAB „Rekosta“ vadovaujantis 2018-02-26 su atsakove UAB „Velmora“ sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. ( - ) 4.1.3. p., 10.1. p. ir 10.4. p. nuostatomis paskaičiavo netesybas, kurias reikalauja priteisti iš atsakovės: už 2018-04-04 – 2018-05-21 (47 dienos) laikotarpį dėl delsimo pašalinti trūkumus – 4700 Eur baudą; už trūkumų nepašalinimą per 5 dienas – 1000 Eur baudą; už vėlavimą atlikti darbus, už 2018-05-05 – 2018-05-21 (16 dienų) – 1600 Eur baudą; už delsimą perduoti atliktus darbus už 2018-05-10 – 2018-05-21 (11 dienų) – 111,49 Eur delspinigių.

29Atsakovės atstovas atsiliepime į ieškinį dėl ieškovės reikalavimų priteisti iš atsakovės ieškinyje nurodomas netesybas (baudą ir delspinigius) plačiau nepasisakė, nurodant, kad negalėjo vykdyti sutarties tinkamai dėl ieškovės kaltės. Kaip jau minėta, atsakovė neįrodė, kad ieškovė pažeidė sutartį.

30Sutarties 4.1.3. p. punkte numatyta, kad gavus užsakovo rašytinį ar žodinį reikalavimą, raginimą ir/ar kitokį pranešimą nedelsiant - sekančią dieną, rangovas UAB „Velmora“ įsipareigojo imtis visų priemonių darbų trūkumams/ defektams bei šios sutarties pažeidimams pašalinti. Rangovui nepašalinus sutarties pažeidimo trūkumo/defekto remiantis minėtu sutarties punktu jam pradedama skaičiuoti bauda už kiekvieną dieną po 100 Eur kol jie nebus pašalinti. Sutarties 4.1.3. punktu be to numatyta, kad jeigu rangovas per 5 kalendorines dienas nurodytų pažeidimų, trūkumų / defektų nepašalina, tokiu atveju rangovas papildomai sumoka užsakovui baudą lygią 1000 Eur arba baudos išskaičiuojamos iš rangovui mokėtinų sumų. Rangovui vėluojant atlikti darbus, rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną privalo mokėti užsakovui 100 Eur baudą bei mokėti tokio paties dydžio baudą už kiekvieną dieną, kuria uždelsta pašalinti atitinkamą pažeidimą (Sutarties 10.4 p.). Rangovui dėl savo kaltės uždelsus perduoti savo atliktus darbus pagal šios sutarties darbų atlikimo terminus ir pagal rangovo pateiktą kalendorinį grafiką daugiau kaip 5 kalendorines dienas, remiantis Sutarties 10.1 punktu rangovas UAB „Velmora“ įsipareigojo mokėti užsakovui UAB „Rekosta“ 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutartų darbų sumos.

31CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

32Ieškiniu ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės viso 7411,49 Eur netesybų (7300 Eur baudos ir 111,49 Eur delspinigių).

332018-02-26 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) sutarties šalys – juridiniai asmenys, turintys patirties vykdant statybos darbus, 2018-02-26 sutartį su šioje numatytais terminais įsipareigojimais ir numatytomis sankcijomis už netinkamą sutarties vykdymą pasirašę laisva valia. Sutartį parengė darbų užsakovas (generalinis rangovas). Sutarties nuostatos nebuvo ginčijamos, jos visos yra galiojančios.

