Byla 2-1029/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutarties dalies, kuria paskirtas naujas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vastata“ bankroto administratorius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutarties dalies, kuria paskirtas naujas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vastata“ bankroto administratorius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi iškėlė UAB „Vastata“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė N. S. . Teismo 2011 m. rugsėjo 8 d., 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimis patvirtintas ir patikslintas UAB „Vastata“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi BUAB „Vastata“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5BUAB „Vastata“ administratorius N. S. pateikė teismui prašymą dėl atsistatydinimo iš bankrutavusios įmonės administratoriaus pareigų. Nurodė, kad įmonės kreditoriui UAB „Luodė“ nepasitikint bankroto administratoriumi, darbas tampa problemiškas, lėtėja bankroto procedūros.

6Teismas kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos, prašydamas pasiūlyti naują bankroto administratoriaus, kuris sutiktų administruoti BUAB „Vastata“, kandidatūrą. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, kad administruoti BUAB „Vastata“ pretenduoja UAB „Vantolina“ ir B. B. .

7Kreditoriai UAB „Luodė“ ir AB Firma „Viti“ prašė BUAB „Vastata“ bankroto administratoriumi paskirti B. B. . Kreditorius AB Firma „Viti“ nurodė, kad 2012 m. vasario 7 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perleido UAB „Luodė“ visas reikalavimo teises į BUAB „Vastata“ skolą, tačiau nutartis dėl kreditorių pakeitimo dar nėra priimta.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi tenkino BUAB „Vastata“ administratoriaus N. S. prašymą dėl atsistatydinimo ir atstatydino N. S. iš BUAB „Vastata“ bankroto administratoriaus pareigų. BUAB „Vastata“ administratoriumi paskyrė UAB „Vantolina“.

10Teismas tenkino administratoriaus prašymą dėl atsistatydinimo įvertinęs administratoriaus prašyme nurodytas aplinkybes. Spręsdamas naujo bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas atsižvelgė į tai, kad abi Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pasiūlytos UAB „Vantolina“ ir B. B. administratorių kandidatūros sutiko teikti bankroto administravimo paslaugas BUAB „Vastata“, o duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, nėra. Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją apie abiejų administratorių užimtumą, teismas padarė išvadą, kad operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, atstovaujant visų bankrutavusios įmonės kreditorių interesams, užtikrintų bankroto administratorius UAB „Vantolina“, todėl, pasinaudodamas savo diskrecijos teise, BUAB „Vastata“ administratoriumi skyrė UAB „Vantolina“.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Luodė“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutarties dalį dėl naujo bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ skyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Vastata“ bankroto administratoriumi paskirti B. B. . Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino visų, turinčių reikšmės teisingai išspręsti klausimą aplinkybių t. y. neatsižvelgė į tai, kad BUAB „Vantata“ bankroto byloje jau seniai yra patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, vyko kreditorių susirinkimai, buvo išrinktas kreditorių komitetas, todėl kreditoriai aktyviai dalyvauja bankroto procedūrose ir, nesitaikstydami su administratoriaus bankroto procese daromais pažeidimais, gina savo teises. Teismas nesiėmė priemonių išsiaiškinti jau patvirtintų įmonės kreditorių nuomonės dėl skiriamos naujos administratoriaus kandidatūros, o dėl jos parinkimo kreipėsi tik į Įmonių bankroto departamentą. Kreditoriams nebuvo suteikta galimybė nei pasiūlyti jiems priimtiną administratoriaus kandidatūrą, nei pasisakyti dėl Įmonių bankroto departamento pasiūlytų kandidatūrų.

142. Teismas, priimdamas sprendimą dėl naujo administratoriaus kandidatūros, vadovavosi išimtinai tik vieninteliu užimtumo kriterijumi, kurį įvertino neteisingai, ir visiškai nenagrinėjo, neatsižvelgė ir nevertino kitų itin svarbių aplinkybių – abiejų administratorių vykdomų bankroto procedūrų pradžios terminų, vykdomų bankroto ir įmonių likvidavimo procedūrų trukmės.

153. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, neteisėtai ir nepagrįstai visiškai nenagrinėjo įmonės kreditorių pareikštų prašymų administratoriumi skirti B. B. ir dėl to net nepasisakė, taip pat nepasisakė dėl B. B. neskyrimo motyvų. Teismas, bankroto procese būdamas aktyvus, turėjo imtis priemonių išaiškinti įmonės kreditorių nuomonę dėl administratoriaus kandidatūros, tinkamai ir teisingai įvertinti visus reikšmingus duomenis apie siūlomas administratorių kandidatūras bei jų vykdomų procedūrų trukmę, padarytus pažeidimus, suteikti teisę kreditoriams pasisakyti dėl administratorių kandidatūrų ir tik kaip papildomą kriterijų vertinti administratorių užimtumą.

16Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas naujas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalį asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti šio įstatymo ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys.

20Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą, kuriai pritarė kreditorių susirinkimas, turi teisę pasiūlyti ir kreditorių susirinkimo pirmininkas (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Nors ši įstatymo nuostata expressis verbis kalba tik apie atvejus, kai administratorius netenka teisės teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktas nukreipia į ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 24 punktą), situacija, kai administratorius atsistatydina netekęs teisės teikti administravimo paslaugas ir kai jis atsistatydina savo noru nėra iš esmės skirtinga. Jei administratoriaus kandidatūrą, kuriai pritarė kreditorių susirinkimas, pasiūlytų šio susirinkimo pirmininkas, tokį asmenį teismas paprastai skirtų bankroto administratoriumi, nes jo kandidatūra atspindėtų kreditorių daugumos valią, nebent tokiu paskyrimu būtų pažeisti mažumoje likusių kreditorių interesai ar viešasis interesas.

21ĮBĮ nenustato administratoriaus paskyrimo procedūros tuo atveju, kai atstatydinamas jau paskirtas administratorius. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, naujas administratorius turi būti paskirtas laikantis bendrųjų ĮBĮ nustatytų administratoriaus paskyrimo principų. Visų pirma, apie administratoriaus atsistatydinimo ar atstatydinimo pareiškimą turi būti informuoti kreditoriai (kreditorių susirinkimo pirmininkas) ir jiems turi būti sudaryta galimybė siūlyti administratoriaus kandidatūrą.

22Nagrinėjamojoje byloje nėra duomenų, kad kreditoriai būtų buvę informuoti apie administratoriaus atsistatydinimą ir kad kreditoriams būtų buvusi sudaryta galimybė siūlyti administratoriaus kandidatūrą. Pirmosios instancijos teismas neinformavo visų BUAB „Vasatata“ kreditorių apie gautą bankroto administratoriaus atsistatydinimo prašymą ir nesiėmė priemonių išsiaiškinti kreditorių nuomonę dėl naujos administratoriaus kandidatūros. Tik kreditoriai UAB „Luodė“ ir UAB „Firma Viti“, kaip teigiama atskirajame skunde, atsitiktinai sužinoję apie teismui įteiktą bankroto administratoriaus N. S. prašymą atsistatydinti, teismui pasiūlė savo pageidavimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. Tačiau tokia teise, t.y. pasiūlyti savo kandidatą į bankroto administratorius, pasinaudoti neturėjo galimybės kiti BUAB „Vastata“ kreditoriai. Dėl šios priežasties administratoriaus paskyrimo procedūra negali būti pripažinta atitinkančia ĮBĮ reikalavimus.

23Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad siekiant bankroto procesu keliamų tikslų, tame tarpe ir tikslo sukurti spartų, efektyvų ir nešališką nemokumo sprendimo mechanizmą, pirmos instancijos teismas turėtų sudaryti galimybę BUAB „Vastata“ kreditoriams įgyvendinti savo teisę siūlyti naujojo administratoriaus kandidatūrą.

25Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. BUAB „Vastata“ administratorius N. S. pateikė teismui prašymą dėl... 6. Teismas kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio... 7. Kreditoriai UAB „Luodė“ ir AB Firma „Viti“ prašė BUAB „Vastata“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi tenkino BUAB... 10. Teismas tenkino administratoriaus prašymą dėl atsistatydinimo įvertinęs... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Luodė“ prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino... 14. 2. Teismas, priimdamas sprendimą dėl naujo administratoriaus kandidatūros,... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių,... 16. Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 19. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalį... 20. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bankroto... 21. ĮBĮ nenustato administratoriaus paskyrimo procedūros tuo atveju, kai... 22. Nagrinėjamojoje byloje nėra duomenų, kad kreditoriai būtų buvę informuoti... 23. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad siekiant bankroto procesu keliamų tikslų,... 25. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį ir perduoti...