34Susipažinęs su šalių sutartinėmis nuostatomis, remiantis kuriomis ieškovės atstovas skaičiuoja 4700 Eur baudą, atsižvelgdamas į ieškovės 2018-04-04 pretenziją, kurioje užsakovas UAB „Rekosta“ reikalavo iki 2018-04-10 iš rangovo UAB „Velmora“ ištaisyti darbų trūkumus, teismas nesutinka, kad bauda turėjo būti skaičiuojama ne iki sutarties termino pabaigos, o iki 2018-05-21. Pažymėtina, kad pats sutarties vykdymo terminas baigėsi 2018-05-05, sutarties vykdymo terminas šalių sutarimu nebuvo pratęstas. Be to nėra duomenų, kad ieškovė būtų pratęsusi terminą atsakovei šalinti darbų trūkumus. 2018-05-09 pranešimu UAB „Rekosta“ patvirtino, kad jie sutartį su UAB „Velmora“ nutraukia, pakartotinai grąžina nepasirašytą 2018-03-30 atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą ir pakartotinai grąžina nepasirašytą 2018-03-30 PVM sąskaitą – faktūrą. Sutarties 4.1.3. punktu be to numatyta, kad jeigu rangovas per 5 kalendorines dienas nurodytų pažeidimų, trūkumų / defektų nepašalina, tokiu atveju rangovas papildomai užsakovui sumoka baudą lygią 1000 Eur. Kad atsakovė būtų pašalinusi trūkumus iki nustatyto termino ar iki sutarties pabaigos nenustatyta.

35Teismo vertinimu šiuo atveju nėra pagrindo skaičiuoti netesybas po sutarties pabaigos už vėlavimą taisyti darbų trūkumus ir be to papildomai reikalauti dar nuostolių atlyginimo už sutarties pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, remiantis Sutarties 4.1.3. p. ir 10.4. p. nuostatomis iš atsakovės ieškovei priteistina 2500 Eur baudos už laikotarpį dėl delsimo pašalinti trūkumus (nuo 2018-04-11 iki 2018-05-05, už 25 d.), be to už trūkumų nepašalinimą per 5 dienas – 1000 Eur baudą. Viso priteistina 3500 Eur baudos.

36Ieškovė už delsimą perduoti atliktus darbus už laikotarpį nuo 2018-05-10 iki 2018-05-21 (11 d.) ieškiniu reikalauja 111,49 Eur delspinigių. Šiuo atveju ieškovė atsisakė priimti dalį atsakovės darbų, 2018-04-04 pateikdamas rangovui pretenziją, kurioje UAB „Rekosta“ reikalavo iki 2018-04-10 iš UAB „Velmora“ ištaisyti darbų trūkumus. Per du Sutarties galiojimo mėnesius (2018-03-05 – 2018-05-05) darbus dalimis rangovas buvo įsipareigojęs perduoti aktais kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 dienos) ar du kartus per mėnesį atskirai raštu suderinęs su užsakovu (Sutarties 7.2 p., 7.3 p.). Faktiškai darbai (jų dalis) rangovo nebuvo perduoti iki pat 2018-02-26 sutarties pabaigos, sutarties termino šalys nepratęsė, be to užsakovas pagrįstai atsisakė pasirašyti 2018-03-30 atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą. Taigi UAB „Velmora“ ne tik kad neįvykdė pareigos nustatytu terminu pašalinti darbų trūkumus, sutartų darbų sutartu terminu neatliko, bet ir neįvykdė pareigos tinkamai perduoti UAB „Rekosta“ atliktus darbus (dalį jų) (Sutarties 7.4 p.). Šiuo atveju ieškovė turi teisę pagal Sutarties 10.1 p. skaičiuoti delspinigius nuo 2018-04-11 (kai rangovas neištaisė darbų trūkumų ir kai nepatikslino dalies darbų perdavimo akto, kuriame būtų numatyti sutartyje numatyti darbai, papildomai nepriskaičiuojant už darbus, kurie turėjo būti įskaičiuoti į atliktų darbų kainą) iki galutinio darbų perdavimo termino, t.y. 2018-05-05 (Sutarties 2.1.1 p.) (viso už 25 d.). Ieškovė ieškiniu delspinigius nepagrįstai skaičiuoja už laikotarpį po sutarties pabaigos. Pažymėtina, kad 2018-05-09 užsakovo pranešimu rangovui nebuvo pratęstas terminas rangovui ištaisyti perduodamų darbų aktą, sutarties vykdymo ir galutinio darbų perdavimo terminai taip pat nebuvo pratęsti. Kadangi ieškiniu prašoma delspinigių už 11 dienų, teismas turi atsižvelgti į ieškinio reikalavimus (jų savo iniciatyva neviršyti), todėl sutartinio dydžio delspinigiai iš atsakovės ieškovei priteistini tik už 11 dienų nuo 2018-04-11, priteisiant 111,49 Eur delspinigių sumą.

37Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. iš atsakovo ieškovui taip pat priteistina 6 proc. dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

38Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

39Dėl bylinėjimo išlaidų

40Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (37,77 proc.), ieškovei iš atsakovės priteistina 274,21 Eur jos už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, 273,56 Eur išlaidų už advokato pagalbą, kurios pagrįstos rašytiniais įrodymais ir kurios neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių, viso priteistina 547,77 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

41Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, iš ginčo šalių valstybės naudai teismo turėtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos, kadangi neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

42Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str., teismas

Nutarė

43ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovės UAB „Velmora“, j.a.k. 301537294, ieškovei UAB „Rekosta“, j.a.k. 141484118, 7946,09 Eur nuostolių atlyginimo, 3500 Eur baudos, 111,49 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (11 557,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-06-11) iki visiško sprendimo įvykdymo bei 547,77 Eur bylinėjimosi išlaidų.

45Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

46Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. 2018-05-22 ieškovė UAB „Rekosta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 5. 2018-08-13 teisme po trūkumų pašalinimo priimtas atsakovės UAB... 6. Atsakovės atstovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Dėl nuostolių priteisimo... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 12... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-02-26 UAB „Rekosta“ ir UAB... 11. Pagal sutartį rangovas darbus turėjo pradėti 2018-03-05, o baigti iki... 12. Atsiskaityti už darbus užsakovas įsipareigojo pagal kas mėnesį rangovo... 13. Atsakovei pateikus 2018-03-30 atliktų darbų aktą Nr. l ir perduodant dalį... 14. Atsakovės atstovas nesutinka su tokiais ieškovo procesiniuose dokumentuose... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad pagrindinis darbų užsakovas yra ( - ), kuri... 16. ( - ) ir darbų subrangovės UAB „Velmora“ sutartiniai santykiai nesiejo,... 17. Į bylą ieškovė pateikė teismui ( - ) rekonstrukcijos darbo projekto... 18. Atsižvelgiant į ieškovės atstovo pateiktus dokumentus (sutarties priedą... 19. Pažymėtina, kad ieškovė jau po su atsakove sudarytoje sutartyje numatyto... 20. Kad UAB „Simonta“ būtų susijusi su ieškove kaip kad atsiliepime į... 21. Ieškovo atstovas pripažįsta, kad UAB „Simonta“ taip pat atliko ne visus... 22. Iš ieškovo pateiktų UAB „Simonta“ atliktų darbų aktų ir PVM... 23. Susipažinus su kitų subrangovų (UAB „Betono era“, UAB „Larstata“ ir... 24. Taip pat reikia pažymėti, kad likusių subrangovų buvo atliekami iš esmės... 25. Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad ieškovė įrodė tik 7946,09... 26. Dėl netesybų priteisimo... 27. CK 6.71 straipsnis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato sutarties šalių teisę... 28. Kadangi atsakovė UAB „Velmora“ vykdė darbus ne pagal techninį projektą,... 29. Atsakovės atstovas atsiliepime į ieškinį dėl ieškovės reikalavimų... 30. Sutarties 4.1.3. p. punkte numatyta, kad gavus užsakovo rašytinį ar žodinį... 31. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos... 32. Ieškiniu ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės viso 7411,49 Eur... 33. 2018-02-26 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) sutarties šalys – juridiniai... 34. Susipažinęs su šalių sutartinėmis nuostatomis, remiantis kuriomis... 35. Teismo vertinimu šiuo atveju nėra pagrindo skaičiuoti netesybas po sutarties... 36. Ieškovė už delsimą perduoti atliktus darbus už laikotarpį nuo 2018-05-10... 37. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. iš atsakovo ieškovui taip pat... 38. Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų kaip teisiškai... 39. Dėl bylinėjimo išlaidų ... 40. Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (37,77 proc.), ieškovei iš... 41. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, iš ginčo šalių valstybės naudai... 42. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str.,... 43. ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovės UAB „Velmora“, j.a.k. 301537294, ieškovei UAB... 45. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...